Romeinen 8:18-26 – Klimaatdepressief of verlangen vol van hoop?

november 14, 2021

Preek Heemse, 14 november 2021

Tekst: Rom. 8:18-26

[#1a] De klimaat conferentie in Glasgow is afgelopen.

Teleurstellend zeggen sommigen: boskap moet veel eerder stoppen,

Fosiele brandstoffen niet meer gebruikt, want de aarde raakt uitgeput.

Maar anderen zijn meer tevreden: steeds meer landen zeggen ‘er moet echt iets gebeuren!’

Er klinken allerlei alarmbellen: de aarde is een snelkookpan geworden.

Door het broeikaseffect warmt de aarde op, en stijgt de zeespiegel.

Mensen in kustgebieden slaan op de vlucht, boeren in Afrika staan bij droge akkers.

Tegelijk genieten wij hier in Heemse van een mooie herfst!

Niets geen zure regen die de bossen aantast. Nee, schitterende bossen.

Heel bewust er beleid om de bossen levend te maken, soms door open plekken te kappen, zoals in het staatsbos. Er staan vele soorten schitterende paddestoelen, je kunt regelmatig een ree tegenkomen.

[1b] En het vechtpark, dat klein begon, is geworden tot een schitterend gebied voor dieren en vogels.

Hoezo alarmbellen, hoezo klimaatcrisis. Wat merken wij ervan?

En toch lees je over jongeren die depressief worden van de klimaatrapporten.

[#1c] Ze gaan protesteren in Glasgow, proberen leiders te bereiken, maar zien geen verandering.

Ze zien wereldwijd wat er gebeurt met de plastic soep, Gletsjers die smelten, en ze trekken de lijn door: vroeg of laat is deze aarde onbewoonbaar.

Wie de klimaatprofeten hoort preken, wie hun boodschap tot zich door laat dringen,

die begrijpt, er moet nu echt wat gebeuren. Anders gaat het helemaal mis!

[#2] Nu had ik voor deze preek een mooie tekst kunnen kiezen over Gods schepping.

Hoe knap en bijzonder God alles gemaakt heeft: de sneeuw op de bergen;

De leeuwen die op hun tijd eten krijgen uit Gods hand; het wonder van het menselijk lichaam.

Gelukkig is dat iets waar je diep van onder de indruk kan zijn.

Tegelijk heeft ook de bijbel, heeft Paulus, er oog voor dat het niet allemaal zo mooi is.

Paulus zegt: ‘de schepping is onderworpen aan de zinloosheid.’

Hij zegt dat nadat hij het heeft gehad over de kinderen van God.

We leven in deze wereld, krijgen de Geest, mogen Abba, vader zeggen.

Maar toch is er soms nog veel moeite, ziekte en verdriet in je leven.

Het leven is nog niet volmaakt. We delen nog niet in Gods glorie en luister.

Eenmaal maakt u alles weer nieuw … ja, eenmaal, maar nu nog niet.

En dan maakt Paulus het plaatje ook wat groter: dit geldt ook voor de schepping!

Heel de schepping is ten prooi aan de zinloosheid. Het lijkt allemaal zo zinloos.

Zoals prediker dat kan zeggen: alles is lucht en leegte, alles heeft zijn vaste gang.

De zon komt op en gaat onder, maar wat is er voor nieuws.

Het wordt winter, lente, zomer en weer herfst en het begint weer van voor af aan.

Er zijn geboortes, je groeit op en je gaat sterven. Steeds weer de cirkel van het bestaan.

En waarom? Het is een gevolg van de zonde. De schepping is zijn luister en pracht kwijtgeraakt.

De aarde brengt doorns en distels voort en de mens moet er zwetend op werken.

Toen er nog geen klimaattop nodig was, zag Paulus al de zinloosheid.

De schepping heeft zijn hoop en uitzicht verloren. Het is als een satelliet uit zijn baan.

Hij draait nog wel rondjes in het heelal, maar het voelt zonder doel, zonder zin.

We nemen de wetenschap uitermate serieus, en er is anders dan 20 jaar terug weinig discussie over:

Op deze manier komt het niet goed met de aarde.

Staan er vluchtelingen aan de grens, zijn armen de dupe, neemt extreem weer toe.

En tegelijk: dit is de wereld na het paradijs, de wereld los van Gods luister.

Een zinloze wereld, waarbij HP/De tijd zegt: er is niets om hoopvol over te zijn.

Dat kan persoonlijk: als iemand ziek wordt, als iemand sterft, bijvoorbeeld door corona.

Dat kan in het groot, als je de grafieken op je in laat werken en de lijnen omlaag ziet gaan.

[#3] Maar, dit is niet alles wat Paulus zegt, als hij probeert de schepping te begrijpen.

Er zit toch een bepaalde beweging in. God laat niet los wat hij begonnen is!

Want er is iets veranderd in de schepping. Jezus Christus is gekomen.

God heeft uit Maria zijn zoon op aarde in een kribbe geboren laten worden.

Jezus Christus is gekomen als de grote verlosser en is daarvoor aan het kruishout geslagen.

Hij, God zelf, die in staat was de wereld met zoveel pracht en luister te maken,

is in deze wereld, die ten prooi is aan de zinloosheid ingegaan.

En heel persoonlijk, in dit gedeelte, heeft hij ons tot Gods kinderen willen maken.

Zodat wij zijn broers en zussen zijn geworden en zonen van God genoemd worden.

Je bent een kind van God! Besef je dat! Hij houdt je vast!

In een zinloze wereld mag je hem Abba: mijn papa noemen.

God grijp in in deze wereld. Grijpt u, jou en mij in het hart en zegt: mijn zoon, mijn dochter.

Wat een geweldig nieuws! In het paradijs was het goed en mooi.

En de belijdenisgroep vroeg: waarom laat God dan toch de zonde komen.

Waarom moet de wereld eerst zo zinloos worden.

Maar toen ik met deze tekst bezig was ontdekte ik nog iets anders!

God kan uit iets kwaads, iets beters, iets goeds maken!

God gaf een paradijs met glans, die glans verdween, maar daardoor:

Ontstaat er een wereld met nog meer glans. Een nieuwe paradijs!

Daarin zullen we als zonen van God, broers en zussen van Christus stralen als de zon.

Dan is echt alles volmaakt, in die stad met de rivier van levend water en bomen die vrucht dragen.

[#4] Straks als Christus terug komt worden Gods kinderen zichtbaar en leven op die aarde.

Dan is het lijden van de wereld niet maar een zinloos lijden.

Dan is het lijden, als het lijden van een vrouw die een kind gaat krijgen.

De schepping zucht en steunt:

Je kunt het horen in krakende, steunende bomen, snerpende winden, klagende dieren.

De schepping kraakt op haar grondvesten, maar het is niet zonder hoop.

Ook al is alles hier stukwerk, en gaat het een keer kapot,

Ook deze wereld krijgt deel aan de vernieuwing.

Zal door het geboortekanaal naar buiten gaan:

De wereld van lijden en knechting krijgt deel aan vrijheid glans, luister, heerlijkheid.

Het is alsof de schepping zijn nek uitsteekt, omhoog kijkt, zijn ogen richt.

Komt hij er al aan, wordt alles al nieuw.

Met reikhalzend verlangen richt de schepping zich op Christus.

Door Hem is er een toekomst vol van hoop.

Al gaan de virussen rond, leven we in  het donker van de nacht: eens wordt het licht.

Heino Falcke, die het zwarte gat fotografeerde zegt: de wetenschap kan veel.

Maar de hoop, het uitzicht, het vertrouwen, dat kun je als christen bieden.

Dan kun je zelfs in het duister van de nacht, de toekomst vol van hoop ingaan.

[#4] Soms is het wel lastig wie je kan kijken en volgen als het gaat over het milieu.

Je hoort zoveel verschillende berichten. Zou het echt waar zijn.

En hoe zit het met de plastics, de pfas en de stikstof.

Moeten de boeren echt zoveel inleveren en moet de veestapel krimpen?

De hoge heren bepraten wel van alles in Glasgow, maar wat moet je geloven?

Wat spiegelen ze je voor? Kun je je soms afvragen.

En waarom moet het hier in Nederland allemaal zo streng, terwijl het over de grens anders is.

Moet je eens kijken wat ze in Polen allemaal voor uitstoot hebben met hun kolencentrales.

En bovendien: waarom zou je juist als christen je hier druk over maken.

Als God toch alles bestuurt en een nieuwe aarde gaat maken, waarom dan zo druk doen.

Ik hoor regelmatig zeggen: die groene idealen in de politiek … daar stem ik niet voor.

Anderen zeggen: laat de kerk zich bij het geloof gehouden en bij mijn redding.

Hoe ik leef en hoe het met het milieu gaat, daar heeft de kerk niets mee te maken.

[#5] Laat één ding duidelijk zijn: we zijn hier niet om een milieu evangelie te brengen.

Ik zou er moeite mee hebben als je dat in de kerk te horen krijgt:

Zorg maar goed voor de schepping, wees er zuinig op, protesteer … dat is je redding.

Wanneer de kerk een soort actiegroep wordt voor het milieu.

Net zoals de preekstoel geen plek is voor linkse of rechtste politieke standpunten.

Laten we luisteren naar de stem van de Geest, hoe Hij ons ook door dit gedeelte wil leiden.

Dan zijn er twee redenen om je in te zetten voor deze schepping:

Allereerst vanwege liefde voor de naaste! Net voor de Romeinse beschaving ten onder ging.

Zaten de mensen in de theaters en keken naar spelen, hadden het zelf goed.

Ze hadden niet in de gaten dat de wereld kapot ging. Ze leefden voor brood en spelen.

En daar hadden ze het geld voor schrijft Augustinus.

Hoe leven wij? Zie je, geloof je dat als wij hier in luxe, voor brood en spelen, eten en sport leven:

Miljoenen lijden onder armoede, klimaatverandering, overstromingen en niet even een hogere dijk kunnen maken? Hebben je werkelijk liefde voor je naast, ook je verre naaste?  

Dan zien we dat Paulus de schepping persoonlijk maakt.

De mooie schepping van God is ook in het lijden terecht gekomen.

Ze kreunt en steunt en ziet uit naar de vernieuwing.

Daarin lijkt ze op ons mensen: wij die ook te maken hebben met het lijden van deze tijd.

En tegelijk: wij als mensen hebben al iets ontvangen van wat komen gaat.

Het zal straks zo mooi zijn, hemel en aarde, je zou wel door een sleutelgat willen kijken.

En even zien hoe mooi het is. Maar Jezus zegt wel: ik geef nu al de Geest.

Ik wil je nu al met mij verbinden. Ik wil iets van mijn luister in jouw hart brengen.

Ik wil je vullen met hoop, met kracht, met liefde, met vernieuwing.

Het is nog maar een voorschot, het zal nog zoveel mooier worden.

Maar ik begin wel! Ik laat je door Christus delen in mijn heerlijkheid.

En niets is er dat jouw zal kunnen scheiden van mijn liefde in Christus.

Laat daarom zichtbaar worden dat de Geest in je woont!

In actieve inzet voor elkaar, in betrokkenheid bij de gemeente, bij bijbelstudie en gebed.

Dan past er geen onverschilligheid: God wil in je wonen!

De oude schepping kunnen we niet krampachtig vasthouden, die is te kapot.

Maar als de Geest als voorschot is gegeven, dan is die ook gegeven voor de schepping.

De Geest van God komt in de aarde naar voren als degene die de aardbodem vernieuwt.

Laten we dan als wij al in iets van Gods luister mogen delen,

ons best doen ook de schepping daarin te laten delen!

Hoe je de vrucht in je leven laat groeien, is voor iedereen persoonlijk anders.

Er worden genoeg concrete voorbeelden in preken genoemd van liefde voor God en elkaar.

En ook dat je je moet bekeren, als je niet naar die liefde leeft!

Hoe laat je zien dat je de Geest in je laat werken, ook als het gaat over de schepping.

Bidden voor de schepping, en voor wijs beleid door regering vraagt naar jezelf kijken:

– neem ik de auto of pak ik de fiets?

– hoe verwarm ik mijn huis?

– Kunnen we minder vlees eten en toch lekkere smaken ontdekken?

– Hoe kunnen we de boeren op een fatsoenlijk manier betalen, zodat ze goed voor het land kunnen zorgen en voor ons gezond en natuurlijk voedsel kunnen verbouwen.

– Hoe kan ik zorgen dat de plastic container minder vol raakt?

Stel je open voor de Geest … laat je vullen met liefde voor God, de mens en de schepping.

Niet dat wij hem kunnen vernieuwen, maar wel omdat we geloven Gods Geest eens alles nieuw maakt!

Amen


Genesis 8:15-22 – Dankdag 2021

november 4, 2021

Preek Dankdag, Heemse 2021

Tekst: Genesis 8:15-22 (Thema HGJB)

Geliefde gemeente,

Soms kun je door verkeerd te starten, de hele boel verprutsen.

Je maakt een kast en begint gewoon te zagen.

Even later blijkt dat je de verkeerde plank te pakken had. Kun je weer opnieuw beginnen.

Of ik heb het soms als ik de kar in ruim met bagage en fietsen.

Als ik eerst de lichte dingen inruim, kan ik soms alles weer eruit halen.

Dan komt er nog zo’n zwaar krat aan wat er opeens nog op moet.

Voor de kinderen vertelde ik vanmiddag over een tekening:

Als je niet goed luistert naar de uitleg kun je helemaal verkeerd beginnen.

En dan moet je een nieuwe vel pakken. Zo ging het soms ook met deze tekeningen.

Noach staat met zijn vrouw en kinderen bij de deur van de ark.

Hoe hij God hoorde spreken weten we niet: maar er staat over hem net als over Henoch:

Hij wandelde met God. En nu hoort hij van God: Ze mogen de aarde weer op! De deur gaat open!

De dieren lopen naar buiten, ze luisteren naar Noach.

Wat zullen ze gaan doen: gaan ze hout en stenen zoeken voor een nieuw huis?

Zullen ze gaan kijken waar ze het beste kunnen wonen?

Waar ze een wijngaard kunnen beginnen en een olijfboom planten.

Waar ze nieuwe akker in kunnen zaaien met graan.

Is dat het eerste wat ze gaan doen: zelf weer een nieuw begin maken?

Eindelijk weer op de aarde, nadat ze zolang op de boot hebben gezeten?

Of doet Noach eerst iets anders?

Wat moet het voor Noach bijzonder zijn om de aarde weer te betreden.

Eigenlijk is hij weer terug bij af. Voordat de schepping er was, was alles woest en leeg.

En wie de kracht van het water kent snapt dat Noach weer opnieuw moet beginnen.

Grote bomen zijn omgeduwd, alles moet opnieuw opgebouwd, hij staat met zijn poten in de slijk.

Als we zelf terugkijken op afgelopen jaar dan kon heel veel niet.

En we houden ons hart vast voor de maatregelen die nog komen.

Maar wat was het soms moeilijk: dat je in de lockdown terecht kwam!

Dat je niet naar school kon, niet op je werk kon komen.

Je miste je klasgenoten, je collega’s.

Je mocht geen bezoek, zeker niet in een verpleeghuis.

Je kon niet naar winkels, naar een restaurant, zelfs niet op een terras.

Sommige dingen stopten en je had alle tijd om na te denken: waarom deed ik het eigenlijk.

Hoe ga ik straks weer verder? Hoe begin ik weer?

En die vraag kun je je vaak stellen:

– als je ’s morgens wakker wordt en je begint een nieuwe dag.

– als je weer adem haalt en de frisse lucht ruikt en naar buiten gaat.

– als je je een broodje wilt gaan eten of de heerlijke avond maaltijd.

– als je een nieuw baan begint of juist met pensioen gaat.

Wat doe je dan? Ga je gewoon beginnen of … denk je eerst na?

Kijk eens wat Noach doet. Hij zet zijn voeten op de modderige grond.

Hij gaat stenen zoeken, niet voor zijn huis, niet voor een akker.

Nee, het is voor het eerst dat we lezen dat iemand een altaar maakt.

Hoe? Door gewoon een aantal stenen op te stapel en er hout op te leggen.

Hij gaat eerst naar God toe. Hij maakt op de nieuwe wereld een heilige plek.

Een plaats waar hij God de dank en eer kan geven.

En wat doet Noach nou? Wat doet hij met de dieren die naar buiten komen?

Hij pakt een schaap, hij pakt een geit, hij pakt een koe.

Misschien wel die ene duif: die met een takje terug wat gekomen.

En hij brengt ze naar het altaar. Hij legt ze erop.

Hij gaat ze verbranden, de heerlijke geur stijgt op naar God.

Hij gaat God bedanken en God teruggeven wat hij van Hem had gekregen.

Hij is zo blij, zo dankbaar, zo gelukkig dat hij dat hij dat zo tegen God wil zeggen.

Zo denkt Noach niet eerst aan zichzelf, maar eerst aan God.

Dank U, dank u wel, voor alle goede dingen!

Dank u dat het droog is, dat ik weer een huis kan bouwen, dat we verder kunnen.

Samen met zijn vrouw en kinderen prijst hij de naam van God!  

Denk nog eens terug aan die kast, aan die kar, aan dat papier van het begin.

De dag die voor je ligt is als een vel papier. Ga je dat snel weer inkleuren.

Gelijk alle dingen doen die je leuk vindt?

En nu na corona best wel veel weer mag: ga je alles weer door doen zoals eerst?

Weer snel op skivakantie of zonvakantie naar een ver land.

Weer de hele week druk met alle afspraken en dingen die je moet doen.

Maar als je zelf heel hard je best weer gaat doen,

Dan kun je zomaar weer gaan stressen, tobben, haasten.

Dan moet dit, en dat moet, en dan gaan dingen zomaar mis.

En wat leer je dan van Noach? Noach begint met een offer.

Hij weet dat hij alles van God krijgt!

En is dat dan ook niet het eerste wat wij zouden moeten doen.

Wat we van hem kunnen leren! Als je ’s morgens wakker wordt en gaat ontbijten:

Dat je eerst God dankt en bidt, voordat je weer van alles doet op die dag.

Dat als je op school komt, God dankt dat het kan en bidt om een mooie dag.

Dat als je je broodje gaat eten, je je handen vouwt en God bedankt voor wat Hij geeft.

Noach mocht naar buiten, nu wij naar buiten mogen, steeds meer mogen.

Gaan we gaan dieren offeren, maar wel God bidden en danken.

Noach maakte plaats voor God: heb je ergens in je huis een plek voor God?

Een open bijbel, een bijzonder schilderij, een kaartje met een gedicht?

Je ziet bij Noach dat God dankbaar is voor dat offer.

Hij ruikt de heerlijke geur van het offer: hij merkt de toewijding op.

En dan vernieuwt God ook zijn verbond met de schepping.

Zoals hij aan het begin de opdracht gaf om er voor te zorgen,

Geeft Hij nu een nieuwe opdracht. En Hij belooft zijn trouw.

Nooit zal hij de aarde meer helemaal verwoesten.

Ook al is de mens slecht, doet hij verkeerde dingen: God zal trouw zijn.

Er komen straffen, ook aan het eind, maar altijd straft God maar een deel.

Ook in openbaring: 1/3 van de sterren wordt op de aarde gegooid / een kwart gedood

Totdat hij eens de hele aarde zal vernieuwen en hij en nieuwe aarde geeft.

Tot die tijd zullen de tijden zich afwisselend.

Dag en nacht, zomertijd en wintertijd.

God stelt de seizoenen in. Voor de zoveel duizendste keer is het dit jaar voorjaar geworden.

Voor de zoveel duizendste keer na de zondvloed is het weer herfst geworden.

Je zult zaaien en maaien. Steeds gaat het weer anders. Maar God belooft zijn trouw.

Er wuift weer graan op de velden, de mais is weer ingekuild, de aardappels binnengehaald.

Zo zal ik met je mee gaan!

En waarom? Omdat God bij het offer ook dacht aan het offer van Jezus.

Hij liet aan het kruis zijn liefde zien. Door zijn liefde zal ik er altijd voor je zijn.

We gaan verder: Noach ging dankend verder op de nieuwe aarde.

Hij maakte een nieuwe start met God. Wij gaan dankend verder!

Als we hopelijk gewoon naar school en werk kunnen blijven gaan. Als de zon opkomt.

Als je eten krijgt. Als je ouder bent. God is trouw.

Laten we van harte danken en zingen, God geniet ervan!

Je mag steeds opnieuw beginnen. Dankend doorgaan voor God!

Amen


Lukas 1:26-38 – Geboren uit de maagd Maria

oktober 31, 2021

Preek Heemse, 31-10-2021

Tekst: Lukas 1:26-38; ‘geboren uit de maagd Maria’

[#1] Hoe zou jij gereageerd hebben?

Opeens staat er een engel voor je!

In het wit; vol van licht; stralend.

Hij zegt: je zult zwanger worden, een kind krijgen van God.

Jij als heel gewoon meisje, verliefd op de timmerman. Jij had gedacht:

Straks een mooie bruiloft; samen een huis; samen kinderen krijgen.

Moet ik nu opeens moeder worden van Gods Zoon; de grote koning de Messias?

Als er vandaag zo’n engel voor je zou staan? Zou je hem geloven?

Ik denk dat velen zeggen: zoek maar iemand anders!

Ik had hele andere plannen met mijn leven. Ga maar weg.  

Je bent bij mij echt niet op het goede adres!

Ik ben niet zo geduldig; Ik ben niet zo gelovig; ik ben niet zo vroom; ik ben niet zo toegewijd.

Ik roddel; ik gebruik verkeerde woorden; denk soms slecht; maakt soms ruzie.

Ok, ik snap wel dat er nu geen engel zal komen om dit te vragen.

Maar er kan wel iets anders van je gevraagd worden.

Zoals Albert geroepen wordt om ouderling te zijn.

Dat God je vraagt: je wil je iets voor mij doen?

Gewoon een keer luisteren naar die vrouw, een jeugdgroep thuis ontvangen,

een bijdrage leveren in de dienst, een pan eten brengen of helpen dat er een rolstoelbus komt.

Of zeg je dan ook: ik wil niet, ik kan niet, mij niet gezien: ga maar een deur verder!

Als ze me vragen om ouderling te worden, zie ik dat niet meer zitten. Je doet nooit genoeg.

En als ik kom is het soms alleen maar MKZ (mopperen, zeuren en klagen) over anderen en de kerk.

[#2] Vandaag zien we hoe Maria uitgekozen wordt en het gelovig ja zegt.

Wij zijn aangekomen bij de geloofsbelijdenis en dan: ‘geboren uit de maagd Maria’.

Meestal slaan we als gereformeerden Maria snel over.

Voelen we ons wat ongemakkelijk als Maria te veel aandacht krijgt.

Een gebed tot Maria; een kaarsje voor Maria; een beeld van Maria.

Soms hebben gereformeerden het beeld dat wij Jezus hebben en rooms-katholieken Maria.  

Je kunt inderdaad kritiek hebben op de Maria-verering.

Arnold Huigen noemt het in zijn boek over Maria ‘bedrijfsongevallen’.

Als je denkt dat Maria je zou kunnen verlossen: dat kan alleen Jezus.

Als je denkt dat Maria zelf zonder zonde was en uit zichzelf heilig.

Als je naar Lourdes gaat en denkt dat Maria jouw ziekte kan genezen.

[#3] Maar misschien hebben we met de Reformatie ook wel te veel uit de kerk opgeruimd.

De engel begroet haar en zegt: Gegroet begenadigde. Begenadigde!!

God toont zijn genade aan haar, Hij komt naar haar toe, Hij kiest haar uit.

Elisabeth zegt: ‘Je bent de meest gezegende van alle vrouwen’

‘Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen’, zingt ze.

Een vrouw roept luid in de menigte richting Jezus:

zalig de buik die u gedragen heeft en de borsten waaraan u gezogen hebt. [Luk 11:27]

En wat is het bijzonder dat ze zegt: laat met mij gebeuren zoals U zegt.

Ze is een voorbeeld van geloof en van vertrouwen.

Van echte toewijding en liefde. Wat heeft ze bijzonder in het geloof gestaan.

Ze reageert precies tegenovergesteld aan Zacharias.

Hij snapt niet dat zijn oude vrouw een kind kan krijgen. Wil een teken en wil bewijzen.

Maria doet misschien niet zoveel, zegt: laat het maar gebeuren.

Maar zij maakt ruimte voor God in haar schoot, haar leven en in haar hart.

Uw wil geschiede. Zij laat God de leiding nemen in haar leven.

[#4] Luther hield grote schoonmaak in de kerk en wees op:

Het is alleen genade; het draait alleen om Gods woord, en niet om Maria verering.

Het is alleen geloof, en niet de goede werken die ons kunnen redden.

Maar we moeten oppassen dat we in reactie niet met het badwater ook het kind weggooien.

Luther zelf gaf uitvoerig aandacht aan Maria.

Juist in de tijd dat hij Rome hem in de ban deed, schrijft hij uitgebreid over de lofzang van Maria en noemt haar: ‘de zalige jonkvrouw’; de tere moeder van Christus’.

Huygen zegt: als 31 oktober een gedenk dag is voor Luther, waarom dan niet 25 maart voor Maria.

De feestdag van de aankondiging van Jezus geboorte.

Mijn ziel maakt groot de Heer, het lied van Maria hoef je misschien niet elke dag,

maar mag je wel wat vaker zingen.

We blijven over haar spreken, niet alleen met kerst.

En waarom? De catechismus legt het duidelijk uit. Door haar is Jezus echt mens geworden.

Alleen zo kan Hij ons echt helemaal redden, voor ons in de plaats gaan staan.

Door Maria kreeg hij deel aan ons vlees en bloed, aan ons mens-zijn.

Hij kon lachen, huilen, eten en drinken.

Hij werd helemaal gelijk ons, met een zelfde huid, longen en haren.

Doordat Hij mens werd zijn we met lichaam en bloed zijn eigendom, van jong tot oud.  

Hij kan de redder zijn van een jong baby’tje, zelf in de buik en van een oudere.

Omdat Hij mens werd: Daarom mocht hier vandaag het teken van zijn bloed en lichaam gegeten en dronken worden.

Tegelijk wat een wonder! Hemel en aarde komen samen.

De Heilige Geest, de schaduw van de allerhoogste komt over Maria.

Jezus wordt God en mens: wist Hij dan alles van tevoren en kende Hij alles?

Zag Hij precies wat Maria wel aan zonde deed en wat niet goed was.

Het zijn lastige vragen: soms wist hij als Zoon van God iets wat een mens niet kon weten.

Het leven is voor hem zwaar geweest doordat Hij in deze verrotte wereld kwam.

Maar daar komt de wonderlijke ruiling van Luther naar voren:

Juist omdat Hij zonder zonde ontvangen is uit de maagd Maria, en geboren werd uit deze vrouw,

Kan Hij voor mij voor God gaan staan en zeggen: Ik wil hem, Ik wil haar vergeven!

Het zal voor Maria niet altijd gemakkelijk geweest zijn, zeker niet als Jezus daar aan het kruis hangt.

Ik denk aan het gedicht stabat:

Naast het kruis, met schreiende ogen stond de Moeder, diep bewogen,

toen de Zoon te sterven hing. En haar door het zuchtend harte,

overstelpt van wee en smarten, ’t Zevenvoudig slagzwaard ging.

O hoe droef, hoe vol van rouwe, was die zegenrijkste vrouwe, Moeder van Gods ene Zoon!

Maar tegelijk: als ze omhoog kijkt mag ze weten: Hij hangt daar voor mij!

Ook ik heb zijn lichaam en bloed nodig als redding en vergeving.

Besef je dat? Geloof je dat Jezus echt je zonden wil vergeven? Dat je schoon bent?

Of denk je: er is nog een gedeelte van mijn leven, dat is zo slecht, dat kan zelfs hij niet aan.

Dat laat ik er maar buiten. Of dat moet ik zelf maar oplossen.

Jezus pakt het aan! Hij doet het weg! Hij gooit je zonden in de prullenbak.

Ik hoop dat dat je rust geeft: Hij wil je echt helemaal vergeven.

Dat dat je vult met de genade en de Heilige Geest.

[#5] Zo mag Maria toegewijd en dienstbaar zijn voor Gods rijk.

Jezus wordt geboren! Gewoon uit een meisje in het huisje van de timmerman.

Vergeet haar niet; prijs haar naam; prijs de moeder van de verlosser!

En hopelijk: leer van haar toewijding, haar overgave, haar geloof: een voorbeeldig geloof!  

Zij werd de moeder van Gods kind; ze hielp mee dat Jezus kwam.

Ze nam haar plaats in de geschiedenis die God gaat naar de verlossing.

Wat doe jij als man of vrouw:

Ga je toegewijd, betrokken, zorgzaam, met liefde ruimte maken voor Gods werk?

Ben je als Zacharias die tekens wil, die moeite heeft om te geloven.

Wat niet zo raar is in deze tijd van nepnieuws, polarisatie en cynisme.

Of vertrouw je God, wil je leven verliezen om het te vinden, ben je als Maria.

Aandacht voor Maria, helpt om aandacht voor vrouwen te hebben,

Om aandacht voor dienen te hebben, niet voor mensen met moeilijke woorden en grote verhalen.

Zegt God niet: voor wijzen heb ik het verstop, maar aan eenvoudige mensen bekend gemaakt!

Juist diegene die trouw is en dient, zonder zelf voorop te staan, past bij Gods rijk.  

Albert is vandaag geroepen: we bidden dat hij de kracht krijgt.

En zoals ik Albert ken, is dat een ouderling die dat met zorg en aandacht doet.

Als ik van het voorjaar bij hem kom mag ik graag altijd even bij de kippen kijken.

Mooi als er kuikentjes zijn. Ze worden goed verzorgd en het is er netjes.

Hoe je dat ziet? Laat ik het omkeren: als je niets doet dan wordt het een zooitje.

Dan stinkt het; dan is het hok vies; dan worden de kippen ziek.

Wat is het mooi als met je toewijding je inzet voor je dieren; voor je tuin; voor je zaken.

En wat is het mooi als je dat ook voor God mag doen, ook in de kerk.

Misschien zorg jij ook zal wel met toewijding voor je vogels, konijnen, dieren of planten.

Maria is een voorbeeld van toewijding en overgave, van dienstbaar zijn.

De engel stond in de kamer, en omdat ze een gelovig hart had, stuurde ze hem niet weg.

Vandaag roept God Albert, maar ook u, en jou en mij.

Het kan heel verschillend zijn: ieder krijgt zijn eigen taak. Kijk maar wat jou taak is.

Ik hoop dat je ziet en ontdekt wat jouw taak is,

en dat je dat dan met liefde en toewijding mag invullen.

Een eerste taak is vandaag richting Albert (en de ouderlingen en diakenen):

Dat je niet met MKZ over de kerk tegemoet treedt,

maar hem helpt, waardeert en zorgt dat hij met vreugde over het geloof kan praten.

En dat je dan ook ontdekt waartoe God jou roept:

Er zijn voor die klasgenoot, de financien doen in de kerk, iemand helpen in de tuin,

een bijdrage leveren in de dienst, een pan eten brengen of een kaartje.

Maria leert in haar lofzang om oog te hebben voor de eenvoudige en het gewone.

Dat betekent: soms even stil zijn, luisteren, horen wat God zegt.

Beseffen dat hij je in liefde aanraakt, zoals ook vandaag aan tafel.

Geest van hierboven, leer ons geloven, Hopen, liefhebben door uw kracht. Amen


Nehemia 13:8-12 – Herstel mijn eerste liefde!

oktober 17, 2021

Preek Heemse, 17 okt 2021

Geliefde gemeente,

[#1] Ik struikelde bijna over je schooltas! Karsten krijgt het naar zijn hoofd geslingerd.

Had hij vorige week nog zo goed zijn kamer opgeruimd. Nu is het al weer een zooitje.

Alles ligt verspreid in zijn kamer: de controlers, zijn kleren, zijn speelgoed, zijn boeken.

Het zal wel herkenbaar zijn: je kunt aan het opruimen blijven.

Gelukkig hebben wij een goede koster, maar stel je voor dat het in de kerk ook een puinhoop wordt.

Iemand zei in de voorbereiding: stel je voor dat Dick en de koster het samen goed hebben.

Dat de koster dan regelt dat hij wel een gedeelte van de kerk mag gebruiken.

Kan hij daar mooi zijn spullen opslaan en een zaal maken om feestjes te geven.

Maar dat er dan zondag een gedeelte van de kerk niet gebruikt kan worden.

Of dat er geen crèche of spoorzoekers kan zijn omdat de dominee van alles in beslag neemt.

Het is niet best als mensen uit vriendjespolitiek of eigen belang van alles regelen.

Het zou erg zijn als het er in de kerk of bij de leiders van de kerk zo aan toe gaat.

Laat ik, laten wij dus eerlijk kijken hoe we bezig zijn. Hoe het ervoor staat met ons hart?

Want gaat het met je hart niet net als met de rommel op je kamer?

Je kunt zomaar vol worden van van alles en nog wat:

Dat je hart verstopt raakt, je geen ruimte en tijd meer hebt voor God.

Dat je zomaar struikelt en zondigt en dat het licht en de liefde van God uit je leven verdwijnt.

Dat er hoogmoed, hebzucht, lust, jaloezie, wraak, gulzigheid of luiheid in je hart komt.

De bijbel blijft dicht, je hart op slot voor de ander, je gebed verstomt, God krijgt niet de eer.

Dat ook daar grote schoonmaak nodig is!

[#2] Het is iets van alle eeuwen, zei ik al, en ook in de tijd van Nehemia gebeurt dit.

Wat waren ze geraakt, wat een opwekking, wat geweldig die dag daar tegenover de waterpoort.

Ik preekte er twee weken terug over: ze waren tot tranen toe bewogen.

Zo geraakt door het Gods goede woorden, ze vierden feest en waren blij met God.

Ze aten samen, deelden iedereen er vanuit, wat moet dat geweldig geweest zijn.

En dan lezen we in de volgende hoofdstukken dat er orde op zaken wordt gesteld in de tempel.

Er worden weer offers gebracht, er klinken mooie liederen, het volk brengt 10% van hun inkomen.

Zo worden de levieten betaald, de zangers krijgen hun loon en God komt op de eerste plaats.

Nooit, nooit meer, zullen we de tempel verwaarlozen, we zullen goed voor de tempel zorgen (10:40).

Maar dan gaat Nehemia terug naar de koning van Babylonië. Ongeveer 10 jaar is hij weg.

En wat ziet hij als hij terugkomt? Eljasib de hogepriester heeft niet goed voor de tempel gezorgd.

Hij heeft nota bene aan Tobia een ruimte in de tempel gegeven. Tobia de Ammoniet.

De grote vijand van Nehemia, die hem wilde vermoorden,

die hem al steeds tegenwerkte toen ze de muren herbouwden.  

Een ammoniet, dus van een volk dat niet eens in de tempel mocht komen.

Ze hadden vroeger het volk de weg verspert en niet geholpen op weg naar het beloofde land.

Nu stonden de vertrekken van de tempel vol met zijn meubels en opslag.

Nu had deze belangrijke man, die soms in Jeruzalem was, een plek voor zichzelf.

En waarom? We lezen het: hij was nauw verwant met Tobia. Er was over en weer getrouwd.

Wat kan het gevaarlijk zijn om vriendjes en familie voor te trekken en het beste te gunnen.

Dat je wel oog hebt voor je familie en vrienden, maar niet voor anderen, in de gemeente van Jezus.

Maar dan komt Nehemia, je ziet de kracht van de goede leider.

Iemand zei in de voorbespreking: wat een krachtig figuur is hij!

Hij stapt naar voren; hij laat de wet lezen; en iedereen luistert. Hij stelt orde op zaken.

Kijk eens, en niet zo’n klein beetje ook, niet met pappen en nat houden.

Nee: de meubels, stoelen, kasten, huisraad, alle spullen van Tobia worden uit de tempel geknikkerd.

De heilige woede die ook Jezus has toen de tempel een rovershol geworden was zie je bij Nehemia.

Hoe hij zo’n leider kan zijn? Omdat hij de woorden van Gods leest. Omdat hij luistert naar God.

Laten we bidden dat God zulke leiders wil schenken, dat mensen die in de kerk het voortouw nemen,

(en ik ook als voorganger) Goed geestelijk leiding mogen geven, het woord van God openen,

niet hun eigen vroomheid of hun vrienden centraal stellen, maar God en zijn woord.

Dat is wat hier gebeurt. Wat geweldig dat het gebeurt. Dat God zo zijn trouw laat zien aan zijn volk!

[#3] Als we dit lezen, dan kun je je afvragen: wat is nu het punt voor vandaag?

Iemand zei in de voorbereiding:

het valt me op de Levieten, de poortwachters en zangers zijn weg gelopen.

Ze wilden misschien wel zingen, offers brengen, de wacht houden.

Maar Tobia had de opslagzalen in de tempel gekregen.

Er was ook geen olie, graan en wijn. Er was geen geld dat het volk bracht.

Dus ze konden er niet van leven. Daarom zochten ze hun akkers weer op.

Zie je dat vandaag ook niet gebeuren: dat je teleurgesteld kan worden in de kerk.

In medechristenen. In leiders. Klinkt Gods woord nog wel, is er wel enthousiasme voor de Heer?

Het spreekt niet vanzelf dat bestuurders precies doen wat God wil.

Willen we werkelijk naar God luisteren en als christen leven in woorden en daden?

Waar mensen werken worden fouten gemaakt, kun je teleurgesteld worden.

De vraag is: hoe hou je het zuiver in de kerk. Hoe kunnen mensen die best wat wilden doen,

maar teleurgesteld zijn afgehaakt, weer vol liefde en enthousiasme worden voor de Heer?

En zeggen: ‘ik ben blij om weer God te dienen. Ik was verheugd toen men mij zei:

Laat ons naar het huis van de Heer gaan!’

Laten we bidden dat er krachtige leiders mogen zijn. Leiders zoals Nehemia.

We zullen geen leiders hebben zonder fouten, maar laten we bidden dat ze Gods stem laten horen.

Dat ze weten wat genade en vergeving is, dat ze willen vertellen over Gods trouw.

En dan geldt vooral: neem je die oproep van Nehemia zelf ook ter harte!?

En daarom is nodig voor iedereen, dat de boel niet verslonst en dichtslibt.

Zoals een kamer een puinhoop kan worden, en je bijna struikelt, en er niet meer inkomt.

Maar dat je van tijd tot tijd grote schoonmaak houdt. Paulus zegt:

Vrienden, die dingen heeft God ons beloofd.

Daarom moeten wij alles wat slecht is, achter ons laten.

We moeten van binnen en van buiten rein zijn.

Uit eerbied voor God moeten we onszelf helemaal heilig maken.

De vraag is: wil je dat? Durf je zo eerlijk naar jezelf te kijken?

Als je kijkt in je hart waar is het dan vol van?

Wat leeft er ijver, liefde, geloof en hoop. Of hebzucht, lust, eigen belang, luiheid?

Houd grote schoonmaak! Je hart is de tempel van Gods geest!

Laat Hij er mogen wonen met zijn liefde. Dan zal de liefde steeds meer schijnen!

[#4] Ja maar … dit is toch het Oude Testament. Is dit niet een heel wettisch stukje?

Nehemia zegt: Luister naar de wet. Doe wat God van je vraagt.

Breng de tienden, herstel de offers weer, straks spreekt hij over de sabbatswetten.

Is dit niet de mentaliteit die helemaal niet past bij Jezus Christus.

Zijn we niet al te vaak de kerk uit gestuurd met een boodschap dat ‘alles moet’.

Is Nehemia wel zo’n goede leider?

En bovendien: wie zegt dat Nehemia gelijk heeft. Nou ja, misschien luister je wel naar Nehemia.

Maar wie zegt dat een leider gelijk heeft: vroeger zeiden ze zus, en nu zeggen ze zo.

Hoe zit het met vrouw in het ambt, met de soorten liederen die we zingen, het gezag van de bijbel.

Wat moet je denken over geloofsdoop

en wat als er geroepen wordt door een dominee dat vaccinatie het teken van het beest is.

Wie kan je vertrouwen? Wie moet je volgen?

Het klinkt wel mooi zo’n leider die echt invloed heeft en naar wie geluisterd wordt,

Maar wil je dat eigenlijk wel?

Je kunt zeggen dat heel het oude testament verlangt naar Jezus, zich uitstrekt naar Jezus.

Laten we bidden dat niet mensen, maar Hij steeds onze leider mag zijn.

Hij die kwam om te dienen, die de minste werd en Gods trouw en liefde liet zien.

Laten we bidden dat leiders steeds meer op Hem mogen lijken.

Hij liet zien dat ook waar dingen mis gaan, herstel mogelijk is. Vernieuwing en genezing.

Hij is de goede herder. Laten we verlangend uitzien naar Hem.

Dat leiders op zijn manier leiding mogen geven. En ik denk dat Nehemia daar al veel van laat zien:

Hij doet twee dingen: hij opent het woord van God en laat dat klinken.

En het tweede: hij vouwt zijn handen. Tot drie keer toe in dit gedeelte van het boek.

Hij vraagt God of Hij hem wil gedenken en zegenen wat hij doet.

Hij laat zich inspireren door de bijbel en leiden door Gods Geest.

Laten wij het dan ook niet van leiders, niet van mensen, maar van God.

En ook bij moeilijke vragen bij een open bijbel op zoek naar het antwoord.

[#5] En of dit wettisch is? Moet je heel veel? Het hangt er vanaf hoe je begint.

Als je zelf gaat opruimen, dan raak je uitgeput. Dan doe je de dingen omdat het moet.

Dan is er geen vreugde en liefde, dan is er moeten en dwang.

Wat we bij Nehemia zien is dat hij begin bij God: God heeft zijn beloften gegeven.

Dat is ook waar Paulus begint: God belooft om met ons mee te gaan, heeft zijn genade getoond.

Deze God is trouw: dag aan dag draagt Hij ons, groot is zijn liefde!

Je ziet bij Nehemia de mensen aan het werk gaan.

Zoals ze eerst al de muren herbouwd hadden en de tempel ingericht.

Zo zorgen ze dat nu alles weer op z’n plaats komt.

De zangers nemen hun plek in en zingen de mooiste liederen.

De poortwachters doen de taken om te zorgen dat alles goed verloopt.

De levieten brengen de offers en verzamelen de spullen.

De Israëlieten komen, bidden, zijn blij om naar Gods huis te gaan en geven hun gaven.

Wat mooi als we ons zo met heel ons hart en ziel God de liefde kunnen geven!

En dat niet uit onszelf of uit eigen kracht.

Je zou kunnen zeggen: Hij is begonnen met de opruiming. Als je Jezus hebt leren kennen,

Dan mag de last van je leven afvallen. In de grote chaos heeft Hij ruimte gemaakt.

En wanneer er moeite of een puinhoop is dan mag je bidden om zijn grote liefde.

Of Hij die weer wil herstellen. En dan zegt Hij: begin niet zelf, maar vouw je handen.

Vraag of Ik je wil helpen je hart te vernieuwen. Kom bij Mij, als je vermoeid bent.

Ik wil je rust geven. Bid maar of zo de wereld nieuw mag worden en mijn rijk mag komen.

Amen


Nehemia 8:1-12 – Feest door het woord van God!

oktober 7, 2021

Preek Heemse, 3 oktober 2021

Tekst: Nehemia 8:1-12

Geliefde gemeente van onze Heer,

[#1] Lize loopt met haar moeder naar het grote plein bij de waterpoort.

Overal om zich heen ziet ze mensen die onderweg zijn.

Oude mannen, moeders, kinderen, mensen die snel en langzaam lopen.

Ze gaan vandaag naar iets heel bijzonders toe! Hoe zal het zijn?

De stad zindert van de spanning en opwinding. Wat gaat er gebeuren?

Ze hadden een moeilijke tijd gehad. In ballingschap geleefd.

Nu zijn ze terug in Jeruzalem. De tempel was 70 jaar geleden al herbouwd.

Maar nu zijn er ook muren om de stad en kunnen ze er veilig wonen.

Toch wisten ze niet goed wat God van hen vroeg. Ze hadden geen bijbel thuis.

In ballingschap waren ze veel van Gods woorden en regels vergeten.

Zouden ze nu God weer kunnen leren kennen. Echt weten wie Hij is?

Hoe zal dat dan gaan? Zouden ze blij worden om God? Of verdrietig over hun fouten?  

Ssst! Wees stil! Kijk daar staat Ezra op een houten preekstoel.

Hij leest voor. De mensen zijn stil. Ze gaan staan. Ze knielen.

Ze luisteren. Ze zeggen: amen, amen. Het wordt uitgelegd.

En opeens ziet ze bij allemaal mensen tranen in de ogen staan. Huilen de mensen op het feest?

Maar dan spoort iedereen elkaar vooral aan om blij te zijn.

Ze gaan samen eten, samen feest vieren. Wat geweldig, wat een feest.

Ze voelt het zo sterk: hier is God in hun midden. Wat hebben ze dat gemist in het verre Babel!

[#2] Vandaag gaat het over het ‘Feest door het woord van God!’

In de tijd van Nehemia was het woord van God echt ‘kwijt’ geraakt.

De mensen kenden de wet en de verhalen van Mozes niet meer.

Wij kunnen dat niet voorstellen, als er je misschien wel verschillende bijbels in huis hebt.

Als je altijd op een mobieltje snel een bijbeltekst op kan zoeken.

Maar toen konden niet zoveel mensen lezen en er waren maar weinig boekrollen.

Toch hadden ze Jeruzalem niet vergeten: ze zijn blij dat ze nu terug mogen keren.

Wij komen niet uit een periode van ballingschap, de boekrol is niet opnieuw gevonden.

Maar het is vandaag wel weer de eerste keer dat je zonder op te geven weer naar de kerk kunt.

En twee weken geleden hadden we de buitendienst. Wat was het mooi.

Zoveel mensen, zoveel gezichten, jong en oud, met een stoel of kleedje.

Samen elkaar weer ontmoeten. Samen staan, zitten, zingen, luisteren.

Vandaag mogen we bij Nehemia veel ontdekken van de kracht van Gods Woord.

Waarom hebben we eigenlijk kerkdiensten? Waarom wordt het woord verteld?

Veel van de manier van onze kerkdienst komt door hoe het in die tijd gebeurde.

God komt niet meer rechtstreeks naar mensen toe, zoals hij sprak met Abraham en Mozes.

Soms verlang je daar misschien wel naar. Maar hier bij Ezra en Nehemia zie je:  

Ze hebben de boekrollen, de tora: de boeken van Mozes.

De regels, maar ook de verhalen van Abraham, Isaak, en Jakob.

Van Egypte, woestijnreis en bevrijding. Zes uur lang wordt daaruit voorgelezen, dus hele stukken.

God leren kennen gebeurt door zijn woord.

Daarom kan als de boekrol gehaald wordt er feest komen om dat woord van God.

[#3] Wat ons de in de voorbespreking vooral opviel is dat er zoveel gebeurt.

In onze kerken is het dan eigenlijk maar heel kaal. We zitten de meeste tijd.

Soms staan we even. En we zingen liederen en het amen.

Maar kijk eens wat er hier allemaal gebeurt: De boekrol ligt maar niet klaar.

Nee, Ezra gaat hem halen, tilt de bijbel op, brengt de boekrol naar voren.

Als hij dan op een houten verhoging staat: laat hij het boek zien.

Iedereen roept dan amen, amen. Ze heffen hun handen op.

Ze knielen en buigen diep voor de Heer. Vervolgens wordt de bijbel uitgelegd.

Mensen worden geraakt en beginnen te huilen.

Maar er volgt een aansporing. Huil niet! Vier feest. Ga samen eten en deel uit aan de armen.

Door de reformatie, door Luther en Calvijn hebben we de waarde van het woord ontdekt.

Het draait niet om allerlei poespas, bijgeloof, heiligen, maar op de boodschap van Jezus.

Maar een gevaar is, dat er veel in je hoofd zit, dat het je gedachten bereikt.

Maar raakt het ons ook helemaal in de persoon, met hart en handen.

In de Aramese kerk heb je nog meer rituelen.

Iemand vertelde in de voorbespreking hoe ze dat had meegemaakt.

Men kust de bijbel, tilt de bijbel op, loopt een rondje met de bijbel.

Verder zijn er kruizen, rituelen, gebaren.

Door corona is er best veel veranderd aan de kerkdiensten.

Meer mensen betrokken, een kindmoment, wat andere liederen.

Maar laten we steeds weer kijken in de bijbel en nadenken.

Hoe kan de boodschap van de bijbel thuis en in de kerk echt je hart bereiken?  

Want dat is wat hier zeker gebeurt: als de mensen zo luisteren beginnen ze te huilen.

Wanneer was de laatste keer dat je echt geraakt werd door Gods liefde,

dat de tranen je in de ogen sprongen.

Iemand vertelde: Ik voel me zo gelukkig en geliefd, als ik besef dat God zoveel om mij geeft.

Dat hij mijn naam in zijn hand geschreven heeft.

En hier bij Ezra, waarom huilen ze?

Omdat ze zo blij zijn dat ze allemaal weer samen zijn en ervaren: hier is God?

Omdat ze denken: wat erg dat we God zo lang vergeten zijn, wat hebben we veel mis gedaan,

We hebben spijt van onze zonden. Zoals een kind huilend in de armen van haar moeder kan vallen

als ze zoveel spijt heeft dat het mis ging en blij is dat er weer gezoend / verzoend kan worden?

Omdat ze zoveel ellende en narigheid hebben meegemaakt? Zoals je verdriet en pijn kunt hebben.

Omdat je man zomaar weg ging, omdat je geliefde overleed, omdat je niet meer kan werken, omdat je baalt van die chemo’s, die reuma, die hernia, die depressie?

Of huilen ze omdat ze zien dat God het volk, ook al vergat het de Heer, toch weer opzocht.

Dat Hij trouw was na Noach, na Mozes, na Abraham, 

na de woestijnreis en nu ook weer met hen verder wil?

Hoe het ook zij: het woord van God, het samen staan voor Hem, raakt hen.

Ze breken uit in gehuil en gejammer.

En dan denk ik niet zoals wij dat doen: een zakdoekje, of de ander even stevig in de hand knijpen.

Maar de cultuur kennende: ze zullen het huilend uitgeschreeuwd hebben! 

[#4] Dan komt het meest opvallende van de tekst.

Er staat: ‘huil niet, wees stil!’

Een aparte oproep van de priesters. Is er geen ruimte voor verdriet?

Mogen we niet huilen, en hun tranen laten stromen, weeklagen?

De reden die ze geven is, dat dit een dag van de Heer is. Het is een holy day, een feestdag.

Nu past het niet om te huilen, ze mogen nu feest vieren.

Ze mogen vette en zoete dingen gaan eten, genieten met elkaar.

Daarbij de arme mensen niet vergeten, die zelf niets klaar kunnen maken.

Dit is een dag van feest en uitbundigheid, want zeggen de ze: de vreugde van de Heer is je kracht.

Je ziet dat op deze dag de mensen elkaar mee willen nemen in de vreugde en blijdschap.

God is naar ons toegekomen. Hij is ons niet vergeten. Hij is trouw aan wat Hij belooft.

Het is een feest, en daarbij past vreugde om die geweldige God.

Ze wijzen elkaar op God. En als er staat: de vreugde van de Heer is onze kracht.

Dan staat er een woord dat iets betekent als een vesting, een schuilplaats.

Daar kun je naar toegaan, daar mag je je veilig weten, daar kun je schuilen.

Hij die je kent, omringt, beschermt, je tranen telt, Hij wil je kracht geven om door te gaan.

Om iets van zijn vreugde in je leven te brengen.

We hadden het erover dat het soms wel moeilijk is om dat tegen anderen te zeggen.

Ook al heb je zelf veel meegemaakt en er sterker uitgekomen, God weer ontdekt.

Het kan moeilijk zijn om anderen te troosten, te helpen of te bemoedigen.

Want als iemand er midden inzit kun je je zo verdrietig, alleen en ongelukkig voelen.

Dan lijkt niets te helpen en lijkt er geen vreugde van God te bestaan.

Als ik in de put zit is Gods kracht niet altijd mijn vreugde, soms voel ik dat niet zo.

En toch: het begint al met het benoemen, dat het er mag zijn. Dat je gezien en gekend wordt.

Wat fijn als je dat binnen de gemeente voor elkaar mag betekenen.

Het op mag vangen en zien als iemand huilt, verdrietig is, in de moeite zit.

Vanuit die ruimte voor het verdriet, mag je werken aan herstel aan moed, aan hoop.

Er samen stil bij staan, er ruimte aan geven, vriendschappen en erkenning.

Juist dan mag je bij elke mislukking, verdriet en tegenslag ook weten dat je gedragen wordt.

Dat er hoop is en aandacht. Want ook dan wil God je omgeven en helpen.

Mag je elkaar wijzen op de kracht die de Heer wil geven.

[#5] Als je ziet dat God op deze manier wil spreken tot ons als gemeente, wat doe je er dan mee?

Allereerst hoop ik dat je met heel je persoon betrokken bent in de dienst.

Dat de kerkdienst daar ook ruimte voor geeft. Stil zijn, overgave, zingen.

Eerbied en aanbidding, vreugde en lofprijs, als het bij je past je handen omhoog.

En waarom niet een keer je klein maken en je hoofd buigen of zelfs knielen.

Met elkaar helemaal betrokken op God. Jong en oud.

Ik las bij de Engelse prediker Matthew Henry: dat is de geloofsoefening die we nodig hebben.

Zoals je voor sport of muziek je wekelijks training nodig hebt. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis.

Is het goed om vanaf het moment dat je het kan begrijpen je traint in het geloof in Jezus.

En als bij jou de bijbel onder het stof raakt, zoals bij de Israëlieten gebeurd is.

Pak hem weer en oefen je, het liefst met elkaar, in het verbonden zijn en raken met de Heer.

Niet voor niets heb ik de tekst gepakt van 10b: wees stil, want de vreugde van de Heer is je kracht.

Het gaat niet om uiterlijkheden, gewoontes of tradities. Of hoe ze het deden.

Het gaat erom of de vreugde van de Heer in je hart komt.

Dat je die stevige bodem ook deze week weer mag voelen, als er verdriet, mislukking of fouten zijn.

Wie getraind raakt in het leven met de Heer, die wordt steeds veerkrachtiger.

Die ontvangt elke dag opnieuw die kracht door het zijn met en horen naar God.

Bid dat je die vreugde in je hart mag ontvangen.

Zodat je feest kan vieren. Waarbij de lekkernijen en dranken niet voor jezelf dekt.

Maar anderen uitnodigt, die het even zelf niet op tafel kunnen of willen zetten.

Samen feest viert, omdat je door Gods woord de kracht van het leven weer hebt ontdekt. Amen.  


Preek Psalm 103 – Prijs Hem, met meer passie dan ooit!

september 12, 2021

Preek Psalm 103

[#1] Heb jij deze week nog een compliment gekregen? Dat iemand zei: goed gedaan?

Je hebt een mooie kleurplaat gemaakt en je oma hing hem gelijk op: wat lief van je dat je dat voor mij gemaakt hebt!

Je had je best gedaan op je woordjes voor Engels en de leraar zei: wat heb jij je daar goed je best op gedaan. Drie krullen eronder! 

Je hebt een heerlijke appeltaart gebakken en iemand zei: wat smaakt dat ontzettend lekker! Geweldig. Dat is wat wij zeiden toen we na de begrafenis van Liesbeth zo’n heerlijk stuk appeltaart kregen in Voorburg.

Een compliment ontvangen is fijn, veel mooier dan kritiek krijgen.

Soms uiten mensen dat veel sneller, wat niet deugt, en vergeten ze een compliment te geven.

[#2] David neemt hier in de Psalm uitgebreid de tijd om God complimenten te geven.

Maar niet even snel, iets dat je zonder aandacht zegt of bidt, zoals soms gedachteloos kan bidden.

Maar door tegen God te zeggen wat hem in zijn hart geraakt heeft, waar hij van onder de indruk is.

Hij prijst de Heer, vanuit het diepst van zijn hart,

en hij wil de dingen die God gedaan heeft niet vergeten.

Hij roep ook anderen op om dat te doen: loof de Heer, en vergeet zijn daden niet.

Ja, want vergeten God te bedanken overkomt je zomaar.

Als je weer beter bent, als de zon op komt of als je weer eten hebt, als er medicijnen zijn.

Als je kracht kreeg om eten te koken, een mooi cijfer te halen, een mooie kleurplaat kon maken.

Als je ook als je kracht vermindert en je adem stokt, en mag geloven in leven tot in eeuwigheid.

[#3] En weet je wat het mooie is. Waarom God zoveel lof, eer en prijs mag ontvangen?

Omdat hij ervoor gekozen heeft om jou en u lief te hebben. Omdat hij alles voor je over had.

Hij zegt: ik zie jou. Ik sta altijd voor jou te klappen. Ik vind je geweldig. Ik heb je lief.

Wat er ook gebeurt in je leven, welke weg je ook gaat, hoe onzeker je je ook voelt,

Hoe moeilijk de opgaaf ook is waar je deze dagen en weken ook voor staat.

Ik laat je niet los, ik vind je geweldig, ik heb je lief, ik stop niet met jou complimenten te geven.

Ik vergeef al je fouten, ik ben altijd trouw, daar kroon ik je mee, ik overlaadt je met liefde en geluk.

Waar je jezelf misschien voelt falen, denkt: het was toch onvoldoende. Ik schiet tekort.

Is er aan Gods trouw geen einde: eeuwig duurt zijn trouw. Hij let niet op je fouten. Hij heeft je lief!

[#4] Ja maar, zeg je misschien … ik kan God helemaal niet zo loven, zeker vandaag niet.

Er is ruzie bij ons thuis; ik baal van de nieuwe klas; mijn ouders begrijpen me niet.

Ik ben ziek en zie heb er al zolang last van. Ik heb het psychisch moeilijk. Ik stond wel bij een graf.

Psalm 102 past beter vandaag: ik ben eenzaam, u verbergt zich voor mij God, ik wordt bespot.

Ik ben boos: u tilde me op en gooide me neer. Mijn brood is vermengt met tranen.

U geeft nieuwe kracht, zoals een arend vernieuwd wordt? Mijn kracht is bijna weg.

Het lijkt wel of niemand mij ziet en niemand mij begrijpt.

Ik voel me alleen op school en thuis, op mijn stage en werk. 

Hoe moet ik dan complimenten geven? Hoe moet ik dit dan meezingen?

[#5] Ik had een evangelische collega die mij vertelde dat hij elke dag startte met deze psalm.

Hij las hem op zijn verjaardag, op zijn trouwdag, de dag van de geboorte van zijn kinderen.

Ook op de dag dat zijn vader overleed, dat hij zijn dochter verloor, maar ook weer toen hij opa werd.

Ook op die moeilijke dagen dat hij bijna niet verder kon.

riep hij zichzelf op om Gods weldaden niet te vergeten. God complimenten te geven.

Hoe dat kan? Hoe hij dat kon? Omdat deze psalm heel dicht bij de basis van je leven komt.

Het eerste wat er staat is ‘God vergeeft al onze zonden. Hij heeft zijn Zoon gegeven.

Jezus kwam hier op aarde en zag de wereld met al zijn pijn en nood.

Loof de Heer: die doet wat hij beloofde. Hij gaf zijn eigen zoon, om ons te redden.

Prijs God. Christus overwinnaar betekent niet: je ogen sluiten voor de pijn.

Maar juist zien hoe God in de pijn je opzoekt, dat zijn lichaam gebroken wordt en het bloed vergoten.

Hoe hij je wonden wil genezen, je pijn wil verlichten, je onzekerheid wil wegnemen.

Midden in het leven met zijn ups en downs, goede en kwade dagen, soms met tranen in de ogen,

God prijzen omdat hij uiteindelijk zijn liefde in ons uit wil storten en ons zo liefheeft.

Hij wil je optillen door de kracht van de liefde en zodat je verder kunt. Hij wil je dragen.

Ik bid dat je ook vandaag door het avondmaal nieuwe kracht, hoop en moed mag ontvangen.

Zodat mag groeien door Gods Geest. Je weer vernieuwd wordt in de liefde voor de ander,

en je enthousiast anderen complimenten kunt geven en vooral God wil prijzen, vanuit je hart, met meer passie dan ooit! Amen


Zondag 1 – Grijp je vast aan Jezus, je redder!

augustus 22, 2021

Preek Heemse, 22-8-2021

Tekst: zondag 1

Geliefde gemeente van de trouwe Heiland Jezus Christus,

[#1] Iemand die niet gelovig is. Iemand die Jezus niet kent. Iemand die nooit bidt.

Waarin verschilt zijn leven met dat van iemand die dat wel heeft en kent?

Er is veel wat je deelt als mensen: iedereen krijgt te maken met blijdschap en moeite.

Met goede en fijne dingen, maar ook met spanningen en stress.

Geboorte, een nieuwe baan, naar school, ontspanning en vakantie.

Met ziekte en uiteindelijk met sterven. En wat als je nu ver bij God vandaan bent.

Wat als je niets met het geloof en de kerk te maken wil hebben of meer wil hebben.

Wat mis je als je niet gelooft?

[#2] Op zich zul je ook manieren vinden om gelukkig te zijn. Je geniet van het goede.

Van de zon, of baalt van de regen. Geniet van mensen om je heen. Ook als er ziekte is, grijp je je vast.

Aan de mensen die met je meeleven, aan de artsen die je helpen.

Als het tegenzit dan baal je en schreeuw je het misschien een keer uit. Of je zet mooie muziek op.

En als je komt te overlijden, dan is alles voorbij en afgelopen, dan is er niets.

Dan zijn er herinneringen, maar verder is het voorbij.

Troost zit hem in een bloem, een knipoog, een kaartje, begrip.

Zou je zo willen leven en kunnen leven, zonder het geloof?

Of voegt het geloof werkelijk iets toe? Maakt het een verschil?

[#3] Vanmiddag krijgen we de kans om de kern van het geloof zo kort mogelijk te horen.

Samengebald en samengevat in één vraag en antwoord.  

Het geloof, de kerk, het leven met God, in woord, in daden, in gebed is zo breed.

Maar als je nu echt moet zeggen: wat zou je missen? Wat is nu echt de kern, waar draait het om?

Dan willen de schrijvers van dit leerboek het in een paar zinnen samen vatten.

Zinnen die zo sterk en krachtig geformuleerd zijn dat velen het uit hun hoofd kennen,

Omdat dat vroeger moest, maar ook omdat ze in hun hart zijn in gedaald.

Omdat ze zo het geluk, de grond van hun leven, hun redding, hun rijkdom formuleren.

En vanmiddag wil ik dat wat afpellen en onder woorden brengen, wat dan grond onder je leven is.

[#4] Grijp je vast aan Jezus, je Redder!

1. Jezus opent de weg tot Vader

2. Hij zal voor je zorgen

3. Leef vol van zijn liefde!

1. Jezus opent de weg tot de Vader

Als de catechismus onder woorden wil brengen wat de kern van geloven is, dan is dat troost.

Inderdaad, gelovig en ongelovig, we zijn allemaal onderweg, in vreugde en verdriet.

Maar voor wie er gelooft, is er troost, is er een speciale troost, in leven en sterven.

En die troost is, dat je vastgehouden wordt en dat je je zelf dus ergens aan vast kan houden.

[#5] Iemand zei: er is een lus in de bus. Vroeger had je die, en misschien nog wel in sommige bussen. 

Iedereen is onderweg in de bus. De bus slingert soms, of moet remmen, of er is een drempel.

Als je dan staat val je bijna om. Maar wat is het mooi als je de lus vast kan pakken.

Als je een houvast hebt, een stevige basis.

Ons leven kan ook schokken en wiebelen, door constante zorgen over geld.

Doordat je ongelukkig bent of aangeslagen. Verlies geleden hebt, of je verlaten voelt.

Door teleurstelling. Er kan oorlog zijn, of ziekte, of zelfs de dood.

Wat een houvast, wat een zekerheid, als je je dan vast mag grijpen aan die lus. Aan Jezus!

[#6] Ja, wat is de dood een vijand: niet alleen de weg er heen en dat hart stopt met kloppen.

Maar vooral het verlies en de eenzaamheid die je krijgt, als iemand wegvalt.

Hoe komt die ellende, hoe komt dat verlaten voelen, hoe komt het alleen zijn?

Psalm 90 zegt: we vergaan door uw toorn. Er is een kloof gekomen tussen God en ons.

Het paradijs werd gesloten. We kunnen niet bij Gods heerlijkheid komen.

Ook in de tabernakel en tempel van Israël, bleef God op afstand.

In het allerheiligste, waar de ark stond, waar God was, kan niemand meer komen.

Er is een afstand tussen God en ons. Door de zonde gaat het steeds weer mis.

De duivel probeert ons met zijn plannen te verleiden,

Verleidingen komen op je af om God te verlaten,

Vanuit je eigen hart steekt de zonde steeds de kop op.

Je kunt goedkope troost zoeken, dat je het even vergeet, er niet aan hoeft te denken.

Wegvluchten in drank, of feesten, of je werk, jouw houvast.

En als je dacht dat de offers in de tempel de oplossing waren:

Zelfs de offers in het oude testament waren maar een schaduw van wat Jezus zou doen.

Ze konden niet echt de weg openen. Ze brachten niet echt verzoening.

Ze brachten de zonden juist alleen te binnen. En de kloof werd niet overbrugd.

[#7] Maar dan: komt er een initiatief uit de hemel. Christus zelf komt naar ons toe.

Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor onze zonden betaald.

Hij zegt: ik geef mijn lichaam. Hij geeft zichzelf als het volmaakte offer.

Hij zegt: ik betaal met mijn lichaam en bloed. En dat niet omdat het moest.

God verwachtte dat iemand kwam om zijn wil te doen, vrijwillig.

En Jezus zei: Hier ben ik om uw wil te doen.

De Hebreeënschrijver stelt deze verzen als een gesprek tussen de vader en de zoon.

Jezus kwam en deed, niet alleen geestelijk, maar ook met zijn lichaam, de wil van de vader.

Hij leefde volmaakt, Hij betaalde de schuld, Hij kwam in mijn plaats.

Wat een liefde, wat een genade. Mijn trouwe heiland. Hij was trouw, trouw tot in de dood.

[#8] En dan zegt de schrijver: als we zo’n redder hebben, als hij zijn bloed gegeven heeft.

Laten we dan zonder angst of schroom tot God gaan, het allerheiligste binnen.

Hij heeft betaald, Hij heeft geleden. Je kunt het paradijs weer in. Je kunt tot God naderen.

We hoeven geen slecht geweten meer te hebben over de zonde. Kom door het voorhangsel heen.

Nader tot God, en weet je verbonden met de Vader. Je mag komen met een zuiver hart.

De weg tot God is open: laat het niet voorbij gaan, maar grijp je vast aan die lus.

Zie die enige en diepe troost. Je wordt gedragen, je mag eeuwig leven. Er is vrede.

[#9] 2. Hij zal voor je zorgen

Als je je zo vastgrijpt aan Jezus Christus, zo met Hem verbonden bent,

Mag je ook weten dat Hij voor je zorgt. Jezus is maar niet iemand van vroeger.

Nee, Hij bewaart mij nog steeds. Hij zit aan de rechterhand van de vader.

Zonder de wil van de hemelse Vader, zal geen haar van mijn hoofd vallen.

Geen haar, wie geeft daar nu om, maar dus ook niet een stukje in je oog,

Vliegje in je keel, ook niet een kogel in de strijd, of een auto op de weg.

Sommigen zeggen: heb je zo’n beeld van God, dat Hij zich met alles bemoeid?

Het zal toch wel toeval zijn. Hij kan toch niet alles? En die ellende dan?

En toch: kijk eens naar Job in de Bijbel, Hij zei niet: het komt door mij, ik heb verdiend.

Maar hij wist wel, dat de duivel dit niet had gedaan, als God het niet had toegestaan.

Of zie hoe Paulus schrijft over hoe God uiteindelijk alles doet meewerken ten goede.

En zelfs Petrus moest leren, door de moeite heen, om niet op zichzelf te vertrouwen.

Hij verloochende Jezus. Geen makkelijke weg, maar zo leerde hij de hoogmoed af.

[#10] Wij kunnen God niet narekenen. Je krijgt geen antwoord op alle vragen.

Maar kijk vooral in welk kader dit staat: Christus heeft je gekocht met lichaam en ziel.

Dus niet alleen je hart, je verdriet en je zorgen. Maar ook je lichaam met die ziekte,

die pijn, die moeite, die handicap. En weet je wat hij er voor betaalde?

Het offer van zijn eigen lichaam en bloed. Moet je je eens voorstellen!

Iemand komt het ziekenhuis binnen en zegt tegen de arts: ik wil tien liter bloed.

Nu gelijk, ik heb het nodig, ik wil jouw bloed hebben. Tap het maar af!

Zou die arts dat geven? Nee toch! Zelfs niet voor een miljoen euro.

Want dan zou hij sterven! Dat zou hem zijn leven kosten.

Wat deed Jezus: Hij betaalde met zijn bloed, met zijn leven.

Er is geen groter liefde dan dat iemand zijn leven geeft voor de ander (Joh 10)

Hij is onze geneesheer, onze arts, hij weet wat onze diepste pijn is en betaalde ervoor.

Hier op aarde is er soms nog moeite, maar het ‘goede zal komen’ (Hebr 10:1).

Jezus heeft ons gekocht om eeuwig leven te geven, te naderen voor Gods troon (Hebr. 10:19)

[#11] 3. Wat verandert dan? Wie contant in vrees leeft voor God, voor zijn zonden, voor zijn schuld…

die zal een angstig leven leiden.

Wie zelf schulden heeft bij iemand, durft de ander niet meer onder ogen te komen.

Die zal hem vermijden en uit de weg gaan. En bovendien als je zelf met schulden wakker wordt,

dan moet je daar elke dag aan denken. Bij alles wat je doet, komt, wil doen.

Wie daarvan bevrijd is, staat heel anders in het leven. Die is weer vrij, kan weer doen wat hij/zij wil.

Zo wil Jezus ons in de vrijheid stellen. De duivel klaagt ons niet meer aan!

Je bent bevrijd van een slecht geweten en met water gewassen.

Laten we dan vasthouden wat we belijden en ons toeleggen op liefde en goede daden!

Hij maakt mij van harte bereid voortaan voor hem te leven, zegt de catechismus.

[#12] Denk aan iemand die het eigendom was van een slechte slaaf.

Zijn eigenaar slaat hem steeds, drijft hem op en hij is steeds angstig.

Gelukkig is de slavernij afgeschaft, maar vroeger kon je ook een goede Meester treffen.

Stel dat iemand zo’n slaaf vrijkoopt en dat je dan eigendom wordt van de nieuwe heer.

Denk je dan: Hij slaat mij niet meer, ik ben niet bang meer, ik ga gewoon mijn eigen gang.

Of zeg je: nu heeft die heer mij gekocht, nu wil ook met plezier en vreugde hem dienen.

Zo is het als je van Jezus bent. Laten we zijn naam belijden en elkaar meenemen!

En: laten we elkaar aansporen tot daden van liefde en goede werken.

Gelijk aan het begin van het leerboek komt zo naar voren: het is maar niet ‘Ja en amen’.

Wat geweldig dat Jezus dit gaan heeft. Wat een stevige lus in de bus, in de reis van leven.

[#13] Jezus bevrijdt ons, uit liefde, tot liefde. Zeker als we weten dat dag van Gods komst nadert.

Ik hoop dat als je straks de kerk uitgaat, niet alleen je gedragen voelt.

Dat je beseft: God zal voor me zorgen.

Maar dat dat ook maakt dat je uit liefde anderen aanspoort tot liefde.

Hoe spoor ik een ander aan om lief te hebben en het goede te doen.

Door zelf het goede voorbeeld te geven, door te wijzen op voorbeelden van anderen.

Door te wijzen op het voorbeeld van Jezus Christus zelf: Hij had alles voor ons over.

Stuur jij dat kaartje? Doe jij dat telefoontje? Breng jij die hulp? Zet jij je in?

Ik hoop dat je vanuit het houvast, en de liefde, over mag stromen van liefde.

Dat zo het verschil tussen gelovig en ongelovig niet alleen in hoofd en hart,

Maar ook in daden zichtbaar wordt:

Laat al wat ik ben vol zijn van uw liefde, Heer!

Amen.


Leviticus 3 – Vredeoffer

augustus 15, 2021

Preek Heemse, 15 augustus 2021

Tekst: Leviticus 3:6 / 7:16 ‘Vredeoffer’

Geliefde gemeente van Onze Heer Jezus Christus,

[#1] Heb jij vrede in je hart gevonden? Is de vrede van God in jou neergedaald?

Als je regelmatig naar de kerk gaat, hoor je veel over vrede.

Het grootste nieuws in de kerstnacht is: Vrede op aarde!

Als Jezus weg gaat zegt Hij: mijn vrede laat ik u!

De kerkdienst begint met genade en vrede, en eindigt met de ‘en geeft u vrede’.

Maar lukt het echt om die vrede te ontvangen.

Om tevreden te zijn met jezelf, zoals je bent, zoals het is.

Om tevreden te zijn met die ander naast je en om je heen.

Om vrede te hebben met God en te ontdekken dat Hij vrede met wil?

[#2] Het mooie van de bijbel is dat vrede in de bijbel meer is dan afwezigheid van oorlog.

Het is niet zo dat je in vrede leeft, als er geen vijanden met wapens aan de grens staan.

Er hoeft geen vrede te zijn in je huis, als iemand roept: stop met ruzie om de lieve vrede!

En ook als je niet in jezelf loopt te schelden en te vloeken, kan de vrede nog ver weg zijn.

Vrede in de bijbel betekent: een gevulde vrede. Blijdschap, vreugde, rust.

Het betekent dank en lof, vervulling en vieren, liefde en geaccepteerd zijn.

Je brood eten met vreugde, belangstelling, gesprek, waardering.

Het glas heffen in kameraadschap, vertrouwen en blijdschap.

God danken en prijzen voor zijn zegen en vrede onder de zon.

[#3] We lazen net al over die volmaakte vrede en blijdschap die er eens zal zijn.

Als Jezus maaltijd met ons zal houden en de wijn nieuw zal drinken.

Maar, om eerlijk te zijn, de echte vrede is hier op aarde soms ver te zoeken.

Anders hoefde ik die vragen niet te stellen, of je de vrede al gevonden hebt.

Hoe gaat het mis in de wereld,

Waar olijfbomen en wijnstokken verbranden, de gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt.

Waar in huizen een ijzige stilt hangt of gescholden wordt.

Waar mensen de wapens opnemen, aanslagen er zijn. 

Bootvluchtelingen een beter bestaan zoeken. Honger en dorst wordt geleden.

Of waar pijn en verdriet is door ziekte en sterven.

[#4] Het volk Israël had het zelf van dichtbij meegemaakt.

Op zoek naar eten waren ze in Egypte aan beland. De stinkende herders uit Kanaän,

ze waren tot slaven gemaakt. Hun kinderen werden gedood. In de Nijl ermee!

Ze werden onderdrukt en de vrijheid was weg. Slaven van de Farao.

Maar dan gebeurt het wonder: God opent een weg. Hij roept Mozes.

Ik neem jullie mee om feest te vieren in de woestijn.

Jullie mogen wonen in het land van melk en honing.

Ik zelf wil in jullie midden wonen, als God van vrede!

[#5] Wanneer we dan kijken naar de offers die hij voorschrijft, dan zit daar een duidelijke lijn in.

Samen vormen ze het complete plaatje van wat Christus uiteindelijk gedaan heeft in zijn offer.

Kijk eens wat een wonder: God wil bij ons komen en wij mogen bij God komen.

Hoe kan er vrede komen? Hoe kan God bij ons wonen?

Dat kan alleen als er een offer gebracht wordt:

Een brandoffer: dat iemand heel zijn leven gegeven heeft voor mij in de plaats.

Een graanoffer: dat iemand ook een volmaakt leven van volledige toewijding heeft geleefd.

Dan komt er het vrede offer, pas als die stap gezet is,

pas als je ziet hoe Jezus zijn lichaam en bloed gaf voor zonde en voor onze schuld betaald heeft.

Maar wel een vredeoffer: Uiteindelijk is heel het werk van Jezus aan het kruis daarop gericht.

Is de weg die de offers vooruit wijzen, een weg om uiteindelijk de vrede te bereiken.

En ja, dan komt zelfs in het vredeoffer eerst weer naar voren dat er betaald moet zijn.

Een gedeelte van het offer, het meest kostbare gedeelte gaat naar God.

De vette delen van het dier moeten als offergave aan de HEER worden aangeboden:

de bij het stuitbeen afgesneden staart in zijn geheel

(ik las ergens dat dit soort schapen een hele zware staart hadden met veel vet),

het vet rond de buikholte en al het vet aan de ingewanden, vet bij de nieren

en de kleinste lob van de lever.

Ik ben geen slager en heb ook geen wens om slager te worden, maar wat ik er van experts over lees:

het was het meest kostbare vet, een lekkernij. Dat was voor God. Het moest verbrand.

Het betekende dat iemand uitriep: Halleluja, dit is voor God.

Als ze samen gingen eten bij dit offer, was eerst God zijn deel aangeboden.

Hem kwam de dank toe, door hem was er verzoening, Hij had de weg geopend.

Wie werkelijk vrede in zijn leven wil ervaren, kan niet zeggen:

mijn zonden zijn vergeven, nu bouw ik zelf die vrede op.

Die mag dan ook elke dag naar God toegaan met zijn leven en zeggen: Hier ben ik, Heer.

Ook bij dit offer brengt de offeraar een het dier naar God en legt zijn handen erop:

Nu met een andere betekenis, dan dat het dier zijn zonden overneemt en geslacht wordt voor hem.

Kijk dit geef ik, als een teken dat ik mezelf geef, zodat vrede en een vredemaaltijd mogelijk wordt.

Zoek jij, zoekt u zo allereerst God in je leven en stel je je open om hem te ontmoeten?

Als het licht wordt, als je opstaat, als je eet, als je ademt, als je samen bent, als de week begint?

Vrede met elkaar, begint met vrede met God en hem toelaten in je hart en leven.

In het ND van dinsdag (?) stond een stukje van Belle over stille tijd.

Jos Douma heeft een cursus waar velen op intekenen: lukt het je om die vrede met God te ervaren.

[#7] En als er dan vrede is met God, mag er ook vrede met elkaar komen.

Er wordt dan niet alleen een dier geofferd, maar ook allerlei soorten cake en koeken.

Een gedeelte gaat naar de priesters in het huis van God, maar het meeste is voor de offeraar.

Er komt een maaltijd, waar iedereen aanschuift.

Zoals er een maaltijd was als Hanna naar de tempel ging met Elkana.

En niet Penina, maar Hanna het grootste stuk vlees kreeg.

Zoals we rond christelijke feesten met elkaar eten: met kerst, met een bruiloft.

Zoals je met elkaar kunt BBQ’en en gezelligheid met elkaar op mag zoeken.

Hier wordt iets zichtbaar van de vrede die God voor ogen heeft.

En misschien wel het meest in het avondmaal:

Helaas moesten we het door corona thuis vieren, maar het is bedoeld als maaltijd met elkaar.

Om elkaar op te zoeken en te vieren wat we in Christus hebben: vrede met Hem en met elkaar.

Die vrede is en blijft er niet automatisch: Ook hier wordt van de deelnemer aan het feest

verwacht dat hij rein is. Vrede delen met elkaar begint bij jezelf.

Je wordt geroepen tot het feestmaal, wee jou, zegt Jezus, als je komt zonder feestkleed.

Samen gaan ze eten in Korinthe, maar wee de rijke die gaat eten, zonder aan de arme te denken.

Wie zelf vrede heeft met God, hoeft niet overdreven angstig te zijn voor zijn plek,

Hoeft zichzelf niet te profileren ten kost van anderen.

Is niet de hele tijd aan het afgeven op anderen die er niets van snappen en alles fout doen.

Die is er voor de ander, die geeft zichzelf, die luistert en helpt.

Die zoekt de werkelijke vrede. Ik hoop dat u en jij en ik die vrede steeds weer mogen vinden.

Door de ander te zien, te horen, aandacht te hebben, er te zijn.

Dat dit offer heel dicht bij het offer van Jezus staat, komt ook in een detail naar voren.

Het vlees van het offer, dat niet opgegeten werd, mocht niet zo lang bewaard worden.

Dat snap je: het moet niet bederven in zo’n warm land.

Maar het lichaam van Jezus was zelf ook maar drie dagen in het graf.

Op vrijdagavond, zaterdag, maar op zondag leefde hij! Stond hij op!

In de regel dat op het derde dag het vlees weg moest zijn,

zie je als een zinspeling naar het lichaam van Jezus.

Laten we leren uit dit boek voor de liturgie, ook van de avondmaalsliturgie.

Niet dat ik nu wil dat je Leviticus heel vaak gaat lezen, maar het is wel goed om het een keer zien.

Laten we leren: bij de maaltijd die we samen hebben, wordt geen offer gebracht.

We zetten geen altaar in de kerk en hebben geen priester nodig.

Het offer is eens en voor altijd gebracht door Jezus aan het kruis.

Het geeft ons voor altijd vrede met hem. We denken aan dat offer terug.

Maar het betekent ook dat het avondmaal vooral verwijst naar het vrede offer.

Als die maaltijd dan zo belangrijk is: hoe geven we dat dan vorm?

Volgens mij schieten we in onze manier van vieren daarin nog tekort.

We moeten veel meer zoeken naar vormen om echt met elkaar te eten en te drinken.

Niet alleen thuis, in de eigen kring en groep, maar juist ook bij het avondmaal.

Als gemeente, als huis van God. Want juist bij het avondmaal vier je niet alleen:

de vrede met God, maar ook de vrede met elkaar. Samen delen in de vreugde.

Ik hoop dat dit over je mag helpen op zoek te gaan naar de vrede.

Om de vrede steeds meer in je hart het leven te ontvangen.

Dat niet alleen ons smeken, ons vragen, maar ook het prijzen, blij zijn.

Het halleluja roepen een plek mag krijgen in de liturgie thuis en in de kerk.

Let er eens op als je vandaag bidt:

hoeveel blijdschap en vrede, vrolijkheid en dank is er als je gaat bidden.

En hoe vaak zoeken je elkaar op om werkelijk te vieren dat je één bent in Christus.

[#8] Tegelijk: we weten dat de vrede zo wreed verstoord kan worden.

Het volk ging door de woestijn, wij gaan door een nacht van strijd en zorgen.

Soms zijn er duizend vragen. Twee keer stonden we deze week bij het graf. Er gaat zoveel mis.

Wat doet dat verlangen naar een perfecte wereld, de volmaakte vrede, de grote zomer.

We weten dat die weg niet vanzelf zal gaan, we soms door het donker gaan.

Maar eens zal de stem klinken: Halleluja, gezang welt op uit alle kelen,

De Koning komt, aanvaardt de troon, de vrede heerst,

Gods eigen Zoon, komt voor zijn bruid, die zich in blinkend wit, mag kleden.

De koning komt, vervult het huis, ontvang het Lam, in het feestgedruis.

Gelukkig is wie op het bruiloftsmaal, mag komen.

Wees allen vrolijk en geef hem de eer, jubel en zing voor God, onze Heer.

Halleluja. De vrede die alle verstand te boven gaat zal eeuwig in ons wonen! Amen.


Leviticus 2 – Graanoffer: Heel mijn leven geef ik voor U!

juli 11, 2021

Preek Heemse, 11 juli 2021 (begin schoolvakantie / slot seizoen)

Tekst: Leviticus 2; 1 Petrus 2:5

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Sophie is 10 jaar. Ze heeft vakantie gekregen.

Een heel jaar zit erop. Ze is blij dat het goed ging, en blij met de vakantie.

Nu lekker genieten van mooi weer, vriendinnen, naar het water, stoeien in het hoge gras.

Als haar moeder op zaterdagmorgen de keuken binnenkomt, ziet ze dat er gewerkt is.

Er ligt wat bloem op de vloer, de beslagkom staat in de gootsteen, de olie staat net wat anders.

Maar wat ruikt het lekker! Er ligt in de oven een heerlijke cake te bakken.

Ze doet net of ze niets gezien heeft en gaat douchen.

Om tien uur wordt ze geroepen. Koffie! Verrassing!

Sophie heeft de koffie gezet, de cake op de schoteltjes gelegd en alles buiten neergezet.

Samen zitten ze in de tuin te genieten van de zon, de bloemen, het lekkers, de vakantie.

Wat ontzettend lief van je, zegt moeder. Sophie zegt: Ik ben zo blij met alles wat u gedaan hebt.

Voor schooltijd, als ik thuiskwam, als ik een opdracht heb. Ik wil u geweldig bedanken!

[#2] Een cadeau, een geschenk, een gift om je liefde en je dank te uiten.

Houd dat maar in gedachten als je vandaag het liturgiebriefje van het graanoffer ziet.

Als je met heel je hart God wil liefhebben, Hem je dank wil betalen, hoe doe je dat dan?

In Israël was er een handleiding voor: je kon een graanoffer gaan brengen.

Dat hoefde niet, maar het mocht. Via gemalen tarwe, de tarwebloem die je bracht.

Of dat je het echt helemaal klaar ging maken:

je kon iets bakken in de oven, dan kreeg je een soort brood of cake.

Je kon een koekenpan gebruiken (dan krijg je een soort pannenkoeken) (ND zaterdag 10-7)

Je kon ook deegwaren in het water laten koken als een soort pasta.

Allemaal geschenken om je liefde te laten zien aan God.

Niet verplicht, op één moment na: als je de oogst binnenhaalde bracht je het eerste deel aan God.

Het eerste deel als teken voor het geheel om God te danken voor alles wat Hij gaf (vers 14)

[#3] Wat biedt je eigenlijk aan als je een graanoffer brengt.

Ludwig Feuerbach zei al: Der Mensch ist was er isst.

Tegenwoordig hebben we veel soorten voedsel en eten, maar toen had men vooral graan.

Je lichaam kreeg zijn kracht en graan doordat je graanproducten had.

Zo kun je zien dat de mensen hun leven en dank aan God gaven in dit offer.

Als Jezus zijn lichaam geeft voor ons in de dood, laat hij dat zien in het teken van brood.

Dit offer is een stuk minder bloederig dan de andere offers.

Het is het enige offer waar geen bloed bij vloeit.

Toch wijst ook dit offer naar Jezus. Ook dit is een voorafbeelding, een plaatje,

Een schaduw van wat Jezus zou gaan doen. Hij zou zijn leven geven, helemaal, als offer aan God.

Zijn offer aan het kruis zou het laatste offer zijn dat gebracht moest worden.

Dan stopten de graanoffers, scheurde het voorhangsel in de tempel en is de weg naar God open.

[#4] Leviticus verdiept onze worship, onze eredienst, onze lof aan God.

Een groot gevaar van God prijzen en loven, God danken en onze gaven brengen,

Is dat we daarmee iets van God gaan verwachten. Ik geef u toch iets, wat doet U voor mij?

Ik heb U altijd zo trouw gediend, wat krijg ik dan van U terug.

Ik geef U veel van mijn tijd, mijn hart, mijn krachten, mijn liefde: U doet dan toch wel wat voor mij?

Maar met onze offers en gaven kunnen we niets bij God verdienen.

Zo werkt het misschien bij mensen, maar niet bij God.

God vraagt in Leviticus: wees heilig, want Ik ben heilig. Maar wie kan daaraan voldoen?

Daarom mocht zo’n gave van God ook nooit gebracht worden zonder een schuldoffer of brandoffer.

Dit offer werd nooit alleen gebracht.

Altijd werd ook duidelijk: alleen uit genade, omdat er voor je betaald is zal ik dit offer aannemen.

Daarom ben je mijn kind, draag Ik je in de moeite, vergeef Ik je zonden, omdat het Lam is geslacht,

Omdat Christus heel de weg gegaan is. Omdat het zijn eten en drinken was om Gods wil te doen.

[#5] En het mooie is, dat niet alleen het Lam iets van Jezus laat zien, maar ook dit offer.

Wanneer het graan wordt geofferd, dan beeldt dat iets uit van wat Jezus gedaan heeft.

Hoe je dat weet? Omdat het offer op een speciale manier gebracht moest worden.

Er mocht geen onreinheid in zijn, geen gist, geen schimmel, geen fermentatie, geen vruchtenstroop.

Jezus leven was zonder zonde, en alleen maar heilig.

Het graanoffer moest een volmaakt offer voor de Heer zijn. En wat wat moest er wel in:

Er moest wel zout in. Zout gaat juist het bederf tegen. Zout zorgt voor bewaring.

Zo was zout een teken van Gods verbond en blijvende liefde.

Dit offer beeld van te voren het leven van Jezus uit, want er moest ook olie bij.

Olie is het teken van blijdschap, zalving en vooral van de Heilige Geest die vernieuwt.

Jezus leven was doordrenkt van de Geest: ontvangen uit de Geest, geboren uit Maria.

Hij werd gedoopt en de kracht van Geest werkte in Hem.

Door de kracht van Geest kon Hij zijn weg gaan.  

Jezus heeft een volmaakt leven geleid, heilig zoals God heilig is, geleid door de Geest.

Dit leven heeft Hij voor ons geleid en heeft Hij voor ons als offer gebracht.

Zijn eten en drinken was het Gods wil te doen. Hij bad: laat uw wil gebeuren.

[#6] Wie dit onderdeel van het dienen aan God weglaat, doet het werk van Jezus tekort.

Juist het graanoffer laat zien dat geloven niet alleen is ‘Heer vergeef mijn zonden’.

Dat is wel de basis, de grond van Gods liefde en genade, we kunnen niet zonder.

Maar geloven betekent ook: heel je leven offeren en wijden aan God.

Niet de Heilige Geest vergeten, maar de kracht van de Geest in je leven laten werken.

Petrus zegt: je bent opnieuw geboren, daarom moet je:

Alle gist en rotting uit je leven verwijderen: geen slechte dingen meer doen,

niet liegen, niet jaloers of schijnheilig zijn, niet roddelen. En wat wel?

Jullie offer is het dienen van God, door goed te leven.

Want dankzij Jezus doen jullie wat God wil (BGT 1 Petrus 2:7,8).

Op die manier kunnen we God prijzen, danken, loven.

Tijd, geld, gaven, kracht aan hem geven. Heel ons hart hem toe doen komen!

En weten dat het voor God aangenaam is, omdat Jezus het volmaakte offer al gebracht heeft.

Niet alleen om de zonde te vergeven, maar ook om ons leven volmaakt voor God brengen.

[#7] Een opvallend punt is dat de offeraar met lege handen naar huis gaat.

Hij gaf een mooie gift aan de Heer. Puur vanuit zijn hart. Uit liefde en dank.

Zoals Sophie een lekkere cake bakte voor haar moeder. Zij kreeg zelf misschien ook een stukje.

Bij een vredeoffer hoorde een maaltijd om het offer te vieren met je vrienden.

Maar het graanoffer? Een deel werd verbrand, een merkteken dat dit offer voor de Heer is.

Het grootste deel ging naar de priesters toe. Zij hadden geen erfdeel, geen akkers,

hun deel was de Heer. Maar ook zij moesten eten en drinken.

Paulus laat zien dat het goed is dat wie het woord brengt er ook van mag leven.

En aan het eind van het seizoen ben ik ook dankbaar dat dat hier in Heemse kan.

Maar als degene die het offer bracht wegliep, dan stond hij zelf met lege handen.

Wat had hij er nu aan? Waarom zou hij dit nog een keer doen?

Ik denk dat we hier een heel belangrijke geestelijke les uit kunnen leren.

Wie de Heer gaat dienen met zijn leven, God gaat danken, wie gaat bidden en bijbellezen,

Wie God zijn dank betaald en de lof brengt, maar ondertussen denkt ‘ik moet er wat aan hebben’,

Die loopt vroeg of laat vast. Die zal vroeg of laat ermee stoppen.

Want offer je om er zelf iets voor te krijgen, dan ben je een bouwsteen gericht op jezelf.

Dan ben je uiteindelijk een zelfgerichte, ik-gerichte gelovige.

Heer, ik zet me helemaal in voor het evangelisatie project, maar ik wil er wel wat voor ontvangen.

Heer, ik ga op de bijbelstudie uw woord lezen, ik ga naar de kerk, maar ik moet er iets aan hebben.

Ik moet me verder kunnen ontwikkelen en groeien, ik moet tot mijn recht komen.

Ik wil die ander wel vergeven, ik wil wel afzien van dat doen, ik wil wel eerlijk zijn,

Maar dan moet U toch mij wel geven … dan moet hij toch mij wel geven … Ik doe het toch niet voor niets?

[#8] Kijk dan nog eens naar de offeraar. Hij bracht een brood, een cake, wat bloem.

En hij ging met niets naar huis. Maar wat had hij wel gedaan? God geprezen, God gedankt.

Hij was op God gericht, Soli Deo Gloria, alleen aan God de eer. Hij has zijn leven aan Hem gewijd.

Dat was zijn geluk geworden, zoals Jezus niet zijn eigen wil vroeg,

maar vroeg: Heer, uw wil geschiede!

Wat is het mooi als je die trouw kan zien in de gemeente: zoals Sophie puur uit dank een cake bakte.

Zoals die man jarenlang puur uit liefde, zijn zieke vrouw verzorgde.

Zoals die ander ook in de tijd dat de prediking onvoldoende was, toch zijn gezin meenam om God de eer te brengen. Kijk eens hoevelen in kleine gemeentes, in periodes van vervolging trouw gebleven zijn aan God.

Zoals zij zich inzette voor die commissie, met alle tegenslag, maar er voor de gemeente wilde zijn.

Zoals zij dat kaartje stuurde, dat telefoontje deed, dat lied zong, de muziek deed: tot eer van God.  

[#9] Wat nemen we hier nu van mee? Leviticus is een aards boek, zoals het Oude Testament het is.

Terwijl Petrus wijst op roddelen, jaloers zijn, niet liegen, God eren: de geestelijke kant,

Zie je nog de aardse kant van het OT. Juist de boeren die dagelijks op het land werken,

Die hun producten verbouwen en die hun dieren verzorgen, beseffen meer dat God alles geeft.

Hij doet het groeien, we zijn afhankelijk van zijn zorg. Als je het graan en de mais op ziet schieten:

Dank God dan voor wat hij geeft, en breng hem uit pure dank het eerst van je oogst.

En dan kijken we terug op het seizoen waarin we in de kerk geestelijk bezig zijn.

Er schortte van alles aan, het was niet volmaakt, we hadden anders op corona kunnen reageren.

Maar tegelijk: wat was er ook veel inzet, betrokkenheid, geloof en dank.

We willen de lofzang gaande houden. We willen onze ‘graanoffers’ brengen:

Een dienen van God zonder zonde, zonder haat, roddel en pijn.

Maar een leven vol van zout en olie: betrouwbaar, pittig. We mogen het zout van de aarde zijn.

Vreugdevol door de Heilige Geest. Steeds weer opnieuw onze relatie met God vernieuwen.

Laten we zo het seizoen afsluiten. Sophie bakte een cake voor haar moeder.

Iemand anders koopt misschien uit pure liefde een bos bloemen.

Als je Gods liefde en trouw ziet, hoe ga jij, hoe gaat u Hem danken, loven en prijzen?

Hoe maak je deze zomer tijd voor Hem? Hoe breng je hem de dank, in de schepping in je Geestelijk leven? Ik bid dat je een weg mag vinden waardoor in jouw leven zichtbaar wordt: alle eer aan God! 

Amen


Leviticus 1 – Heer, ik kom tot U, met heel mijn hart (brandoffer)

juli 4, 2021

Preek gehouden Heemse, Leviticus 1

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Hoe kunnen we naderen tot God?

Hoe kunnen we komen in zijn nabijheid?

Net zongen we: Heer ik kom tot U. Je kunt soms zingen: Heer komt dichterbij.

We komen naar Gods huis om hem te ontmoeten, onze dank en lof te brengen.

Maar wie zijn wij dat we bij hem kunnen komen, in ons gebed, bijbellezen, dienst?

Evi is gedoopt. God omringt haar helemaal met zijn zegen.

Wat een machtig teken, maar waar heeft ze het aan verdiend dat ze bij God mag horen?

We geloven dat we naar God onderweg zijn, mogen wonen in zijn huis voor eeuwig.

Uiteindelijk op mogen gaan naar zijn altaren, dat onze ziel dan rust en heil mag ervaren.

Zoals Lambert, na een lijdensweg, nu bij God mag zijn. Maar hoe kunnen we daar zo zeker van zijn?

[#2] In de tijd van Israël was dat ook een spannende vraag. Wij weten door de bijbel al veel van God.

Zij wisten nog maar heel weinig. Gelukkig legt God het uit.

God spreekt tot Mozes, en via Mozes tot het volk, en vertelt hen hoe dat gaat.

Er staat hier zelfs het woord roepen: God wil het heel duidelijk uitleggen en vertellen.

Je moet dit niet los lezen, maar in de lijn van de bijbel: Het volk is bevrijd van hun harde bestaan.

Nu trekken ze door de woestijn, maar God gaat mee!

God laat zien dat Hij in de tabernakel bij hen wil wonen.  

Hij neemt hen mee onderweg door dit leven naar een mooie toekomst.

En nadat hij in de tent is gaan wonen, wat je kon zien door de wolk die er kwam, komt nu Leviticus.

[#3] Want Hij kan alleen bij het zondige volk wonen als het goed was tussen Hem en het volk.

Nu wordt duidelijk dat je zonder offer, zonder priester, zonder altaar niet bij God kan komen.

Alleen door het offer wordt de weg naar God geopend.

Zo is God en alleen als je dat weet, kun je het Nieuwe Testament goed begrijpen.

Waarom het nodig is dat Jezus kwam, als priester voor ons.

Waarom Hij het offer moest brengen aan het kruis, voor onze zonden.

Waarom het zo goed nieuws is als Johannes Hem aanwijst en blij uitroept:

Kijk daar is het Lam van God dat de zonden van de wereld weg zal nemen.

Wie Leviticus, wie het Oude Testament weglaat uit de bijbel,

Krijgt een verkeerd beeld van God. Een beeld dat maar één deel belicht.

Als je het wel leest rijk je een completer, rijker en dieper beeld over wie God werkelijk is.

[#4] Nu kun je je natuurlijk afvragen: moet ik dan thuis ook het boek van Leviticus gaan lezen.

Al die voorschriften van de offers. Ik zou het graag hiermee willen vergelijken:

Als we hier een kerkdienst hebben, dan hebben we een liturgie.

Het liturgiebriefje kreeg je voor corona mee als je de kerk inliep, en nu staat het op de site.

Is er iemand van jullie die op zondag zegt: we hebben zo’n mooie dienst gehad,

Ik ga het briefje van de liturgie nog voorlezen aan het eind van de dag.

‘Welkom en mededelingen’ ‘Votum en zegengroet’ ‘Zingen gezang 238’

Natuurlijk doe je dat niet. Het geeft aan hoe de dienst verloopt. Maar het draait om de inhoud.

Wat je zingt, wat je bidt, wat je belijdt, wat je leest en hoort.

En zo is het ook als je Leviticus leest. Iemand brengt een koe, een schaap of een vogel.

Dat is algemeen: maar wat was er in zijn leven gebeurd dat hij deze stap zette.

Misschien is het een jonge vent, die ernstig ziek was, maar blij is dat hij weer beter is.

Of een vader en moeder die dankbaar zijn met de geboorte van hun kindje.

Iemand die zich schuldig voelde om keuzes in zijn leven en zocht naar heling en verzoening.

Een hardwerkende man die veel verdiend had met een mooie klus.

Noach die na de zondvloed laat zien hoe hij weer helemaal met God op weg wil gaan.

David nadat hij gezondigd had en zijn eigen weg was gegaan, maar een nieuw begin wil maken.

Kijk als je dat voor je ziet dan gaat het leven. Je kan dan een brandoffer brengen.

Een offer als teken van volledige overgave en toewijding aan de Heer.

Een offer dat helemaal verbrand wordt en een heerlijke geur voor God vormt.

Een offer dat laat zien dat wij het niet verdienen, maar dat er toch volledige verzoening is.

De weg naar God is open.

[#5] Een belangrijk onderdeel is dat de offeraar zijn handen op het offerdier legt.

Hij drukt hard, alsof hij een stempel op het dier drukt. Het laat zien: de zonden gaan over op het dier.

Het dier sterft in zijn plaats. En wordt helemaal gedood. Hij geeft heel zijn leven voor God.

De aanwijzing op het ‘briefje’ is: leg je handen op de stier. Maar het draait om het gebed.

Daarom is het zo mooi om de psalmen te lezen. Bijvoorbeeld Psalm 66:

Ik breng een geurig offer van rammen. Want de Heer heeft naar mij gehoord, geluisterd naar mijn gebed. Dat laat zien wat er echt gebeurde, wat iemand doormaakte.

Wat moeten wij nu eigenlijk met de offers en wat is een brandoffer?

God schrijft de Israëlieten vijf offers voor. Brand / Graan / Vrede / Reinigings/ Herstel /

Vijf manieren om tot God te naderen. In verschillende situaties.

Vijf plaatjes die al van te voren laten zien wat uiteindelijk Jezus zal gaan doen.

In één plaatje is het werk van Jezus niet samen te vatten, daar zijn er vijf voor nodig.

Gelukkig hoeven we als nieuw testamentische gelovige geen offers meer te brengen.

Ik zou er in ieder geval niet om zitten te springen om een dier te doden en te slachten.

Maar het was wel levendig! Het was daar niet in de kerk zitten en zingen en luisteren.

Er gebeurde heel wat. Bij ons wordt er vooral over verteld,

en in het avondmaal en doop verwezen naar het offer van Jezus.

[#6] Vandaag dus het brandoffer: We hebben net gelezen hoe het ging.

Twee opvallende details wil ik er nog uit halen: Bij het Lam staat dat het aan de noordkant van het altaar moest worden geslacht (vs 11). Waarom staat het bij het Lam erbij. Opvallend is dat Jezus, als het Lam dat de zonden van de wereld wegneemt, aan de noordkant van Jeruzalem aan het kruis geslagen werd. Misschien lees ik er teveel in, maar het zou heel goed een toespeling van God kunnen zijn op het werk van zijn Zoon.

Een ander detail is dat de huid niet verbrand hoefde te worden. Adam en Eva waren in het paradijs met God verbonden, maar toen ze zondigden gingen ze pas kleren maken en bedekten zij hun naaktheid. Het offer laat zien dat die huid niet meer nodig is. Het offerdier dat geofferd is, heeft de zonden op zich genomen en nu is de weg naar God weer open.

Opvallend van het brandoffer is dat het helemaal verbrand moest worden.

Het schuldoffer was er vooral als iemand gezondigd had.

Ook het brandoffer wees op de zonden die vergeven worden.

Maar het was breder: je komt naar God, als er iets gebeurd is.

Je beseft in het algemeen dat we zelf niets in te brengen hebben, dat het niet uit onszelf is.

God wil ons uiteindelijk alles geven. En dan wil je vooral heel je leven aan God geven.

Heb jij je leven: totaal toegewijd aan God. Vraag jij: Heer ik dank U, met heel mijn leven.

Ik wil het U geven, ik wil u volgen, dienen, voor u zijn met alles wat ik heb.

Heel je leven! Dus niet maar het beetje tijd dat over blijft. Nee, je begint met God.

De dag met gebed, je maaltijd met gebed, je week met de eredienst.

En dan niet met je gedachten ergens anders en oneerbiedig, maar totale toewijding.

Met wat jij kan en de gaven die jij hebt.

                Ga is bij jezelf na? Dien ik God een beetje, of helemaal. Wil ik alles aan hem geven.

                Alleen in de kerk gaan zitten, alleen luisteren via het scherm, alleen je handen vouwen,               Alleen een gift geven, kan nog puur uiterlijke eredienst zijn, voor de vom. Dat je bid, maar niet met je heel je hart je op God richt. God dient, maar ondertussen je laat afleiden doordat je met een schuin oog ergens anders heen kijkt of mee bezig bent. Dat je de hele week druk bent, en in plaats van je op tijd op de zondag voor te bereiden en je op geven zomaar ‘vergeet’ dat dat zondag er weer aankomt. God vraag heel je hart, heel je leven. En daarbij kan regelmaat en afspraken helpend zijn, maar de vraag is: ben je er echt helemaal met je aandacht bij, met hoofd, hart, mond en handen, hart en ziel?

Je hoeft niet meer te geven dan je kunt, maar ook niet minder.

Een rijke gaf een koe, een arme een vogel en als je het kon betalen een schaap.

Een heel bezit voor die tijd. Kijk maar wat een koe betekent in Gambia.

Een goed, gezond dier van je bezit. Iets kostbaars. Wat mag het jou kosten om de Heer te volgen?

Paulus zegt ook: als Gods genade zo groot is, stel dan je leven als een offer tot eer van God.

Ieder met de gave, de talenten en mogelijkheden die hij of zij heeft. Elk op de eigen manier.

Totale toewijding, totale overgave, totale toewijding aan God.

[#9] Ik hoop nog meer te preken over Leviticus. Een boek dat vaak over geslagen wordt, en waarbij je zomaar in de details kan verzanden en dan wel allerlei bomen ziet, maar niet meer het bos. Het grote plaatje. En juist in het grote plaatje leer je zien dat dit boek Gods handboek was voor de liturgie, voor worship, voor de vraag hoe kan ik naderen tot God. Hoe kan ik hem werkelijk alle lof en eer met mijn leven geven. Wat kunnen we daar dan veel van leren, juist in deze tijd waarin het zo snel draait om onszelf.

[#10] Wat we leren van de offers van het Oude Testament is een patroon, een basis van werkelijk christelijke aanbidding en leven met God. Hoe begint aanbidding: met het belijden van je zonden, het vragen van vergeving van Jezus. Zie mij voor u staan, schuldig en onrein, vergeef mijn zonden nu. Zo kunnen we tot God naderen.

                Ik sprak een man, die heel lang al christen was, en steeds zich inzette voor God en kerk. En toch: had hij echt de genade begrepen. Wat was het een bevrijding toen hij opnieuw ontdekte: ik hoef het niet zelf te doen. Ik kan mijn kinderen het geloof niet geven, ik kan niet zelf zorgen dat het op rolletjes loopt in mijn leven, ik kan niet zelf de gemeente maken. Wat een bevrijding gaf het hem en rust gaf het om werkelijk opnieuw de genade te ontdekken. Een enorme last viel van zijn schouders.

En dan met God verzoend, heel je leven aan God geven, totale toewijding aan God. En dan volgen onze verder vragen in het gebed, op verder lofprijs, of verder dankpunten.

Dat is niet nieuw, maar het is wel goed om het steeds weer te ontdekken. Dat dat het patroon mag zijn van onze kerkdiensten, van onze gebeden, van onze toewijding aan God.

[#11] We waren er niet bij toen die offers gebracht werden, we hebben nog het liturgie briefje.

Maar wat moet iemand blij geweest zijn, als hij opnieuw Gods genade mocht ontdekken.

Als hij zomaar dichtbij God op aarde mocht komen in het centrum van de eredienst.

Wat mag je zelf blij zijn dat God, dankzij Jezus, met wijd open armen jou wil ontvangen.

Als het stormt in je leven, als van alles kapot gaat, maar ook als het goed en mooi gaat.

Ook al zijn er duizend vragen, de weg naar God is open, door Jezus, er is een toekomst vol van hoop.

David zong erover: ik verlang om naar God te gaan, en hem te ontmoeten.

Zo mogen we hier naderen tot God, met elkaar, online en in de kerk.

En uiteindelijk opgaan tot Gods altaren, dankzij Jezus en voor eeuwig met hem leven.

Door het bloed van het Lam, door het bloed van Jezus. Amen