Lucas 8:19-21 – Gods woord heeft kracht om Familie te maken

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, 17 januari 2010

Lucas 8:19-21 (liturgie zie onder)

Broers en zussen, broertjes en zusjes,

Wat is het waardevol om familie te hebben! Jongens en meisjes, wat is het mooi als je als broers en zussen met elkaar kan spelen. Kan stoeien, kan knutselen, als je jong bent.

Als je wat ouder bent: om met elkaar te winkelen of te sporten. Om er voor elkaar te zijn. Ja, de band van vlees en bloed die je met elkaar als broers en zussen hebt is onvervangbaar. Wat fijn als die bloedband goed is. Wanneer je als grootouders, ouders en kinderen bij elkaar kunt zijn en het goed hebt.

Maar … wat extra pijnlijk is het ….als er ruzie is binnen de familie, als er vetes zijn, als dingen niet goed zijn. Als je het idee heb dat je er niet bij hoort en niet meetelt. Als dingen in het verleden verkeerd gegaan zijn, als je je familieleden uit het oog verliest. Wat moeilijk kan dat zijn!

Het is iets om steeds voor te bidden dat die familiebanden puur en zuiver en mooi mogen blijven! Wat een steun kun je dan aan elkaar hebben!

Vandaag lezen we dat de familie van Jezus Christus Hem wil gaan bezoeken. Niet zomaar, maar omdat ze ZO HUN VRAGEN KRIJGEN bij wat er allemaal gebeurt. Jezus heeft wonderen gedaan:

Hij heeft een melaatse gereinigd,

Hij heeft leerlingen om zich heen verzameld.

Hij heeft zonden vergeven, zelfs de jongeling van Kaïn opgewekt.

Maar tegelijk wordt steeds duidelijker dat hij een keuze van de mensen vraagt.

Dat Hij niet zomaar een aardse redder en verlosser is, maar dat Hij geloof vraagt.

En met de gelijkenis van het zaad dat op de rotsen valt wordt duidelijk dat Jezus wil dat de mensen

zijn 1) woord horen

en 2)  bewaren

en 3) vruchtdragen. Dat ze echt voor hem moeten kiezen!

Zoals dat vandaag ook is: geloven is niet alleen weten: ‘er is iemand in de hemel die voor je zorgt’, maar het betekent ook dat je je zonden belijdt, dat je echt wil gaan leven in liefde. Wilt gaan leven zoals God dat vraagt.

Na al die ontwikkelingen maken zijn broers zich ongerust. Stel je voor dat jouw broer dit ging doen!! Jezus is zo aan het preken, doet zulke vreemde wonderen. Is Hij nog wel helemaal normaal? Zorgt hij wel goed voor zichzelf? Soms vergeet Hij helemaal om te eten.

En daarom: willen ze Jezus graag zien, dat wil zeggen: ze willen eens goed met Hem praten! Maria, de moeder van Jezus, gaat met hen mee.

Maar als ze dichtbij Hem zijn, kunnen ze niet bij Hem komen: het huis waar Jezus staat is helemaal omringt met mensen, die alle ingangen versperren. Het lukt ze niet om bij Jezus te komen. De mensen helpen. Ze zeggen het tegen Jezus: “Heer, u moeder is er. U broers zijn er!” Maar we lezen niet dat Jezus naar hen toegaat. Hij lijkt juist niet te gaan. Zijn broers en moeder moeten op een afstand blijven staan!

Wat moeilijk voor Maria! Ze wist wel dat haar zo’n een speciaal kind was. Ze wist dat er ooit een zwaard door haar ziel zou gaan, dat Jezus er zou zijn tot val en opstanding voor velen. Ze had al eens aan de lijve ondervonden, dat Jezus toen hij 12 was er liever voor koos om in de tempel met de dingen van zijn Vader bezig te zijn, dan om bij zijn ouders te blijven. Toen hij zijn eerste wonder deed, op de bruiloft in Kana, had Jezus al gevraagd: “wat wilt u van mij? Mijn tijd is nog niet gekomen!”. Als moeder had zij niets te zeggen over wanneer zijn Messiaanse tijd aanbrak.

Maar toch …. Zij wist dat hij een bijzondere taak had … Het is daarom ook maar de vraag of zij hem net als zijn broers tot de orde wilde roepen. Misschien was ze wel mee gegaan om het conflict juist wat te sussen.

Maar van de broers is het wel duidelijk. Het gaat hier om zijn letterlijke broers, dat ligt het meest voor de hand. Er is geen reden om met de Rooms Katholieken aan te nemen dat Jezus geen broers gehad zou hebben. Deze broers waren met Jezus opgevoed, hadden met hem gestoeid. Hij hoorde bij hen. Juist zijn broers hebben er zo’n moeite mee dat Hij nu zo’n vreemde weg gaat. Een weg waarvan steeds duidelijker wordt dat die zo niet goed af zal lopen. Dat die zo steeds meer richting een arrestatie en een veroordeling gaat. Vanuit hun zorgen, willen ze nu de Here Jezus op het matje roepen!

Maar Jezus geeft niet thuis. Hij reageert niet op de berichten dat zijn moeder en zijn broers er zijn. Is dat niet heel bot van Jezus? Kan hij dat zomaar doen? Klopt dit wel met het gebod: eer je vader en je moeder? Geeft de Here Jezus wel het goede voorbeeld door zo op te gaan in de contacten met zijn leerlingen, dat hij zijn moeder en broers niet ontvangt?

Ja, wat verwacht Jezus eigenlijk van ons als het gaat om onze familie? Hij zegt ergens wanneer iemand eerst zijn vader wil begraven, voordat hij achter Jezus aan wil gaan: laat de doden hun doden begraven. Hij zegt dat Hij verdeeldheid zal brengen tussen broers en zussen, tussen moeders en dochters, tussen vaders en zonen. Ergens anders zegt hij dat (14,26) wie zijn broers, zijn vrouw, zijn bezit niet prijsgeeft geen kind van hem kan zijn.

Is dit niet heel vreemd, als je zelfs de band met je ouders, broers en zussen, kinderen moet opgeven als het gaat om geloof?

Laten we goed kijken waar het hier nu echt omgaat. We zien hier de Messias bezig die gekomen is om het Koninkrijk van God te brengen. Om als Zoon van God Gods kinderen te verzamelen.

Hij stelt op dit moment de mensen vooral voor de keus: als het gaat om het woord van God, GELOOF je in Jezus … Geloof je Hem op zijn woord?!!? Wanneer jij persoonlijk voor God komt te staan kun je niet aankomen met je bezit, met je volk, of je geld, en ook niet je wijzen op je familie. Het gaat om jouw geloof. Je komt persoonlijk voor Jezus te staan en Hij vraagt ‘Neem je hem aan?’

Wanneer familie, wanneer je man of vrouw je afhoudt van Jezus, vraagt Hij een duidelijke keuze. Jezus zegt: Volg mij! En dan zul je ook on-voorwaardlelijk achter Hem aangaan in geloof. Zoals Abraham bereid was om zijn familie achter te laten, en op reis te gaan in geloof en vertrouwen op God. Zoals hij bereid was om zelfs zijn eigen zoon te offeren op de berg Moria. Zo stelt Jezus ons ook voor de keus. Hij zegt: Volg mij! Stel mij op de eerste plaats, kies voor mijn rijk!

Hij is dan ook niet bezig om familiebanden te ondermijnen. De rijke jongeling moest ook zijn vader en moeder eren. Jezus kwam niet om de wet af te schaffen. Juist Jezus roept op tot liefde voor je familie.

Hier staat ook niet dat hij zijn broers en moeder later niet gesproken heeft. Maar op het moment dat zij hem van zijn Messiaanse werk af willen houden, geeft Hij niet thuis! We weten niet hoe het verhaal afloopt. We lezen wel later dat Maria met Johannes bij het kruis staat, en dat Jezus Johannes op zijn moeder wijst, en dat Hij tegen Maria zegt: Moeder zie uw zoon. Hij zorgt voor zijn eigen moeder en broer. Bovendien lezen we later dat Maria en de broers na de hemelvaart gebeden hebben om de komst van de Geest. Later waren ook Jezus’ broers onder de apostelen. Hebben ze gelooft dat hij inderdaad zijn werk als Heer moest doen.

Wat de Here Jezus hier doet is om het belangrijkste op de eerste plaats te stellen. Het geestelijke is belangrijker, dan het lichamelijke. Want hoe goed de band met je familie ook is, eens verdwijnt en verkwijnt die als het gras of de bloemen op het veld. Wanneer iemand later ook zegt tegen over zijn moeder: zalig de schoot die u gedragen heeft, de borsten die u gevoed hebben. Reageert Hij ook door te zeggen Niet door die vleselijke band is Maria zalig, maar zalig ben je als je het woord hoort en het ook doet.

Hij is hier ook niet zozeer negatief over de aardse familiebanden die er zijn. Hij is vooral heel positief over de nieuwe banden die er komen voor mensen die in hem geloven. Kijk, dit zijn mijn moeder, mijn broers en zussen: zij die luisteren naar mijn woord en het doen.

Kan Hij dat ook over u en jou zeggen? Ben je zijn broer, zijn zus? Om dat te weten moet je bij jezelf afvragen luister ik naar Gods Woord, leef ik naar Gods woord? Jezus heeft net vertelt over het zaad. Dat zaad staat voor het Woord van God. Dat Woord van God dat klinkt steeds weer: in de preken, in de bijbelstudies, in gesprekken, thuis aan tafel of in je bed. Maar de vraag is: hoor je het ook?!! Of krijgt de duivel de kans om het woord weg te pakken voor het je hart bereikt. Of ben je zo bezig met de genoegens van het leven, met de rijkdom, met de zorgen van deze wereld dat het woord niet echt in je kan groeien en zich niet echt kan nestelen in je hart? Of hoor je het woord wel, en neem je het aan zolang je het goed uitkomt. Het in je straatje past, je er ook gelijk wat aan hebt?

Jezus zegt: Te prijzen ben je wanneer je het woord echt hoort! Wanneer je het woord echt doet! Dan ben je mijn moeder, mijn broer of mijn zus. Zorg dat je niet in de eerst plaats gehecht bent aan het leven hier, aan de natuurlijke banden: aan je geld, aan je bezit, en ook niet aan je moeder of vader, broer of zus, man of vrouw! Nee: laat Mij op de eerste plaats komen. En doe het woord: dat is luister naar Gods woord, doe Gods geboden, laat je dopen, vier het heilig avondmaal, geef je leven aan God! Als je zo leeft: dan bouw je je huis niet op het zand, maar op een stevige rots.

Luister jij naar het woord? Leef je naar het woord? Dan krijg je veel, in deze preek zet Jezus het op een rijtje, van vers 1 tot 21: (1) Dan ken je het geheim van het evangelie. (2) Dan kun je vertrouwen op je hemelse vader. (3) Dan ken en vermijd je de gevaren die op je af komen. (4) Dan schijn je als een lichtende ster in de wereld. En, en dat komt in dit stukje naar voren, (5) dan vorm je een hechte familiegemeenschap met iedereen die dat woord van God hoort.

Dat is meest bijzondere wat hierin naar voren komt. Het woord van God heeft kracht om familie te maken. Als we verbonden zijn aan Jezus Christus dan worden we broers en zussen binnen de Familie met een grote F. [Zo wordt Jitske opgenomen in de gemeente]. Dan vormen we een gemeente, een lichaam, met Jezus als hoofd en wij als leden. Dan leven we met elkaar mee en geven om elkaar.

Dat is dan geen betrokkenheid vanuit onszelf. Geen lievige, welwillende band.

Als de gemeente een club wordt zoals de sportvereniging of je eigen familie, dan zit er iets niet goed.

Maar wat maakt ons Familie: de liefde van Christus. Als je zelf elke dag vol wordt van die liefde krijg je kracht om te geven. En dan zeg je niet: ‘krijg ik wel genoeg? Nee in de kerk is het niet geven en nemen. In de kerk is het geven en ontvangen. En dan is het geweldig als je ook van anderen mag ontvangen.

Het is dus een liefde die er is omdat we verbonden zijn aan Jezus Christus. Zijn liefde mag ook de kracht geven. Dan is de kerk maar niet een instituut, maar dan ben je zelf de kerk: zelf geroepen door Jezus, en zelf bereid om de liefde van Christus te delen met anderen.

Jezus zegt: Niemand zal ouders, kinderen of broers of zussen prijsgeven, of hij of zij zal er honderdvoudig voor terugontvangen. Leer elkaar herkennen als broers en zussen. Jezus mocht dat zelf ook al ervaren: hij werd gevolgd door zijn leerlingen. Door vrouwen, door discipelen, door mensen die genezen waren. Ze zorgden voor elkaar, staat in vers 3, vanuit hun eigen middelen. Met elkaar vormden ze een hechte gemeenschap.

In Handelingen 2 komen die band tegen in de eerste gemeente. Johannes schrijft over de liefde die wij voor onze broeders en zusters kunnen tonen als de liefde van God in ons woont. Wat is het pijnlijk als er dan broedertwist ontstaat, als er binnen de christelijke gemeenschap dingen niet goed lopen. Maar dan mogen we steeds weer terugvallen op Christus. Hij vraagt ons Hem te volgen op zijn woord. Zijn woorden te doen.

Dag in dag uit werkt Hij aan de Familie met een grote F. Hij brengt straks al zijn kinderen samen! Dan mogen we wonen in het huis van de Vader met vele woningen.

Wat een geweldige perspectief, wat een geweldige bemoediging en stimulans om met je eigen familie, maar op de eerste plaats in het kerkelijk gezin elkaar van harte lief te hebben, gedreven door de woorden van God. Amen.

Liturgie

Ps 138:1 en 4

Gebed

Lz Gen 12,1-3

Lz Luc 8,1-3 en 16-18

Ps 22 : 4 en 12

Gebed

T Luc 8,19-21

Preek

Ps 103:5 en 7

Geloofsbelijdenis

Gebed

collecte

Lied 409:1,3,4 (Laat ons de Heer lofzingen)

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: