Jes. 12 – Met vreugde putten uit de bron (H.A.)

Preek gehouden in Hooghalen en Beilen, 5 en 12 september ’10

Tekst: Jesaja 12 (Viering Heilig Avondmaal, Morgendienst)

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Het is voor ons bijna niet voor te stellen.

Bijna niet voor te stellen hoe het is om geen water te hebben.

Of hoe kostbaar water kan zijn, als je er ver voor moet lopen.

Water is zo gewoon dat de meeste van ons er geen voorraad van aanleggen, hoe de overheid via campagnes ook zijn best doet om te zeggen dat dat wel goed zou zijn!

Zonder water kun je niet leven.

Als je nu naar Pakistan kijkt moet je zelfs zeggen: zonder schoon water kun je niet leven.

Jesaja is blij!      Er is een bron van water.

Daar zal hij met vreugde water vandaan gaan halen.

Die bron is zijn redding, is zijn leven. Want als die bron er niet was, dan zou hij zeker zijn omgekomen van de dorst of van de ziekte.

Jesaja zegt: vol van vreugde zul je water putten uit de bron.

Hoe blij kun je zijn als je opeens weer water hebt gevonden!

Voor Jesaja is dit een beeld. Een beeld van hoe ook God kan zorgen dat je leven krijgt. Zoals dat ook vandaag zichtbaar wordt in het beeld van brood en wijn.

Het zag er namelijk niet goed uit voor het volk van Israël.

Als Jesaja profeet is moet hij duidelijk maken dat het volk de straf van God verdiend heeft. Dat Juda en Efraïm in ballingschap zullen gaan, vanwege hun ontrouw aan God. Jesaja zegt: U bent woedend op mij geweest en u was toornig op mij.

Wat is het afschuwelijk als je moet zeggen dat God toornig op je is.

Dat wil maar niet zeggen dat er een paar wolken voor de zon zitten,

Maar als God toornig is dan ontbreekt al het licht. Dan is er complete duisternis.

Als God toornig op ons is, dan kunnen we niet leven.

Dan missen we de bron van ons bestaan. Dan is er alleen maar dorst.

Christus zelf heeft ervaren in zijn lijden wat die toorn van God betekende.

Hij heeft de toorn van God aan het kruis gedragen.

Gehangen in de complete duisternis.

Het uitgeroepen van de dorst. Als we vandaag door brood en wijn terugdenken aan zijn lichaam dat op het kruishout hing, als we terugdenken aan het bloed dat vanuit zijn wonden druppelde en stroomde, dan beseffen we wat het betekent als God toornig is.

God was toornig. Maar nu begrijp je ook waarom Jesaja zo blij is.

‘Op die dag’,dat wil zeggen op de dag van de bevrijding.

Hij zegt: Ik zal u loven omdat u woedend op mij bent geweest.

Niet dat hij blij is met die woede. Hij is blij dat het voorbij is.

Dat God woedend geweest is. Hij looft God omdat zijn toorn is geweken.

In de verzen hiervoor heeft hij beschreven hoe dat ging.

God was boos, maar dan opeens heft hij zijn hand op.

Hij koopt de overlevenden van zijn volk vrij.

Ze keren terug uit alle landen, uit Egypte, Assur en Babel.

Ze vestigen zich weer in het beloofde land.

Net als vroeger het volk eens door de woestijn naar het land Kanaän was getrokken.

Als het volk dan terug is zijn ze blij en dankbaar.

Willen ze aan alle andere volken laten horen hoe blij ze zijn met de HEER.

Maar hoe kon dat … waarom is de straf voorbij.

Hoe kan het dat God zijn volk nu gaat troosten en ze redding krijgen.

Daarvoor moet je nog een bladzijde verder terugslaan in de Bijbel.

De eerste verzen van hoofdstuk 11:

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op

Een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

God geeft uit het geslacht van David een nieuwe koning en nieuwe redder.

Hij komt om vrede te brengen en om zijn volk te bevrijden.

Met kerst lezen we vaak deze verzen.

Want later kwam Jezus Christus. De grote Zoon van David, uit het geslacht van Isaï.

Hij is het die onze Redder wil zijn. Die ervoor zorgt dat je kunt zeggen: Heer, u was boos op ons, maar nu is uw toorn geweken. U hebt in de duisternis en in uw dorst gods toorn gedragen.

In vers 2 komt Jesaja woorden tekort om aan te geven dat God zijn redder is.

Hij valt van verbazing in herhaling en gebruikt diverse omschrijvingen.

Wat een geweldige redding geeft de HEER:

Als we vandaag avondmaal vieren mogen we dat ook beseffen.

Als we eerlijk onze schuld belijden, doet God ze weg, omdat Christus voor ons de straf droeg. Onze zonden wat betreft de 1e tafel van Gods wet: als we toch op anderen vertrouwden, of anderen ons leven lieten bepalen, als we de rustdag ontheiligden of vloekten of lieten vloeken. Maar ook wat betreft de 2e tafel: als je we verkeerd met geld, met gezag, met onze woorden, met seksualiteit of met onze begeertes omgingen.

Ook al zijn er zonden geweest, als we vragen om vergeving, wil God ze weg doen.

Christus is de bron van leven voor ons geworden.

Christus nodigt je uit, en wat is het erg als je opzettelijk niet naar de tafel komt.

Wat erg wanneer je niet met de zonden wilt breken en uit vergeving wil leven en zo de zonden tussen jou en God in komen te staan! Wat erg als je niet komt, omdat jij meent niet uit deze bron te hoeven putten.

Maar wat geweldig als je wel komt vieren! Dan ontvang je door Jezus nieuw kracht!

Later vierden de Joden het Loofhuttenfeest. Op dat feest putte de priester één keer per dag met een gouden beker water uit de bron. Hij bracht het naar boven en hij vermengde dat met wijn. Het was een beeld voor het leven dat God gaf.

Jezus stond erbij op het Loofhuttenfeest, lezen we in Johannes 7. Het was op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 3“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,”

Wie Jezus aanneemt als zijn redder,

Wie vandaag het avondmaal viert,

Mag tot in het diepst van zijn hart geraakt worden.

Mag de Heilige Geest in zijn hart ontvangen.

En vervolgens een nieuw lied zingen voor de HEER. God prijzen voor het oog van iedereen.

Dan mag je, ook al voel je je soms zwak, zeggen: de Heer is mijn kracht.

Bij Hem vindt ik leven, levensmoed en nieuw energie. Wordt mijn dorst gelest!

Ook al gaat mijn weg soms door droog gebeid, kronkelt en draait mijn weg alle kanten op. Als ik weet op wie ik mag vertrouwen, als ik weet wie mij kracht geeft, mag ik in vertrouwen en veilig gaan.

Dan wankel ik niet, want de Heer is mijn sterkte, mijn beschermer.

Ik wil je aansporen om zo op pad te gaan! Ik bidt dat je zo blij bent met wat Christus gedaan heeft, dat ook anderen dat aan je mogen zien! amen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: