Zondag 32 – Geen redding zonder levend geloof

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, november ’10

Tekst: Zondag 32 / Jer. 7

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Waar vind jij je zekerheid? Waar voel jij je veilig bij?

Als je in paniek raakt; als je in de stress raakt; als alles begint te trillen.

Wat is jouw houvast als je ziek wordt, als iemand overlijdt?

Als het op je werk of thuis tegenzit?

Hoe kun je je kind veiligheid en geborgenheid bieden in een veranderde tijd?

Je kunt zien waar iemand zijn steun zoekt aan de manier waarop je op elkaar reageert als er een naar bericht is. Wat is het verdrietig als er een zware boodschap is en als er dan alleen gezegd wordt: ‘dat hoort nu eenmaal bij het leven’; ‘soms zit het mee, soms zit het tegen’; ‘Geef je nu maar vol vertrouwen over aan de medische wetenschap’; of ‘probeer er nu toch maar het beste van te maken’.

Wat mag je dan als christen een geweldige troost hebben: er is een God die als een Vader voor je wil zorgen. Een God die zich in de doop aan jouw verbindt. Bij wie je veilig bent in voor- en tegenspoed. Een Heiland die je wil leren om per dag je kracht van Hem te verwachten, en morgen in zijn handen te leggen. Een Heiland die je uitzicht geeft op het hemelse Jeruzalem.

Ja … en nu komt het punt van vanmiddag! … Wat hierboven staat klinkt je bekend in de oren. Toch wil ik er vraagtekens bij zetten. Wil ik het ter discussie stellen. Mag je wel zeggen: ‘Ik ben veilig bij God’. Is dat wel zo? Kun je zeggen: ik ben gedoopt, ik ben lid van de kerk, ik bid en kom naar de kerk, dus … ik ben veilig in Jezus’ armen. In moeite en nood hoef ik niet bang te zijn?

Laten we daar vanmiddag opletten, met het volgende thema:

 

Geen redding zonder levend geloof

1. Schijnveiligheid?

2. Schijnheiligheid?

3. Heilig en veilig!

 

1. Schijnveiligheid

[Tempelplaatje] Kijk daar staat Jeremia bij de poort van de tempel.

Zie je hoe al die mensen uit Juda langs hem heen lopen?

Sommigen blijven staan. Bij de poort is ruimte. Daar staan vaker mensen die iets willen vertellen.

Wat is het druk vandaag!! Uit heel Juda komen de mensen om in de tempel te bidden.

Voel je hoe bang de mensen zijn? Koning Jojakim is net door de Farao op de troon gezet. De vorige koning is door farao Necho gedood. De Israëlieten vragen zich angstig af of ze wel kunnen blijven wonen in Israël. Zou de farao hen straks wegvoeren naar Egypte en hen tichelstenen laten bakken in de brandende zon? Of zal farao het verliezen van Nebukadnessar en zal Nebukadnessar hen wegvoeren in ballingschap?

Hoor! Luister. De mensen zingen samen. Steeds weer klinkt het refrein. ‘Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! De tempel van de HEER!’.

Samen zingen ze elkaar moed in. Ze gaan bidden tot de HEER. Ze geloven dat ze bij Hem veilig zijn.

Al zijn ze bang, toch zoeken ze troost bij de HEER.

Psalmenzingend weten zij zich veilig.

Net als je vandaag je rust bij de HEER kan zoeken. ‘Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem bouwt in ’t bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij wonderbaar!’.

De mensen denken dat er nooit wat zal gebeuren met de tempel in Jeruzalem. Had de HEER ruim 100 jaar geleden ook niet op wonderlijke wijze opeens Sanherib weer weggestuurd van Jeruzalem? Heeft God niet eeuwig trouw beloofd aan deze stad en tempel?

Maar wat zegt Jeremia nu?!! ‘Vertrouw niet op die bedrieglijke leus ‘dat dit de tempel van de HEER is’, het zal je niet baten’ (vs. 8). Je hebt er niets aan dat je dit zegt. Jullie zeggen: ‘ons kan niets gebeuren!’(vs. 10). Maar het helpt je niet!

Denk maar wat er gebeurd is met Silo. Daar was vroeger in de tijd van Eli en Samuël het huis van God. Die plek is ook verwoest! Als jullie zo doorgaan zal dat ook met Jeruzalem gebeuren. Hoe durven jullie hier te komen. Op de plek waar ik mijn naam aan verbonden heb?

Weet je wat God van jullie vraagt? Dat jullie je bekeren. Dat je je leven betert. Dan mag je blijven wonen in dit land, dan hoef je niet bang te zijn, dan mag je op mij vertrouwen. Maar op deze manier ga je met een ingebeelde zekerheid, toch ten onder. Zul je worden weggevoerd!

Hoe veilig mag jij je voelen? Je kunt gedoopt zijn, je kunt lid van de kerk zijn. Maar kan God ook aan je zien dat je van Hem houdt? Merken je buren, vrienden en huisgenoten ook aan je dat je anders wordt? Vr en ant 32 spreekt over zekerheid. Veiligheid en zekerheid mag je halen uit de vruchten van je geloof. Alleen als je er ook echt naar doet en leeft, dan is je geloof levend en mag je je veilig weten bij God. Als je goddeloos en ondankbaar leeft, mag je niet in Gods koninkrijk komen (vr en ant 87).

Weet je dat de Here Jezus het ook eens zo gezegd heeft? Hij gebruikte het voorbeeld van iemand die een huis bouwt. Als je een huis bouwt, wil je dat het staat als een huis, ook als het windkracht 10 is en als er 200 mm water op één dag valt.

Als je bouwt op zand, dan spoelt dat huis weg bij veel regen en stort je huis in.

Maar als je bouwt op een rots, dan mag je je echt veilig voelen.

Zo zegt Jezus: Als je mijn woorden alleen maar hoort, dan voel je je misschien wel veilig, maar dan ben je niet veilig. Pas als je mijn woorden hoort, en er ook echt naar doet: dan ben echt veilig en geborgen, dan redt God wonderbaar.

 

2. Schijnheiligheid

[Altaarplaatje] Wat moeten de mensen dan doen?

De HEER zegt: Het gaat mij niet om de offers. Jullie kunnen wel mooi naar de tempel komen, daar bidden en offeren. Maar ik hoef jullie offers niet. Jullie brengen brandoffers. De duurste en kostbaarste offers (vs. 21), omdat je dan een mooi stuk vee moet slachten en helemaal verbranden. Stop daar maar mee! Maak er maar vredeoffers van, dan kun je tenminste zelf het vlees van het offer opeten. Ik vraag geen offers, zegt de HEER, ik vraag in de in de eerste plaats dat je gehoorzaam bent en gaat in de weg die ik vraag.

Schokkend, wat Jeremia hier zegt.

Hoe kan zo’n profeet zeggen dat ze niet meer hoeven te offeren??

Die offers die de HEER zo nauwkeurig had voorgeschreven.

Het zou hetzelfde zijn als je vandaag zegt: Stop maar met avondmaal vieren, stop maar met je kinderen dopen, stop maar met naar de kerk gaan, stop maar met bidden. Ga je tijd maar anders gebruiken! Je zou zeggen: wat een ketter! Is dit nu iemand die namens God komt?

En toch moet hij het zeggen. Dit is wel de boodschap van God.

Is dit ook niet een boodschap die juist anderen die niet naar de kerk gaan, je ook in alle scherpte je soms voor kunnen houden?

Zondags zitten de mensen met een vroom gezicht in de kerk, lopen ze naar het avondmaal, spreken ze mooie woorden over liefde, maar doordeweeks?

Als je zaken doet, als je hun hyvespagina bekijkt, als het je buurman of buurvrouw is. Soms zijn ze oneerlijk, soms zijn ze onvriendelijk, soms helpen ze amper als je het moeilijk hebt en hebben ze alleen oog voor mensen die ze kennen.

Soms heb je het idee dat je offers brengt voor je geloof. Dat je geen goddeloze muziek luistert, dat je geen seks los van het huwelijk wil, dat je niet rookt en niet teveel alcohol drinkt, dat je niet naar slechte films gaat en niet mee doet met schunnige grapjes. Maar ook daarvan zegt God: stop er maar mee, als het niet gepaard gaat met echte liefde voor mij en voor de ander! Dan is het alleen maar schijnheiligheid.

Jeremia zegt: jullie hebben niet alleen een schijnveiligheid, jullie hebben ook een schijnheiligheid.

Jullie leven niet heilig, (1) niet vol liefde naar elkaar. Jullie leven (2) niet in liefde voor mij.

De Israëlieten hadden wel de tempel, maar ondertussen liepen ze zo ook achter de Baäl aan. Branden wierook voor de Baäls. De kinderen verzamelen hout, de vaders stoken er vuur van en de moeders bakken er koeken op. Met elkaar zijn ze druk om de hemelkoningin te vereren, die koningin die moet zorgen dat er geen oorlog komt! En daarnaast … ja daarnaast hebben ze de HEER nog en geloven dat Hij helpt en de zonden vergeeft.

Kun je zelf soms ook niet zo schijnheilig zijn. Dat je allereerst alles van jezelf verwacht, alles beveiligd, alles dichttimmert, alles verzekerd, en daarna pas iets van de HEER?

Jeremia zegt: omdat jullie niet heilig leven zoals God dat vraagt, daarom zijn jullie niet veilig! Jullie schijnheiligheid, zorgt voor de schijnveiligheid!

 

3. Heilig en veilig

Wat vraagt God dan wel van de Israëlieten? Wat vraagt God van u, jou en mij?

God vraagt dat je je leven betert. Dat je steeds meer het goede doet.

Dat je Jezus woorden niet alleen hoort, maar er ook naar doet.

God vraagt dat je elkaar eerlijk en rechtvaardig behandelt.

God vraagt dat je niet steelt, niet moordt, geen overspel pleegt en geen meineed pleegt.

God vraagt dat je vreemdelingen en wezen niet onderdrukt.

Kort samengevat zou je kunnen zeggen: God wil dat je echte liefde hebt voor elkaar. Zoals staat in het tweede deel van de wet.

Heel mooi gezegd vond ik dat van de week door iemand die zei: Liefde is eigenlijk dat je je inleeft in wat de ander bezighoudt en nodig heeft. Hoe makkelijk kun je bezig zijn met je eigen dingen. Je eigen plezier, profijt en positie. Dat je daar druk mee bezig bent. Hoe kun je soms bezig zijn met je eigen dingen als het gaat over hoe je vindt dat het moet met geloven en in de kerk. Hoe kun je bezig zijn met je eigen bezit en dat je dat vergelijkt met wat anderen hebben, en dat je daar niet bij achter wilt blijven. Ja, zelfs binnen de kerk kun je zo met elkaar omgaan. Dat je als een ander iets heeft dat ook graag wilt hebben en daar druk mee bezig bent. Maar God vraagt liefde! Een christen is niet druk in de weer om te krijgen wat een ander ook heeft. Een christen is druk bezig om te zien wat een ander nodig heeft. Waar is eenzaamheid? Waar is moeite? Waar is gebrek aan geld? Waar zijn problemen? Hoe kan ik iets voor de ander betekenen?

Het lijkt erop of de mensen in de tijd van Jeremia heel de liefde voor elkaar vergeten zijn. Met name weduwen, wezen en vreemdelingen moeten het ontgelden. Zij hebben geen man, geen Israëliet die voor hen opkomt. En terwijl de Israëlieten met elkaar de zaakjes regelen, worden de zwakken de dupe. Juist aan hoe er met de zwakken omgegaan wordt, kun je zien hoe het ervoor staat in de kerk, bij de overheid en in je eigen leven!

Maar Christus is toch gestorven voor onze zonden? Het is toch allemaal genade en we kunnen toch niets zelf verdienen? Dat is zo. Het is Gods genade. Het was Gods genade dat Hij via de tempel in het midden van zijn volk wilde wonen. Dat er brandoffers gebracht werden, die vooruitwezen naar het lijden van Christus op Golgotha.

Daar komt het dan ook op aan! De vraag is: verwacht je het daarvan in je leven. Van de liefde God, die Hij liet zien in zijn zoon. Verwacht je het van zijn Geest. Bid je of je mag leven zoals Hij dat vraagt. Als je daar alles van verwacht, dan word je niet zonder zonde, maar dan wil je wel leven met Christus. Dan neem je de tijd om met Hem te leven: je zoekt contact met Hem, in je binnenkamer en wordt warm van wat Hij geeft. Dan zoek je naar manieren om liefde te tonen voor elkaar en voor de naaste. Dan is het geloof en het dopen geen verplichting, maar een uiting van wat er leeft in je hart. Dan kan het zijn dat je struikelt, dat je het moeilijk vindt, maar dan vecht je ertegen en vraag je om vergeving. Dan ben je heilig in Christus. Dan groei je in welwillendheid, in vriendelijkheid, zachtmoedigheid en oprechtheid. Dan merken anderen aan je: je wordt eerlijker en menselijker. [Hand-plaatje] Dan mag je wat er ook gebeurt in je leven, alles van God verwachten! Al maak je erge dingen mee en raak je in de stress. Al is er de strijd van ziekte en verdriet van overlijden. Al zit het thuis of in het werk tegen. Zing maar, bidt maar, vertrouw maar op Hem. Want bij Jezus Christus mag je echt veilig zijn! Veilig en geborgen, want Hij gaf zijn leven in liefde voor ons, zodat we vol vertrouwen op weg mogen naar het hemels Jeruzalem. Amen.

Liturgie zondag 13 november Hooghalen (14.15) (dopen Lieke Janniek Uringa) / Beilen (16.30)

Welkom

Votum en zegengroet

Psalm 135:1 en 8 (vers 1 geleerd in groep 4)

Gebed

Gezang 12 (Jericho)

Lezen Jer. 7:1-11 en 21-23

Psalm 48:3 en 4 (vers 4 geleerd in groep 8 )

Lezen Mat 7:24-27

[Hooghalen: Doopformulier; Lied 335:1,2

Doop; Lied 335:7,9]

Tekst Zondag 32

Preek

Psalm 40:3 en 7

Geloofsbelijdenis

Gebed

Collecte

Gezang 141:1 en 3

Zegen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: