Jeremia 11 – Sta sterk in je geloof!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, januari ’11

Tekst: Jer 11:18-12:6

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Afgelopen weken was het advent en kerst. We hebben gevierd hoe God zijn eigen Zoon gaf, als onze redder en heiland. Deze Heiland heeft heel zijn leven op aarde veel geleden.

Juist als je let op een eerdere brenger van Gods Woord, Jeremia, heeft moeten lijden, besef je hoe groot het lijden van onze Here Jezus was. Niet alleen in de lijdensweek, niet alleen toen hij aan het kruis hing, maar juist ook in al die jaren van zijn optreden. Sommige mensen dachten zelfs dat Hij Jeremia was. In Johannes lazen we over Hem: de mensen hebben een hekel aan hem, zijn broers geloven niet in Hem. Juist de mensen die het dichtst bij Hem staan, maken het hem moeilijk.

Wat doe je vandaag als je eigen broer vindt, dat jij niet zo met het geloof bezig moet zijn? Als een dorpsgenoot je naroept, omdat hij als christen iets gezegd heb van goddeloze feesten? Wat zou je doen als je wanneer je hier uit de kerk komt, zomaar voor de kerkdeur een bom aan zou kunnen treffen, zoals in Egypte gebeurde? Of als je zoals in Noord-Korea gebeurd, niet voor je geloof uit mag komen, en als dat toch gebeurt je naar een concentratiekamp gevoerd wordt, net zo erg als de kampen van Hitler? Ja, hoe blijf je staande als christen, als je in je leven met lijden te maken krijgt, en nog zo weinig ziet van de vrede die God belooft?

 

Sta sterk in de HEER!

1. Wanneer anderen het je moeilijk maken

2. Wanneer je te maken krijgt met lijden

3. God geeft de kracht die je nodig hebt

 

Laten we eerst letten op Jeremia. Hij gaat op een dag terug naar zijn geboortestadje Anatot. Als profeet komt hij daar tussen de mensen, waar hij vroeger samen mee opgroeide. Ze hadden samen les gehad, samen avonturen beleefd, ze kenden hem goed. Daar komt Jeremia, de zoon van Chilkia. Op een zelfde manier gaat ook Jezus later een keer terug naar Nazaret, naar de synagoge. Daar komt Jezus, de zoon van de timmerman.

Jeremia had eerst helemaal niet in de gaten, maar dan maakt de HEER hem iets bekend. De HEER maakt bekend dat hij gevaar loopt.

Hoe Jeremia dat ontdekt heeft weten we niet precies. Misschien dat hij het rechtstreeks van de HEER hoorde, misschien gebeurde het ook wel zo dat de HEER het zo leidde dat Hij dat plan ontdekte.

Jeremia loopt gevaar, want de mensen van Anatot hadden een list bedacht om Jeremia te gaan doden. Ze hebben tegen elkaar gezegd: ‘Laten we die boom met al zijn vruchten vellen, zodat zijn naam niet meer genoemd wordt’. Ze willen Jeremia dus uit de weg ruimen, en wel op zo’n manier dat nooit meer zijn irritante profetenwoorden over wat zij allemaal verkeerd doen klinken.

Zodat Jeremia ook geen kinderen zal krijgen die die woorden verder vertellen.

Ja zo, dat ze nooit meer iets van hem horen.

Jeremia zegt: ‘Ik was als een lam dat naar de slachtbank geleid werd’. Een lam dat onderweg is naar de slachtbank, heeft niet in de gaten wat er gebeurt. Hij volgt gehoorzaam zijn eigenaar. Later zal Jezus als een schaap naar de slachtbank geleid worden, zoals Jesaja al gezegd had in zijn hoofdstuk over de lijdende knecht des HEREN.

Als Jezus later in Nazaret is willen ze Hem van de afgrond gooien, maar dat voorkomt God, want het is zijn tijd nog niet. Maar later zal Hij wel als een lam ter slachting geleid worden. Hij zal gedood worden en aan het kruis gehangen.

In Romeinen 8 schrijft Paulus over ons leven als christen. Ook wij zijn ‘profeten’ die willen luisteren naar Gods Woord. Ook wij kunnen dan op allerlei moeite stuiten, honger, oorlog en het zwaard. Ja om U worden wij de hele dag gedood, zegt Paulus dan. In Egypte en Noord-Korea merken ze dat dagelijks.

Wie uitkomt voor het woord des Heren kan te maken krijgen met dat je door andere verworpen wordt. Waarom werd Jeremia verworpen? Omdat hij iets zij van de feestjes die de mensen organiseerden voor de afgoden. Omdat hij er de vinger bij legde dat ze God alleen met de mond maar niet met het hart dienden. Waarom werd Jezus verworpen? We lazen het net: De wereld zal mij haten omdat ik verklaar dat wat zij doen slecht is.

 

Als christen kun je maken krijgen omdat je Gods Woord wil laten klinken. Gods goede boodschap van redding, maar tegelijk ook in de lijn van Jezus aan kan wijzen wat zonden is. Als je opkomt tegen winkelopenstelling op zondag, als je wat zegt van vloeken, wanneer je wat zegt van drank of drugsmisbruik, wanneer je de wacht betrekt bij het leven en opkomt tegen euthanasie en abortus. Wanneer je wat zegt van het homohuwelijk, omdat God ons leert dat het huwelijk een instelling van God is. Wanneer je opkomt voor vluchtelingen en zwakken. Het kan je op afkeurende reacties komen te staan. Maar de vraag is: pas je je als christen langzaam aan de omgeving en de westerse, liberale samenleving. Of luister je naar het woord van God. Zelfs Jeremia heeft daar wel eens moeite mee gehad. God zegt tegen hem in 15:19,20: Als je weer mijn zegsman wilt zijn, en mijn woorden wilt spreken, dan zal ik bij je zijn. Laat dit volk naar jouw luisteren, jij moet je niet door hen laten luisteren.

Krijg je het alleen moeilijk van buiten de kerk, als je Gods woorden wilt volgen? Nee, Jeremia moet ook spreken tegen geloofsgenoten. Zij die Gods naam wel noemen, maar niet in het hart dragen. Zelfs de joden die wel Gods naam noemden, hadden een hekel aan Jeremia omdat hij gezegd had dat de tempel verwoest zou worden. Zo hadden de mensen een hekel aan Jezus omdat Jezus erover sprak dat Jeruzalem verwoest zou worden. Dat je de tempel wel mocht afbreken, en Hij de tempel in drie dagen weer zou opbouwen.

Jeremia moet zeggen dat je er niets aan hebt om te denken dat je veilig bent bij de tempel, als je niet op God alleen vertrouwt. Zo heeft ook Jezus de felste confrontaties met de Farizeeën en schriftgeleerden gehad. Is Hij opgetreden tegen mensen die van de tempel een rovershol maakten.

In hoeverre heb jij soms niet heilige huisjes wat betreft je geloof. Dingen waar ze niet aan moeten komen. Dat je over de liturgie, over je omgang met geld, over je gedrag bepaalde opvattingen hebt, waar een ander echt niet aan mag komen of als het gaat over hoe de dingen moeten in de kerk. Ik las laatst bij een predikant die wekelijks een columns schreef, dat hij, wanneer hij in een column schreef tegen een van de heilige huisjes, hij eerst even in zijn agenda keek of hij in de week daarna tijd had om de kritiek die daarop kwam op te vangen. Laten we eerlijk zijn, ontdekken wat God van ons vraagt en dat dan ook onverkort vasthouden en uitdragen!

 

2. Wanneer je te maken krijgt met lijden

Toch begrijpt Jeremia maar weinig van wat de HEER doet. Hij heeft het zo moeilijk in zijn leven, terwijl hij toch de HEER wil volgen. Daarom vraagt hij het in 12:1 aan de HEER: HEER hoe verantwoordt u het dat boosdoeners in voorspoed leven en trouwelozen rust genieten. Ook in hoofdstuk 15 roept hij het uit: Waarom duurt mijn lijden zo lang, waarom geneest mijn wond niet? Jeremia begrijp er niets van.

De worsteling die Jeremia hier doormaakt, lijkt wel wat op de worsteling van Job. En iedereen die wel eens echt met lijden te maken gekregen heeft, die weet hoe moeilijk zulk soort vragen kunnen zijn. Voor sommigen zijn het vragen waardoor je bijna je geloof verliest: Here, waarom moet ik dit toch lijden? Waarom is er geen andere weg die ik kan gaan? Waarom duurt het al zo lang. Waarom moet mij steeds die tegenslag treffen, terwijl het anderen goed gaat.

Wat we hier kunnen leren van Jeremia, is dat met zijn vragen naar de HEER toegaat. Dat hij ook als het moeilijk is, het recht niet in eigen hand neemt, maar zijn hart uitstort bij de HEER. Daarbij vraagt Hij ook aan de HEER, of Hij recht wil doen.

Wanneer je het moeilijk hebt en zeker wanneer je het moeilijk hebt om je geloof, dan leert de HEER ons niet een weg van fel verzet. Dan vraagt de HEER dat we op Hem zien en uiteindelijk hulp van hem verwachten.

 

Jeremia heeft het moeilijk door anderen. Net als Jezus voor ons bidt, heeft ook Jeremia vaak voor het volk gebeden. Maar je ziet dat Jeremia hier bidt of God zijn vijanden wil laten omkomen. Gaat Jeremia hier niet te ver? Mag je dat bidden? Aan de éne kan kun je zeggen: Jeremia laat zich wel erg door zijn emoties lijden. Maar toch denk ik dat dit gebed van Jeremia mag: hij vraagt of de HEER uiteindelijk recht wil doen; of God er zo een eind aan wil maken dat zij nog verder kwaad doen aan mensen, de aarde, gras en bloemen, vee en vogels; bovendien had God al gezegd dat Hij de mensen van Anatot ging straffen. Uiteindelijk bidden ook degenen die om Gods woord gedood zijn in Openbaring 6 aan de voet van het altaar of God hun bloed wil wreken.

Als je te maken hebt met lijden, bidt maar of God recht wil doen. Of Hij een einde wil maken aan alle onrecht. Dat God dat wil doen heeft hij laten zien in Jezus Christus. Hij heeft alle onrecht willen dragen. Heeft niet teruggescholden, toen Hij moest lijden. Hij heeft zelfs gebeden voor de soldaten die niet wisten wat ze deden. Hij leerde om zelfs de vijanden lief te hebben.

 

3. God geeft je de kracht die je nodig hebt

Aan het eind van zijn klacht, antwoordt God Jeremia met twee voorbeelden. Jeremia, je hebt het nu moeilijk, maar je tegelijk: besef dat het nog moeilijker zal worden.

Zoals je nu gestreden heb, is het alsof je tegen snelle lopers liep. Daar heb je het al moeilijk mee. Hoe moet het dan worden als je het tegen paarden op moet nemen?

En Jeremia als je loopt in open veld, met goed uitzicht, dan vind je het al moeilijk, straks zal je voortgaan lijken op het ploeteren door de jungle van de Jordaan. Hoe moet dat dan? God wijst Jeremia erop dat belangrijk is dat Hij sterk staat. Want niet alleen zijn dorpsgenoten, ook zijn broers en zussen, ook zijn naaste familie zal het hem moeilijk maken!

Lekker bemoedigend, toch? Jeremia je lijdt, je hebt het moeilijk, maar de weerstand zal alleen maar groter worden. Toch mag je Jeremia dan terugvallen op zijn roeping. God wil hem sterk maken, hij wil hem redden en beschermen heeft Hij gezegd. Als Jeremia het op eigen kracht wil doen, is het inderdaad onmogelijk. Maar hij mag kracht van God verwachten.

Zo spreekt ook Paulus erover: er kan veel tegenstand zijn, maar uiteindelijk zal niets ons kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Jezus Christus. Ook Petrus geeft die belofte: De Heer van alle vrede zal u na een korte tijd van lijden volmaken, grondvesten. Hij zal u de kracht geven die nodig is!

Jezus krijgt te maken met aanvechting. Zijn kracht wordt zelfs door de duivel getest. Maar … Hij houdt stand! Daardoor kan Hij ook ons kracht geven. Hij is de weg ingegaan, maar heeft hem ook helemaal afgelopen, wel op Gods tijd. Wanneer de broers van Jezus naar Jeruzalem gaan, weet Jezus dat het zijn tijd nog niet is. Hij wacht. Hij wil nog niet gedood worden in Judea en blijft nog in Galilea. Maar even later gaat hij op weg. Hij gaat de weg van het lijden. Wat moet er in al die jaren van zijn optreden ook veel door hem zijn heen gegaan. Ook Hij had geen plek om zijn hoofd neer te leggen.

Zijn broers geloofden niet in hem, en uiteindelijk wordt hij door één van zijn leerlingen verraden. Een vertrouweling waar hij drie jaar intensief mee rond getrokken had. Hij verraadt hem met een kus. Hun woorden lijken vriendelijk, maar ondertussen zijn ze uit om zijn dood.

Doordat Jezus die weg ons voor is gegaan, mag je hem volgen. Mag je gaan in zijn voetspoor en mag je geloven dat door de liefde van God het ook voor jouw mogelijk is om stand te houden. Als je ziet op Jezus Christus.

Jezus ga ons voor, deze wereld door.

Valt de weg ons lang, zijn we klein en bang,

Sterk ons, Heer, om zonder klagen,

Achter U ons kruis te drachten. Leid ons op uw tijd, in uw heerlijkheid! Amen

 

Liturgie Morgendienst Beilen 9.30 Middagdienst Hooghalen 14.15
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Psalm 92:1 en 2 Psalm 92:1 en 2
Wet
Zingen Gezang 145 (Heer, onze God)
Gebed
Lezen Johannes 7:1-13 Johannes 7:1-13
Zingen Psalm 69:1,4,11 Psalm 69:1,4,11
Tekst Jeremia 11:18-12:6 Jeremia 11:18-12:6
Preek
Zingen Lied 90:1, 5, 10, 11 (Is God de ) Lied 90:1, 5, 10, 11 (Is God de)
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 179a
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Psalm 40:4,6,7 Psalm 40:4,6,7
Zegen en amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: