Marc 14:12-25 – Bereid je voor op het paasfeest …

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, april ’11

Tekst: Ex 12:12-15/21-24 / 1 Kor 5:6-13 / Marc 14:12-25

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[Dia narcis] Wat ga jij met Pasen doen? Komende vrijdag is voor sommigen van ons een vrije dag. Komend weekend is het Paasweekend. Nederland geniet van een mooie aprilmaand en we zien uit naar een paar vrije dagen en een mooi paasweekend. Maar is dat nu waar je vooral in je hoofd mee bezig moet zijn? Laten we vooral op een goede manier ons op het paasfeest voorbereiden! Maar hoe doe je dat? Wat moet je voor openstaan, bedenken, lezen, doen, klaarzetten, opruimen en wegdoen? Omdat het vandaag de zondag aan het begin van de lijdensweek, de laatste zondag voor het paasfeest is, bedien ik u Gods woord onder het volgende thema:

[Dia thema en verdeling]

Bereid u voor op het paasfeest!

1. Sta open voor Gods leiding

2. Doe weg alle zonden

3. Schuil achter Christus bloed

1. Sta open voor Gods leiding.

De voorbereiding van Jezus op het paasfeest is maar niet zomaar toevallig.

Jezus weet duidelijk wat Gods plan is.

Tienduizenden Israëlieten gaan weer het pesachmaal vieren, waarbij ze terugdenken aan de bevrijding uit Egypte.

Ze vieren dat ze een bevrijd volk zijn, ook al zijn ze nu wel slaven van de Romeinen.

Bij dat feest hopen ze, dat de Messias terug zal komen. Het is zelfs zo dat er een stoel leeg gelaten wordt tijdens de viering, een stoel voor Elia, die de komst van de Messias, de grote verlosser aankondigt. Zo laten ze zien dat ze graag de Messias willen ontvangen.

Terwijl tienduizenden het zo vieren, houdt de hemel de adem in. Zou nu de Messias, zou Jezus Christus echt de overwinning op de dood gaan behalen. Of zal de duivel met zijn engelen toch nog voorkomen dat de Christus zal sterven. Judas loert op de gelegenheid om zijn meester te verraden om te zorgen dat Hij uit de weg wordt geruimd!
Maar Jezus wil niet dat Judas te vroeg weet waar Hij het pesachfeest zal vieren, waar hij het altaar van het oude verbond zal vervangen door de avondmaalstafel van het nieuwe verbond.

Daarom stuurt Jezus twee van zijn leerlingen vooruit.

Net als toen die keer toen er leerlingen vooruit moesten om een ezel te vragen voor de koning die intocht hield.

Maar dit keer komen er geen mensenmassa’s,

dit keer is Jezus niet de koning die door iedereen bejubeld wordt.

Dit keer gebeurt alles in stilte en moet Jezus een plek zoeken waar hij dat Pesachfeest nog kan vieren. Waarschijnlijk is het in de ruimte van de vader van één van zijn leerlingen, in een bovenkamer dat hij het feest kan vieren.

Wat is het bijzonder dat de man die de leerlingen naar dat vertrek moet brengen, net daar op daar staat waar ze hem tegenkomen. Dat ze hem precies kunnen gaan volgen en dat ze bij hem zijn waar hij naar binnengaat. Dat de zaal al klaar is gemaakt en ingericht, met kussens, en tafels, en aanligbedden. Heel bewust leidt God in de hemel het zo dat die plaats voor hen beschikbaar is. Dat daar dat feest gevierd kan worden. Dat God het zo zal leiden dat Jezus met zijn verrader uit dezelfde kom zal eten.

Maar pas als het de tijd van God is, mag Judas straks vertrekken om zijn verradende werk te doen. De Heiland zorgt ervoor dat Hij voor zijn dood eerst het avondmaal kan instellen. Het nieuwe verbond met zijn volk, kan laten zien. Al weet Hij dat zijn lijden gaat komen, al weet Hij dat het een moeilijke weg zal zijn: Hij is bereid om het plan van zijn Vader te volgen. Hij zal het brood breken en laat zien: dat nieuwe verbond komt er!

En de leerlingen: ze doen wat Jezus gevraagd heeft.

En die man met de kruik? Hij is bereid de Here Jezus in zijn huis te ontvangen.

Die gewone mensen laten zich inschakelen bij dat grote plan van God.

Als we nu naar het paasfeest toeleven, is dat allemaal maar niet toevallig.

Zoals God toen bezig was zijn plan uit te voeren, is Hij nog bezig.

Nu regeert Christus mee vanuit de hemel en ziet hij in spanning de strijd tussen de duivel, die rondgaat om te kijken wie hij in zijn macht kan krijgen en de gelovigen.

Ben je je daarvan bewust?

Dat ook jouw leven door God geleid en gestuurd wordt? Ook jouw voorbereiding van het paasfeest geleid wordt door Gods voorzienigheid? Waarom laat God jou net die mensen ontmoeten, waarom heb je net dat gesprek, waarom moet jij net dat gedeelte uit de Bijbel lezen? God wil ook graag dat jij Jezus aanneemt als jouw paaslam, dat je gelooft dat Hij voor jouw gestorven is? Dat je onder de indruk komt: wat was zijn lijden groot, wat een pijn heeft hij gehad. Verbrijzeld aan het kruis! Maar wat een macht van God dat Christus de dood achter zich liet.

Ik wil u vragen om deze week heel bewust uw leven te leiden voor het oog van God. Om open te staan voor zijn woord en leiding. Om te bidden of God het zo mag leiden dat je geraakt wordt door Jezus’ liefde dat Hij zijn leven gaf voor zijn zonden, onder de indruk komt van Gods macht waarmee Hij de wereld wil redden. Dat jij bereid Hem te ontvangen en een instrument in Gods hand te worden, op zo’n manier dat ook anderen het aan je merken hoe goed het is om zo het paasfeest te vieren!

2. Doe weg alle zonden!
Wat was voor de Israëlieten belangrijk bij de voorbereiding van het Pesachmaal? [Dia zuurdesem] Heel belangrijk was dat ze alle zuurdesem uit het huis weg deden. Zuurdesem dat is oud deeg, dat verzuurd was, en als je daarvan een stukje bij het nieuwe deeg deed, dan ging dat deeg rijzen. Dan kreeg je heerlijk luchtig brood. Maar dat zuurdesem dat was oud brood, eigenlijk was het een soort schimmel, en daarom wordt daarbij ook wel aan de zonde gedacht. Bij het Pesachfeest paste dat niet, en bovendien: de Israëlieten moeten klaarstaan om te vertrekken uit Egypte, ze moesten haastig eten, ze hadden geen tijd om te wachten tot het deeg gerezen was. Daarom moest ook in de jaren daarna bij de herdenking van de uittocht, bij het pesachfeest, altijd alle zuurdesem weg uit het huis, daarmee liet je zien: ik wil de zonde weg uit mijn huis, en ik ben bereid om mee te gaan met de bevrijding.

Zoals we net lazen, was de wet daar heel strikt in. Je moest dus gaan zoeken in je huis of er geen oud brood meer in huis lag. Alle kasten moesten worden nagekeken, maar stel je voor dat een stukje brood op de grond was gevallen! Dus je ging ook met een lichtje in alle hoeken en gaten kijken of er geen broodresten meer lagen.

Als er toch nog iets was dan konden de strengste straffen volgen. Als je dit niet serieus nam moest je uit de gemeenschap van de Israëlieten verwijderd worden (Ex. 12:19). Je zult begrijpen dat de leerlingen in dat bovenvertrek ook op zoek gegaan zijn naar dat zuurdesem. Dit feest moest goed voorbereid worden en alle restjes oud brood moesten worden weggedaan!

Moeten wij nu ook het huis helemaal schoon gaan maken? Alle kruimels uit de hoekjes verwijderen, een voorjaarschoonmaak gaan houden, wil je goed het paasfeest kunnen vieren? Ja, eigenlijk wel! Lees maar wat Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, ook een gemeente in het nieuwe verbond. Hij zegt tegen de mensen dat zij ook het oude desem weg moeten doen. En dan niet door met de bezem, en de stoffer en blik in de hand door je huis te gaan, maar door met de bezem door je hele leven gaan. Laten we het feest niet vieren, zegt Paulus, met het oude zuurdesem van kwaad en ontucht, maar vol van reinheid en waarheid. Want als er maar een klein beetje zuurdesem overblijft, dan zal het hele brood hele brood zuur worden.

Net zoals in het oude testament de mensen die nog zuurdesem in hun huis hadden, niet mee konden vieren met het Pesachfeest. Zo kun je het Paasfeest niet vieren als je niet eerst de zonden wegdoet. [Dia zonden] Paulus noemt dan een hele lijst van zonden die niet voor mogen komen als je wilt vieren dat Christus voor je geleden heeft en gestorven is. Dat helpt ons ook om gericht en eerlijk naar het leven te kijken. Pak de bezem en doe de zonde uit je leven weg: als er sprake is van ontucht, dat wil zeggen dat je niet zuiver met de seksualiteit omgaat. Breek daarmee! Als je een geldwolf of uitbuiter bent: er wordt wel eens gezegd, als er geld in het geding is wordt vergeten wat goed en kwaad is. Maak met het oog op wat Christus gedaan heeft, schoon schip en vergoed wat jouw niet toekwam. Of moet jij juist de afgodendienst aanpakken, dat je je zekerheid en geluk bij anderen zoekt dan bij God? Stop met slecht spreken over anderen, anders ben je een lasteraar! Het mag ook zeker niet zo zijn dat je een christen bent, en toch vindt dat je op een feestje wel vol van de alcohol mag zijn! Paulus heeft het dan niet over mensen die niet geloven, Hij zegt: zorg dat dat bij jezelf, maar ook in de gemeente niet voorkomt. Spreek elkaar aan!

Het is als het beeld van de bekering: de oude mens moet sterven, de nieuwe mens mag je aandoen. Waarom? Niet uit eigen kracht, maar omdat Christus het Pesachlam voor ons geslacht is: Hij heeft zijn lichaam willen geven, en als je eet van het brood, mag je eraan denken dat Hij ook jouw leven nieuw wil maken.

3. Schuil achter Christus’ bloed [Dia punt 3]

Voor de Israëlieten was het Pesachfeest, als feest voor de bevrijding ook een indrukwekkend feest. God zelf had hen bevrijd! God die zijn engel die de eerstgeboren zou doden alleen voorbij liet gaan als er bloed op de deurposten en bovendorpel gesmeerd was. Wat was het erg voor diegenen die niet achter dat bloed wegschuilden. Wat kwam er een verdriet in Egypte, om de dood van alle eerstgeborenen. Zo liet God toen al zien dat je alleen gered kon worden als er bloed gevloeid had, het bloed van het Pesachlam. En ook later als God in de woestijn zijn verbond met het volk gesloten heeft, kan het volk alleen gered worden doordat ze besprenkeld worden moet bloed.

Straks zal Christus zijn eigen bloed gaan geven. Hij wordt het Pesachlam dat sterft aan het kruis en nu vast geeft Hij bij het laatste avondmaal aan: dat dat het bloed is van het nieuwe verbond. Je wordt gered als je daarachter schuilt.

Wil je dat zelf ook? In Egypte hadden de mensen kunnen zeggen. Wat raar! Wie gelooft dat nou dat je achter het bloed op de deurposten moet wegschuilen. Ik doe gewoon wat ik zelf wil en laten we vooral in opstand komen en weggaan, dan worden we toch wel bevrijd. Maar God had laten zien dat ze alleen door zijn macht en wonderen bevrijd konden worden.

Wat doe jij vandaag? Wat doe jij in deze week voor Pasen? Sta je stil met het lijden van Jezus Christus? Besef jij hoe hard je zijn bloed nodig hebt, tot vergeving van je zonden? De vraag is smeer jij dat bloed op je handen en op je hart, niet letterlijk natuurlijk, maar wel zo dat je zegt: dit bloed neem ik aan, want het geeft mij een volkomen verzoening van al mijn zonden. Zo kan ik een bevrijd en verlost leven leiden.

Wie zo schuilt achter het bloed van Jezus Christus, mag de ware rust in zijn leven vinden. Die mag geloven dat Jezus zijn redder en heiland is. Ook al gaat de Here dan misschien een moeilijke weg met je en zie je niet goed waarom jij deze dingen moet meemaken. Heb je je vragen bij zijn goddelijk beleid. Ook al zijn er misschien zonden in je leven, waar je maar moeilijk mee kan breken en waartegen je zo graag wilt strijden. Toch mag je geloven dat het bloed van het paaslam ook jouw zonden weg wil nemen en dat je zo gered mag worden. Mag schuilen bij Gods eigen zoon, die zijn lichaam en bloed gaf voor al onze zonden.

[Dia thema en verdeling] Zo mag je dan op weg gaan. Op weg naar het paasfeest volgende week. Christus was bereid om de weg van het lijden te gaan. Hij zegt tegen zijn leerlingen: dit was de laatste keer dat ik deze wijn met jullie gedronken heb. Ik zal hem niet meer drinken, hier op aarde. Maar je mag uitzien naar dat grote moment dat Ik de wijn opnieuw met jullie zal drinken. Zo laat ons blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven want de bruiloft van het lam komt!

Amen

Liturgie 17 april

Liturgie Morgendienst Hooghalen Middagdienst Beilen/Blokzijl
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Ps 147:1 en 2 (gr 7) Ps 147:1 en 2
Wet X
Zingen Lied 107:1 en 3 (gr 6 / Wie zich) X
Gebed
Lezen Ex 12:12-15/21-241 Kor 5:6-13 Ex 12:12-15/21-241 Kor 5:6-13
Zingen Ps 136:1m,9v,10m,18v (laatste twee regels steeds allen) Ps 136:1m,9v,10m,18v (laatste twee regels steeds allen)
Tekst Marc 14:12-25 Marc 14:12-25
Zingen Lied 358:4,5,6 Lied 358:4,5,6
Preek
Zingen Lied 178:1,2,3,4,9 Lied 178:1,2,3,4,9
Geloofsbelijdenis Nicea
Zingen Ps 67:1
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Gz 140:2 (gr8 Alzo lief had God) Gz 140:2 (Alzo lief had God)
Zegen en amen
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: