Mat 1:17 – De rode draad

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, november ’11

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Jongens en meisjes,

Wat is een rode draad? Het wijst iets aan. Denk aan afzetting als ergens gebouwd is of een ongeluk gebeurt is. Ik was eens in het bos en daar was een rode draad gespannen van boom tot boom en langs die draad kon je uiteindelijk de schat vinden, waar we naar op zoek waren.

Maar weet je, een rode draad wordt ook gebruikt om iet mee te zeggen: een uitdrukking of gezegde. Als je het op zoekt in het woordenboek dan vind je: ‘vast terugkerend motief’. Het betekent ook levensdraad.

Wat is de draad in jouw leven? Vooral dat je gedoopt bent, dat je kind van God bent! Maar dan kan het verhaal van je leven heel anders zijn dan dat van je vriendje. De één is knap in leren, de ander is knap in omgaan met elkaar. De één kan heel mooi zingen, een ander kan goed dingen in elkaar zetten.

Maar wat is de rode draad dan? Dat je als kind van God al je gaven en talenten gekregen hebt om de Here blij mee te maken. Hij heeft een doel met je leven: Hij wil je redden van alles wat verkeerd is en je gelukkig maken. Hij neemt je mee op reis naar het beloofde land: de hemel. En als je dan later ouder bent dan zul je zien: dat ik kind van God was, dat was de rode draad in mijn leven. Dat God de leiding had in mijn leven, de weg wees en ik alleen maar hoefde te volgen: dat was de rode draad, waarvan God de touwtjes in handen hield.

Vraag het maar eens aan je opa of Oma: Hoe ziet u dat de Here de rode draad in uw leven is?

 

Matteüs gaat vertellen wie de Here Jezus is. Hij zet daarvoor eerst een heel aantal namen op een rijtje. Hij vertelt de geschiedenis. Maar dat doet hij niet zomaar! Hij wil laten zien dat er in die geschiedenis een rode draad zit!

Voor ons is die lijn wel eens moeilijk te zien! Zeker in de huidige tijd. Wat gebeurt er veel in de wereld, wat komt er veel op ons af. Je ziet allerlei spanningen rond de euro, er sprake van financiële crises. Je hoort van de Arabische Lente: waarschijnlijk maatregelen tegen Syrië. Kopten, christenen in Egypte die het moeilijk hebben. Wat verandert er allemaal? Wat voor lijn kunnen we aanwijzen? Ik vind het altijd mooi als mensen de geschiedenis kunnen laten zien en kunnen duiden. Aan kunnen wijzen wat voor dingen een rol gespeeld hebben dat er nu problemen zijn rond de euro. Als mensen de geschiedenis kunnen duiden.

 

In het 17e vers van de tekst die we vanmorgen lazen, zien we dat Matteüs door de Geest de geschiedenis die aan Jezus voorafgaat mag begrijpen. Hij mag geleid door de Heilige Geest zien, welke lijn er in de geschiedenis zit. Terwijl in Rome de keizer op de troon zit, met zijn machtige legers, met zijn enorme wereldrijk en met z’n wegennet waarbij alle wegen naar Rome lijken te voeren: laat Matteüs een andere rode draad zien. De keizer kan wel als god vereerd willen worden, het draait in de geschiedenis om Jezus Christus! De weg van de geschiedenis gaat naar Hem toe. Matteüs begint zijn lijn bij Abraham (Lukas begint bij Adam), want Matteüs schrijft vooral voor de Joden, het volk van Abraham. Jezus is degene die al aan Abraham beloofd was. Hij is de Zoon van Abraham door wie de volken gezegend zullen worden.

Maar Matteus laat ook duidelijk zien dat Jezus de Zoon van David is: de man over wie het in het boek van Matteüs gaat is de beloofde Davidskoning!

God is het die de wereld leidt, die deze rode draad vastgehouden heeft.

Tegelijk mag dat ons ook nu aansporen om zo de Bijbel te lezen: dat we zien hoe God een geschiedenis van het heil gaat. Mag dat ons ook aansporen om zo in ons leven en in de wereld te staan. Maar zo mag je ook in de geschiedenis staan. De wereld gaat tekeer, van alles gebeurt, veel verandert en vernieuwd: maar zie je de weg die God gaat. Juist op deze eerst zondag van Advent, de eerste zondag van verwachting mag je blik op Jezus Christus gericht worden. Hij is het die de wereld leidt! Alle wegen leiden niet naar Rome, niet naar Peking, niet naar New York en niet naar Brussel: maar alle wegen leiden naar hemels Jeruzalem! Daarheen mogen we samen op weg zijn! En God zal zorgen dat we daar komen, ondanks alles wat er gebeurt. Dat zien we ook duidelijk terug in de verhalen van de drie vrouwen waar we vanmorgen in het bijzonder op letten!

 

Eerst kijken we naar Tamar. Als je dat verhaal zo ziet dan denk je: wat moet dat verhaal nu in de Bijbel. Had dat niet weggelaten kunnen worden! Een vader, Juda, die naar een hoer gaat. Een vader die zo zonen verwekt bij zijn schoondochter. Later wijst de Bijbel heel duidelijk aan dat een vader en schoondochter niet met elkaar naar bed mogen. Wat hier gebeurt is niet goed, klopt niet met Gods wet.

Toch is er hier ook iets anders aan de hand. God had zijn belofte gegeven aan Abraham, Isaak en Jakob. Hij had gezorgd dat de lijn verder ging. Juda zou de zoon zijn uit wie David en Salomo en uiteindelijk Jezus geboren zouden worden. Maar ook die lijn wordt in zijn voortbestaan bedreigt. De satan wil niets liever dan Gods werk doorbreken en onderbreken! Steeds weer zie je dat het heel spannend is of Gods werk door kan gaan. Want Juda, die trouwde met de dochter van Sua, krijgt geen kleinkinderen! Zijn drie zonen Er, Onan en Sela krijgen geen nageslacht.

1) Er sterft al vroeg zonder dat hij zijn Kanaänitische vrouw Tamar kinderen heeft gegeven,

2) Onan wil niet als Losser voor nageslacht zorgen en sterft ook en

3) als Sela aan de beurt is om te trouwen, geeft Juda hem niet weg aan Tamar. En toch: Tamar wil nageslacht krijgen. Daarom denkt ze: ‘Dan maar gelijk kinderen van mijn schoonvader Juda’ en als hoer verkleed lukt haar dat. Want ze raakt zwanger en krijgt een tweeling.

Het kindje dat het eerst zijn hand naar buiten steekt krijgt een rode draad om zijn arm. Waarom? Juist omdat het zo belangrijk was om te weten wie het eerstgeboorterecht kreeg!! Maar Gods weg is weer anders dan die van de vroedvrouw: Peres komt toch eerder en hij wordt de eerstgeborene!

Zo werkt God naar de verlosser toe. Wat laat Hij het duidelijk zien hier: Ik werk verder, ondanks zondige mensen die zo hun eigen plannen bedenken. Niet alleen kinderen van Abraham, maar ook Kanaänitische vrouwen schakel ik daarbij in. Ook al werd Peres op zo’n afschuwelijke manier verwekt, toch gaat God verder met die lijn. Dat zie je doordat Tamar nog genoemd wordt in Matteüs. Zij draagt er aan bij dat Jezus zal komen: niet voor de mensen die zelf menen gered te kunnen worden. Hij zal komen voor zondige mensen: dat zie je niet alleen aan zijn geslachtsregister, dat zie je ook in zijn optreden op aarde. Hij zocht de hoeren en de tollenaars op, de prostituees en bonusgraaiers van deze tijd, Hij kwam voor mensen van heel de wereld, Hij kwam voor u, jou en mij. Hij zal echt de grote verlosser zijn en alles nieuw maken!

 

-TAMAR-

Een palm die vrucht wil dragen, al wordt het tot je eigen schand
in onrecht bleef je klagen nam recht in eigen hand.

Maar God heeft het genomen gewogen en gebogen
om tot een recht lijn te komen Hij had jouw heil voor ogen

Zo werd jij schakel in de lijn van Christus’ voorgeslacht
die naar de mens gesproken Zoon van koning David was.

 

Tamar is niet de enige vrouw die genoemd wordt in het geslachtsregister. Er volgen meer namen van vrouwen. Met Maria erbij zijn het er vijf! Vrouwen werden in die tijd niet opgenomen in een geslachtsregister. Maar Matteüs doet dat wel. Juist om te laten zien welke bijzondere weg God gaat: Christus komt voor man en vrouw.

Laten we letten op Rachab. Zij wordt als niet-israelitische ingeschakeld. Het volk was uitgetrokken uit Egypte. Had overleefd onder de Farao. Maar nu moet het volk ook doorgaan naar het beloofde land. Daar in dat land zou die beloofde zoon van Abraham geboren zou worden. Het is niet om haar kwaliteiten dat ze het land binnenkomen: ze kan zich niet beroemen daarop dat ze een kind van Abraham is, ze heeft een leven geleid als hoer, dus een zondig leven. Maar toch schakelt God haar in. Want ze heeft geloof gekregen in de God van Israël. Daarom helpt ze de verspieders en komt het rode koord buiten het raam te hangen. Via dat koord kunnen de verspieders ontsnappen. Daardoor zal ook Rachab gered worden en volgens Hebr. 11:31 is door haar geloof niet met de ongehoorzamen omgekomen. Jericho, die grote stad!, valt en zo ligt het beloofde land open.

Ook wij zijn vandaag op weg naar het beloofde land, naar het hemels Jeruzalem. Zal het goed gaan met Gods plan? Heeft hij echt alle macht? We zullen er komen, maar alleen via de weg van Jezus Christus. God vraagt dat je in Hem geloofd als de verlosser. Niet vanuit onszelf, of je eigen kracht word je gered. Maar Christus kwam om de zonden te vergeven. Door Christus’ opstanding mag je weten dat straks het nieuw Jeruzalem open zal gaan om ons te redden!

Maar, pas op!, … laten we niet laks worden!  Zo dat je niet meer gericht bent op dat beloofde land, niet meer meewerkt aan de komst van Gods rijk. Dat je afdwaalt van de rode draad die leidt naar het nieuwe Jeruzalem. God is onze leidsman, maar laten we oppassen dat we niet ons eigen ik belangrijker vinden! Sommige Joden waren toen de Messias kwam niet klaar om Hem te ontvangen, ze moesten Hem niet: ook al waren zij in het beloofde land gekomen. Had God de rode draad vast gehouden. Zij waren hem uit het oog verloren. Laten wij zorgen dat we als hij straks weerkomt klaar zijn om Hem te ontvangen!

-RACHAB-

Rachab wie kent jou niet daar op die hoge muur
een gastvrouw op en top voor iedereen te huur.

Wie zal er argwaan wekken en denken aan een open poort
waardoor Gods volk zal binnentreden. Jouw redding was het rode koord.

Rachab wonderlijk is de weg die God met jou eens ging
je mag een schakel in het koord naar de Verlosser zijn

Nu ligt Gods Land voor ieder open het hemelse Jeruzalem
de heiden mag er binnen lopen die zich bekeert tot Hem

Jezus Christus is ons rode koord met Vader zijn wij zo verbonden
wees welkom is Zijn liefdeswoord want Hij betaalde voor de zonden

 

De laatste vrouw waar we deze zondag op letten is Ruth. Het volk leefde juist in die tijd van Ruth in de moeite. Dit keer was het gevaar dat het volk zou uitsterven. Elimelech verliet het beloofde land weer. Hij zag geen toekomst meer. Hij vertrouwde niet op Gods beloofde, maar zocht zijn heil elders. Zijn geslacht dreigt op te houden, maar wat gaat God een bijzondere weg! Noömi keert terug, maar ze komt niet alleen terug! Ruth gaat mee! ‘Uw volk is mijn volk, uw God’ is mijn God zegt ze! En dan vindt ze een losser. Net als bij Tamar (waar Onan de losser voor Er was), komt hier de losser in beeld. Juist als je ziet dat God toewerkte naar de verlosser zie je hoe belangrijk het is dat er zo’n losser was. Iemand die zorgde dat er toch nageslacht kon komen. Ruth vindt Boaz en God leidt het zo dat Isaï, en later Jakob geboren worden. Ook het volk van Moab, dat van God absoluut niet in de tempel mocht komen!!, wordt door God ingeschakeld voor de komst van Jezus: Christus echt de verlosser van alle volken. Gods wil verder met zijn werk. Als het niet rechtsom is, dan wel linksom. Dan maar met vrouwen die niet uit Israël zijn. Christus is niet tegen te houden in zijn komen naar de wereld. Gods reddingsplan moet gebeuren, want Hij had gezegd: zo lief heb ik de mens!

 

Vandaag leef je in een cultuur die gestempeld wordt door individualisme: de familie, het land is niet meer belangrijk maar ‘het ik’, dat ‘ik’ tot ontplooiing kom. Dat ‘ik’ of dat ‘mijn kinderen’ tot hun recht komen. God leert zien: het doel is niet dat jouw leven zo mooi of goed mogelijk wordt. Je bent gemaakt om voor God te leven! Tot je doel kom je als je Jezus in je laat werken en zijn lijn volgt. Laten we dat steeds voor ogen hebben.

 

Het zijn 3x 14 geslachten, dat is 6*7 God werkt verder naar 7*7, naar de tijd van de volheid. Die komt als Christus geboren is. Nu leven we in die laatste tijd, tot na het 49e jaar het jubeljaar zal aanbreken. We in mogen gaan in het hemels koninkrijk. Dat is de verwachting die je mag hebben, juist ook met Advent.

 

We verwachten de terugkomst van Jezus Christus. Dan komt hij terug: voor mannen en vrouwen, voor joden en niet-joden, voor Nederlanders en duitsers, voor molukkers en marokanen, voor mensen die als hoer geleefd hebben en voor bankiers. Voor een ieder die Hem aan wil nemen als de verlosser! Komt Hij voor jou?  Amen

 

-RUTH-

Niet als een teleurgestelde terugkeren naar de oude roots,
naar oude banden en verbonden,  maar verder dragen

de liefde
van mijn man voor zijn moeder en – God weet –
vrucht in mijn schoot.
Ik ben een vrouw. Met liefde en met trouw
kan ik toekomst zaaien, ik vrouw zal leven wekken.
We zien wel. Ik ben niet dood. Naomi zal opbloeien, we zullen samen gaan
naar het Huis van Brood. Het zal op de weg liggen, ik zal het eten,
toekomst schenken aan Naomi, haar een nageslacht geven
van liefde en trouw, van verlossing.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: