Mat 28:6 – Wees blij om de opgestane Heer!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, april ’12

Tekst: Mat 28:6

 

Jongens en meisjes,

[Dia paasmorgen] Wie van jullie is wel eens bang?

De vrouwen zijn misschien best bang geweest.

Het is op Paasmorgen ook niet de makkelijkste weg die de vrouwen af moeten leggen. Ze moeten naar het graf van hun overleden Heer en meester.

Het is nog halfdonker en schemerig, en opeens trilt en beeft de grond.

En bij het graf … geen steen, maar een donker gat gaapt hen tegemoet.

Zomaar kunnen de rillingen over je rug lopen.

Onzekerheid, duisternis, angst, de dood het zijn allemaal dingen die je bang kunnen maken.

Zou jij in het donker over een begraafplaats durven lopen?

Jongens en meisjes, wat kun je soms bang zijn als het donker is: als je van alles denkt te zien als je moet gaan slapen. Toch maar even de lamp aan, toch maar even onder je bed kijken.

 

[Dia soldaten voor het graf] Gelukkig zijn er mensen die hun beroep ervan gemaakt hebben om te zorgen dat wij veilig kunnen leven, dat wij niet bang hoeven te zijn. Dat zijn de soldaten. Zij durven met wapens de vijand tegemoet te gaan. Zij durven de strijd aan te gaan met het gevaar. Zij durven de dood in de ogen kijken. Als er een soldaat is, met zijn wapen, toen een zwaard en speer, een helm en schild, tegenwoordig met tanks, geweren en geschut, dan voel je je veilig, als hij het voor je opneemt, als hij je wil beschermen.

 

[Dia engel verschijnt] Maar kijk eens wat er gebeurt op die Paasmorgen, als Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf lopen. Wanneer de engel verschijnt, een soldaat uit het leger van de Heer der Heerscharen, wanneer hij straalt van licht en de aarde beeft, dan krijgen de vrouwen te horen dat ze niet bang hoeven te zijn! Vrees niet, staat er. Wees niet bang! Maak je geen zorgen. Deze engel, die zijn licht kan laten schijnen, omdat hij een engel is van de opgestane Heer, stelt hun gerust: je hoeft niet bang te zijn!

Maar wat gebeurt er met de soldaten? Die soldaten die de dood in de ogen durven kijken, beven nu als rietjes. In het Grieks staat er Seismo, een woord dat je misschien wel kent van mensen die zich met aardbevingen bezig houden. Deze soldaten trillen net zo hard als de grond net trilde bij de aardbeving: ze staan met knikkende knieën bij het graf. Ja ze schrikken zo, dat ze als dood op de grond vallen. Zij zijn wel bang! Zij moeten zich wel zorgen maken!

 

 

Geliefde gemeente van onze opgestane Heer,

[Dia Thema] Het thema voor vanmorgen heb ik als volgt samengevat: Wees niet bezorgd, maar verblijdt u in de opgestane Heer!

In het thema klinken de woorden van Paulus uit Filippenzen door. Wees blij! Woorden van Paulus, woorden uit de gevangenis: Paulus die in de gevangenis zit en zich genoeg zorgen zou kunnen maken. [Dia Paulus in Gevangenis] Paulus die, omdat Hij van Jezus vertelde, nu van zijn vrijheid beroofd is.

Als je zelf zou moeten zeggen: kan Paulus nu onbevangen en vrij in het leven staan, of is dat juist iemand die bezorgd zou moeten zijn, dan zou je denken: Paulus moet zich juist zorgen maken, zou hij het er wel levend afbrengen? Komt hij wel weer uit de gevangenis? Maar juist deze Paulus zegt: wees niet bezorgd, maar verblijdt u, in de Heer!

Vandaag willen we die blijdschap in de Here ook leren. Ook in ons leven, ook op deze paasdag kan er zomaar een heel stuk bezorgdheid zitten. Dat je niet weet hoe het verder moet met je gezondheid, rouw en verdriet, dat er zorgen zijn rondom huwelijken, dat je alleen bent, dat er zoveel kapot gegaan is in de band tussen jou en de anderen. Dat je misschien wel ’s nachts piekerend wakker wordt, omdat je niet goed weet hoe het nu verder moet. Als ouder, als kind, als man of als vrouw, kan het zomaar zijn dat de duisternis in je leven overheerst, dat je maar weinig van de paasblijdschap ziet.

Het kan zijn dat je het maar lastig vindt, die paasboodschap: verblijdt u!

Verblijden, niet bezorgd zijn?!!

Hoe zou ik dat in mijn situatie kunnen zeggen. Ik maak me juist wel veel zorgen. Ik mis zoveel van de vrede die God belooft!

[Dia Tekst Mat 27:62-64] Laten we dan weer teruggaan naar de Paasmorgen. De soldaten, ja die waren bang, en ze waren terecht bang. Want waarom stonden die soldaten daar? Ze stonden er namens Pilatus. De Farizeeën en hogepriesters waren bij hem gekomen. Ze maakten zich zorgen: die Jezus is een leugenaar, een bedrieger. Hij zei dat Hij op de derde dag op zou staan uit de dood. Daarom moeten we het graf bewaken, Pilatus, anders dan pakken ze straks z’n lichaam en zeggen: kijk maar, het graf is leeg, Jezus is opgestaan! Terwijl ze Hem stiekem ergens anders neergelegd hebben. Als je dus de soldaten ziet, mag je denken aan de anti-christelijke machten: aan Pilatus, en de Joodse leiders, die niets met Jezus te maken willen hebben. Die Hem een bedrieger noemen. Wie zich afkeert van Jezus, wie zegt dat zijn opstanding ‘een verhaal uit de dikke duim’ is, wie zegt dat kan toch niet, Hij is niet de Zoon van God, die zal beven en schrikken, als Jezus terugkomt. Als Hij verschijnt in licht en waarheid. Dan val je net als die soldaten, als dood op de grond. Hier wordt zichtbaar de strijd die er is tussen de kinderen van Eva en de kinderen van de slang, de strijd die gaande tussen God en satan: God heeft in Christus de dood overwonnen, de satan van zijn macht beroofd. Die strijd gaat verder, ook nog onder ons. Tot eens Jezus de volkomen overwinning behaald heeft: en elke knie zich zal buigen, ook de mensen die Hem ‘bedrieger’ noemden, zij zullen buigen trillend van angst, beseffend dat ze het bij het verkeerde eind hadden. Net als de soldaten die daar bij het graf op de grond liggen, al hoop ik dat ze later, misschien juist door deze gebeurtenis, Jezus nog aangenomen hebben!

[Dia Mat 28:6] Maar dan zijn er ook de vrouwen. Zij kenden de plek goed, want toen Jezus begraven werd keken zij van een afstand toe. Zijn zij dan helemaal niet bang? Ze hadden toch de woorden van Jezus gehoord, ze wisten toch dat ze deze dag blij mochten zijn? Maar zelfs deze vrouwen zijn verdrietig en bezorgd.

Ook als je een vriend van Jezus bent, als je met Hem door het leven gaat, kun je te maken krijgen met zorgen en onzekerheden.

De boodschap dat het lichaam van Jezus weg is uit het graf zal de vrouwen ook eerst wel met zorg vervuld hebben. Wat zou er dan mee gebeurd zijn? Wordt nu zelfs dat lichaam hen afgenomen? Maar gelukkig: Ze hoeven niet bang te zijn, want de engel gaat verder. Jullie zoeken Jezus, die gekruisigd is? Je hoeft niet meer te zoeken: God heeft Hem opgewekt! Hij is opgestaan! Wat een blijdschap en vreugde klinkt er al in die woorden door.

De woorden die vandaag wereldwijd in alle talen, en op alle manieren gehoord woorden: Hij leeft, Hij is opgewekt! Hij heeft gedaan zoals Hij voorzegd heeft. Dit is maar niet zomaar gebeurd: Jezus had al gezegd dat Hij op zou staan. Dat is nu gebeurd! In de manier van spreken klinkt al door waarom je blij kan zijn: Hij is degene die gekruisigd is, Hij is voor onze zonden gestorven. Ik hoop dat velen die deze week aan het lijden gedacht hebben of die 1,7 miljoen mensen die de Passion hebben gezien ook dit feest meevieren en zeggen en geloven: de gekruisigde leeft. Ik hoop dat jij het zegt en gelooft: Jezus leeft, ook voor mij!

[Dia ‘De vraag is niet ‘hoe dicht sta ik bij Jezus?’, maar de vraag is ‘sta ik met mijn gezicht naar Hem toe?’] Als je je afvraagt, kan ik die blijdschap wel meemaken. Lukt het mij wel om zo blij te zijn, als die vrouwen van wie staat dat ze opgetogen bij het graf weglopen, dus echt blij! Dan kan ik die vraag goed voorstellen: hoe is het mogelijk dat iemand opstaat uit de dood? Hoe zou Hij voor mij gestorven kunnen zijn, als er nog zoveel zonde is en zoveel kapot in mijn leven? Hoe komt het dat er nog zoveel is waar ik bezorgd over ben? Hoe ga je daar dan mee om? De soldaten en Gods volk hadden zich van Christus afgekeerd, zo’n Koning hoefden ze niet, ze liepen bij hem weg. Maar die vrouwen: ze gingen juist op zoek. Hun gezicht was in de richting van Jezus gekeerd! Zij worden gewezen op dat lege graf: kijk maar Hij is er niet meer! Zij worden gewezen op de woorden door Jezus gesproken: weet je nog Hij heeft het zelf gezegd. Hun richting is allesbepalend: Zij zoeken Jezus!

Je kunt best je moeite met het geloof hebben, je kunt voor je gevoel soms ver van het open graf, ver van Jezus Christus staan, terwijl voor je gevoel anderen er soms veel dichterbij staan. Maar de vraag is niet ‘hoe sterk geloof heb jij’, maar de vraag is: welke kant kijk je op. Van wie verwacht je het? Kijk je van Christus af, of zoek je hem juist op? En dan kan het een beginnend zoeken zijn, of dat je al heel dichtbij bent. Maar de vraag is: Wil je in Hem geloven?

Kijk en wat helpt dan om sterker te staan in dat geloof, ook als er moeite zijn? Dat zijn de woorden van de engel, die Hij namens Jezus spreekt. Steeds weer is het nodig om in gedachten te brengen wat Jezus gezegd heeft, om je bijbeltje open te doen. Om terug te denken aan de geweldige daden van de Heer. Om dat te vertellen aan de volgende generatie, zodat die het weer kan door vertellen.

 

[Dia Thema] Ook Paulus zegt zo: wees verblijdt in de Here. Hij is dichtbij. Dat wil zeggen: Hij zal spoedig terugkomen, maar ook: de hemel is nu dichtbij. Jezus is niet heel ver weg, maar Hij is om ons heen. Hij is heel dichtbij! Hij is de levende Hij is opgestaan! Als je zo hoort van de opstanding van Jezus, wat doet dat dan met jou? Wat komt er dan in je hart?

 

Als ik om mee heen kijk, dan merk ik dat veel mensen wel zomaar bezorgd en angstig kunnen zijn. Wat doe je dan: als je teleurgesteld bent, als je je afgewezen voelt, als je bang bent over hoe het verder moet gaan? Er zijn allerlei andere manieren in de wereld waarop mensen hun leegte opvullen. Ze zoeken hun vervulling in deze paasdagen op andere manieren. Door hun uiterlijk leven goed voor elkaar te maken, door met elkaar lekker te eten en naar de woonboulevard te gaan. Niets mis mee, wel erg als je niet eens weet wat Pasen nu echt betekend. Maar er zijn ook andere manieren: als je verdrietig bent, als je je leeg voelt, kun je je frustraties en bezorgdheid ook wegdrinken, vluchten in porno, vluchten in eten, vluchten in gemopper en geruzie, in constant jezelf tekort gedaan voelen.

 

Kijk eens wat Paulus zegt: verblijdt u in de Here! Wie zich richt op de Here Jezus, Hij die zo dichtbij wil zijn, die mag denken aan zijn woorden, aan zijn overwinningsmacht en die mag al zijn zorgen bij Hem bekend maken. Dus als er moeiten zijn, en die zijn er, duw ze dan niet weg, drink ze niet weg, stop ze niet weg, mopper ze niet weg: maar benoem ze maar naar Jezus Christus. Spreek het maar uit: Here Jezus, u kent mijn pijn … Wil mijn gebed horen. Ontferm u over mij, toon mij genade. Dan mag je van Hem horen: wees niet bang, wees niet bezorgd. Vertel het mij maar … en mijn vrede, die alle verstand te boven gaat zal in je neerdalen. Hij zal dan je gedachtes, maar ook wat er diep in je hart leeft beschermen en bewaken. Hij wil nu in deze wereld al, zijn vrede in je hart geven. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, die mij heeft genezen die mij vrede geeft?  En wat is dat tussenzinnetje van vers 5 dan mooi: Uw vriendelijkheid mag dan bij alle mensen bekend zijn’. Want wie blij is, wie vol is van de vrede, juicht in de opgestane Heer, die straalt die vrede ook uit. Die zoekt wat goed en waar, wat vriendelijk en welgevallig is, want die kent de liefde van Jezus Christus. Die is door Hem gekend en wordt genezen.

 

Vandaag klinkt het nieuws: Jezus leeft! En dan kun je op twee manieren reageren. Je kunt aan de ene kant toeschouwer blijven, ook toen waren er toeschouwers, ook deze week waren er veel mensen die via de passion of op een andere manier van Jezus gehoord hebben, dan kun je de vragen laten overheersen, denken ‘een mooi verhaal van lang geleden’, maar dan blijft de angst aanwezig. Maar Paulus roept op: verblijdt u in de Here, kijk niet alleen toe, maar geloof in Hem, als de redder van de zonden en ontvang de vrede van de levende Heer Jezus Christus in je hart. De vrouwen zijn opgetogen. Ze blijven geen toeschouwer, maar komen in beweging: ze gaan vertellen aan de leerlingen wat ze gezien hebben en weten dat Jezus hen voorgaat naar Galilea, dat zijn licht daar zal gaan schijnen. Zo wordt Jezus macht wereldwijd! Wees dan volk des Heren, blij en welgezind en zegt telken kere: Christus overwint. U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, nu en immermeer.

Amen

Liturgie Morgendienst Middagdienst
Wil koster microfoon klaarleggen?Gedicht Sela Gedicht ‘Sela’
Welkom en mededelingen Daar juicht een toon (gz 95) Daar juicht een toon (gz 95)
Votum, zegengroet en amen
Zingen Ps 118:9,10 Ps 118:9,10
Wet Nvt
Zingen Gz 109:1,2 (Halleluja, lof zij) Nvt
Gebed
Lezen Mat 27:62-28:7 (kinderen lezen)Fil 4:4-7 (kinderen lezen) Mat 27:62-28:7Fil 4:4-7
Zingen Ps 30:2 en 7 Ps 30:2 en 7
Tekst Mat 28:6 Mat 28:6
Kindmoment Aansluitend: Maria kwam bij het graf
Preek
Zingen Lied 213 (beurtzang) (halleluja allen) 1a2v3m4v5m6a Lied 213 (beurtzang) (halleluja allen) 1a2v3m4v5m6a
Geloofsbelijdenis Nvt
Zingen Nvt Gz 109:1,2 (Halleluja, lof zij)
Dankgebed en voorbede
Collecte Kinderen helpen
Zingen (aangekondigd na col.) Gz 99 Gz 99
Zegen en amen Gz 71 (De lof en de heerlijkheid in plaats van Geloofd zij God) Gz 71 (De lof en de heerlijkheid in plaats van Geloofd zijn God)
Kinderlied : Heer ik wil u bedanken
 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: