1 Sam 23:14-18 – Word sterk in de Heer! (preek belijdeniskamp)

Preek belijdeniskamp (Mussel, Beilen, Hooghalen, Assen-West, Assen-Peelo)

30 september 2012 – Ds. Dick Dreschler – Tekst: 1 Sam 23:14-18

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[Dia ‘Oei, ik groei’] ‘Oei, ik groei!’, dat is het thema tijdens het belijdeniskamp dat de jongeren in Musselkanaal hebben. Met elkaar hebben we het over groeien.

Bij groeien kun je denken aan in de lengte groeien. Bij een baby’tje wordt op het consultatiebureau steeds weer gemeten hoe lang het is. Als kind ben je steeds wat langer als je gemeten wordt. Misschien weet jij ook wel precies hoe lang je bent. Je wordt steeds groter! Wie gezond is en goed te eten en te drinken krijgt, kan groeien in lengte.

Maar op een gegeven moment ben je wel uitgegroeid. Maar dan kun je nog wel blijven groeien. Je kunt groeien in kracht. Dat je steeds sterker wordt. Dat je meer kan tillen, harder kan lopen. Hoe groei je in kracht? Door te oefenen, door gewichten op te tillen, door weerstand: denk maar aan degenen die in de sportschool steeds weer de gewichten optillen. Ze worden steeds sterker! Ik zag laatst zelfs een plaatje van een sporter die met een parachute achter zich aanrende: door de weerstand van de parachute werd hij steeds sterker.

[Dia 1 Kor 13] Hier in de kerk is het geen sportschool, het is geen consultatiebureau, we meten niet hoe lang je bent en hoe sterk je bent. Ook tijdens het belijdeniskamp gaat het daar niet over (al meten de jongeren natuurlijk wel weer hun krachten tijdens de zeskamp). En toch … toch gaat het over groeien en sterker worden. Want ook als het gaat om ons geloof is het nodig dat je steeds weer sterker wordt. Paulus zegt in 1 Korinthiërs 13 ”Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.”

Wanneer je dat niet bent  kun je zomaar de finish niet bereiken. De goede strijd verliezen en God kwijtraken. Want je leeft in een wereld waar veel mensen niet in God geloven. Waar vrienden niet naar de kerk gaan. Waar om je heen misschien wel veel gevloekt wordt, waar mensen vol zijn van gepraat over sport, uitgaan, porno of geld. Waar ze daar hun geluk in zoeken en denken te vinden. Hoe kun je nu sterker worden in de Here? Groeien in je geloof? In deze dienst willen we letten op wat Gods Woord daarover zegt :

[Dia thema en verdeling] Word sterk in de HEER!

1. Door de woestijn (vs. 14 en 15)

2. Door elkaar (vs. 16-18)

3. Door Gods Woord (vs. 16 en 17)

Het eerste punt klinkt misschien een beetje raar.

Hoe kun je nu sterker worden door de woestijn?

 

[De heuvel Zif] In het gedeelte dat we net lazen, is David op vlucht voor Saul. In de woestijn van Zif, die door bergkloven doorsneden wordt, verstopt hij zich in de rotsholen. Steeds dieper trekt hij de moeilijk begaanbare woestenij in. Ja, David is op de vlucht! Hij die zo’n mooie toekomst leek te krijgen: Hij was door Samuël tot koning gezalfd. Hij had grote overwinningen behaald op de Filistijnen. Het volk had voor hem gejuicht. Hij mocht na de overwinning op Goliath bij Saul in het paleis komen.

Maar nu zit hij dus in de woestijn. De plek die verlaten is door mensen. Waar het moeilijk is om te overleven. Waar je de hyena’s, de gieren en hagedissen ziet. Hij zit in Choresa, een plaats ten oosten van de heuvel Zif. Choresa betekent bos, dus misschien dat daar ooit een Oase is geweest, tegenwoordig zie je daar niets meer van. Voordat David de grote koning van Israël wordt, is hij eerst naar de woestijn gedreven. Ziet hij nog niets van zijn mooie toekomst.

Het doet denken aan de grote koning, Jezus Christus. Ook hij heeft na zijn doop in de Jordaan eerst veertig dagen in de woestijn doorgebracht. Daar werd hij op de proef gesteld. Daar probeerde de duivel hem te verleiden. Probeerde de duivel Gods plan te verstoren.

[Saul probeert David te doden] God had veel aan David beloofd, maar nu zie je alleen een opgejaagde soldaat, met een stel mannen om hem heen, die van alle kanten kwamen, een samengeraapt zooitje. Hij wordt in de woestijn achterna gezeten door Saul. De wachtposten merken het wel … steeds weer duiken er verkenners van Saul op. Ze zoeken David, niet om eens met hem te praten, nee, ze hebben het duidelijk op zijn leven gemunt. Saul voelt het gevaar. Hij wil David hebben. Hij zal wel gezegd hebben: ‘maakt niet uit als hij dood is, als hij maar uit de weggeruimd wordt.’

[Hoe sterk sta je] Moet je je voorstellen dat iemand het op jouw leven gemunt zou hebben. Er zijn natuurlijk allerlei gevaren: je kunt je leven verliezen door een auto-ongeluk, je kunt per ongeluk geraakt worden door het schot van een jager. Maar David loopt niet gewoon het gevaar dat iemand in de woestijn sowieso al loopt: nee, Saul wil hem echt vermoorden. Dus stel je voor dat er iemand is die jou steeds in de gaten houdt en het niet op je geld, maar op je leven gemunt heeft. Dan slaap je geen nacht meer rustig, dan word je doodsbang. Zo kun je soms bang zijn, zoals de mensen in Haren bang waren voor al het geweld. Trillend in hun huizen zaten. Wanneer je in een moeilijke situatie zit: wanneer het donker om je heen wordt, wanneer je leven bedreigd wordt door een verschrikkelijke ziekte. Wanneer geliefden ziek worden of sterven: dan kun je zomaar aan het wankelen worden gebracht. Sta je dan sterk genoeg om op de Here te blijven vertrouwen. Om je geloof vast te houden?

 

[Psalm 56] Op catechisatie hadden we een discussie hoe sterk David stond. Jonatan zegt dat David moed moet houden: was David niet meer moedig? Dreigde David de moed te verliezen? Of kun je dat niet zeggen? Ik kan me goed voorstellen dat David de moed langzaam verloor. Dat dit de momenten zijn dat hij heel hard om hulp riep tot God. Here help mij! Mijn vijanden bedreigen mij, ze bestrijden mij, tegen mij zijn hun boze plannen gericht, zij bespieden mijn gangen, zij loeren op mijn leven (Ps. 56). Dan zijn dat woorden van iemand die echt doodsbang is. David was ook bang: Hij was al een keer naar de Filistijnen gevlucht en later vlucht hij nog een keer naar Achis. Weg uit Israël. Hij wil zichzelf in veiligheid brengen. Zijn situatie ziet er hopeloos uit. En ook zijn vertrouwen op God kan zomaar aangevochten worden: is God er wel? Maakt hij mij wel koning?

Menselijk gezien is de kans dat David neergestoken wordt door Saul een stuk groter, dan dat hij ooit koning zal zijn.

 

Ik wil niet zeggen dat Saul de duivel is, maar je ziet later wel dat Jezus door de duivel verzocht wordt. Je leest in openbaring dat Gods volk ook een periode in de woestijn doormaakt en de duivel jacht op dat volk maakt (Openb. 12). Ook dominees, zendelingen en leiders die veel van de Here verwachten kunnen soms donkere momenten meemaken. Dat de moed je in de schoenen zinkt, dat je geen kracht meer hebt om door te gaan.

Soms kunnen er dingen gebeuren in je leven waardoor je grote vragen kunt krijgen bij God. Kan het heel erg moeilijk zijn om te blijven vertrouwen. Wie echt in levensgevaar is kan rare dingen doen: een kat in het nauw maakt rare sprongen. En de duivel is blij, als er weer iemand naar zijn kamp komt. En dat gebeurt niet alleen in moeilijke situaties: Juist toen David wel koning was, alles voor elkaar had, op het dak van zijn paleis liep: greep de duivel zijn hart en werd hij verleid tot moord op Uria en overspel met Batseba. Ook de welvaart en voorspoed kan een bedreiging zijn!

Als kind kun je opgevoed worden bij het geloof, kun je je geliefd weten door God, veilig bij Hem, ook al gaat de storm te keer. Je gelooft: Jezus is je Herder. Misschien heb je dat ook wel gezongen en geloofd.

Maar als je ouder wordt kan er soms van alles veranderen. Kan het zijn alsof je de woestijn in gaat. Je krijgt nieuwe vragen. Je begrijpt niets meer van de mensen in de kerk, van je ouders. Je krijgt vrienden die gewoon vloeken, niet denken dat er een doel in het leven is. Hun tijd vullen met allerlei geklets en gepraat. Je ziet leuke en spannende dingen. Dan kan het zijn dat je denkt: ‘Wat moet ik nog met het geloof? Waarom zou ik op God blijven vertrouwen? De duivel probeert je in zijn kamp te trekken!’

 

[Palma] Probeer daarom sterk te zijn. Weerstand te bieden en geloof dat God je juist door deze dingen ook sterker wil maken. Net zoals iemand die krachttraining doet tegenstand merkt, weerstand merkt, tegendruk, en daardoor juist sterker wordt, mag je geloven dat je juist door zo’n woestijnperiode krachtiger word je in je geloof.

We hoeven tegenslag niet te vermijden, maar mogen bidden dat we er goed doorheen komen. Je kunt er sterker uitkomen. Een palmboom groeit onder druk, luidt het spreekwoord. Wanneer er op een jonge palm een steen wordt gelegd, groeit hij juist tegen de verdrukking in uit tot een sterke, stevige goed gewortelde boom.

Een moeilijke tijd is niet altijd makkelijk, je zult er ook niet altijd blij mee zijn, maar het maakt je wel sterker. Wie zo juist door de moeite heen op God blijft vertrouwen, is krachtig in de Here. Ik bid dat als je zo’n woestijnperiode doormaakt, zo’n tijd van verdrukking of vragen, van ziekte of zorgen, dat de Here dat zo mag gebruiken dat je er sterker uit komt, dan je erin bent gegaan! Zou het niet zo zijn dat David juist doordat hij zo’n moeilijke woestijntijd heeft doorgemaakt, ook zo’n goede koning is geworden. Dat daarom zijn psalmen zo’n diepte hebben, dat ze nog steeds elke dag mensen in alle verschillende situaties van het leven aan spreken? Ook David groeide door de verdrukking heen.

 

[Dia thema en verdeling] Wordt sterk in de HEER!

1. Door de woestijn (vs. 14 en 15)

2. Door elkaar (vs. 16-18)

Om door zo’n moeilijke periode heen te komen, is het wel belangrijk dat je steun krijgt. De Here God wil ons steunen. Hij wil dat doen door zijn woord en belofte. Hij versterkt het geloof ook door doop en avondmaal. Maar om dat woord bij je te brengen schakelt hij ook mensen in. Bij David wordt Jonatan ingeschakeld.

Jonatan is de kroonprins, die zijn vader helpt in de oorlog. Maar hij is ook vriend van David. David had van hem na zijn overwinning op Goliath zelfs zijn zwaard, de boog en de koppelriem van gekregen (1 Sam. 18:4). Samen sloten ze een verbond: ze zijn vrienden voor het leven. Nooit zullen ze elkaar in de steek laten, dat hebben ze tegenover de HERE beloofd. Een heel bijzondere vriendschap, ik heb wel eens begrepen dat iemand dit vijftig jaar geleden die tekst over hun vriendschapsluiting als trouwtekst meekreeg: voor de Here beloof je elkaar trouw. Zo waren David en Jonatan trouw aan elkaar: Jonatan heeft David geholpen om te vluchten van zijn vader Saul. Hij helpt dus zijn grootste concurrent: want eigenlijk zou hij zelf koning moeten worden na Saul. Maar hij begrijpt het plan van de Here.

Nu zoekt Jonatan hem zelfs op in de woestijn? Hoe kan hij nu weten waar David was, terwijl Saul hem niet kan vinden? We weten het niet … je kon toen niet gewoon even een SMSje sturen. Toch is Jonatan bij David gekomen. Dat was maar niet toevallig, zo van, ‘ik kwam even langs en sprak met David’. Nee, heel bewust heeft hij David opgezocht. Hij maakte het plan om daarheen te gaan. Hij wilde David een hart onder de riem steken. Zodat David zou blijven vertrouwen op de Here.

[Dia bemoediging] Dat is iets waar je als christen van mag leren. De Here wil graag dat we elkaar blijven aansporen en bemoedigen. Elkaar een hart onder de riem steken. Hij wil graag dat je dat heel bewust doet en dat je jezelf ook afvraagt: wie kan ik helpen? Wie heeft het moeilijk? Wanneer kan ik waar eens op bezoek gaan? Als christen redden we het niet alleen. De ander heeft je nodig! Niet alleen de ouderling, diaken en dominee zal daarin steeds op zoek zijn naar mogelijkheden, ook als gemeenteleden, als vrienden en vriendinnen in de Here, binnen ons huwelijk en in onze familie zullen we elkaar steeds weer mogen wijzen op Jezus Christus, in alle omstandigheden van het leven.
Want u, en jij en ik wij hebben elkaar nodig. Laten we daarom de bijeenkomsten opzoeken waar we elkaar sterker kunnen maken in het geloof. Waar je kunt groeien, waar christenen met elkaar de Bijbel open doen. Kom naar de kerk om aangespoord te worden op de Here te blijven vertrouwen.

Ik las van een zendeling die in de vorige eeuw op reis gegaan was en ver weg in Afrika Gods Woord moest brengen. Wat was het moeilijk om daar te werken, wat was het moeilijk om Gods Woord te brengen. Maar toen kreeg hij een brief van een zijn vriend, een brief die weken onderweg geweest was naar dat verre Afrika. Zijn vriend sprak erover dat we zo’n rijke beloning en kroon klaar hebben liggen. Dat er zo’n geweldige toekomst is, dat God ons niet zal verlaten, maar zal helpen. Hij schreef: ‘Sterkte bij al het werk en kracht van de Heer. Houd moed, houd vol! En wat was er een blijdschap bij de zendeling en zijn gezin. Om zo door iemand anders opgebeurd te worden.’

Wat is het goed om een ander op de schouder te kloppen en te zeggen: houd moed, houd vol! Ook als je het gevoel hebt tegen de bierkaai te vechten, als dingen minder lijken te worden. Als er in je klas weinig gelovigen zijn en je je alleen voelt staan.

Wat is het goed als we om elkaar heen staan als er ziekte en zorgen zijn. Laten we steeds bidden voor elkaar, maar ook heel praktisch elkaar helpen. Samen sta je sterk: dat geldt ook binnen de gemeente.

Zo bemoedigt Jonatan David. Het is de laatste ontmoeting, nog een keer bevestigen ze hun vriendschap voor de Heer. Hierna zullen ze elkaar nooit meer zien. Jonatan zal sterven en David zal daarom veel verdriet hebben. Maar nu kan Jonatan het nog zeggen: Wees niet bang David! Je hoeft geen angst te hebben! Houd moed!

 

[Dia] 3. Wordt sterk in de Heer: Door Gods Woord

Tenslotte, als vrienden je door een moeilijke periode heen helpen, is dat mooi. Maar wat is het leeg als je je vertrouwen dan op die vrienden stelt. Wat kun je in mensen teleurgesteld raken. Wat kun je soms verlangen naar steun, en tegelijk het gevoel hebben aan je eigen lot overgeleverd te zijn.

Daarom is het goed om te kijken hoe Jonatan David bemoedigt. Hij spoort hem aan om te blijven vertrouwen op God. Letterlijk staat er: Hij maakt zijn handen sterk in God. Wie slappe handen heeft, die durft niets. Die pakt niets meer aan. Die staat met knikkende knieën te kijken wat er gebeurt. Die staat er angstig bij.

Wie slappe handen heeft ontbreekt het aan moed. Maar God belooft op verschillende plaatsen in de Bijbel dat hij uiteindelijk alles zal veranderen en zal komen om te helpen.

[Dia Jesaja 35]  Bijvoorbeeld in Jesaja 35: de woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, hij zal kracht geven aan trillende handen, knikkende knieën sterk maken.

Zo maakt Jonatan de handen van David weer sterk. Sterk om zijn werk te doen, sterk om door te gaan. Dat doet hij niet in de eerste plaats met zijn vriendschap, en ook niet door nieuwe voorraden, niet door wapens te brengen, niet met geld of met subsidie, maar met troost uit het woord van God. Hij maakt David sterk … in God.

Dat merk je ook in wat hij zegt: Je hoeft niet bang te zijn. Saul zal je niet doden! Dat kan hij zeggen, omdat hij wist dat God voor David zou blijven zorgen. God had hem gezalfd. God zou met hem meegaan. God zou doen wat hij gezegd had en Jonatan zelf was bereid om David niets in de weg te leggen. Hij wilde wel tweede zijn. Jonatan wist wel wat de toekomst van David was, maar hij beseft nog niet dat hij nooit tweede zou zijn. Hij zou zelf zijn leven gaan verliezen.

Maar deze Jonatan mag hier wijzen op God. Doordat David sterk wordt in de Here, mag hij geloven dat God hem niet alleen steeds niet uitleverde aan Saul, maar dat God dat ook in de toekomst niet zal doen. God zou verder gaan met zijn plan: zorgen dat David koning zou zijn. Hij zou er voor zorgen dat David zou steeds groter en sterker zou zijn in de Here. Hij beloofde dat er uiteindelijk uit Davids geslacht voor eeuwig een koning op de troon zou zitten. Zo is dat gebeurd: God heeft Jezus, de Zoon van David gegeven, als de grote verlosser.

Zoals Jonatan David mag wijzen op de Here, mag je ook vandaag op de Here gewezen worden. David had het nodig om erop gewezen te worden, wat God ook al weer beloofd had. Dan hoor je niet iets nieuws, je hoort opnieuw wat God al beloofde bij je doop. Je mag mijn kind zijn. Ik zal als een vader voor je zorgen! Ik wil je brengen naar die geweldige toekomst. Niet iets nieuws, maar wel iets wat steeds weer goed is om te horen. Iets waarin je mag groeien, en wat je je steeds meer eigen mag maken.

Als je leeft te midden van vrienden die niets met het geloof doen en gewoon maar vloeken, denk er dan maar aan: God is er en wil je helpen te blijven staan!
Als je ziet dat het lijstje van moeilijke dingen die je meegemaakt hebt, langer is dan de mooie dingen: Wees niet bang! God is er! Hij zal je uiteindelijk redden.

Als je teleurgesteld bent in mensen, misschien zelfs in vrienden: Weet dat God je nooit zal verlaten. Hij is trouw aan zijn eigen woorden. Hij gaf zijn Zoon Jezus Christus voor jou.

Zelfs als je leven gevaar loopt, als je het echt heel moeilijk hebt: zie op de Heer, en op wat Hij beloofd heeft, wees sterk in Hem! Hij zal ook jou slappe, trillende handen sterken en je steeds weer nieuwe moed geven. Hij zal dat doen: als een liefdevolle vader, om zijn Zoon Jezus Christus, door de kracht van zijn heilige Geest! Wees sterk in zijn kracht, gerust in zijn bescherming! Amen

Liturgie Kampreek Dreschler30 september 2012 Morgendienst (vdLaan leest)Beilen, 9.30 uur Middagdienst (Arendsen leest)Hooghalen, 14.15 uur
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Ps 66:3,5 Ps 66:3,5
Wet X
Zingen Ps 143:2,4,8 X
Gebed
Zingen Lied 1 – God heeft het eerste woord (De Cirkel geleerd) Lied 1 – God heeft het eerste woord (De Cirkel geleerd)
Lezen + tekst 1 Sam 23:14-18 1 Sam 23:14-18
Zingen Ps 56:1,3 Ps 56:1,3
Tekst
Preek
Zingen Lied 78 – Laat me in U blijven Lied 78 – Laat me in U blijven
Geloofsbelijdenis
Zingen X Ps 146:1,3,4
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Ps 84:4 en 6 Ps 84:4 en 6
Zegen en amen
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: