Micha 4:14-5:4a – In blijde verwachting

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, december ’12

Tekst: Micha 4:14-5:4a

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[Dia 1] Vandaag maken we kennis met de profeet Micha.

Ik ben benieuwd wat hij te vertellen heeft!

 

Ik ben Micha. Ik ben een profeet. En ik heb gehoord dat er een dag van de Heer komt.

Er zijn al meer profeten geweest die daarover verteld hebben. Misschien ken je ze wel: Zacharia bijvoorbeeld, die heeft een mooie kroon gemaakt omdat God de koning wordt.

Maleachi maakte een weg voor de Heer.

Sefanja hing slingers op, omdat het feest wordt.

Het is maar goed dat jullie ook nog even bij mij langs komen.

[Dia 2] Want iedereen heeft het dan wel over de dag van de Heer.

Maar weet je eigenlijk wel wáár dat precies zal zijn? (…) Nee dus. Dat dacht ik al.

Als je wilt zien dat God eraan komt, moet je namelijk heel goed kijken.

Kijk als een koning ergens binnenkomt, is dat meestal in een grote stad.

Op een deftig plein, bij een paleis ofzo.

Maar met God gaat het anders. Er zal een mens geboren worden die namens God komt. Maar niet in een deftige stad. Hij komt in Betlehem. Weet je waar dat ligt? Het zal wel niet. Het is namelijk een heel klein stadje. Maar toch kiest God die plek uit! God zal ook niet komen als een grote sterke man. Namens hem komt er een kindje.

[Dia 3] Een heel klein baby’tje in een stadje van niks. Gek, toch?

Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik: Is dat nou de dag van God?

Een baby in Betlehem? Ja dus!

En als Hij groot geworden is, zal hij voor de mensen zorgen. Zoals een herder voor zijn schapen zorgt, zo zal dat kind voor de mensen zorgen.

[Dia 4] Kijk ik heb alvast iets gekocht voor als het zover is. Kleine pantoffeltjes. Echt waar! Het kindje komt!

[Dia 5] Thema en verdeling: In blijde verwachting!

1) Barensnood

2) Nieuw leven

3) Vol dan blijdschap

[Dia punt 1a] 1) Barensnood. Wat een geweldig mooi en dankbaar gevoel kan het zijn als je in verwachting bent. Zeker als het kindje erg gewenst is, als je erop gewacht hebt, ernaar uitkeek. De eerste echo: je ziet het hartje kloppen. Je denkt na over waar het wiegje komt te staan. Eerst is het nog iets voor jullie samen, dan vertel je het en krijg je de eerste felicitaties.  Iemand wordt opa of oma. Misschien krijg je wel vast een paar schoentjes…

Tegelijk is het kindje er dan nog niet. Je moet nog wachten. Je bent nog misselijk. Je buik gaat steeds meer in de weg zitten. Dan kondigen de weeën zich aan. Je was er misschien al bang voor, maar wat geeft dat een pijn. Wat een ellende. Of het nu rugweeën zijn, of dat de weeën wegtrekken naar je benen. Je gilt het misschien wel uit van de pijn en de ellende. Wat moet je lichaam een werk doen om het kindje geboren te laten worden.

[Dia punt 1b] Zolang het kindje er nog niet is, verkeer je in barensnood. Micha, de profeet zegt, zolang de vrouw die zwanger is nog niet gebaard heeft, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Jeruzalem is als een vrouw die moet baren: ‘Krimp ineen!’, roept de profeet Micha. ‘Schreeuw het uit! Als een vrouw die baren moet’. Hij ziet het gebeuren en vraagt dan: Waarom krimp je ineen als een vrouw in barensnood? Vrouw Sion? (4:9,10).

Micha gebruikt hier een beeld. Hij ziet voor zich hoe de troepen van Assyrië Jeruzalem gaan belegeren. Ze hadden tien jaar geleden heel het tienstammenrijk belegerd, veel mensen naar Babel gestuurd, velen waren gevlucht naar Jeruzalem. Straks zullen de Assyriërs ook hier voor de stad staan, zegt Micha! Koning Hizkia zal jullie niet kunnen helpen. Hij die denkt dat hij zelf zich wel los kan maken van Assur. Maar dat kan hij niet! Er zal een beleg komen. Het zal moeilijk worden. Je zult de stad moeten verlaten. Jullie koning Hizkia, die Juda zou moeten beschermen en leiden: hij wordt vernederd, met een staf in het gezicht geslagen, zegt Micha. Wat is er erger dan dat: dat de koning zelf, een klap in zijn gezicht krijgt met een stok. Hij die zijn volk zou moeten beschermen, wordt een voorwerp van spot. Het loopt rampzalig af voor Juda!

[Dia punt 1c] De stad verkeert in barensnood, vrouw Jeruzalem schreeuwt het uit, krimpt ineen. Voordat het kind geboren is, is er eerst veel pijn. Wanneer Paulus het heeft over het lijden van deze tijd, dan zegt hij ook: ‘de schepping is in barensnood’. Wat is jou pijn? Op wat voor manier word jij bedreigd? Laten we vanmorgen eens heel bewust de pijn en moeite die we hier ervaren: barensnood noemen. Vul het zelf maar in …

1) Wanneer je jaren inzet voor een bedrijf en je kunt opeens gaan. Wat een onrecht kun je in je werk ervaren. Waarom moet jou dit nu overkomen?

2) Of wanneer je alle een moeilijke jeugd hebt gehad, en je nu met kerst weer zal moeten ervaren dat de relatie met je moeder niet goed is. Mooie woorden van vrede als een klap in je gezicht komen, omdat je in je eigen familie al niets van die vrede merkt. Waarom is het bij ons nu nooit goed?

3) Of wanneer er mooie woorden gesproken worden over een kindje dat komt, maar jij geen kindje hebt. Niet zwanger wordt, een miskraam hebt of je zoon of dochter juist moet missen. Wanneer juist met kerst, de huid over die wond zomaar weer opengehaald kan worden en de pijn weer boven komt. Waarom houd ik geen kindje in mijn armen?

4) Of je zult maar als ouder in Amerika nu kerst moeten vieren, terwijl je je dochter van zes mist.

Krimp ineen! Schreeuw het uit! Ja dat doen we … want wat is de schepping in barensnood! Het voelt zoals Micha 5:2 zegt: alsof je aan je lot bent overgelaten, zolang de vrouw nog niet gebaard heeft, zolang God nog niet alles nieuw heeft gemaakt!

[Dia punt 2a] 2) Nieuw leven

Waarom gaat het zo moeilijk met Jeruzalem in de tijd van Micha. Waarom die pijn? Waarom moet er barensnood zijn? Waarom moet er nieuw leven komen? Eigenlijk kun je nu niet zeggen dat het er nu zo verkeerd aan toeging. Godsdienstig deden ze het nog niet eens zo slecht. Het tienstammenrijk deed het wel slech. Micha noemt het nog: Samaria wordt een ruïne, kale grond. De godenbeelden worden verbrijzeld, de beelden vernietigd (1:6-7). Koning Hizkia had gezien wat er met het tienstammenrijk was gebeurd. Hizkia had zich juist bekeerd en gereformeerd. Geen godenbeelden, Ba’als en Asjera’s meer: alleen offeren aan de Heer. Nu dachten de mensen: met Juda zal het zo wel goed komen. De woorden van Jesaja waren bij het volk bekend: de Heer zal een twijg doen voorkomen uit de stam van Isaï. Het huis van David gaat verder. Er komt een nieuwe koning (Jes 9/11). De maagd zal zwanger worden en een zoon baren (Jes 7). Zo kun je zelf ook denken: God moet toch wel goed voor mij zorgen. Als het gaat over mijn godsdienstigheid: ik doe toch aardig netjes wat past bij het leven als een christen. Maar dan kun je toch een beetje op jezelf gaan vertrouwen. Op was jij doet en wie jij bent.

Bij de inwoners van Jeruzalem en Juda, die denken dat zij het wel goed doen, staat op een dag de profeet Micha uit Moreset-Gat voor de neus. Hij komt uit een onbeduidend plaatsje uit het bergland van Juda. Hij zegt dat het slecht zal gaan! Een eenvoudige boerenman. De koning, de rechters, de profeten van Jeruzalem snappen er niets van. Waarom zeg je nu dat Jeruzalem verwoest gaat worden? Waarom zal de koning weggevoerd worden? We brengen toch offers aan God, we zijn toch gereformeerd, we doen toch de juiste dingen voor JHWH. Nu moet je toch ophouden (2:6)?! Met ons zal echt niet gebeuren wat er met het tienstammenrijk gebeurd is. Toch kan zo ook het oordeel van de Heer over je komen: dat je wel Here, Here hebt gezegd, maar dat je toch verkeerd zat.

Dan zijn al die pijn en nood geen barensnood zijn, geen teken van nieuw leven, maar slechts tekenen van het oordeel, van het einde.

[Dia punt 2b] Wie blijft zitten in het oude leven, die redt het niet.

De zuivering, de barensweeën zijn nodig om nieuw leven te krijgen. De vraag is: verwacht je het van het nieuwe leven?

Daarom komt Micha hier met de boodschap van een nieuw begin.

Inderdaad: als we aan ons eigen lot overgelaten zijn, kom er niet iets goeds.

Maar God zal een nieuw begin geven.

Hij zal niet een volwassen man geven, uit een machtige stad.

Het heil komt niet van de mensen. Hij begint in het klein: in Bethlehem Efrata. Het telt amper mee als het gaat om het aantal mannen dat het voor het gevecht kan leveren. Maar daar zal God naar toe gaan. Daar zal hij een kind geboren doen worden: een compleet nieuw begin. Waar de lijn van de menselijke kracht het nul-punt nadert, geeft God een nieuwe begin.

Het komt weer goed tussen de mensen: wie over is zal terugkeren. Maar het is wel: ‘Wie over is’. Zul jij over zijn?

[dia punt 2c] De mensen die het van het oude leven verwachten, wilden toch hier op aarde hun leven veilig stellen. Ze zorgden voor een mooi huis, voor een mooie stukje land, ze gingen zo met hun geld om, dat ze geen zorgen hoefden te hebben, door oneerlijkheid verrijkten zij zichzelf. Ze wisten wel van Gods beloften, maar uiteindelijk leefden ze hun leven in luxe en welvaart, terwijl ze de armen en eenzamen aan hun lot overlieten (2:1-2, 3:1-8, 6).

Micha zegt: uiteindelijk zal alles jullie worden afgenomen, maar dan zal God zelf een nieuw leven geven. Een kind wordt geboren. Als dat nieuwe leven dat komt echt je leven bepaalt, verwacht het dan van Hem! Laat dan zien dat je nederig de weg gaat van je God, door recht te doen en trouw te betrachten.

Leef jij voor het oude leven of het nieuwe leven?

Woont Christus in jou hart? Straalt zijn licht om je heen?

Wat voor keuzes maak jij?

Die dubieuze post toch maar aftrekken van de belasting, of het eerlijk zijn?

Toch doordrammen tot jij gelijk heb, of het gelijk van de ander inzien?

Je geld toch maar uitgeven aan een luxe diner, of de armen ervan te eten geven?

Gezellig met je eigen familie deze dagen doorbrengen, of denken aan wie alleen zit?

Zelf lukt het je niet, dan moesten de mensen in de tijd van Micha ook steeds weer ontdekken.

Christus zal je die vrede moeten geven.  Bid maar of zijn vrede in je leven zichtbaar mag worden!

[Dia punt 3a] 3) Vol van blijdschap

Wanneer dat kind geboren zal zijn, zal de pijn vergeten zijn. Zoals een moeder haar kindje in de armen sluit en op haar buik legt. Het kindje vertroetelt en vertroost. Niet meer denkt aan de weeën, maar een klein wonder ziet. Een nieuw leven! Wat ben je vol van dank en blijdschap dat God dit aan je geeft !

Het lijden van deze tijd, weegt niet op tegen de heerlijkheid die God zal bekend maken. Straks zul je vergeten zijn hoe moeilijk het hier was. Waarom? Omdat het straks zo heerlijk zal zijn! Geen oorlog meer, geen man die met een wapen een lokaal binnenkomt en begint te schieten. Nooit meer vragen: waarom? Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Want er is Iemand die die vrede zal brengen.

[Dia punt 3b] In tijd van Micha was het nog niet zo lang geleden dat David geregeerd had, wat was dat met David en Salomo een mooie en goede tijd geweest! Het lijkt wel of Micha nog radicaler is in het nieuwe begin dat nodig is. De koning is verslagen, Jeruzalem gepasseerd, maar toch sluit God aan bij Bethlehem Efrata. De stad van David. Hij komt terug op zijn beloften. Het kind, de verlosser zal komen!

God zal als een herder weiden: niet als iemand die meedogenloos ten koste van alles zijn eigen macht wil hebben, maar iemand die ziet wat er nodig is. Hij zal dat kunnen doen vanuit de kracht van God. Dit is de verlosser die we nodig hebben. Echt God, bekleed met Gods majesteit, een leider van zin volk.

Daarom vieren we kerst zo uitbundig: als de weeën van Maria afgelopen zijn, is Christus geboren in Bethlehem, komt God zelf in een donkere en zondige wereld. God wijst zijn eigen weg aan: de weg van het kruis, de weg van de verlossing. Deze redder hebben we nodig! Als de weeën van deze wereld afgelopen zijn, is er voor eeuwig vrede!

[Dia punt 3c] God wil, door Micha de mensen niet in hun eigen ellende laten zitten. Mensen die leven ten koste van anderen, mensen voor wie geloven een systeem is geworden van wetjes, regeltjes en het voldoen van je godsdienstige verplichtingen. Ze hebben wel gelijk met hun woorden over God, maar het heeft hun hart niet bereikt. Ze leven er niet naar.

Dat is nu wat Christus wel wil doen. Door zijn Geest jou hart bereiken. Zijn geboorte mag je zo blij en dankbaar maken, dat je anders in het leven gaat staan.

Met welk gevoel ga je uit de kerk?

Dat je vol bent van hoop, dat je met Hem verbonden bent. Weet dat de goede koning, de goede herder ook bij jou is op je moeilijke momenten. Dat je je intens geliefd weet, door je Vader in de hemel. Hij vergeet je niet. Wanneer die hoop en liefde, dat God deze wereld zo liefhad dat hij zijn eigen Zoon gaf, je hart vervuld, dan mag vrede, eerlijkheid, liefde, betrokkenheid en bewogenheid je hart vervullen. Dan leef je in blijde verwachting, en ga je tot de tijd gekomen is van de wederkomst in nederigheid de weg van je God!

Amen

liturgie 23 december 2012

Liturgie 23 december Morgendienst Hooghalen + singin Middagdienst Beilen
Zingen Kaarsje + gedicht (Arthur/Dia)Als je veel van iemand houdt… Kaarsje en gedichtAls je veel van iemand houdt …
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen Lied 138:1 en 3 Lied 138:1 en 3
Zingen
Wet Nvt
Zingen Ps 102:6 en 10 Nvt
Gebed
Lezen Rom 8:18-23 Rom 8:18-23 (door …)
Zingen Gz 86 Gz 86
Tekst Micha 4:9-5:4a Micha 4:9-5:4a
Kindmoment (vier dia’s over Micha) (vier dia’s over Micha)
Projectlied Profetenlied Profetenlied (door …)
Preek
Zingen Ps 132:1,3,5,9 en 10 Ps 132:1,3,5,9 en 10
Geloofsbelijdenis Nvt
Zingen Nvt Opwekking 430 – Heer ik prijs ..
Dankgebed en voorbede + gebed door jongere
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Gz 28 Ps 102:6 en 10
Zegen en amen Na de dienst:ELB 434a God zal met ons zijn

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: