Zondag 41 – Gods inzet voor intieme seksualiteit

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, april ’13

Tekst: Zondag 41 / Johannes 8:1-11

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[Dia 1] Hoe kun je nu echt genieten van seksualiteit? Soms lijkt het wel of het onderwerp seksualiteit in de kerk een beetje taboe is. Je hebt allemaal je verlangens en je gedachten, maar zet God je voor je gevoel eigenlijk niet vaak een voet dwars? Dat je door zijn aanwijzingen niet zo van seksualiteit zou kunnen genieten als wanneer je niet gelovig zou zijn? Samenwonen kan niet, Seks voor het huwelijk hoort niet, homoseksuele relaties zijn niet gewenst, een pornosite bezoeken is ongepast. Of zou het vooral zijn dat de kerk is blijven hangen in bekrompen regels en dat God er veel vrijer over denkt?

 

Wanneer we kijken naar hoe er gedacht wordt over seksualiteit om ons heen is er veel veranderd. Vroeger had je seksuele gemeenschap om kinderen te krijgen; daarna was het meer iets om van te genieten in het huwelijk; daarna voor in duurzame relaties en tegenwoordig is seksualiteit overal verkrijgbaar, iemand zei je hoeft niet stiekem naar een videotheek voor porno, maar ben je daar met één muisklik gearriveerd. Seks is een consumptieartikel geworden: je hebt McDonalds, maar ook McSex. Je gebruikt het als je er zelf zin in heb. Dat is tenminste de manier waarop sommige jongeren tegenwoordig naar seksualiteit kijken.

 

[Dia 2] Maar wat vindt God nu echt van seksualiteit? Wat zegt Jezus daarvan? Vandaag staat een vrouw centraal, die op overspel betrapt is. Johannes vertelt over haar omdat hij iets wil laten zien van de boodschap van onze redder Jezus Christus. Jezus kwam in een wereld waarin het vele moois dat God gegeven had in seksualiteit was kapot gegaan. Toch geeft Jezus zicht geeft op een nieuwe start, op een mooie beleving van de door God gemaakte seksualiteit.

 

Gods inzet voor intieme seksualiteit

1. Hoe God de seksualiteit mooi bedoelde

2. Hoe de zonde veel moois wegneemt

3. Hoe Jezus een nieuwe start geeft

[Dia 3] 1. Hoe God de seksualiteit mooi bedoelde

In Jeruzalem is er groot feest, het Loofhuttenfeest.

De mensen hebben de hele nacht feest gevierd.

De straatjes van de stad waren vol van mensen.

Jezus heeft over zichzelf vertelt.

Hij is ’s nachts op de olijfberg geweest. Hij was alleen met zijn vader.

’s Morgens keert hij terug naar de stad en gaat zitten en de mensen luisteren naar wat Hij vertelt.

 

Maar kijk wat gebeurt daar?

Daar komt een vrouw, de schriftgeleerden en Farizeeën trekken haar mee.

’s Morgens vroeg, op het tempelplein, te schande tussen de mensen.

Te schande: want ze was betrapt op overspel.

Wat zullen daar veel mensen naar zijn gaan kijken!

Wat zal de vrouw zich beroerd gevoeld hebben.

 

In de drukke straten, in de nacht, zullen de mensen haar gezien hebben.

Samen met een man, in de roes van het feest.

Door hem verleid, of zij had hem verleid, in een steegje of een portiek.

Ze had zich laten leiden door haar gevoelens van liefde.

Liefde en avontuur, want zo’n verboden iets maakt veel gevoelens los.

Maar wat zegt de wet van Mozes … wat zegt Gods goede wet:

Deze vrouw moet ter dood gebracht. Zij is op heterdaad betrapt met een man die niet haar eigen man was.

 

De schriftgeleerden vragen aan Jezus was ze met haar moeten. Zo lokken ze Jezus in de val: “Of Jezus zal haar vrijspreken, Jezus die eet met zondaars en tollenaars, die zelfs al een keer gezegd heeft “Je zonden zijn je vergeven”. Dan is Jezus niet trouw aan de wet van Mozes en kunnen ze hem de doodstraf geven! Zal Jezus tegen de wet kiezen?

Of zal Jezus toch die vrouw laten doden? Maar is hij dan nog wel de vriend van zondaars, van tollenaars, hoeren? Dat zal Jezus toch nooit doen?

 

[dia] Inderdaad kunnen we lezen in Deut. 22 dat God wilde dat iemand die overspel pleegde gestenigd werd. God wil geen echtbreuk, geen overspel, lezen we in het zevende gebod.

Maar waarom? Is dat niet een erge straf? Waarom is God daar zo streng op? In de Bijbel lees je weinig over lijfstraffen, weinig over gevangenisstraf, maar er is wel een lijst van zonden waarop de doodstraf staat. En daar is dit er één van.

 

[dia] Dat komt omdat God de God van het leven is. Hij had het leven gegeven en ook het geweldig mooie geschenk van de seksualiteit. Hij had in het paradijs Adam en Eva aan elkaar gegeven. Hij had ze naakt in het paradijs gezet, zonder dat ze zich voor elkaar schaamden. De Bijbel laat zelf zien hoe mooi de seksualiteit kan zijn, als je bijvoorbeeld leest in Hooglied: Dat je wil zingen van je liefste, dat je zijn of haar lichaam beschrijft, dat je verlangd om bij elkaar te zijn en samen in de hennabloemen te slapen.

 

Als ik huwelijkscatechese geef dan hebben we het ook altijd over seksualiteit. Wat is het mooi als een jongen en een meisje verlangen naar die intimiteit. Verlangen om met elkaar ook het bed te delen. Wat kan dat verlangen sterk zijn! Het is ook niet zomaar iets, je geeft het meest intieme van jezelf weg, je deelt iets heel bijzonders met elkaar. Daar komt bij dat God binnen die verbondenheid in liefde en trouw, soms ook kinderen geeft. Hij wil dat die kinderen binnen die hechte band groot worden.

 

Juist als je ziet dat God het zo mooi bedoeld had, begrijp je ook waarom God zulke erge straffe geeft, op het moment dat daarin ontrouw is. Het vertrouwen tussen man en vrouw wordt kapot gemaakt door overspel. Een ontrouwe vrouw zorgde er in die tijd voor dat een man niet wist of het kind wel van hem was, er was immers geen DNA. God die zelf het leven gaf, wil niet dat het leven verwoest wordt door ontrouw in seksuele relaties. Juist omdat Hij het zo mooi bedoelde, wil God niet dat het kapot gemaakt wordt. [verbond liefde]

 

2. Hoe de zonde veel moois wegneemt

Maar dan staat dan daar die vrouw. Ook zij was aangeraakt door de zonde.

Zij heeft zich door verkeerde gevoelens laten leiden en heeft geen nee gezegd.

Wat zal Jezus nu doen? Zal Hij tegen de wet van Mozes kiezen?

Zal Hij de vrouw vrijuit laten gaan? Zal Hij zijn liefde voor haar laten zien?

Of zal hij Gods wet handhaven? Het prima vinden dat zij gestenigd wordt?

De mensen kijken met spanning naar Hem en naar de schriftgeleerden.

Er moet een antwoord komen. Maar wat doet Jezus?

Hij schrijft in het zand. Met zijn vinger zit hij te schrijven, in het mulle zand.

Terwijl God zijn geboden met zijn vinger in steen schreef, schrijft Jezus nu met zijn vinger in het zand. Of dat wat betekent? Waarom Hij dat doet? Wij weten het niet … ik denk dat het vooral de schriftgeleerden zich wat ongemakkelijk laat voelen.

Jezus reageert niet, wat moeten ze nu doen?

Ze vragen het nog een keer, ze willen een antwoord.

 

Maar dan klinken die woorden: Wie zonder zonde is werpe de eerste steen!
Jezus bepaalt de mensen bij zichzelf. Wie van hen is zonder zonde?

Zij willen opkomen voor Gods wet, maar ondertussen zijn die huichelaars bezig om Jezus dood te maken. Ze willen hem uit de weg ruimen!

Jezus kent de harten van de mensen. Ze kunnen zo makkelijk hun oordeel over een ander klaar hebben, maar wie kijkt eerlijk naar zichzelf.

Jezus wil niet dat je zo met seksualiteit omgaat dat je strenge regels hebt, maar ondertussen zelf niet eerlijk bent.

Hij brengt je terug naar je eigen hart. Zoals Hij in de Bergrede al zei: wie een vrouw aankijkt om haar te hebben, wie een vrouw in gedachten uitkleedt, of man ??? die kan beter zijn oog uitrukken. Die heeft in gedachten al overspel gepleegd. ????

 

Jezus houdt je een spiegel voor van je eigen zonde. Wat kunnen er dan in het hart een verkeerde dingen leven, of wat kan er dan een zonde in je leven zijn: als je dat kostbare geschenk van de seksualiteit niet zuiver houdt, als het niet iets moois en intiems is tussen man en vrouw. maar als je het te grabbel gooit. Waar God graag wil dat je op zijn manier dus eerst geestelijk, en dan emotioneel en dan pas lichamelijk een wordt, voor het oog van God en de mensen,. Als je seks loskoppelt van de intimiteit.

Door op zoek te gaan naar verkeerde beelden, op zoek te gaan naar verkeerde contacten, door in je verkeringstijd niet het geduld op te brengen, niet kan wachten, maar te snel gaat, als je zo Gods mooie geschenk kapot maakt.

Ja, God bedoelt het goed, maar wie is er nu nog goed en zonder zonde? Laat dan wie zonder zonde is maar de eerste steen gooien. En dan druipen ze allemaal af! Laat iedereen maar afdruipen die snel zijn oordeel klaar heeft over een ander, over een scheiding, iemand die moet trouwen. Dan gaan de schriftgeleerden voorop, en de anderen volgen. Dan moet ik afdruipen en moet ik tegen God zeggen: Heer ook ik ben niet zonder zonde.

 

[Dia ] 3. Hoe Jezus een nieuwe start geeft

De vrouw blijft samen over met Jezus. Als Hij opkijkt, ziet Hij haar alleen staan.

“Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?”

Dan horen we de enige woorden van deze vrouw: “Niemand Heer”

Ze zal de schuld over haar zonden gevoeld hebben.

Ze zal benieuwd zijn wat Jezus gaat doen.

 

Zo ziet Jezus jou alleen staan, zelf verantwoordelijk voor je zonden.

Recht tegenover Hem. Hij kent heel jouw leven: ook als het gaat over seksualiteit.

Ook je gemis, je pijn, je zonden. Hij begrijpt de pijn en de leegte in je hart.

Vind je het moeilijk om weer te bidden, om Jezus op te zoeken als het net toch weer fout ging?

 

Maar dan klinken die bevrijdende woorden: Ook ik veroordeel u niet.

Hij oordeelt niet, niet omdat het niet verkeerd is, maar omdat Hij zelf het oordeel op zich neemt. Ook jouw zonden heeft Hij willen dragen. De doodstraf uit het Oude Testament heeft Hij voor ons gedragen. Hij wil ook de seksualiteit weer maken zoals het vanaf het begin bedoeld is.

 

Dat mag veel veranderen. Als je zijn gevende en trouwe liefde ziet.

Dat mag je de kracht geven om anders in het leven te staan.

Wie eenmaal die liefdevolle blik gezien heeft van gevende liefde.

Wie zijn pijn aan het kruis en zijn lijden gezien heeft, die mag vast geloven dat God zo ook omziet naar ons. En zijn liefde wil geven.

Zo heeft Jezus niet tegen de wet van Mozes gekozen, maar voor Gods bedoeling,

Maar ook recht gedaan aan het nieuwe begin van God.

 

Daarom kan Hij zeggen: ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer.

Zet God dus een voet dwars, als het gaat om seksualiteit?

Aan de éne kant kun je zeggen: Ja, God wil echte, diepgaande liefde tussen man en vrouw en wat daar niet bij past dat wil Hij niet. Hij zegt nee tegen het verkeerde, zodat het goede mag groeien.

Maar aan de andere kant: nee, hij zet geen voet dwars. pas als je echt de liefde van Jezus hebt leren kennen, als je Gods bedoeling ziet, ook als zwak en zondig mens, mag je ontdekken waar het hier echt om gaat. Dan zie je hoe graag God die intieme seksualiteit omringt wil zien door liefde en trouw. Dan mag je horen van vergeving en vernieuwing.

Dan mag je van hier gaan: geliefd door Jezus, getrouwd, ongetrouwd of gescheiden. Jong of oud, verkering of geen verkering. Gaan in de voetsporen van Jezus, soms genietend van de intieme liefde, maar bovenal gedragen door zijn liefde op weg gaan naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde, waar de liefde echt volmaakt zal zijn.

Amen

Liturgie 14 april

Liturgie Morgendienst Beilen Middagdienst Hooghalen
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Ps 19:2,3 Ps 19:2,3
Wet X
Zingen Ps 51:3 X
Gebed
Lezen Joh 8:1-11 Joh 8:1-11
Zingen Ps 45:1,5 Ps 45:1,5
Tekst Zondag 41, H.C. Zondag 41, H.C.
Preek
Zingen Lied 368 Lied 368
Geloofsbelijdenis X
Zingen X Gz 179a
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Gz 164: Jezus vol liefde Gz 164: Jezus vol liefde
Zegen en amen Verkiezing ambtsdragers
Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: