Gal 6:8-10 – Zaai mee in de Geest, zodat er straks een schitterende oogst is!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, Pinksteren mei ’13

Tekst: Gal 6:8-10

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[dia 0.1] Een mooie bos chrysanten, uit eigen tuin, die zou ik straks in de zomer of het najaar wel aan Petra willen geven! Als ik dat wil doen, zal ik eerst kleine zaadje moeten kopen, een plekje klaar moeten maken in de tuin, eerst moeten zaaien …

Het is nu wel de tijd van zaaien: Als je nu op de akkers kijkt dan zie je dat de eerste plantjes al weer boven komen. Er is weer van alles gezaaid: bieten, haver, tarwe, maïs, misschien wel mooie bloemen.

Het is nu een spannende tijd: hoe zullen de gewassen gaan groeien?

Er zal toch hopelijk geen nachtvorst meer komen,

het zal toch niet te droog zijn en toch niet te nat.

Het is afwachten wat er straks geoogst gaat worden.

[dia 0.2] Zaaien kost geld en tijd en energie. Je investeert en nu is het maar te hopen dat het goed uit gaat pakken! Dat er straks een mooie oogst zal zijn. Eigenlijk kun je zeggen: Heel het leven is zaaien. Zo zijn er veel dingen die je in dit leven zaait, waar je in investeert. Je investeert tijd in je schoolwerk, en hoopt straks een goed resultaat op je examens te hebben. Je investeert tijd in je relatie en hoopt dat het goed zal gaan. Je investeert tijd in contacten. Investeert in je huishouden, je werk, je training en je hobby. Wat is er het mooi als je een goed, mooi resultaat binnen kunt halen.

[dia 0.3] Vandaag vieren we het pinksterfeest. Het feest van de eerste oogst. Doordat het lichaam van Christus gezaaid was en Hij opgestaan is en naar de hemel gegaan, kan de Geest komen. Mag er al iets moois en goeds in ons leven gaan groeien: Bindt de Geest ons samen en maakt ons één. Maar straks zal er de complete oogst zijn: als Christus terugkomt. Maar zullen we straks die schitterende bos bloemen in ontvangst kunnen zien? Hoe moeten we dan nu onze tijd en energie besteden? Hoe houden we het vol tussen Pinksteren en de wederkomst?

[Dia 1.1] Zaai mee in de Geest, zodat er straks een schitterende oogst is!
1. Zaai niet in eigen vlees,

2. maar zaai in de Heilige Geest,

3. verwacht een schitterende oogst

Paulus wijst erop dat je op twee manieren in het leven kan staan. God heeft zijn Geest gegeven en wie zich laat leiden door de Geest, zaait in de Geest. Die doet wat God vraagt en luistert naar de aanwijzingen die Hij geeft.

[Dia 1.2] Maar het kan ook zijn dat je zaait in je eigen vlees, zaait in de akker van je zondige natuur. Paulus denkt daarbij natuurlijk allereerst aan de mensen aan wie hij de brief schrijft. Zij denken dat ze door het houden van de regels, door hun eigen vlees te laten besnijden het verschil kunnen maken. Maar eigenlijk verwachten ze het dan van zichzelf. Dan menen ze zelf wat te zijn, denk je dat je zelf hier het leven wel kan maken. Dan verwacht je het niet van de Geest, maar leef je vanuit de werken van het vlees, je eigen wil: dan komt er ruzie, zedeloosheid, afgunst, dronkenschap en losbandigheid.

Zo kunnen wij ook onze tijd en energie besteden aan aardse dingen. Dat je veel tijd besteedt aan de verzorging van je lichaam, dat je gericht bent op geld en luxe hier, dat alles erop gericht is dat je het hier op aarde goed voor elkaar hebt. Dat je je laat leiden door je eigen lusten en begeerten. Soms kan dat best veel geld en energie kosten: je investeert in het leven hier en hoopt het hier goed voor elkaar te krijgen.

[Dia 1.3] Dan bedoelt Paulus niet alleen iemand die verslaafd is aan de drank, en daardoor helemaal in de problemen komt. Hij heeft het over jou en mij. Kijk bijvoorbeeld naar John, gewoon een doorsnee gemeentelid dat van voetbal houdt. Niets mis mee, zou je zeggen, gezond en ontspannen. Zouden meer mensen moeten doen. Maar het kan ook teveel van het goede worden, dat het je leven gaat beheersen. Al zijn geld dat over is besteedt hij aan voetbalspullen en kaartjes voor wedstrijden; zijn tijd besteedt hij aan zelf voetballen, naar een wedstrijd gaan of aan het kijken van studiosport. Zelfs de dag voor de Heer en voor elkaar staat in het teken van koning voetbal en de catechisatie komt onder druk omdat hij naar training moet. Op woensdagavond kon hij wel tijd maken voor de finale van de championslaege, maar dat gemeentelid dat de hele dag alleen zat, bleef nog een dag langer alleen zitten. John zaait veel, investeert veel tijd en energie in voetbal. Wat levert het op? Hopelijk ontspanning, en in die zin is sport iets moois. Maar verder? Als het teveel van het goede wordt? Uiteindelijk niets. Je kunt er niets van meenemen je graf in je, uiteindelijk zal zelfs de beste voetballer sterven en is het allemaal voorbij.

Het is maar een voorbeeld: maar kijk maar eens kritisch naar je leven. Waar besteed jij veel tijd en energie aan. Waar zaai jij en wat zul je dan oogsten?

De Heilige Geest wil graag dat we zaaien in dat wat goed is. Wie alleen met zichzelf en zijn eigen dingen bezig is, houdt geen tijd over voor anderen. De Geest wil juist dat we ons zelf niet zo belangrijk vinden, maar dat we juist gericht zijn op elkaar, op de ander. Hij spoort ons aan om elkaars lasten te dragen. Wie hoogmoedig is, verwaten, alleen op zichzelf gericht, die zal een ander niet gaan helpen. Die zaait alleen in zijn eigen lichaam. Die investeert alleen in zichzelf, in zijn eigen leven, in de zorg voor zichzelf, in zijn eigen carrière. Die zet zichzelf op de eerste plaats. En dan blijft er weinig ruimte over voor de ander.

[Dia 1.4] Ik vraag me wel af, hoeveel ruimte heb jij, hebt u, om iets voor de ander te doen? Hebben je vaak de handen niet vol aan jezelf? Hoeveel tijd en geld kun jij maken om iets goeds voor de ander te doen? Wat kan dat moeilijk zijn hè, niet alleen omdat je zelf je ontspanning, sportschool en hobbys hebt, maar als je zelf te maken hebt met zorgen, hoe kun je dan voor de ander klaar staan? Als je je financiële zorgen maakt, hoe kun je dan een ander financieel ondersteunen? Als je het druk hebt met je baan, hoe kun je dan tijd vrijmaken voor iemand die zwak is? Als je als jongere druk bent om je diploma te halen, hoe kun je dan een ander helpen? Laten we bidden of God ons de ogen wil openen als we wel heel erg met onszelf bezig zijn, met onze eigen geest, en als we ons weinig laten leiden door zijn Heilige Geest. Of God ons wil leren om niet alleen in ons eigen vlees te zaaien en te investeren, want God vergist zich niet: dan oogsten we de dood …

[dia 2.1] 2. Zaai in de Heilige Geest

Wie alleen voor zijn eigen leven leeft, die zal het leven verliezen. Jezus zelf heeft ons al geleerd: als de graankorrel niet gezaaid wordt, als hij niet sterft, dan zal hij geen vrucht dragen. ‘Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden’ (Matteüs 11:39). Wat is het belangrijk om in de Heilige Geest te zaaien. Wie niet zichzelf probeert te redden en het leven hier op aarde het belangrijkste vindt, maar wie ziet dat hij gered is door Jezus, die zal de kracht krijgen om zijn leven, zijn tijd, zijn energie te geven voor de ander en voor de gemeenschap. Want de heilige Geest geeft gaven, maar die zijn steeds gericht op de ander. Door zijn gaven kun je liefde hebben voor God en voor elkaar.

[dia 2.2] Er zouden hele lijsten aan te voeren zijn, van wat je allemaal zou kunnen doen, maar Paulus houdt het in het slot van zijn brief heel kort. Doe het goede! Het is een kleine vraag: “Doe ik het goede?”, maar het is zo nuttig om je die vraag te stellen. Wat is het vaak verbluffend hoe makkelijk we over een ander ons oordeel klaar hebben. Belachelijk dat hij zo doet, echt raar dat zij zo doet. Hij of zij doet het fout! Maar Paulus zegt: je hoeft het niet van een ander te beoordelen. Ieder moet zijn eigen last dragen. Ieder zal beoordeeld worden op zijn eigen daden. Dus stel die vraag maar aan jezelf: doe ik het goede? ’s Morgens als je opstaat, als je mensen ontmoet, als je ergens naar toegaat, als je fit bent, maar ook als je moe bent, ’s avonds laat. Doe ik het goede? Zoek ik mijn medemens, en wat hem kan helpen, of zoek ik mezelf? Als je het goede doet, dan zaai je het goede, dan zaai je in de Geest, dan kan er iets moois gaan bloeien.

[dia 2.3] Paulus zegt dan: draag elkaars lasten. Wat kan er een moeite in ons leven zijn, een zware taak, iets waar je van wakker ligt. Wie een boekje over zijn leven open moet doen kan waarschijnlijk wel dingen opnoemen die hem zwaar gevallen zijn. Die tijd van psychische moeite, die tijd van lichamelijke moeite, die periode van conflict of die periode van spanning. Wat kan zoiets een last zijn. Paulus zegt: draag elkaars lasten. Leef niet alleen voor jezelf, maar wees gericht op de ander. Wie zo doet die zaait in de Geest: die heeft een luisterend oor, die springt financieel bij, die legt een arm over de schouder, geeft een zakdoek als er tranen zijn. Wat gebeurt er dan veel goeds als we zo door de Geest aan elkaar verbonden worden.

[dia 2.4] Hoe dat kan? Paulus zegt: dat is nu de wet van Christus. De houding van Christus. Als je zijn uitnodiging hebt aangenomen, zijn uitnodiging waarin staat: “Kom bij mij met je last … ik wil je werkelijk rust geven”, dan mag je steeds meer rust vinden. Dan mag je de heilige Geest in je hart ontvangen. Hij vraagt je om te zaaien in die Geest, dat is zijn wet, dat is zijn voorbeeld: dat is zijn juk dat zacht is en zijn last die licht is.

[Dia 3.1] 3. Verwacht een schitterende oogst

Maar hoe krijg je de kracht om dat vol te houden? Het is pinksterfeest! De eerste oogst mag er zijn, de pinksterbloemen bloeien in de wei. Maar zal het ons lukken om straks een heel boeket bloemen te oogsten. Ik geloof dat degenen die wel eens landleven op de computer spelen weten dat het veel tijd en energie kost om werkelijk een grote oogst binnen te halen!

We leven nu in de tijd tussen pinksterfeest en de wederkomst. Paulus roept op om in deze korte tijd die ons rest, de moed niet op te geven. Het kan zomaar gebeuren dat we zeggen: wat zie je nu van het werk van de Geest? Waar blijven de plantjes nu? Wanneer komen de bloemen? Je kunt zomaar verzwakken en het zicht op Jezus verliezen. Heeft het wel zin om je in te zetten voor de ander? Wat krijg je er nu echt voor terug? Ik zie om me heen dat andere verslappen en afhaken. Zal ik het volhouden?

[Dia 3.2] Laten we bidden om kracht om vol te houden. Om het goede te doen! Daarbij is het belangrijk om te zien dat je niet zelf voor de oogst kan zorgen. Wij kunnen zaaien, het goede doen, de juiste keuzes maken, maar uiteindelijk moet de groei van boven komen. Net als bij de bloemen, hebben wij niet in de hand of er regen komt of zonneschijn.

God geeft het, op zijn tijd. Laten we het van Hem verwachten. Of Hij het goede wat we doen ook wil zegenen. Laten we bidden of Hij zijn licht en liefde over ons wil doen schijnen. Niet voor niets zaaien we in de Geest: we bidden dat de Geest ons wil leiden!

Juist omdat de Heilige Geest ons leidt, mag je een schitterende oogst verwachten. Hij doet ons delen in wat Jezus ons geeft: hij geeft niet alleen de vergeving van de zonden in ons hart, maar ook de heiliging. Hij zal ons leven nieuw en mooi maken. Een schitterende bloem.

[Dia 3.3] Juist die kracht van de Geest, dat Hij samenbindt, brengt Paulus hier onder de aandacht. Juist op het eerste pinksterfeest worden mensen aan elkaar verbonden, begrijpen ze elkaar, ook al spreken ze andere talen. Worden mensen door de doop bij de gemeente gevoegd. Komt er het nieuwe huisgezin van het geloof. Daarom kan Paulus ook zeggen: doe het goede aan alle mensen, vooral aan de geloofsgenoten. Daarbij bedoelt hij: sluit je niet op in je eigen groepje, eigen clubje, bij je eigen vrienden, de mensen met wie altijd al praat, de mensen die je liggen. Maar zoek contact, doe het goede, zet je in voor een ieder die God op je weg plaatst. Of dat nu in de winkel, op school, op de buurtverenging of voetbalclub, en doe zeker het goede als het ook nog eens broers en zussen in de Here zijn! Zo schept de Geest, die bijzondere familieband.

Door de Heilige Geest groeit dan de liefde steeds meer. Sta je niet alleen, maar voegt God ons samen. Zodat wij langzaam groeien tot dat mooie boeket, kleurrijke boeket dat klaar zal zijn als Christus weerkomt. Waarin jij ook, als je gezaaid hebt in Gods Geest, als een schitterende bloem zal bloeien.  Amen

Liturgie Pinksteren Middagdienst Hooghalen/Beilen
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Psalm 68:2,8
Gebed
Lezen Gal 3:1-5Gal 5:25-6:10
Zingen Liedboek 39:1m,2v,3m,6v,9a
Tekst Gal 6:8-10
Preek
Zingen Ps 126:1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen Opwekking 354 – Glorie aan God (graag beamen met muzieknoten erbij)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Gz 102a:1 en 5 – Ja, de trooster …
Zegen en amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: