Kol 3:12-17: Nu Christus je liefheeft, kleed je met zijn liefde!

Preek gehouden Belijdenisdienst Pauluskerk Beilen, mei ’13

Tekst: Kol 3:12-17

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[dia 0.1] Heb jij belijdenis gedaan? Ben jij christen?

Stel we kunnen komende zomer met een camera deze jongeren volgen en zien ze dan opgaan in een hele groep jongeren die in de trein zit of we zien ze met andere jongeren vakantie vieren of in de kantine van de Jumbo met elkaar kletsen. Opeens stelt de er iemand de vraag aan je: Heb jij belijdenis gedaan? Ben jij christen?

Vandaag kun je goed zien dat zij het zijn die belijdenis doen. Ze hebben de mooiste kleren aangetrokken, zitten voorin de kerk en hebben een mooie corsage op. Misschien kun je ook nog zeggen: ze stralen het meest van de mensen die hier in de kerk zitten.

Maar kun je het straks ook nog zien? In het leven van elke dag? Het is echt niet zo dat deze jongeren straks met een soort aureool om hun hoofd door de wereld gaan.

[dia 0.2] Afgelopen donderdag was Rikko Voorberg bij Knevel & vdBrink, en sprak daar over de vluchtkerk in Amsterdam en over zijn optreden op de EO-jongerendag. Ze vroegen hem: wat drijft je om in te zetten voor mensen die anders op straat zouden moeten slapen? Waarom doe je dat? Hij zei niet gelijk: omdat ik christen ben. Hij zei: Omdat ik de nood in mijn eigen achtertuin zie. Omdat het zo erg is dat mensen zo moeten lijden. Dat kan ik, net als veel andere Nederlanders niet aanzien. En ja … ik doe het ook omdat ik christen ben. Dan wil ik er zijn voor de ander, dan hoor ik hoe God mij roept om juist mensen die het moeilijk hebben te helpen.

[dia 0.3] Ik merk daarin de spanning van: aan de éne kant zie je het wel, en andere kant zie je het niet. Paulus geeft voor jullie als gelovigen een kledingvoorschrift: dat gaat niet over de feestelijke kleren die je nu aan hebt. Maar hij zegt: kleed je met de houding van Christus, zorg dat je bekleed bent met Hem. Dat Hij in je woont. Een kledingstuk dat waarvan jij wel weet dat je het aanhebt, maar dat anderen niet gelijk kunnen zien.

Vroeger kregen mensen die als volwassen gedoopt werden wel eens een doophemd. Een hemd dat je (bij speciale gelegenheden) aantrekt, dat niemand kan zien. Het is bij voorkeur van linnen, met daarop een symbool dat verwijst naar Christus of naar God. Het hemd wordt gedragen onder de kleding, direct op de huid.” Je weet alleen zelf dat je het draagt. God roept je vandaag op, als je zegt: ik wil bij Christus horen, om dat doophemd ook elke dag te dragen. Om ook echt met Christus verbonden te leven en dat te laten zien in je woorden en daden!

[dia 0.4] Kleed je / met de liefde / van Christus!

De eerste stap is dat je dat ‘doophemd’ aan wil trekken. Dat je zelf ziet dat je een kind van God bent. Paulus zegt dat tegen de mensen in Kolosse: Jullie zijn uitgekozen, geliefd en heilig in God. Mensen in een kleine gemeente, waarin allemaal verschillende opvattingen waren. Gemeenteleden die verschillende groepen hadden gemaakt: mensen die hoog opgeklommen waren tot God, en mensen die nog wat lager stonden. Mensen die zich onthielden van allerlei soorten voedsel en streng aan regels hielden, en mensen die dat niet deden. Bij al die verschillen zegt Paulus: je bent uitgekozen door God, geliefd door Hem! Paulus doorbreekt die groepjescultuur, dat onderscheid dat mensen maken, dat hoger en lager. Het enige wat telt is: God houdt van jou! Ook jij mag je kleden met de liefde van Christus. Trek het doopshemd maar aan. Zeg het maar: God houdt ook van mij, ik ben door Hem uitgekozen.

Ik vond het mooi om te lezen hoe jullie dat zelf ook als eerste lazen in deze tekst. De Bijbel is geen moeilijk boek, nee, jullie lazen deze woorden en zeiden: Dit doet mij beseffen hoeveel God van mij houdt, hoeveel God om mij geeft (Bernhard). God heeft mij uitgekozen om zijn kind te zijn, vanuit zijn liefde voor mij (Ruud). Ook Annet zegt: God heeft mij lief, maar ze zegt erbij: al begrijp ik niet precies waarom IK dat moet zijn. Ja, waarom mag je dat zeggen: God heeft mij lief? Sommige mensen in Kolosse dachten dat ze eerst wat dichter bij God moesten leven, eerst een bijzondere ervaring gehad moesten hebben, zoals je vandaag nog wel in sommige evangelische of bevindelijke gemeentes tegenkomt. De doop met de Heilige Geest zeggen ze dan, of een bekeringsverhaal.

[1.1] Maar onze tekst van vandaag zet niet jezelf of je keuze centraal. God is het die je uitkiest en liefheeft! In Deuteronomium 7 zegt God ook: “Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd.” Het is vanuit Gods liefde, dat Hij met jou door het leven wil gaan. Ook al denk je soms wel min over jezelf, ook al heb je moeilijke dingen meegemaakt, al steekt de zonde soms weer de kop op.

[1.2] Ook jij mag Christus liefde in je laten wonen: 12 Toen u gedoopt werd bent u (..) met hem  tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. 13 U was dood door uw zonden (..), maar God schold al onze zonden kwijt. 14 Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft jou lief. Jij mag van Hem zijn!

Ik vind het bijzonder dat jullie hier zitten. We leven in een tijd van internet, van veel verschillende godsdiensten om ons heen, een snelle tijd. Een tijd waarin je als jongere ook met allerlei opvattingen te maken krijgt. Maar God gaf zijn liefde aan je in de doop, gaf de belofte van het verbond en jullie mochten er van je ouders over horen en jullie zeggen het nu na: inderdaad God is liefde. Het is niet iets voor anderen, maar ook voor mij: ik neem zijn liefde aan, ik wil zijn kleding aantrekken! Leven in zijn vergeving!

[1.3] Als gelovige kun je soms twijfelen. Dat je twijfelt aan jezelf, dat je zonde in je leven ziet, dat je twijfelt over de opvoeding van je kinderen, als je grote vragen hebt over waarom God deze weg met je gaat en je er geen antwoord op krijgt. Paulus heeft in zijn brief ook de ogen niet gesloten voor alle moeilijke dingen die er in het leven kunnen zijn. Maar als hij het heeft over het leven met God zegt Hij: richt je aandacht niet op jezelf, maar op de liefde die God voor je heeft. Hij heeft je uitgekozen. Hij bekleedt je met zijn liefde. Trek zijn kleding elke dag opnieuw maar aan: elke morgen mag je dat weer beseffen: Gods liefde duurt in eeuwigheid. Als je aan het werk bent, als je vakantie hebt, als je alleen bent, als je vecht tegen je zonde: zeg het maar tegen jezelf, lees het maar in de Bijbel: God heeft u uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft

[2.1] Kleed je / met de liefde / van Christus

Ik hoop dat ieder hier de liefde van Christus weer opnieuw ontdekt heeft. Maar ik wil ook laten zien dat dat niet iets is wat alleen blijft bij een bepaald gevoel of mooie woorden. Volgens mij kun je deze jongeren op een bepaalde manier toch eruit halen als christenen.

Paulus zegt tegen de Kolossenzen dat ze hun oude plunje weg moeten doen. Weg met ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en hebzucht. Weg met woede en drift, vloeken en schelden, oneerlijkheid en bedrog. Hij noemt allemaal zaken op die je niet hoeft te leren, die zomaar uit jezelf voort kunnen komen. Wie de nieuwe kleren van Christus aan wil trekken, mag eerst geloven dat Christus die oude plunje weg wil doen.

Hoe werkt dat dan? Kijk je ziet wat de Here Jezus gedaan heeft. Hij was bewogen met andere mensen, zag hun nood en moeite. Hij zag de zieken en de zwakken. Hij zag de mensen die geen dak boven hun hoofd hadden. Hij zag de vrouw die al zoveel mannen had gehad. Hij zag degenen die door de anderen veroordeeld waren. Maar Hij maakte geen indeling in prestaties van de mensen, zoals de mensen in Kolosse wel deden, nee, voor Hem waren ze gelijk: allemaal mensen waarbij de zonde zomaar de kop opsteekt, zondiger dan we zelf vaak in de gaten hebben, en tegelijk: meer geliefd dan we ons ooit kunnen voorstellen.

En het is precies de houding waarmee Jezus anderen tegemoet treedt, die Hij wil geven aan mensen die bij Hem horen. Het is de houding van liefde: dat is de gordel waarmee alle kledingstukken bij elkaar worden gehouden. Dat betekent dat je elkaar vergeeft: niet blijft rondlopen met iets wat de ander in het verleden jou heeft aangedaan. Dat je elkaar ook verdraagt: de dingen die een ander niet goed doet, niet betweterig gaat verbeteren, maar de ander accepteert zoals hij is.

[2.2] En daarbij past de houding van de vijf deugden die Paulus noemt in vers 12: Innig meeleven, dat je van harte betrokken bent op het verdriet en de vreugde van een ander. Met je heel persoon en dat je dat uit in woorden, daden, gebed voor die ander. Goedheid: Jezus liet zijn goedheid zien in daden. Doe het goede voor de mensen om je heen, als een uiting van de liefde die in je is. In alle bescheidenheid: dat je de hoger plaatst dan jezelf. Zoals Christus de minste werd. Niet alleen op zondag, maar ook degene die met zijn auto tegen jou aan botste, die mijn geloof maar raar vindt, die wegloopt zonder iets te zeggen, die andere politieke opvattingen heeft. Christus werd als een mak lam ter slachting geleid. Lukt het ons om geduld te hebben met de ander. Niet uit zwakheid, maar juist als kracht. Dat jij bereid bent om je eigen rechten op te geven, omdat je de vrede stelt boven je eigen belang?

Dat is niet makkelijk. Ik las in een boekje over een man die een doodziek kind had en bij de dokter kwam. De dokter had middagpauze en hij moest maar even gaan zitten. Hij stond in tweestrijd: ga ik schelden, ga ik opkomen voor mijn kind, word ik woedend. Of probeer ik ook nu rustig te blijven, het vloeken en tieren achter me te laten, en geef ik rustig en duidelijk aan wat er aan de hand is en ga ik in de wachtkamer zitten.

[2.3] Geanne zegt: dit is een lastige opgave wat Christus hier vraagt, om geduldig te zijn naar iedereen, omdat niet iedereen zo in elkaar zit. Maar het is een goed streven. Niek zegt; we moeten elkaar helpen als het tegenzit. Ditta zegt: het is belangrijk om om te kijken naar de ander. Ruud zegt: ik mag andere mensen helpen door niet altijd aan mezelf te denken. Dineke zo mag je iets van de liefde van Christus uitstralen. Geweldig hoe we dat ook met elkaar als groep mochten doen door samen een High Tea te organiseren in de GGZ.

[3.1] 3. Kleed u / met de liefde / van Christus Eerst hebben we gezien dat je de liefde van Christus aan mag nemen. Die liefde mag ook steeds meer zichtbaar worden in ons leven. Maar hoe houd je dat vol? Hoe blijft Christus in je hart wonen? Het kan alleen als je Christus steeds echt in je laat wonen. Echt verbonden bent met hem. Het kleed mag je aantrekken en ernaar leven, maar vergeet nooit dat het kleed van Christus is.

Paulus houdt het simpel, juist omdat de mensen in Kolosse het allemaal zo moeilijk maakten. Het enige wat je elke dag weer nodig hebt is dat Christus werkelijk in je hart woont. Dat is het enige dat telt! Wanneer woont Christus echt in je hart? Dat is zo als zijn woorden in je wonen. Dus als je elkaar onderricht en onderwijst, als je samen liederen, psalmen en hymnen zingt. Als je God dankt onder alle omstandigheden. Als je de dingen doet in de naam van Jezus Christus.

Paulus beschrijft hier de ontmoeting van de christenen in de erediensten. Samen zijn we het lichaam van Christus, je kunt niet zonder elkaar. Samen mag je Gods woord open doen en zijn woorden in je hart laten wonen. Maar ook door samen te zingen bouw je elkaar op, geef je elkaar iets mee, werkt de Geest in je hart. De eerste twee punten: ontdekken hoe groot Gods liefde en vergeving is, en daaruit leven, kunnen alleen punten zijn die heel je leven doortrekken als je steeds weer samenkomt met andere gelovigen en God bidt en dankt, zingt en zijn woord hoort. Dan is er geen onderscheid in meer of mindere christenen, maar dan is het enige dat telt: woont Christus in je hart! Dan kleed je je met Hem en wordt het zichtbaar in je leven!

Vandaag zeggen jullie ja voor God en zijn gemeente. Je mag een levend lid zijn van die gemeente en je gaven daarvoor inzetten. Je mag mee het avondmaal vieren. Annet zegt: nu begrijp ik dat ik me juist ook in de gemeente moet inzetten. Wij horen bij elkaar als een familie zegt Niek en mogen God danken als het goed gaat en elkaar helpen als het tegen zit. De gemeente heeft ook jou nodig: dat ook jij de ander wijst op Jezus, zoals jij soms door de ander op Jezus gewezen wordt.

De weg van de toekomst zal geen rechte weg zijn. Het zal een weg zijn met lijden, moeite, vragen, aanvechtingen uit je hart en van de duivel. Je hebt elkaar nodig om vol te houden! Bovenal heb je God nodig en blijf ook als het moeilijk is Hem danken om zijn genade. Ga zo op weg: je bewust van het de liefde van Christus waarmee je bekleed bent. [3.2] Of je dan op het eerste gezicht jullie eruit kan halen? Misschien niet gelijk, maar misschien wel die glimlach als je ontdekt dat jij je geliefd weet door Jezus, als ik zie dat jij op een liefdevolle manier met de ander omgaat en dat je soms gewoon een lied loopt te fluiten of zingen waardoor zichtbaar wordt dat Jezus woont in je hart! Amen.

Liturgie 2 juni Pauluskerk Beilen 15.00 uur
Gezang 167
Gezang 158
Psalm 121
Kolossenzen 3 : 12 – 17
Psalm 91 : 1 en 8
Gezang 164
Opwekking 710
Lied 341 : 2 en 3
Gezang 161
Psalm 150
Opwekking 341
Opwekking 488

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: