Zondag 49 – De hemel op aarde!

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, juni ’13

Tekst: Zondag 49 : ‘Laat uw wil worden gedaan, in de hemel, zo ook op de aarde’.

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Dat is nu echt: ‘De hemel op aarde’. Die warme avond van de week dat je heerlijk in je tuin zat met een glas rosé. Rust, de natuur in bloei, windstil. Heerlijk!

De hemel op aarde: zo noemde iemand laatst het mooie geschenk van de seksualiteit: wat geweldig als je als man en vrouw van elkaar mag genieten. Van de liefde, de aandacht, het samenzijn.

‘De hemel op aarde’: misschien zei je dat wel toen je op vakantie was. Toen je genoot daar bij het water en het strand. Het liefst wilde je dat vasthouden en je pakte je fototoestel. En teruggekomen zeg je: wat hebben wij zorgeloos genoten. Het was echt de hemel op aarde!

Vandaag leert Jezus ons bidden: uw wil geschiede. Laat uw wil worden gedaan. En dan gaat het opeens ook over de hemel. Uw wil geschiede, in de hemel zo ook op de aarde.  Op aarde moet dat net zo gebeuren als in de hemel. Eigenlijk moet het een beetje de hemel op aarde worden. Wanneer gebeurt dat? Als Gods wil wordt gedaan. Als je dus doet wat God van je vraagt. Dan gebeuren er wondermooie dingen, dan gaat er licht schijnen, waar het donker is, dan ga ik weer inzien en begrijpen hoe ik echt gelukkig kan worden!
De jongen die psalm 119 heeft geschreven gebruikt in bijna elke regel van zijn psalm de wil, de wet, de geboden. Gods hemelse licht is niet ver weg, nee, dat hoor je elke zondag in de tien geboden, dat kun je lezen in de Bijbel, dat is wat je leert van gelovige ouders of van de dominee. Je kunt het lezen in je dagboekje.

Die jongen zegt: als uw woord opengaat is er licht. Als je gaat lezen in de Bijbel ontdek je al gelijk wie dit hier gemaakt heeft en waarom je hier bent. Wat staat dat boek vol met wonderen: wat is staat er vaak in hoe de hemel op aarde kwam: hoe het in het paradijs echt genieten was met Adam en Eva; hoe volk feestvierde toen ze bevrijd waren uit Egypte; hoe de hemel openging toen Jezus werd geboren. De Bijbel is vol met wonderen, vol met licht: wat laat dit mooi zien hoe de hemel op aarde kan komen. Het bijzondere is dat de Bijbel je laat zien dat de hemel maar niet even op aarde zal komen: straks zullen hemel en aarde één zijn. Wordt alles nieuw: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan hoef je niet meer te zeggen: dit was de hemel op aarde, want dan is de hemel altijd op aarde!

 

Wij hebben tegenwoordig een Ipad. Officieel is die van Petra, maar we wonen met zeven mensen in huis. Iedereen wil wel graag op de Ipad. Hij werkt als een soort magneet: even een spelletje doen, even wat bekijken. Vaak leggen we hem maar even op de kast uit het zicht, anders zit er steeds iemand achter.

Je zou verwachten dat als de Bijbel volstaat met wonderen, als de Bijbel het boek is dat licht geeft in je leven, dat de hemel op aarde brengt, dat dan een boek is waar je graag naar grijpt. Dat je altijd bij de hand hebt, dat er dan ook wel regelmatig ruzie zal zijn om wie nu in de Bijbel mag lezen ;-), dan sta je ook te trappelen om weer naar de kerk te gaan: om weer iets van dat wonder te horen, om daar te zijn waar dat woord wordt uitgelegd.

Om eerlijk te zijn: bij de Bijbel gebeurt niet wat bij de Ipad gebeurt … maar moet je kijken wat de jongen van Psalm 119 zegt: Hij wil niets liever dan de geboden van God horen. Zoals je op een warme dag ontzettend verlangt naar een flesje water, opent zich dorstig zijn mond naar Gods geboden. Hij hijgt en hunkert naar Gods woord. Hijgen … een woord dat gebruikt wordt voor een opgewonden ezel die hijgt naar een ezelin. Zoals een kind verlangt naar computerspel, zo verlangt hij naar het woord van God… Hij wil graag die hemel op aarde vinden.

Hoe is dat mogelijk dat Hij zo naar God verlangt? Hoe kan mijn kind in deze tijd zo naar God verlangen? Kijk het geheim is dat deze jongen God lief kreeg. “Hij bemint Gods naam”. Hoe kan dat? Wanneer gebeurt dat? Op het moment dat je Gods wil leert kennen. Dat je gelooft dat Hij voor jou zijn Zoon gegeven heeft, Zijn wil was het dat Hij stierf voor jou. En Jezus zegt: Ik wil de wil van mijn Vader doen, zodat wie in Mij gelooft opstaat en het eeuwige leven krijgt. God begrijpt jou verlangens, Hij wil ook jou de hemel geven. Niet tijdens een vakantie of op een mooie avond, maar voor altijd!

De jongen roept uit: Heer keer u tot mij, Heer wees mij genadig. Kijk dat die hemel op aarde moet komen, dat het weer helemaal goed moet worden, dat verwacht hij niet van zichzelf. Daarvoor grijpt hij zich nu juist aan God vast. Here wilt u dat geven! Het is alsof hij roept: Heer, zie mij staan, zie mij in mijn dorst, in mijn vragen, in mijn verlangens, in mijn eenzaamheid, zie mij in mijn zonde en mijn pijn. En wees mij genadig! Wilt u zich naar mij keren!

Als wij bidden: laat uw wil gebeuren. Dan is dat een gebed dat we aan God vragen. Here, wilt u ons genadig zijn. Wilt u ons helpen uw wil te doen. Vraag maar of God steeds meer ook dat verlangen in je leven geeft. Dat je graag naar de kerk gaat, graag naar bijbelstudie gaat, dat je je dagboekje opendoet en je de Bijbel bij de hand hebt. Heer laat uw wil worden gedaan … maar dan wil ik ook steeds weer ontdekken wat uw wil is.

Als je vraagt: laat uw wil gebeuren, dan wil je die wil graag leren kennen. (punt 1)

Dan ontdek je dat wonder van Gods wil: wat een liefde heeft God voor mij. Dat mochten we vandaag aan het avondmaal vieren. (punt 2)

De jongen van Psalm 119 zegt: ik wil me houden aan uw regels. Maar tegelijk beseft hij dat hij dat niet zomaar zelf kan doen. Hij vraagt of God zijn gangen wil sturen, zoals God heeft belooft. Of God hem de kracht wil geven om ook echt in Gods wegen te gaan.

In het Nieuwe Testament lezen we zelfs over de bekeerde Paulus, de Paulus die God echt lief had, hoe moeilijk dat soms kan zijn. Hij wist Gods wil, maar hij merkte dat hij zomaar deed wat hij niet wilde. De engelen in de hemel denken er niet over om niet te doen wat God vraagt, maar ik, ik kan zomaar struikelen. Daarom die vraag: Heer, maar mijn voeten vast.

Geef dat ik doe wat u wilt. U vraagt mij u te geloven: Heer, geef mij vertrouwen, ook als er iemand die mij lief is zomaar uit het leven wordt weggenomen. U vraagt mij om te letten op mijn spreken: Heer, help mij om niet iets verkeerd over die ander te zeggen, maar met hem in gesprek te gaan. Heer u vraagt mij om niet te vloeken: help me om geen grove woorden te zeggen en niet mee te lachen om schunnige grapjes. Heer leer mij wil: Geef dat ik niet vasthoudt aan mijn eigen gelijk, maar juist de kracht krijg om naar de ander te luisteren. U vraagt liefde voor u en elkaar, wilt u geven dat steeds meer mag gebeuren. Want Heer, als ik zo leef naar uw wil, mag er nu al iets van de hemel op aarde zichtbaar worden. Waar twee of drie samen zijn in uw naam, daar bent u in ons midden.

En Heer, laat uw wil worden gedaan: bevrijd mij van de macht van het kwaad en van de boze mensen. Soms wil ik het goede doen, maar wat kan ik in de hoek gedrukt worden. Wat kunnen mensen het mij moeilijk maken. Als ze zeggen dat ik iets oneerlijk heb gedaan, wat ik echt niet gedaan heb! Als ik mijn leven lang de gevolgen van pesten moet dragen.

Wat gebeuren er soms een dingen die ik niet begrijp. Zo’n verschrikkelijk ongeluk als in Makkinga, iemand die plotseling door een ongeluk om het leven komt. Heer, wat gebeurt er nog een kwaad in deze wereld. Help mij op mijn plaats, maar wilt u uiteindelijk geven dat uw wil mag zegevieren: dat de duivel verslagen wordt en al het kwaad van deze aarde wordt weggenomen. Dat uw rijk mag komen, zodat uw naam voor altijd geëerd en geprezen wordt?

Heer, u weet ook hoe de macht van het kwaad, allerlei andere wegen voorspiegelt. Mensen die zeggen dat ik zonder u wel gelukkig kan worden. Zet de reclame maar aan en je weet hoe er ingespeeld wordt op ons verlangen naar een hemel op aarde … maak mij om uiteindelijk mijn geluk in u te zoeken. Om de echte hemel te vinden!

Hoe gaan we dan precies verder? Wil ik met deze preek bereiken dat je straks thuis zo snel mogelijk naar je Bijbel grijpt; dat je als eerst een mooi gospel CD opzet of dat je staat te trappelen om nog een keer naar de kerk te gaan? Wordt dan Gods wil gedaan? De jongen zegt: laat het licht van uw gelaat over mij schijnen. Natuurlijk is het mooi als je met de Bijbel of God bezig bent, maar dat is niet alles. Juist als je van hier gaat, je voetstappen weer op de weg of in je huis zet, mag je de zegen horen: God wil het licht van zijn gelaat over je laten schijnen, met zijn hemel je omringen. Dit is het gebed dat op je lippen mag zijn als je aardbeien aan het plukken bent, als je achter je computer zit, als je je hamer in de handen pakt. Dit mag het gebed zijn dat in je hoofd rondzingt als je de was uitzoekt, als je een bed verschoont, een bekeuring uitschrijft of een toets maakt.

Wie net bekeert is die loopt misschien wel met zijn hoofd in de hemel! Maar wat is het een kunst om in je leven op aarde en de hemel goed met elkaar te verbinden. Om te bidden en te werken. God wil echt niet dat iedereen dominee wordt. Luther zei: als God morgen terugkomt, plant ik vandaag nog een boom. Laat uw wil worden gedaan, dat betekent gewoon de dingen doen die gedaan moeten worden. Maar dan wel beschenen door Gods licht, met de Geest in je hart en de liefde van Christus voor ogen.

Komt dan de hemel op aarde? Dit stukje eindigt erg verdrietig. De jongen huilt. Hij huilt niet een beetje, er vallen geen druppels, geen stralen, maar hele beken water uit zijn ogen. Juist als je in de kerk iets proeft van Gods goedheid, als je iets ziet van hoe Hij het goed wil hebben, als je hoort over zijn hemel, kan je diep in je hart geraakt worden. Het is hier nog niet! De hemel op aarde? Wat kun je juist dat geluk missen. Als je juist verdriet had in de vakantie, als je ziet hoeveel er mis kan gaan in de liefde, als je niet met andere kan genieten van iets moois, maar de anderen juist mist. Wat kun je verdrietig, boos en gefrustreerd raken als je ziet dat anderen elkaar pijn doen en oplichten. Als Gods geboden niet onderhouden worden.

De hemel is nog niet op aarde. Soms mag je er iets van proeven, zoals nu in het avondmaal. In Gods Woord is Hij heel dichtbij gekomen. Tegelijk bidden we: mag het steeds meer zo zijn, dat thuis, op mijn werk, op school Gods wil gedaan wordt. Dat in dit land, bij de politiek, bij het bedrijfsleven, in de media het goede wordt gezocht.

Dan kijk is ook altijd eerst weer naar mijzelf: Heer toon mij uw weg, leer mij uw wil. Ik weet dat het hier nog niet de hemel op aarde is. Jezus komt terug, dan worden hemel en aarde nieuw, maar tot die tijd is mijn gebed: Zoals in de hemel hoog en klaar, zo zij op aarde openbaar, Uw wil die heilig is en goed, Neem in bezit ons vlees en bloed. En maak ons Heer, in lief en leed, gehoorzaam tot uw wil gereed! Soms mag er dan nu al iets van die hemel oplichten! Amen

Liturgie

23 juni

Middagdienst 14.15 Hoogh.

Middagdienst 16.30 Beilen

Welkom en mededelingen

Votum, zegengroet en amen

Zingen

Ps 81:1,2,6,8

Ps 81:1,2,6,8

H.A. Formulier V (beamen)

Nvt

Zingen: Lied 360:2,3

Nvt

Gebed

Gebed en zingen Gz 23 (2x)

Lezen

Ps 119:129-136

Ps 119:129-136

Zingen

Ps 25:2 en 6

Ps 25:2 en 6

Tekst

Zondag 49

Zondag 49

Preek

Zingen

Gz 37:2,4 en 8

Gz 37:2,4 en 8

Geloofsbelijdenis

Nvt

Zingen

Nvt

Gz 165 – Machtig God

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen (aangekondigd na col.)

Lied 296:1,3 – Ik kom

Lied 296:1,3 – Ik kom

Zegen en amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: