1 Johannes 2:28-3:2 – Uitzien naar Jezus (m.m.v. jeugd Heemse)

Preek gehouden in Heemse, november ’13

Tekst: 1 Joh 3:28-4:2

Geliefden van de opgestane Heer Jezus Christus,

[Dia 1] Straks komt er een geweldig feest! Jezus komt terug. Maar weet je hoe het dan zal zijn? Dan zal het zijn als tien meisjes die met hun mobieltjes, met hun zaklamp-app , erop uittrokken de bruidegom tegemoet: dan hadden ze licht en konden ze foto’s maken! Vijf van hen waren slim: zij hadden hun oplader meegenomen. Maar vijf hadden dat niet gedaan, die waren dom, want het duurde lang voordat de bruidegom kwam. Het werd nacht. De meisjes vielen in slaap. Midden in de nacht werd er geroepen: De bruidegom is er! Ze pakten snel hun mobiel, maar van de vijf meisjes die dom waren, was de batterij leeg. ‘Geef me snel even je oplader!’, zeiden ze tegen de slimme meisjes. Maar de slimme meisjes zeiden: ga maar naar de Phonehouse en koop er zelf maar één, want straks hebben wij geen licht meer. En net toen ze naar de winkel waren, kwam de bruidegom. Ze waren er niet toen de deur van de feestzaal openging. Omdat ze niet klaar waren toen hij kwam, moesten ze buiten blijven staan … ze waren te laat. Kwamen er niet meer in … de Heer kende hen niet!

[Dia 2] Staat u ook op de uitkijk naar Jezus? Ben jij straks klaar als Jezus terugkomt? Weet je zeker dat je naar de hemel mag? Verlang je naar die grote dag? Die vragen stelde ik op catechisatie. Een heel aantal van de jongeren gaf reactie. Je kan merken dat jullie het leven hier nog niet zat zijn: ‘Ik wil graag eerst nog school afmaken, mijn stageopdrachten doen, bungy jumpen, sinterklaas vieren, mijn rijbewijs halen, eerst nog werken’. Iemand zij het heel treffend: voor oude mensen is het misschien iets moois, maar ik wil niet dat ik straks mijn hele leven op school vergooid heb en dat Jezus dan al terugkomt.

Toch willen we vandaag samen erover nadenken dat Jezus terugkomt. Niet dat we geloven om straks in de hemel te komen, maar wel om nog beter te weten en te ontdekken waarom je eigenlijk hier bent, wat het doel is, waar je naartoe op weg bent. En je gaat ontdekken hoe mooi die dag zal zijn en je er meer naar gaat verlangen!

[dia 3] Want één ding is zeker: die dag dat Jezus terugkomt zal komen. Johannes schrijft er ook over in zijn brief. Hij zegt: Jezus verschijnt. Er is een dag van zijn KOMST. Eens kwam hij uit de buik van een vrouw, straks komt hij vanuit de hemel, op de wolken: In die tijd was er nog geen TV of internet en als de koning dan kwam, dan was dat een grote gebeurtenis. Je zag hem nooit. Dus iedereen keek ernaar uit, iedereen duwde elkaar aan de kant om een glimp van de koning op te vangen. Johannes zegt: Die koning zal verschijnen en dan hoeft je niet bang te zijn en het zal erg mooi zijn als je nu al leeft met Hem!

Niet voor niets gebruikt de Here Jezus zelf het voorbeeld van een bruiloft: Hij is de bruidegom. Hij is druk bezig om alles klaar te maken voor het grote feest wat er straks zal zijn. Zoals een bruidegom in die tijd bij hem thuis alles klaarzette: de tafels en stoelen, eten en drinken, slingers, podium, ja alles om een groot feest te kunnen vieren. En pas als het helemaal klaar is weg ging om zijn bruid te halen, zo is de Here Jezus nu ook bezig om voor ons alles klaar te maken. Zo zal het straks een groot feest zijn. Zo komt straks de dag dat Hij verschijnt en dat Hij ons, de kerk, als bruidegom in de armen zal sluiten.

[Dia 4] Maar als er nu nog zoveel dingen zijn die je graag mee wil maken? Waarom zou je uitzien naar Jezus?

Laten we dan beseffen dat jij het misschien wel fijn hebt, maar dat er ook zoveel moeite nog is in deze wereld. Er is nog pijn, nog lijden, nog verdriet, gezeur, ruzie, oorlog, er is nog onrust. Het is hier nog niet perfect en er is nog zonde. Ook dat zijn dingen die jullie genoemd hebben. Iets wat niet alleen ouderen, maar ook jongeren meemaken. Ik denk aan de jongen van 14 die afgelopen week overleed. Straks komt er een wereld zonder ziekte en pijn. Een wereld waarop iedereen het goed zal hebben. Waarin je nooit meer geld hoeft te geven voor een ramp of bij een graf hoeft te staan. Zoals sommigen van ons afgelopen jaar wel bij het graf moesten staan.

Het tweede is: denk maar aan al die dingen die je nog mee wil maken:

die bruiloft, die verjaardag, dat feest … Christus maakt voor ons een wereld waarin de dingen nog 1000x mooier zijn dan het mooiste feest dat je hier voor kan stellen. Wat nog niemand heeft gezien, waar niemand nog van heeft gehoord, wat niemand zelfs heeft bedacht … dat is Hij aan het klaarmaken voor wie in hem geloven!

[Dia 5] Maar … zal ik zelf daar ook bij zijn? Iemand zegt: straks dan komt er een scheiding tussen mensen die naar de hel gaan en naar de hemel gaan. Hoe kan ik weten dat Jezus tegen mij zegt dat ik naar hemel ga? Straks zal ik voor het oog van alle mensen en engelen geoordeeld worden. Ik word er bang van. Zal ik wel in de hemel komen? Ben ik iemand die leeft als die slimme meisjes, of ben ik misschien als zo’n dom meisje? Hoe zorg ik dat mijn licht brand? Wat moet ik daarvoor doen? Johannes schrijft zijn brief aan mensen die ook met die vraag zitten. Ze zeggen: zullen we ons niet schamen als Jezus komt? Dat we vuurrood worden als Hij ons ziet zitten? In het gedeelte hiervoor schrijft Johannes over de strijd die er is tussen Christus en zijn tegenstander, de anti-christ. En in het gedeelte hierna gaat het over mensen die niet goed leven. Die verloren gaan. Wanneer hoef je niet bang te zijn?

Johannes zegt: Blijf in hem! Dat is zijn belangrijkste boodschap. Blijf in Jezus Christus. Blijf met Hem verbonden.

[Dia 6] Met elkaar hebben we gezocht wat dat betekent: het betekent dat je gelooft in de Here Jezus, dat je bidt, dat je naar de kerk gaat. Juist door die dingen blijf je met Hem bezig, blijf je met Hem verbonden. Laat je zien dat je hart vol is van Hem. Dat je zelf niet alleen maar vol bent van geld, drank, roddels, je telefoon. Heb God lief. Aan die dingen kun je zien of je echt uit God geboren bent. Of je bij Hem in de hemel mag komen.

Maar dat weet je toch niet? Daar mag je toch zelf niet over oordelen? Toch mag dat wel! Want alles draait erom of je gelooft dat Jezus aan het kruis voor jou is gestorven. Of je daarvoor uitkomt en dat wilt belijden voor de mensen. Christus kwam juist voor jou, als gewoon mens, om voor jou alles goed te maken. Als je dat aanneemt, als je dat gelooft, dan mag je zeker zijn dat je in de hemel komt. Over anderen hoef je niet te oordelen, maar wie gelooft in Jezus verlossingswerk mag er zeker van zijn dat Jezus voor hem of haar is gestorven!

Maar als ik toch nog zonde doe? In de belijdenisgroep zeiden we: stel je maar vaak voor hoe het zal zijn als Jezus terugkomt. Vraag maar of Jezus erbij zou kunnen zijn, bij datgene wat je nu aan het doen bent. Als je ladderzat in een kroeg zit, kun jij dan Jezus recht in de ogen kijken? Of kijk je dan van hem weg? Het mooiste is als Jezus als het ware nu al altijd bij je is, dat je echt in Hem bent en in Hem blijft. En dat als er een keer iets mis gaat in je leven, als je zonde doet, je vergeving vraagt. Als jij gebeden hebt: Heer, vergeef mijn zonden, om Jezus wil, dan hoef er niet aan te twijfelen of hij heeft je zonden weggedaan. Hij is het die je in liefde aanneemt tot zijn eigen kind! Dat je dus ook in de hemel mag komen.

Blijf in Hem zegt Johannes! Zoals een lamp alleen kan branden als je de stekker in het stopcontact stopt, zo kunnen wij alleen stralen van Gods licht als wij met Jezus verbonden zijn. Laat we bidden dat Hij ons de kracht geeft om steeds weer die verbinding met Hem te zoeken.

[Dia 7] Wat mag je dan precies verwachten van die dag van de wederkomst. We denken deze dagen in het bijzonder aan mensen die overleden zijn. Hoe zal het zijn als de graven open gaan? Dan zou je kunnen zeggen: ‘ik heb er nog nooit over nagedacht en ik wil me er ook geen voorstelling van maken.’ Maar sommigen vinden het ook eng: Toen ik jullie reacties las, kon ik best een beetje begrijpen dat je zegt: laat dat nog maar even duren. Julie moesten denken aan zombies die uit het graf komen, aan geesten, of juist aan botten die rondlopen. Een enge, rare dag.

Het is ook allemaal moeilijk voor te stellen. Johannes zegt: we weten niet hoe we zullen zijn. Er zijn nog heel veel dingen onzeker over de dag dat Jezus terugkomt. Wat voor lichaam zullen we krijgen? Hoe kunnen zoveel mensen op een nieuwe wereld rondlopen? Heel veel dingen begrijpen we niet, kunnen we ons geen voorstelling van maken. Er zit inderdaad iets engs in, voor als je niet gelooft. Maar steeds komt de dag in de Bijbel naar voren als een dag die voor de gelovigen de mooiste dag zal zijn die er maar is.

[Dia 8] Want Johannes leert ons in deze verzen twee dingen: we zullen lijken op Jezus Christus. De Here Jezus die hier op aarde was. Zieken genas, blinden liet zien, vertelde over het nieuwe rijk. Hij die leed en opstond voor ons. Wij zullen straks aan hem gelijk gemaakt worden. Dus geen eng lichaam: maar een mooi, stralend nieuw lichaam. Een leven waarin het goed en mooi is. Een dag waar je naar mag verlangen, want je mag gaan lijken op de Heer, met wie je altijd verbonden bent. Voor hem veranderd worden en voor altijd op hem lijken! Dan zullen we daar leven met allen die in Hem geloofden.

En het belangrijkste is: we zullen Jezus kennen zoals Hij is! Nu kunnen we Jezus nog niet zien. Ja, soms merken we iets: als Hij je helpt en kracht geeft, als we Hem ontmoeten in de Bijbel, als er een wonder gebeurt, als je door zijn Geest geraakt wordt in een mooi lied, als er gedoopt wordt of we het avondmaal vieren. Maar straks zien we Hem zoals Hij is. Zoals hij is: als je niet gelooft zie je zijn ernst en oordeel. Dan zie je dat hij zegt: ik ken je niet. Maar wie gelooft ziet zijn stralende gezicht. Zijn majesteit. Je ziet Hem: In al zijn pracht en heerlijkheid. In al zijn liefde. Dan zal Hij ons in de armen sluiten. Dan zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar zijn liefdesstem. Dan zullen we wonen op een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Straks als de bazuinen klinken, uit de hoogte links en rechts, en de graven openbreken: Dan zullen we Jezus kennen zoals hij is en voor altijd op Hem lijken! Ben jij klaar voor die dag? Amen

Liturgie

Afkondigingen

Gz 171:1 en 2 (Wees stil …)

Votum en zegengroet

13.30 Ps 121:1 en 4 / 15.30 Opwekking 640 (Ps 121)

Ps 42:1 en Gz 158 (Als een hert)

Lezen Mat. 25:1-13 (15.30: Daniek Schröer)

Ps 90 :1

Tekst 1 Joh 2:28-3:2

Preek: Uitzien naar Jezus!

Lied 300:1, 4 en 6 (Eens als de bazuinen)

Gz 123:1 (geloofsbelijdenis)

Geloofsbelijdenis II (15:30: Richard Wuite)

Gz 123:2 (geloofsbelijdenis)

Gebed

Collecte

13:30: Gz 68:1 en 3 / 15.30 Opwekking 585: Er is een dag (aangekondigd na collecte)

Zegen en gezongen Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: