2 Sam 11 en 12 – Batsebea (de rode draad)

Overdenking gehouden in Heemse, 8 december 8.45u (Avondmaal)

Tekst: 1 Sam 11 en 12 / Psalm 51

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

David staat op van zijn rustbed, hij loopt heen en weer over het dak van zijn paleis.

Hij is in Jeruzalem, terwijl zijn troepen vechten. Hij wordt niet meer opgejaagd door Saul:

Hij is nu de koning, voelt zich trots om zijn macht.

Zelfs het land van Ammon aan de andere kant van de Jordaan zal hij krijgen.

Hij heeft vrouwen, personeel, macht. Hij is Gods gezalfde…

Maar dan hoort hij water. Hij ziet een vrouw. Vrouwen die in die cultuur zeker niet zomaar zich aan een man konden laten zien. David denkt: Ik blijf kijken. Wat is ze mooi! Wat is ze aantrekkelijk! Wat wil ik haar graag hebben! Nee, nu even niet aan God denken. Even niet aan zijn wet. Mijn liefde is sterker dan wat dan ook. Niet denken aan de consequenties.” Zo wordt Davids hart dat vol is van de Heilige Geest, leeg gemaakt. Hij pleegt overspel, pleegt moord op Uria, misbruikt zijn macht. Walgelijk! Volgens de wet past hier alleen de doodstraf.

Batseba, je bent net in de buitenlucht in bad geweest. Je bent eenzaam, want je man is ver weg in de oorlog. Uria vecht voor God, voor de koning, voor zijn vaderland. Jij wordt geroepen. Jij moet bij de koning komen. De koning misbruikt zijn macht, hij slaapt met jou, hij verwekt een kind bij jou. En daar zit je dan. Zwanger. Je man dood. Als vrouw, vernederd door een man, die zijn macht misbruikte. Hoe moet dit nu verder? Hoe kan God jou nu inschakelen?

Heer leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze! Op allerlei manieren komen er verleidingen en verzoekingen op ons af. Ons eigen hart en begeerte, vanuit de beelden en de wereld om je heen, de duivel is bezig om te voorkomen dat het rijk van de grote Koning komt! Davids rijk werd kapot gemaakt door zijn eigen zonden. Hoe moet de rode draad verder?

U, jij en ik zijn onderweg zijn naar de komst van de Messias. Zal het ooit vrede zijn? Wat is er een pijn van machtsmisbruik, overspel, ontrouw, moord, haat. Wat een pijn geeft dat in de wereld. Wat een schuld kun je op je laden door verkeerde keuzes te maken. Hoe is er dan een weg naar God mogelijk? Hoe kan dan Gods rijk komen en kun je het avondmaal vieren?

Wat is het bijzonder dat we Psalm 51 hebben, dat je David zo in het hart kan kijken. David is geen heilige die vrome liederen dicht. Hij is een mens, die weet wat het is om diep gevallen te zijn. Hij ziet geen toekomst meer en geen uitweg. En dan weet hij, door de profeet Natan, maar één uitweg. Als David verder wil, zal dat alleen kunnen door Gods vergeving. Hij smeekt om genade! Hij doet een beroep op Gods trouw op zijn liefde. Niet uit eigen kracht, maar door Gods trouw kan er een toekomst komen, gaat de rode draad verder.

Soms kan het lastig zijn om je zonden te benoemen. Probeer toch zelf eerlijk in de spiegel te kijken. Het is makkelijk om van jezelf af te wijzen. Om bij anderen de fouten te zien. Die zag David ook wel bij die koning uit het verhaal die zomaar een lam van die arme man pakte, maar … hij zag het eerst niet bij zichzelf. Door de profeet Natan ziet hij het zelf heel goed onder ogen en beseft hij dat hij zelf de doodstraf verdient! Voelt hij zich schuldig tegenover ander mensen. Ziet hij dat moment steeds voor zich. Hij voelt zich ook schuldig tegenover God. Hij zegt: Ik heb tegen U gezondigd. Niet alleen tegen Batseba en Uria, maar ook tegen God heb ik verkeerd gedaan.

Vandaag sta je zelf voor God! Kijk nu bij het avondmaal ook naar jezelf: wat heb ik misgedaan? Eerlijk, net als David. Die zei ook niet: maar ik had het ook moeilijk, ik was even zwak,

Batseba had daar dan ook niet zo verleidelijk in bad moeten gaan,

ik heb toch ook goede dingen voor U gedaan.                  Iedereen doet toch wel eens wat fout.

Nee: David zegt: Ik was schuldig. Het zit in mij dat ik verkeerd doe. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ik ben mij van mijn wandaden bewust. Zo’n gebroken hart wil God, dat is Hem meer waard dan offers. Steeds weer ontdekken we, we zijn zondiger dan we ooit hadden denken, maar ook meer geliefd dan we ooit hadden durven hopen. Wie het echt van God verwacht, die mag op genade rekenen: omdat Christus het offerlam werd, omdat Hij voor de zonde wil betalen.

Dan neemt David zich ook voor om voortaan met God te leven. Hij vraagt om een nieuw hart en een vaste geest. Hij wil zelfs andere zondaren helpen en hen op Gods wegen leiden. Hij wil leven in dankbaarheid voor God. Het bijzondere is dat de psalm zich aan het eind verbreedt. Niet alleen David, maar ook Sion komt in beeld, de stad van God. David ziet het voor zich hoe een nieuw geslacht het feest van de bevrijding gaat vieren. Eens komt de grote Messias, komt het nieuwe Jeruzalem. God werkt verder!

Ondanks David werkte God toch verder. Hij schakelde Batseba en David in. Matteüs noemt de vrouw van Uria. Niet haar naam, maar de naam van Uria laat hij in het geslachtsregister vallen. Net voor de geboorte van Koning Jezus worden we even fijntjes herinnerd aan dat Batseba de man van Uria was, die Uria die door David gedood was. Hoezeer mensen er ook een puinhoop van maken, hoeveel zonde en pijn er nog is in deze wereld, wat een worsteling er ook kan zijn met moeilijk vragen: toch werkt God verder. Hij hield de rode draad vast: daarin kreeg ook Batseba een plek! Mee door haar en haar zoon Salomo, is de grote zoon van David is gekomen. De Davidszoon die de zonde niet in zijn hart toeliet. Hij schonk ons de Heilige Geest: Heer schep in mij een hart dat leeft in het licht!! Geef dat ik juist door dit brood en deze wijn, door het offer van uw zoon weer sterker gericht mag zijn op mijn Heer en Heiland en vervuld mag worden van zijn Heilige Geest!! Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: