Openbaring 12 – De spelers op het wereldtoneel: draak, vrouw en Kind

Preek gehouden in Heemse, 23 maart 2014

Tekst: Openbaring 12:13-17

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,

[dia 1] Waarom krijgt de kerk toch steeds weer te maken met moeiten en conflicten, van binnen en van buiten? Waarom is het soms zo moeilijk om te blijven vertrouwen op de Here, door de bezigheden, zorgen, verleidingen, teleurstellingen die steeds weer aan je trekken? Waarom verliezen kinderen van de kerk het geloof? Waarom worden christenen vervolgd? Allemaal vragen die op kunnen komen als je let op de gemeente, en ook op de geschiedenis van de kerk.

Deze vragen komen extra op je af, als je gelooft dat Christus de duivel heeft verslagen. God is goed. Christus stierf aan het kruis voor onze zonden en overwon de duivel. Niets kan je scheiden van zijn liefde. Mooie woorden, troostvolle woorden. Als je je blik op de hemel slaat kun je zo stil worden van vertrouwen en verwondering over Gods macht. Heer, van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid!

Maar ja, als je dan weer om je heen kijkt hier op aarde wat lijken we ons dan in de woestijn te bevinden. Wat lijkt dat dan soms te botsen met de overwinning en bevrijding waar je van gehoord hebt. Dat je bibberend van angst zegt: Heer, red ons het uit gevaar, verlos ons van de boze. Als liefdeloosheid weer om zich heen grijpt omdat Wilders de Marokkanen uit het land wil hebben. Als mensen in Noord-Korea gedood worden om hun geloof. Als je maar moet vertrouwen dat de kernwapens veilig zijn in de handen van wereldleiders die in Nederland bij elkaar komen, terwijl je ziet hoe makkelijk er weer nieuwe conflicten ontstaan zoals in de Oekraïne: zal het ons lukken om in deze wereld te blijven vertrouwen op Jezus Christus, zal Hij zijn kerk bewaren en heeft Hij echt de macht om ons te beschermen?

[dia 2] Verwacht je hulp van God in deze woestijntijd!

1) Weet van de getergde duivel

2) Pas op als bedreigde kerk

3) Zie op de reddende God

[dia 3] 1) De dubbelheid die je kunt ervaren, komt heel duidelijk terug in het boek Openbaring. Johannes zelf ondervindt aan den lijve wat het is om te lijden. Hij heeft gesproken over Jezus, maar is daarom verbannen naar het kleine eiland Patmos. Hij mag in de hemel kijken en voor de verschillende gemeentes horen wat er gaat gebeuren. De mensen in die gemeentes lijden onder de vervolgingen. De duivel gaat tekeer, en de mensen die niet mee wilden doen met de offers voor de Romeinse goden, liepen gevaar voor hun leven. Sommigen werden verbrandt, anderen opgehangen of onthoofd, omdat ze Jezus trouw bleven.

[dia 4] Johannes heeft net geschreven over de mensen die trouw bleven aan God, die uit blijven komen voor zijn naam. In dit hoofdstuk kunnen we in één keer heel de geschiedenis overzien. De geschiedenis is een strijd tussen twee partijen, tussen de vrouw en de draak. We hebben net Genesis 3 gelezen en dan komt dat niet als een verrassing. God heeft vijandschap gezet tussen de vrouw en de slang. Er zal strijd zijn. En dan zien we ook hoe de vrouw in de hemel, met de luister van de zon boven haar hoofd, gesteld boven de maan, omringt wordt door 12 sterren. Dit is het beeld van het volk van God, de twaalf stammen van Israël. Deze vrouw is zwanger, er waren weeën er is pijn, maar God heeft het zo geleid dat toch, uit deze vrouw, uit de maagd Maria, het kind geboren kon worden. God zet zijn belofte door: de Heerser die de aarde gaat heersen uit Ps 2:9 is geboren!

Maar juist omdat de Draak daar zo bang voor is, stond hij het kind op te wachten. Hij probeert uit alle macht te voorkomen dat dit kind geboren wordt. Het is de rode draak, hij heeft de kleur van bloed. Hij heeft veel kracht en macht, zeven koppen met zeven kronen. Hij zwiept 1/3e van de sterren op aarde. Hij gaat tekeer. Al de eeuwen door heeft hij het volk van Israël bedreigd. Maar het lukt hem niet het kind te pakken, Jezus overwint, wordt naar de hemel weggevoerd. De eerste slag die de duivel krijgt!

[dia 5] En dan in de hemel, dan ontstaat er een strijd. Als Jezus in de hemel komt, zorgt Hij ervoor dat de duivel daar niet meer kan komen. Michael, de belangrijkste engel, die juist ook vaak de beschermer van het volk van God is, voert strijd tegen de duivel en zijn engelen. Hij behaalt de overwinning en de duivel moet naar de aarde. Nooit zal hij u, jou of mij meer aan kunnen klagen bij God. De lofzang op God kan nu worden ingezet: de lof en de heerlijkheid, de eer en de macht zijn voor onze God.

[dia 6] Maar dan komt onze tekst: tot twee keer toe heeft de duivel het onderspit gedolven. De duivel kon het kind niet te pakken krijgen. De duivel is op de aarde gegooid. Hij moet opkrabbelen, ligt op de grond. Hij is gehavend, maar extra getergd en boos. Hij verzameld zijn laatste krachten en probeert dan, als hij het kind niet te pakken kan krijgen, om de vrouw zelf, om de kerk zelf te pakken. Hier zien we hoe hij rond gaat als een brullende leeuw, om te kijken wie hij kan verslinden. Hier zien we dat dit de duivel is waarvan we in hoofdstuk 20 lezen dat zijn macht beperkt is, dat hij gebonden is en opgesloten. Hij heeft nog maar beperkte speelruimte. Maar dat maakt hem juist woedend. Dat maakt dat hij getergd is. Een hond kan gevaarlijk zijn, maar getemd. Maar als een hond in het nauw komt, als je hem dwars zit, als je hem woest maakt, kun je er beter maar voor oppassen!

Als er nu moeite in je leven komt. Als je te maken krijgt met grote vragen. Als de duivel je van God probeert los weken: als je op aarde om je heenkijkt en ziet dat er nog zoveel strijd en conflicten zijn. Laat dat dan geen reden zijn om te denken: Gods macht is beperkt. Hij laat ons alleen. Besef dan dat die moeite en die strijd er juist is, omdat de duivel getergd is. Omdat hij al flinke slagen gekregen heeft: verslagen door Jezus Christus, gegooid op de aarde, gebonden. Maar juist daarom gaat hij wel te keren en laten we daarom wakker en waakzaam zijn. Ook een gewaarschuwde christen telt voor 2!

[dia 7] 2) Pas op als bedreigde kerk

Want hoe gaat het ondertussen met de kerk op aarde? De duivel ziet dat hij het kind niet kan krijgen en richt daarom al zijn aandacht op de vrouw. Hij achtervolgt de kerk van God. Eerst probeert hij haar te krijgen met geweld, maar als ze dan naar de woestijn gebracht is, probeert hij haar mee te laten sleuren in een stroom water. Een rivier komt uit zijn mond. Hij probeert haar onder haar golven te bedelven. Zoals eens de vreemde volken rondom Israël als rivieren het land bedreigden. Als hem dat ook niet lukt, richt hij zich op de kinderen God, die zich aan God geboden houden en bij zijn getuigenis blijven.

De duivel gebruikt twee tactieken! Hij kan heel openlijk werken. Zoals hij werkt in Noord-Korea of in Syrië. Mensen worden bedreigd om hun geloof. Ze kunnen niet in alle openheid bij elkaar komen. Ze moeten hun Bijbel verstoppen. Kunnen niet zingen. Vrezen voor hun leven. Dat was ook de situatie waar veel christenen in zaten voor wie Johannes dit in de eerste plaats op papier stelde. Hij laat hun zien dat de bedreiging van de kerk komt van een stuiptrekkende, getergde duivel. Wat gevaarlijk!

Ook in Nederland kan de duivel openlijk aan het werk zijn. Dat is niet zozeer in de vorm van vervolging, maar toch is hij bezig om je weg te halen bij Christus en zijn geboden. Zoals God internet gebruikt om velen te bereiken, probeert hij ook via allerlei sites voet aan de grond te krijgen. Door verkeerde games met moord en geweld, doordat mensen zich bezighouden met sterrenbeelden en horoscopen, met popbands die openlijk het geloof ontkennen. Sommige groepen volgen bewust de duivel, met hoorntjes, duivelstekens. Soms is het in de nood, net zoals Saul in Endor, dat ze toch naar paranormale of occulte plaatsen gaan hun hulp te zoeken, zodat ze in de macht en in het krachtenveld van de duivel en zijn rijk komen.

[Dia 8] Toch zien we dat er ook een tweede manier is waarop de satan de strijd tegen de vrouw voortzet. De duivel opent zijn mond en stuurt een stroom water achter de vrouw aan. Is dat dan zo erg? Is dat dan zo gevaarlijk? Juist in de woestijn zou je denken: heerlijk dat er weer water komt. Water om te drinken, water om van te leven. Toch is dat zijn gewijzigde tactiek. Dit keer komt hij niet op klompenvoeten, maar op kousen. Hij komt heel zachtjes, je hebt amper in de gaten dat hij eraan komt.

Want terwijl het volk van God veilig in de woestijn zit, door God verzorgt wordt, probeert hij dat ze zijn water gaan drinken. Hij probeert dat ze bij hem de invulling van hun leven gaan vullen. En is dat niet de manier waarop de duivel vandaag in Nederland zijn duizenden verslaat?? Dat naar de kerk gaan, geloven iets is wat er bij hoort, maar dat je eigenlijk leeft voor andere dingen. Dat je verlangen naar geld, je verlangen naar vakantie, je verlangen naar seksualiteit, zo sterk in je worden dat je daar voor leeft, in plaats van voor God? En dat je al die mooie geschenken niet meer dankbaar van God ontvangt, maar dat die bezittingen op de eerste plaats komt te staan? Jij wilt jouw paradijsje bereiken, alleen of met jouw gezin, maar ondertussen drijf je af van God en mis je waar het echt omgaat: heb je niet in de gaten dat er een strijd gaande is en dat Gods steeds keuzes van je vraagt. Duidelijke keuzes, want als je ook maar een beetje je mee laten voeren door de welvaart, luxe en het genot, dan kun je zomaar meegezogen worden en erin verdrinken. Dan kun je zomaar het echte doel van het leven vergeten.

[dia 9] 3) Zie op de reddende God

Terwijl we dus om ons heen zien, hoe er conflicten en moeiten zijn, dat de duivel aan ons trekt, mogen we toch onze ogen omhoog richten. In de hemel klinkt als het lied van de overwinnaars, maar hier op aarde blijft Gods macht ook niet onopgemerkt. We lezen dat bij de eerst bedreiging die er komt, God zijn kerk de vleugels van een adelaar geeft. Deze snelle, sterke vogel, die alleen levende dieren verslindt, wordt naar ons toegestuurd op het moment dat de draak tekeer gaat. Hij probeert met zijn zeven koppen en tien horens de kerk te pakken, maar de kerk wordt snel weggevoerd. Ze verdwijnt naar de woestijn. Niet de makkelijkste plek, maar wel de veiligste plek. Waarin we mogen leren alles alleen van God te verwachten. God voedt je, staat er, zoals het volk Israël eens met God door Hem in de woestijn gevoed werd. En omdat Jezus eens standhield in de woestijn, mogen we op Hem vertrouwen. Het lukt de draak niet om daar te komen. We zijn beschermd door Gods engelen, door zijn macht.

De vleugels worden de kerk gegeven. Worden jou aangeboden. God geeft je de kracht van het gebed: als jij je handen vouwt en je ogen sluit, dan gaat de duivel er met de staart tussen zijn benen vandoor. Wie naar de kerk gaat, wie trouw is in bijbellezen en bidden, die mag zich veilig weten bij God. Schuilen onder zijn vleugels. God wil ons zo door ons geloof redden: het geloof dat zegt: ja ik verwacht alles van u, ik hoop helemaal op u. Soms zal het geloof aangevochten zijn, soms zal je midden in de strijd staan, maar God wil je steeds weer voeden. Vanmorgen bijvoorbeeld, doordat je weer weet wie de spelers op het wereldtoneel zijn en wie echt de overwinning haalt. Over drie weken als we met elkaar het avondmaal vieren.

Tegelijk roept het de woede van de duivel op: als we zo veilig bij God zijn en leven naar zijn geboden. Maar ook als de duivel dan een waterstroom spuwt, grijpt God in! Hij zorgt dat de aarde geopend wordt tegen dit gevaar, zoals eens de aarde openging voor de legers van Farao. God stopt de verleidingen: k hoop ook dat je daar steeds op gefocust blijft: ook in de tijd van luxe en welvaart. Soms is het goed om eens bewust afstand te nemen van alle mooie en makkelijke dingen, om te kijken waar je het echt van verwacht. Dat je gewoon voor een tijdje de alcohol laat staan, wat minder snoept, wat minder tijd besteedt aan de beeldschermen, en je meer concentreert op de voeding die God wil geven. Het kan een instrument zijn om je te richten op Gods woord en zijn geboden, om te zien wat echt belangrijk is. Alleen door Gods Woord en door Jezus Christus zullen we in deze wereld staande blijven tegen de aanvallen van de Satan.

God heeft vijandschap gezet, tussen de slang en de vrouw. De strijd is gaande, maar de overwinning is behaald. Laten we sterk zijn, ons richten op Jezus en vast geloven dat Hij eens weerkomt. We leven in de drieënhalf jaar, een tijd die plotseling zal worden afgebroken! Wat dat is ook wat Johannes mag laten zien: straks zullen de mensen uit de verdrukking komen, die het beest en zijn getal en zijn teken hebben overwonnen, Straks mag jij komen: en binnen gaan in de bruiloft van het Lam, In het nieuw Jeruzalem! Daar zal geen lijden, geen dorst, geen rouw meer zijn: daar zal God de tranen van de ogen afwissen. Dan zingen we het lied van de overwinnaars zingen: Groot zijn uw werken Heer, betrouwbaar is uw bestuur, Wie zou u niet prijzen? Alle volken zullen buigen, want nu zijn al uw rechtvaardige daden bekend gemaakt! Buig jij nu al voor Hem? Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: