Genesis 6-8 – God is trouw en zal trouw zijn! (n.a.v. Noah, de film)

Preek gehouden in Heemse, 29 juni 2014
Tekst: Genesis 6-8

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
En kijk, het is slecht. God had de wereld gemaakt, en Hij zag dat alles goed was. Maar nu beginnen we te lezen over Noach en dan ziet God dat alle mensen op aarde slecht zijn. Lamech gaat tekeer, slaat mensen neer, het huwelijk is ontwricht. De mensheid is rijp voor vernietiging. Er is geen houden meer aan. Door de film dringt het nog meer tot je door wat het betekent dat het slecht was op aarde. 1. Het kwaad is diep doorgedrongen.
Jongens en meisjes, als je zou denken: mooi er is een film over Noach, ik hoop dat mijn vader en moeder hem straks kopen of huren als hij in augustus op DVD uitkomt, dan moet je ik je toch een beetje teleurstellen. Het is een heel mooi verhaal, er zijn veel boekjes over en zelfs van playmobil heb je een ark. Want het is schitterend om te weten dat God Noach en zijn gezin gered heeft in de ark. Dat ze mochten blijven leven, dat de dieren in de ark gingen en er weer uit. Maar waarom moesten ze in de ark? Omdat de mensen op aarde zo slecht waren. Ze gebruiken geweld, slaan elkaar neer, schelden en schreeuwen. En omdat ze dat ook gefilmd hebben, heeft de film als kijkwijzer 12+ gekregen.
Mensen zomaar doodgeslagen, verkracht, in massagraven gelegd. Ze schelden en willen macht hebben. Maar het verdrietige is: ook na deze zuivering blijft het kwaad in de wereld. Ook Noach is niet volmaakt goed. De slechtheid zit in de mensen zelf: want in de ark zal ook wel eens ruzie zijn geweest, en Noach die genade vond bij God, ligt na de vloed dronken in zijn tent. Het kwaad ging met Noach de ark in. God concludeert aan het eind: Alles wat de mens bedenkt van zijn jeugd af aan is slecht (Gen. 8): al zegt God wel: Ik ga de wereld niet meer vervloeken, zoals ik gedaan heb.
Ook vandaag kun je die slechtheid nog zien. Oorlog in Syrië, straffen in Sudan, corruptie bij de banken, woninginbraken en bedreigingen. Op facebook zie je hoe iemand voor de lol wordt neergetrapt door een jongere. Wat is er veel kapot in de schepping. Maar laten we vandaag allereerst naar onszelf kijken, aan de hand van de wet: Hoe ga je zelf met je medemens om? In hoeverre doen we hem recht? Hoeveel wordt er niet kapot gemaakt door huiselijk geweld. Zelfs als je het goede probeert te doen, breekt het je bij de handen af. Die verdorven wereld van Lamech is als een spiegel voor jezelf: zou God wel reden hebben om mij te redden, durf ik echt eerlijk naar mijn leven te kijken?

Maar wat een geweldig nieuws is dan dat de Bijbel zegt: Noach vond bij de Heer genade. 2. Toch klinkt er een boodschap van redding. God maakt aan Noach bekend dat Hij inderdaad de aarde gaat straffen, maar dat hij de opdracht krijgt om een ark te bouwen. Hij en zijn gezin zullen gered worden.
Het is bijzonder dat Noach de stem van God kon horen. Zo horen wij dat vandaag niet meer zo direct. Juist als je een film maakt is het de vraag hoe je dat ook goed in beeld brengt. Maar de film gaat daar heel eerbiedig mee om. God wordt niet afgebeeld en je hoort Hem niet spreken. Wel zie je dat Noach tot de overtuiging komt dat God de aarde gaat verwoesten, niet door vuur, maar door het water. Daarom moet hij de ark gaan bouwen. Hij gelooft Gods boodschap. Hij neemt Gods woorden aan. Een waanzinnig project, waarvoor de mensen uit zijn tijd hem ook wel voor gek zullen hebben verklaard. Maar hij geloofde, zoals Hebreeën zegt. Hij werd de heraut van de rechtvaardigheid ((2 (Petrus 2:5). Hij wist dat je maar niet gewoon door kon gaan, maar dat God een weg van redding opende en dat je die dan ook moet gebruiken.
In die zin is Noach ook niet degene die de wereld redt, het is God die door het oordeel heen zijn genade toont. Hij schakelt Noach in om de wereld te redden. Maar Noach luisterde en ging aan het werk.
Ook vandaag kun je afvragen: hoe weet ik nu dat God bestaat? Hoe kan ik zijn stem horen? Hoe weet ik nu dat hij spreekt? Vandaag hebben we de Bijbel, het boek waarin God zich bekend maakt. Geloof maar dat God door de Bijbel tot je wil spreken. Geloof maar dat Hij zijn woorden tot je richt. Op zondag mag je die woorden horen door de dominee, die het uitlegt voor deze tijd. Maar alles staat en valt met geloof: geloof je de dingen die je niet kunt zien. Geloof je dat God ook jou roept om de ark binnen te gaan, om de redding aan te nemen? Vertel je zelf ook aan anderen dat God een keuze vraagt en dat je niet kunt zeggen: ik zie wel. Want eens zal het te laat zijn.
Noach vond genade in de ogen van de Heer! Niet omdat hij nu perfect was, maar hij leefde in verbondenheid met God. Hij geloofde Gods woord, al leek het zo vreemd en zo onwerkelijk. Geloof is soms ook moeilijk, maar ook voor jou is er redding! God gaf zijn eigen Zoon Jezus Christus als mijn redder. Die Zoon maakte Gods wil bekend. In de ark gaan betekent vandaag: schuilen bij Jezus Christus. Geloven dat Hij voor je zonden betaald heeft en dat Hij door zijn Geest je leven nieuwe wil maken. Gait Hakkers heeft die genade in zijn leven gevonden. Door Christus mag ook u, mag ook jij genade vinden in Gods ogen!

God redt Noach door de ark, zoals Mozes later in een arkje gered werd. Het is een immens bouwwerk wat Noach moet gaan maken. 135 meter lang, 22,5 meter hoog en 13,5 meter breed. Hij moet het maken van hout. Het hout moet in elkaar gevlochten worden. Het moet met pek bestreken worden. Bovenin komen openingen, voor licht en lucht, er komen allemaal ruimtes in en nesten in. Wie de film ziet komt onder de indruk van hoe groot dit geweest moet zijn, dat zal ook gebeuren als je in Dordrecht de ark gaat bekijken die daar nagebouwd is. 3. Door het oordeel heen word je gered.
Niet op alle vragen krijgen we een antwoord. Hoe heeft Noach dat voor elkaar gekregen? Zo’n grote ark, in die tijd? De film sluit aan bij het apocriefe boek Henoch: De wachters, enorme monsters helpen de ark te bouwen, Noach kreeg hulp van boven. Aan de éne kant kun je zeggen: wat een fantasie. Aan de andere kant: met de zondvloed is veel veranderd. Van de tijd van de voorgeschiedenis, van de giganten, van dat mensen honderden jaren oud werden gaan we over naar de tijd dat God zijn levensgeest terug neemt.
In de bijbel lezen we dat de dieren dan naar de ark toekomen. Wie is er wel eens in de dierentuin geweest? Zoveel dieren, in zoveel hokken. De aap en de giraf, de zebra en de leeuw, de slang en de eekhoorn, het schaap en de duif, de slang en de kameleon. Hoe kwamen die dieren in de ark, hoe kregen ze te eten, wat moesten de vleesetende dieren eten, hoe kon er goed voor die dieren gezorgd worden. Vragen waarbij je het gaat duizelen. Vragen waar de bijbel ook geen antwoord op geeft. De filmmaker laat het wel heel mooi zien: de dieren stromen samen, komen allemaal. Er is iets in hun dat hun naar de ark toedrijft. En hij fantaseert dat ze in de ark worden ze bedwelmd. Ze houden een soort winterslaap.
God zorgt voor de dieren … maar de mensen moeten zelf komen. Nog één keer klinkt er dan in de bijbel de aankondiging: nog een week en de vloed zal komen. Maar ook dan komen de mensen niet. God zelf sluit de deur. Van boven en van onder komt het water. Wat een immense watervloed. Maar wat een vernietiging: de deur is dicht. Mensen die in de ark willen komen, kunnen niet meer gered worden. Dan is het echt te laat. Er mag zelfs geen touw uitgegooid worden om de mensen toch nog te redden. Wat een vreselijke straf. Wat een oordeel. Een oordeel dat we allemaal hadden moeten ondergaan, als we geen genade in Gods ogen hadden gevonden.
Elke keer klinkt bij de doop een verwijzing naar Noach. God had hem gered, slechts acht zielen. De doop verbindt ons aan Noach. Want wie gelooft zegt: ik ga de ark in. Ook ik ga dood door de zonden, wordt met Christus begraven in het graf. Maar ook ik mag met hem gered worden. Hij is het die echt het graf is ingegaan. Hij spartelde reddeloos in onze doodszee en verdronk. Het woord ark betekent ook wel ‘doodskist’. Je laat je eigen leven los. De regen en de vloed komen. Je kunt het zelf niet meer redden. Wie zich zo nu toevertrouwt aan Christus, mag veilig zijn. Mag uitzicht hebben op het eeuwige leven. Want eenmaal komt Hij terug en dan zal het zijn als in de dagen van Noach: plotseling zal er een nieuwe hemel en nieuwe aarde komen.

Het regent, het regent, het regent. Veertig dagen lang. Het water stijgt tot boven de hoogste bergen. Maar de vloed gaat maar niet als maar door, maar door de Geest, door de wind van God komt het water tot rust en wordt het weggeblazen. Nog een tijd lang dobbert de ark op het water. Maar plotseling knalt de ark op een berg. Op de berg Ararat komt de ark tot rust. Wat een klap moet dat gegeven hebben. Noach stuurt de raaf en de duif uit. En het is maar een klein zinnetje, maar wat een geweldig nieuws: De duif komt niet meer terug. De aarde is weer bewoonbaar! 4. Want God is trouw en zal trouw zijn!
En dan zullen de dieren uit de ark gegaan zijn. Indrukwekkende beelden in de film dat een aapje een jong heeft, dat er een jong hertje wordt geboren, een jonge vogel die gevoed wordt. Dat Gods goede schepping toch voort kan gaan. God heeft de aarde niet losgelaten, maar zijn trouw is groot.
En die trouw vertaalt zich ook naar de mensen toe. God sluit zijn verbond. Hij zal zelf zorgen dat regen en droogte elkaar opvolgen. Hij zorgt ervoor dat na de lente de zomer komt. Laten we zo ook leren om naar de natuur en schepping te kijken: niet alleen dat het mooi gemaakt is, maar vooral ook het wonder dat God het bewaart heeft, dat we vanuit Gods genade toch nog hier kunnen leven en dat niet alles verwoest is.
Waar het verhaal van de schepping uitloopt op de zevende dag van rust, loop de geschiedenis van Noach uit op het offer. Noach heeft stenen opgestapeld. Een rein dier geslacht. De reuk stijgt op naar boven. Het offer is voor God aangenaam. God toont zijn trouw en gaat verder. De boodschap van de film is dat we goed voor de schepping moeten zijn en vooral dat de mens steeds weer een nieuwe kans krijgt. Je kunt kritiek hebben op de Holleywoodachtige scene in de film, waarbij geweld is. Vooral ook over wat er allemaal verzonnen is over wat er in de ark gebeurd. Maar ik hoop dat je vooral ziet dat de geschiedenis met Noach meer is dan dat de mensen soms een tweede kans krijgt.
Want wat we vooral mogen ontdekken is dat God zijn verbond sluit. Hij zal trouw zijn aan wat Hij belooft. De aarde wordt niet meer vervloekt, eens zal in onze plaats Christus de vloek dragen. Zijn offer aan het kruis was voor God aangenaam. Hij zorgt ervoor dat er straks een echt volmaakte wereld zal komen. Hij roept je op om nu te leven vanuit zijn geboden en met zijn beloften. Om niet in geweld, maar in liefde te leven. Je bent soms zomaar ontrouw aan Hem, maar elke keer als de regenboog in de wolken staat mag je het weten: God denkt aan ons. Hij is trouw, dus laten we trouw zijn aan Hem! Amen

 

liturgie Heemse

Welkom en mededelingen

Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen (staande)

Zingen Ps 106:1 (staande)

Wet (tien geboden + tien beloften)

Zingen Gezang 156: Heer, ik kom tot U.

Gebed

Lezen Genesis 4:19-24

Lezen Genesis 6:11-7:1; 7:17-8:5; 8:20-22

Zingen Gezang 2 (het water steeg wel hoog)

Tekst Genesis 6:5-8

Preek

Zingen Psalm 124

Gebed

Collecte (Herstel mijn eerste liefde, beamen en zingen)

Zingen Gezang 111 (Jezus leeft in eeuwigheid, staande, aangekondigd na collecte)

Zegen en gezongen amen (staande)

[Sela ‘Ik zal er zijn’ past ook schitterend bij deze preek!]

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: