Zondag 2 en 3 – Jezus pakt ons probleem in de kern aan!

Preek gehouden in Lemelerveld en Heemse,
Tekst: Zondag 2 en 3 en Marc 2:1-12

Toch is het apart, geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[Dia 1] Is dit nu waar die op zit te wachten?
Wanneer de vier vrienden zich met veel moeite door de mensenmenigte heen gewrongen hebben; Als het draagbed met de verlamde man met veel moeite de trap op is gekomen;
als er een gat in het dak is gemaakt en het leem langzaam afbrokkelend op de grond valt waar Jezus zit, en als die man dan met touwen neergelaten is op de grond … dan krijgt die man te horen: je zonden zijn je vergeven! De verkeerde dingen die jij in je leven gedaan hebt, zijn vergeven. De slechtheid in je die steeds weer de kop op steekt, rekent God je niet meer aan. Elke keer dat je je niet gehouden hebt aan wat God van je vroeg in zijn regels en geboden, het telt niet meer, het maakt niet meer uit: God doet het weg van je, zover als het oosten is van het westen, Hij legt het op de bodem van de oceaan. En waar wij wel eens te moeite hebben om de zonde van een ander te vergeten: God zal er niet meer op terugkomen. Voor Hem is eens vergeven altijd vergeven! Geweldig! Maar het blijft apart. Lag hij hier op te wachten, hebben ze hiervoor al die moeite gedaan om bij Jezus te komen? Is dit de boodschap die je als ambtsdrager mag hebben?
[Dia 2] Wat is nu werkelijk het probleem waarvoor hij bij Jezus komt? Wat is het probleem in zijn leven. We weten het niet precies, maar hij zal net als veel van die andere mensen die tijd toch waarschijnlijk vooral gekomen zijn voor de wonderen van Jezus. Hij kon niet lopen. Hij moest zijn geld maar bedelend bij elkaar zien te krijgen. Hij kon geen werk doen. Er waren geen verpleeghuizen of opvanghuizen waarin hij geholpen kon worden. ’s Morgens als hij wakker was wist hij al weer dat het weer een dag vol moeite zou worden. Hij was afhankelijk van anderen, die hem ergens naar toe brachten. Er waren nog geen mooie rolstoelen. Anderen moesten hem rijden en wat kan het moeilijk zijn om afhankelijk te zijn. Als je niet zelf kan bepalen wat je wel en niet gaat doen. Wat is het lastig om met een handicap door het leven te moeten. Of het nu gaat om verlamdheid of blindheid, om een beperking aan je ogen of een beperking aan je oren, of het nu iets is wat iedereen kan zien of iets wat een ander niet kan zien, maar waardoor het lastig is om goed met anderen om te gaan: denk aan autisme of ADHD. Deze man had een beperking en hij wilde er nu vanaf. Niet straks pas op de nieuwe hemel en nieuwe aarde als hij rond zal kunnen huppelen in een volmaakt lichaam. Nee! Hij wil er nu vanaf, en daarvoor hebben die mannen de moeite gedaan. Ze hopen zo dat deze wonderdoener hun vriend weer kan laten lopen. Ze hebben er een groot geloof in, want ze gaan er zelf voor door het dak!
[Dia 3] Als we met elkaar praten over die vraag: wat is er mis? Wat gaat er verkeerd? Wat is onze ellende: dan zullen niet veel mensen op straat zeggen: het grootste probleem is de zonde. We hebben op catechisatie met elkaar ook over de ellende gepraat en eens opgeschreven: wat is er nu mis met deze wereld, en er kwam een heel lijst met dingen die mis waren: Er is haat, ruzie, jaloezie. Sommige haat loopt zo hard op dat het oorlog wordt. We zien de verderfelijke macht van ISIS. Verder komt ook de ziekte terug: Ebola vraagt al duizenden slachtoffers. De angst neemt toe dat het zich verder verspreidt. Er wordt al gesproken over de grootste bedreiging sinds aids. Verder zijn er natuurrampen: een vulkaanuitbarsting in Japan vraagt het leven tientallen mensen. Maar ook ongelukken: mensen komen om tijdens een show met een monstertruck in Haaksbergen. Verder noemden ze nog de pijn die er kan komen door seksueel misbruik. Ook werden verslavingen opgenoemd: drugs en alcohol kunnen veel kapot maken. Door fraude gebeuren er een hoop verkeerde dingen, en waarom ze de belastingdienst bij de ellende hebben gezet, zou ik eigenlijk niet weten ;-). Er is in ieder geval een hoop ellende in deze wereld. Je komt het tegen als ambtsdrager. Sommige dingen hebben met elkaar te maken, daarom de lijntjes…
[Dia 4] Stel nu dat we met al onze problemen bij de Here Jezus komen. We hebben net in de catechismus gehoord dat onze enige troost in dit leven is dat we van Hem zijn. Dus dan gaan we dat houvast, gaan we de troost ook bij Hem zoeken. We doen moeite om Hem te vinden en hebben een vast geloof. Dan kom je bij de Here Jezus: de Here Jezus ziet ons staan, weet waarvoor we komen en dan zegt Hij: Je zonden zijn je vergeven! God rekent jou wat jij verkeerd gedaan hebt niet meer aan. Daar zit je dan met je verdriet over dat ongeluk, je kwaadheid over dat seksueel misbruik, je moeite met die ziekte, waar je elke dag weer tegenaan loopt. Misschien heb je de neiging om dat te roepen. Om dat uit te schreeuwen. Om dat huilend bij God neer te leggen. Heer, zie toch mijn ellende. Zie, toch mijn nood en help mij toch in mijn verdriet!
[dia 5] Toch laat de Zoon van God hier zien dat Hij echt het probleem in de kern aan wil pakken. De Here Jezus weet van de ellende van de man, maar Hij wil niet bij de buitenkant blijven staan. De Here Jezus wil naar de binnenkant toe. Naar het hart van het probleem. Daarom gaat Hij inderdaad terug naar de zonde, naar de dingen die verkeerd gingen. Daarom zegt de catechismus ook dat onze ellende voortkomt uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Toen kwam de zonde de wereld binnen.
Toen veranderden er twee dingen: in de eerste plaats raakten we van God vervreemd. Er kwam een kloof tussen God en ons. De volmaakte liefde en harmonie verdween uit ons leven, waardoor we niet meer volmaakt op elkaar gericht zijn, maar juist op ons zelf.
En in de tweede plaats omdat die zonde er kwam: kwam er ook de dood. God had het gezegd: Wie eet van de boom zal zeker sterven. En zo gebeurt dat dan ook. De dood komt de wereld in: dat klinkt heel ver weg, maar het betekent dat er een keer een einde komt aan het menselijk leven. Dat kan gebeuren door een ziekte die je lichaam kapot maakt, het kan gebeuren door een natuurramp die je om doet komen en het kan gebeuren door een ongeluk. Het menselijk leven wordt kwetsbaar, we zijn omgeven door gevaren. De dood is een sterke macht geworden: want waar de stoet van het leven steeds weer aanwas heeft door nieuwe leven, staat de dood met zijn grijpgrage handen en grijpt sommigen van ons al jong en anderen ouder, maar langzaam verdwijnt het begin van die stoet van de aardbodem. Vraag maar aan de zeer ouden onder ons hoeveel klasgenoten, broers en zussen nog in leven zijn. De dood heeft het leven in zijn macht gekregen.
[Dia 6] Er zijn dus twee dingen die veel met elkaar te maken hebben: de manier waarop mensen leven en op zichzelf gericht zijn aan de ene kant en de dood die in de wereld is gekomen aan de andere kant. Soms is kwaad heel direct een gevolg van wat iemand verkeerd doet: iemand is racistisch, iemand pleegt fraude, iemand raakt aan de drank. Andere dingen kan een mens niets aan doen: een vulkaanuitbarsting of een ziekte: daar hebben we maar een rondje om gezet. De verlamde man kan er niets aan doen dat hij verlamd is. Al hangen dingen soms wel nauw samen: een aardbeving heeft niemand in de hand, maar een ondeugdelijke bouwconstructie is wel een menselijke fout. Ebola heeft geen mens bedacht, maar toch lijkt het erop dat mensen hier in staat zijn het wel te bestrijden en is dat in Afrika door gebrek aan voorlichting en medische zorg weer een stuk moeilijker.
[Dia 7] Wanneer deze man bij Jezus komt, wil Jezus eerst de bron van het probleem aanpakken. De grootste kern van het probleem ligt daar dat de zonde in de wereld is gekomen. Door de zonde is er een afstand tot God gekomen en is er veel moeite en strijd. Is er de dood in de wereld gekomen. Ons probleem is dat we niet in volmaakte liefde met elkaar kunnen leven, en daardoor is de wereld niet langer volmaakt. Daardoor hebben dood en ziekte nog steeds macht.
Dat wil niet zeggen dat deze man ziek was door zijn eigen zonde. In Johannes 9:2 gaat Jezus heel duidelijk in tegen dat geloof van de mensen. Dat ze zeggen: Jij hebt een probleem, dus jij hebt wat verkeerd gedaan. Jij kan niet lopen, dus jij of je ouders hebben gezondigd. De Here Jezus geeft heel duidelijk aan dat je zo niet mag denken. God straft zo niet gelijk de zonde. Wanneer er dus erge dingen in je leven gebeuren. Je krijgt te maken met ziekte, een ongeluk, verdriet. Dan mag je wel aan God vragen: Here, waarom? Maar je hoeft nooit te denken dat het antwoord dan is: omdat jij niet naar mij geluisterd hebt, omdat jij toen die en die zonde gedaan hebt, daarom straf Ik jou nu. Zo werkt God niet! Wij krijgen vaak geen antwoord op de vraag waarom? Het enige wat je zou kunnen zeggen is: omdat de wereld hier nog niet volmaakt is, omdat ons leven nog aan de dood is onderworpen. Omdat de macht van satan nog zo groot is. Daarom laat God in deze wereld deze dingen nog toe…
[Dia 8] De Schriftgeleerden die erbij staan laten in hun reactie zien dat ze het wel eens zijn met Jezus. Ze worden niet boos op Jezus op het moment dat Jezus door zijn opmerking eigenlijk ook zegt dat dit een zondig mens is. Ieder mens is zondig geloven zij, en ik denk niet dat iemand van ons dat zal ontkennen. We hebben allemaal te maken met onze zonden en mensen die ons willen helpen ons gedrag te veranderen kunnen goed geld verdienen, want er is nog heel wat gedrag dat beter kan: Ben Tiggelaar zei van de week: we zijn als een vliegtuig dat maar 5% van de reis op koers ligt. Het verdrietige is dat we door dit gedrag ook zo vaak anderen pijn doen. Dat anderen het slachtoffer worden van die zelfgerichtheid, wat misschien niet opzettelijke haat tegen een ander is, maar wat het feitelijk wel wordt. Wie haat is meer gericht op zichzelf en heeft geen oog voor de moeite van de ander.
De Farizeeën worden alleen wel boos op Jezus als Hij de zonden van die man vergeeft. Dat kan er bij hun niet in. De zonde, het lijden, de moeite is in deze wereld gekomen als straf van God op de zonde. Tegen een genezing hebben ze geen bezwaar, maar dat iemand met de boodschap komt: je zonden zijn vergeven, het is weer goed tussen God en jou. Daar maken ze bezwaar tegen. Want de zonden kan alleen God vergeven. Het zou vreemd zijn dat als jij op mijn teen staan, een ander zou zeggen: het maakt niet uit, het is je vergeven. Ik heb een zere teen, dus ik vergeef. We hebben tegen God gezondigd, dus alleen God kan vergeven. Hij alleen kan werkelijk een einde aan het kwaad maken. Hij alleen is in staat de mens weer in goede harmonie met God en met de naaste te brengen. Jezus maakt hier duidelijk dat hij zelf God is! Hij wil voor de Schriftgeleerden en alle mensen die daar staan duidelijk maken dat hij gekomen is, niet alleen voor het buitenkantprobleem: maar juist ook voor het binnenkant probleem. Hij is God zelf!
[Dia 9] Wanneer we dat zien zijn we tegelijk gekomen bij het hoopvolle van zondag 3. De laatste vraag en antwoord die vandaag aan de orde komt. Inderdaad het kwaad zit diep in ons. Tenzij.. er is een uitweg. Tenzij we van boven opnieuw geboren worden. Tenzij er van Gods kant een nieuwe begin gemaakt wordt. Zelf kunnen we het niet helemaal oplossen en toch … er mag iets nieuws gaan bloeien. Jezus mag de Schriftgeleerden iets van het nieuwe rijk laten zien dat opengaat voor zondaars. Hij laat zien dat deze man ook weer gaat lopen. Rondom Hem zien we het licht van het nieuwe rijk, waarin zelfs ziekte en handicap als sneeuw voor de zon verdwijnen. Waar het probleem van de zonde is aangepakt, zal het leven nieuw worden. Dat mag je nu al heel direct merken: als je door de Geest de zonde achter je laat en toch mooie dingen in je leven laat zien. Als je je inzet om de gevolgen van de zonde te bestrijden en in te perken. Als je elkaar ondersteunt in deze onvolmaakte wereld. Straks mag het helemaal volmaakt zijn als Jezus weerkomt. Als alle nieuw wordt.
Laten we daarom elkaar wijzen op Jezus, laten we op weg gaan, gelovig, ons tussen de mensen doorwringen. Zelf zijn we te verlamd om die wereld te bereiken, maar laten we elkaar helpen vol geloof. Wie zijn zonden belijdt, neerlegt aan de voeten van Jezus en van Hem de redding verwacht zal zeker delen in die volmaakte wereld, die komt omdat de zonde door Christus aan het kruis is geslagen en God daarom een volmaakte wereld kan brengen. God had ons goed gemaakt om Hem te loven: de man is vergeven! Hij pakt zijn matje op en prijst God! Laten ook wij zo genade van God ontvangen en Hem loven. Amen.

Liturgie

Votum en zegengroet

Zingen: Opwekking 640: Ik hef mijn ogen op naar de bergen (Psalm 121) (staande)

Gebed

Lezen Marc 2:1-12

Tekst Zondag 2 en 3

Zingen: Psalm 130:1,2,3 (Geleerd Doekesschool bovenbouw)

Preek

Zingen: Psalm 19:3 en 5 (Geleerd Doekesschool Groep 4)

Geloofsbelijdenis (staande)

Zingen: Gz 107:1 (staande)

Gebed

Collecte: Kerk + Kerkelijke activiteiten

Zingen: Psalm 66:3 en 7 (aangekondigd na collecte, staande)

Zegen en gezongen amen (staande)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: