Jesaja 45 – Kom tot de verborgen God, die ons in Christus redding biedt

Preek gehouden in Heemse, 7 december 2014 (2e advent)
Tekst: Jesaja 45:14-17

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus,
Soms is iets verborgen … een cadeau is nog ingepakt, een kleed hangt voor het toneel, iemand heeft zich verstopt.
Zo kunnen soms dingen van God ook verborgen zijn. We leven in de tijd van Advent, van verwachting. Soms kan er wel veel onduidelijk zijn. Dat je vragen hebt aan God. Ik denk bijvoorbeeld aan iemand die te maken heeft met erfelijke ziekte die in de familie zit. Een ziekte waardoor het leven onder spanning komt te staan. Waardoor er regelmatig onderzoeken moeten zijn. Steeds angst voor een verkeerde uitslag, en als het dan mis gaat: de zorgen en spanning, het gemis en verdriet dat er dan komt. Wat is de toekomst dan onzeker en verborgen. Maar vooral ook, hoeveel vragen je ook stelt: het blijft voor je verborgen waarom dit nu moet gebeuren.
Een ander punt is waar we het van de week op catechisatie over hadden. Als de zonde nu in de wereld komt omdat Eva en Adam die vrucht aan de boom zo lekker vonden, waarom zet God die boom daar dan neer. Had Hij dat dan niet anders kunnen doen. Hij weet toch alles, dan had Hij toch ook kunnen weten dat die veel te verleidelijk was voor de mens zoals Hij die gemaakt had? Er valt best iets over te zeggen (God wilde echte liefde en geen robotjes die voorgeprogrammeerd zijn) maar uiteindelijk blijft het een moeilijke vraag. We kunnen Gods plan niet narekenen.
Wie in de kerk komt, wie gelovig is, zal regelmatig voor vragen staan. Dat je dingen niet begrijpt, of dat de dingen te moeilijk of hoog gegrepen zijn. Het is eigen aan het geloof dat we nog niet alles kunnen zien, en dat sommige dingen een raadsel zijn. Toch nodigt God ons uit om tot Hem te komen, is Hij tegelijk onze Redder. Geeft Hij zijn Zoon Jezus Christus en nodigt Hij ons om volgende week het avondmaal te vieren.

Kom tot de verborgen God, die ons in Christus redding biedt
1. Deze God zie je niet,
2. Hij is het die ons in Christus beziet
3. Hij wil dat je zijn redding geniet!

1. Deze God zie je niet
Het is maar een kort zinnetje wat hier staat. ‘Voorwaar, U bent ene God die zich verborgen houdt!’ Het zijn woorden gesproken door de Egyptenaren, Nubiërs (mensen uit Ethiopië) en de mensen uit Sudan, de lange Sabeers. Zij beschrijven die God van Israël. Zij zeggen: die God van jullie is een verborgen God. Een verwijt en beschrijving die niet alleen toen, maar ook vandaag nog geuit kan worden. Wat zie je van jullie God? Wat laat Hij van zichzelf zien? Jij gaat toch naar de kerk, wat kan die God dan voor jullie doen? Laat God eens iets zien van zichzelf.
Als we dit zinnetje goed lezen zitten er verschillende kanten aan. Het eerste wat ze ermee willen zeggen is: die God van jullie kun je niet zien. Onze goden kun je zien. We maken ze van hout of van metaal. We nemen ze mee naar de plaats waar we ze neer willen zetten. In de strijd dragen we ze voor ons uit. Maar als we bij jullie in de tempel komen dan zien we helemaal geen god. Geen godenbeeld: jullie hebben een verborgen God. Een God die je niet kan zien. Ze dachten: niet zo vreemd dat Israël verliest, want er is toch geen God die je kan zien.
Het tweede wat je kan zeggen is dat God een verborgen God is, omdat God zijn aangezicht voor ons verbergt. Verschillende keren in de Bijbel komt het naar voren dat wanneer de Here boos wordt op zijn volk, Hij zijn gezicht afwendt en Hij niets met het volk te maken wil hebben. In Jesaja 8:17 komen we dat zo tegen. Jesaja moet dan, voordat het volk in ballingschap gaat, het volk aanzeggen: als jullie zo doorgaan met zondigen, met knielen voor de afgodsbeelden, als jullie nog langer Mij vergeten, dan zal God zich van jullie afwenden. Hij zal jullie straffen. Dan zal de Heer de koning van Assyrië en een geweldige legermacht over jullie uitstorten. Dan God zich zo voor zijn volk verbergen en hen in ballingschap laten gaan.
Het derde wat je zou kunnen zeggen is dat het plan dat God met zijn volk gaat verborgen is. Jesaja richt zich in deze hoofdstukken tot het volk in ballingschap. Ze zijn ver weg van hun eigen land. De Here straft ze voor hun zonden. De mensen begrijpen niet waarom ze het zo moeilijk moeten hebben. Als God de God van Israël is, als Hij werkelijk machtig is. Waarom helpt Hij dan niet? Waarom gaat het dan niet beter met zijn volk? Waarom ligt de tempel in Jeruzalem er dan zo verlaten bij? Waarom moeten ze dan zo ver weg zijn en zoveel ellende doormaken. Nu spotten de andere volken met hen: jullie hebben een verborgen God, en inderdaad Here, het lijkt wel of U zich steeds weer verborgen houdt. Wat maken we een ellende mee! Hoe lang moet het nog duren?
Dat is wat ik bedoelde in de inleiding met die erfelijke ziekte die in de familie kan komen. En je kunt je eigen moeite daar ook bij invullen. Waarom wordt er zoveel kapot gemaakt doordat er teveel gedronken wordt? Waarom, Heer, is er die ziekte of dat sterven? Waarom zit ik zo vast in de schulden en kom ik er niet uit? Waarom voel ik mij zo eenzaam en verlaten? Van de week vroeg ik nog: stel je voor dat je een vraag mag stellen aan God, waarvan je zeker weet dat je er antwoord op zou krijgen, wat zou je dan vragen. Ik denk dat iedereen dan wel graag wat antwoorden zou krijgen op de vraag waarom de dingen in zijn of haar leven zo liepen zoals ze lopen. Dat je wel eens zou willen kijken in Gods plan. Als je verdrietig, onzeker of angstig bent: Heer, alstublieft, wilt U ons toch antwoord geven. Wat is het soms zo moeilijk dat U zich verborgen houdt, dat U zover weg bent.

2. Deze God is het dit ons in Christus beziet
Dit vers heeft gelukkig twee kanten! Want tegelijk zeggen de mensen over de God van Israël. U bent het die redding biedt, verlossing. Een woord waar je de naam Jezus, Verlosser al in door hoort klinken. Jesaja beschrijft in dit hoofdstuk hoe er voor het volk in ballingschap redding en verlossing zal komen. God zal zijn gezalfde sturen, en dat is dan niet iemand uit het volk: dat is de heidense koning Cyrus. Hij zal straks in 538 voor Christus het volk de vrijheid geven om terug te keren naar het land. En zo is het ook gegaan. Tijdens Cyrus mochten velen weer terugkeren naar het beloofde land.
Waarom? Jesaja is er in dit boek mee begonnen. Troost, Troost, mijn volk. De slavendienst is voldaan. De schuld is betaald (Jes 40). God zegt: Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Ik zal je vrijkopen! Wees niet bang! Moet je door het water gaan – Ik ben bij jou! Want ik de Heer ben je redder, voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubie en Seba ruil Ik in tegen jou (Jes. 43). God ziet om naar zijn volk. En dan zie je in dit hoofdstuk hoe Cyrus ervoor zorgt dat Jeruzalem weer bewoond gaat worden. Hoe het volk terugkeert. Ze gaan samen op naar Jeruzalem: en de volken die God al eerder had genoemd die gaan mee naar de heilige plaats. Zij zijn nu geboeid, in plaats van de Israëlieten. Ze zeggen het: inderdaad alleen bij de Heer is redding. Hij is de enige (14). Het lijkt wel even mooi om zichtbare goden te hebben. Een beeld dat je kan zien, dat je mee kan dragen, maar uiteindelijk sta je dan te schande. Dat betekent: dan is er geen redding, maar ga je juist verloren. Wie een houten godenbeeld ronddraagt heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een God die niet kan redden? Nee: God geeft echt redding: Hij zegt, je dacht misschien dat Ik ver weg was, maar zou ooit een vrouw haar kind vergeten dat ze bij zich droeg? Zo zal ik Jeruzalem nooit vergeten. Ze staat in mijn handpalm gegrift. Ik zal werklelijk redding geven.
Bedenk goed dat deze woorden van Jesaja geschreven zijn aan mensen die nog in ballingschap zitten. Die de heersers van Babel alleen kennen als wrede vorsten die hen het leven moeilijk maken. Die nu wel mooie woorden horen over dat God alles omkeert en zijn volk gaat bevrijden, maar die dat nu nog niet ervaren. Midden in hun moeite, als er nog zoveel verborgen is, zegt de Heer: Ik geef om jullie! Ik laat jullie niet los!
Dan zou het volk kunnen vragen: waarom moet God dan zo moeilijke weg gaan. Waarom is Hij nu ver weg? En dan kun je wijzen op hun zonden, waarvoor betaald moest worden. Maar zullen ze zeggen: had God dan niet gelijk na het paradijs alles goed kunnen maken? Had hij ons dan niet zo kunnen maken dat we trouw waren aan Hem? Waarom gaat Hij zo’n omweg met zijn volk via ballingschap, via Babel, via zoveel moeite.
Straks vieren we het kerstfeest. God heeft zijn heil voor de volken laten zien. God geeft zijn eigen Zoon de verlosser. We vieren het Avondmaal. Er is licht voor een wereld in duisternis. Er komt vrede op aarde: maar dat zijn wel woorden gesproken aan ons die nog zoveel moeite kennen. Ook wij kunnen vragen waarom duurt het zolang voordat Jezus terugkomt en alles nieuw wordt? Heer, U bent in het verborgene, maar tegelijk we mogen vasthouden en het tegen elkaar zeggen: dit is wel de God die redding biedt. Die naar ons omziet in zijn Zoon Jezus Christus. De lange gang van de God door de geschiedenis, is vaak een verborgen gang, maar God werkt wel naar zijn doel toe.
En achteraf zeg je: wat heeft God wonderlijk gewerkt. Anderen stonden te schande, hadden niets aan hun goden. Maar hier staat: ook die andere volken, ook die andere mensen komen, en zeggen er is maar één die redding biedt. Juist door die omweg, zal God uiteindelijk alle volken brengen naar Jeruzalem. Zal er voor iedereen verlossing kunnen zijn. Zal er uiteindelijk een nieuwe Jeruzalem zijn waarvan alle volken mogen zeggen: ik ben daar veilig en geborgen. Ik hoor bij die God van het heil!

3. Hij wil dat je zijn redding geniet
Wat wordt er dan van u, van jou verwacht, als we zo’n God hebben? Vers 22 zegt: “Kom terug tot mij en laat je redden, ook jullie aan de einde van de aarde, want Ik ben God, er is geen ander”. Er kunnen allemaal vragen aan God zijn. Je kunt dingen niet begrijpen, maar laat dat geen reden zijn om te zeggen: ‘Nu ga ik wel mijn eigen gang. Dan leef ik wel zonder God’. Want als je je eigen gang gaat. Als je je leven zelf in gaat richten en bouwt op dat wat je kan zien. Als je wegvlucht in de afgod ‘alcohol’; als je je leven bouwt op de afgod ‘geld’; als je je geluk zoekt in ‘macht en positie’. Als je je leven in gaat richten zonder God, en niet begrijpt als mensen God op de eerste plaats blijven zetten, dan zal je uiteindelijk bedrogen uitkomen. Gods liefde is groot, Hij komt met redding. Maar God laat ook niet met zich sollen. Hij zegt: Ik heb niet in het verborgene gesproken. Het is niet onduidelijk wat ik van je vraag. Elke zondag hoor je weer de tien geboden, er is geen woord Spaans bij. Ik vraag dat je Mij alleen dient, dat je niet vloekt en dat je mijn dag echt een dag apart maakt en naar de kerk komt. Ik vraag dat je gehoorzaam bent aan ouders, leraren en ambtsdragers; dat je geen haat blijft dragen, niet aan andermans bezit komt. Dat je breekt met die verslaving. Dat je in opstand komt tegen het onrecht in deze wereld en ziet wat voor nood er is. Dat je niet steeds meer wilt en dat je niet over anderen praat. Mijn regels zijn niet verborgen maar helder. Leef er dan ook naar!
Wie dan zegt: Ik wil ook komen tot de Heer. Ik verwacht alleen van Hem redding. Ik verwacht ook vergeving van mijn zonden. Wie zich zo door de Geest met God laat vullen, bekeert en op weg gaat naar het heil van de Heer, laat die genieten van Gods vreugde. Voor velen is het verborgen, voor ons is ook nog veel verborgen, maar aan Gods trouw en liefde hoef je niet, hoef je nooit te twijfelen. God zegt: Een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Ik doe wat ik zeg. Uiteindelijk zal elke knie zich buigen voor deze God, voor deze Heer. Zullen we met alle volken en talen opgaan naar het hemelse Sion!
Laat U dan ook door Hem redden!
Kom volgende week en leg U leven in zijn handen.
Er is nog veel verborgen, maar wie schuilt bij God: die is veilig en geborgen.
Die zal God veilig brengen naar die grote dag dat alles nieuw wordt!
Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: