Zondag 11 – Blijf zien op Jezus, jouw Verlosser!

Preek gehouden in Heemse, 11 januari 2015
Tekst: Zondag 11

Geliefde gemeente van Jezus,
Verlossing, redding, bevrijding.
Dat is de boodschap van Jezus. Als Hij je een hand gaf en zich voorstelde en zei: ‘Ik ben Jezus’, dan zegt Hij eigenlijk: ‘Ik ben je Verlosser!’. Ook al had iedereen in zijn tijd wel een klasgenootje die Jezus heette, aan de Here Jezus was deze naam expres gegeven door Jozef, in opdracht van God.
Dan denk je misschien: ‘dat is mooi!’. Bij de dingen die bij mij mis gaan, als ik verkeerde dingen zeg, als er geschoten wordt in Parijs, als er een verschrikkelijk ongeluk gebeurt, als mensen het op de app-groep weer te bond maken, dan mogen we weten: Jezus, de Verlosser en Redder is er. Jozef heeft Jezus zelf die naam moeten geven en nu … nu hoef ik maar even te bidden, Hem aan te roepen en de problemen worden opgelost. Ik ben blij met zo’n redder, die mijn problemen op mijn werk, in mijn relatie, in mijn contacten toch als sneeuw voor de zon moet doen verdwijnen.
Helaas moet ik je dan teleurstellen. Het geloof in Jezus, haalt ons niet weg uit deze wereld, we hebben nog een aards lichaam en staan met beide voeten midden in de modder. We staan midden in het leven, met alle mooie dingen waar je van kan genieten, maar ook met alle moeite, ziekte en zorgen die er zijn. Met alle strijd en geweld dat er wereldwijd is; met de moeite die er in dit sterfelijke lichaam naar voren kunnen komen. Dat kan sommigen wel eens teleurstellen. Het lijkt wel eens of het niet zo heel veel uitmaakt of je nu wel of niet in Jezus, de verlosser, gelooft. Iedereen krijgt te maken met moeite…
Tegelijk: Hij is wel de verlosser, zoals zijn naam al zegt. En laten we dan ook niet te weinig van Hem verwachten. Want Hij wil je wel degelijk echt helpen en redden. Geloven is meer dan bidden om vergeving van de zonden en ondertussen maar zelf wat aanmodderen. Vanuit wat Paulus zegt tegen de mensen die in Filippi wonen mogen we ontdekken wat het betekent om echt door Jezus verlost te zijn. Paulus die eerst spreekt over verlossing die alleen het werk van God is, maar tegelijk ook over ons leven naar het voorbeeld van Jezus en in verwachting van de terugkomst van onze Verlosser en Redder.
Blijf zien op Jezus, jouw Verlosser
1. Verwacht het alleen van Hem
2. Leef uit die verlossing
3. Zie uit naar de volkomen verlossing

1. Verwacht het alleen van Hem
Verwacht het alleen van deze Verlosser! Als je dat niet doet, dan lijk je op dat meisje dat een cadeau krijgt. Het ziet er uit als een groot cadeau. Het staat ’s morgens klaar voor haar verjaardag. Ze hoopt al dat het werkelijk zo mooi en groot is als het eruit ziet. Haar vader en moeder hadden veel geld betaald en ze hopen dat de dochter blij is met dat cadeau. Ze pakt het cadeau uit: haar gezicht straalde, wat was te blij. Zo’n mooi keukentje had ze niet verwacht. Maar plotseling betrekt haar gezicht. Ze zegt: hoeveel en hoelang moet ik jullie betalen om dit cadeau voor jullie terug te kunnen betalen.
Zo kun je ook zomaar met de liefde van God omgaan: een geweldig cadeau, maar ondertussen vinden we dat we er zelf ook wel wat vol moeten doen. Je zegt het misschien wel, maar ondertussen ervaar je het niet dat het echt volkomen liefde is, Gods uitkiezende liefde, waardoor jij vergeving krijgt en het eeuwige leven. Eeuwig verbonden mag zijn met Hem!
Het lijkt misschien een open deur. Jezus is de verlosser en dan moet je het alleen van Hem verwachten. Niet van jezelf, niet van heiligen, niet van anderen. Het kan ook zomaar zijn dat je dat makkelijk nazegt: Jezus is gestorven voor mijn zonden aan het kruis. God had de wereld zo lief dat Hij daarom zijn Zoon gegeven heeft. In Filippi waren er ook mensen die dat zeiden, maar ondertussen bleef het bij woorden en leefden ze niet echt vanuit de vergeving. Het ging dan om die Joodse christenen over wie Paulus het hier had. Goed, zeiden ze, Christus is voor ons gestorven, maar we moeten ons nog wel aan bepaalde wetten houden wat betreft het eten. Je mag niet zomaar alles eten. En je moet ook nog deel nemen aan de besnijdenis, als je je zoontje niet laat besnijden aan zijn penis doe je het toch niet goed. Maar daarmee haalden ze eigenlijk weer een heel stuk van het sterven, van het kruis van Christus weg, geloofden ze niet dat Hij alleen verlossing kon geven. Zo wilden ze er toch nog wat aan toe voegen.
Dat kan ook bij ons gebeuren. Dat als je je afvraagt: waarom weet ik zeker dat God mij niet loslaat? Waarom mag ik mij een geliefd kind weten van Hem? Wanneer mag ik geloven dat er voor mij een plek is in de hemel? Dan zeg je misschien: ‘Jezus is mijn verlosser’, maar je denkt er misschien bij: ik doe altijd mijn best om zo hard en trouw mogelijk te werken, en als je dat niet doet voel je je schuldig. De ander zegt: ik doe mijn best om niet te liegen en altijd eerlijk te zijn. Een derde zegt: ik ben altijd behulpzaam naar anderen. Ja, als je ze vraagt, waarom ze zich toch wel gewaardeerd voelen, waarom ze denken dat wel bij God mogen komen straks, noemen ze toch eigen dingen op. Ik heb nooit echtbreuk gepleegd, ik ben toch altijd netjes komen opdagen als ik naar de kerk geroepen werd en ik heb toch ook een goede opvoeding gehad, ik zie er toch leuk uit, en heb mijn huis toch op orde.. En misschien zeg je wel: maar mijn ouders, die zijn wel heel gelovig. Maar helaas: God kent geen kleinkinderen. Een ander kan onze verlossing niet verdienen. Je kunt hem zelf niet verdienen. Het enige wat we kunnen doen, is met lege handen bij God aankomen. Jezus is de enige die ons helemaal verlost.
Wat zou het mooi zijn als we daar helemaal uit kunnen leven. Als we beseffen dat we niet wat kunnen betalen, en ook niet wat hoeven te betalen. Dat God alleen uit pure liefde tot zijn kinderen aanneemt. Dan is Jezus echt je enige Verlosser!

2. Leef uit de verlossing
Maar als je zelf helemaal niet hoeft te doen. Als je zelf niets kan doen. Waarom zou je dan nog christelijk leven. Wat verandert er dan als je christen geworden bent? Paulus schrijft zijn brief aan de Filippenzen terwijl hij niet alleen ziet dat er Joden zijn die allemaal nieuwe eisen opleggen. Hij ziet in Rome ook christenen die wel gelovig zijn, maar bij wie er helemaal niets verandert. Je hoeft en kunt niet zeggen als je zo’n mooi cadeau gekregen hebt: hoe kan ik dat afbetalen. Maar wie werkelijk Christus omhelst, zijn liefde ziet die zal wel anders gaan leven. Die zal steeds blijven kijken naar de Here Jezus. Met Hem verbonden blijven. Gericht op de hemel leven. Die kan niet geloven in het kruis, en ondertussen verlangen om hier op aarde zijn geluk te vinden.
Paulus brief aan de Filippenzen is, heel sterk gericht op een betere manier van leven. Christus heeft die beweging gemaakt van de hemel naar de aarde, en weer terug. Maar dat wordt ons als voorbeeld voorgehouden. Paulus zegt in dit gedeelte: wees mijn navolgers. Ga op mij lijken. De heiligen, andere mensen, kunnen voor jou de verlossing niet verdienen, maar ze kunnen wel een voorbeeld voor je zijn. Je mag ze ook als voorbeeld nemen. Paulus zegt: let er maar op, hoe mijn leven veranderd is, toen ik Christus ben gaan dienen. Ik ben steeds naar Hem gaan kijken. Wat ik belangrijk vond voor mezelf, ben ik als verlies gaan beschouwen. Let zo maar op voorbeelden in de gemeente of op je ouders of familieleden.
En tegen wie zegt hij dat: leef een goed leven, volg die goede voorbeelden? Tegen de vijanden van het kruis van Christus. Dat waren niet alleen de Joden, maar ook de christenen die wel het kruis noemden, maar ondertussen van hun buik een God maken, trost waren op schandelijke dingen en puur op de aarde gericht zijn.
Filippenzen wordt wel de blijdschapbrief genoemd. Paulus zegt steeds: ik ben blij, ik ben vol vreugde, over uw geloof, over de genade waar u in deelt, over u manier van leven. Maar nu zien we een verdrietige, ontroerde Paulus. Met tranen in zijn ogen zegt hij het: die mensen leven als vijand van het kruis. Misschien is dat gevaar voor u, jou en mij nog wel groter. Dat we wel weten van het, kruis, maar dat ondertussen onze maag ons regeert: genieten van lekker eten en drinken; genieten in een goede stoel in een gerieflijke omgeving; je laten leiden door steeds een beetje meer en beter. Met trots kunnen praten over je nieuwste aanwinst: steeds iets mooier, steeds iets sneller, steeds iets beter. Het sluipt er zomaar in in ons leven. Of schandelijke dingen, ergerlijke dingen, aanstootgevende worden onze trots: dat je rare mopjes vertelt of heel gevaarlijke dingen hebt gedaan. Je bent op het aardse gericht.
Wanneer Jezus werkelijk onze verlosser is, dan verlost Hij ons ook van die aards-gerichtheid. Dan gaan we steeds meer zijn voorbeeld volgen. Dan zien we dat het aardse maar tijdelijk is, dat je nooit genoeg geld hebt, en dat in de aardse dingen niet je geluk liggen. Dan zien we dat er in het leven diepere waarden zijn van geloof, hoop en liefde. Dan is jouw status niet je inkomen, maar de mate waarin je voldoening hebt in je werk en anderen daarmee kan helpen. Dan wordt jouw zelfbeeld niet bepaald door wat anderen over je zeggen, maar door de liefde van Christus, en daarom … kun je ook ondankbare mensen helpen en verzorgen, sta je boven mensen die hun eigen gelijk willen halen. Wil jij zo de minste zijn om de vrede van Christus te laten toenemen. Wat is het heerlijk en bevrijdend als de verlossing van de zonden, ook betekent een verlossing van een leven waarin je jezelf constant moet bewijzen of je laat leiden door je egoïsme en je eigen genot.

3. Zie uit naar de volkomen verlossing
Zo mogen we dan onze ogen op Christus gericht houden. We horen bij Hem. Zijn burgers van de hemel, en hebben dat paspoort al. Wie zijn voorbeeld volgt, staat anders in het leven. Maar die mag ook blijven kijken naar boven waar Christus is. Die mag steeds zijn Verlosser blijven verwachten.
Straks zal Christus weerkomen: onze verlossing. De verlossing betekent vergeving van de zonden, maar betekent ook dat we uiteindelijk mogen delen in de heerlijkheid van God. Hij zal dan ons ‘armzalig’ lichaam veranderen. Het lichaam dat aards is. Waarvan steeds weer de behoeften gestild moeten worden. Dat vergankelijk is, kwetsbaar en soms ziek. Dit armzalige lichaam zal Hij bevrijden en verlossen. Hij is Jezus, verlosser. Hij zal als onze Verlosser uit de hemel komen en ons doen delen in zijn glans en glorie. In al zijn heerlijkheid en we zullen net zo’n mooi opstandingslichaam krijgen als Hij.
Hoeveel ellende we nu soms ook nog door moeten maken; welke last je soms ook te dragen krijgen krijgt: weet dat het eindig is. Eens komt er een dag, waar we met z’n allen naar uit mogen kijken, dat er een volkomen verlossing zal zijn. Dat we zonder zonde zullen zijn en voor eeuwig verbonden aan onze Heer en Heiland.
Nu mogen we zijn voorbeeld volgen. Doen wat Hij deed.
Straks zullen we helemaal aan Hem gelijk worden. Hou je blik steeds op hem gericht.
Paulus zit in de gevangenis: hij verlangt ernaar om bij deze mensen te zijn, Hij heeft ze lief. Ze zijn zijn vreugde en zijn kroon. Maar hij spoort ze aan om met Hem standvastig te blijven uitzien naar de verlossing, die straks compleet zal zijn.
Zo zijn we eigenlijk weer terug bij het begin: steeds vooruit blijven kijken. Steeds alles van Christus, onze verlosser verwachten. Zijn dan de problemen minder? Nee, niet altijd. Paulus zit nog in de gevangenis. Er kunnen nog heel moeilijke dingen zijn in je leven. Je wordt soms getrokken naar het leven hier, met zijn eten, drinken en genieten. Maar laten we tegelijk veel verwachten van de Here. Die voor ons gekomen is en geboren is. Laten we werkelijk door onze Bijbel open te doen, door onze harten te openen, met Hem verbonden leven. Zodat anderen het ook kunnen zien: zij leven niet voor het hier en nu, zij leven voor Jezus. Ze leven om anderen lief te hebben en zijn uiteindelijk gericht op die grote toekomst als werkelijk alles nieuw zal zijn! Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: