Zondag 26 – Word door de doop één met Jezus Christus!

Preek gehouden in Heemse, 28 juni 2015
Tekst: Zondag 26 / Rom 6:1-14

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[Dia 0.1] Als een man en vrouw samen trouwen vormen ze een eenheid. Je raakt nauw aan elkaar verbonden. Aan het begin is er de verliefdheid en je zegt: ‘Ik blijf je altijd trouw’. Maar als de eerste verliefdheid voorbij is, blijft hopelijk de liefde. Je zorgt voor je vrouw als ze ziek is. Je helpt je man, wanneer hij even in een dip zit. Daarbij zijn er soms moeilijke momenten, onenigheden, woorden, onbegrip, maar waar liefde en trouw is, mag je bidden dat er ook steeds meer eenheid groeit. Hoe groot die eenheid kan zijn, merk ik in gesprekken met mensen waarvan de man of vrouw is overleden. “Elke dag denk ik aan hem.” “Ik sta er nu alleen voor”. “Ik kan niet even wat overleggen”. Kennelijk kun je als twee mensen een intense eenheid voelen. Het is een groot geheim, en tegelijk ook zo’n kwetsbaar geheim, zoals sommigen onder ons zelf maar al te goed van dichtbij meemaken of meegemaakt hebben.
[Dia 0.2] Christus nodigt u en jou uit om ook een eenheid te leren kennen. Hij wil zich ook met u en jou verbinden. Kijk maar naar de doop: het is het teken dat je één met Christus wordt. Dat wilde Paulus graag vertellen aan de Romeinen.
– Zij dachten, voor zover ze Joods waren: Je kunt één met God worden door steeds zijn geboden in gedachten te houden. Door te leven volgens de wet.
– Anderen, die niet Joods waren, zeiden: je bepaalt toch zelf hoe je in het leven staat? Met Gods regels heb ik niets te maken. Ik doe wat ik zelf prettig vind.
Nu Jezus gekomen is heeft Paulus voor hen de boodschap: dat er een nieuwe manier van leven is, leven in een diepe eenheid met Jezus Christus. Dat is het geheim van het geloof. Dat geheim laat de doop zien!
[Dia 0.3] Soms kun je je afvragen: op wat voor manier kan ik nu echt met Jezus leven? Kan ik werken aan mijn relatie met God? Ik ben vaak zo zwak en mis een stukje discipline om echt tijd voor hem te maken. Mijn leven botst soms zo met zijn liefde, als ik een verkeerd woord zeg, als ik niet aan de ander denk of gen geduld heb. Hoe kan ik nu echt op Jezus gericht zijn in mijn gebed? Wat betekent het om echt met Jezus verbonden te zijn? Vandaag willen we letten op de die eenheid.
[Dia thema] Word door de doop één met Jezus Christus!
1. Een met Jezus in zijn dood
2. Een met Jezus in zijn opstanding
3. Een met Jezus in het leven

[Dia 1.1] 1. Een met Jezus in zijn dood
Wanneer Paulus de Romeinse mensen het nieuwe leven uit gaat leggen, het leven in verbondenheid met Jezus, zegt hij eerst: Wij zijn al gedoopt zijn met Christus, gedoopt in zijn dood. Om te kunnen spreken over een nieuw leven, moet er dus eerst een oud leven verdwijnen. Christus zei: als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, komt er geen vrucht. Zo is het ook met ons leven. Eerst zal ons oude leven moeten sterven.

Wie verbonden is met Christus, mag weten dat Christus gekruisigd is voor ons zonden. Wat was die kruisdood een afschuwelijke dood. Je kreeg geen injectie, geen schot, geen galg, nee tergend langzaam stierf je, terwijl iedereen naar je keek. Je stierf door verstikking omdat je aan je handen aan het kruis hing, en je je borstkas niet meer op kon tillen. Het was een langzame, maar zekere dood!
Paulus zegt: zo moet ons oude bestaan met Christus gekruisigd worden. Wie verbonden is aan Christus weet dat de zonde uiteindelijk zal verdwijnen: de zonde die zoveel ellende aanricht. Die zoveel verwijdering geeft tussen mensen onderling, zoveel eenheid en relaties kapot maakt. Zonde die afstand schept tussen God en mensen. Jezus belooft één ding: die zonde gaat eraan! Die ruim ik uit de weg.
Jezus zegt: Wie door doop één wordt met mijn kruisiging, die mag geloven dat zo zeker als ik gestorven ben aan het kruis – al was het een langzame dood – ook de zonde uiteindelijk zal verdwijnen – ook al is het een lange weg en probeert de zonde steeds weer de kop op te steken. Dat kan ook in jouw leven verdriet geven, als je merkt dat er weer zonde was. Denk dan niet, nu ben ik niet meer één met Jezus. Als je de strijd aangaat en niet bij je zonden blijft, maar ze kruisigt: ben je juist één met Jezus. Volmaakt zullen we hier niet worden, de zonden worden langzaam gekruisigd. Maar ze gaan eraan!
[Dia 1.2] Je wordt niet alleen met Christus gekruisigd in de doop, je sterft ook met Christus. Als je te lang onder water blijft dan verdrink je: vrijdagavond deden de jongens nog wedstrijdje wie het langst onder water kan blijven … Eigenlijk is de doop een diep water, waar je in verdrinkt. Waar Christus stierf in het kruis, sterf je in de doop – symbolisch – door kopje onder te gaan. Dopen betekent ook onderdompelen: door de doop word je verbonden aan Christus’ dood. De catechismus zegt dat de doop ons wijst op het offer van Christus aan het kruis. Christus stierf daar voor onze zonden. Hij stierf voor ons. Hij betaalde de straf, die wij hadden moeten krijgen. Maar nu zijn we voor de zonde dood! Vanwege de zonden moesten we sterven en we zijn gestorven! De doop is een teken en een zegel: Als teken legt het uit dat we schoongewassen zijn van de zonde, dat we kopje onder gaan. Als zegel zegt het: Zo zeker als je het water op je hoeft voelde: mijn zonden zijn vergeven. Christus is voor mij gestorven, ben van dood en zonde vrij! God zal me niet veroordelen en de duivel heeft geen vat op mij; hij kan mij geen slecht gevoel geven. Ik kan helemaal één met Jezus
[Dia 1.3] Tenslotte is de eenheid met Christus compleet door dat wat er staat in het vierde vers: je bent ook begraven in Hem. Op het moment dat er begraven is, is er ook de afscheid van het lichaam. Het lichaam blijft achter op de begraafplaats, de doden zijn bij de doden, en de levenden gaan verder met de levenden. Wie zijn leven in zonden achterlaat maakt daarbij een belangrijke keuze: ik wil me niet meer inlaten met het verkeerde, ik doe er afstand van, ik houd me ver weg van alles wat zondig is en wat niet goed is. De zonde moet nu echt verdwijnen.
Het is deze radicale verbondenheid met Jezus, die je kan helpen om echt met de zonde te breken. Ik hoop dat als er dan zonde of verleiding op je weg is, dat je dan zegt: dat is een andere wereld, ik wil er niets mee te maken hebben. Dat hoort helemaal niet meer bij mij. Vergelijk het met een christen die achter een scherm zit. Hoeveel zonde en vuiligheid kan er niet via de televisie binnen komen. Wie echt leeft vanuit zijn doop, die maakt een radicaler keuze en zegt: ik ga niet zappend zoeken langs de kanalen naar iets opwindends, maar kiest heel bewust welk programma hij wil zien en duwt wat niet goed is gelijk weg. Of als het gaat over je verkeringstijd: Als God zegt dat hij het kostbare geschenk van de meest intieme liefde omgeven wil zien door de band van het huwelijk, ga je niet zomaar met z’n tweeën op vakantie, en dan duik je in de vakantie zeker niet samen in één tent als je verkering hebt en ga je zeker niet samenwonen. Of als je mensen ziet die zeggen: laten we eens die charlie charlie challenge doen, met van die potloden, om iets van geesten te vragen. Maar dan zeg je nee tegen de zonde en alles wat tot zonde verleiden kan. Dan ben je echt één met Jezus. Dan heb je echt de zonden begraven … Ik hoop dat dat je mag helpen, dat je zegt: “ik laat de zonden achter op het kerkhof van de zonde”. Daar heb ik niets meer te zoeken!
Maar wie doet geen zonde? Ook in het leven als gedoopte, komt zonde zomaar weer op. Staat het een verbondenheid met Jezus in de weg. Maar … dan zegt Jezus. Kom bij mij! Denk aan je doop! Ik wil jou en je zonden meenemen het graf ik! Ik wil het wegdoen! Bij mij mag je echt vergeving vinden. En waar je het zelf misschien nooit kunt vergeten: Ook jouw zonden gaan mee het graf in. Ik gooi ze in de diepte van de oceaan, ik doe ze weg zo ver als het oosten is van het westen! Nooit, nooit weer zal ik aan je zonden denken! [Zingen Lied 87:1,2]
2. Een met Jezus in zijn opstanding [Dia 2.1] Wanneer Jezus gekruisigd, gestorven en begraven is, denken veel mensen dat het afgelopen is. Het lijkt alsof er niets meer zal gebeuren. Of Hij na een paar jaar vergeten zal zijn. Maar dan wordt Hij opgewekt uit de dood. Door de kracht van God (Rom. 6:4). De vrouwen zijn verward en weten niet wat ze ervan denken moeten. De leerlingen van Jezus snappen er niets van. Maar toch: Christus is opgestaan! Hij ontvangt een verheerlijkt lichaam. Hij wordt de eerste die dood en graf achter zich laat, de eerstgeborene uit de doden.
[Dia 2.2] Wie met Christus verbonden is, mag ook delen in zijn opstanding. Christus kreeg een verheerlijkt lichaam. Hij ging op naar zijn vader, en mag daar nu zijn. Hij wandelt daar tussen de kandelaren van de gemeentes, bewoont het eeuwige licht en luister. En eens zullen we Hem zien zoals Hij is. Eens zullen de graven opengaan en zul je ook opstaan in dat nieuwe volmaakte leven. Nooit meer tranen, nooit meer pijn, nooit meer zonde die de dingen kapot maakt. Wereldwijd vrede: er komt een nieuwe hemel en nieuwe aarde en door de kracht van Christus opstanding zullen wij daartoe opgewekt worden! [Bruiloft van het lam]
[Dia 2.3] Wie ziet hoe iemand bovenkomt uit het water van de doop, mag denken aan het nieuwe leven dat je krijgt. Een eeuwig leven: eeuwig verbonden met Jezus Christus. Iemand die op latere leeftijd gedoopt werd, vertelde mij hoe hij eerst wel vragen had: waarom ben je hier? Waarom leef je eigenlijk? Wat betekent dit leven nu eigenlijk voor ons? Hij leefde eigenlijk wel ver bij het geloof en bij Jezus vandaan. Hij dacht dat er eigenlijk niets meer was dan het leven hier.
Maar doordat hij Jezus leerde kennen is hij veel rustiger bent geworden, heeft hij veel meer rust gevonden. Hij kan veel meer genieten, doordat hij zo ziet wat het echte doel in het leven is. Hij geniet ook intenser van het wonder van het leven van zijn dochter. Door gedoopt te worden zei hij: ik wil ook verbonden worden met Jezus. Hij is nu het doel van mijn leven! Hij zegt: door rust te nemen, te bezinnen op zondag, door te bidden en bijbellezen is er ruimte om met Hem verbonden te zijn. Hij die woont in de hemel, maar tegelijk in ons hart wil zijn.
Iemand zei deze week: hoe meer wij ook ruimte maken voor Hem, hoe meer we ook merken dat Hij dicht bij ons is. Een ander zei: ‘ik vind het heerlijk om in bed te leggen en dan alles met Jezus te delen wat me bezighoudt: mijn angsten en verdriet, mijn zorgen. Hij begrijpt mij helemaal. En weer iemand anders zei: ik zie er elke dag weer naar uit, naar dat moment van bijbelstudie en verdieping. Jezus is opgestaan Hij leeft: door de doop mag je echt met Hem verbonden zijn. Dan is de hemel maar niet even open maar altijd, want Jezus is bij je.
[Dia 3.1] 3. Een met Jezus in het leven
Paulus wil dat zijn lezers niet langer hun uitgangspunt nemen in een leven volgens de wet. Hij wil ook niet dat ze blijven leven in de zonde. Hij wil dat de mensen één worden met Jezus, door met Hem één te worden in zijn dood en opstanding. Sommige mensen begrepen dat niet zo goed. Zegt Paulus dan dat je de wet niet niet meer nodig hebt? Dat die goede regels van God niet nodig zijn om te leven met hem? (3:8). Weer anderen zeggen, omdat Paulus zegt dat waar de zonde toeneemt er ook steeds meer vergeving is, je maar door zou kunnen gaan met zondigen. Daarom wil Paulus hier heel duidelijk maken wat het nieuwe leven is. Het is geen leven uit de wet, het is geen leven uit de zonden, maar het is een leven in eenheid met Jezus Christus. De verbondenheid met Jezus , is zo intens dat Hij het uitgangspunt in je leven wordt. Omdat je met Hem een eenheid vormt en deelt in zijn nieuwe leven ben je niet langer een slaaf van het kwade of het zondige, maar je wordt een knecht van God. Je wilt door zijn kracht het goed nastreven. Dat is het geheim van de verbondenheid met Christus. Via Hem krijg je zoveel genade, zoveel vergeving, dat je niet langer onder de zonde leeft, maar leeft met Hem.
[Dia 3.2] Het is zo: ons bestaan is sterfelijk. Je kunt zomaar denken: yono. You only live once. Je leeft maar één keer. Je kunt zomaar je laten leiden door je begeerten, steeds maar verlangen naar geld, of macht, of seks. Maar wie de liefde van Christus heeft gezien, het eeuwige goede leven dat Hij belooft door zijn opstanding, die gaat met hem leven. Die gaat de zonde steeds meer achter zich laten en leven vanuit de opstanding van Jezus.
Iemand vertelde mij dat hij zelf die verandering in zijn gedrag meegemaakt. Hij leefde eerst ver bij het geloof vandaan geleefd maar men merkte verandering. Nu hij Jezus heeft leren kennen, is niet langer de voetbal nr. 1 op zondag, maar komt Jezus op de eerste plaats. [Dia 3.3] Wat gaat er een mooie boodschap van de doop uit. De gemeente wordt erdoor gebouwd. Leef dat nieuwe leven vanuit de doop! Denk maar vaak daaraan dat je gedoopt bent! Verwonder je erover hoe bijzonder het is, dat je met God verbonden mag zijn! Christus stuurde zijn leerlingen op pad om te zorgen dat er leerlingen kwamen: juist door de doop mag je groeien in verbondenheid met Jezus, mag je weten dat je heen leeft naar die grote dag. Dat dat een enorme stimulans te zijn om een nieuw leven te leiden: niet langer zonder doel, maar in de liefde en vrede van Jezus Christus. Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: