Zondag 32 – Laat het geloof zichtbaar zijn in je leven

Preek gehouden in Heemse, zondagmiddag 27 september 2015
Tekst: Zondag 32, Hebr 12:14-17; 13:1-6

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
‘Laat je geloof zichtbaar zijn in je leven!’ Eigenlijk een vreemde boodschap voor vanmiddag, een preek die niet nodig zou moeten zijn. Het spreekt toch vanzelf dat geloof zichtbaar is, dat mensen aan je kunnen zien dat je gelooft. Is dit niet het intrappen van een open deur, net zoiets als ‘laat zwart een donkere kleur zijn’ en ‘wees blij als je hebt gewonnen’ en ‘Laat de zon stralen’. Dat zijn toch dingen die vanzelf spreken?

Toch is de oproep om je geloof ook echt te leven, van tijd tot tijd weer op zijn plaats. Christus wil graag dat we vruchten voorbrengen, dat ons leven mooi wordt. Het probleem is dat het onkruid in onszelf vanzelf wel de kop opsteekt, maar om te zorgen dat er vruchten groeien en je kan oogsten moet je je steeds weer inzetten.

Dat inzetten is niet iets wat van buiten jezelf moet komen. Er zijn mensen die van geloof heel veel ‘moeten’ maken. O, als je gelooft mag je zeker van alles niet. Moet je heel veel extra dingen doen. En als je dan maar netjes je aan de regels houdt, bijvoorbeeld de dingen die op het blaadje bij de preek staan, dan ben je wel gelovig. Een wettisch geloof. Maar het mooie van de catechismus is dat het begint met de ontmoeting met Jezus: wie Hem leert kennen, wie ziet dat Hij de zonden wil vergeven, die ziet zoveel liefde, zoveel zorg dat je met een binnenpretje, met een glimlach ook het goede gaat en wil doen.
En daarom: zoals de zon niet zonder stralen, en stralen niet zonder zonde. Zo kan het geloof niet zonder werken, en de werken niet zonder geloof. Goede werken komen er als je werkelijk Jezus Christus hebt leren kennen als je verlosser. Maar laat het geloof dan ook zichtbaar zijn: wie gewoon doorgaat met zondigen, niet zich wil bekeren, niet Christus in geloof omhelst zal verloren gaan en niet in het koninkrijk van God komen, zegt de H.C. Daarom is het zo belangrijk om geloof zichtbaar te laten zijn. En laat het dan maar dubbelop zijn, net als wanneer je zegt: ‘Laat de zon stralen’, zo zeg ik ook:

Laat Christus stralen in je leven, laat het geloof zichtbaar zijn in je leven!
1) voor God; 2) voor jezelf; 3) voor anderen
Preek: Laat je geloof zichtbaar zijn in je leven! 1) voor God
Wat is de belangrijkste reden dat je goede werken doet? Waarom zou je je houden aan de geboden van Gods wet? De catechismus is dan met de geniale stap gekomen om het te hebben over dankbaarheid. We doen onze goede werken niet om er iets mee te verdienen, om goed genoeg te zijn om bij God te komen, om een plaatsje in de hemel te verdienen. God is in je leven gekomen. Jij mag Hem leren kennen. Horen hoe Hij zegt: Ik ken je leven, ik weet van je slechte kanten, hoe je soms de hoop verliest, van die zonde die steeds weer de kop op steekt, maar, weet je, ik heb mijn Zoon gegeven voor jou, voor jouw zonden, voor jouw tekorten. Jij mag mijn kind zijn, je mag eeuwig leven met Mij. Wat een liefde. Abba Vader, u behoor ik toe.

En dan mag je uit dank aan God laten zien hoe dankbaar je bent voor dit leven dat je van Hem krijgt. Hoe kun je dat dan laten zien? Daarvoor wijst God allereerst de weg van het gebed: het voornaamste van de dankbaarheid. Zeg het maar tegen God! Vertel het hem maar, hoe dankbaar je bent dat je zijn kind bent. Mijn Vader! Bid maar dat zijn rijk, zijn plan, zijn wil helemaal mag komen. Bid maar dat Hij de eer mag krijgen. Niet mezelf, maar God wil ik danken, prijzen, eren, grootmaken. Abba Vader, U behoor ik toe. Laat mij zijn van u alleen.

En dan mag je ook de goede regels van God leren kennen. Zijn geboden die ons leren om Hem liefde te geven, niet alleen door wat je zegt, maar ook door wat je doet. Door je leven heilig te maken, dat het past bij God. Door van de zondag een heilige dag te maken waarop God op de eerste plek komt. Door alleen op God te vertrouwen. Door zijn naam niet te misbruiken, maar groot te maken en te danken. Door de tijd te nemen om zijn naam en woord ook beter te leren kennen via een bijbelstudie of door zelf bijbel te lezen.
Wie ziet dat hij het leven van God heeft gekregen heeft, mag het leven ook in Gods handen leggen. Hebreeën zegt: wat zou een mens mij aandoen? Ik ben door hem gekocht en betaald. Dan vertrouw ik op Hem. Ook als mijn leven soms een reis door de nacht is, als het niet goed gaat. Soms kun je je heel ongelukkig en alleen voelen. Alsof er niemand is die jou ziet staan. Wat doe je dan? De schrijver waarschuwt voor geldzucht. Dat je zou denken: als ik maar geld heb, dan wordt ik wel gelukkig en zijn mijn problemen weg. De schrijver waarschuwt voor seksuele losbandigheid. Dat je denkt dat je in seksbeelden of vluchtige relaties wel gelukkig kan worden. De weg die God ons wijst is: wees tevreden met wat Ik je geef. Ik ga een weg met jou. Je hebt bepaalde mogelijkheden wat betreft geld of huis: wees tevreden. Als je getrouwd bent, wees tevreden met je eigen man of vrouw, ook al heeft zij of hij zijn eigen moeite, ziekte of karakter. Wees tevreden met wat ik je geef. En als er leegte is of moeite is: stel je vertrouwen op Mij. Leef met Mij, en vind in Mij je geluk! Want juist door mijn goede regels zorg ik dat je echt kan genieten van mensen om je heen, van seksualiteit, van wat je gekocht hebt, van de natuur of van muziek.
Ik hoop dat je zo in je leven ook de tijd neemt om God te danken. Om met Hem te zijn. Om tot zijn eer te leven. Want dat is het doel waarom we hier op aarde zijn: leven tot zijn eer. Alleen aan Hem de eer, Soli Deo Gloria.

Laat je geloof zichtbaar zijn in je leven! 2) voor jezelf
Ik heb een lijstje gegeven bij de preek met allerlei dingen waar je aan kan werken. De vraag is: waar zou je deze week het meest mee bezig kunnen gaan? Het zijn allemaal voorbeelden van hoe je je Christen-zijn kan laten zien en eruit kan leven. Nu is het niet mijn bedoeling om de voorbeelden helemaal uit te werken. We hopen de komende weken stap voor stap door de tien geboden heen te lopen. Vaak preken waar je praktisch ook veel mee kan. Maar vandaag is vooral de vraag: hoe ga je met de regels van God om?

Zie je zo’n lijstje en ga je denk je dan bij jezelf: het is voor mij vaak lastig om de zondag geen werk of huiswerk te doen of mezelf niet te laten vullen door sport; ik ben bang dat ik iets kwijtraat als we vluchtelingen ontvangen; eigenlijk zou ik meer tijd voor anderen moeten maken en minder met mijn eigen ding bezig moeten zijn??

De catechismus zegt: door de vruchten, door je goede werken, mag je zeker zijn van je geloof. Nu zijn er mensen geweest die dat zo opvatten dat ze enorm gaan moeten navelstaren, die enorm onzeker werden, doe ik dan wel genoeg voor God? Houdt Hij dan wel van mij? Ze gaan zo’n briefje of de tien geboden gebruiken als een rapport: als er teveel rood gekleurd is, teveel onvoldoende, dan heb ik kennelijk te weinig geloof. Dan blijf ik zitten.

Maar het mooie is juist dat Christus zegt: geef dat lijstje eens hier! Je hoeft er niet mee te verdienen. Ik geef je voor alles een tien! Ik heb alles voor jou helemaal volmaakt volbracht en gedaan. Ik deed het voor jou in de plaats. Die slechte cijfers die heb ik op mijn rapport gezet, en de gevolgen daarvan … de straf, de boosheid van mijn Vader. Die heb ik gedragen aan het kruis. Maar jij bent geliefd in zijn ogen.

Wat nodig is, is dat je dat gelooft, dat je zo bidt om vergeving van de zonden, dat je Jezus ervoor bedankt.

En dan kun je het vergelijken met een speler die voor een team geselecteerd is. Je mag meespelen in het beste team. Je straalt als je het hoort. Wat geweldig! Meedoen bij het eerste! En zeg je dan bij jezelf: nu ben ik binnen? Nu ga ik ook mijn eigen gang? Of ga je je dan ook inzetten… Natuurlijk ga je dan ook je best doen om te laten zien dat je er helemaal voor wilt gaan. Wie zo met zijn geloof omgaat, die laat zijn geloof zien in de praktijk. Die laat Christus in zijn leven stralen!

En wat bedoelt de catechismus dan met dat zelfonderzoek, met kijken naar wat je doet? Ik zei al: ‘Laat je geloof zichtbaar zijn’, is eigenlijk dubbelop. Daarom mag je door te letten op de mooie dingen die je doet in je leven, zien hoe het er met je geloof voorstaat. Het is bedoelt als steun in de rug, als extra bevestiging, als extra zekerheid.

Kijk ik heb de liefde van Christus leren kennen, nu wil ik die ook in mijn leven laten zien.
Laat ik een voorbeeld gebruiken: Hebreeën roept op om de gastvrijheid in ere te houden. Dat je anderen verwelkomt, dat anderen zich welkom weten, dat je anderen wil helpen. Dan kun je zelf wel eens vragen hebben: ja, maar ik moet ook mijn werk en mijn gezin goed verzorgen, mijn huishouden afkrijgen. Of: heb ik het wel netjes genoeg en genoeg eten in huis voor mijn gasten. Of je bent bang voor anderen: omdat je vaker teleurgesteld bent in mensen, of niet gewend bent aan andere culturen. Dat is allemaal heel begrijpelijk. Zou God jou ook niet begrijpen, zoals je bent: Hij heeft jou lief, zonder dat jij eerst wat gepresteerd hebt. Bij Hem mag je thuis zijn! Kijk en als je die liefde, die gastvrijheid op je in laat werken, ervaren hebt, dan is het niet langer iets wat je misschien zou moeten doen: maar is het iets wat je zelf ervaren hebt. En dan krijg daardoor misschien de kracht en wil om je deur wijd open te doen, een vreemdeling, iemand in moeite op te vangen, oftewel engelen te herbergen. Dan bekommer je je om mensen die mishandeld worden, want het zijn ‘mensen die net zo’n lichaam hebben als u’.

3. Laat je geloof zichtbaar zijn in je leven! 3) voor anderen
Tenslotte zegt de catechismus dat je juist door de goede dingen te doen, de naaste kan winnen voor Christus. Nu is mijn ervaring dat sommige mensen het idee hebben bij de kerk: dat is toch heel veel moeiten en veel niet mogen. Je kunt daar wel eens tegenaan lopen. Win je zo anderen voor de kerk? Is dat iets wat wervend is?

Laten we eerst eens kijken hoe Hebreeën spreekt over de regels. Wanneer er staat: streef ernaar om in vrede te leven en leid een heilig leven, dan is dat eigenlijk de kern van de wet: heb liefde voor je naaste en heb liefde voor God. En laat die liefde dan maar zien door gastvrij te zijn, door voor gevangen te zorgen, door het huwelijksbed zuiver te houden, laat je niet beheersen door geldzucht. Eigenlijk allemaal mooie dingen. Wat niet altijd makkelijk is. Waar christenen helaas soms ook in struikelen. Maar: je bent erop aan te spreken! Wanneer jij de naam van Jezus draagt, wanneer je je christen noemt dan mogen ze dat ook van jou verwachten.

Misschien ken je wel iemand die later bij de kerk is gekomen. Dat kan zijn om de goede boodschap die in kerk verteld wordt. Omdat iemand de Christus heeft gezien. Maar vaak is toch wel heel belangrijk dat hij of zij bij andere mensen heeft gezien dat het ook goed is om in God te geloven. Dat er voorbeelden zijn, waardoor Christus als het ware op zijn of haar weg geplaatst wordt. Dan zien mensen wel de echtheid.

Ik hoop zo dat je de komende weken ook met God geboden om mag gaan. Heel veel dingen waar je praktisch wat mee kan. Maar wat een moeten wordt, een zwaar juk, een last als het niet voortkomt uit de liefde van God. Wanneer het een wettisch geloof wordt zal het juist mensen afschrikken. En dan moeten er soms wel dingen: maar wanneer je dat doet uit liefde, uit geloof dan zal het iets zijn wat je met liefde doet. Omdat je het grotere doel in de gaten hebt. Je wilt zo met God leven en Hem prijzen. Het begint met geloof. Stralen voortbrengen zonder zon dat lukt niet. Laten we daarom nooit, nooit, nooit vergeten als het gaat over de goede werken: dat alles begint met Christus liefde voor ons aan het kruis van Golgotha. Christus heeft alles al voor ons verdiend!
Wie geraakt is door die liefde zal God eeuwig dankbaar zijn, zal met vreugde naar zichzelf als kind van God kijken en maakt andere jaloers op zo’n manier van leven! Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: