Psalm 138 – Oudjaarsdag – Hij laat niet los het werk van zijn handen!

Preek Heemse, oudejaarsdag 2015

Tekst: Psalm 138

 

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[dia 1] Wat is er gebeurd? Eigenlijk laat die vraag mij niet los als ik zo psalm 138 lees. Zie je hem staan? Hoor je hem zingen: “Loof de Heer o mijn ziel, prijst nu mijn heilige naam!”? Wat heeft die dichter van de psalm allemaal meegemaakt? Je krijgt er in deze psalm maar weinig van mee. Je ziet wel dat het maar niet voor de vorm, maar dat het recht uit zijn hart komt. Je kunt het aan zijn lichaamstaal zien: Hij knielt er zelfs bij! Hij is vol aanbidding. Hij gaat een lied zingen, misschien met een harp of gitaar in zijn handen. Hij is blij en dankbaar, maar wat heeft Hij allemaal meegemaakt: waarvoor prijst hij de Here. Wat is er gebeurd?

 

[dia 2] Wat is er gebeurd? Dat is eigenlijk ook de vraag die ik vanavond aan u en jou en aan mijzelf stel. Wat is er gebeurd in 2015? Wat is er terecht gekomen van je plannen? Wat heb je allemaal meegemaakt? Allereerst wat betreft je geloof en vertrouwen: ben je dichter bij God gekomen, of juist van Hem verwijderd? Maar verder ook: wat gebeurde er allemaal in je leven? Jongens en meisjes, wat gebeurde er in 2015 … ging je met plezier naar school? Had je leuke vriendjes? Ben je misschien verhuisd? Wat is er gebeurd bij U? Was er de blijdschap van een geboorte of het verdriet van een overlijden? Wat er gezondheid, of was er ziekte? Was er verwijdering, pijn van scheiden of kreeg je verkering, ben je in je 2015 getrouwd? Ging het goed op je werk, of waren er juist zorgen en moeiten?

 

[dia 3] Vandaag willen een beetje dieper in de huid van David kruipen, deze psalm beter begrijpen. Omdat deze psalm eindigt met die woorden: laat het werk van uw handen niet los. Wie samen met David zich op God gaat richten, bij alles wat er gebeurd is, vindt een houvast bij de Heer. Dat is waar David uitkomt aan het eind van de Psalm: dat is waar we uit mogen komen aan het eind van 2015, als om ons heen de knallen klinken en de oliebollen en kniepertjes gegeten worden. Here, als de jaren wisselen, als we zien hoe kwetsbaar en vergankelijk we zijn als mensen: wilt u onszelf dan vasthouden. U die ons geschapen hebt, wilt u, als de jaren als een schaduw heen vliegen, zelf de rost zijn die blijft. Wilt u niet loslaten, u niet verwijderen van ons, maar vasthouden het werk van uw handen!?

 

[dia 4] Je kunt de psalm dertig keer lezen en toch weet je dan nog niet precies wat er gebeurd is. We hebben een paar kleine aanwijzingen. David zegt: Toen ik U aanriep … David heeft tot God geroepen. Roepen naar God dat doe je niet zomaar. De meeste gebeden die je gebeden hebt dit jaar zullen vrij rustig verlopen zijn. Of je nu zelf bad of meebad aan tafel. Rustig uitgesproken: gedankt, gebeden. Maar David zegt: Ik heb tot U geroepen. Kennelijk zat hij in hele grote nood. Hij zegt: mijn weg was vol gevaren, er waren vijanden, mijn leven werd bedreigd. Hij zag geen uitweg meer. Wist niet of hij in leven zou blijven, of hij het wel zou redden. Toen heeft hij in zijn nood tot God geroepen! Was het vanwege de gevaren die hij liep omdat Saul hem naar leven stond? Omdat Saul niet wilde dat hij koning werd. Was hij in een hinderlaag, of waren de vijanden heel dichtbij? Zou God zijn belofte wel houden dat David koning zou worden? In ieder geval: Hij hield het niet meer. Hij riep het uit, schreeuwde het uit: Here, help mij! Here, hoor mijn gebed!

 

[dia 5] Was er dit jaar misschien ook een moment dat jij het uitriep naar de Here. Here, hoor mij … nu ik dit vreselijke bericht gekregen hebt dat er kanker in mijn lichaam is geconstateerd. Here, hoor mij … nu dat vriendje van mij zo ontzettend ziek is en voor zijn leven wordt gevreesd. Of dat bericht dat iemand overleden is, misschien heel onverwachts. Je roept het naar de Here. Misschien wel ’s avonds o je bed. Of dat je iemand niet verder wilde in de relatie, dat je ouders gingen scheiden. Of dat je grote vragen had aan God: Heer, bent U er wel. Heer, geef toch een teken dat U bestaat! Dat U doet wat u belooft en mij niet loslaat. Of dat je zoveel pijn had dat je het uitriep tot God: Heer, doe het overgaan! Misschien was wel bang voor je eigen leven. Deze week zag ik nog een filmpje van iemand die dwars door een bosbrand heen moest rijden over de snelweg. Links en rechts waren de vlammen. Je zag niets door de rook, en hoopt maar dat je nergens tegenaan rijdt of stil komt te staan: wat een angst, wat een gevaar. Heer, hoor mij, hoor mijn roepen, hoor mijn nood. Zo kan het zijn dat je soms in angst, of in boosheid, in pijn of verdriet geroepen hebt tot God.

 

[dia 6] Toen ik riep, hebt u geantwoord … Voordat ik verder ga met de psalm wil ik dan eerst iets zeggen: deze psalm spreekt over dank van iemand waarbij God het roepen gehoord heeft en hem gered heeft. Soms gebeurt het dat je denkt: hoort de Here mij wel? Als er geen genezing was van het ziekzijn, als iemand kwam te overlijden, als iemand heel plotseling uit het leven werd weggegrepen. God hoort ons gebed, maar Hij geeft niet altijd een antwoord op onze vragen. Soms verhoort Hij anders. Soms verhoort Hij later. En soms begrijpen we er helemaal niets van. Wat is er een kwaad, een pijn en soms duivelse macht in de wereld. Toch mogen we geloven dat God sterker is dan het kwaad: dat we door het lijden en sterven van Christus, zijn kinderen mogen zijn. Hij spoort ons aan om te blijven bidden, te blijven zoeken, Hij zal niet in plaats van een vis een slang geven of in plaats van een brood een steen. Hij is een goede Vader, die goed is voor zijn kinderen. Zo zal Hij, zegt Jezus, zijn heilige Geest geven aan wie Hem daarom vragen. Wat is dat belangrijk! Ook al krijg je niet precies wat je vraagt, God wil wel in je hart komen, door zijn Geest. Hij wil je waar je eigen geest soms zwak en verdrietig is, de Geest geven van Christus. Om je ook op moeilijke momenten te helpen om nieuw vertrouwen te krijgen, moed om verder te gaan. Een houvast!

 

[dia 7] En eigenlijk is dat ook het belangrijkste wat David ervaren heeft van God: Hij zegt niet alleen U hebt geantwoord, maar ook bemoedigd en gesterkt (vers 7). In de gevaren hield u mij in leven. Wat is er gebeurd met dichter van de psalm? Hij was in nood, dat weten we, maar wat precies? Was hij ontsnapt uit de handen van Saul. Kwam de profeet Natan bij hem om te vertellen dat zijn zonen altijd op de troon zouden zitten. We weten het niet. En eigenlijk is dat ook niet het belangrijkste. David vond het niet nodig om het op te schrijven. Maar waar besteedt hij deze verzen dan wel veel tijd aan? Om op te schrijven dat de Here trouw is. Hoe hij er weer kracht uit put dat Hij mag bouwen op de vaste grond van Gods beloften en van zijn verbond. In Psalm 136 staat het aan het eind van elke regel: want Uw goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Maar ook in deze psalm komt dat steeds terug. Lees maar mee: 2: Ik wil U loven om uw liefde en trouw; U hebt grote dingen beloofd. Vers 4: De koningen hebben beloften uit Gods mond gehoord. Vers 7: U houdt mij in leven Vers 8: uw trouw duurt eeuwig. Zo mogen we vanavond ook vooral overtuigd worden van Gods trouw, van zijn beloften. Hij was erbij in 2015, in je gebeden en in je roepen. Hij gaat mee, ook in 2016. En als het moeilijk is: grijp je vast aan zijn beloften, neem je toevlucht tot het gebed. God belooft zijn Geest, Hij belooft vergeving van zonden en eeuwig leven. Hij laat het werk van zijn handen niet los. Paulus zegt: Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus (Fil 1:6)

 

[dia 8] Het bijzondere van de Psalm is dat de dichter het zo alomvattend maakt. Hij staat tegenover zijn God, dankt Hem, na alles wat er gebeurd is. Hij doet dat tegenover onder het oog van de ogen, ‘al staan de goden om hem heen’. De eeuwige God is trouw, maar er zijn zoveel dingen die voorbij gaan. Er zijn in de wereld zoveel krachten die zich goden noemen. Je kunt je leven door zoveel dingen laten vullen, je kunt in zoveel dingen wegvluchten. In de leegte van alcohol of drugs, in de verleidingen van geld en loterijen, je houvast zoeken in mensen of idolen. God doorziet de trotsen al van verre: mensen die het van zichzelf verwachten. De aarde schudt. We horen het gebindte van het gebouw kraken. Alles vergaat, alles is ijdel … er is er maar één die blijft. Die boven al die leegte staat: de God die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Als je Hem kent weet je waar je vandaan komt, waarom je hier was in 2015 en waar je heen gaat. Als je het nederig van Hem verwacht, mag je geloven dat God naar je uitziet. En als je niet met hem leeft … Satan gaat te keer, de goden staan om je heen. Satan probeert je in de macht te krijgen. Hij zal met zijn laatste stuiptrekkingen alles proberen en gaat rond als een leeuw om te zoeken wie hij kan verslinden. Bekeer je voor het te laat is!

 

[dia 9] Ja, de dichter zegt zelfs: Laten alle koningen op aarde u loven. Alle heersers op aarde. Laten zij de wegen van de Heer bezingen. Met kerst mochten we in de toespraak van de koning horen hoe Hij wees op de kracht van de liefde. De Engelse koningin en de Duitse president wezen nog nadrukkelijker op de boodschap van het kerstfeest: God kiest de weg van de nederigen. Ook met de wereldproblemen van dit moment: vluchtelingen die niet weten waar ze het zoeken moeten en roepen om hulp; aanslagen zoals die er in Parijs geweest zijn; een klimaat dat steeds verder opwarmt en mensen een veilige plek ontneemt; een Europese crisis waardoor het zoeken is welke weg Europa moet gaan. Er zijn ook mooie dingen: een aantrekkende economie, maar wat is er een wijsheid nodig van regeringsleiders. Wat zien we duidelijk dat ook dit jaar de Here weer een stap verder is gekomen richting de wederkomst. Als Hij alles nieuw zal maken.

 

[dia 10] Wat geweldig als je dan de Here hebt leren kennen in je leven. De koningen mogen de weg van de Here bezingen. In deze psalm klinkt al iets door van de bijzondere weg die God zal gaan. De koningen, de wijzen kwamen om te aanbidden. Hij die omziet naar nederigen … het zijn woorden die we hoorden uit de mond van Maria. De Here die redding brengt: in het woord redding klinkt de naam Jezus, redder al door. Hij die de wereld werkelijk zal verlossen. Het is kerstfeest geweest: en nu na de komst van Jezus, de Messias, weten we het helemaal zeker. God laat zijn volk niet in de kou staan: hij heeft het roepen gehoord. Hij gaf zijn eigen Zoon, geboren in een kribbe. Om de weg te gaan. Om voor ons aan het kruis te sterven….

 

[dia 11] En dus kunnen we zingen: als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet … schenkt u mij leven. Toen ik dat iemand las, zei ze: ja, maar dat gaat over David toen. Wat heb ik daar nu aan. Dat neemt mijn verdriet niet weg. Ze had aan de ene kant gelijk. Maar ik denk dat David niet voor niets maar weinig verteld heeft, over zichzelf en wat er gebeurd is. Hij heeft vooral willen vertellen over hoe God is en met ons om wil gaan. Hij heeft een lied gemaakt dat wij ook op onze lippen mogen nemen. Ook als ze terugblikken op het jaar 2015: er waren mooie dingen, er waren verdrietige dingen, maar laten we alles we vandaag vragen, aan de hand van de agenda of foto’s: ‘wat is er gebeurd in 2015?’, vooral ook zien hoe God erbij was en mee wilde gaan. Want bij alles wat vlied en bezwijkt, getrouw is mijn God. Als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar, dan ken ik geen vrees in het bangste gevaar, dan win ik strijdend vertrouwen en kracht en zing ik psalmen in duistere nacht: Hij laat het werk van zijn handen niet los! Ook niet in 2016. Amen.

Liturgie Oudejaarsdag 2015, 10.00u en 19.30u
Welkom en mededelingen; Votum en zegengroet (staande)
Zingen Psalm 113 (staande):
Gebed
Zingen Psalm 138:1 en 2
Lezen Psalm 138:5-8
Lezen Lucas 11:5-13
Zingen Lied 397 (O God, die droeg ons voorgeslacht)
Preek Psalm 138:8: De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
Zingen Ps 138:3 en 4
Belijdenis H.C. Zondag 1
Zingen Ps 90:1 en 6
Gebed; Collecte
Zingen Opwekking 733 (Tienduizend redenen, staande, aangekondigd na collecte)
Zegen en gezongen amen (staande)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: