Matteus 4:1-11 – Christus weerstond de satan, laten wij bidden dat wij de satan ook weerstaan.

Preek Heemse, 17 januari 2016, Ds. Dick Dreschler
Tekst: Matteüs 4:1-11

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[dia 1] Er is een strijd in je leven gaande. Niet zomaar een strijd, maar een geestelijke strijd! Laten we ervoor oppassen om de gewone strijd en moeite niet met de geestelijke strijd te verwisselen. Ieder huis heeft zijn kruis, elk leven kent zijn moeite. Sommige dingen kunnen erg moeilijk zijn: dat je je zorgen maakt over hoe je die hoge nota weer moet betalen; dat je je zorgen maakt over ziekte waar je een strijd tegen te voeren hebt; dat je wakker ligt van zorgen over stress op je werk. Het zijn allemaal moeiten en zorgen die je bezig kunnen houden, of je nu gelovig bent of niet. Maar denk je dat satan daarmee bezig is? Denk je dat dit de belangrijkste, geestelijke strijd is?
[dia 2] De strijd van satan gaat een stuk dieper (Ligt daar misschien wel achter!). Zijn bedoeling is dat mensen van God verwijderd raken, dat ze los komen van Jezus Christus. Hij vindt het niet zo erg als je het moeilijk hebt met je geld of je kleren, want hij hoopt dat je dan zo daar mee bezig bent dat je God vergeet. Nee, er zijn grotere beproevingen en verzoekingen die op onze weg komen. Satan wil kostte wat kost ons in zijn macht krijgen. Hij probeert je te verleiden. Hij kan er voor zorgen dat we ons helemaal vastbijten in aardse zaken; dat wij knielen voor de afgoden van deze tijd: geld, macht en seks. Dat je je vult met veel glazen bier. Dat je je laat inpakken door pornosites. Dat je meer bezig bent met jouw positie dan met het geloof. Hij probeert de jongeren uit de kerk te halen en ze van het geloof los te weken. Hij is het die onszelf in zijn macht wil krijgen: dat we langzamerhand, ongemerkt niet meer ons vertrouwen op God stellen, leven van het woord dat Hij geeft, maar langzamerhand steeds meer leven zonder kerk, zonder God.
[Dia 3] Als het gaat om die echte strijd: op welke weg ben je, waar leef je voor, weet dan dat er iemand was die wel stand hield tegen verleidingen. Dat Christus als profeet, priester en koning werkelijk weerstand geboden heeft tegen de satan. Dat Hij liet zien dat Hij sterker was. Laten we zien op Hem, en bidden dat wij daarom ook niet het onderspit delven in de geestelijke strijd, maar sterk mogen zijn in zijn kracht: zelf als profeet, priester en met name ook als koning de strijd aangaan!.

Christus weerstond de satan, laten wij bidden dat wij de satan ook weerstaan!
1) De situatie van de verzoeking
2) De manier van de verzoeking
3) De uitkomst van de verzoeking
[Dia 4] In welke situatie wordt Jezus verzocht door de satan? Eerst het tijdstip. Dit gebeurt voordat Hij zich laat zien aan de mensen. Voordat Hij de schoonmoeder van Petrus geneest, mensen gaat bevrijden van duivels, van ziekten, komt er eerst de allergrootste krachtmeting. Waar de eerste Adam bezweken was voor de verleidingen van de duivel, zou het spannend worden of deze Messias wel de macht heeft om de satan te weerstaan. Net is duidelijk geworden dat Hij zich helemaal op een lijn met de mensen heeft gesteld: dat Hij de zonden van de mensen voor wie Hij gekomen is als het ware uit het vieze doopwater op zich genomen heeft. Net nu hij gedoopt is, gezalfd en aangewezen tot de grote Messias: de profeet, priester en koning die eindelijk echte verlossing gaat brengen. Nu Hij zijn werk begint, gaat de duivel de strijd aan met deze Messias.
[Dia 5] De Geest leidt de Here Jezus naar de woestijn om gelijk de eerste test te doorstaan. Daar heeft Jezus alle rust en alle tijd om zich voor te bereiden op zijn werk. Hij richt zich helemaal op God: Hij eet veertig dagen en veertig nachten niet. Hij denkt na over hoe zijn weg als mens op aarde zal zijn. Zoals Mozes, de middelaar veertig dagen in de woestijn op de berg was. Zoals Elia, veertig dagen onderweg was naar de woestijn en niet at en dronk, zo was deze volmaakte middelaar ook volledig afgezonderd en verbonden met God. Zou Hij wel stand gaan houden tegen de aanval van de duivel? Waar Adam en Eva zich hadden laten verleiden, waar het volk tijdens de veertig dagen van Mozes zich in de woestijn neerboog voor het gouden kalf. Waar Elia de moed opgaf in de woestijn omdat het volk toch steeds weer ontrouw was en de knieën boog voor de Baäls.
[Dia 6] Satan probeert ook Jezus te laten struikelen. Want hij voelt het gevaar!! God wil satan van zijn macht beroven. Of beter gezegd: God wil de mens weer bevrijden uit de macht van satan, uit de macht van de eeuwige dood. Satan siddert nu van angst! Beseft dat Hij het maar moeilijk tegen de zoon van God op kan nemen. Maar juist daarom gooit hij al zijn verleidende, verzoekende kracht in de strijd om deze profeet, priester en koning te laten struikelen. Zo is dat vandaag nog steeds: Satan weet dat wie op Jezus Christus vertrouwt niet te pakken is. Maar daarom zal hij wel juist moeite doen om Gods kinderen te pakken. Maar wie zijn houden vouwt tot een gebed, wie zich zelf gezalfd weet tot koning en in geloof en met het woord satan weerstaat, hoeft niet te vrezen. Tegenover zo’n houding gaat de satan er met de staart tussen de benen vandoor.
[Dia 7] Maar daarom probeert de satan juist op het zwakste moment Jezus aan te vallen: als Jezus veel honger heeft. Jezus zal na veertig dagen wel honger hebben gehad. Hij was echt mens, geen schijnmens! Ik weet niet hoelang jij wel eens zonder eten bent geweest? Een dag? Twee dagen? Ik heb het wel eens geprobeerd in mijn studententijd, maar ik moet zeggen dat ik alleen maar aan eten kon denken en overal etensgeuren rook. Zo probeert satan Jezus op zijn zwakste moment aan te vallen. Zo probeert Hij ons op ons zwakste moment aan te vallen. De aanval komt van buitenaf, maar sluit aan bij onze zwakheid van binnenuit. Als je zelf al moe of druk bent, laat hij je wel een smoes bedenken om niet naar het woord van God te gaan luisteren. Als je teleurgesteld bent vind je dat je wel recht hebt om toe te geven aan de verleiding van roken of drinken, hebzucht of roddelen. Als je teleurgesteld bent in het geloof of in de kerk, ziet hoe anderen struikelen of niet trouw zijn (denk aan Mozes en het gouden beeld en Elia en de mensen die toch weer voor Baäl kiezen!) dan kan het extra moeilijk zijn om wel trouw te blijven aan de dienst van de Heer en de knieën niet voor de Baäl te buigen. Wie de satan dan maar een beetje ruimte geeft, wie het gesprek aangaat, zoals Eva deed in het paradijs: die kan zich snel laten inpakken. De duivel kan goed praten, kent onze zwakheden, kan wat slecht is verleidelijk laten glimmen. In zo’n situatie delf je snel het onderspit! [vergelijk met telemarketing …]

2) De manier van verzoeking
[dia 8] In dit gedeelte zien we dat de Here Jezus op drie manieren verzocht wordt. Het eerste waar de satan op inspeelt is op de macht van Jezus. U kan toch alles!? Als u dan nu zo’n honger hebt dan kunt u van die stenen wel brood maken. De stenen liggen waarschijnlijk wel bij Jezus in de woestijn. Grote ronde stenen, in de vorm van een brood. Ze worden door de satan als het ware al opgepoetst en liggen daar te glimmen. Honger maakt rauwe bonen zoet, dat doet je wel eten. Nou, Messias, Koning van de wereld, u kan toch alles, U bent toch Gods Zoon: maakt u dan van de stenen maar brood.
Zo kan de satan ook ons proberen uit te dagen met zijn verzoekingen. Dat Hij erop inspeelt dat we toch kinderen van God zijn. Dan moet je toch wel een keer kunnen stelen, of even spieken, of liegen (zie werkblad). God zal het toch wel vergeven. We horen toch bij Hem dan kan er toch niets gebeuren.
Maar Jezus heeft de vraag van Satan door: het gaat er niet om wat Hij allemaal kan. Hij gaat ook niet in gesprek. Hij laat zich niet verleiden door het brood dat Hij al voor zich zou kunnen zien. Want wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Als Hij nu toegeeft aan zijn macht en niet luistert naar de Vader: hoe zal het dan straks gaan als Hij aan het kruis hangt? Wanneer hij daar dorst en pijn heeft en de mensen roepen: anderen heeft Hij geholpen laat hij nu zichzelf bevrijden! Het gaat erom dat Hij leeft van het woord van God, dat Hij God gehoorzaam is.
Laten wij zo ook de strijd met het kwaad aangaan: niet denken dat iets toch wel moet kunnen, of niet zoveel uitmaakt, maar luisteren naar het woord van God. Daar ook echt te tijd voor nemen om uit te lezen en naar te horen. Zodat je sterk en krachtig wordt en helder zie wat God van je vraagt. Als profeten net als Jezus met het woord van God weerstand kunnen bieden!
[dia 9] Bij de tweede beproeving neemt de satan Jezus mee naar de Heilige Tempel. De plek waar God zich bekend maakte aan het volk. Niet zomaar een synagoge, maar de plek waar de offers gebracht werden, de plek waar de gebeden opklonken naar de hemel. De plek waar God bij de mensen kon zijn. Jezus was gekomen als de gezalfde priester. Hij moest het offer gaan brengen. Zou Hij bij die schitterende tempel naar beneden springen dan zouden de mensen in één keer versteld hebben gestaan van zijn kracht en macht. De duivel laat hem nu niet twijfelen aan God macht, maar aan zijn liefde: de engelen zullen je toch dragen? Er is geen twijfel of de engelen Hem zouden kunnen opvangen, zoals het ook niet zozeer de vraag is of Jezus van een steen brood kan maken: maar het komt er vooral op aan, is Jezus gehoorzaam aan zijn Vader. Of gaat Hij zijn God verzoeken. Jezus trapt er niet in. Hij wil gehoorzaam zijn. Hij kiest niet voor de korte weg naar eer en roem, maar de weg in gehoorzaamheid.
Kiest u, kies jij, kies ik voor de weg die God wijst? Ga je op de smalle weg, de weg die anderen misschien niet direct begrijpen, die in de wereld niet direct in hoog aanzien staan. Durf je werkelijk te kiezen om te luisteren naar Gods woord? Durf je zelf als priester je leven als dankoffer aan de Here offeren en God boven alles stelt?
[dia 10] In de derde verleiding gaat het vooral over de koningsmacht van Jezus. Zal Hij knielen, zal Jezus via een makkelijke weg koninkrijken van satan in zijn bezit krijgen? Maar ook nu stuurt Jezus satan weg. Hij gaat niet in discussie of gesprek. Ga weg satan roept Hij! Aanbid alleen de Heer. Weer wordt de satan met een Bijbelwoord de mond gesnoerd. Jezus wil werkelijk koning zijn en geen slaafje van de duivel worden, zoals Adam en Eva uiteindelijk geworden waren. Met Hem mogen we zo ook strijd voeren tegen het kwaad. Weerstand bieden toch al de verzoekingen en verleidingen die op ons afkomen. Sterk door zijn kracht, gerust in zijn bescherming!

[dia 11] 3) Wat is dan de uitkomst van de verzoeking? Wanneer Jezus verzocht is door de satan gaat de duivel weg. Jezus hield stand! De duivel maakt geen schijn van kans. Vanuit deze positie kan Jezus zijn werk op aarde gaan doen. Volmaakt gehoorzaam aan de wil van zijn vader en aan de wet van God. Dan komen de engelen bij Hem en dienen. Waar Hij er niet zelf voor koos om te gaan eten of zich door de engelen te laten dragen ontvangt Hij dat wel van zijn Vader als een beloning. Marcus vertelt er zelfs bij dat Hij leefde te midden van wilde dieren (1:13). Waar Adam in het paradijs omringt werd door de dieren en leefde in directe verbondenheid met God, mag deze tweede adam ook zo leven. Hij is als het ware weer in het paradijs. Niet door voor de satan te knielen, maar door God gehoorzaam te zijn bereikt Hij zijn doel.
Laten we bidden dat wij met Christus verbonden mogen zijn. Dat we niet bezwijken voor een korte weg, een snelle weg. Allerlei verleidingen die de wereld je biedt. God wil dat je ingaat door de smalle poort en over de smalle weg gaat. Dat je daar als profeet Gods Woord laat horen, als priester je dienstbaar inzet voor je naaste en als koning vecht tegen het kwaad. Dan zijn er nu nog allerlei verzoekingen en beproevingen. God wil je sterker maken door je te beproeven, de satan wil je pootje lichten door je te verzoeken. Maar wie gaat in de kracht van God, mag op weg zijn naar de hemelse heerlijkheid. Christus is gekomen Hij is opgestaan. Hij is trouw geweest. Daarom zullen wij ook mogen delen in de eeuwige heerlijkheid en luister, waarvan we nu al soms iets mogen proeven.
Petrus, die zelf er alles van wist wat het betekent om verzocht te worden, die door de satan gezeefd werd schrijft in zijn brief: Omdat we geloven, beschermt God ons met zijn kracht. (1 Petrus 1 (BGT)) En als het einde van de wereld komt, zal Hij ons zeker redden. Wees dus blij, ook al hebben jullie het nu een korte tijd heel moeilijk. Met die moeilijkheden wordt jullie geloof getest. Net zoals goud wordt getest in vuur. En jullie geloof is veel belangrijker dan goud! Want door je geloof ontvang je hemelse eer en rijkdom als Jezus Christus terugkomt. Jullie hebben Jezus Christus nooit gezien, en toch vertrouwen jullie op hem. Want jullie weten, dat jullie gered zullen worden omdat jullie geloven. Laten we bidden om dat geloof en bidden om kracht van Christus in de verzoeking. Dan zullen we straks juichen in de hemelse vreugde!
Amen.

 

Liturgie zondag 17 januari 2016, 9.00u en 11.00u
Welkom en mededelingen;

Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen (staande)
Zingen Psalm 95:3 en 4 (staande)
Wet
Zingen Psalm 131
Lezen Genesis 3:1-9
Zingen Liedboek 402:1,2 en 6 (Verheugt u, christenen)
tekst Matteüs 4:1-11
Preek
Zingen Psalm 91:1,6,8
Voorbede en dankzegging
Collecte
Zingen Gz 163 (Ik bouw op U, staande, aangekondigd na collecte)
Zegen en gezongen amen (staande)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: