Zondag 3 – God wil je kennen als verloste zondaar!

Preek Heemse, zondag 24 april 2016

Tekst: H.C., Zondag 3, 2 Tessalonicenzen 2:9-14

 

Geliefde gemeente van onze Heer,

Misschien heb je wel eens gehoord dat je moeder tegen je zei: ‘Je bent een engel’. Als je je tas netjes uit- en opruimt als je uit school komt of, misschien beter, als je je moeder ’s morgens een lekker kopje thee op bed brengt. Je bent geweldig. Echt een engel. Maar misschien heeft je vader dan wel eens het grapje gemaakt, ja een engel met een ‘b’ ervoor, want gisteren schoot je nog de bal op het dak! Je bent een bengel. Een boef! Eigenlijk gaat het vanmiddag over die vraag wat we eigenlijk zijn. Ben je een engel, een parel in Gods hand, gaaf en mooi en goed? Of zijn we geboren zondaren: in zonde ontvangen en geboren en niet in staat om het goede te doen? Engeltjes of bengeltjes?

Niet alleen in de kerk kom je die vraag tegen, ook buiten de kerk. Er zijn wetenschappers die zeggen: eigenlijk kunnen we zelf niets kiezen of beslissen. We doen automatisch wat onze hersenen ons zeggen dat we moeten doen. Zo zegt Dick Swaab dat bijvoorbeeld in zijn boek ‘Wij zijn ons brein’. Niets geen keuze vrijheid of vrije wil: we zijn gewoon veredelde dieren die volgen wat onze hersens ons ingeven. Je kunt niet zelf kiezen.

Daarmee gaat hij in tegen de trend in deze tijd. Want in deze tijd zijn we vooral heel positief gaan denken over de mens. Kinderen zijn tegenwoordig misschien geen engelen, maar wel prinsen en prinsessen. Alles draait om hen. Alles draait om jezelf. Dat je aan je trekken komt. Dat je tot je recht komt en je jezelf ontwikkelt. Er wordt veel van je verwacht. Je bent immer zelfstandig, zelfbepalend. Je moet zelf presteren. Als het dan gaat over onze zondige natuur (HC), of om het met Paulus te zeggen, over dat we geen liefde voor de waarheid hebben, maar blind leugens achterna lopen. Roept dit juist in deze tijd vragen op. Hoe zit dit? Hoe mag ik naar mezelf en anderen kijken? Hoe spreek ik goed over dit onderwerp?

God wil je kennen als verloste zondaar!

1) Pas op dat je niet verblind wordt door de leugens

2) Krijg door de Geest liefde voor de waarheid van Jezus

3) Kom zo tot je doel in Christus.

  1. Pas op dat je niet verblind wordt door de leugens. Paulus geeft hier een beschrijving van de mens die verstrikt is in leugens. Straks zal satan komen. Komt de wetteloze mens. Wie die mens is, is heel ingewikkeld en heel veel over geschreven: ik ga daar nu niet teveel op in. In ieder geval komen er mensen die niet naar God en zijn wetten willen luisteren. En dan gebeurt wat er eigenlijk ook in het paradijs gebeurde: satan probeert de mens opnieuw in zijn macht te krijgen. In het paradijs was hem dat gelukt, zoals zondag 3 ook aanhaalt. Waar Adam en Eva eerst volmaakt goed waren en ze kinderen van de Vader waren, daar kozen ze ervoor om de duivel te gehoorzamen. Ze meenden zo zelf de waarheid te leren kennen, maar ze kenden daardoor goed en kwaad. Er kwam haat, er kwam doodslag, er kwam strijd, er kwam moeite. Er kwam een kloof tussen God en mensen.

Paulus laat zien dat zich dat straks zal herhalen. Je word nog een keer op de proef gesteld! Je kunt verstrikt raken! Als de wetteloze mens komt: iemand die niet naar God wil luisteren, maar een dienaar van satan is, dan zullen velen hem geloven. Ze zullen bind zijn voor de waarheid. Ze zullen liefde hebben voor onrecht. Het lijkt allemaal heel mooi, de wereld die hij aan de mensen voorspiegelt en velen trappen erin. Maar eigenlijk is het een leven zonder God. Satan heeft veel macht. Het kan zomaar zijn dat je zo blind bent dat je gelooft in zijn tekenen en wonderen. Ik denk dat hij nu al om ons heen is: het leven zonder God wordt ons aan alle kanten voorgehouden als een geweldig leven. Alsof je God niet nodig zou hebben. Alsof je zelf wel kan bepalen wat je doet. Juist die wetteloosheid is een teken dat de eindtijd dichterbij komt. En het zal alleen maar erger worden.

Kiezen voor de leugen, voor het kwaad zit diep in ons. Hoewel we goed gemaakt waren, heeft de duivel zomaar vat op ons. Doet de mens dan altijd, alles verkeerd? Nee, maar doordat er zonde is gekomen, kan hij fouten maken. Denk aan een vertegenwoordiger die echt goed was in zijn werk. Hij komt bij veel bedrijven, staat goed bekend, draait een goede omzet en wordt overal geprezen. Maar één keer ziet hij bij een bedrijf de kas openstaan en pakt er 2000 euro uit. Hij wordt betrapt en iedereen noemt hem een boef. Deed hij dan alles fout? Nee. Maar één zonde maakt dat hij niet meer betrouwbaar is. Niet meer geloofd kan worden en dat zijn baas hem ontslaat en andere bedrijven hem ook niet meer willen hebben.

Ik hoop dat je je ogen er voor open hebt, dat er soms zomaar kwaad in ons kan zijn. Als je je afvraagt: “Hoe komt het toch dat soms zomaar weer mis gaat?”.  “Hoe komt het dat er toch weer ruzie is”, dan heeft dat te maken met dat we van onszelf het verkeerde kunnen doen. Onze eigen wil, maar ook de verleidingen van de duivel laten ons soms zomaar struikelen. Dat hoeft je niet negatief te maken (al kun je er soms flink van balen!), het mag je wel heel alert en wakker maken en je de vraag doen stellen: laat ik mij misschien ook inpakken door het kwaad? Luister ik soms naar de mens van de wetteloosheid: de manier van denken die met God niet wil rekenen. Sluit ik mij soms ook af van wat God echt van mij vraagt en van zijn goede boodschap? Daarom is het goed om van tijd tot tijd eerlijk in de spiegel te kijken. Zoals we ook steeds weer willen doen als we Christus ontmoeten op zondag, in de doop of in het avondmaal. En als je ogen dan open gaan … al je iets verkeerds of een zonde ontdekt bij jezelf. Zeg dan niet: we zijn nu eenmaal zondig, we zijn nu eenmaal ons brein en we kunnen er niets aan doen. Ga dan niet in de put zitten en blijf niet verstrikt in de leugen: nee, bekeer je! Vandaag nog! Zorg dat je strik loskomt, zoek hulp, open je ogen en bid of God je wil redden!

 

  1. Krijg door de Geest liefde voor de waarheid in Christus. Waar Paulus dus eerst schetst hoe mensen verblind door het kwaad hun ondergang tegemoet gaan, zegt hij daarna: Ik wil God danken! Hij is ontzettend blij en dankbaar: Want God heeft de mensen in die grote havenstad Thessaloniki uitgekozen om te worden gered. En wel als eersten. Deze stad in het huidige noorden van Griekenland, met vele honderdduizenden inwoners en een belangrijke handelsplaats kende sinds een paar jaar een kleine gemeente. Mensen die wel liefde hadden gekregen voor de waarheid: de waarheid dat Jezus Christus voor hun zonden gestorven was. De waarheid waar ze door hun geloof deel aan krijgen en door de Heilige Geest ook in geheiligd worden. Hier is gebeurd wat we net lazen in de Catechismus: ze zijn door de Geest opnieuw geboren! De boodschap die ze gehoord hadden van Paulus hebben zij niet naast zich neergelegd, maar ze hebben gezegd: dit is de waarheid. Jezus Christus kan ook mij redden en vernieuwen. Hij is ook voor mijn zonden aan het kruis gestorven.

Ben je dus een engel of bengel? Christus wil van ons door zijn heilige Geest in ieder geval nieuwe mensen maken. We mogen opnieuw geboren worden. Iemand zei in het blad dat uitkwam vanwege 450 Heidelbergse catechismus: Ik vind dit de mooiste zondag die er is. Ook al hebben sommige mensen moeite met deze zondag omdat het gaat over erfzonde en de natuur die verdorven is. Maar ik vind deze zondag gewoon eerlijk: zo zijn we soms. En het mooie is dat God er dan niet gewoon een nieuw laagje overheen doet, een laagje vernis, het bepleistert, maar dat God het radicaal vernieuwt. Dat Hij ons opnieuw geboren doet worden. Hij noemt het zondige, maar je mag ook weten dat je door de Geest echt een nieuw begin mag maken. Zoals bij een apparaat dat kapot gaat. Bijvoorbeeld een Playstation. Jaap had er één gekocht met zijn vader en ze hadden hem thuis aangesloten, maar hij ging kapot. Hij deed niet meer wat hij moest doen, je kunt er niet op spelen. Dus ze gingen ermee naar de winkel. Daar kregen ze een nieuwe! Maar nu lazen ze de handleiding en kwamen erachter dat ze vorige keer een snoertje verkeerd aangesloten hadden. Ja niet vreemd dat er dan kortsluiting komt … Maar nu wisten ze hoe het moest. Nu konden ze heerlijk op de playstation gaan spelen. Zo wil God ons ook weer goed maken: compleet nieuw. Als je gelooft dat Jezus gestorven is voor je zonden en je bidt om de kracht van de Geest dan maakt Hij je leven weer nieuw en mooi, dan word je opnieuw geboren, dan wordt je leven zoals het bedoeld is!

Ook al zit de zonde in ons, keert de zonde ook regelmatig terug, toch wijst God u, jou en mij een uitweg. Paulus zegt: de Geest maakt je heilig door geloof in de waarheid. Je kunt opnieuw geboren worden. Daarom: geloof in de waarheid van Christus, laat je leiden door het woord van God en door zijn Geest. Bid er steeds weer om of hij je hart wil vullen met liefde. Echt bidden. Op de knieën gaan. Bidden of Jezus je wil vernieuwen en of je samen met Hem steeds meer het goede mag doen. De spiraal van ruzie mag doorbreken, vrede krijgt in de manier waarop je naar je eigen leven, je eigen daden kijkt. Steeds meer tegen jezelf leert zeggen in Jezus Christus wat Paulus tegen de mensen zegt: ‘Ik dank God dat ik geliefde ben in Jezus Christus. Uitgekozen ben om te worden gered door de Geest’. Dat ik door Christus mag zeggen: ik ben een parel in Gods hand!

3) Kom zo tot je doel in Christus.

Paulus schrijft niet alleen over wat we zijn in Jezus Christus, maar ook over wat we zullen worden. Je mag niet alleen weten dat je gered bent, dat je nu recht tegenover God staat, maar ook dat je uiteindelijk zult delen in de luister van de Heer Jezus Christus. We zullen delen in zijn glorie en heerlijkheid. Dan bereiken we ons doel! Want de catechismus noemde al dat God ons goed gemaakt had, naar zijn beeld, om Hem in waarheid te kennen. Hem van harte liefhebben  en met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven om Hem te loven en te prijzen. Dat geweldige doel: eeuwig verbonden met God, tienduizendmaal en tot in eeuwigheid Hem danken, dat doel werd wreed verstoord door de zondeval. Maar als Paulus spreekt over hoe het zal worden, knoopt hij weer bij die eerste bedoeling aan. Dan zullen we echt weer delen in de luister en heerlijkheid van God. Dan zal werkelijk alles nieuw worden. Het paradijs op aarde.

Zover is het nog niet. Juist de Tessalonicenzen moet Paulus waarschuwen dat het nog wel even kan duren. Dat die mens van de wetteloosheid nog komt en dat veel mensen verblind zullen worden door de leugen. Maar uiteindelijk komt het goed, zullen we mens zijn zoals bedoeld door God. Wie die mens van de wetteloosheid ook mag zijn, hij maakt het je soms goed moeilijk. De zonde die je doet struikelen, de vreselijke berichten die je hoort over onderdrukkers en over martelingen. Soms kan er een zware last te dragen zijn en zie je dat God onderweg is in de rampen die gebeuren of in politieke gebeurtenissen. Maar God gaat wel zijn weg. De dingen zullen niet voor hun tijd gebeuren, maar op hun tijd. En de duivel zal niet overwinnen, want als hij verschijnt zal Christus hem alleen al met zijn woord kunnen verslaan: vernietigen met de adem van zijn mond en met de aanblik van zijn komst. Iedereen kan om zich heen ziet dat er soms nog een hoop ellende is. Ik hoop en bid dat je ziet dat redding mogelijk is, vernieuwing als je gelooft in Jezus Christus. Als je gelooft in Hem: dan deel je in zijn heerlijkheid want uiteindelijk mag je het in geloof nazeggen: niet van het kwaad of van de dood, niet van de duivel of de machten, maar alleen van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwen der eeuwen. Hem zij de eer: God is liefde, o engelenstem, mensentong, verheerlijkt hem! Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: