Zondag 8 – De drie-enige God geloven, liefhebben, vertellen en prijzen!

Preek Heemse, 12-6-2016; Tekst: Zondag 8, Johannes 6

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus

Wanneer we vandaag avondmaal gevierd hebben en drieenige God ons zijn liefde heeft laten zien, laten we dan ook na die viering de Vader, de Zoon en de Heilige Geest geloven, liefhebben, vertellen en prijzen

Geloof God de Vader! Wanneer we vanmiddag stil staan bij het wonder van de drie-enige God, dan komt daarin een heel duidelijke boodschap naar voren: wanneer je gered wilt, worden geloof dan in deze God. Het avondmaal vraagt een gelovige reactie: dat je komt en je laat vullen met het ware brood en de ware drank. Dat je gelooft dat God de Vader de wereld zo lief had dat Hij zijn eigen zoon gaf. Dat je ook in geloof en verbondenheid met deze vader die ons altijd omgeeft en leidt, hier weer uit de kerk gaat. Dat is een spannende keus, vandaag, maar ook toen … de mensen wilden wel in de wonderen geloven, wel een volle buik krijgen van de vijf broden en twee vissen. Maar als er gevraagd wordt te geloven dat God de Vader en Jezus één zijn dan druipen ze langzaam af, dan blijven er nog maar weinig over die werkelijk het brood van het leven willen ontvangen.

Heb hem lief! En dat terwijl er toch zoveel liefde van God de Vader in dit gedeelte naar voren komt. De levende Vader heeft mij gezonden (vs. 57). God de Vader laat ons niet alleen, maar Hij geeft zijn eigen zoon. Zo lief heeft God u, jou en mij. En dan lezen we ook dat het de Vader is die uitkiest: God geloven, Hem aannemen, dat wordt je door God de Vader gegeven. God die alles gemaakt heeft, die alles leidt, die heeft het ook zo geleid dat je Hem mag leren kennen, dat voor een wereld zo vol spanning, zonde, verdriet, tranen, Hij zijn zoon geeft, de machtige Vader zijn armen naar je uitstrekt: Wat een liefde. Geloof dat maar en laat die liefde toe in je hart!
Vertel! De machtige Vader heeft zijn Zoon gegeven. Een geweldige boodschap. Maar niet een boodschap die bedoeld is om voor jezelf te houden. Wanneer jij gelooft, wanneer jij de liefde van God ervaren heb, is het goed om dat niet voor jezelf te houden. Jezus is hier in gesprek met de Joden, die wel geloven in de Vader, maar niet dat Hij de Zoon van God is. Er ontstaat een scheiding: maar toch … Jezus vertelt. Hij dwingt niemand, als ze niet willen blijven mogen ze weggaan (vs. 67). Wij kunnen niemand dwingen, ons familie niet, onze kinderen niet. Maar we mogen Jezus voorbeeld volgen: Hij probeert het liefdevol uit te leggen: als je wil dat je geestelijke dorst, dat die leegheid in je hart, dat je emotionele honger gestild wordt… dan is er één die echt voedsel en echt drinken kan geven: Een Vader die je liefheeft, en altijd bij je wil zijn. Die je wil helpen en steunen. Die er altijd zal zijn. Komt laten wij aanbidden! (Gz 106:1)

Geloof God de Zoon! God vraagt van ons geloof, dat Hij de Vader is van Jezus Christus. Maar Jezus vraagt ook het geloof dat Hij de zoon van God is. Een geloof waar de Joden juist op afketsen. Dat Jezus, die ze kennen als de timmermanszoon, de eeuwige Zoon van God is, dat roept bij hen verzet en woede op. Dat vinden ze godslastering. Op een zelfde manier knappen veel moderne mensen en theologen af op het geloof: dat er iets is, prima, maar dat Jezus Gods Zoon is, een met de vader, daar kunnen ze niet bij. Net zo min als Moslims en Jehovah getuigen zo in de Zoon van God kunnen geloven, dat Hij een is met de Vader. Toch is dat wat Jezus hier van de mensen vraagt: de mensenzoon is neergedaald uit de hemel, en wat misschien nog wel moeilijker is te geloven: je zult Hem ook weer zien opstijgen! Geloof dat Hij die weg van vernedering en verhoging moest gaan!
Heb lief! Waarom moest Hij die weg gaan? Waarom was het niet genoeg dat de vader zorgt voor zijn volk, door ons dagelijks eten en drinken te geven, door op een wonderlijke manier manna uit de hemel te geven? Omdat alleen het aardse brood en het aardse drinken uiteindelijk niet echt kan voeden. De mensen in de woestijn zijn uiteindelijk gestorven. Het was nodig dat God hemels brood en drinken gaf: Jezus is uit de liefde die weg gegaan en heeft het brood uit de hemel gegeven. Hij stierf en stond op, om ons het echte leven te geven. Wie Hem leert kennen, zal opgewekt worden op de laatste dag en met Christus verbonden zijn en eeuwig leven. Laten we zo die liefde van Jezus beantwoorden door Hem lief te hebben. Trouw, elke dag in verbondenheid met Hem te leven: door tijd voor Hem te maken en zijn naam te noemen. Ons hart met zijn liefde te laten vullen.

Vertel! Simon Petrus vertelt het uiteindelijk tegen Jezus: We kunnen niet naar iemand anders toegaan. Wij geloven dat U de heilige van God bent, U spreekt woorden van eeuwig leven. Wanneer je geloof en liefde hebt gezien van God de Zoon, dan is het ook goed om die liefde niet voor jezelf te houden, maar onder woorden te brengen. Misschien is er vanavond wel een wijkavond: vertel en breng eens onder woorden hoe jij vandaag in jouw situatie de liefde hebt ervaren. Ervaren hebt dat je weer iets gezien hebt van het brood van het leven, wat dat betekent in jouw situatie van verdriet, blijdschap, dank, spanning, vreugde, strijd. Als de leerlingen het niet gedeeld en opgeschreven hadden, hadden wij het niet geweten. Vertel het dus ook minstens één keer, aan een vreemde en wat misschien nog wel moeilijk is aan een gezinslid. Praat erover wat je ervaren hebt en gelooft van Jezus, het ware brood van het leven, het lam voor ons geslacht, Hij die ons ziet en ons roepen wil horen

Komt laten we aanbidden: Gz 106:3

 

Geloof God de Heilige Geest! Maar weinig mensen geloven in Jezus. Ze kunnen niet begrijpen dat je zijn lichaam, zijn vlees moet eten en zijn bloed moet drinken. Ze begrijpen niet dat Jezus daarmee bedoelt dat ze er geestelijk van moeten eten. In vers 63 zegt Hij ook: het lichaam dient tot niets. Als Jezus alleen zijn aardse lichaam gehad zou hebben, zou Hij niet het leven kunnen geven. Maar Hij zegt: de Zoon moet verhoogd worden. Hij moet opstijgen naar waar Hij eerst was. Waarom? Om dan de Geest te kunnen geven die levend maakt. De woorden van Jezus zijn Geest en leven. Doordat Jezus naar de hemel is gegaan, kon Hij zichzelf geven in de Geest. Kunnen we door die Geest, door de tekenen van brood en wijn, geestelijk met zijn lichaam en bloed gevoed worden. Als je het moeilijk vindt om dat te geloven: bid of de Geest je wil helpen. Hij is het die het geloof wil geven!

Heb lief! Zo steekt God zijn beide handen naar ons uit. Hij geeft ons zijn Zoon en zijn Heilige Geest. Zo is God God boven ons, God naast ons en God in ons. Ik had de preek kunnen beginnen met aan te geven hoe moeilijk het is om te zeggen 1+1+1 is drie. Maar de Bijbel maakt van de drie-eenheid geen puzzle. God is gewoon zo, God komt zo op veel verschillende plaatsen in de bijbel naar ons toe. Heel duidelijk bij de doop: als Vader Zoon en Geest, uitgelegd ook in Joh 3, het gesprek met Nicodemus. Maar ook als het gaat over het avondmaal komt hij ‘gewoon’ als de drieenige naar ons toe. Hij bruist daarin van liefde en relaties. De Heilige Geest wil ons met die liefdevolle God verbinden en vullen met ware liefde.

Vertel! Jezus wijst in dit gedeelte vooral vooruit. Wie door de Geest in mij gelooft, zal opgewekt worden uit de dood, zal eeuwig leven. Maar ik hoop dat je begrijpt dat zo’n vooruitzicht en doel in je leven, je leven ook mag veranderen. Als God zo vol relaties is, de drieenige God, dan mag je omdat het eeuwig goed zal zijn nu al in liefde met elkaar verbonden zijn. Hoef je je waardering niet te halen uit wat anderen vinden. Hoeft je doel als tiener niet te zijn om een soort James Bond te worden en hoef je niet als een Barbiepop door het leven te gaan: je bent nu al kostbaar en geliefd, omdat God je liefheeft. Dat maakt je levensdoel anders dan iemand die die God niet kent. Laten we proberen iets van die liefde over te dragen en vertellen ook aan degenen die die liefde nog niet kennen. Deze God omgeeft ons immers altijd en overal en van elke kant. Al gaat hij ons begrip te boven: Hij kent je al helemaal en wil er voor je zijn. Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: