Zondag 20 – Leer ‘Abba, Vader’ zeggen door Gods Geest

Preek gehouden in Heemse, 4 december 2016

Tekst: Zondag 20

 

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

Wie is de Heilige Geest? Dat is de vraag die vanmiddag centraal staat in de preek. Het is beste een moeilijke vraag. Wanneer je probeert uit te leggen wie Hij is, hoe kun je dat dan doen? Over God de Vader in de hemel kun je vertellen dat hij alles gemaakt heeft en alles regeert. Over Jezus de Zoon van God kun je veel verhalen vertellen over wat Hij op aarde heeft gedaan. Maar wat doet de Heilige Geest precies?

 

Iemand gebruikte een voorbeeld om uit te leggen wat de Geest doet: Stel je voor er is een tafel gedekt met de heerlijkste gerechten. Er staat heerlijk drinken bij. Er is echt zorg aan besteed. Maar het is jammer als het er allemaal blijft staan. Als je niet werkelijk dat lekkere stukje vlees in je mond krijgt, of als je niet echt van dat heerlijke drinken kan proeven. Zo is het ook met wat Christus voor ons gedaan heeft: Hij heeft voor ons grote schatten verdiend. Het wordt goed tussen God en ons, je krijgt vergeving van de zonden en je mag eeuwig leven: je mag God ‘Abba, Vader’ gaan noemen! Maar het is niet genoeg als we dat alleen weten, als we dat horen. De vraag is: geloof je het ook, neem je het ook aan?

 

God heeft zijn liefde voor ons laten zien in Jezus Christus. Hoe ervaar je dat God je liefheeft? Wat betekent dit voor jou? … Kun je dat ook echt benoemen en aanwijzen, of weet je alleen met je verstand dat het zo is? Wat betekent het voor jou dat Christus je liefheeft en dat je God weer Abba Vader mag noemen? Als je dag in dag uit met school bezig bent. Als je te maken krijgt met moeilijke berichten over gezondheid. Als je ouder wordt en terugkijkt op je leven en alles wat er gebeurd is. Kun jij je werkelijk voorstellen dat Christus van je houdt? Dat, ook al doen wij zonden, er toch voor jou brood en wijn is, het lichaam en bloed van Jezus Christus? Dat je een geliefd kind van God mag zijn, waardoor je niet alleen weet, dat God je Vader wil zijn, maar dat je ook werkelijk met hem spreekt en hem Abba, Vader gaat noemen?

 

Leer ‘Abba, Vader’ zeggen door Gods Geest

1) Mijn gevoel en verstand zijn vaak duister

2) De Heilige Geest doet mij delen in Gods luister

3) Zodat ik, nauw verbonden, ‘Abba, Vader’ fluister!

 

1) Mijn gevoel en verstand zijn vaak duister

Bent u er ondertussen al uit, heb jij al een antwoord op die vraag: hoe ervaar jij de liefde van God in je leven? Hoe vaak zeg je Abba, Vader, U behoor ik toe? Het is geen makkelijke vraag. We worden soms zo opgeslokt door het leven van alle dag. We worden soms zo in beslag genomen door onze zorgen. Je denkt er soms gewoon niet aan. Deze zondag is misschien kort, maar steeds weer noemt de catechismus de Heilige Geest. Wanneer de catechismus voor het eerst spreekt over de Heilige Geest (in zondag 3) dan gaat het er ook juist over dat we uit onszelf geneigd zijn tot het kwaad. We kunnen zo vast zitten in de zonde, de dood kan ons zo terneer drukken en de duivel laat ons niet los. Dan leven we als slaven in angst, of we wel genoeg presteren. Maar dat verandert als we door de Heilige Geest opnieuw geboren worden. Dat is heel radicaal..

 

De Heilige Geest is niet bezig om ons even iets heiliger te maken. Om te zorgen dat we goede werken doen en dat het allemaal weer wat opgepoetst en wat beter lijkt. Nee: de Heilige Geest begint van binnenuit. Hij helpt je om een hele nieuwe start te maken. Om te ontdekken dat we dat uit eigen kracht niet kunnen doen. En als je dat ontdekt hebt word je opnieuw geboren. Word je met Christus verbonden. Je kunt zomaar op eigen kracht willen geloven, steeds een stapje vooruit willen. Dan is het alsof je een auto die ontzettend veel kracht heeft, met heel veel pk’s, laten we zeggen een dure Ferrari zelf wilt gaan duwen. Terwijl de Heilige Geest zegt: kijk eens wat een kracht ik heb, laat mij in je komen en ik zal met al mijn kracht vernieuwend in je leven aan het werk gaan.

 

Wat zie je dat duidelijk gebeuren bij het Pinksterfeest in Jeruzalem. De leerlingen van Jezus zijn vol vragen als Jezus naar de hemel gaat. Ze hebben moeite om alles te geloven. Ze zijn vol vragen over hoe het verder moet. Maar dan blijven ze in Jeruzalem, terwijl ze samen bidden om de Heilige Geest. En dan komt de Geest van God. Met het geluid van een geweldige windvlaag, met de vlammen als vuur die zich op de hoofden zetten. Hij werkt zo krachtig door hen heen dat ook de Joden opeens beseffen wat ze gedaan hebben. Ze hadden Jezus gezien, zijn wonderen ervaren, zijn woorden over het nieuwe rijk gehoord, maar ze hebben hem niet aangenomen. Ze hadden Hem weggeduwd en gekruisigd. Uit zichzelf namen ze Jezus niet aan. Maar nu komt de Heilige Geest en vragen ze: wat moeten we doen om behouden te worden. En dan komen er velen tot geloof en laten zich dopen.

 

We zongen het net: ons verstand en ons gevoel is zo zonder klaarheid, zo duister, als u zelf de nacht niet bant, ons niet stelt in het licht der waarheid. Uit onszelf kunnen we het licht van Gods evangelie niet zomaar ontdekken, kunnen we zijn liefde niet ervaren. Dat wil niet zeggen dat we als mensen dom zijn. Ons verstand en de wetenschap heeft ons heel ver gebracht. Kijk eens wat er allemaal mogelijk is! De techniek staat maar niets. En we kunnen ook met het verstand heel veel bijbelverhalen lezen. We kunnen veel begrijpen uit de bijbel. Maar, en wanneer we de Geest niet ontvangen, blijft het op een afstand staan. Is het puur verstandelijke kennis. Kun je veel over het geloof weten en vertellen, maar zit het te hoog, in je hoofd. Kan het in je verstand blijven steken. Komt het niet echt in je hart, wordt je niet in vuur en vlam gezet. Zeggen we nog geen Abba, Vader, maar blijf je je eigen weg gaan.

 

2) De Heilige Geest doet mij delen in Gods luister

Wanneer de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan kan er werkelijk geloof, en vertrouwen groeien. Dan ga je door die Geest God de Vader ‘Abba’ noemen. Maar hoe werkt dat dan? Wat wil het zeggen dat ze voor elke dienst vragen: Heilige Geest help ons te geloven, laat uw licht schijnen, open ons hart. Hoe kan die Heilige Geest ons dan echt die liefde van Christus ons eigen maken? Is er soms een apart vakje in je hart waar hij kan gaan wonen? Is de Heilige Geest hetzelfde als ons gevoel?

 

De Heilige Geest is niet hetzelfde als ons gevoel. Soms kun je geraakt worden door hele mooie muziek. Een nummer of een stuk dat de rillingen over je lijf doet lopen. Soms kun je enorm genieten van de zon die schijnt op de bomen die wit geworden zijn door de bevroren mistdruppels. Maar is dat dan de Heilige Geest? Soms kun je geraakt worden door een grote menigte mensen die bij elkaar is, en ervaren dat het geweldig is. Ook als je bij HHC staat en Kobussen schiet hem erin en de trommel slaat en er wordt gejuicht kan je je heel blij voelen. Wanneer we de Geest uit gaan leggen als: dat wat je voelt bij het geloof, dan doen je de Geest tekort.

 

Anderen willen de Heilige Geest vergelijken met een onpersoonlijke kracht. Zoals elektriciteit stroomt en energie geeft, zo zou de Heilige Geest mensen kracht geven. Juist in deze tijd waarin steeds meer mensen geloven in allerlei krachten en energiestromen zou je dat zomaar kunnen gaan verwarren met de Heilige Geest.

 

Maar de catechismus is meer dan een onpersoonlijke kracht. Hij is zelf aan het werk in ons. Paulus zegt: Hij helpt ons om te zeggen dat we kinderen van God zijn. De catechismus zegt: Hij is echt en eeuwig God. Hij zorgt ervoor dat je niet langer als slaaf steeds beter je best moet doen, maar dat je gaat ervaren dat je echt ‘Vader, Papa’ tegen God mag gaan zeggen. Hij is God zelf en doet je op die manier delen in Gods luister.

Kijk en dan komt ook het gevoel in beeld, de ervaring, de kracht! Juist doordat de Heilige Geest zelf God is, kan hij je laten zien wat Christus gedaan heeft: aan het kruis gestorven voor je zonden. Juist doordat je ziet dat heel deze wereld van God komt. Juist doordat je kan zeggen: Abba, Vader U behoor ik toe. Mag je gevoel geraakt worden. Mag je zijn liefde ervaren. Vind je het geweldig om met elkaar te geloven. Kun je genieten van Gods schepping. Zit de Geest niet opgesloten in een vakje in je hart, maar ga je steeds meer met hart en mond en handen God prijzen en loven. Zo verzekert Gods Geest onze Geest dat we kinderen van God zijn

Laat ik met een voorbeeld uitleggen hoe dat werkt, dat de Heilige Geest ons doet delen in Gods luister, onze Geest helpt om Abba, Vader te zeggen. Er was eens een dominee in het westen van het land, en die kwam op bezoek bij een vrouw die het verschrikkelijk moeilijk had. Er waren veel problemen in de relationele sfeer, steeds werd er gescholden. Bovendien had haar man een enorm drankprobleem. Ze zei tegen de dominee: ik kan niet meer bidden. Waar is God nu? Hoe moet dit nu verder? Zoals we dat allemaal wel eens kunnen hebben dat je denkt: heeft het nu nog zin om een God te bidden. Toen zei de dominee: dan stopt u toch met bidden? Maar toen zei de vrouw: dat wil ik niet, en dat kan ik ook niet! Ik wil helemaal niet zonder God leven. Kijk,  dat is nu de wisselwerking. Onze Geest en Gods Geest. Hij laat je niet los. Hij wil je helpen om te bidden. God heeft mij veel vaster in mijn hand dan ik wil geloven. En laat ik erbij zeggen: als je zelfs soms niet kan bidden, vraag maar of de Heilige Geest jouw gebed naar God wil brengen. Dan blijf je door de Geest delen in Gods heerlijkheid en luister!

 

  1. Zodat ik, nauw verbonden, ‘Abba, Vader’ fluister!

Door de Heilige Geest wordt het evangelie dus heel persoonlijk. Het is niet alleen voor anderen. Niet alleen voor Johannes, Paulus en Thomas, niet alleen voor mijn vader en moeder, niet allen voor die ander, nee: het is ook voor mij! Ik mag deel krijgen aan wat Christus gedaan heeft. Het blijft niet op een afstand staan, maar mag een plek in mijn hart krijgen. Jij, u en ik: we mogen allen persoonlijk Abba, Vader zeggen.

 

Onderzoek jezelf maar, of regelmatig die naam van vader op je lippen is. Of je geloof niet tot een traditie, een gewoonte, een systeem is geworden, maar of je werkelijk met God verbonden bent. Want alleen van daaruit kun je ook het geloof doorgeven. Wanneer we bidden om de Geest, dan alleen heeft het zin om te preken, vereniging en catechisatie te hebben, mensen die niet gewoon zijn om naar de kerk te gaan over Jezus te vertellen. Het mooie is dat we uit de geschiedenis weten dat degene die dit leerboekje geschreven heeft, zelf ook overtuigd was van zijn heil.  Zoals de schrijver van dit boekje, Kasper Olevianus ook mocht zeggen, toen hij op zijn sterfbed lag en hem gevraagd werd: Gelooft u ook dat u zelf een kind van God bent, zoals u zelf zoveel anderen geleerd hebt. En hij toen antwoordde: Zeer zeker.

Zo mogen we door de Geest nauw aan God verbonden worden. Hij wil als de trooster door God gegeven altijd bij me blijven. Ook als het moment komt dat je krachten vermindert, je adem stokt en het einde komt. Natuurlijk kan dat je angst geven, hoop ik dat je graag wil leven: maar omdat de Geest dichtbij je is, zal Hij ook dan je helpen. Hij zal je dragen en troosten. Dan mag er vertrouwen groeien, want door het werk van Christus mag je een stevige basis onder je bestaan hebben.

Doordat Christus zijn Heilige Geest gaf, blijven het geloof en de bijbel niet op een afstand staan. Er zijn veel mensen die het verhaal van de verloren zoon een indrukwekkend verhaal vinden. Zo’n jongen die zomaar wegloopt van huis. De pijn van een ouder die een kind mist en op de uitkijk blijft staan. Een verongelijkte oudere zoon, die altijd zijn vader heeft willen gehoorzamen. Maar het kan daar ook zomaar bij blijven. Dat het een mooi verhaal is. Maar het overkwam een zendeling een keer op het zendingsveld dat Hij dit verhaal vertelde aan iemand die nog nooit van Jezus gehoord had. Hij vertelde over de zoon die wegliep, over het geweldige leven van die zoon, met rijkdom en vrouwen, over het moment dat alles wegviel. Maar ook over hoe de zoon, weer terug ging naar zijn vader. De man luisterde en zat op het puntje van zijn stoel: Hij zei: dit verhaal gaat over mij. Het is alsof Jezus die dat verhaal vertelt mij kent. Ik heb zo geleefd, ik ben zo weg gegaan en heb het idee dat ik op de verkeerde weg zat. Vanaf dat moment besloot die man zijn leven aan Jezus te geven, Hij geloofde door de Geest dat die over Hem ging. Hij was eigenlijk als de jongste zoon: Hij vouwde zijn handen en fluisterde ‘Abba, Vader, U alleen doorgrond mijn hart. U behoort het toe.’ Zo werd hij heel nauw met God verbonden. En ik hoop en bid dat de Geest ook U door Gods Woord steeds weer heel nauw aan God de Vader en Jezus Christus wil verbinden. Amen

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: