Efeze 1:13,14 – Bij God mag je je veilig voelen

Preek Heemse, 16 september 2018

Tekst: Efeze 1:13-14

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

[#0!] Het is alsof je een enorme kathedraal inloopt als je deze brief van Paulus begint te lezen. Wat een grote woorden spreekt Paulus in dit gedeelte. Hij is wel heel zeker van Gods liefde voor ons. Hij brengt lof aan God in de hemelse heerlijkheid. Hij mag iets van Gods grote plannen zien. Wat geweldig als je zo onder de indruk kunt zijn van God, de drieenige. Zijn uitverkiezende werk als Vader, het verlossende werk van de Zoon, het werk in ons van de Heilige Geest.

Wat geweldig als je vanmorgen bij doop hoort:

God de Vader is degene die het kwaad bij me vandaan houdt of hij laat het bijdragen aan het goede;

God de Zoon neemt al je zonden weg en garandeert je een nieuw leven.

God de Geest: garandeert dat hij in je komt. Dat je één bent met Jezus.

Wat God vooral wil met zijn boodschap is een enorme zekerheid, troost en bemoediging geven. Je mag je veilig voelen bij God.

[#1] Maar voel je je ook veilig. Voel je zekerheid en troost? Zijn dit niet te grote woorden? Kun je je niet eerder vaak heel angstig en onzeker voelen. Gaat het je allemaal lukken, komt het goed? Dat je je zorgen maakt over je opleiding of baan. Wat er allemaal gebeurt in de samenleving (ongelukken, drank, vereenzaming), wat er allemaal gebeurt in de wereld (orkanen, raketten, handelsconflicten). Zorgen over een relatie, over je gezondheid, psychische moeite. Lijkt de weg die we moeten gaan niet eerder op een bergpad langs de rand van een afgrond, waarbij je moet zoeken waar je je nog af aan vast kan houden, dan op een brede, stevige, nieuw geasfalteerde N34 waarbij je bijna niet afvraagt of je de witte paal wel zult bereiken.

Vanmorgen mogen we leren hoe we toch, ondanks alle dingen die gebeuren, ons veilig mogen voelen bij God. Hoe God ons wil helpen om dat vertrouwen in ons leven te krijgen, omdat hij zelf betrouwbaar is. Daarom de volgende boodschap:

[#2] Bij God mag je je veilig voelen

  1. Vertrouw op de redding door Jezus
  2. Hij merkt je met het stempel van de Heilige Geest
  3. Hij geeft een voorschot op de erfenis

[#3] 1. Paulus verwijst naar de boodschap van de waarheid. Hij spreekt grote woorden, maar tegelijk weet hij dat het voor de mensen in Efeze ook niet allemaal zo makkelijk liep. Hij wist van de spanningen die ze hadden. Spanningen tussen de joden, die het teken van de besnijdenis hadden, en niet joden zich af en toe af vroegen of ze er wel helemaal bij hoorden: lukt het om samen op te trekken?

In de tweede helft van de brief proef je ook verdriet. Jullie manier van leven botst met de boodschap die Jezus geeft. Hij spoort hen aan toch totaal anders te leven. Om te letten op hun woorden, hun gedrag, hun keuzes. Hij zegt zelfs: pas op dat je de heilige Geest niet bedroeft. Als hij zo spreekt dan krijg je het idee dat hij het juist onzeker maakt voor de mensen in Efeze. Mogen ze wel zo zeker zijn van hun redding? Kunnen ze er wel op vertrouwen dat ze door God uitgekozen zijn? Zullen ze wel in het licht blijven. Vragen die ons ook zomaar kunnen overvallen: mag ik me wel veilig weten bij God, als ik mijn zonden zie, mijn laksheid, mijn taalgebruik, mijn fouten?

Zeker als Paulus dan aan het eind nog spreekt over een geestelijke strijd. Niet tegen de heersers van de aarde, maar tegen de machten en krachten in hemelse gewesten. Hoe lukt het je om staande te blijven als er zoveel op je afkomt. Paulus heeft toch zelf ook meegemaakt dat hij niet altijd veilig was? Als je zijn zendingsreizen leest dan kom je onder de indruk van de gevaren die hij liep. Hij werd gearresteerd en in de gevangenis gegooid, hij kwam bijna om omdat het schip waarop hij zat in de storm terecht kwam, hij leed honger en had dorst, allemaal moeilijke omstandigheden. Allemaal zaken die meer lijken op dat smalle bergpad. Waar je dan maar moet zoeken waar je je houvast moet vinden.

[#4] Je kan soms denken: kun je wel zo zeker zijn. Als me zoveel kan overkomen in mijn leven. Als er zoveel gevaren zijn. Als Paulus ook zo waarschuwt om de goede strijd te strijden. Kun je dan juist ook niet makkelijk verliezen, verslagen worden, het onderspit delven. Dan is het toch juist heel spannend. Dan ben je toch niet veilig, maar mag je blij zijn als je de eindstreep haalt. Blij zijn als het schip waarop je zit niet zinkt.

Toch wil Paulus hier ons zekerheid leren. Want waar waarschuwt hij voor? Wat ziet hij als een groot gevaar? Als je op eigen houtje de geestelijke strijd gaat voeren. Als je weg gaat bij Jezus en alleen door het leven wil gaan. Als je je zekerheid gaat zoeken bij allerlei andere zaken. Wanneer je je zekerheid gaat zoeken in je opleiding of baan, dan raak je de veiligheid kwijt. Wanneer je bij je familie of je gezondheid je laatste houvast zoekt, kan je de grond onder je voeten voelen wegglijden. Als je vertrouwt op eigen kracht of krachten van andere zaken, raak je aan het wankelen. Paulus wijst erop dat je juist niet veilig bent, als je je zekerheid in iets anders dan God zoekt. Paulus waarschuwt, wijst op gevaren: maar dat is met name om je te wijzen op wat er gebeurt als je Jezus loslaat. In Jezus hoef je niet bang te zijn. Alleen in Jezus Christus ben je veilig en heb je echt houvast.

[#5] Wat is je enige troost in leven en sterven. Wat is echt een houvast? Waar je je aan vast kan grijpen als je wankelt. Dat is Jezus. Net hiervoor heeft Paulus hem heel vaak genoemd, meestal bij zijn naam, maar ook door te verwijzen naar hem: in hem, door hem. Wanneer het gaat om Gods eeuwige plan, God verkiezende liefde, zijn vergeving en zorg, dan krijgen we daar deel aan door Jezus. Wie in Christus zijn houvast zoekt, die mag de veiligheid en bescherming vinden die God belooft. Die vindt vaste grond. Daarom kan Paulus hier zeggen: dit is het evangelie van de redding. Dit is de boodschap van de waarheid. Die boodschap hebt u aangenomen. Of je nu van geboorte Jood bent of niet, alles draait om Jezus. Zijn weg door aanvechtingen, moeite en pijn. Zijn weg die uiteindelijk een bloedige weg werd aan het kruis, waar Hij zijn leven losliet om het ons te geven. Zijn weg is Hij gegaan: om voor ons een veilige weg te openen. Nu is er niets meer dat ons kan scheiden van de liefde van God in Jezus Christus.

 

[#6] 2. Hij merkt je met het stempel van de Heilige Geest

Om deze zekerheid extra te onderstrepen wil Paulus met name wijze op de Heilige Geest. Hij alleen kan ook dat gevoel van zekerheid in je hart brengen. En dan gebruik hij twee woorden, twee voorbeelden om het werk van Geest duidelijk te maken: het woord stempel en het woord voorschot. Laten we eerst letten op het woord stempel. Dat woord kan verschillende betekenissen hebben. Het wordt ook wel vertaald met zegel.

Je kunt bijvoorbeeld denken aan een handtekening. Wanneer vroeger een koopovereenkomst of een contract getekend moest worden, dan zette je geen handtekening, maar je liet wat zegellak op het document lopen. Dan drukte de koning daar zijn zegelring in: vaak stonden daar de letters van zijn naam in. Dan wist je: het is waar en zeker. De koning heeft zelf dit contract ondertekent.

Het tweede waar zo’n zegel voor gebruikt is, is om iets af te sluiten. Te verzegelen: in openbaring is er een verzegelde boekrol. Die mag niet zomaar geopend worden. De leeuwenkuil van Daniel wordt verzegeld met het zegel van de koning en van de bestuurders. Niemand kan er meer bij komen.

En het derde waar zo’n zegel op kan wijzen, is dat iets van jouw eigendom is. Het is jouw bezit, dus je merkt het met jouw zegel, met jouw stempel. In de boeken van de bibliotheek zit een stempel dat die boeken van de bieb zijn, op de kerkboeken van de kerk staat: eigendom Kandelaarkerk. Ik las dat vroeger slaven soms een teken kregen dat ze van hun heer waren, een soort tatoeage en dat ook vee wel gemerkt werd met een stempel.

Heb jij, heeft u het stempel van de Heilige Geest ontvangen? Tja, wat is dat. Het is niet zo dat we bijvoorbeeld een tatoeage aan kunnen wijzen en dan zeggen: kijk ik hoor ook bij Jezus. Al is het natuurlijk wel mooi als je laat zien dat je bij Jezus hoort, bijv. door een kruisje te dragen. Zou je mogen zeggen: ik ben gedoopt dus ik heb het stempel van de Heilige Geest ontvangen? Is de doop het merkteken van de Geest?

In de bijbel wordt wel vaak verband tussen doop en Geest gelegd. Wanneer Jezus wordt gedoopt ontvangt Hij de Heilige Geest. Petrus roept op om te dopen, en dan zegt hij: dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Paulus zal hier ook aan de doop gedacht hebben: de Joodse mannen hadden het teken van de besnijdenis, je kon zien dat ze bij God hoorden. Nu hadden joden en niet joden, mannen en vrouwen, Jezus aangenomen en geloofden ze in hem. Paulus zegt: u bent, door uw geloof, gestempeld met de Heilige Geest. De doop is een teken en zegel, God garandeert dat Hij zeker voor ons zal zorgen. Dat teken mag Tom, mag ieder die gedoopt is zijn leven lang meedragen. Wat een mooie belofte is dat voor jullie als ouders.

[#7] Zo ben je gemerkt met het stempel van de Geest, door uw geloof! Uiteindelijk kan de doop zelf je niet redden. Je geloof in Christus. Je geloof dat je belijdt, je geloof dat door de doop onderstreept wordt, dat geeft je zekerheid dat je het stempel van God draagt. Je vertrouwen dat je bij God veilig bent, dat Christus ook jou vrijgekocht heeft. We moeten onze zekerheid en rust niet zoeken in het uiterlijke teken van de doop, maar in Christus zelf.

Zoals de koning een contract ondertekent met zijn zegelring: zo zegt God zelf. Ik zet mijn naam onder je leven. Ik zal doen naar mijn belofte!

Zoals een kuil afgesloten en verzegeld kon worden, zo zegt Jezus: Ik verzegel je leven: je bent bij mij veilig tegen alle aanvallen van de duivel.

En door dit zegel weet je het zeker: je bent van mij.

[#8] 3. Hij geeft het voorschot op onze erfenis

Paulus heeft uitvoerig beschreven wat we in Christus ontvangen. We krijgen deel aan hemelse gaven. Je krijgt vergeving van de zonden, je mag weten dat God voor je zorgt, dat Hij je bewaart. Je ontvangt door de Geest ook een nieuw vernieuwd leven. Toch noemt hij het ‘een voorschot’. Een onderpand, wordt ook wel vertaald.

Wat is een voorschot of onderpand. Het is geen term van de Grieken zelf, maar een term die in de internationale handel werd gebruikt. Stel iemand leent wat van jou, hoe weet je dat het terugkrijgt. Iemand geeft je een opdracht, maar hoe weet je dat hij betaalt. Iemand reserveert een plaats op de camping, maar hoe weet je dat hij komt. De camping kan dan een voorschot vragen, dat je vast een gedeelte betaalt. Of toen we in Barcelona een fiets gingen huren wilden ze daar een copy van onze mastercard als onderpand.

Zo is de heilige Geest voor ons ook een onderpand. Nu al krijgen we iets van de geestelijke gaven. Mag je soms iets van de vrede van God ervaren. Mag je geloven in de vergeving van de zonden. Steeds opnieuw heeft Jezus beloofd dat hij zijn Geest zou geven. De Geest kwam met kracht op het pinkersterfeest. Maar daarmee is het doel nog niet behaald, hebben we nog niet deel aan de volmaakte erfenis. Die Geest is een zekerheid voor ons dat Jezus eens weer zal komen. Dat het eens helemaal volmaakt zou zijn. We zijn niet alleen met de Geest gestempeld, de Geest is zelf voor ons een onderpand, een bewijs dat we straks zullen delen in de heerlijkheid.

[#9] Zo wil God je zekerheid geven. Door de verzegeling, maar ook door het onderpand van de Geest. Daar mag je je aan vasthouden, op al de verschillende momenten van je leven. Ook als de weg soms op een gevaarlijk bergpad lijkt. De weg gaat nu nog door strijd en zorgen, maar straks mag je delen in de volmaaktheid: de erfenis, waar jij als kind van God recht op hebt, deel aan krijgt.

Zo rond Paulus dit geweldige gedeelte af. Het is alsof je even in de hemel rondloopt. Iets ziet van zijn geweldige werk, hij vertelt voor wie hij het doet: om ons zekerheid te geven. Opdat allen die hij zich verworven heeft gered zullen worden. Maar uiteindelijk komt alles weer terug bij Hem. Straks zal Hij alles zijn in allen krijgt zijn naam voor eeuwig alle lof. Alles is: tot eer van zijn grootheid. Amen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: