Jakobus 4 – De mooie oorlog

Preek Heemse, 7 april 2019 – De mooie oorlog

Tekst: Jakobus 4:4 (Lezen Jakobus 4:1-10)

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus,

[#1] Wie zich thuis voelt in Gods huis, voelt zich niet meer thuis in de wereld.

Gods huis, is een huis van licht, van vrede, van liefde, van genade.

De wereld lijkt mooi en stralend, maar eigenlijk is de wereld donker en zwart.

Het duister omgeeft de wereld. De satan, Gods tegenstander gaat tekeer.

Er is steeds weer strijd, ruzie, oorlog, pijn en verdriet.

Deze wereld zal eens ten onder gaan. Deze wereld redt het niet.

Het gaat in deze dienst over de scherpe tegenstelling die er is tussen licht en donker, God en de satan, de wereld en het koninkrijk van God.

Over dat liefde tot de wereld, betekent dat je vijand wordt van God.

En dat als je liefde hebt tot God, je dus vijand bent van deze wereld.

In de Stentor van gisteren stond een interview met Elly en Rikkert.

Ze waren eerst echt in de wereld; maakten muziek met Ramses Shaffy en Boudewijn de Groot.

Bijna iedereen in Nederland kende hen van het liedje de kauwgomballenboom.

Maar nu kent bijna niemand ze meer zegt de krant, behalve: de christenen in Nederland.

Ze zijn ontzettend blij met het geloof. Het mooiste wat hen is overkomen.

Elly zegt: zonder geloof was ik nu al dood geweest. We schotelden ons publiek een grote leugen voor met onze live liedjes over vrede en een sprookjeswereld. We belazerden de mensen. Ze had de neiging om te roepen: geloof ons niet! We maken jullie blij met een dode mus.

Maar ze liet de wereld achter zich. Ze zegt: we hebben nu een ontmoeting gehad en we geloven dat het de Geest van God was. Dat heeft ons een diepe innerlijke vrede geschonken.

[#2] Wat zie je hierin duidelijk een scheiding tussen de gelovige en de wereld!

Maar: Als je je terug moeten trekken uit de wereld, moet alle popmuziek dan weg en opwekking aan? Moeten we ons terugtrekken op een eilandje, alleen met de gelovigen?

Mag je dan niet proberen om in de manier waarop je kerk bent, bij de tijd te zijn?

Er zijn in het verleden heel wat ontsporingen geweest: mensen die zich helemaal terugtrokken uit de wereld (geen TV, geen voetbal, geen theater, geen kermis); en aan de andere kant ook mensen die helemaal opgingen in de wereld: van alles zo vol waren dat ze niet meer aan God en Jezus dachten.

Laten we vanmorgen luisteren naar wat Gods Woord ons in Jakobus leert over de strijd die gaande tussen God en de duivel, de wereld en mijn eigen oude ik.

[#3] Wees een vijand van de wereld en een vriend van God

1) Vecht tegen je oude ik

2) Heb de wereld niet lief

3) Strijd tegen de duivel

1. Vecht tegen je oude ik

We kunnen het wel over de strijd en oorlog gaan hebben, maar dat heeft niet veel zin, als je niet bij jezelf begint. Je kunt als leger een land willen binnenvallen of een land willen beschermen, maar als de soldaten zelf niet willen vechten begin je niets. Als je als voetbalteam wil winnen, kun je als team nog zoveel willen: het gaat erom dat je zelf ook de goede houding hebt.

Jakobus schrijft zijn brief aan Joodse chirstenen: hij ziet dat het helemaal niet goed gaat.

Er is haat, onenigheid, ruzies. Het is eigenlijk allemaal heel vervelend en heel donker.

Waar komt dit vandaan? Vraagt Jakobus.

Hij geeft zelf het antwoord: het komt van uw slechte verlangens.

U wilt iets hebben, maar kan het niet krijgen.

En op het moment dat je het niet kan krijgen, probeer je het van een ander af te pakken of je gaat er ruzie over maken. Er komt strijd en onenigheid.

[#4] Heel herkenbaar lijkt me. Bij jonge kinderen zie je het al. Het is lastig om aan de ander te denken. Ik ben met die auto aan het spelen, dus jij blijft ervan af. Ik wil nu achter de Ipad dus ik pak hem van jou af. En de ander begint te gillen en krijsen. Grote mensen doen dat iets beschaafder: ik wil die aanbieding hebben, dus ik grist het snel weg. Ik wil dat mooie huis betalen, dus mijn teken staat in het teken van werk, werk, werk. Rondom een overlijden kunnen discussies ontstaan over de erfenis.

[#5] Als je niet oppast denk je dat je gelukkig wordt als je aardse leven hier maar goed voor elkaar is. Als ik maar genoeg bezit; als ik mijn schaapjes maar op het droge heb; als ik maar een mooie baan heb en gewaardeerd wordt; als ik er maar aantrekkelijk uitzie. En het kan ook zomaar zijn dat je het idee hebt dat God je daarmee moet helpen. God zorgt ervoor dat we het hier goed hebben. Dus als je bidt, bidt je voor je eigen gezondheid en welvaart; voor mensen die je kent; of God je een goede baan, opleiding wil geven. Allemaal dingen gericht op het leven hier en nu. Op aardse verlangens.

Jakobus zegt: jullie bidden wel, maar je krijgt het niet. Want je bidt verkeert. Je bent alleen op jezelf gericht; je bidt alleen voor wat je zelf verlangt. Je wilt alleen je eigen verlangens en hartstochten bevredigen.

De eerste strijd die er te voeren is, is de strijd in jezelf. Waar stel jij je hart voor open. Aan welke verlangens geef jij toe? Welke verlangens voed je? Dit is de moeilijkste strijd die te voeren is: wie zichzelf overwint is sterker dan wie een stad inneemt. Daarom mag je bidden om de Geest van God. Of Hij in je wil komen wonen.

Of Hij je wil helpen om het juiste te kiezen. In je hart het verlangen wil geven om dichter bij God te komen en dat je zegt: ik wil bij Hem horen. Zijn licht, vrede en liefde, laten die mijn hart vervullen en laat ik daarvoor mogen leven.

[#7] 2. Heb de wereld niet lief

Wanneer Jakobus dan in vers 4 zegt, heb de wereld niet lief, dan lijkt het een grote overgang. Hij had het toch over ruzie die mensen samen maakten, over hoe ze zich door verkeerde verlangens laten leiden? Maar toch heeft het alles met elkaar te maken. Wie de wereld lief krijgt, die wil hebben wat de wereld heeft.

[#8] Maar wat is de wereld? Jakobus schrijft aan de Joden. Zij wisten vanuit hun geschiedenis maar al te goed wat het betekende om Gods volk te zijn. Als je bij Gods volk hoorde, dan ging je niet meedoen met de feesten, de verering en seksuele misstappen van de andere volken. Dan ging je niet knielen voor een gouden beeld. Dan deed je niet mee met de verering van de Baäls en Astarte. Dan koos je ervoor om God te dienen en hem trouw te blijven. Om een heilig volk te zijn, totaal anders dan de andere volken.

[#9] Nu zijn ze christen geworden. Nu is de scheidingslijn niet langer, Joden of niet-Joden. Nu is de scheidingslijn: kerk of wereld.

Maar veel van de inhoud is hetzelfde.

De wereld knielt voor de Baal van het geld, de welvaart, de luxe, het materiële, het hebben, hebben en hebben. Wat komt er een ruzie, oorlog en gedoe van.

Wat een twisten als je alleen maar aan jezelf denkt.

De wereld knielt voor de afgod van de mens en zijn macht:

als leiders met holle praat gevolgd worden,

als sporters tot idolen gemaakt worden,

 als je wil dat je zelf de dingen naar je hand kan zetten.

De wereld maakt van alles een platland: hier en nu moet je het geluk beleven, ervaren. Je moet in je straat, op je werk, in de klas meetellen in de telefoon, auto, schoenen, baan die jij hebt.

Jakobus reageert er fel op. Weet u niet dat liefde tot de wereld, vijandschap met God is. Hij is niet een man van het compromis, een beetje van dit en een beetje van dat. Hij heeft van Jezus iets anders geleerd: je leeft voor het één of je leeft voor het ander. Je kunt niet God dienen en de afgod; niet God en de mammon, het geld. Hij haalt dan een citaat aan, dat veel doet denken aan het tweede gebod: Ik de Here God ben een na-ijverig God: ik vraag heel je hart, ziel en leven. God is na-ijverig, jaloers als je liefde toont voor andere goden. Ik wil niet dat je je kaarten een beetje zet op de afgoden, op het leven in deze wereld en een beetje op mij.

Nee: zoek eerst mij met heel je hart. Zoek niet deze wereld, maar zoek het koninkrijk van God. Laat dat rijk mogen komen. Al die andere dingen gaan voorbij. Zoek eerst Gods koninkrijk, en als je hem gevonden hebt (zijn genade, zijn liefde, zijn vreugde), dan zal ik zorgen dat je het andere krijgt. Als je daarvoor bidt: om mijn rijk, om vervuld te worden met mijn Geest en liefde, dan zal ik gebed zeker verhoren. Dan hoef je je geen zorgen te maken over eten of drinken, over geld of kleding. Ik zal er dan in voorzien. Ik zal je dan helpen. Ik zal voor je zorgen: ik zend mijn engelen om je te dragen en te beschermen.

3) Strijd tegen de duivel

Wanneer we het onze vader bidden, dan bidden dat we niet in verzoeking komen.

Dat we verlost worden van de duivel: niet alleen ons eigen vlees en de wereld, maar ook de duivel houdt niet op om ons aan te vechten. Die gevallen engel, wil niets liever dan ons in zijn macht krijgen. Hij weet wat de beste manier is, namelijk dat we zo vol worden van alles hier en nu, dat je God vergeet.

Vroeger lag de grens tussen de wereld van de duivel en de wereld van God misschien wat duidelijker. Je kon je wat opsluiten in je eigen zuil. Als gereformeerde ging je niet naar bioscoop, voetbal of kermis. Dat is een hulpmiddel in de strijd. Tegenwoordig dringt de wereld en de duivel diep door in heel ons leven. Jongeren van vandaag krijgen veel meer informatie dan vroeger; je kunt veel meer kiezen en je ziet veel meer mogelijkheden. Dat betekent ook dat je veel bewuster zult kiezen. Je staat allemaal zelf in de frontlinie.

[12] God zegt: vlucht weg van de duivel. Dat betekent dus: niet op twee gedachten blijven hinken, maar wegvluchten. Zorgen dat het kwaad geen enkele vat op je kan krijgen. Dus doe die verkeerde websites en apps radicaal weg van je telefoon of computer. Laat alles wat een te grote plaats in je leven in gaat nemen wegnemen.

Waar leef je voor? Strijd tegen wat duister en donker is.

Ga naar God toe, dan komt hij dichter naar jou toe. Dan wil Hij je hart vullen en je helpen om helemaal voor Hem te leven. Om allereerst dicht bij Hem te zien. Om te zeggen: die wereld ziet er wel aantrekkelijk uit, maar ik weet dat het uiteindelijk donker is. Ik kies nu voor het licht.

Dat vraagt dat je radicale keuzes maakt in je leven: Jakobus soms het hier op.

[#13] Was je handen, zondaars! Als je vieze handen hebt gemaakt, door jezelf te belangrijk te vinden. Door niet eerlijk te zijn en de boel te bedriegen. Door steeds te grijpen en voor jezelf te pakken. Door een ander te slaan of pijn te doen. Maak het dan schoon, vraag vergeving en laat die zonde achter je.

Zuiver uw hart! Jammer, rouw en huil. Het klinkt misschien vreemd. Je zou toch verwachten dat Jakobus zegt: lach, juich, wees blij met Christus. Dat is wel zo, dat mag je wel zeggen, maar eerst zul je diep in je eigen hart moeten snijden. Verdriet moeten hebben over wat niet goed is, ook voor je het avondmaal gaat vieren. Zodat af kan sterven wat verkeerd is. Dat je berouw hebt over wat je niet goed zei of deed tegen mensen die je dichtbij staan;

dat het je misschien pijn doet om dingen waar je altijd vol bent geweest en die je leven bepaald hebben weg te doen.

om zo grote schoonmaak te houden in je leven en zo ruimte te maken.

[#14] Want … als je zo voor de Heer buigt, dan zal Hij u verheffen.

Als je zo met lege handen bij God komt, ziet dat je zelf niet redt.

Dan tilt Hij je op.

Zoals bij die verloren zoon die thuis komt. Die alles van de wereld heeft lief gehad, zijn geld erdoor gebracht heeft, die zijn eigen hart gevolgd was en zijn vader de rug had toegekeerd. Nader tot God … zegt Jakobus. Op het moment dat die zoon tot zijn vader nadert. Een stap in de goede richting zet. Dan rent die Vader al naar buiten en hij laat weten dat hij meer dan welkom is. Mijn zoon was dood, maar is levend! Niet door zijn prestatie, maar omdat zijn Vader hem in liefde wil ontvangen.

Laten we zo geloven dat God voor ieder die de strijd aangaat, ‘nee’ wil zeggen tegen de verkeerde hartstochten en het met de wereld wil breken, puur uit genade, door Christus van harte nodigt aan zijn tafel. Kom dichter naar God … en Hij wil tot jou naderen: wonen in door de Geest in jouw hart. Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: