Gewone Catechismus 77 – Houd vol!

Preek Heemse, 17 januari 2021

Tekst: Gewone Catechismus 77

Geliefde gemeente van Onze Heer Jezus Christus,

Hoe houd je vol? Dat is de vraag die vanmiddag gesteld wordt.

Hoe houd je vol, om zo’n stuk te gaan wandelen? Om te stoppen met roken?

Hoe houd je vol, om op je lijn te letten? Om trouw je schoolwerk te doen?

Hoe houd je vol, als je veel verdriet, pijn en moeite kent?

Wat zal er gezegd worden? Ik denk dat mensen wijzen op zichzelf.

Je moet sterk zijn, moedig zijn, je niet af laten leiden, jezelf overwinnen.

Het kan ook zijn dat je vooral gericht bent op het resultaat, de beloning.

Een gezond lichaam, een mooie medaille, een diploma, een leuke baan.

Maar misschien heb je ook wel iemand die je motiveert: een coach, een trainer.

Laten we maar snel de vraag iets verder lezen …

Want wat wordt er met name gevraagd? Waar is men in de leer van de kerk nieuwsgierig naar?

Hoe houd je het vol om Christus te volgen? We hebben tien geboden gehoord.

Stuk voor stuk is uitgelegd wat het betekent om liefde te tonen voor God en voor je naaste.

Hoe ga je dat nu echt doen? Hoe blijf je Jezus volgen? Hoe voorkom je dat je terugvalt?

Want, zegt het antwoord, we dwalen zomaar af. Verliezen hoop, moed en inspiratie.

Ik heb de oproep vanuit Gods Woord vanmiddag in drieën verdeeld.

Eerst letten we op de basis: Gods licht, genade en Geest vormen de basis.

Daarna komt ons eigen hart: wie oprecht handelt zoekt het licht op.

Tenslotte letten we op het doel: Je mag gericht zijn op de komst van het licht.

Het is geen verrassing, wanneer ik zeg dat het niet altijd gemakkelijk is om vol te houden.

Misschien stelt deze tijd ons geloof wel meer op de proef dan andere tijden.

We hebben niet momenten waarop we elkaar opbouwen en aansporen om vol te houden.

We hebben niet de ontmoetingen: het is lastiger om elkaar te zien.

Je raakt misschien teleurgesteld als de lockdown zo lang duurt.

Maar ook in de geschiedenis wordt duidelijk dat er vaak achterblijvers en afhakers zijn.

Denk ook aan het volk van God in de woestijn.

Soms blijven ze achter. Soms willen ze terug. Soms gaan ze met tegenzin. Soms gaan ze eigen wegen.

Zo is het met ons ook soms: je wilt niet, je wilt niet dit, je wilt niet dat.

Soms ga je een tijdje fanatiek van start, maar zak je weer in.

Soms is het tegen heug en meug dat we dingen, waarvan je kan zeggen: 

Als je het niet met blijdschap, vanuit je hart, oprecht kan doen, doe het dan niet.

Daarom is het belangrijk dat het begin goed is. Dat de basis goed is.

Vorige week zijn we gestart met het leven Jezus, zoals Johannes dat vertelt.

Johannes wil vooral zijn goddelijke oorsprong, zijn goddelijke paspoort laten zien.

In het gesprek met Nikodemus, midden in de nacht, legt Hij uit dat Hij zelf het Licht is.

God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eigen Zoon gaf. Hij komt om de wereld te redden.

Daardoor ga je niet verloren, maar krijg je deel aan het eeuwige leven.

Sommigen hadden het idee dat wanneer de Messias de verlosser zou komen hij zou oordelen.

Maar in vers 17 staat: God kwam niet om een oordeel te vellen, maar om de wereld te redden.

De wereld is al duister, is al onder het oordeel, kent al veel zonden.

Toen God in de wereld kwam, toen Jezus kwam wilden de mensen niet in Jezus geloven.

De mensen deden verkeerde dingen, hun daden waren slecht en willen Jezus niet aannemen.

Het is aan Gods liefde te danken dat de wereld gered wordt.

God komt niet om de wereld te verslaan: Hij komt om de wereld te verlossen.

Denk aan de slang in de woestijn. Hij wordt omhoog geheven.

De mensen konden gered worden door er naar te kijken.

Zo komt Jezus in de wereld om de wereld te redden.

Wanneer Jezus komt, komt aan het licht hoe de dingen werkelijk zijn:

De waarheid over God; je ontdekt wie je zelf bent.

Je ziet de manier waarop je gered kan worden; wat goed is en wat mooi is.

Wat kwaad is en wat lelijk is. En daardoor ook: hoe het goed is om te leven.

Wat is goed om te doen, wat is goed om te denken, wat is goed om je te gedragen.

Uiteindelijk komt alles dus alleen van God: wil je Hem horen of wil je niet horen?

En dan zegt het lied ‘Houd vol’ het is een stoet van heiligen en twijfelaars.

Er kunnen vragen zijn. Maar God is met zijn licht gekomen. God die zelf volmaakt is.

Hij komt met zijn liefde naar je toe en zegt: Ik kom je redden. Ik geef je de kracht.

God is met zijn genade en liefde in de wereld gekomen. Het heeft aan het kruis geschenen.

De basis ligt dus bij God, bij zijn liefde. Er was eens een theoloog, Kohlbrugge, die zei:

Eigenlijk kunnen we als mensen maar heel weinig goed doen. Goed leven, heilig leven?

Zodra we een paar stappen doen, struikelen en moeten we weer terug naar het kruis.

Steeds weer zien we dat we Christus nodig hebben. In mijn ogen is dat te negatief,

Maar je kunt er wel van leren: het begin moet goed zijn, en het begin is ook steeds weer nodig.

Heb je werkelijk God leren kennen, begin je werkelijk met zijn genade, elke dag.

Alleen het licht van Jezus, zijn genade en Geest vormen de basis. Alleen zijn licht wijst de juiste weg.

2. Wat vraagt dit van je zelf? Laat het licht schijnen in je hart!

Als we Johannes lezen, dan wordt duidelijk hoe mensen reageren op Gods genade.

Wanneer het licht verschijnt, dan zijn er mensen die voor dat licht wegvluchten.

Zoals nachtdieren teruggaan naar hun holen, als het daglicht verschijnt.

Zo zegt Johannes: wie kwaad doet haat het licht.

Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden.

Maar als je een dagdier bent, dan wordt je juist wakker als het licht wordt.

Dan ren je naar het licht toe. Johannes zegt: wie oprecht handelt zoekt het licht op.

Het is opvallend dat Johannes hier zo over het gedrag spreekt:

Hangt het dus toch van jezelf af. Of je zelf goede of kwade dingen doet.

En dat het dan goed komt of niet? Daarvoor is het goed om even terug te lezen.

God had de wereld zo lief, dat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.

Het draait uiteindelijk om je geloof. Geloof je dat Jezus gekomen is? Geloof je in het licht?

Jezus komt niet om de vijand te verslaan, het oordeel te vellen: nee dat oordeel komt er vanzelf.

Wanneer het licht begint te schijnen, vluchten mensen weg, of komen ze juist.

En dan kun je vooral zeggen: als je daden slecht zijn, dan wil je het licht niet.

Maar als je het licht wel wilt, als je God in je laat werken: dan wil het licht wel.

Het zit hem dus niet zozeer in je daden, het zit hem er vooral in dat je het licht laat werken.

Maar hoe krijg je nou een krachtig hart, een krachtig wil. Hoe blijf je nu volharden.

Het gaat niet zomaar. Niet voor niets is het morgen Blue Monday.

De dag die uitgeroepen is als meest deprimerende dag.

Nu wordt duidelijk dat je sommige goede voornemens niet haalt.

Later legt de Here Jezus het uit aan de hand van de gelijkenis van het zaad.

Als het zaad in goede grond valt, dan lukt het om vol te houden en vrucht te dragen.

Maar er zijn ook mensen die afvallig worden als er moeite komt. Volhouden wil zeggen:

Dat je de kracht hebt om staande te blijven, als het spannend is.

Als de verleiding het grootst is, als iedereen je tot afval probeert te brengen.

De duivel zal juist ook van je vermoeidheid, teleurstelling of tegenslag gebruik maken.

Proberen daarop in te spelen en je te laten struikelen.

Dan komt het erop aan om je hart op Christus te zetten: alle krachten van geloof,

Hoop en liefde moeten gebruikt worden om het gevecht te winnen.

Zodat je niet afvalt, zodat je niet opgeeft.

Maar wat als mij de moed ontbreekt?

Soms kan de moed je ontbreken, soms kan het donker zijn,

Soms is er teleurstelling en heb je niet de kracht.

Psalm 27 spreekt ook over moed en kracht, waar zou het zijn gebleven?

Maar Hij zegt: ik stel mijn geloof op God. Zijn belofte, zijn woord, zijn trouw.

Daardoor krijg ik nieuw vertrouwen. Want al voelen wij ons soms zwak:

God wil in je werken, Hij wil je dragen, Hij wil je helpen. Ook al lijkt het donker;

Als Hij verschijnt wordt zichtbaar dat God werkzaam is in alles wat je doet.

Zijn woord is het zaad dat leven geven, zijn licht versterkt je hart.

Waar je ook zit, geef je hart helemaal aan Hem.

3. God is er aan het begin, onderweg, maar ook aan het eind.

Christus zelf hield vol, lazen we net: om de vreugde die voor Hem lag.

Daarom kon Hij het kruis op zich nemen en de schande verachten.

Zo is het ook met u, jou en mij. Volhouden, standhouden is niet zonder doel!

Je zult uiteindelijk het leven verkrijgen. Dat mag je helpen om te volharden.

Dan zul je krijgen wat je beloofd is. Jakobus zegt ook: te feliciteren ben je, als je de proef doorstaat.

Dan zul je de kroon van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Wil je het doel bereiken, dan zul je door het lijden heen moeten gaan.

Het is niet vreemd dat er strijd komt. God zal ons beproeven. Ook een topatleet heeft tegenslag.

Petrus zegt: kijk niet op van die aanvechting, alsof je iets vreemds overkomt.

Als je het lijden en de strijd wil mijden, kom je uiteindelijk ten val. [En toen viel de sneeuwpop]

Zoals Christus het kruis op zich nam, zullen wij ook de beproeving op ons moeten nemen.

Het kost soms offers: je eigen belangen, …

Maar het hoort bij het leven van een christen.

Het ijzer wordt door het vuur gezuiverd.

Door de pers wordt de lekkerste sap geperst.

De hete, brandende zon levert de zoetste vruchten op.

Maar je staat niet alleen: de heiligen ons voorgegaan, die moedigen je aan.

Ze staan op de tribunes en roepen toe geef niet op.

Ook Christus zelf nam het kruis op zich. Hij bleef staande in de verzoeking.

Laten we in gemeenschap met Hem ons kruis dragen.

God heeft zijn plan. Vertrouw je aan Hem toe.

Hij heeft alles in zijn handen.

Laat dat je mogen aanmoedigen om vol te houden en niet op te geven.

Eenmaal komt de dag, dat alles nieuw wordt. Een geweldig vooruitzicht.

Maar dat vraagt nu om sterk en moedig te zijn, weerstand te bieden aan het kwaad.

Laat daarom steeds weer het licht in je leven schijnen. Het draait erom dat je verbonden bent met Christus. Wees verbonden met Jezus, door het geloof, en ga dan: sterk in zijn kracht.

Geef niet op, houd vol! Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: