Johannes 5:1-18 – Verwacht je redding van Jezus, Gods Zoon!

Preek Heemse, 24 januari 2021

Tekst: Johannes 5:1-18

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] In Spanje heb je te maken met vaccinatie voordringers: mensen die proberen door hun geld of macht eerder aan de beurt te komen Wil jij ook graag snel gevaccineerd worden? Snel een prik zodat je weer meer kan doen, zodat je minder kans loopt op ziek te worden?

Er is discussie wie er eerst moeten: Eerst de ouderen en kwetsbaren? Want die lopen gevaar eraan te overlijden. Eerst de acute zorg? Want zonder hen kunnen we geen zorg bieden.

Maar de politieagenten zeiden: en wij dan, wij kunnen niet altijd afstand houden worden bespuugd.

De mensen vechten erom, de westerse landen staan voorop en betalen geld.

En wie krijgen als laatsten … de derde wereld, de vluchtelingen, de zwakken in deze wereld.

Wanneer zullen in Gambia bij Aad en Anneke Twigt voor de mensen de vaccins aankomen?

[#2] Wachten is lastig. Als je kiespijn hebt dan duurt een nacht al lang.

Je kunt balen als je twee weken in quarantaine moet en niets kan doen.

Hier is een man die al 38 jaar lang niet kan doen wat hij wil …  

Vanmorgen stelt Jezus zich voor als degene die geneest, die echt kan helpen!

Ik moet zeggen dat het mij nu nog meer raakt: veel meer mensen zijn ziek.

Veel meer mensen overlijden. Heel de wereld heeft te maken met de pandemie.

Wat hebben we dan aan Jezus, wat hebben je dan aan het geloof?

Kijk je vooral naar de wetenschap, of geloven je ook dat er één is die regeert?

Wat kan Jezus vandaag voor U, jou en mij betekenen? Hoe word je echt gezond?

[#3] Verwacht je redding van Jezus, de zoon van God!

(1) De diagnose: wat is jouw probleem?

(2) de genezing: Hoe word je genezen?

(3) de reactie: Hoe sta je tegenover Jezus?

[#4] Als je met je Schaap door de Schaapspoort gaat en naar de tempel gaat om een offer te brengen, kom je langs een bad. Dat is Bethesda, of zoals beter is Betzata. Aan elke kant is een overdekte zuilengalerij, en er is ook één in het midden, die twee baden van elkaar scheidt.

Ze hebben dat bad teruggevonden, tegenwoordig staat er de St Anna kerk: en in die kerk vonden ze ook een schilderij met een engel bij het water. Een bijzondere plaats, zo’n plaats van genezing dat veel ziekenhuizen (ook in Hoogeveen) ernaar genoemd zijn: Bethesda!

Johannes vertelt zeven wonderen in zijn boek. Hij neemt je mee naar dit bad om er één te laten zien:

De mensen hier in Betzata kunnen wel een wonder gebruiken. Ze zijn hier allemaal verzameld: blinde mensen, mensen die goed konden lopen, mensen met vergroeide armen of benen.

Je weet misschien dat er veel verschillende kuuroorden bestaan.

Plekken waar mensen heen gingen vanwege geneeskrachtig water.

Ook hier mengde zich het water van een ondergrondse bron met het badwater.

Zo zijn er baden met water met bepaalde mineralen, die goed zijn voor je huid of longen.

In de Romeinse tijd, maar ook in de vorige eeuw nog kon een dokter dat voorschrijven.

[#5] Toch lijkt hier meer aan de hand dan gewoon geneeskrachtig water.

Het water is bijzonder, en tegelijk zegt de aantekening die erbij staat, die niet in elke tekst staat, maar wel zo vaak voorkomt dat het wel geloofwaardig is:  

Het was een engel die het water in beweging bracht. En dan kon één iemand genezen worden.

God was aanwezig door een engel, en sommige mensen werden genezen. Waarom het er maar één was? Was er niet meer water? Was het bad niet groter? Was het water niet sterker?

Eigenlijk maakt het het des te pijnlijker voor deze patient die al 38 jaar op zijn matje ligt.

De redding is zo dichtbij. De hoop is zo dichtbij. Maar hij kan het niet bereiken.

Wat een marteling: dorst hebben in de hitte, maar dan vast op een stoel zitten.

En dan zet iemand water dichtbij of iemand drinkt een flesje water op.

[#6] Jezus vraagt: Wil je beter gemaakt worden?

Misschien een wat rare vraag. Wie zou dat nu niet willen?

Sommige wijzen erop dat je gewend en gehecht kan raken aan je ziek-zijn.

Maar dat is niet wat Jezus hier wil weten. Hij wil de man zelf horen en aan het denken zetten.

En de man reageert gelijk enthousiast natuurlijk wil hij dat! Dat zou heel fijn zijn.

Er is alleen één probleem: er is niemand die hem naar het water kan brengen. Hij is alleen.

En als hij zelf gaat kruipen, is hij natuurlijk veel te laat.

Deze woorden … ik heb niemand … blijven bij mij hangen.

Die man is niet alleen ziek, hij is ook alleen. Intens verdrietig klinken deze woorden.

Hij is volstrekt eenzaam, niemand die zich om hem bekommert.

Het is een geluid dat je vandaag ook veel kunt horen. Door onze samenleving.

Door het individualisme. Eigen doelen zijn belangrijker dan de gemeenschap.

Maar ook door de corona: er kan geen bezoek komen, je ziet bijna niemand.

De jeugd kan elkaar niet meer ontmoeten, je zit niet bij elkaar op school.

Ik voel me zo alleen. Je kunt je verhaal niet kwijt. Je verdriet van jaren.

Wie wil er dan niet gezien zijn: een gezond lichaam, mensen om plezier mee te hebben.

En ook geestelijk je dicht bij God en gedragen voelen. Wat kun je dat missen!

[#7] 2. Maar dan komt dus Jezus. Hij weet dat deze man al 38 jaar ziek is.

Misschien weet Hij het als de zoon van God, misschien is het Hem ingefluisterd.

Hij kent hem wèl. Hij ziet naar hem om. Is dat al niet het eerste grote nieuws!

Als je het idee hebt dat niemand je ziet, als je niemand kent, is er één die er wel is.

Die altijd naar je luistert en altijd voor je zorgt. Jezus ziet deze man en spreekt hem aan.

Misschien zeg je: ja, mooi voor die man. Maar die zuilengangen lagen vol met zieken.

Die ziekenhuizen liggen vandaag de dag vol. In Engeland is het bijna niet te houden.

Mooi dat Jezus er is voor die man. Maar waar was hij toen mijn vader ziek werd?

Waar is hij in het verdriet dat ik heb om zijn zieke moeder? Om mijn kind?

Jezus staat niet meer op de stoep, hij komt niet lichamelijk naar je toe.

Toch weten we dat Jezus dit gedaan heeft: Hij ziet de enkeling, de eenzame.

Hij is nu in de hemel, en juist daardoor kan hij er voor iedereen zijn.

Wil Hij met zijn Geest in ons hart aanwezig zijn. Wil Hij naar iedereen luisteren.

Soms gebeuren er wonderen, word je genezen, merk je zijn kracht.

Je mag er naar verlangen, je mag er om bidden, je mag er om danken.

Soms gebeurt het ook niet … wat moeilijk kan dat zijn.

Maar in ieder geval mag je weten. Hij laat je niet alleen!

[#8] Bij die man gaat het anders, Jezus ziet en kent hem, maar Hij wil hem ook helpen.

Die man denkt misschien: Jezus zal me zo wel richting het water dragen.

Maar Jezus is nog machtiger dan die engel. Hij zegt: pak je matras op en loop

Hij geneest hem gelijk.

Hij geneest hem ter plekke. En het duurt geen seconde, onmiddellijk geneest hij.

Hij voelt de kracht in zijn benen komen en hij wandelt weg. Wat een wonder!

Wat een kracht van Jezus Christus. Hij geneest!

Vlakbij de tempel, waar het feest gevierd wordt van bevrijding uit Egypte.

Vlakbij de bron waar water geput wordt, om dat te herdenken.

Bij het genezende water van Batzata, komt hij die het levende water zelf is.

Hij schenkt deze man genezing. Hij is de redder en verlosser.

Zo lief had God de wereld: en tegelijk kijkt Jezus verder.

[#9] Als Hij hem weer tegenkomt, fluistert hij hem in: zondig niet weer! ‘mèketi amartane’

Je bent nu genezen, zondig niet weer, opdat U niet iets ergers overkomt.

Nee, die man is niet ziek geworden als straf op de zonde (zie bijv. Joh 9:3).

Maar het de ziekte is een gevolg van de zonde, als die zonde tussen God en hem in blijft staan:

dan is hij wel voor even genezen, maar heeft niet het eeuwige leven.

Zoals hij Jezus liet zien bij de man die door het dak gezakt was: hij kan zonden vergeven.

Dat is het belangrijkste. Want daardoor krijg je niet wat ergers, maar krijg je het eeuwige leven.

Het draait er uiteindelijk om dat we met God verbonden zijn.

Vanmiddag zal dat in de dienst ook heel mooi naar voren komen. Nee, niet iedereen wordt genezen.

Ook Marco Welink werd niet genezen, het geeft verdriet en pijn. Maar tegelijk mag je ervaren:

Jezus geeft het levende water. Hij is erbij, en we geloven dat we uiteindelijk bij hem mogen zijn.

[#10] 3. Toch willen we nog een stap dieper en verder gaan. Hoe sta je tegenover Jezus?

Want waarom vertelt Johannes dit wonder,  als één van de zeven wonderen, al aanvulling op wat we al weten.

In de eerste preek over Johannes vertelde ik al: Johannes wil vooral het goddelijk paspoort van Jezus laten zien. Niet dat hij mens was, maar dat hij ook echt God was.

Tertullianus vertelt dat er iemand was die beweerde dat Jezus eigenlijk maar tijdelijk God was.

Dat met de duif hij goddelijke kracht gekregen had, maar dat dat na zijn dood ook weer verdween.

Hij gaf aan: met zo iemand wil ik geen contact hebben, want zo stort heel ons geloof in!

Johannes wil laten zien dat Jezus het Levend water is, de eeuwig zoon van God.

En juist hier komt dat naar voren, niet alleen in zijn daden, maar ook in zijn woorden.

In de discussie die Hij met de Joden heeft. Want die worden boos!

Ze zien de man een matje dragen. Hé, je draagt een bed, dat mag niet op sabbat.

Je mag het niet tillen en zeker niet vervoeren. Ze hebben geen oog voor de mens.

Ze hebben van het geloof regeltjes gemaakt en wetjes. De menselijke maat verdwijnt.

Jezus overtreedt de regels van God, en als ze hem erop bevragen?

Dan zegt Hij dat hij zelf God is, dat Hij net als zijn Vader ook op de sabbat werkt.

Vanaf dat moment proberen ze hem te doden. Hij ondermijnt de sabbat.

Hij noemt zichzelf God. Jezus, als Zoon van God? Dat roept weerstand op.

Maar dat is juist hoe we Jezus mogen leren kennen. Gods eigen zoon.

Hij is de machtige, Hij is voor jou gekomen, om je te redden.

Dat roept weerstand op: de Joden willen er niet aan.

Nog steeds roept dat vragen op: was die mens Jezus echt God?

Sommigen willen vandaag de dag Jezus wat kleiner maken. Een bijzonder mens.

Een voorbeeld. Een historisch figuur. Een inspiratiebron.

[#11] Maar, ook dan wil je er niet aan: je zult moeten kiezen.

Geloof jij dat hij de zoon van God was. Dan begrijp je dat Hij kan genezen en zich Gods zoon kan noemen. Geloof je dat niet: dan erger je eraan, pas je zijn beeld aan, roept hij weerstand op.

Juist omdat Hij zegt wie Hij is, Gods zoon, zal hij gedood en gekruisigd worden.

Juist omdat Hij zegt wie Hij is, omdat Hij Gods Zoon is en het levende water: kan hij eeuwig leven geven.

Ik hoop dat Jezus nog veel wonderen mag doen en dat zieken mogen genezen.

Ik hoop dat er spoedig voor veel mensen vaccins beschikbaar zijn.

Ik hoop dat we Jezus’ liefde laten zien en opkomen voor een eerlijke verdeling van de wereld.

Ik geloof dat God nog steeds wonderen kan doen. Maar soms is Gods weg anders.

Kunnen ook dokters niet alles, en kan niet iedereen gelijk geholpen worden.

[#12]Maar één ding is zeker: voor je echte geluk en eeuwige vreugde hoef je niet in de rij te staan.

Die bereik je zelfs niet door voor jezelf op te komen en met je ellebogen te werken.

Ook niet door veel te betalen of jezelf te bewijzen.

Jezus zegt: ik zie je staan, ik hoor je stem. Kom bij mij. Vind het levende water.

Zodat je nooit meer dorst of honger krijgt, maar voor eeuwig met mij verbonden bent.

Volg je mijn voorbeeld?

Hoe toon jij vandaag liefde aan degenen die zelf niet kunnen?

Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: