Handelingen 2:47 – Kijk om je heen!

Preek Bergentheim/Heemse 8/9 mei 2021

Tekst: Hand 17:16-34 en Hand 2:47

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Hoe ben je aantrekkelijke gemeente, zoals die gemeente in Jeruzalem?  

Deze week werd bekent dat zo’n 2200 mensen de GKv hebben verlaten afgelopen jaar. We weten niet precies waarheen, maar wat een tegenstelling met die eerste gemeente: De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Hoe dat kwam? De Heer deed dat,

maar ook: ‘ze staan in gunst bij het hele volk’.

Hoe kun je in deze tijd, in tijden van corona en na corona aantrekkelijke gemeente zijn?

Daarvoor is het heel belangrijk om te weten hoe mensen vandaag in het leven staan, want alleen als je dat weet kun je met mensen een open en eerlijk gesprek voeren! Kun je op het juiste moment iets vertellen over wie Jezus is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij zal doen. Kun je op een goede manier je kinderen opvoeden.

Jongeren groeien op, midden in de cultuur. Dagelijks worden ze zo’n vier uur beïnvloed door wat ze horen en zien op internet en social media. Soms christelijk, maar heel vaak ook niet. Ze krijgen een wereldbeeld waarin vaak negatief over de kerk wordt gesproken, waar God en geloven meestal afwezig zijn, en het dan ook lastig is om bij aan te sluiten.  

[#2] Vanmorgen maken we een paar stappen verder dan alleen de eerste gemeente.

Als je wil weten hoe je in onze westerse samenleving toch het geloof kan delen, hoe je aantrekkelijke gemeente kan zijn en kan groeien: kun je vooral leren van Paulus.

Paulus komt aan bij de stad van de slimme mens: Athene.

Je kunt daar studeren, hier wonen de mensen die weten hoe het zit, hier woont de moderne mens!

Daar moet hij even wachten op Silas en Timoteüs.

Paulus maakt dan ook van die gelegenheid gebruik om eens rond te kijken in deze stad. Hij ziet dan dat er ontzettend veel goden zijn.

Athene heeft meer feesten voor goden, dan heel Griekenland samen.

Wat doe je als op citytrip bent in Athene, Barcelona of Parijs, als het weer mag, als corona voorbij is? Maak je alleen wat foto’s en ben je onder de indruk van de geweldige bouwwerken die er al eeuwen staan? Paulus is een man met een missie. Hij gaat naar de Joden in de synagoge, maar hij praat ook met de mensen op de markt. Hij knoopt gesprekjes aan, dagelijks heeft hij discussies. Daardoor worden de mensen nieuwsgierig gemaakt.

De gewone mensen denken dat hij misschien met nieuwe goden komt: Jezus en opstanding. Dan moeten ze die gaan vereren!

De filosofen willen ook wel Paulus’ ideeën horen. Atheners doen niets liever dan praten en discussiëren.

[#3] Zo krijgt Paulus een uitnodiging. Ze komen zelf met de vraag: vertel er eens meer over!? Ik herinner we een paar jaar terug een citytrip deden en in een jeugdhotel sliepen. ’s Avonds raakten we in gesprek met jongeren uit Argentinië en Japan. Je hoorde van hen, maar zij luisterden ook naar ons. Juist in een andere omgeving heb je soms tijd voor mooie gesprekken. Daarom is het ook zo mooi dat Beerze en Dabar zich weer voorbereiden op zomerwerk: gesprekken op de camping over het geloof.

Maar dat hoeft niet alleen ergens anders. Het begint bij het dagelijks leven: dat je gewoon praat over wat je doet, dat je gesprekjes aanknoopt, dat je laat vallen wat je gelooft, dat mensen merken dat je gelovige bent. Als anderen aan je merken dat je rondom tegenslag kracht put uit je geloof. Dat je uitlegt waarom jij je kind laat dopen. Dat je vertelt hoe jij in coronatijd toch vorm geeft aan je geloof. Raak in gesprek! Nodig anderen uit om vragen te stellen!

[#4] De Grieken nemen Paulus dan mee naar de Areopagus.

Er is daar een soort markt waar veel mensen komen luisteren.

Ze staan in een kring op Paulus heen.  

Het eerste wat Paulus doet is de mensen voor zich winnen.

Hij begint, als een goed redenaar, met een compliment:

Wat zijn jullie ontzettend godsdienstig!

Toen Paulus de stad rondliep had hij tempels gezien, hij had godenbeelden gezien, altaren voor verschillende goden. Hij had ook een altaar gezien voor de onbekende god.

Wie zet er nu een altaar neer voor een onbekende god? Nou, het kwam vaker voor in de oudheid dat de onbekende god een altaar kreeg. Soms was dat omdat er iets bijzonders was gebeurd (een wonder, een genezing, een overwinning) en de mensen niet wisten welke god ze moesten danken. Maar het gebeurde ook wel uit angst en onzekerheid. Zoals ik wel van mensen hoor dat ze als het echt moeilijk wordt in hun leven, ze toch een keer gaan bidden, een schietgebedje doen: baat het niet dan schaadt het niet.

Paulus haakt aan bij dat gevoel: die onbekende God kom ik jullie nu verkondigen. Hij begint ermee te zeggen dat God de schepper is van hemel en aarde. Hij is de eeuwige God die alles gemaakt heeft. Hij heeft het niet nodig dat mensen Hem dienen, want Hij heeft ze zelf gemaakt. Paulus laat zo Gods grootheid zien.

Paulus heeft zijn ogen goed de kost gegeven. Hij ziet wat de mensen vereren.

Paulus zoekt aanknopingspunten om echt met de mensen in contact te treden.

[#5] Met de gewone mensen uit het volk, die hun bijgeloof hebben en denken dat er veel goden bestaan. Maar hij sluit ook aan bij de filosofen, en spreekt op hun niveau.

De boodschap van God is maar niet een tijdloze boodschap, die je overal op elk moment hetzelfde vertelt: Paulus spreekt hier heel anders dan tegen de mensen in de synagoge. Daar komt hij met bijbelteksten, hier sluit hij aan bij ideeën die mensen hebben.

Zo begint ook vandaag het vertellen van het evangelie met :

vriendelijk zijn, oprechte belangstelling hebben, je inleven in de ander.

Wat voor opvoeding en achtergrond heeft de ander? Wat zijn zijn vragen aan God?

Wat zijn zijn teleurstellingen in christenen of positieve ervaringen met de kerk?

Pas als er contact en aansluiting is, is er een echt gesprek mogelijk!

[#6] Geloof in de Schepper! Eerst maakt Paulus contact, maar daarna probeert hij probeert de mensen ervan te overtuigen dat het niet goed is om verschillende goden te vereren.

Daarmee staat hij op één lijn met de filosofen van die tijd.

Ook zij geloofden niet dat god of goden door mensen gemaakt konden worden

 en dat zij mensen nodig zouden hebben die beelden gingen dienen.

Paulus neemt hun grote lijn over: wij bestaan in God, we zijn zonen van God!

Als er dan zo’n machtige God is, die zo dichtbij is,

Moeten we niet ons verlagen tot godenbeelden?

Paulus wijst erop dat vanaf de schepping God de wereld regeert.

Toch gaat Paulus verder dan de filosofen.

Paulus gelooft dat die grote God, een persoonlijke God is.

God wil dat we Hem vinden.                      Paulus noemt dat  ‘tastend’.

Hij weet dus hoe moeilijk dat is.                               Dat het nu donker is.

Anders hoef je niet te tasten.                    Maar uit zichzelf vinden ze Hem niet zo.

Juist vandaag is er veel ietsisme. Mag je weer zeggen er is meer tussen hemel en aarde. Wat zou het mooi zijn als mensen die weer iets open staan ook gaan ontdekken dat er dan niet van alles is, maar dat er één God is, die alles gemaakt heeft. Neem mensen maar bij de hand en wijs ze op de schepping, op hoe mooi alles is  … en wat zou het mooi zijn … om als mensen zo weinig weten over de Schepper van hemel en aarde, als je ze dan een weg mag wijzen en mag wijzen op die persoonlijke God! De vader van Jezus Christus. Dat Gerben/Yade geboren mocht worden, dat er nieuw leven is: het is God die dat geeft en wat mooi dat je dat ook laat zien door dit kindje te laten dopen. Er is een persoonlijke God, een Schepper die met zijn liefde naar je toekomt!

[#7] Tot nu toe heeft Paulus nog niet veel gezegd waar mensen zich aan kunnen ergeren. Hij heeft ze echt mee willen nemen. Maar dat verandert in vs. 30. Want nu gaat het erom dat hij wil dat mensen een keus gaan maken.

Dat ze gaan kiezen voor de weg van het leven.

Dat ze ‘een nieuw leven gaan beginnen’.

Hij blijft vriendelijk: Hij wijst erop dat ze tot nu toe nog maar moeilijk van God konden weten. Dat het een tasten was. God zal voorbij gaan aan die tijd van onwetendheid.

Dat is iets wat ook rust mag geven als je zelf later tot geloof komt.

Als ik gered wordt, betekent het dan dat mijn familie, degenen die niet geloven automatisch niet gered worden?  

God vraagt een duidelijke keus, dat zie je ook hier bij Paulus. Hij zegt: Kies voor het leven.

Dan wordt duidelijk dat Jezus Christus degene zal zijn die zal gaan oordelen.

Paulus noemt zijn naam niet, maar ze zullen allen begrepen hebben dat het daar nu over ging! Deze Christus, hij zal het oordeel vellen.

Het bewijs daarvan heeft God geleverd door hem uit de dood op te wekken.

Paulus weet dat ze dat niet kunnen geloven.

Maar hij draait er niet omheen. Hij getuigt in alle eerlijkheid en vrijmoedigheid.

Christus is opgestaan uit de dood.

Laten we zelf die boodschap ook steeds vertellen.

Mensen daarbij bepalen!             Het zal steeds gaan om Jezus Christus en die gekruisigd.

Hij die voor onze zonden gestorven is.

Hij is die ons voorgegaan is in het nieuwe leven.

Wat een kracht mag dat zijn. Die blijde boodschap bracht de mensen in Jeruzalem samen en bij die boodschap wilden ze blijven.

Wanneer het in gesprek, in ontmoeting niet meer daarover gaat, dan is de kern vergeten. Dan is het geen Christus-boodschap meer, maar een algemeen religieus verhaal. Laten we ons daarin oefenen: aansluiten bij de ander, zonder Christus uit het oog te verliezen. De vraag is: welke weg sla je dan in op dit kruispunt? Als Christus dood en opstanding verkondigd wordt?

[#8] Dan komt de reactie van de mensen.

De filosofen, die altijd nieuwe dingen willen horen, hebben aandachtig geluisterd maar geloven niet in een opstanding. Beleeft zeggen ze: ‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens  vertellen’.

De gewone mensen uit het volk, die hun goden hebben: zij drijven de spot. Hoe kan dat nu … iemand die gestorven is komt toch niet meer tot leven.

Paulus gaat dan ook gelijk weg uit hun midden.  Hun reactie is duidelijk!

Toch is het bijzonder dat er toch mensen zijn die zich bij hem aansluiten.

Dionysus, de areopagiet. Later wordt hij genoemd als de eerste bisschop van Athene.

Ook Damaris, over wie we verder niets weten, aanvaart het geloof.

De reacties zijn verschillend. Net als vandaag. Afwijzend, spottend, belangstellend en … gelovend! Het zijn allemaal reacties, op wat Paulus gezegd heeft.

Maar reactie komt er niet zonder actie.

Als Paulus op zijn hotelkamer was gaan wachten tot Silas en Timoteüs er waren hadden de mensen op de markt nooit van Hem gehoord.

Laten wij ons dan ook niet opsluiten in onze huizen, kerken en instituten.

Laten we van Paulus leren om te luisteren.

Om dingen ter sprake te brengen. Het gesprek aan te gaan thuis, in je omgeving, op de camping. Om mensen te vragen hoe het ervoor staat met hun tasten en of ze aan het tasten zijn!

Daarvoor zullen u, jij en ik zelfs steeds ons open mogen stellen voor God.

Hij wil ons leiden, een weg wijzen. Laat jij je leiden? Lees je uit je Bijbel?

Dan alleen kunnen we ook andere helpen bij het tasten. Vertellen over Jezus Christus.

Uitnodigen om mee op weg te gaan naar het grote feest!

Daarbij kun je teleurgesteld zijn over mensen die afhaken van de GKv, al weten we niet waar iedereen heen gaat. Het doet pijn als je afscheid moet nemen of als gemeenten sluiten. Maar laten we vooral zien op Jezus en op zijn beloften: Hij houdt zijn kerk in leven, zijn liefde mag stralen in de wereld. Ik bid dat dat in en door jouw leven mag gebeuren!

Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: