Matteus 28 – Ga op weg!

Preek Heemse, 16 mei 2021

Tekst: Matteüs 28:16-20

Geliefde gemeente van de opgevaren Heer,

[#1] Hoe ging het deze week? Heb je iets van je geloof gedeeld?

Vorige week starten we deze themamaand over ‘kijk om je heen!’

Nou ja, iets brengen voor de voedselbank: dat zie ik wel zitten.  

Ik voel me soms ongemakkelijk. Misschien heb jij dat ook wel. Ben ik zelf wel zo enthousiast?

Wat deel ik? Zit je niet teveel in je christelijke bubbel?

[#2] Na de opstanding gaan elf leerlingen naar de berg in Galilea. Dat moest van Hem.

Daar komen ze hun opgestane Heer weer tegen.

Hij gaat straks naar de hemel, maar … hoe laat Hij de leerlingen achter?

Ze staan daar en zijn maar met een paar.

Zouden zij ooit hebben kunnen weten en bedenken dat wereldwijd mensen Jezus zouden volgen?

Dat er een kerk zou komen die door de eeuwen heen zou vertellen over Jezus?

Ze hebben hun vragen, is Hij echt de opgestane Heer? Kan ik in Hem geloven?

Matteüs vertelt, kort en snel, maar uit Lukas en Johannes weten we meer:

Sommige andere leerlingen twijfelen en hebben hun vragen.

[#3] Is het erg dat je soms een aarzeling hebt? Dat je soms je vragen hebt?

Matteüs heeft er geen moeite mee om dat eerlijk op te schrijven dat het zo ging.

Twijfel hoeft ook niet verkeerd te zijn. Het laat zien dat de leerlingen ook nadachten.

Het geloof in de opstanding en dat Jezus wil dat ze voor Hem blijven gaan en vol zijn van Hem:

dat komt niet allemaal in een keer.

Dat kost tijd, daar denken ze over na. Dat willen ze begrijpen.

Het laat zien dat het geloof maar niet een enthousiaste bevlieging is van een kort moment.

Dat ze gelijk, zonder nadenken ermee weglopen. Ze stellen hun vragen, gebruiken hun verstand.

[#4] Er is tegenwoordig meer ruimte voor vragen bij het geloof.

We leven in een samenleving waarin meer nadruk komt te liggen op de eigen keus.

Dat merk ik in gesprekken met jongeren. Je wilt zelf kiezen.

Je ziet wat er te koop is. In de wereld, maar ook in de verschillende kerken.

Je merkt het daaraan dat in Europa veel gevestigde kerken het moeilijk hebben.

Je bent niet meer automatisch lid van de kerk waar je ouders ook lid van waren.

Nee, je denkt zelf na. Sommigen blijven twijfelen, of haken af.

Tegelijk kun je het ook omdraaien: wie wel kiest om belijdenis te doen, om zich te laten dopen,

die maakt een bewuste keus. Die wil er echt voor gaan, daar kun je wat van verwachten.

Dat is zo als je in een christelijk gezin bent opgegroeid, maar ook als het gaat om zending.

Ook mensen van buiten de kerk zitten minder vast in hun niet christen zijn.

Wat een kansen biedt dat om het gesprek aan te gaan. Om je bij de kerk te voegen, te laten dopen!

[#5] Maar goed, je hebt ook die andere kant. Die twijfel. Misschien ook wel de vraag:

Heb ik zelf wel zo bewust ‘ja’ tegen Jezus gezegd en laat ik mij leiden door zijn Geest.

Kan ik wel vertellen over hem, kan de kerk wel groeien, gaat Jezus echt mee, ook na hemelvaart?

Het eerste wat Jezus doet is een stapje dichterbij komen. Hij voelt met ze mee, Hij helpt hen.

Hij zegt: Mij is alle macht gegeven. In de hemel en op de aarde.

Misschien twijfel we wel. Denk je klein van Jezus en het geloof.

Maar Jezus staat op en staat in zijn volheid voor hen. Ik heb alle macht!

De macht is mij gegeven door de Vader, Ik ben opgestaan.

En al ga ik naar de hemel, van daaruit het ik alle macht in hemel en op aarde.

Alles staat onder mijn bevel. Dat mag de eerste bemoediging zijn.

De zekerheid die de leerlingen in hun leven mogen kennen.

Wat je steeds mag belijden.

Je voelt je misschien zwak, ze waren maar met elf, het is een kleine groep:

Maar Jezus is in de hemel. Hij laat je nooit alleen. Geen stukje van je leven, van deze wereld,

van de dingen die gebeuren, waarvan Jezus zegt: het is buiten mijn macht. Ik wil je helpen en leiden.

[#6] Vanuit die bemoediging geeft Jezus een opdracht aan de leerlingen. GA OP WEG!

Nu Hij naar de hemel gaat, mogen zij zijn koninkrijk gaan bouwen hier op aarde.

Door zijn kracht. Niet alleen in Israël, maar heel de wereld wordt hun werkterrein.

Tot aan de uiterste van de aarde. Aan iedereen mag het goede nieuws van Jezus verteld worden.

Dat is de opdracht die in Handelingen bij de hemelvaart herhaald wordt.

Waarvan in de handelingen van de apostelen: zeg maar het dagboek van de apostelen verteld wordt.

Paulus gaat steeds verder. Hij was in Athene, maar ook in de grote stad Korinthe gaat hij aan de slag.

Weer eerst naar de Joden om te vertellen over wie de Messias is. En vervolgens ook aan de anderen.

Zo moeten de leerlingen zich niet opsluiten in hun eigen huis, maar open staan en op weg gaan!

Op weg gaan allereerst om leerlingen te maken.

[#7] Ga jij op weg? Ga ik op weg? Gaan wij op weg? Of houd je het evangelie voor jezelf.

Als we lezen in Efeze heeft God binnen de kerk verschillende functies gegeven.

Vrij gezegd: er zijn mensen die zending doen, die evangeliseren, die onderwijzen.

Sommigen worden uitgezonden en wij zenden als gemeente mensen uit naar Indonesië.

Er zijn speciale projecten en evangelisten die proberen actief in gesprek te komen.

Er zijn mensen die zich binnen de kerk vooral toeleggen op onderwijs en leren.

Maar of het nu ver weg is, of dichtbij, aan anderen of aan een volgende generatie.

Hoe kan Jezus zeggen: maak mensen tot mijn leerlingen?

[#8] Wij ervaren vaak allerlei obstakels. Mensen hebben moeite om het geloof aan te nemen.

Ja, op andere continenten groeit de kerk. Maar hier in de westerse wereld?

Ik zei net al dat mensen vooral vrij willen zijn om zelf te kiezen. En dan ervaren ze soms obstakels.

[#9] Keller wijst erop dat vroeger die obstakels en moeite vooral waren bij de theologie.  

– Hoe kan het dat er lijden in de wereld is, als Jezus alle macht heeft vanuit de hemel?

– Waarom zou je de bijbel geloven als het boek van God, is dat niet verouderd?  

– Hoe kan er een hel bestaan?

Voor sommigen zijn dat nog steeds de prangende vragen. Waar ze moeite mee hebben.

[#10] Maar veel anderen rekenen de tijd af op andere zaken:

– Is de kerk voldoende open voor homo’s en transgenders?

– Neemt de kerk wel voldoende afstand van racisme?

– Worden mannen en vrouwen wel gelijk behandeld in de kerk?

– Is er vanuit de kerk wel voldoende aandacht voor het milieu en de natuur?

Laatste publiceerde de kranten een hele lijst van kerken hoe die omgingen met homofilie.

Toen ik laatste op Twitter iets zette dat de kerk verwelkomend moest zijn,

kwam er een hele discussie over of homo’s dan ook welkom waren.

[#11] Wanneer Jezus je erop uitstuurt om leerlingen te maken is het belangrijk om die vragen te zien.

Je kunt deze vragen niet beantwoorden wanneer je op een eilandje blijft zitten.

Belangrijk is dat je contact hebt met mensen. Dat je anderen ontmoet en spreekt.

Dan kun je persoonlijk uitleggen hoe belangrijk het is dat de kerk hier ook goed mee omgaat.

Dat homo’s en hetero’s in Gods ogen even kostbaar zijn.

Dat God niet let op de kleur, maar racisme botst met het evangelie.

Dat je als gemeente dat ook graag uit wil dragen en vorm wil geven in je leven.

Ook in jouw zorg voor een duurzame wereld en voor ieder persoonlijk, man of vrouw.

En is dat niet wat Jezus bedoeld met leerlingen maken:

Een discipel van Jezus neemt niet alleen aan wat hij zegt, kan niet alleen de leer uitleggen.

Die wil ook werkelijk Jezus volgen. In zijn doen en laten, in zijn keuzes, in heel zijn bestaan.

Als je zegt: Heer ik wil u volgen, maak mijn leven nieuw, dan mogen anderen dat aan je merken.

80% van de mensen die tot geloof komen, komt tot geloof via collega’s, vrienden of familie.

Juist als je in deze tijd bid om de Geest en Jezus in je laat werken, leerlingen wilt zijn:

Mag je ook anderen tot Jezus gaan leiden. [voorbeeld concentratiekamp: voor jezelf of voor de ander?]

[#12] En dan staat erbij: doopt hen!

De doop is het ultieme teken van Gods genade.

God wil de zonden en fouten afwassen en je een nieuw begin geven.

Wat typeert de westerse samenleving? Mensen willen helemaal vrij zijn.

Vrij om te kiezen wat ze willen, zelf hun leven te maken.

Toch werkt die manier van leven voor veel mensen zolang het goed gaat.

als ze te maken krijgen met stress, met fouten, met tegenslag, met lijden en teleurstelling,

Komen er scheuren in de manier waarop ze hun houvast hebben in het leven.

Dat komt omdat, net als de Farizeeën in de tijd van Jezus, we heel vaak het van onszelf verwachten.

Jij moet het maken, jij moet het doen, jij moet het presteren.

Dat betekent ook dat je zomaar aan anderen hoge eisen gaat stellen.

Dat je niet makkelijk bent voor jezelf en voor anderen.

[#13] Voor deze tijd heeft Jezus dan een moeilijke boodschap, het slechte nieuws:

Je kunt op allerlei manier proberen het zelf te redden en te maken, maar het gaat je niet lukken.

En het is ook slecht nieuws dat als iemand zegt: je moet gewoon een goed mens zijn, dat niet lukt.

Je kunt het proberen op allerlei manieren, maar steeds raak je weer teleurgesteld in jezelf en anderen.

Zeker als je motieven of je gedachten let, zoals Jezus die blootlegt in de bergrede.

Maar er is ook goed nieuws!

Waar je jezelf niet kan redden, kan Christus dat wel. Hij wil je door de doop met Hem verbinden.

Hij wil vergeven. Al je zonden heeft hij aan het kruis gedragen. Hij wil helpen opnieuw te beginnen.

Wat is het dan rijk als je gedoopt wordt in de naam van de vader, de zoon en de Heilige Geest.

De Vader die voor je wil zorgen op alle momenten van je leven.

De Zoon die zelf zijn genade wil geven en voor je pleit, wie je ook bent.

De Heilige Geest die dit in je hart wil werken en geven.

[#14] Daarbij blijft de opdracht om te blijven onderwijzen.

Steeds weer naar binnen brengen wat Christus van ons vroeg.

Wanneer de leerlingen het voor zichzelf gehouden hadden, was het in Israël gebleven.

Laten we zo ook steeds weer overdragen wat Jezus geleerd heeft.

Vroeger kon dat alleen mondeling, maar nu ook via papier en via internet.

Ik daag je uit, ik daar u uit om nu het einde van covid in zicht is je verlangen kenbaar te maken.

Hoe ga jij samen weer bijbelstudie doen, elkaar opzoeken en verstreken, het geloof overdragen.

Hoe ga jij je kinderen onderwijzen en laten onderwijzen wat het betekent gedoopt te zijn.

[alles was er voor het eerst / wereldwijd / samenwerking kerken]

[#15] Dan gaan ze op weg. Dan gaan jij en u en ik op weg. Niet alleen, maar met de steun van Jezus.

Als Paulus het moeilijk krijgt, krijgt hij een visioen. God laat zien: ik ben bij je. Je bent niet alleen.

Waar we samen komen in Jezus naam, of het er nu 2 of 3, elf, zestig of 800 zijn.

Jezus is in ons midden. Zo gaat Hij mee, alle dagen.

Matteüs sluit niet af met hemelvaart, dat is zeker, maar met zijn aanwezigheid in onze nood (zonde en dood). Hij is de levensbron en kracht. Waarom kunnen we op weg gaan en vertellen: omdat Hij erbij is! Mooie en sombere, zomer en winter, niet zo nu en dan, maar alle dagen.

Hij is er niet pas als de wereld voltooid is, als Hij terugkomt. Nee, tot aan de voltooiing, zal Hij er zelf zijn. Elke dag! Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: