Matteus 5:9,10: Je zult God zien !

Preek Heemse 13 juni 2021

Tekst: Gewone Catechismus 98-100 / Matteüs 5:10, 9

“Gelukkig de vredestichters want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

Geliefde gemeente van onze Heer,

Door Jezus gaat er een andere wind door je leven waaien, zegt de Gewone Catechismus.

Doordat ik met Jezus verzoend bent ‘zoek ik vrede met alle mensen’.

Het avondmaal is vol van vreugde en vergeving.

Want wat is de kern van het avondmaal:

De liefde van God in Christus was zo groot, dat Hij niet vast hield aan zijn eigen gelijk.

Hij zocht de wereld die in pijn, nood, zonde en gebrokenheid gedompeld is op.

Hij offerde zichzelf aan het kruis voor onze zonde; Hij ging heel die weg.

Doordoor kwam er vrede, vergeving en verzoening.

De gewone catechismus is, net als wij hier in de dienst, begonnen met de doop.

De doop is het symbool, het teken dat je deel krijgt aan het leven met God.

Voor Lise en Lois mag dat vandaag zichtbaar worden, Sharony mocht er vorige week voor kiezen.

Je raakt verbonden met Jezus op weg naar de nieuwe wereld, door de doop.

En de kern van de doop is verzoening, vrede: zoals je schoon gewassen wordt door water.

Zo wil Jezus je innerlijk rein, puur en zuiver maken. Hij zorgt dat er vrede is.

En het avondmaal, zorgt ervoor dat je verbonden blijft: steeds opnieuw deel krijgt.

De vrede van Jezus komt door brood, zijn gebroken en gekruisigd lichaam, en door wijn,

zijn vergoten bloed om zich met ons te verzoenen, die vrede komt steeds opnieuw weer in je hart. 

Wie zo met Jezus verbonden is, zegt Jezus: is een zoon, is een dochter van God.

Tot zover deze uitleg, dit plaatje, ik hoop dat je begrijpt hoe alles draait om vrede.

Maar nu jij, u en ik persoonlijk: wat zegt Jezus in zijn eerste onderwijs?

Als zijn leerlingen alles achter gelaten hebben, en Jezus achterna gekomen.

Dan klinkt bij de berg de oproep van Jezus: gelukkig de vredestichters.

Een radicale oproep: juist in tijden van omkeer heeft deze tekst een belangrijke rol gespeeld.

Aan het begin van de reformatie, bij Bonhoeffer in zijn verzet tegen Hitler.

Steeds als mensen begrepen: die vrede van Jezus is maar niet iets wat ik hoor en zie.

Maar die moet ik in praktijk brengen. Dat geldt op wereldschaal:

Dat we opkomen tegen oneerlijke verdeling van vaccins, tegen achterstelling van groepen.

Ons inzetten waar we kunnen om oorlogen wereldwijd te bestrijden, vredesmissies steunen.

Maar het begint dichtbij: dat je niet vasthoudt aan je eigen gelijk, maar de minste wilt zijn.

Als je kwaad en onrecht ziet, dan zwijg je niet.

Dat je liever zelf lijdt, dan dat je anderen doet lijden.

Als een ander het contact verbreekt, dat je zelf probeert de ander te zoeken.

Door Jezus leer je heel anders te kijken naar anderen.

Hij geeft als basiswet: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen.

Pas dan kan een nieuwe wereld groeien als we zo met elkaar omgaan.

Niet kwaad met kwaad vergelden, niet elkaar roddelend zwart maken.

Niet met ons eigen vriendenclubje het goed hebben en praten over die rare anderen.

Nee, we zijn kerk, we vieren hier het avondmaal: niet met mensen die je zelf hebt uitgekozen.

Maar met heel verschillende mensen.

Die misschien wel slecht over je praatte, je niet zeg staan, je benadeelde.

Wanneer de verzoening van Christus in je komt ben je bereid om vrede te zoeken.

En laat ik helder zijn: als er misstanden zijn, als je leest over studentes die verkracht worden.

Dan is het niet christelijk om te zwijgen of toe te dekken en hoef je als studente de schuld niet bij jezelf te zoeken.

Laten we als zulk soort dingen gebeuren het kwaad aanpakken, strijden tegen onrecht.

Aangifte doen. Alleen dan kun je kwaad bestrijden en vrede stichten.

Christen zijn is maar niet lievig zijn en over je heen laten lopen.

Christus zelf streed tegen het kwaad, en was boos over het kwaad.

Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is:

bij programma’s als de rijdende rechter of het familiediner zie je hoe dingen kunnen scheefgroeien.

Je kunt enorm in de hoek gedreven worden, maar zegt Jezus:

Wanneer jij die vredestichter bent, mensen bij elkaar brengt, over fouten heen wil stappen.

Dan sta ik voor je te klappen, dan ben ik blij met je, kostbaar is dat, als er zulke mensen zijn.

Wie zo Jezus na wil volgen, moet soms het kruis dragen.

Bonhoeffer zegt: vredestichters zullen met hun Heer het kruis dragen, want aan het kruis werd vrede bereid. Omdat je geroepen wordt tot het werk van de zoon van God, zul je zelf zoon van God genoemd worden.

Dat is de belofte die God geeft: je zult kinderen van God genoemd worden.

Lise en Lois mogen kind van God zijn, vandaag zichtbaar in de doop.

Maar ieder die achter Jezus aan zijn kruis leert dragen wordt kind van God genoemd.

Een vredestichter, iemand die steeds opnieuw de genade en vrede van Jezus zichtbaar maakt!
 

De tweede uitspraak van Jezus gaat niet over vredestichters, maar wie zuiver is van hart.

Heb jij een zuiver, schoon, eerlijk hart?

Van de buitenkant kan alles behoorlijk wat lijken, kun je goed voor de dag komen.

Maar wat speelt er in je hart, in je binnenste.

Dat is waar het werkelijk om draait.

Het hart is de plek van je overwegingen, je neigingen, je gevoelens.

Je kunt voor de buitenkant je goed voordoen, maar hoe zit het met je hart?

De doop is een uiterlijk teken, voor de buitenkant.

Dat kleine beetje water maakt niet heel veel schoon.

En zelfs als je een douche neemt maakt dat alleen de buitenkant schoon.

Maar Jezus zegt: ik ben gekomen om mijn kinderen te zuiveren, schoon te maken.

Hij wil je van binnenuit vernieuwen.

Zoals je door het eten van het brood en drinken van de wijn Jezus werkelijk in je hart ontvangt.

Door de kracht van de Geest, door het geloof.

Wat komt er uit het hart van de mens een hoop ellende voort.

Je hart lijkt soms op een vieze stal die schoongespoeld moet worden.

Schoon van alle egoïstische, individualistische, zelf goed pratende troep.

Kijk hoe mensen hun mond vol hebben over anderen, voor miljoenen winst de boel beduvelen.

Of beter: kijk naar je eigen hart. Is dat vol van liefde, goedheid en zuiverheid.

Probleem is vaak dat er zoveel dingen aan ons trekken, ons hart vol is van alles.

Dat we zomaar allerlei eigen belang zoeken in genot, macht en geld.

Dat je hart niet één is, maar uit elkaar wordt getrokken.

Je aandacht zo verspreid is dat je achter jezelf aanrent en God geen ruimte geeft.

Wanneer heb je nu werkelijk een zuiver hart?

Dat is als je vrij bent van goed en kwaad.

Van kwaad is helder: wie Jezus roepstem gehoord heeft wil een leven leiden van liefde.

Maar ook vrij van goed. In de zin van: uiterlijke vroomheid en zelf verdienste.

Het probleem van de Farizeeën uit Jezus tijd is dat ze aan de buitenkant vroom zijn.

Ze zijn als witgelakte graven: ze zijn van buiten mooi onderhouden, maar van binnen rot.

Maar wie gedoopt wordt, wie het avondmaal viert, wie Jezus ontvangt in zijn leven wordt nieuw van binnen.

Die krijgt een nieuw hart, het hart van een kind, het hart van adam en eva in het paradijs.

Hoe dat kan? Omdat Jezus zelf zijn goedheid uitgiet in jou.

We zingen straks: Jezus vervul ons hart. En als je drinkt, bidt dan: Jezus vul mij helemaal.

Stroom met uw Geest in mijn binnenste zodat ik van binnenuit vernieuwd wordt.

Zodat je de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap en vreugde steeds meer kan voelen en uiten.

Juist de sacramenten van doop en avondmaal willen ons helpen om dan God te zien.

Wanneer je Jezus Christus ontvangt door de Geest blijft het maar niet een weten.

Dan ga je ervaren, op een bijzondere en wonderlijke manier, dat zijn liefde in je hart wil komen.

Dan ga je God zien, juist rondom het avondmaal, en wordt je weer gesterkt.

Dan wil je het avondmaal steeds weer opnieuw vieren.

Dat zien van God, gebeurt hier nog wazig en in een spiegel.

Maar voor wie zo leeft mag ook de belofte zijn van de wederkomst.

Juist het avondmaal richt ons op die dag dat we bij God zullen zijn en Hem zullen zien.

Dat je voor eeuwig met hem verbonden bent. Het is het feest van verwachting en uitzien.

Maar we vieren het avondmaal totdat hij komt en om werkelijk op zijn komst gericht te blijven.

Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: