Leviticus 3 – Vredeoffer

Preek Heemse, 15 augustus 2021

Tekst: Leviticus 3:6 / 7:16 ‘Vredeoffer’

Geliefde gemeente van Onze Heer Jezus Christus,

[#1] Heb jij vrede in je hart gevonden? Is de vrede van God in jou neergedaald?

Als je regelmatig naar de kerk gaat, hoor je veel over vrede.

Het grootste nieuws in de kerstnacht is: Vrede op aarde!

Als Jezus weg gaat zegt Hij: mijn vrede laat ik u!

De kerkdienst begint met genade en vrede, en eindigt met de ‘en geeft u vrede’.

Maar lukt het echt om die vrede te ontvangen.

Om tevreden te zijn met jezelf, zoals je bent, zoals het is.

Om tevreden te zijn met die ander naast je en om je heen.

Om vrede te hebben met God en te ontdekken dat Hij vrede met wil?

[#2] Het mooie van de bijbel is dat vrede in de bijbel meer is dan afwezigheid van oorlog.

Het is niet zo dat je in vrede leeft, als er geen vijanden met wapens aan de grens staan.

Er hoeft geen vrede te zijn in je huis, als iemand roept: stop met ruzie om de lieve vrede!

En ook als je niet in jezelf loopt te schelden en te vloeken, kan de vrede nog ver weg zijn.

Vrede in de bijbel betekent: een gevulde vrede. Blijdschap, vreugde, rust.

Het betekent dank en lof, vervulling en vieren, liefde en geaccepteerd zijn.

Je brood eten met vreugde, belangstelling, gesprek, waardering.

Het glas heffen in kameraadschap, vertrouwen en blijdschap.

God danken en prijzen voor zijn zegen en vrede onder de zon.

[#3] We lazen net al over die volmaakte vrede en blijdschap die er eens zal zijn.

Als Jezus maaltijd met ons zal houden en de wijn nieuw zal drinken.

Maar, om eerlijk te zijn, de echte vrede is hier op aarde soms ver te zoeken.

Anders hoefde ik die vragen niet te stellen, of je de vrede al gevonden hebt.

Hoe gaat het mis in de wereld,

Waar olijfbomen en wijnstokken verbranden, de gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt.

Waar in huizen een ijzige stilt hangt of gescholden wordt.

Waar mensen de wapens opnemen, aanslagen er zijn. 

Bootvluchtelingen een beter bestaan zoeken. Honger en dorst wordt geleden.

Of waar pijn en verdriet is door ziekte en sterven.

[#4] Het volk Israël had het zelf van dichtbij meegemaakt.

Op zoek naar eten waren ze in Egypte aan beland. De stinkende herders uit Kanaän,

ze waren tot slaven gemaakt. Hun kinderen werden gedood. In de Nijl ermee!

Ze werden onderdrukt en de vrijheid was weg. Slaven van de Farao.

Maar dan gebeurt het wonder: God opent een weg. Hij roept Mozes.

Ik neem jullie mee om feest te vieren in de woestijn.

Jullie mogen wonen in het land van melk en honing.

Ik zelf wil in jullie midden wonen, als God van vrede!

[#5] Wanneer we dan kijken naar de offers die hij voorschrijft, dan zit daar een duidelijke lijn in.

Samen vormen ze het complete plaatje van wat Christus uiteindelijk gedaan heeft in zijn offer.

Kijk eens wat een wonder: God wil bij ons komen en wij mogen bij God komen.

Hoe kan er vrede komen? Hoe kan God bij ons wonen?

Dat kan alleen als er een offer gebracht wordt:

Een brandoffer: dat iemand heel zijn leven gegeven heeft voor mij in de plaats.

Een graanoffer: dat iemand ook een volmaakt leven van volledige toewijding heeft geleefd.

Dan komt er het vrede offer, pas als die stap gezet is,

pas als je ziet hoe Jezus zijn lichaam en bloed gaf voor zonde en voor onze schuld betaald heeft.

Maar wel een vredeoffer: Uiteindelijk is heel het werk van Jezus aan het kruis daarop gericht.

Is de weg die de offers vooruit wijzen, een weg om uiteindelijk de vrede te bereiken.

En ja, dan komt zelfs in het vredeoffer eerst weer naar voren dat er betaald moet zijn.

Een gedeelte van het offer, het meest kostbare gedeelte gaat naar God.

De vette delen van het dier moeten als offergave aan de HEER worden aangeboden:

de bij het stuitbeen afgesneden staart in zijn geheel

(ik las ergens dat dit soort schapen een hele zware staart hadden met veel vet),

het vet rond de buikholte en al het vet aan de ingewanden, vet bij de nieren

en de kleinste lob van de lever.

Ik ben geen slager en heb ook geen wens om slager te worden, maar wat ik er van experts over lees:

het was het meest kostbare vet, een lekkernij. Dat was voor God. Het moest verbrand.

Het betekende dat iemand uitriep: Halleluja, dit is voor God.

Als ze samen gingen eten bij dit offer, was eerst God zijn deel aangeboden.

Hem kwam de dank toe, door hem was er verzoening, Hij had de weg geopend.

Wie werkelijk vrede in zijn leven wil ervaren, kan niet zeggen:

mijn zonden zijn vergeven, nu bouw ik zelf die vrede op.

Die mag dan ook elke dag naar God toegaan met zijn leven en zeggen: Hier ben ik, Heer.

Ook bij dit offer brengt de offeraar een het dier naar God en legt zijn handen erop:

Nu met een andere betekenis, dan dat het dier zijn zonden overneemt en geslacht wordt voor hem.

Kijk dit geef ik, als een teken dat ik mezelf geef, zodat vrede en een vredemaaltijd mogelijk wordt.

Zoek jij, zoekt u zo allereerst God in je leven en stel je je open om hem te ontmoeten?

Als het licht wordt, als je opstaat, als je eet, als je ademt, als je samen bent, als de week begint?

Vrede met elkaar, begint met vrede met God en hem toelaten in je hart en leven.

In het ND van dinsdag (?) stond een stukje van Belle over stille tijd.

Jos Douma heeft een cursus waar velen op intekenen: lukt het je om die vrede met God te ervaren.

[#7] En als er dan vrede is met God, mag er ook vrede met elkaar komen.

Er wordt dan niet alleen een dier geofferd, maar ook allerlei soorten cake en koeken.

Een gedeelte gaat naar de priesters in het huis van God, maar het meeste is voor de offeraar.

Er komt een maaltijd, waar iedereen aanschuift.

Zoals er een maaltijd was als Hanna naar de tempel ging met Elkana.

En niet Penina, maar Hanna het grootste stuk vlees kreeg.

Zoals we rond christelijke feesten met elkaar eten: met kerst, met een bruiloft.

Zoals je met elkaar kunt BBQ’en en gezelligheid met elkaar op mag zoeken.

Hier wordt iets zichtbaar van de vrede die God voor ogen heeft.

En misschien wel het meest in het avondmaal:

Helaas moesten we het door corona thuis vieren, maar het is bedoeld als maaltijd met elkaar.

Om elkaar op te zoeken en te vieren wat we in Christus hebben: vrede met Hem en met elkaar.

Die vrede is en blijft er niet automatisch: Ook hier wordt van de deelnemer aan het feest

verwacht dat hij rein is. Vrede delen met elkaar begint bij jezelf.

Je wordt geroepen tot het feestmaal, wee jou, zegt Jezus, als je komt zonder feestkleed.

Samen gaan ze eten in Korinthe, maar wee de rijke die gaat eten, zonder aan de arme te denken.

Wie zelf vrede heeft met God, hoeft niet overdreven angstig te zijn voor zijn plek,

Hoeft zichzelf niet te profileren ten kost van anderen.

Is niet de hele tijd aan het afgeven op anderen die er niets van snappen en alles fout doen.

Die is er voor de ander, die geeft zichzelf, die luistert en helpt.

Die zoekt de werkelijke vrede. Ik hoop dat u en jij en ik die vrede steeds weer mogen vinden.

Door de ander te zien, te horen, aandacht te hebben, er te zijn.

Dat dit offer heel dicht bij het offer van Jezus staat, komt ook in een detail naar voren.

Het vlees van het offer, dat niet opgegeten werd, mocht niet zo lang bewaard worden.

Dat snap je: het moet niet bederven in zo’n warm land.

Maar het lichaam van Jezus was zelf ook maar drie dagen in het graf.

Op vrijdagavond, zaterdag, maar op zondag leefde hij! Stond hij op!

In de regel dat op het derde dag het vlees weg moest zijn,

zie je als een zinspeling naar het lichaam van Jezus.

Laten we leren uit dit boek voor de liturgie, ook van de avondmaalsliturgie.

Niet dat ik nu wil dat je Leviticus heel vaak gaat lezen, maar het is wel goed om het een keer zien.

Laten we leren: bij de maaltijd die we samen hebben, wordt geen offer gebracht.

We zetten geen altaar in de kerk en hebben geen priester nodig.

Het offer is eens en voor altijd gebracht door Jezus aan het kruis.

Het geeft ons voor altijd vrede met hem. We denken aan dat offer terug.

Maar het betekent ook dat het avondmaal vooral verwijst naar het vrede offer.

Als die maaltijd dan zo belangrijk is: hoe geven we dat dan vorm?

Volgens mij schieten we in onze manier van vieren daarin nog tekort.

We moeten veel meer zoeken naar vormen om echt met elkaar te eten en te drinken.

Niet alleen thuis, in de eigen kring en groep, maar juist ook bij het avondmaal.

Als gemeente, als huis van God. Want juist bij het avondmaal vier je niet alleen:

de vrede met God, maar ook de vrede met elkaar. Samen delen in de vreugde.

Ik hoop dat dit over je mag helpen op zoek te gaan naar de vrede.

Om de vrede steeds meer in je hart het leven te ontvangen.

Dat niet alleen ons smeken, ons vragen, maar ook het prijzen, blij zijn.

Het halleluja roepen een plek mag krijgen in de liturgie thuis en in de kerk.

Let er eens op als je vandaag bidt:

hoeveel blijdschap en vrede, vrolijkheid en dank is er als je gaat bidden.

En hoe vaak zoeken je elkaar op om werkelijk te vieren dat je één bent in Christus.

[#8] Tegelijk: we weten dat de vrede zo wreed verstoord kan worden.

Het volk ging door de woestijn, wij gaan door een nacht van strijd en zorgen.

Soms zijn er duizend vragen. Twee keer stonden we deze week bij het graf. Er gaat zoveel mis.

Wat doet dat verlangen naar een perfecte wereld, de volmaakte vrede, de grote zomer.

We weten dat die weg niet vanzelf zal gaan, we soms door het donker gaan.

Maar eens zal de stem klinken: Halleluja, gezang welt op uit alle kelen,

De Koning komt, aanvaardt de troon, de vrede heerst,

Gods eigen Zoon, komt voor zijn bruid, die zich in blinkend wit, mag kleden.

De koning komt, vervult het huis, ontvang het Lam, in het feestgedruis.

Gelukkig is wie op het bruiloftsmaal, mag komen.

Wees allen vrolijk en geef hem de eer, jubel en zing voor God, onze Heer.

Halleluja. De vrede die alle verstand te boven gaat zal eeuwig in ons wonen! Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: