Lukas 2 – Wat neem je mee van de kerstboodschap?

Link tekening: https://www.flevokids.net/kleuren/kerst/herders-stal.shtml

Preek Heemse, 2e Kerstdag 2021

Gemeente van de Heer, Jezus Christus,

[#1+#2+#3] Livia werkt met het puntje van haar tong uit haar mond.

Net heeft ze de herders ingekleurd die bij Jezus kwamen.

Ze had een mooie tekening gekregen voor kerst.

Naast haar staat een beker chocomel. Nu alleen Maria nog inkleuren.

Ze kiest een mooie rode kleur voor Maria. Als de tekening af is zal ze hem ophangen!

Dan wordt het fijn gezellig in huis en denken ze aan Jezus deze kerstdagen.

[#4] Afgelopen weken hebben we toegeleefd naar het kerstfeest.

Het plakboek van Lukas. We hebben de verhalen gehoord en gelezen.

Over Zacharias en Elisabeth, over Maria, over Gabriel, over Johannes.

Nu is Jezus geboren. Het is kerst geworden. De tijd van God was vol.

Lukas heeft nagevraagd, geïnterviewd, opgeschreven en het opgeschreven.

Maar wat is de bedoeling van Lukas, wat wil hij bereiken met zijn plakboek?

                [#5] Wat neem je mee van de kerstboodschap?

– Hoe neem je dit mee?

– Wat brengt dit in je leven?

[#6] We leven in een tijd dat echt luisteren heel moeilijk is!

Voor sommigen is een digitale kerkdienst misschien beter te volgen dan in de kerk.

Voor velen is het lastiger om je te concentreren, als je afgeleid wordt, met de koffie bezig gaat.

Of als je met meerderen zit te luisteren of kinderen heen en weer rennen.

Was luisteren vroeger gemakkelijker? Maria en Jozef kregen in ieder geval minder appjes!

Ik hoorde eens dat wij meer informatie krijgen in een dag dan de mensen vroeger in een jaar.

Steeds weer een appje, een snapchat, een melding, een nieuwsbericht.

Kloosters en stiltecentra de laatste jaren erg in trek zijn om even tot rust te kunnen komen.

Want als er zoveel informatie is, hoor je dan ook wat er gezegd wordt, dringt het door in je hart?

En als iemand iets tegen je zegt: hoor je het dan ook echt?

Soms vraag ik iets aan mijn kinderen en moet ik het nog een keer vragen, want ik heb niet geluisterd.

Of Petra zegt iets, en snap ik niet wat ze bedoelt en reageer ik veel te snel.

Dan heb ik niet echt geluisterd naar wat ze eigenlijk bedoelde.

Echt luisteren? Lukt dat jou? Heb je dat gisteren gedaan toen er familie was?  

Als je niet naar elkaar luistert krijg je vooroordelen, groepen, ruzie in de samenleving.

Mooi als je echt kan luisteren naar iemands moeite in deze coronatijd en niet iemand veroordeelt.

Als onze tekst begint hebben net de stemmen van engelen weerklonken in de nacht.

De redder is geboren, Hij ligt in een kribbe. Vrede op aarde!

Dan is het opeens weer donker en stil in de nacht.

En nu is het spannende moment: hebben de herders ook werkelijk geluisterd?

Zoals dat na een preek ook de spannende vraag is of je er wat mee doet.

Zoals na een bezoek aan de dokter het de spannende vraag is, of je zijn advies ook opvolgt.

Heb je naar hem geluisterd en doe je er wat mee?

Bij de herders hoeven we niet te twijfelen aan die vraag.

Ze zijn stil geweest toen de engelen spraken, maar nu klinken hun stemmen.

‘Laten we dan naar Bethlehem gaan, en het met eigen ogen gaan bekijken’.

Ze aarzelen geen moment en ze gaan op weg. ‘Met haast’, staat er.

Ze denken niet na over wie er dan voor de schapen zorgt: ze gaan gewoon!

Er zal vast wel een oplossing voor gevonden zijn. En hoe ver ze dan moeten gaan?

De schapen werden meestal wat verder geweid, dus het zal een fikse wandeling geweest zijn.

Zij hebben geluisterd. Ze konden het met verstand aannemen, en hadden de wil om te gaan.

Ben jij bereid, is jouw wil klaar om Gods wil te gaan doen?

Geloof je, is jouw verstand klaar om Gods woord te begrijpen en aan te nemen?

Als je zelf gelooft dat die engelen gezongen hebben en dat Jezus geboren is, dan heb je geluisterd.

Wat is het mooi zijn als je anderen kan vertellen over dit goede nieuws.

Degene die je lief zijn, met wie je het kerstfeest viert deze dagen, mensen dichtbij en ver weg.

Dat ze dan ook echt willen luisteren. Een vreemde boodschap, een wonder.

Maar vandaag hoor je het niet van een engel, … zou men het dan wel geloven?

Maar Maria, Jozef en de mensen die erbij staan moeten de simpele herders geloven.

Vandaag hoor je het van de dominee of van je ouders of van de meester.

Hoor je dan werkelijk wat ze zeggen: of heb je je vooroordeel klaar. O, heb je hem weer.

Het zal wel, maar die geloof je toch niet. Dat kan toch helemaal niet.

De herders geloofden de engelen, ze luisterden, want … ze gingen op weg.

En de mensen die het van de herders horen? Als ze daar bij de stal staan.

Als ze het kindje Jezus misschien wel even vast mogen houden.

Als ze zich verbazen over dat jonge stel daar met die baby in een stal.

De meeste mensen luisteren wel naar de herders. Ze zijn verbaasd.

Maar let is op wat er over Maria staat: Zij bewaart de woorden in haar hart.

Zij blijft erover nadenken. Dat is de reactie die God vraagt!

Wie op die manier kan luisteren en zo echt hoort naar Gods woord die kan schatten ontdekken.

Gods woord is rijker dan fijn goud, zegt Psalm 19.

Maria laat allereerst de woorden van de herders goed binnenkomen.

Ze graveert ze als het ware in haar hart, ze beitelt ze er vast in.

Ze voegt het bij de eerdere woorden die ze gehoord heeft.

Ze neemt het mee voor haar verdere leven,

zoals ze dat later ook zal doen als de 12 jarige Jezus in de tempel is.

Wie door de bijbel scrollt als door social media en de grappige en bijzondere dingen eruit haalt,

leest maar oppervlakkig, dringt niet echt door, leert niet luisteren.

Maar als je bijbeltekst in je hart bewaart en tot je door laat dringen.

Als je zegt met Psalm 119: diep in mijn hart bewaar ik uw heilig woord.

Die kan goud ontdekken, schatten leren kennen, een kostbare schat die je leven verandert.

Die leert dat Jezus, de redder is, die echt vrede kan brengen.

Dat je een vrede, een rust, een houvast krijgen, in leven en sterven.

En dan staat er niet alleen dat Maria het bewaart, maar ook dat ze het overdenkt.

Ze slaat het op, maar ze gaat ook verbanden leggen, dingen combineren.

Wat ze eerder hoorde, wat er gebeurt met Jezus, langzaam gaat ze steeds meer zien van Gods plan.

En ik hoop dat jou dat ook mag gebeuren: ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen we hem niet.

Gods woord van vrede klinkt in deze wereld vol strijd, zijn licht wil schijnen in deze donkere tijd.

Als je echt luistert ga je ontdekken wat de boodschap van Jezus geboorte is. Wat echte vrede is!

[#8] Tegelijk … het wil niet zeggen dat alles alleen maar lief en zoet en romantisch is met kerst.

Maria bewaart de woorden in haar hart, maar moet Jezus al afstaan als hij 12 jaar is.

Dan is hij bezig met de dingen van zijn vader. En nog later moet ze aan de voet van het kruis staan.

Er zal ook veel pijn en lijden in haar leven komen.

Daarom las ik ook de woorden die Simeon tegen Maria, zijn moeder zei:

[#9] Velen zullen door Jezus ten val komen of juist opstaan.

Je zult zelf als door een zwaard doorstoken worden.

Het leven van Maria wordt er niet per se gemakkelijker doordat ze de moeder wordt van Jezus.

Het was het er voor Jozef al niet op geworden. Hij als Timmerman, hard werkend in de bouw.

Een harde wereld, met die tijd ook weinig sociale vangnetten als je wat overkwam.

Opeens was zijn vrouw zwanger, en werd er over hen gepraat en gingen er verhalen rond.

Voor Maria, nog zo jong, veranderde er veel. Lucas heeft laten zien hoe ze naar haar tante ging.

Voor Jezus zelf was het leven ook niet makkelijk: als Hij opgroeit in deze wereld.

Hij ziet de zonde en het onrecht, wat is er veel mis in vergelijking met de hemel.

Hij zal niet door een zwaard gedood worden, maar wel aan het kruis gehangen en gedood.

Waar Gods goedheid de wereld binnenkomt, stuit het op de macht van het kwaad.

Op roddel, op geweld, op vooroordelen, op pijn en gebrokenheid, op zonde.

Zo zal het nog steeds zijn. Wie de woorden van de bijbel aanneemt en hoort,

die zal op weerstand, vragen en kritiek stuiten.

Nee, niet als je niet echt luistert. Als je de woorden wel hoort, maar er niets mee doet.

Is dat niet een gevaar dat je bedreigt: je zit je leven lang in de kerk, je luistert, maar wat doet het?

Wie werkelijk luistert naar de preken: die accepteert het niet als er geroddeld wordt over een ander,

Maar wordt door collega’s of vrienden raar aangekeken. Die wil de belasting niet bedriegen,

Maar eerlijk met zijn geld omgaan. Die verdraagt racisme niet, maar zegt er wat van.

Die zal niet meedoen met feesten waar drank en seks de sfeer bepalen, wordt spelbreker genoemd.

Diegene komt op voor de schepping; heeft niet zijn oordeel klaar,

maar is liefdevol naar mensen ongeacht afkomst, sexe, geaardheid. Wil liefdevol luisteren!

Die past de boodschap van de bijbel niet aan aan wat de maatschappij wil, maar laat God spreken.

Die zoekt niet alleen eigen zin en genot, maar denkt juist in deze tijd ook aan goede doelen.

Zoekt zijn geluk niet in bezit of geld. Ben jij bereid om tegen de stroom in te gaan?

Om je kruis op je te nemen?

De herder gingen op weg, met het risico uitgelachen te worden als boeren met rare verhalen.

Maria wilde haar leven wijden aan de Heer, maar dat zou een zwaard door haar ziel brengen.

Jezus ging heel de weg, ook toen het zwaar was en hij er tegenop zag.

Wat zou er gebeurd zijn, als zijn niet die weg wilden gaan?

Wat zou er gebeuren als je gewoon kiest wat jou uitkomt, in plaats de weg te gaan die Jezus vraagt:

Dat je je niet laat leiden door het kwaad, maar steeds vraagt: wat zou Jezus hebben gedaan.

Dat is niet altijd de makkelijkste weg, het stuit somt op weerstand.

Maar het is wel de weg die Jezus wijst!

Tenslotte, op de vraag: wat neem je mee uit het plakboek van Lukas?

Als je goed geluisterd hebt en er werkelijk wat mee doet?

Uiteindelijk levert deze boodschap wel echte vreugde en vrede.

Dat is een vrede die niet verdwijnt als de engelen weer naar de hemel gaan.

Als de stekker van de kerstverlichting uitgaat of je de lege borden in de afwasmachine zet.

Ook niet als de herder niet meer bij Jezus zijn, als ze weggaan staat er:

De herders zijn zo vol van wat ze gehoord en gezien hebben dat ze blij zijn.

Ze prijzen God om zijn grootheid en macht.

Ze loven hem om zijn liefde voor de mensen.

Ze zijn er werkelijk door geraakt en er komt vreugde in hun hart.

Zo hoop ik dat je zelf ook op die manier het kerstfeest mag vieren.

Het geeft de enige troost in leven en sterven, een geweldig houvast.

We zingen mooie liederen, we horen mooie muziek.

Dan zien we hoe corona de boel op slot zet.

Kennen we verdriet of geliefden die we juist dagen missen.

Voelen we pijn door kwaad dat anderen ons aangedaan hebben.

Zijn er gebroken harten, pijn die niemand ziet of kent, wat niet gehoord wordt.

We hebben gezien dat God maar niet met een mooi sausje het wil verbloemen.

Het is kerst geworden: God is zelf ingegaan in deze wereld, heeft het kwaad bestreden.

Sommigen hebben zich afgekeerd, maar anderen willen hem volgen.

Juist in het donker van deze wereld is het licht gaan schijnen.

Dan mag er vreugde komen, geen oppervlakkige vreugde: maar diepe vreugde.

Vreugde omdat we iets meer mogen zien van Gods grote plan.

Dat het daarom kerst werd, om het kwaad te overwinnen, en echte vrede te brengen.

Vreugde en vrede! Laten we God daarom eren, Eer zij God in de hoge, gloria in Exelsis dei! Amen  

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: