Mat 8:17 – Meditatie Heilig Avondmaal – Zie mijn lichaam!

Geliefde gemeente,

Heb je je eigenlijk wel eens afgevraagd waarom Jezus een lichaam had?

Veel godsdiensten geloven in allerlei goden, geesten, machten en krachten.

Maar wij geloven in de Heer Jezus, iemand van ons soort.

Iemand die een lichaam had zoals wij dat hebben, met de emoties die je kunt hebben.

Een lichaam waar de leerlingen bij in de buurt konden zijn.

Ze volgden hem met hun eigen lichaam, legden een arm over zijn schouder.

Aten met Hem de maaltijd, woonden bij Hem in de buurt (zoals we hier lezen over Petrus).

Wat betekent het om een lichaam te hebben? Dat weten we zelf heel goed!

Door je lichaam kun je je moe, blij, futloos, energiek, pijn, angst, dorst, vol energie, met honger.

Je lichaam kan je in de steek laten, je kunt ziek worden en je kijkt op de test: ben ik ziek?

In deze tijd weten we extra goed hoe ziekte en angst voor ziekte het leven kan beheersen.

In de interactieve dienst hadden we het over de eenzaamheid en psychische nood die kunt hebben.

Jezus komt in zijn optreden hier op aarde ook zieken tegen.

Petrus schoonmoeder ligt met koorts op bed.

Je kunt rillen van de koorts, de temperatuur loopt op, je wordt niet meer warm.

Niet alleen zieken, ook bezetenen worden gebracht: mensen met een demon.

Wij noemen niet zo snel dat iemand een demon heeft.

Maar dat je vol kan zijn van angsten, machten en krachten.

Dat je niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk kan lijden, dat merkt iedereen.

En uiteindelijk houdt de duivel ons gevangen door angst voor de dood.

Jezus laat zien dat hij de macht heef over de duivelse machten: aan een enkel woord Hij genoeg.

De duivel gaat er met de staart tussen de benen van door. Mensen ervaren bevrijding.

En de schoonmoeder van Petrus wordt genezen, maar nog veel meer:

De mensen zeggen tegen elkaar: heb je het al gehoord? Je moet bij Jezus zijn!

Elke zieke die bij hem wordt gebracht wordt genezen. Welke ziekte het ook is!

Of het nu iemand is met een verkoudheid, of dat iemand ongeneeslijk is, of terminaal.

Christus maakt de lichamen van deze mensen weer gezond!

Hoe was het mogelijk dat Jezus gewonde en geschonden lichamen op zich nam?

Matteüs verwijst daarvoor naar Jesaja 53: God zou een knecht zenden, de knecht van de Heer.

‘Hij was het die onze kwalen wegnam en onze zonden op zich genomen heeft.’

[#3] Matteüs verwijst naar deze tekst om te laten zien dat dit Gods plan was!

God heeft sinds de zondeval steeds zijn woord gezonden:

Via Mozes gaf Hij de wet, Hij waarschuwde door de profeten, de priesters brachten offers.

Maar naar Gods Woord alleen luisterden de mensen niet.

Toen is het Woord vlees geworden, Gods zoon nam een lichaam aan.

Hij die in de hemel woonde, zonder zonden, zonder lichaam, door wie de wereld gemaakt is.

Hij werd een mens van vlees en bloed: God koos maar niet zomaar een mens uit,

Waar Hij dan in ging wonen: Jezus nam de hele mensheid aan, heel ons leven.

Dat hoorden we met kerst, en dat zie je nu gebeuren!

Hij neemt de ziekten van de mensen op zich: Petrus schoonmoeder wordt genezen.

Hij neemt de macht van het kwaad bij de mensen weg.

Hij gaat de weg van het lijden, zodat Petrus later kan zeggen: zijn striemen,

brachten ons genezing. Zie je de wonden zo diep? Hij deed het voor u, jou en mij!

Dat komt omdat Hij ook uw, jouw en mijn zonden op zich wil nemen.

Hij draagt de zonden weg, maar dan vergeet Hij het lichaam niet.

Hij spreekt niet alleen van vergeving tegen die verlamde man, maar laat hem ook lopen.

Hij spreekt niet allen van redding en zijn rijk tegen Petrus, maar geneest ook zijn schoonmoeder.

Sinds Jezus is opgestaan en met zijn lichaam naar de hemel gegaan, lijkt Hij ver weg.

Maar Hij is nog dichter bij u, jou en mij dan Hij bij de leerlingen was!

Nog steeds wordt zijn lichaam aan ons gegeven en delen we in zijn lichaam.

Vandaag wordt het lichaam van Christus gebroken in het brood. 

Wat betekent het nu dat je deelt in het lichaam van Christus?

Toen de leerlingen bij Jezus waren, was het niet genoeg dat ze luisterden.

Jezus zocht niet naar mensen die ja en amen zeiden, die zijn preek mooi vonden.

Jezus zocht volgelingen: leerlingen die met hem mee liepen, hem nadeden.

In de kerk hoor je niet alleen het woord, maar door de doop en heilig avondmaal deel je in Christus.

Hij woont in jou, je bent met hem begraven en opgestaan. Je krijgt vergeving.

Maar het nieuwe lichaam door de Geest, is niet jouw lichaam alleen.

Dat ben je met elkaar als gemeente, de gemeente is zijn lichaam.

Met elk een eigen functie, taak, liefde, mogelijkheid. Daar wil de Geest wonen.

En daarvan is Jezus het hoofd geworden. Samen vorm je zijn lichaam, een eenheid.

Als je gedoopt word betekent dat niet: zelf individueel in je eentje Jezus ontvangen:

het is gedoopt worden in zijn lichaam. We vormen één lichaam door zijn Geest.

Avondmaal is maar niet zelf individueel in je eentje Jezus ontvangen: je viert het als zijn lichaam.

Wanneer we werkelijk Pinksteren serieus nemen, en geloven in het werk van de Geest.

Dan is geloven niet op jezelf gericht, maar bindt de Geest je samen in de gemeente.

Zie je dat je met elkaar hand en voet, oog en oor bent: lichaam van Christus.

Dien je elkaar, help je elkaar, hoor je naar elkaar, kom je in beweging, laat je de Geest werken.

Ik hoop dat het je lukt om hieraan te denken: als je vanmorgen het brood ziet of eet.

Niet alleen: mijn zonden zijn vergeven, Jezus woont in mij.

Maar zeg maar: Heer, dank dat ik deel mag zijn van lichaam, de gemeente.

Dat U ons aan elkaar gegeven hebt, dat U daarin zichtbaar aanwezig bent.

Zeg maar: Heer, dank dat ik deel mag hebben aan uw lichaam, de gemeente.

Dat U ook mij daarin opgenomen hebt door de doop.

Heer dank dat ik zichtbaar deel mag hebben aan uw lichaam.

Ik zie mijn broers en zussen, u gaf uw leven voor hen en mij toen we nog vijanden van U was.

Nu mag ik mij geven om de ander te helpen, te dienen, te horen, te zien.

Zodat mensen het zien en horen: in de Kandelaarkerk zijn ze met elkaar verbonden.

Geven ze om elkaar, dat dat licht straalt in de wereld, het licht van de redding door Jezus.

En dan besef ik: het lichaam is gebroken. We schieten nog zo vaak tekort.

Er zijn wonden, het is geschonden, er is teleurstelling en moeite.

En ons lichaam blijft soms ziek, en psychisch ben je soms de weg kwijt.

Maar … laat dat een extra aansporing zijn om als broers en zussen om elkaar heen te staan,

Secret Sister of Secret Brother. En laten we niet vergeten dat er nog een feest komt:

Na Kerst, Pasen, hemelvaart en Pinksteren, wacht ons het feest van de wederkomst.

Eenmaal maakt hij alles nieuw: dan mag dit sterfelijke, zwakke lichaam volmaakt zijn.

En dan, boven alles, stelt hij ons als gemeente voor zich, als een volmaakte bruid.

Met een volmaakt lichaam, zonder vlekje of rimpel, wit als sneeuw,

Dan drinkt Hij de wijn nieuw met ons, en vieren we het bruiloftsmaal van het lam. Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: