Jesaja 25 – Gastvrij! Welkom bij God

Preek Heemse, 6 maart ’22 (Gastvrij)

Geliefde gemeente,

[#1] De vrachtwagen had een Oekraïens nummerbord.

Hij stond dwars over een paar parkeerplaatsen geparkeerd.

Twee politieagenten kwamen eraan, klaar om een boete te geven.

De chauffeur lag te slapen achter zijn stuur. Ze maakten hem wakker.

Hij was slecht aanspreekbaar. Even later werd duidelijk waarom hij daar stond.

Hij maakte zich veel zorgen over zijn vrouw en kinderen in het oorlogsgebied in Oekraïne.

Hij had hier een kerkje gezien en was naar binnen gegaan om te gaan bidden.

Gevraagd of God vrede wilde geven en hen wilde beschermen.

Toen kwam er geen bon, maar de agenten gingen deze man helpen.

Wat is het overweldigend mooi om te zien wat een gastvrijheid er is.

Veel landen openen gastvrij hun grenzen voor de Oekraïners, omdat ze de nood zien.

Met hun paspoort mogen ze al de trein in en er komt opvang.

Mensen bieden spontaan hun Bed en Breakfast aan om hen gastvrij op te vangen.

Vanmorgen gaat het over gastvrij. Hoe kunnen wij gastvrij zijn als gemeente?

Hoe ervaren mensen het als hier doordeweeks of zondags in de het kerkgebouw komen?

Hoe gaan wij om met mensen die ‘anders zijn’, die niet ‘van ons’ zijn, die je niet zo goed kent?

Met vakantiegangers, asielzoekers, buitenlandse gasten, mensen uit andere kerken.

Helaas moesten we met Corona op de deur zetten: je bent niet welkom!

hoe welkom voelt iemand zich?

Als je aan komt rijden: weet je dan waar je kunt parkeren, waar de ingang is.

Staat er misschien iemand die als het druk is al verkeersregelaar is, zoals bij de buitendienst?

En als je binnenkomt: zegt er dan iemand ‘welkom!’, weet je de weg? Wil je iets weten?

Blijf je nog koffiedrinken? En als je naast iemand komt te zitten: knik je even,

maak je even contact of een praatje voor of na dienst. Hoe gastvrij ben jij?

[#2] In Jesaja 25 gaat het over iemand die zich heel welkom en geborgen voelt bij God.

HEER, U bent mijn God. Wonderbaarlijk zijn Uw daden. U hebt U plannen uitgevoerd. (vs. 1)

Waarom is Hij zo dankbaar? Omdat Hij helemaal in de nood was en in het gevaar.

Het was niet Poetin die zijn jongens de strijd instuurde en onschuldige burgers aanviel.

Het was een ander gewelddadig volk, een wreed volk. En God heeft die agressor uitgeschakeld.

Die sterke vesting tot een ruïne gemaakt, het bolwerk van de barbaren is geen stad meer (vs 2).

Het tegenovergestelde van gastvrij is iemand die je bedreigt en wegstuurt.

Zo kunnen mensen ook zijn: agressief, oorlogszuchtig, de machten van de aarde die niet wijs zijn.

Maar God wil juist een veilig thuis bieden. We begonnen deze dienst met Psalm 91:

Wie thuis is bij de hoogste Heer, die zegt bij U leg ik me neer .. ik zie die trucker voor mij bij de kapel.

Hij zocht zijn rust bij de machtige God. En in de tijden van Jesaja waar de volken elkaar belagen:

Dan kan Jesaja God zo omschrijven: U bent een schuilplaats voor de zwakken.

[paradijs: niet meer thuis] [gepest worden/ angst / opmerkingen buren, familie]

Een toevlucht voor de armen in hun nood.

Heer, de hitte is soms niet te verdragen. Het brandt alles weg.

Zeker in Israël waar de zon recht boven je stond. Als je midden op de dag op het veld moest oogsten.

Heer, soms gaat de storm te keer. Rukt alles omver wat het te pakken kan krijgen.

Soms is er een watervloed, die alles meesleurt en wie kan op tegen de kracht van het water.

Juist dan zoek je bescherming, een plek waar je veilig bent, een toevlucht.

Waarom is Jesaja zo blij?

Omdat wanneer die storm tekeer gaat, wanneer de tirannen hun triomfen halen. Hij zegt:

Heer, als het zo brandend heet is, bent u voor mij als de schaduw van een wolk die de hitte tempert.

En ergens anders: ik mag dan schuilen onder uw vleugels.

En die watervloed, die aan komt stormen: Heer, u bent als een muur die blijft staan,

Als de watervloed aan komt stromen, een muur tegen het woede van de volken.

U bent een schuilplaats tegen de stortbuien!

Jezus zegt: kom bij mij, als je vermoeid en belast bent.

Juist bij Hem, mag je veilig zijn. Mag je schuilen. Mag er een plek zijn waar je thuis mag zijn.

[#3] Waarom willen we hier in de kerk gastvrij zijn? Omdat God zelf dat ons leert.

Hij is een muur, een schaduw, een toevlucht. Wij mogen bij Hem schuilen.

En daarom spoort Paulus je ook aan om de gastvrijheid niet te vergeten.

Heb elkaar innig lief en laat je aansporen door de Heilige Geest.

Wees blij met wie blij is, en heb verdriet met wie verdrietig is.

Zo mag iedereen die hier komt weten dat hij erg welkom is en in liefde ontvangen wordt.

Omdat je zelf bij God mag schuilen en altijd bij Hem mag komen.

Tegelijk wil ik dan ook een stap dieper gaan. Want gastvrijheid is overal mooi.

In het restaurant waar je komt, bij de tandarts, in de winkel.

Wat kun je wat dat betreft soms veel leren van de klantgerichtheid van ondernemers.

Maar waarom is het juist in de kerk zo belangrijk? Waarom zijn we welkom bij God?

Jesaja werkt het uit aan de hand van de beeld van een bruiloft.

Een beeld dat Jezus later ook weer oppakt: Er komt een bruiloftsmaal.

Velen worden geroepen om te komen, om te eten en te drinken, feest te vieren.

Een beeld dat later in Openbaring terugkomt: straks zal het volmaakte feest er zijn.

Als Jezus de wijn met ons nieuw zal drinken in zijn koninkrijk.

De maaltijd die God aan zal richten voor alle volken op aarde is een vredemaal:

Alle volken worden uitgenodigd, de aarde wordt vol van vrede en recht.

Aansluitend bij het beeld van zwaarden die tot ploegscharen worden, het teken van de VN (Jes 2).

En dan staat er op tafel: de pure, rijpe wijnen. Die lang op hun droesem gerijpt zijn.

Krachtig van smaak. Een wijn die past bij een goed feest.

En er zullen de heerlijkste gerechten zijn, vol van vet en merg.

Vet klinkt voor ons misschien niet zo mooi, maar in een tijd van voedselschaarste was dat anders.

Calvijn wijst erop dat het hier gaat om de boodschap van Gods evangelie.

Elke zondag weer mogen we gevoed worden door zijn woord.

Wordt in de kerk eten en drinken voor de ziel gegeven, mag je kracht ontvangen.

Mag soms het avondmaal gevierd worden: feest van vergeving, van vernieuwing.

Mogen we leven door de kracht van Geest en onder de zegen. Dat voedsel hebben we nodig.

Om verder te kijken dan dit leven hier, waar je je soms niet welkom voelt of gepest bent.

Je bent welkom, je wordt erbij geroepen, en God belooft uiteindelijk neem ik alle rouw en dood weg.

Zal ik alle tranen van de ogen afwissen! Die waas die nu nog over het leven kan hangen neem ik weg!  

[#4] Het kan zijn dat je het moeilijk vindt om dit te geloven. Is het wel echt waar?

Dat je in mensen al zo vaak teleurgesteld bent, dat je moeite hebt om God te vertrouwen.

En dat je al vaak gehoord hebt van liefde, vergeving en vrede.

Maar ondertussen gaat het steeds weer mis: worden in 2022 zomaar jongens de strijd in gestuurd.

Worden onschuldige mensen slachtoffer van bommen: dat je je afvraagt waar de vrede is.

Zijn het niet alleen loze woorden, heeft God, heeft de kerk je werkelijk wat te bieden.

Mooi hoor God als een schaduw tegen de hitte en als een veilige muur, maar is het wel echt?

Maar mag ik je dan nog even weer mee terug nemen naar het eerst vers:

Daar dankt de dichter God en noemt hem bij zijn verbondsnaam: ‘Ik ben die ik ben’.

Hij dankt dat God steeds zijn plannen heeft uitgevoerd, sinds mensenheugenis,

God is ‘Ja’ en ‘Amen’, trouw en betrouwbaar. Door de storm heen, dwars door de wind:

Werkt hij aan zijn plan. Christus is gekomen. Jezus is de weg naar het kruis gegaan, heel de weg.

Dwars door alles heen, ook nu nog, werkt hij heen naar die dag dat hij weer zal komen.

De dood is verslagen. De kracht van de dood weggenomen. God is trouw.

Het blijft geloven, vertrouwen, maar ik bid dat de Geest je dat vertrouwen wil geven.

Het kan ook zijn dat je teleurgesteld bent, niet zozeer in God, maar in mensen.

Ik ben hier al een paar keer naar de kerk geweest, maar het is alsof de mensen me niet zien.

Niemand spreekt mij aan. En ik zie soms andere mensen gezellig met elkaar praten.

Het lijkt wel of de mensen hier soms alleen voor zichzelf komen. Waarom zien ze me niet?

Wat kan dat lastig zijn. Ik hoop dat dat mag veranderen. Dat je gezien wordt.

Dat je vriendelijk welkom wordt geheten, dat er oog voor je is,

weet je ook welkom bij de koffie na de dienst en spreek gerust iemand anders aan.

Gelukkig kunnen er weer allerlei activiteiten georganiseerd worden.  

Probeer ook eens bij zo iets mee te doen en meer ruimte te hebben voor persoonlijke ontmoeting.

[#5] Tenslotte: ik hoop en bid dat je de vrede van God en zijn thuis mag vinden.

Dat er veel gedaan mag worden voor mensen zonder thuis en voor vluchtelingen,

Ook uit Oekraïne.

Dat je door de Geest de vrijmoedigheid mag hebben om anderen aan te spreken en mee nemen.

Hen uit te nodigen, ook van buiten de kerk, zodat ze weten dat ze hier op zondag welkom zijn.

Niet alles verandert in een keer, maar we mogen met elkaar wel stapjes maken.

En het begint dan bij jezelf: wat doe jij om te zorgen dat velen zich gastvrij voelen bij God.

Zodat het hier mag zijn als bij dat kerkje voor de trucker uit Oekraïne: een plek om kracht te zoeken.

Om met elkaar op weg te zijn, als volk van God, op weg naar de volmaakte feestmaal van het lam.

Ook in alle zorgen, moeite, ziekte en spanning die er is.

Eens zal het waar worden wat in vers 9 staat:


Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!

Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.

Hij is de HEER, Hij was onze hoop.

Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’

En onderweg mogen we elkaar toewensen dat we voor elkaar, maar vooral dat God voor ons een schuilplaats mag zijn: zodat waar wordt wat we wel eens zingen:   

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats

In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang

In het donker loop ik naast je als een trouwe engel

Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Amen

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: