Zondag 24 – Goed gedaan!

Preek zondag 24, Heemse 13-3-2022

Gemeente van Onze Heer Jezus Christus,

[#1] Als Aaron goed gedronken heeft, krijgt hij waarschijnlijk te horen: grote vent, goed gedaan!

Met Thomas hebben jullie al wat meer ervaring: als hij een mooie tekening heeft gemaakt,

zijn bord heeft leeg gegeten of goed geluisterd heeft met aankleden, zal hij een compliment krijgen.

Zo zit heel ons leven in elkaar: je doet iets, en dan krijg je een beloning.

Je hebt goed geleerd of een werkstuk gemaakt, en dan krijg je een mooi cijfer.

Je hebt de keuken of de schuur helemaal opgeruimd, mooi als iemand dan zegt: goed gedaan!

Wanneer je op je werk je doelen haalt, goed werk geleverd heb dan krijg je promotie en meer loon.

Heel onze samenleving is ervan doortrokken, we hebben echt een prestatiecultuur.

Stel nou dat je geen beloning zou krijgen. Zou je dan iets veranderen? Zou je dan je best doen?

Nee? Doe je het alleen voor een ander? Sommige dingen wel denk ik.

Maar ik denk dat er ook heel vaak andere redenen zijn waarom je iets doet:

Omdat je zelf gemotiveerd bent om wat te leren, uit liefde, voor de ander.


[#2] De manier waarop wij met God omgaan, lijkt soms op de manier waarop we met elkaar omgaan.

Vanmiddag is er in de Psalm iemand aan het woord, de van God iets verwacht.

Je weet niet precies wat er aan de hand is: misschien is hij ziek, en vreest hij voor zijn leven.

Misschien is er oorlog en is hij bang dat hem wat overkomt, misschien wordt hij belaagd.

Er staat niet wat het is, maar in ieder geval is hij bang om zijn leven te verliezen.

Vers 9 zegt duidelijk: Neem mij niet weg, laat me niet omkomen, doe me niet vergaan.

Hij wil niet sterven, hij wil niet zo gestraft worden. Neem mij niet weg met de zondaars.

Heer, ik begrijp dat U mensen die bloed vergieten, mensen die doden, zoals Poetin, straft.

Mensen die oneerlijk zijn, smeergeld aannemen, die bloed aan hun handen hebben.

Kijk dat zijn mensen die in vers 4 en 5 genoemd zijn: bedriegers, die gewoon keihard liegen.

Huichelaars, mensen die zich vroom voor doen, maar de boel bedriegen.

Slechte mensen, die zich niet houden aan uw wetten van liefde.

Denken wij soms ook niet zo: als iemand echt heel slecht doet. Dan mag hij toch straf hebben?

Gerard ter Horst schreef een boeiende column gisteren in het ND, of je jezelf mag zijn,

Of iedereen altijd welkom is, en als je eerlijk in spiegel kijkt: val je jezelf elke morgen ook tegen.

Nu hebben we in de vorige zondag van de HC gezien dat we zelf niets verdienen:

Ik was een zondaar, ik was een wrak, ik was blind, ik was dood, ik verdiende niets.

Maar laten we eerlijk zijn: ik ken niet veel mensen die zo naar zichzelf kijken.

Of je moet een heel zwaar gereformeerde zijn en de hele dag in het zwart gaan,

Of je moet last hebben van een depressie dat je bijna geen lichtpuntje meer ziet.

Het zit niet in ons systeem om te denken dat we niets goed doen, bij niet veel mensen

[#3] En zo zou je ook kunnen zeggen dat het bij deze psalmist gaat. Hij vindt zichzelf niet zo slecht.

Hij vraagt:

God neem me niet weg, doe met niet omkomen, laat die bommen niet om mijn hoofd vallen.

Want dat verdien ik toch niet! Ik ben immers U weg gegaan, ik heb op U vertrouwd.

Ik ga de weg van de waarheid, en ik ga niet om met de bedriegers.

Ik zit niet in hun kring en loop niet op hun wegen. Ik ga mijn weg zonder dwalen.

En waar zij vieze handen hebben gemaakt, was ik mijn handen in onschuld.

‘altijd met hart en ziel de Heer gediend.’ ‘Zoveel voor anderen betekent’ ‘Gewoon burger Oekraine’

Daarbij doelt David niet alleen op uiterlijkheden.

Maar deze dichter kijkt naar zijn hart: Heer, kijk maar in mijn binnenste.

Keer mij maar binnenste buiten, doorgrond mijn hart en nieren.

Echt ik doe het goede, ik heb het beste gedaan, gedacht, gewild.

Nee, hij bedoelt niet dat hij zonder zonde is, dat Hij nooit iets verkeerd heeft gedaan.

Hij beseft wel dat er altijd iets mis gaat, maar zijn intentie, zijn richting is goed.

Zo beoordeelt hij zichzelf, en vaak hebben wij ook dat idee:

ik doe toch mijn best, ik ben toch goed bezig. Maar David legt het ook aan God voor:

Kijkt u zelf maar, ik bewandel de weg van uw waarheid. Heb ik dan niet recht op redding?!

[#4] Allemaal lastige vragen, ook vragen die Aaron niet begrijpt, waar hij niet mee bezig is.

Maar denk nu nog eens terug aan wat je net gezien hebt. Aaron werd gedoopt.

Waarom werd hij gedoopt, waarom zei God: je bent mijn kind, ik zorg voor je.

Waarom mag Aaron bij de gemeente horen? Nee, hij heeft niets in te brengen.

Maar dat is de grote genade die God ons wil leren, die Luther zo benadrukte in de reformatie:

Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien: genade vind!

We zeggen niet in de kerk: pas als je zelf gekozen hebt, krijg jij het teken van genade.

Nee, God staat gelijk aan het begin. Als kind van gelovige ouders hoor je bij het verbond.

Het botst met alles in onze prestatiecultuur, onze cultuur en denken van ‘voor wat hoort wat’,

Maar dat is de genade die we kennen uit de Bijbel, die Christus ons leert.

Eigenlijk is vat het voorbeeld van de wijnstok ontzettend goed samen wat Jezus is komen doen.

Jezus die zelf de wijnstok die in ons als de ranken, de takken wil stromen.

Iedereen wil graag vruchten zien, beloning en groei. Een levende gemeente, meer liefde.

Door verbonden te zijn met Jezus gaat de liefde stromen, maar eerst zegt Jezus,

Dat staat helemaal vooraan: Jullie zijn al rein, jullie zijn schoon, het water heeft gevloeid.

Zeg maar: ‘Er is gedoopt’, je hoort er al helemaal bij. En als je dan rein bent,

Dan kan het water gaan vloeien, stromen, groeien er vruchten en komt er liefde.

Jezus heeft ons door genade ons Hem verbonden: hij wil je laten groeien in een leven met Hem.  

[#5] Iemand zei: eigenlijk is dit de meest Farizese psalm die in de bijbel staat.

Hier komt niet een zondaar naar de tempel die zegt: Heer, ik ben het niet waard.

Hier gaat iemand rechtop staan en zegt: Heer zie u knecht, ik leef in onschuld. Ik heb het verdiend!

Moeten we deze psalm dan maar uit de bijbel scheuren, skippen, in ieder geval niet zingen??

Als we dat zouden doen, doen we de psalm tekort, doen we David tekort, Gods Geest tekort.

Want waar gaat de dichter naartoe? Hij maakt een rondgang om het altaar.

De plek waar de offers gebracht worden voor zijn fouten en zonden.

Hij was zijn handen schoon: een rituele wassing, niet bedoeld om te laten zien dat hij volmaakt was,

maar net als bij ons de doop een teken dat God de zonden af wil wassen.

Hij wil God prijzen en zijn wonderen vertellen: God is het die grote dingen doet.

Hij vraagt of God hem recht wil doen, maar tegelijk vraagt hij ook om genade.

Vers 11: Verlos mij en wees mij genade. Het is vanuit Gods liefde dat hij gered kan worden.

Ik hoop dat je zelf ook op zo’n manier met God om gaat: Heer, ik vraag uw genade.

Ik geloof dat ik het zelf niet verdien, maar wilt u mij, om het offer van Christus mijn zonden vergeven.

Ontferm u, wees mij genadig.

[#6] Mag je zeggen: Heer, wees mij genadig, ik heb altijd naar uw wil willen leven?

Dat denk ik wel, want ook ontvang je de redding van God puur uit genade,

En daar hoef je niets aan toe te voegen, nog geen zucht kun je eraan bijdragen.

Toch bestaat er geen leven van een christen zonder goede daden.

Een rank die onvruchtbaar is, die geen druiven voortbrengt: die blijft geen rank.

Die wordt afgeknipt, en weggegooid, dat is ene dorre tak.

Iemand die talenten gekregen heeft, maar erop gaat liggen slapen wordt door Jezus weggestuurd.

Wie eenmaal gedoopt is, met Jezus verbonden is, die kan niet anders dan vruchten dragen.

Het is het vaste voornemen van David om te gaan op de weg van de Heer.

Om hem lief te hebben en te gaan naar de plek waar het volk bijeen is.

Want wat hebben we het nodig om liefde te ontvangen, maar ook liefde te geven aan anderen.

Vorige keer mocht je de kerk uitgaan, diep onder de indruk van Gods genade.

Maar vandaag wil ik vragen: hoe is het met je leven, na de genadeklap?

Ben je er echt door geraakt, echt in je hart, heb je echt die overweldigende liefde gevoeld.

Dat voor jou Gods reddende liefde er is?

Op het moment dat je als twijg met je Jezus verbonden bent en je draagt geen vrucht …

Op het moment dat je gedoopt bent, en maar je laat geen liefde voor God en de naaste zien .. 

Op het moment dat je op de bruiloft komt, maar geen feestkleed aantrekt …

Dan kun je nog zo geraakt zijn, maar als God dan je hart en ziel ziet, is het nog niet binnengekomen.

Bid dan dat de Geest in je mag werken, en je vol van de Geest een nieuw leven mag leiden:

Laat mij werkelijk in u groeien, bloeien, omdat ik echt vruchtbaar mag zijn!

[#7] Dat jij groeit door Christus, dat je rein bent is geen reden voor God om genadig te zijn.

Maar je kunt niet met Christus verbonden zijn en niet groeien.

En God zegt: dat zie Ik ook. Wanneer die wijnstok uitloopt en er vruchten komen.

Wanneer Jezus gered heeft, zijn Geest gegeven heeft, gewerkt heeft.

dan groeit er een gemeente van mensen die liefde tonen naar Gods geboden.

Soms doet het pijn om gesnoeid te worden, de weg van Jezus te gaan, niet je eigen wil te volgen.

Maar als dan die weg gaat, dan mag je God daarom prijzen.

Wanneer er liefde groeit, en je de naaste in nood ziet en om elkaar willen geven.

God zegt: ik zal ieder vergelden naar zijn werken. God zal je ervoor prijzen.

Ieder krijgt deel aan de heerlijkheid naar de mate waarin je Gods genade hebt laten stromen.

Openbaring zegt: zalig als je in Christus sterft, want je werken volgen je na.

Wanneer we God prijzen en loven, zoals in de laatste zin: mogen we ook weten dat God zegt: Goed gedaan! Wat een geweldig dat er vruchten groeien in jouw leven. Zullen we bidden dat het er veel mogen zijn en dat de Geest door in je mag stromen? Amen

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: