Johannes 19:28-30 – Voor jouw pijn heeft Jezus Gods wil volbracht!

Preek Goede Vrijdag, 15 april ’22; Heemse 10:00u en 19:30u

Johannes 19:28-30: ‘Het is volbracht’

Geliefde gemeente,

In Astrid haar klas zit bijna niemand die gelooft, en ze gaan zeker niet naar de kerk.

Ze praten eigenlijk ook nooit over geloof en kerk, al weet ze van iemand dat die moslim is.

Astrid vertelde gisteren dat ze vandaag naar de kerk zou gaan, want het is Goede Vrijdag.

Haar vriendin keek er vreemd van op: ‘Hoezo ga je dan op vrijdag naar de kerk?’

Ze zei: ‘omdat we op die dag eraan denken hoe Jezus aan het kruis is gestorven’.

Maar vroeg haar vriendin: waarom is het dan Goede Vrijdag?

Ze legt uit: Omdat Jezus aan het kruis voor mijn zonden is gestorven.

Doordat Jezus stierf aan het kruis is het nu goed tussen God en mij.

Daardoor weet ik steeds weer dat God mij wil helpen, ook als ik het zelf moeilijk heb.

Nu was de vriendin helemaal verbaasd: moest Jezus sterven?

Wat een vreemde God, wat een geweld, wat erg en wat pijnlijk.

Ik dacht dat geloven vooral met vrede en liefde te maken had.

Maar dit is toch wreed! Waarom is er zoveel geweld nodig?

Als Astrid op vrijdag in de kerk zit denkt ze nog na over die vragen.

Ze bedenkt wat een pijn Jezus gevoeld moet hebben door de spijkers in voeten en handen.

Hoe Jezus daar hing in de hitte van de zon, midden op de dag, in ademnood en dorstig.

Ze hoort hoe de mensen riepen kruisig hem, ze hem spotten en treiteren.

Ze ziet voor zich het gezicht van Jezus, met bloed door de kroon van dorens.

Het is inderdaad wel pijnlijk en bloedig allemaal, en wat heeft Jezus geleden!

Waarom was dit de weg die Hij moest gaan, waarom zei Hij toen: Het is volbracht.

Net voordat Hij zijn hoofd boog en Hij stierf aan het kruis.

[#2] Als je alleen dit beeld van Jezus ziet, dan kan het vreemd en wreed overkomen.

Maar, zoals Astrid al zei, als je het hele verhaal kent, zie je juist Gods liefde.

Juist deze woorden hier vormen het dieptepunt, maar ook het kantelpunt.

God had gezien dat het leven hier niet meer is als bedoeld: met oorlog en gepest.

Vluchtelingen die vergeten worden, jongeren voor wie het leven zwaar kan zijn.

Waar ziekte alles kapot kan maken, mensen elkaar pijn doen, je leven kapot gaat.  

Want Jezus was hier op aarde gekomen met een programma, een plan, een opdracht.

En als we dan hier, bij de laatste woorden aan het kruis horen, dat Jezus’ werk klaar is,

Dan mag je weten dat Jezus in opdracht van zijn Vader bezig is alles goed te maken.

Wat was dan de opdracht van Jezus?

Als Jezus gelijk aan het begin een gesprek heeft in het donker met Nikodemus, zegt Hij:

God had de wereld lief dat Hij zijn eigen Zoon gaf om mensen te redden.

En een hoofdstuk later zegt Hij: Ik ben hier gekomen om de opdracht van mijn Vader te vervullen.

Later zegt Hij: ik ga het werk doen dat God mij heeft opgedragen.

Ik moet verraden, bespot, gegeseld, gedood en zo tot de hemel verheven worden.

In hoofdstuk 17:  de wil van degene die mij gezonden heeft ga Ik volbrengen.

Om de mensen te redden, om Gods liefde te tonen, moest Hij dus een opdracht volbrengen.

Jezus was de weggegaan. Hij was niet weggerend toen de soldaten kwamen.

Hij kwam niet van het kruis af, maar geeft zich over aan deze wrede straf.

Johannes vertelt niet dat het donker wordt, maar in de uitroep: ik heb dorst!

klinkt wel het diepe lijden en de verlatenheid door God door.

Het laatste woord dat vervuld moest worden, het laatste en diepste deel van zijn opdracht.

Ik heb dorst! Een schreeuw aan het kruis. Jezus staat helemaal droog.

Hij verwoordt in zijn schreeuw de nood van de gebroken wereld, ook van vandaag:

Van die vrouw die met haar baby schreeuwt om hulp in schuilkelders van Mariopoel.

De jongere die het psychisch niet kan bolwerken en roept om gezien te worden.

Degene die niet weet hoe hij rond moet komen nu alle prijzen voor gas zo hard stijgen.

De rauwe schreeuw van degene van wie het leven getekend is door verdriet en rouw.

De dorst naar de levende God: wanneer komt Hij om de pijn te verlichten. Waar bent U God?

Wanneer Hij hangt aan de kruispaal, tussen hemel en aarde.

Hier hangt Hij om uw, jouw en mijn nood te dragen.

God heeft Hem verlaten, geen mens die van Hem wil weten, zelfs zijn vrienden niet.

Jezus is tot het diepste gegaan, heeft alles gegeven en weet dat Hij nu zal gaan sterven.

Met die laatste schreeuw is zijn lijden en zijn taak volbracht: hij heeft de diepste nood ervaren.

Het groepje Romeinse soldaten die vandaag bij die vreemde Joden moesten helpen om te kruisigen,

Die zijn het die zijn roep horen. Zelf heb je tegenwoordig misschien een flesje water bij je,

Zij zorgen ook altijd voor drinken, met een beetje azijn om het goed te houden.

Vanuit die soldatenkruik krijg Jezus wat water.

Ze doen een kletsnatte spons op de stok en brengen die naar zijn mond.  

Het is geen pesten, nu is het verlichting van zijn lijden.

Zoals wanneer je waakt bij een stervende je af en toe de mond wat vochtig maakt.  

Zijn taak zit er nu op, het is volbracht, zijn werk is volvoert.

Jezus lippen worden vochtig gemaakt, het zwaarste lijden is voorbij.

En dan zien we ook dat Jezus gaat sterven. Niet dat het Hem overkomt.

Hij geeft zelf aan dat nu de taak volbracht is, de levensgeest Hem gaat verlaten.

Hij geeft zelf zijn Geest over aan de Vader. Dan buigt Hij zijn hoofd en sterft.

Hij heeft zijn werk voltooid, de wil van de vader gedaan. Voor heel de mensheid, voor u, jou en mij.

[#3] Waarin bestond het werk dat Jezus moest doen, welke taak had Hij?

God gaf zijn zoon: omdat wie in Hem gelooft niet verloren gaat.

De wereld lag onder het oordeel, de zonde had zijn intrede gedaan.

De mensheid was van God gescheiden, er was een kloof tussen God en mens ontstaan.

Wanneer Jezus dan zegt: het is volbracht, dan is dat allereerst aan zijn Vader gericht.

Hij heeft de taak die Hem gegeven was vervuld.

De Vader vond de zonde te erg om er zo overheen te stappen.

God wilde dat de macht van het kwaad gebroken werd, de dood overwonnen.

Jezus laat door te sterven en op te staan zien dat Hij sterker is dan de dood.

Dat Hij de kracht heeft om een nieuwe wereld te maken.

In de vroegste kerk is dat ook als eerste benadrukt: Jezus Overwinnaar.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde dood en pijn,

heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is.

Wanneer je pijn voelt, alleen bent, dorst hebt, je zwak voelt, het uitschreeuwt:

Zoek dan je kracht in Jezus Christus, die standhield in de moeite en sterker was dan de dood.

Hij zegt: ik laat je niet alleen, ik ben overwinnaar, en ik geef jou kracht:

Sterk in mijn kracht mag je de strijd aangaan, ik geef je kracht naar kruis!

Het kruis dat jij te dragen hebt.

Waar heb jij het aan verdiend? Waarom mag je zeggen: Jezus wil mij helpen, ik ben gered?

Omdat Jezus jouw zonden weg doet. Niets staat tussen jou en God in. Jezus hangt daar als het lam.

Pas als het Lam geslacht was, konden ze op weg gaan naar de vrijheid, werden ze gered.

Waar het Pesachmaal het bevrijdingsfeest uit Egypte was en er bloed op de deurposten kwam.

Zodat de engel van verderf en dood voorbij ging, maar de Egyptenaren strafte.

Zo is het bloed van het lam aan het kruis, het bloed waar wij achter kunnen schuilen.

Dat bloed heeft Jezus vergoten, zodat wij veilig zijn en gered van de zonden.

Wanneer Jezus’ dit werk van overwinning en genade klaar heeft roept Hij: het is volbracht!

Hoe mag je de uitroep van Jezus dan horen? Is het de triomf van de eindoverwinning.

Is het omgeven met een groot gejuich? Zo van nu is alles goed?

Dat gejuich hoort er nu nog niet bij. Hij zal nog sterven. Hij zal het graf in gaan.

Maar het is wel dat het werk zo voltooid is. Dat Hij nu de beker tot eind heeft leeggedronken.

Jezus is nu helemaal tot in de diepte van het lijden geweest, tot de grens van de dood.

Hij is niet bezweken onder die druk, de slagen, die hoon, dat lijden.

Hij kan nu zijn hoofd opheffen en vanaf nu kan er richting Pasen worden gekeken.

[#4] Maar is het toch niet een wrede weg, van lijden en bloed.

Als je een heel optimistisch mensbeeld hebt, dan botst dit daarmee.

Dan denk je: wij mensen kunnen toch door opvoeding en liefde ver komen.

Wij kunnen toch vrede brengen.

Maar steeds weer wordt duidelijk dat er bommen vallen in de schepping,

Dat er rampen zijn, dat mensen oorlog brengen, anderen op de vlucht raken.

Er is iets grondig mis met deze wereld.

God gaat daar niet aan voorbij, maar pakt het kwaad in de kern aan.

Doordat Jezus deze zware weg gaat, als vertegenwoordiger van heel de mensheid,

Zie je hoe serieus God de pijn neemt en wat het Hem gekost heeft.

Hij wil de macht van de zonde, de satan en de dood tot in de kern uitroeien.

Door zelf de zonde en gebrokenheid te dragen. Geen gemakkelijke weg.

Een moeilijke beker die Hij moet drinken. Maar een weg die Hij ging,

die Hij ging voor U, jou en mij.

[#5] Hopelijk zie je zo wat het goede is van de boodschap.

En hopelijk brengt dat ook iets bij jezelf te weeg.

Niet alleen dat je geraakt wordt door de liefde die Jezus zo toont.

Het is indrukwekkend, en het lijden van Jezus kan je raken tot in je hart.

Dank U Heer voor uw lijden.

Niet alleen dat je verwonderd staat te luisteren en kijken.

Wat een macht heeft deze God, wat een liefde heeft deze God.

Wat een geweldige redding heeft God zo willen brengen voor de wereld.

Maar vooral dat je zegt: Ik geloof het: want dan deel je in het eeuwige leven.

Want zo lief had God de wereld, dat Hij zijn zoon gaf, zodat ieder die in hem gelooft,

Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Geloof je dat Jezus aan het kruis is gestorven, geloof je dat Hij jouw zonden op zich wil nemen?

Geloof je dat dit Gods plan met de wereld is en dat het daardoor eens goed zal komen.

Dat je daardoor nooit bang hoeft te zijn dat God je verlaat, of dat de duisternis wint.

Maar dat God altijd bij je zal zijn, je nooit zal verlaten.

Er is nog oorlog, er is nog verdriet, er zijn nog zonden, er zijn nog duizend vragen.

Maar door Jezus is er een toekomst vol van hoop!

Ik hoop je Jezus lijden niet naast je neer legt, maar zegt: dit geloof ik, dit belijd ik.

Ja, amen, ja, op Golgota, stierf Hij voor onze zonden: ja, ook voor mijn zonden! Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: