Handelingen 2:17,18 – Laat je leiden door Gods Geest!

Preek gehouden Heemse, Pinksteren 5 juni 2022

Tekst: Handelingen 2:14-21

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus,

[#1] Het kwam precies op het goede moment.

Hij had het al een paar dagen best wel moeilijk, wist niet hoe het verder moest.

En toen kwam dat kaartje binnen met die mooie tekst:

‘Jij bent kostbaar in Gods ogen’. Van die jongere op de bijbelstudie die hem wel kende.

Wat was dat goed getimed, wat was hij daar gelukkig mee. Hij kreeg er kippenvel van.

Wat een mooi teken van God, een knipoog dat Hij niet alleen gelaten werd.

Antoine kreeg een droom. Hij woonde in een gebied in Frankijk waar bijna geen christenen waren.

Hij kwam tot geloof en ontdekte Gods genade. God riep Hem door een droom!

God riep hem om zijn naam te belijden: ze begonnen een huiskerk en bereikten steeds meer mensen.

Een meisje kwam in een vriendinnengroep terecht die haar helemaal meenamen.

Ze was niet meer zichzelf, had constant ruzie, kwam helemaal in de problemen.

Met name toen een vriend haar met cadeautjes in zijn macht kreeg.

Een gevaarlijk, en verdrietig moment: de leider van de vereniging zocht haar op.

Ze gaf aan: ik had het gevoel, het gaat niet goed met jou. Ik wil met je praten.

Denk goed na over waar je mee bezig bent. Is dit echt wat je wil? Kom je zo verder?

[#2] Drie voorbeelden van bijzondere manieren waarop God spreekt en mensen inschakelt.

Drie voorbeelden van profetie, dromen, werk van de Geest.

Vandaag vieren we het Pinksterfeest: het feest dat iedereen deel krijgt aan de Geest.

Dat had de profeet Joel als voorzegt, geprofeteerd: eens zal de Geest komen.

Dan gebeuren er grote tekenen, bloed en vuur en rook, boven in de hemel en beneden op aarde.

Hij was profeet geweest: Hij was heel nauw met God verbonden geweest.

Hij mocht de tekenen van de tijden zien en interpreteren. HEEL BIJZONDER: EEN MAN GODS!

In zijn tijd was er een enorme sprinkhanenplaag geweest, al het eten was weg gegeten.

Daarna was er een enorme droogte gekomen. Hij had van God begrepen waarom dit was.

Hij was een profeet, Hij hoorde stem van God. Hij riep het volk op: kom terug naar God!

Bekeer je! De maat van de zonden is vol! Luister weer naar de Heer die jullie geschapen heeft.

En dan mag hij nog verder kijken: eens zal God omkijken naar jullie als volk.

Dan komen er die tekenen: van bloed, rook en vuur, boven en beneden.

En dan zal de Geest van God komen, niet maar op één iemand die spreekt in de kerk.

EEN MAN GODS, die een speciale taak heeft, EEN PROFEET.

Nee: dan zal dat komen op iedereen van het volk.

Mannen en vrouwen, ze zullen profeteren.

Jongeren en ouderen, ze zullen gezichten hebben en dromen dromen.

Arme mensen en rijke mensen, directeuren en werknemers: iedereen zal vol worden van de Geest.

Dat is iets waar Joel alleen nog maar kan dromen. Hij moest het als profeet alleen doen.

Maar hij mocht al iets zien van wat zou komen: Iedereen, heel het volk zou de Geest ontvangen.

[#3] Met het pinksterfeest breekt die volgende fase van Gods reddingswerk zich baan!

Jezus is naar de hemel gegaan, biddend zitten de 120 volgelingen te wachten.

Mannen en vrouwen, oud en jong, ook Maria en de broers van Jezus.

En dan met veel grote tekenen komt de Heilige Geest in hun harten wonen.

Er is het geluid van die enorme windvlaag, er zijn de vuurvlammen die op hun hoofden zijn.

Is de Geest in de tekenen zelf? In vuur en wind? Of zijn die tekenen onbelangrijk?

Het is zoals wanneer er een paard aankomt en je het paard hoort briesen en hoeven trappelen:

Het gevolg is dat je even later het paard ziet verschijnen.

Of wanneer er een schip aankomt en je de golven op en neer ziet gaan, en je de motor hoort:

Even later verschijnt het schip.

Zo gaat de komst van de Heilige Geest gepaard met grote tekenen. Het draait niet om die tekenen.

Maar ze laten wel zien en horen: nu komt de Geest eraan. Hij gaat wonen bij de mensen.

Met een enorme kracht neemt hij bezit van de gelovigen en gaat wonen in hun harten.

Niet zomaar een Geest, maar de Geest die Jezus ontvangen heeft van de Vader in de hemel.

Die Hij nu uitstort over de gelovigen en die ze nu mogen ontvangen (vers 33!).

Jezus zelf komt in hun hart en het gevolg is: ze gaan spreken over Jezus, in de kracht van Geest.

Ze delen zijn woord, spreken van zijn macht, vertellen wat er gebeurt en wat Jezus gedaan heeft.

Ze roepen iedereen op: bekeer je, laat je redden, roep Gods naam aan, laat je dopen!

Ook voor jou is er vergeving van zonde en eeuwig leven, als je je laat redden door Jezus.

Zo wil ook vandaag de Heilige Geest in je hart komen wonen.

Wil Hij je deel geven aan eeuwig leven en met zijn Geest in je werken.

Roept Hij je op tot een keuze: wil ik die Geest ook in mijn hart laten wonen?

Wil ik zijn naam belijden, neem ik Jezus aan als mijn Verlosser.

Wat geweldig dat jongeren dat mochten doen, wat geweldig als je dat belijdt door HA te vieren.

Nee, niet iedereen nam het aan, niet iedereen neemt het aan.

Sommigen zeiden: die verwarde apostelen, die rare woorden zijn woorden van dronkenlappen.

Maar juist dan staat Petrus op en zegt: het is nog maar 9:00 uur ’s morgens.

Dan ben je niet dronken. Cicero, iemand uit die tijd schrijft: de mensen bij dat landhuis,

Begonnen om 9:00 met drinken, leven zicht uit, zijn dronken en geven over, weten niet wat ze doen.

Maar nee … Petrus en elf leerlingen staan duidelijk op en zeggen: dit is geen dronkenschap.

Dit is wat de profeet Joel al voorzegd heeft. Jongeren, ouderen, mannen en vrouwen,

Iedereen zal profeteren, er gebeuren wonderen, want de Geest wordt uitgestort.

[#4] En dan komt vandaag de vraag op je af: laat je die Geest ook in jouw hart komen?

Bij de komst van een boot hoor je het water en de motor, bij een paard trappelen en briezen.

De Geest wil ook in jou komen wonen, stel jij je voor Hem open? Ontvang jij Hem?

Waar merk je dat aan? Wat zijn de tekenen dat de Heilige Geest in je woont?

Laten we voorop stellen: het is de Heilige Geest van Christus.

Dit is manier waarop Hij met zijn volk verbonden wil zijn: als je liefde voor Hem groeit.

Als je door de Geest gevoed wordt met zijn lichaam en bloed, ook bij het Heilig Avondmaal.

Als je je bekeert en met Hem wil leven, dan woont Jezus door zijn Geest in je.

Dan kun je de troost en kracht van Jezus ervaren. Ook als er ziekte is, als er verdriet is.

Maar dan kan het niet stil blijven: het is nodig dat anderen ook horen over Jezus.

Dat je zelf de bijbel open doet, de bijbel door vertelt en dat je bidt. Leeft met God.

God maakt van ons een volk van priesters: die ons leven mooi maken voor God.

Maar belangrijker nog: een volk van profeten. U, jij en ik, we zijn profeet!

Een profeet spreekt over wat God vandaag van ons vraagt en ons wil zeggen.

Die duidt de tijd, de zet de zaken op scherp, die bemoedigt en wijst de weg van redding.

Kun je zeggen dat jij dat doet? Als je merkt dat je in gedachten steeds aan iemand moet denken.

Stuur je dan een kaartje met een bijbeltekst, bel je iemand op, spreek je met iemand af?

Als je merkt dat bij iemand het geloof op een laag pitje komt te staan: spoor je hem of haar dan aan.

Zeg je: waar was je, ik mis je in de kerk, ik wil zo graag samen zingen, avondmaal vieren, God prijzen.

Kom en ga mee, ontdek weer dat het leven met God echte blijdschap en vreugde geeft!

Soms kan het ook zijn dat je een bijzondere ingeving krijgt. We delen dat niet zo makkelijk.

Maar uit de Bijbel, geschiedenis en persoonlijke gesprekken zijn genoeg voorbeelden te noemen.

Dan moet je het toetsen, er eerlijk naar kijken,

maar als de Geest je ergens in leidt: laat je leiden ga Gods weg. Breng elkaar bij Christus!

[#5] Maar … zou je kunnen vragen … ik heb dat zelf niet zo bijzonder, moet ik dan dan niet krijgen.

Het gevaar bij de gaven van de Geest is altijd dat je een soort groeimodel gaat maken.

Mensen die ‘verder’ zijn, mensen die ‘meer in de Geest zijn’. De bijbel doet dit niet.

Wat God vraagt van ons is om te geloven dat Jezus voor jou is gestorven en opgestaan.

Als je een geloof hebt dat zo klein is als een mosterdzaadje, als je daaraan vastgrijpt wordt je gered.

Dat is wat Petrus zegt: Kom tot inkeer, laat je redden in de naam van Jezus door zijn werk.

Maar er volgt dan wel … dan zal de Geest je geschonken worden.

De Geest gaat werken in die eerste gemeente en ze zien naar elkaar om, komen trouw samen,

Breken het brood, volharden in het gebed, prijzen God. En de Geest gaat verder.

Het boek handelingen van de apostelen zou je ook kunnen noemen: het werk van Geest.

De Geest schakelt mensen in om zijn goede nieuws verder te brengen.

Je wordt ingeschakeld, iedereen, God belooft zijn Geest, maar stel je wel open.

Sluit je niet af voor een lied, een bijbelwoord, een gedachte, een bemoediging die in je opkomt.

Wie gelooft dat er niet meer is tussen hemel en aarde zegt: ‘wat een dronkemanspraat’,

Maar wie gelooft in het werk van de Heilige Geest gelooft dat God nog steeds bijzonder kan werken.

Maar is dit wel goed? Ik ken ook iemand die kreeg een profetie, zei: dan en dan komt Jezus terug.

Als je iets hoort, ontdekt, gelooft, droomt, je gedreven voelt door de Geest: moet je dat toetsen!

Klopt dit met de bijbel? Zou dit van God zijn? Profetie, open stellen voor de Geest kan mis gaan.

Maar dat is bij een preken ook zo: Gods woord is heilig, maar ik moet het goed lezen en begrijpen, goed over nadenken en dan ook nog goed vertellen. Soms gaat het mis, want ik ben een beperkt mens. Moeten we dan maar niet meer preken? Zo is het ook met je openstellen voor de Geest: Gods Geest leidt ons leven, om ons te troosten, te helpen en bij Jezus te blijven. Maar ook dat moet je steeds beoordelen vanuit de Bijbel, vanuit Gods Woord.

[#6] Ik hoop en bid dat Gods Geest zo ook deze preek mag gebruiken.

Dat jij zegt: ik ben diegene voor wie deze preek is. Ik voel dat ik wat voor een ander kan doen.

Ik voel dat ik wat tegen een ander moet zeggen. Ik merk dat de Geest me dringt.

Toets het altijd aan het Gods woord, aan zijn bekende weg: maar doof de Geest ook niet.

Bid of God je de weg mag wijzen, en zet vervolgens door de Geest ook de stap op de weg achter Jezus aan. Ben je bereid om die weg te gaan? Amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: