2 Korinthe 4:14 en 18 – Hij zal ons net als Jezus opwekken en naar zich toe voeren

mei 21, 2020

Preek Heemse, 21 mei 2020 (Hemelvaart)

Tekst 2 Korintiërs 4:14b en 18  ‘Hij zal ons, net als Jezus, opwekken en naar zich toe voeren’

‘We richten ons op de onzichtbare dingen want die zijn eeuwig’

Geliefde gemeente van de opgevaren Heer,

[#1] Hemelvaart is een feest met tegenstellingen.

Jezus vaart naar de hemel, maar de leerlingen blijven op aarde achter.

Christus wordt naast zijn vader gesteld, de leerlingen moeten via gebed bidden tot God. 

Jezus overwinnaar overwint stijgt ten troon, maar op aarde regeren aardse koningen.

De duivel wordt in de hemel verslagen, maar hij gaat nog tekeer op de aarde.

Jezus heeft een heerlijk lichaam, wij zitten nog in ons lichaam dat kwetsbaar is voor virussen.

Jezus is al in de hemel, en de leerlingen wordt gevraagd: wat staan jullie te kijken?

Hij zal eens weerkomen: dat moment is er nu nog niet, daar mogen ze naar verlangen.

[#2] Ook in 2 Korinthe 4 komen we die tegenstellingen tegen.

Het is het hoofdstuk van de ‘maars’ en de ‘opdats’.

Paulus het zet innerlijke tegenover het uiterlijke,

Het zichtbare, tegenover het onzichtbare.

Het tijdelijke, tegenover het eeuwige.

Paulus zet de eeuwige luister die alles overtreft tegenover de lasten van dit leven.

Hij heeft het over een kostbare schat, maar die zit in een onooglijk potje van klei.

Een kracht, dynamiet die alles over treft van God en niet van hemzelf.

Hij draagt het sterven van Jezus mee, opdat het leven van Jezus zichtbaar wordt.

De dood is in hem werkzaam, opdat hij ook zal leven en straks naar de hemel gevoerd wordt.

[#3] In dit laatste zinnen, merk je al dat Paulus maar niet twee dingen tegenover elkaar zet.

Er zit een beweging in dit tegenstellingen.

Er is namelijk een lijn die omlaag gaat, en een lijn die omhoog voert.

Je begrijpt dat de lijn die omhoog gaat op Hemelvaartsdag in de schijnwerpers komt!

Dat die lijn omlaag er is, hoef ik niet uit te leggen.

Dat is namelijk een gegeven dat iedereen wel weet.

Dat je lichaam langzaam aftakelt. Dat we geen eeuwig leven hebben.

Dat je ziek kan worden. Dat iedereen een keer sterft, vroeg of laat.

[#4] Dat je soms in de put kan zitten. Ik hoorde een preek van iemand die zei:

Niemand is naar de kerk gekomen om dat nog te horen.

Niemand komt om ontmoedigd te worden, om de hoop op te geven.

Toch kennen we allemaal momenten dat we daar wel zijn.

Dat je boos bent om die slechte uitslag.

Dat je gelaten bent onder wat je wordt opgelegd.

Dat je angstig bent om wat gaat gebeuren. Dat je wel weg wil kruipen.

Dat je niet goed weet waar je het zoeken moet.

Nee die lijn omlaag die kennen we allemaal wel en die hoeft ons niet ingewreven te worden.

Paulus haalt die kwetsbaarheid en lijn omlaag toch naar voren.

Juist omdat er vlotte sprekers in Korinthe gekomen waren die Paulus maar zwak vonden.

Die kritiek op Paulus hadden en die zelf met een gelikt verhaal kwamen.

Paulus zegt inderdaad: wij zijn maar zwakke mensen. Sterfelijk.

We zijn maar aarden potten, worden belaagd, soms aan het twijfelen gebracht.

We zijn op weg naar de dood, en misschien komt die wel eerder omdat we van Christus vertellen.

[#5] Maar in de manier waarop Paulus dat aangeeft, laat hij zien dat er een verschil is.

Want die negatieve lijn, de lijn van de aftakeling, van de moed verliezen, wint niet.

De lijn omhoog: de lijn van Christus is de winnende lijn!

Hij wordt van alle kanten belaagd, maar raakt niet in het nauw.

Hij wordt aan het twijfelen gebracht, maar raakt niet vertwijfeld.

Hij wordt vervolgd, maar niet in de steek gelaten.

Hij wordt geveld, maar gaat niet te gronde.

Paulus kan zelfs zeggen: de geringe last die we tijdelijk te dragen hebben,

brengt ons een eeuwige luister die alles overtreft.

Zo spreekt Paulus over het lijden hier op aarde: het is een geringe last.

Het weegt bijna niets. Het duurt maar even.

Moet ik daarmee aankomen als iemand wekenlang op de IC ligt.

Is dat wat je kan zeggen tegen iemand die al maanden worstelt met kwalen.

Is dat een boodschap voor iemand die zo beschadigd is dat alles energie kost.

Ja, je hebt nu wel te ‘dragen’. Het vraagt wat van je.

En toch is dat wat Paulus hier wil zeggen: niet dat het maar een minuutje duurt.

Niet dat de dingen die je in het leven kunnen overkomen niet zwaar zijn.

Maar Paulus wil zeggen: in vergelijking met de eeuwige luister is met maar gering.

En in vergelijking met de eeuwigheid duurt het maar kort.

Hij gebruikt hier het beeld van de weegschaal dat ook in Rom 8 terugkomt.

Het lijden van deze tijd, weegt niet op tegen de heerlijkheid die zal komen.

Dat mag je voor ogen houden. Wat is het geweldig als je je blik op Jezus gericht mag houden!

Paulus komt woorden tekort om die heerlijkheid van God te loven.

Misschien heb je met Nederlands wel de term Hyperbool gehoord: een overdrijving.

Bijvoorbeeld: we hadden afgesproken in het restaurant, en het duurde een eeuw voordat ze kwam. 

Hier gebruikt Paulus ook het woord hyperbool,  maar dan is het wel echt.

Het gaat al onze verwachtingen te boven. Gods luister overtreft alles.

Hij heeft een geweldige kracht, die werkelijk alles overtreft.

[#6] Wanneer we vandaag Hemelvaartsdag vieren dan mag je zien op die heerlijkheid.

Jezus is de weg omlaag gegaan, van de hemel naar aarde, naar het kruis, naar het graf.

Hij heeft ons leven aangenomen. Maar Hij is je ook voorgegaan.

Hij is naar de hemel gegaan, en als we lijden hebben delen we in Christus.

Maar je mag ook geloven dat als je sterft, je ook zult leven met Hem.

Dat je uiteindelijk voor Gods troon gebracht zult worden, zegt Paulus.

Denk aan hoe soldaten opgesteld worden voor de koning, dat woord wordt hier gebruikt.

We hadden de Triomftocht zondag al gezien, je wordt meegevoerd.

En uiteindelijk eindigt die toch bij God in de hemel. Daar zul je ook mogen komen.

De catechismus zegt, als het gaat over de hemelvaart, we hem in Hem ons lichaam in de hemel

tot onderpand en Hij zal ons tot zich nemen

Door Hem zoeken we wat boven is.

[#7] Laat die kracht dan ook in jou mogen werken.

Dat je gericht bent op Jezus Christus. Gericht op de hemel.

Paulus zegt: wij verzaken onze plicht niet. We gaan door.

Ok. Ons uiterlijk gaat verloren. Maar ons innerlijk:

de nieuwe mens in Christus wordt van dag aan dag vernieuwd.

Sta jij ook zo in het leven dat je innerlijk vernieuwd wordt?

Richt je je op wat echt belangrijk is, op de Heer in de hemel?

Heb je hem echt lief en zoek je steeds zijn kracht, ook in je zwakheid?

Nee het is niet zichtbaar: de leerlingen bleven kijken naar de hemel, maar zagen niets.

De engelen wezen hem erop dat Hij weer zou komen.

Daarvoor hoefden ze niet naar de hemel te kijken, maar mochten ze handen gaan vouwen.

Ze ontvingen de Geest om vol van hem te getuigen.

Juist door de Geest, die in hun werkte, mocht Christus kracht verspreid worden.

Mochten ze de lijn omhoog steeds in de gaten houden, gingen ze zich richten op het onzichtbare.

[#8] Waar richt jij je op? Vergelijk het met een student die studeert.

Het kost moeite en energie. Maar als het goed gaat is er steeds weer een stapje verder gezet.

Mag je dat tentamen halen, dat werkstuk goed afronden, die stage halen.

Het kost moeite, maar je houdt het doel voor ogen. Je haalt je diploma.

Dat motiveert je. Dat je geeft je kracht. Daarvoor doe je het. Daar leef je voor.

Maar dan heb je het papiertje. Je gaat nieuwe doelen stellen. Zichtbare doelen.

Toch zijn het tijdelijke doelen. Voor een tijdelijk leven. Gaat dat een keer voorbij.

Wat is het dan geweldig om te weten dat er ook een onzichtbaar doel is.

Voor een eeuwig leven, dat een en al heerlijkheid is. Ben je bereid om voor dat doel alles te geven.

Om zo Jezus na te volgen, met hem een te zijn, dat je daarvoor leeft en dat op één zet.

Vergeet dat doel nooit in je leven: dat je innerlijke mens vernieuwd wordt.

Dat je ne niet richt op het zichtbare, want dat is tijdelijk. Maar dat je je richt op het onzichtbare:

Want dat is eeuwig. Als je op je werk bent, in je gezin, bij je studie, met al je idealen en plannen,

Met heel je leven: Christus ging ons voor om een plek te klaar te maken in de hemel.

Kies jij ervoor om die lijn omhoog te volgen?

Kies jij om steeds gericht op de hemel, op je Heiland zelf te leven?

Geloof dan dat de schat van God in je zal komen en door jou heen stralen!

Geloof dat je eens met Jezus voor Gods troon gesteld zult worden. Amen.


Gen 28/32 – Hemelvaart

mei 11, 2018

Preek Hemelvaart, 10 mei 2018

Tekst: Gen 28 / Gen 32 / Hand 1

 

Geliefde gemeente van Jezus Christus,

[#1] Vandaag vieren we het feest van hemelvaart. De opgang van Christus die begonnen is met Pasen, toen Jezus opstond uit het graf, wordt nu voltooid. Jezus stijgt op naar de hemel en troont daar aan de rechterhand van zijn Vader. Een dag van feest, van glorie van blijdschap. De Heer regeert, kroon hem met gouden kroon! Een dag van uitzien: want de engelen beloven, wanneer de leerlingen hun vragen hebben: hij komt straks, later weer terug, zoals hij van jullie is weg gegaan. En de catechismus zegt: omdat Hij naar de hemel is, mogen we geloven dat hij ons uiteindelijk bij zich zal nemen.

[#2] Maar is dat niet een wat ‘makkelijke’ boodschap? Als je met beide voeten in de modder staat. Als je beseft dat de leerlingen afscheid moeten nemen van hun Heiland, met wie ze drie jaar hadden kunnen praten, met wie ze veertig dagen zo intensief en heel bijzonder verbonden waren tussen Pasen en Hemelvaart. Voelen ze zich niet verlaten hier op aarde en alleen gelaten?

Kun je jezelf ook niet zo voelen …. je kent de troost dat de Heer regeert. Jezus zal weerkomen. Maar hier en nu, vandaag, in jouw leven met je verdriet over wat kapot ging, met een toekomst die onzeker is, met de angst voor wat gaat gebeuren, met je bindingen en verslavingen: waar is Jezus dan. Wat betekent het om te geloven in Jezus Christus die opgevaren is naar de hemel?

Om die vraag te beantwoorden, sluiten we vanmorgen aan bij de wonderlijke gebeurtenissen die Jakob meemaakt. Misschien een wat ongebruikelijke tekst voor Hemelvaartsdag, maar wel een tekst die ons helpt te ontdekken wat het betekent dat God onder een open hemel, zegenend om je heen wil zijn. Dat Hij je niet alleen laat, maar juist door hemelvaart zijn plan tot vervulling en voltooiing komt.

 

[#3] Hemelvaart: God is niet ver weg, maar wil zegenend om je heen zijn!
1. Onder een open hemel,

  1. mag je gaan onder zijn zegen

 

  1. Onder een open hemel

[#4] Jakob heeft zich behoorlijk in de nesten gewerkt. Hij heeft van zijn broer het eerstgeboorterecht afgepakt. Hij had zich vermomd als Ezau, en kreeg van zijn vader de zegen mee. Maar dat betekent dat deze Jakob, deze bedrieger, nu wel moet wegvluchten uit Kanaän. Hij is geen man die gewend is om buiten te zijn. Hij was een man die graag dicht bij huis bleef, terwijl Esau graag buiten was en goed kon jagen. Maar toch adviseert Rebekka hem om weg te gaan. Hij gaat naar Paddan-Aram naar de plaats waar Rebekka vandaan komt, naar oom Laban. Als een straatarm man, zonder toekomst, zonder bezit gaat hij van huis.

Als hij dan in de buurt van Luz komt, kiest hij niet voor een herberg, maar gaat hij liggen slapen op de grond. Een steen als hoofdkussen. Dat is niet echt zacht, maar in ieder geval zoekt hij een plek waar hij lekker kan liggen, met behulp van de kleren of kleden die hij bij zich heeft. [#5]  En dan, als hij daar zo verlaten ligt, gebeurt er iets onverwachts. De hemel gaat open: Hij ziet een trap opgericht naar de hemel, die hemel en aarde verbindt. Hij ziet engelen omhooggaan, van hem vandaan en terugkeren, van God naar Hem toe.

Hij ziet God staan.

Dit is niet iets wat hij zelf verzonnen heeft. Dit is niet een manier waarop hij zelf op eigen kracht bij God probeert te komen, zoals de mensen van Babel die door een toren de hemel probeerden te bereiken. Nee, dit komt volledig onverwachts. Hier neemt God het initiatief. Hij opent de hemel. Hij komt naar Jakob toe. En Hij spreekt uit: ik ga met je mee. Ik ben de God van Abraham, maar ook jouw God! De lijn van het verbond wordt voortgezet van Abraham, via Isaak, naar Jakob. Vanuit onze eigen plannen en kracht, houden we misschien geen rekening met God. Maar God zelf wil zich aan ons verbinden: Hij zoekt ons op. Soms onverwachts. Hij sluit zijn verbond. Zoals ook elke keer bij de doop van een kind gezien mag worden. Hij is trouw aan zijn belofte aan Abraham, zijn vrind. Zijn belofte voor zijn kleinzoon, maar ook voor het duizendste geslacht: voor onze kinderen vandaag.

[#6] Dit is de lijn van de verlossing en van de redding. Wanneer Jezus later Natanaël heeft geroepen, dan grijpt Jezus terug op deze gebeurtenis. Natanaël heeft zijn vragen bij wie Jezus is. Vraagt zich af of je uit Galilea iets goeds kan verwachten. Maar Jezus belooft Natanaël, als hij met Hem mee gaat: Je zult de hemel geopend zien en engelen zien opgaan en neerdalen van de Mensenzoon. Jezus wijst vooruit naar zijn wonderen, en ook naar de hemelvaart, terwijl Hij daarbij het beeld van Jakob gebruikt. Als een bemoediging voor Natanaël.

En zo mag het ook ons bemoedigen. Wie op weg is, met een onzekere toekomst, wie hier op aarde met beide voeten in de modder staat, hoeft niet alleen ver vooruit te kijken of te geloven dat Jezus ergens ver weg in de hemel troont. Nee, God is nu al om je heen. Onverwachts kreeg Jakob een droom. De engelen gaan al bij hem vandaan. Die engelen waren al rondom hem bezig, en actief. Al had hij het niet verdiend. Al had hij het niet verwacht. Al was hij een bedrieger, en zou hij later Laban ook nog bedriegen. Maar God is om hem heen. De hemel is niet dicht maar is open.

En zo mogen wij door Christus ook bemoedigd worden. Wanneer Hij opstijgt naar de hemel, zijn de engelen ook om de leerlingen heen. Mogen zij de leerlingen moed in spreken. Mogen ze hen helpen. Door vooruit te wijzen naar de wederkomst, maar dat doen ze wel op dat moment. Ze zijn erbij.

Zo willen de engelen ook om ons heen staan. Ons helpen, juist op hele moeilijke momenten. Door een tekst die je inkrijgt, een arm over je schouder, een droom of beeld, God laat je niet alleen. Soms als wij hem helemaal niet zoeken, zoekt hij ons wel op. Christus hemelvaart is geen afscheid, maar een moment van extra vervulling. Door Hem is contact met de hemel mogelijk. Hij was als het ware de ladder, de trap die hemel en aarde verbond. Die God met Jakob verbond. Hij stijgt op naar de hoge: maar de verbintenis met de aarde blijft, juist ook doordat hij zijn Geest zal schenken die in ons hart wil werken. wil Hij juist in het bijzonder je nabij zijn.

 

[#7] 2. Hij geeft zijn zegen

Wanneer Jakob dit bemoedigende beeld van God gekregen heeft. Wil God hem helpen e krijgt hij de zegen mee, met een geweldige inhoud:

* Hij hoeft niet bang te zijn voor Ezau, hoewel hij hem bedrogen had.

* Als hij een reis moet maken langs een onbekende, gevaarlijke weg mag hij weten dat God zegt: ‘Ik ben bij je’.

* God zal hem beschermen als hij bij oom Laban is.

* Eens zal hij weer terugkeren. God zal hem niet verlaten.

Dat is de rijkdom van de zegen. En inderdaad: Jakob mag het al heel aards direct ervaren. Het gaat hem voor de wind bij Laban. Hij krijgt veel bezittingen. Hij krijgt uiteindelijk ook Rachel als vrouw, wordt gezegend met kinderen.

 

De zegen van de Here gaat met hem mee, maar als hij dan terugkeert, dan is zijn terugreis eigenlijk net zo spannend als de heenreis. Hij moet zijn broer Ezau onder ogen komen. Hij heeft veel bezit en is bang dat hij het kwijt zal raken. Hij maakt zijn eigen plannetjes om te zorgen dat het goed komt. Hij stuurt geschenken vooruit naar Ezau. Wanneer hij zijn familie en bezit in twee groepen heeft verdeeld en over de rivier heeft gezet, dan blijft hij zelf achter. Hij worstelt met God. Weer blijft God niet op een afstand staan, maar komt God naar hem toe. Waar Jakob weer zijn eigen weg gaat, grijpt God in. Jakob kan niet verder trekken als hij het van zijn eigen kracht verwacht. En dit keer ervaart hij dat ook. Er volgt een worsteling met God. Het zit niet automatisch goed. Er moet ook bij hem verandering plaatsvinden. Jakob moet Israël worden. De bedrieger Jakob kan pas naar de worsteling met God een vorst worden, de naamgever van het volk Israël. Maar als dat gebeurd is, als hij zijn eigen zwakte beseft en mank gaat, dan laat hij die man met wie hij worstelde, dan laat hij God niet gaan, zonder de zegen gekregen te hebben. Hij besefte: alleen met Gods zegen kan ik verder.

Wanneer we vandaag hemelvaart vieren, dan is een tweede opvallend punt van de hemelvaart dat we lezen dat Jezus al zegenend van zijn leerlingen weggaat, zegt Lucas. Een zegen die Hij kan geven, omdat hij zelf op grond van zijn streven voor ons pleit en bidt bij de Vader, zegt de catechismus. Bovendien zegt Jezus: ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Juist in die zegen, in die rijke woorden: ik zal er zijn…. Komt een enorme bemoediging naar ons toe. Niet pas voor straks, of niet van een God die ver weg is. Maar van een God die zegenend om ons heen is. Die je kracht in je hart wil geven, die je wil leiden al je wegen, die je wil sturen en helpen. Die soms ook onze eigenwijsheid en zelfgerichtheid, onze zwakheid, angst en kleingeloof wil overwinnen. Ik ben met je. Ik wil voor je zorgen. Vertrouw op mij: ik ben de God van Abraham, Isaak en Jakob. Ik ben niet veranderd. Ik wil met je meegaan. Dat ik met Jakob mee kon gaan, kon door Jezus Christus. Dat ik vandaag mee wil gaan kan ook door Hem. Omdat dat hij als koning regeert op zijn troon. Omdat we door Hem mogen leven onder een open hemel. Daarom mag je er vast op vertrouwen dat je veilig bent in zijn handen. Amen

 


Romeinen 8:14-17 – Leef geleid door de Geest van Christus!

mei 26, 2015

Pinksterpreek 2015, gehouden in Enschede-Zuid en Heemse,
Tekst: Romeinen 8:14-17
Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[dia 1] Hoe nauw ben je met Christus verbonden? Laat je je leiden door zijn woorden? Denk je veel aan Hem? Maak je je leven nieuw en mooi door zijn Geest? Dat je door Hem leert op een liefdevolle manier je op te stellen op je werk, in je klas, met je vrienden? Dat het je lukt om geduldig met elkaar om te gaan? Dat je jezelf ook geliefd en kostbaar weet in Gods ogen: dat je als je in de spiegel kijkt, dat je dan ook zegt: kijk, ik ben werkelijk Gods eigen kind. Hij heeft mij lief!
Toen de leerlingen van Jezus op aarde waren hadden zij Jezus dicht bij zich. Je zou kunnen zeggen, dat ze nauw met Hem verbonden waren. Ze hoorden zijn stem, ze konden echt met Hem meelopen over de wegen van Galilea en Judea, ze zagen Hem! Maar stierf Jezus aan het kruis. Hij werd begraven. Stond op, maar ging naar de hemel. Werd Hij nu niet vergeten, kwam Hij nu niet op een afstand, is er nu niet een grote kloof tussen Gods Zoon en deze wereld? Kun je nu nog wel nauw met Hem verbonden zijn?
[dia 2] Gelukkig is het Pinksterfeest! De Heilige Geest kwam van boven! Met het geluid van een windvlaag, met vlammen als vuur die zich op de hoofden van de leerlingen zetten, mensen werden gedoopt met water en vuur, gingen spreken in andere talen. Christus ging weg, maar gaf zijn eigen Geest, de Heilige Geest. Nu wil Hij wonen in je hart. Nu mag dus nog nauwer met hem verbonden zijn, dan in de tijd dat Hij op aarde was. Nu woont Hij in je: Hij helpt je in je denken, je willen, je kunnen, je doen! Eigenlijk is Hij voor ons nog dichterbij dan Hij dichtbij was in zijn tijd op aarde: we mogen nu leven, vervuld van Hem, als Gods eigen kinderen: leven door de Geest van Christus!
Leef geleid door de Geest van Christus
1) Laat je niet leiden door je aardse ik
2) Weet je een kind van Vader
3) Laat je leiden door de Geest

[dia 3] 1) Laat je niet leiden door je aardse ik
Wat je dus niet moet doen is je laten leiden door je aardse ik. Paulus schrijft zijn brief aan de Romeinen, en in dit hoofdstuk maakt hij een sterke tegenstelling tussen leven uit het vlees, het lichamelijke, aardse en aan de andere kant het leven uit door de Heilige Geest. Hij ziet om zich heen dat er een aardse manier van leven is. Dat is de manier van leven die gericht is op het hier en nu, op het eigen ik (vs 5). Sinds de zonde en de dood in wereld is gekomen, sinds het paradijs leven we allemaal zo. We zijn onderworpen aan de zonde en de dood. God heeft wel zijn goede wetten steeds weer gegeven, een weg gewezen hoe je je leven mooi kan maken. Maar het lukt ons eigen ik niet om dat te doen. Paulus keert zich in zijn brief tegen de Joodse gedachte dat je wel door zelf de wet te houden je leven goed voor God kan maken. Maar steeds zijn er dan weer punten waarop je tekort schiet. Dan kun je je best doen: maar toch kan steeds weer het verkeerde aanwezig zijn. En als je God dan voorstelt als een rechter, dan ziet Hij wat er ontbreekt: die lelijke opmerkingen, die dingen die je deed, maar niet uit liefde, die verkeerde daden. Dan leef je eigenlijk als iemand die voortdurend angstig is voor het oordeel. Onze eigen wil onderwerpt zich niet aan de wet van God en is daartoe ook niet in staat, zegt Paulus.
[dia 4] Angst voor het oordeel: dat is waarmee de duivel ons graag gevangen houdt. Sinds het paradijs heeft hij door de zonde het wapen van de dood. Voor wie niet met God verbonden is, is het leven eindig geworden. Wie overgeleverd is aan de macht van het kwaad, gaat verloren, is veroordeeld. Er is een grote kloof tussen God en jou gekomen! Onderschat niet wat het betekent om in angst voor God te leven. Je kunt al bang zijn voor een aardse rechter: stel je hebt iets verkeerd gedaan. Geappt tijdens het rijden, je iets toegeëigend wat van een ander is, niet eerlijk je belasting ingevuld: dan kun je bang worden. Stel je voor dat ze erachter komen. Dan leef je in angst voor het oordeel: dan kan de rechter je een straf opleggen. Een boete van 10.000 euro, misschien een gevangenisstraf of misschien moet je wel een taakstraf doen. Dan leef je uit angst voor het oordeel, uit angst voor de straf.
Het kan ook zomaar zo zijn dat je zo met het geloof omgaat. Dat geloven een systeem is geworden waarin je je laat leiden door je aardse ik. Als ik nu maar goed genoeg mijn best doe, dan kom ik er wel. Maar zegt Paulus: je eigen ik brengt niets anders dan de dood, onze eigen wil staat vijandig tegenover God, wij kunnen God niet behagen. Wie steeds op eigen kracht probeert goed te doen, krijgt uiteindelijk steeds meer angst.
[dia 5] En als je dan in de spiegel kijkt? Dan wordt je negatief over jezelf. Doe je dat wel eens? Eerlijk in de spiegel kijken? En wat denk je dan? Het kan zomaar zo zijn dat je dan denkt aan die verkeerde dingen. Dat je een negatief zelfbeeld hebt. Dat je leeft in angst voor wat anderen van je zullen zeggen en vinden, in angst of je wel goed genoeg voor God bent. Dat je het moeilijk vind om werkelijk positief over jezelf te denken en te spreken, zodat het ook moeilijk wordt om de ander werkelijk lief te hebben. Dat is wat een wettische manier van leven voort kan brengen. Voor wie zich laat leiden door zijn aardse ik wordt de afstand tussen God en Hem steeds groter. Is er niet die verbondenheid met Christus door zijn Geest, maar ben je uiteindelijk aan jezelf overgelaten.
[dia 6] 2. Weet je een kind van Vader
Paulus zet op een pijnlijke manier neer hoe er afstand kan zijn tussen God en ons. Maar als hij dat gedaan heeft, roept hij het uit: ‘Maar u leeft niet zo!’. Wat geweldig dat hij op zo’n manier de gemeente van Christus mag aanspreken. Bij u, jou en mij mag er wat veranderd zijn. En wat is er dan veranderd? U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God is in U! Wat een verandering. Hoe kan dat? Dat staat in 3 en 4, het grote nieuws, het goede nieuws. God heeft zijn eigen Zoon gegeven, als mens. Hij heeft onze menselijke natuur aangenomen. Hij heeft met een menselijk ik wel de wet van God volbracht en voor ons het oordeel en de dood gedragen. Waar het je laten leiden door je eigen wil de dood brengt, daar brengt het je laten vullen door de Geest van God leven en vrede. Mooi die twee woorden!
Geen angst meer om te moeten sterven, geen angst meer voor de dood, maar Christus heeft de dood gedragen: nu komt er leven, eeuwig leven met God.
Geen angst meer voor veroordeling, maar vrede. Het is goed tussen God en mij, het leven mag vernieuwd en veranderd zijn!
Wat gebeurt er dan met het Pinksterfeest? De Geest van God komt in ons. We hoeven niet langer als slaven in angst te leven. Nee! Christus is voor ons gestorven en we mogen nu Gods eigen geliefde kinderen zijn.
Wie nu in de spiegel kijkt, mag het zien en geloven: ik ben werkelijk een kind van God. Waar we dat zelf misschien nog maar moeilijk zeggen, want we zien soms nog verkeerde dingen in dit sterfelijk lichaam, daar wil de Geest je helpen. De Geest getuigt met onze Geest dat we God kinderen zijn. Dat God je werkelijk geadopteerd heeft, aangenomen. Door die Geest ga je ook ‘Abba, Vader’ zeggen: de kloof tussen God en jou is weg door Christus. Het is weer goed! Wat een wonder dat de Geest dat geloof en vertrouwen in je hart wil geven. Dat je zo jezelf steeds meer mag gaan leren zien wanneer je in de spiegel kijkt, omdat je weet dat God zo als Vader naar je kijkt. Niet als een rechter, die op zoek is naar fouten, niet als een heer die zijn slaven aan moet sporen, maar als een vader: een vader die zijn eigen kinderen ziet, liefheeft, bij de hand neemt, leidt, kent, omgeeft met zijn vader zorg. Een vader die met een glimlach kan genieten van wat zijn kinderen doen.
Soms hoor ik als een aardse vader overleden is, kinderen zeggen: ik was eigenlijk altijd op zoek naar waardering van mijn vader. Als ik kijk naar wat ik in mijn eigen leven doe, dan is er zo vaak dat stemmetje in mijn achterhoofd: is dit goed genoeg voor mijn vader? Of als dochter van waardering van je moeder. Wat kunnen ouders soms veel van hun kinderen verwachten, en wat kan het dan soms ook zo zijn dat je zo teleurgesteld bent in je ouders, of dat ouders zoveel verwachtingen hebben dat je je gewoon niet geliefd weet en het moeilijk vind om ze steeds weer op te zoeken.
God zegt: Jij bent kostbaar in mijn ogen, omdat ik jou zie in Christus. Hij is aan het kruis gestorven, zijn bloed bedekt ook jou zonden! Als je beschadigd bent, als je het moeilijk vindt om dat te geloven: mijn Geest helpt jouw eigen geest om dat werkelijk aan te nemen. Om jou daarvan te overtuigen. Jij mag mijn kind zijn, ik kijk met liefde naar jou, dus weet je geliefd, en noem mij maar: ‘Abba, Vader’; Weet dat ik je nooit zal vergeten, zoals een moeder haar kinderen niet vergeet!

3. Laat je leiden door de Geest
Zo kan Paulus dus zeggen: Allen die door de Geest van God geleid worden zijn kinderen van God. Ik heb laatst nog gezegd: dit is één van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. Waarom? Paulus heeft eerst uitgelegd hoe je gered kan worden, maar nu beschrijft hij het nieuwe leven, het leven door de Geest. Hij zet hier geweldig mooi neer, hoe wij als mensen, die omgeven zijn door lijden en sterfelijkheid, toch nu al kinderen van God mogen zijn en ons mogen laten leiden door de Geest van God.
Wat betekent dan dat je je laat leiden door de Geest? Gaan we dan bij elkaar op zoek naar de tekenen van de Geest. Bijzondere ervaringen of stemmen. Spreken in tongen en spirituele gebeurtenissen. Zo begint Paulus hier niet.
Wie zich laat leiden door de Geest, weet zich in de eerste plaats vrijgekocht door Christus. Die gaat daarvoor niet onrustig zoeken in zijn eigen ik, eigen ervaringen. Maar die mag luisteren naar Gods Woord in de bijbel, die mag de preken horen, die mag het teken van de doop zien en Gods vaste beloften horen. Die mag naar het avondmaal gaan met lege handen en het lichaam en bloed van Christus ontvangen. Die mag zien dat er de kerk van Christus is die samenkomt in zijn naam. Dan mag Gods liefde zijn woord naar je toekomen. Door de Geest deel je dan in de verlossing van Christus. Wordt je heel nauw met Christus en zo met de gemeente verbonden.
Het tweede is dat we nu we kinderen ook erfgenamen zijn. Paulus zegt: we delen in het lijden van Christus, we zullen ook delen in de erfenis. Wanneer het leven moeilijk is, wanneer er pijn is over onrecht je aangedaan, wanneer er verdriet is over overlijden, wanneer je op weerstand stuit omdat je Christus volgt, wanneer de nood van de wereld je aanvliegt, mag je weten dat je mag delen in het lijden van Christus. Maar niets zal je van Hem kunnen scheiden, niets op weg naar de volmaakte heerlijkheid. Die erfenis die voor al Gods kinderen klaarligt. Hij zal je, door zijn Geest!, krachtig met Christus verbinden.
En wat gebeurt er dan concreet? Wat verandert er dan? Dan woont die stem van Christus in je. Dan zoek je het leven en de vrede. Begint de vrucht van de Geest in je te groeien. Dan ben jij de eerste die opstaat om te helpen, als dat je gave is. Dan ben jij degene die leiding geeft aan die groep mensen, dan leg jij de bijbel uit aan anderen, dan doe je de financiën voor de kerk, dan pas jij op de kinderen, dan zorg je voor een heerlijke maaltijd voor mensen die het minder hebben, zet je je in voor vluchtelingen. Vertelt het evangelie. Je kunt het praktisch zien: een leven geleid door de Geest! Niet uit angst, maar omdat je ziet hoe je hemelse Vader ervan geniet dat je je laat leiden door de Geest van Christus.
En dat blijft dan niet bij hoofd en handen, bij zeggen en doen: nee, kijk dan word je hart geraakt. Dan word je blij, besef je weer hoe groot de liefde van Christus was! Wat een wonder, wat een vernieuwing. Dan steek je misschien wel je handen in de lucht, een glimlach op je gezicht wordt zichtbaar. Je zingt het uit, maakt muziek en juicht voor de Heer! Gods Geest werkt in mij. Hem zij de lof, tot in eeuwigheid!!
Amen


Psalm 47 – Juich, o volken, juich!

mei 15, 2015

Preek gehouden in Heemse op 14 mei 2015 (Hemelvaart)
Tekst: Psalm 47

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[dia 1] Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt … een oproep om te juichen en te applaudisseren voor onze God klinkt door in Psalm 47. Een oproep aan de volken: Hoe vaak zal die oproep vandaag niet klinken over heel de wereld? Waar christenen samenkomen om de hemelvaart van Christus te vieren wordt als sinds de vroege kerk Psalm 47 gezongen. Wat is het goed om juist vandaag deze psalm te zingen. God verdient ons applaus, God verdient het dat we muziek voor Hem maken, God verdient het dat we met blijdschap voor Hem zingen. Het is vandaag Hemelvaartsdag: we vieren Koningsdag en Bevrijdingsdag op één dag! Jezus is onze Koning: Hij ging naar de hemel, ging zitten en aan de rechterhand van zijn Vader, en regeert daar. Hij is zo’n machtige heerser dat alle volken aan Hem onderworpen zijn. Hij onze Bevrijder uit de macht van de duivel, Hij houdt de scepter, het teken van macht en regering in zijn hand. De Heer alleen regeert!

[dia 2] Als je psalm leest, zoals we net deden, dan buitelen de woorden om voor hem te zingen en te juichen over elkaar heen. Klap in de handen, jubel, juich. God steeg op onder gejuich, bij hoorngeschal. En dan staat er tot vijf keer toe: Zing voor de Heer een lied! Het maakt je wel nieuwsgierig. Waarom is de dichter zo uitgelaten? Waarom is hij zo blij, dat er een loflied gezongen gaat worden? Wij kunnen ons dat alleen voorstellen als er een club heel blij is dat ze de beker gewonnen hebben, en zo hard juichen dat de aarde trilt. Of als koning Willem-Alexander koning wordt en het gejuich van buiten binnendringt in de kamer waar Beatrix en hij de documenten voor de troonsoverdracht tekenen.

[dia 3] Je zou kunnen zeggen dat de dichter op drie manieren heel blij is. Allereerst past deze psalm in de serie van koningspsalmen. De dichter denkt aan God en zegt: Hij is de allerhoogste. Hij heeft alle macht. In Psalm 46 kwam Hij naar voren als de allerhoogste, als de veilige burcht bij wie je kan schuilen. In Psalm 48 wordt de stad van onze koning bezongen: God houdt zijn stad voor eeuwig in stand. En straks in 97 en 99 komt het thema weer terug: De Heer alleen regeert. God is koning, hij sticht zijn heerschappij!
Het tweede wat de dichter blij maakt, waar hij van gaat juichen is dat hij in de geschiedenis, in zijn leven ook kan aanwijzen dat God machtig en je niet loslaat. Het volk van Abraham, dat zo klein was en veracht, waar bijna geen toekomst voor leek, dat uit leek te sterven in Egypte, heeft Hij zelf geleid en verzorgd. Hij heeft het gebracht naar het land waar het hoorde, ‘een eigen land’ (vs. 5). Hij liet zijn macht zien door andere volken te onderwerpen. Hij dwong die volken op de knieën, legde ze onder onze voeten. Je moet je voorstellen dat men toen vaak een voet op de nek van de tegenstander zette om te laten zien dat men hem verslagen had. Het volk mocht nu veilig wonen in het eigen land dat God gegeven had. God liet zien dat Hij niet alleen de allerhoogste is, maar dat Hij ook werkelijk regeert en zijn macht laat zien door in te grijpen in de geschiedenis.
Dan de derde reden: Hij is blij omdat deze God ook te midden van zijn volk wil wonen. De ark die eerst in de tabernakel stond, die bij Obed-Edom was onder gebracht. Die heilige kist waarmee God liet zien dat hij zijn volk wilde wonen, die ark mocht naar Jeruzalem gebracht worden. David ging dansend en juichend voor de ark uit, als de ark opvaart naar de berg Sion. Wat een blijdschap mocht het geven dat God omzag naar zijn volk. Dat de ark met het verzoendeksel in Jeruzalem mocht komen. Het verzoendeksel dat liet zien dat er door God een weg geopend was om bij Hem te komen. Dat Hij zijn volk niet zou vernietigen, maar sparen, dat Hij zelfs in hun midden wilde wonen. Wat was het die dag een feest geweest! De koning had het volk getrakteerd op allerlei geschenken, ze hadden gratis eten gekregen, ze hadden gejuicht en gezongen: want God was in hun midden. Dat was al zo, maar nu mochten ze dat ook samen echt zien aan de ark en samen vieren.

[dia 4] Wat een juichstemming … maar hoe ging het nu verder? Dit lied was gemaakt. God had zijn macht laten zien. In de tijd van Salomo waren er inderdaad volken onderworpen aan Israël. Maar het volk was snel vergeten dat God de enige en hoogste koning was. Ze gingen op het leven van elke dag. Ze vergaten de allerhoogste koning, en gingen knielen voor de afgoden van die andere volken. Tegen een steen zeiden ze: dit is nu Baal, tegen een paal zeiden ze: dit is Asjera. Ze brachten hun offers: ze raakten verwend, en vet. Als vetgemeste koeien, trapten ze achteruit en vergaten hun God. Dachten niet meer aan de tempel in Jeruzalem, gingen niet meer naar het huis van de Heer, maar ze besteden hun tijd met de afgoden, leefden voor aards geluk en aardse roem. Het waren net zulke mensen als wij: als de baas je vraagt voor een promotie en 500 euro meer verdienen, dan lukt het soms wel om 5 uur extra te werken. Maar wat kan het soms veel gevraagd zijn om tijd te maken voor de Gever van dit alles en Hem echt te danken: bij te dragen aan zijn gemeente en zijn huis. God was boos op zijn volk. Er bleven er maar weinig over die niet hun knieën voor het geld, voor de Baal gebogen hadden. Het volk werd weggevoerd, andere volken leken machtiger, en spotte met de God van Israël. Geen god hield stand tegen de Babyloniërs, de god van Moab en Edom niet. Waarom zou de HEER wel stand houden tegen Edom? Calvijn zegt: het is alsof tussen Salomo en Jezus de aarde openscheurde, en het is alleen Gods genadevolle hand geweest dat het volk er niet in verdwenen is. Hij ging door: Hij was trouw aan zijn belofte aan Jakob! En zo bleef er een groep mensen over die wachtte op de Messias, op de grote koning: een groep die bleef zingen over de hoogste koning en toch riep: Juich voor de Heer, Hij regeert!

[Dia 5] En dat was niet voor niets! Want God zag om naar zijn volk. Hij gaf zijn eigen Zoon als redder voor deze wereld. De engelen in de hemel juichten toen Hij geboren werd: Eer zij God in de hoge en vrede op aarde! God deed zijn eigen Zoon afdalen naar de aarde. Hij zocht zijn volk op: waar het verzoendeksel van de ark vooruitwees naar Hem, kwam Hij zelf (niet als een schaduw) maar om met zijn eigen lichaam de straf van God over de zonden te dragen. De mensen hadden het gezien, ze hoorden Hem, ze zagen hoe rondom Hem iets van het koninkrijk zichtbaar werd: zieken werden genezen, doden werden levend, het goede nieuws klonk. Hij stierf aan het kruis, maar stond op uit de dood. Nu gaat Hij met zijn leerlingen naar de olijfberg. Ze zijn benieuwd naar de verdere plannen van God, maar Hij legt uit dat die dingen in handen van de Vader zijn. En dan verlaat Hij hen: zegenend stijgt Hij op van de berg. Een wolk komt tussen hen in. Vol vreugde keren de leerlingen terug naar Jeruzalem. Er staat niet over groot gejuich op aarde, maar ze weten wel dat Christus gezegd heeft: Ik ben met je, alle dagen! In de hemel klinkt wel gejuich! Christus heeft de duivel verslagen. We lezen in Openbaring 12 dat de duivel dan de hemel uit moet. Juich hemel! Wees blij! God stijgt voor ons oog met gejuich omhoog: Hij is de hoogste vorst. Hij regeert! Daarom vieren we vandaag het feest van bevrijding: Christus liet zien dat hij sterker is dan de duivel. Daarom vieren we vandaag het feest van onze koning. Jezus regeert … laten we voor hem zingen, laten we voor Hem juichen, laten we Hem groot maken en eren. Hem alle lof geven!

[Dia 6] Dat mogen we dan ook doen om die drie redenen: Als je ziet dat God de grote schepper is van alle dingen. Hoe Hij alles heeft gemaakt. Hoe Hij het leven geeft. We zijn hier maar niet toevallig, nee, er is een hoogste Heer, die alles gemaakt heeft.
Je mag het ook doen omdat je ziet hoe God zijn Zoon gegeven heeft. Hij heeft laten zien dat Hij zijn redding wereldwijd wil maken. Als je aan kan wijzen dat ook jij tot het geloof in die God gekomen bent en Hem wil volgen, als je gelooft dat Hij je draagt, dag aan dag, en dat Hij uiteindelijk volkomen uitredding wil geven.
Maar je mag Hem ook prijzen omdat Hij hier in ons midden wil zijn. Het volk ging naar de tempel, bracht de offers. Maar wij mogen samen komen rond het woord. Christus wil hier door het woord, door de bijbel in ons midden zijn. We mogen met elkaar gemeente zijn en samen God groot maken en loven. Hij troont op onze lofzangen en de muziek die we met elkaar maken. Hij is opgevaren naar de hemel, maar tegelijk wil Hij door zijn Geest en Woord hier in het midden van de gemeente blijven werken. Hij laat ons niet alleen!

[Dia 7] Toch kan het zijn dat je maar weinig van deze blijdschap mee kan maken. Wat zie ik er van dat God regeert? Als er zoveel gewapende conflicten zijn en er nog steeds wereldwijd bommen vallen. Zit Christus wel aan Gods rechterhand? Als er op het journaal steeds weer berichten zijn over bootvluchtelingen en aardbevingen, is het dan niet beter om jezelf maar te verdoven met sport, muziek of plezierprogramma’s? En als je zelf dreigt vast te lopen: niet meer ziet hoe het verder moet, om hoe het in je leven gaat. Als er zo’n zwarte rand om je leven is gekomen of je met je handen in het haar zit? Wat moet je dan met zo’n gloriastemming: juicht, handklapt, maak muziek!?

[Dia 8] Laten we dan nog eens de laatste verzen lezen van de Psalm. God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn hoge troon. De vorsten van de volken zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God. Zij zijn schildwachten op aarde. Het is alsof iedereen al luistert naar God. Toch was dat niet zo toen de dichter dit gedicht maakte. En ook al is Gods naam nu verspreid onder veel volken, na het pinksterfeest, nog steeds luistert niet elke vorst naar de Heer. De dichter bezingt niet alleen wat er al is, maar hij bezingt hoe het zal worden. Niet voor niets worden juist in het boek openbaring veel gedeelten uit deze psalm weer aangehaald. Straks zal alles nieuw worden, zal elke knie zich buigen voor God. En waar we nu nog tegen de rafelige onderkant van het borduurwerk aankijken zullen we dan helemaal begrijpen hoe het Gods plan was om zo uiteindelijk alles goed te maken.
Dat vraagt wel een keus: blijven we ons richten op die God, of verlies je het zicht op Hem. Laat je je meeslepen door verleidingen die op je af kunnen komen.
Wanneer Paulus in Romeinen 8 zingt over de macht van God, dan spreekt hij de mensen moed in. Ook al hebben we het moeilijk, worden we vervolgd en verdrukt, toch is er niets dat ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. Jezus zit in aan God rechterhand: Hij heeft alle macht en regeert. Hij zal alles goed maken. Laten we daarom juist vandaag met elkaar juichen en zingen, muziek maken en God groot maken: Hij is koning, en als koning is Hij opgestegen naar de troon. Juicht alle volken en juicht, God vaart voor ons oog met gejuich omhoog!


Gal 6:8-10 – Zaai mee in de Geest, zodat er straks een schitterende oogst is!

mei 16, 2013

Preek gehouden in Beilen en Hooghalen, Pinksteren mei ’13

Tekst: Gal 6:8-10

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[dia 0.1] Een mooie bos chrysanten, uit eigen tuin, die zou ik straks in de zomer of het najaar wel aan Petra willen geven! Als ik dat wil doen, zal ik eerst kleine zaadje moeten kopen, een plekje klaar moeten maken in de tuin, eerst moeten zaaien …

Het is nu wel de tijd van zaaien: Als je nu op de akkers kijkt dan zie je dat de eerste plantjes al weer boven komen. Er is weer van alles gezaaid: bieten, haver, tarwe, maïs, misschien wel mooie bloemen.

Het is nu een spannende tijd: hoe zullen de gewassen gaan groeien?

Er zal toch hopelijk geen nachtvorst meer komen,

het zal toch niet te droog zijn en toch niet te nat.

Het is afwachten wat er straks geoogst gaat worden.

[dia 0.2] Zaaien kost geld en tijd en energie. Je investeert en nu is het maar te hopen dat het goed uit gaat pakken! Dat er straks een mooie oogst zal zijn. Eigenlijk kun je zeggen: Heel het leven is zaaien. Zo zijn er veel dingen die je in dit leven zaait, waar je in investeert. Je investeert tijd in je schoolwerk, en hoopt straks een goed resultaat op je examens te hebben. Je investeert tijd in je relatie en hoopt dat het goed zal gaan. Je investeert tijd in contacten. Investeert in je huishouden, je werk, je training en je hobby. Wat is er het mooi als je een goed, mooi resultaat binnen kunt halen.

[dia 0.3] Vandaag vieren we het pinksterfeest. Het feest van de eerste oogst. Doordat het lichaam van Christus gezaaid was en Hij opgestaan is en naar de hemel gegaan, kan de Geest komen. Mag er al iets moois en goeds in ons leven gaan groeien: Bindt de Geest ons samen en maakt ons één. Maar straks zal er de complete oogst zijn: als Christus terugkomt. Maar zullen we straks die schitterende bos bloemen in ontvangst kunnen zien? Hoe moeten we dan nu onze tijd en energie besteden? Hoe houden we het vol tussen Pinksteren en de wederkomst?

[Dia 1.1] Zaai mee in de Geest, zodat er straks een schitterende oogst is!
1. Zaai niet in eigen vlees,

2. maar zaai in de Heilige Geest,

3. verwacht een schitterende oogst

Paulus wijst erop dat je op twee manieren in het leven kan staan. God heeft zijn Geest gegeven en wie zich laat leiden door de Geest, zaait in de Geest. Die doet wat God vraagt en luistert naar de aanwijzingen die Hij geeft.

[Dia 1.2] Maar het kan ook zijn dat je zaait in je eigen vlees, zaait in de akker van je zondige natuur. Paulus denkt daarbij natuurlijk allereerst aan de mensen aan wie hij de brief schrijft. Zij denken dat ze door het houden van de regels, door hun eigen vlees te laten besnijden het verschil kunnen maken. Maar eigenlijk verwachten ze het dan van zichzelf. Dan menen ze zelf wat te zijn, denk je dat je zelf hier het leven wel kan maken. Dan verwacht je het niet van de Geest, maar leef je vanuit de werken van het vlees, je eigen wil: dan komt er ruzie, zedeloosheid, afgunst, dronkenschap en losbandigheid.

Zo kunnen wij ook onze tijd en energie besteden aan aardse dingen. Dat je veel tijd besteedt aan de verzorging van je lichaam, dat je gericht bent op geld en luxe hier, dat alles erop gericht is dat je het hier op aarde goed voor elkaar hebt. Dat je je laat leiden door je eigen lusten en begeerten. Soms kan dat best veel geld en energie kosten: je investeert in het leven hier en hoopt het hier goed voor elkaar te krijgen.

[Dia 1.3] Dan bedoelt Paulus niet alleen iemand die verslaafd is aan de drank, en daardoor helemaal in de problemen komt. Hij heeft het over jou en mij. Kijk bijvoorbeeld naar John, gewoon een doorsnee gemeentelid dat van voetbal houdt. Niets mis mee, zou je zeggen, gezond en ontspannen. Zouden meer mensen moeten doen. Maar het kan ook teveel van het goede worden, dat het je leven gaat beheersen. Al zijn geld dat over is besteedt hij aan voetbalspullen en kaartjes voor wedstrijden; zijn tijd besteedt hij aan zelf voetballen, naar een wedstrijd gaan of aan het kijken van studiosport. Zelfs de dag voor de Heer en voor elkaar staat in het teken van koning voetbal en de catechisatie komt onder druk omdat hij naar training moet. Op woensdagavond kon hij wel tijd maken voor de finale van de championslaege, maar dat gemeentelid dat de hele dag alleen zat, bleef nog een dag langer alleen zitten. John zaait veel, investeert veel tijd en energie in voetbal. Wat levert het op? Hopelijk ontspanning, en in die zin is sport iets moois. Maar verder? Als het teveel van het goede wordt? Uiteindelijk niets. Je kunt er niets van meenemen je graf in je, uiteindelijk zal zelfs de beste voetballer sterven en is het allemaal voorbij.

Het is maar een voorbeeld: maar kijk maar eens kritisch naar je leven. Waar besteed jij veel tijd en energie aan. Waar zaai jij en wat zul je dan oogsten?

De Heilige Geest wil graag dat we zaaien in dat wat goed is. Wie alleen met zichzelf en zijn eigen dingen bezig is, houdt geen tijd over voor anderen. De Geest wil juist dat we ons zelf niet zo belangrijk vinden, maar dat we juist gericht zijn op elkaar, op de ander. Hij spoort ons aan om elkaars lasten te dragen. Wie hoogmoedig is, verwaten, alleen op zichzelf gericht, die zal een ander niet gaan helpen. Die zaait alleen in zijn eigen lichaam. Die investeert alleen in zichzelf, in zijn eigen leven, in de zorg voor zichzelf, in zijn eigen carrière. Die zet zichzelf op de eerste plaats. En dan blijft er weinig ruimte over voor de ander.

[Dia 1.4] Ik vraag me wel af, hoeveel ruimte heb jij, hebt u, om iets voor de ander te doen? Hebben je vaak de handen niet vol aan jezelf? Hoeveel tijd en geld kun jij maken om iets goeds voor de ander te doen? Wat kan dat moeilijk zijn hè, niet alleen omdat je zelf je ontspanning, sportschool en hobbys hebt, maar als je zelf te maken hebt met zorgen, hoe kun je dan voor de ander klaar staan? Als je je financiële zorgen maakt, hoe kun je dan een ander financieel ondersteunen? Als je het druk hebt met je baan, hoe kun je dan tijd vrijmaken voor iemand die zwak is? Als je als jongere druk bent om je diploma te halen, hoe kun je dan een ander helpen? Laten we bidden of God ons de ogen wil openen als we wel heel erg met onszelf bezig zijn, met onze eigen geest, en als we ons weinig laten leiden door zijn Heilige Geest. Of God ons wil leren om niet alleen in ons eigen vlees te zaaien en te investeren, want God vergist zich niet: dan oogsten we de dood …

[dia 2.1] 2. Zaai in de Heilige Geest

Wie alleen voor zijn eigen leven leeft, die zal het leven verliezen. Jezus zelf heeft ons al geleerd: als de graankorrel niet gezaaid wordt, als hij niet sterft, dan zal hij geen vrucht dragen. ‘Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden’ (Matteüs 11:39). Wat is het belangrijk om in de Heilige Geest te zaaien. Wie niet zichzelf probeert te redden en het leven hier op aarde het belangrijkste vindt, maar wie ziet dat hij gered is door Jezus, die zal de kracht krijgen om zijn leven, zijn tijd, zijn energie te geven voor de ander en voor de gemeenschap. Want de heilige Geest geeft gaven, maar die zijn steeds gericht op de ander. Door zijn gaven kun je liefde hebben voor God en voor elkaar.

[dia 2.2] Er zouden hele lijsten aan te voeren zijn, van wat je allemaal zou kunnen doen, maar Paulus houdt het in het slot van zijn brief heel kort. Doe het goede! Het is een kleine vraag: “Doe ik het goede?”, maar het is zo nuttig om je die vraag te stellen. Wat is het vaak verbluffend hoe makkelijk we over een ander ons oordeel klaar hebben. Belachelijk dat hij zo doet, echt raar dat zij zo doet. Hij of zij doet het fout! Maar Paulus zegt: je hoeft het niet van een ander te beoordelen. Ieder moet zijn eigen last dragen. Ieder zal beoordeeld worden op zijn eigen daden. Dus stel die vraag maar aan jezelf: doe ik het goede? ’s Morgens als je opstaat, als je mensen ontmoet, als je ergens naar toegaat, als je fit bent, maar ook als je moe bent, ’s avonds laat. Doe ik het goede? Zoek ik mijn medemens, en wat hem kan helpen, of zoek ik mezelf? Als je het goede doet, dan zaai je het goede, dan zaai je in de Geest, dan kan er iets moois gaan bloeien.

[dia 2.3] Paulus zegt dan: draag elkaars lasten. Wat kan er een moeite in ons leven zijn, een zware taak, iets waar je van wakker ligt. Wie een boekje over zijn leven open moet doen kan waarschijnlijk wel dingen opnoemen die hem zwaar gevallen zijn. Die tijd van psychische moeite, die tijd van lichamelijke moeite, die periode van conflict of die periode van spanning. Wat kan zoiets een last zijn. Paulus zegt: draag elkaars lasten. Leef niet alleen voor jezelf, maar wees gericht op de ander. Wie zo doet die zaait in de Geest: die heeft een luisterend oor, die springt financieel bij, die legt een arm over de schouder, geeft een zakdoek als er tranen zijn. Wat gebeurt er dan veel goeds als we zo door de Geest aan elkaar verbonden worden.

[dia 2.4] Hoe dat kan? Paulus zegt: dat is nu de wet van Christus. De houding van Christus. Als je zijn uitnodiging hebt aangenomen, zijn uitnodiging waarin staat: “Kom bij mij met je last … ik wil je werkelijk rust geven”, dan mag je steeds meer rust vinden. Dan mag je de heilige Geest in je hart ontvangen. Hij vraagt je om te zaaien in die Geest, dat is zijn wet, dat is zijn voorbeeld: dat is zijn juk dat zacht is en zijn last die licht is.

[Dia 3.1] 3. Verwacht een schitterende oogst

Maar hoe krijg je de kracht om dat vol te houden? Het is pinksterfeest! De eerste oogst mag er zijn, de pinksterbloemen bloeien in de wei. Maar zal het ons lukken om straks een heel boeket bloemen te oogsten. Ik geloof dat degenen die wel eens landleven op de computer spelen weten dat het veel tijd en energie kost om werkelijk een grote oogst binnen te halen!

We leven nu in de tijd tussen pinksterfeest en de wederkomst. Paulus roept op om in deze korte tijd die ons rest, de moed niet op te geven. Het kan zomaar gebeuren dat we zeggen: wat zie je nu van het werk van de Geest? Waar blijven de plantjes nu? Wanneer komen de bloemen? Je kunt zomaar verzwakken en het zicht op Jezus verliezen. Heeft het wel zin om je in te zetten voor de ander? Wat krijg je er nu echt voor terug? Ik zie om me heen dat andere verslappen en afhaken. Zal ik het volhouden?

[Dia 3.2] Laten we bidden om kracht om vol te houden. Om het goede te doen! Daarbij is het belangrijk om te zien dat je niet zelf voor de oogst kan zorgen. Wij kunnen zaaien, het goede doen, de juiste keuzes maken, maar uiteindelijk moet de groei van boven komen. Net als bij de bloemen, hebben wij niet in de hand of er regen komt of zonneschijn.

God geeft het, op zijn tijd. Laten we het van Hem verwachten. Of Hij het goede wat we doen ook wil zegenen. Laten we bidden of Hij zijn licht en liefde over ons wil doen schijnen. Niet voor niets zaaien we in de Geest: we bidden dat de Geest ons wil leiden!

Juist omdat de Heilige Geest ons leidt, mag je een schitterende oogst verwachten. Hij doet ons delen in wat Jezus ons geeft: hij geeft niet alleen de vergeving van de zonden in ons hart, maar ook de heiliging. Hij zal ons leven nieuw en mooi maken. Een schitterende bloem.

[Dia 3.3] Juist die kracht van de Geest, dat Hij samenbindt, brengt Paulus hier onder de aandacht. Juist op het eerste pinksterfeest worden mensen aan elkaar verbonden, begrijpen ze elkaar, ook al spreken ze andere talen. Worden mensen door de doop bij de gemeente gevoegd. Komt er het nieuwe huisgezin van het geloof. Daarom kan Paulus ook zeggen: doe het goede aan alle mensen, vooral aan de geloofsgenoten. Daarbij bedoelt hij: sluit je niet op in je eigen groepje, eigen clubje, bij je eigen vrienden, de mensen met wie altijd al praat, de mensen die je liggen. Maar zoek contact, doe het goede, zet je in voor een ieder die God op je weg plaatst. Of dat nu in de winkel, op school, op de buurtverenging of voetbalclub, en doe zeker het goede als het ook nog eens broers en zussen in de Here zijn! Zo schept de Geest, die bijzondere familieband.

Door de Heilige Geest groeit dan de liefde steeds meer. Sta je niet alleen, maar voegt God ons samen. Zodat wij langzaam groeien tot dat mooie boeket, kleurrijke boeket dat klaar zal zijn als Christus weerkomt. Waarin jij ook, als je gezaaid hebt in Gods Geest, als een schitterende bloem zal bloeien.  Amen

Liturgie Pinksteren Middagdienst Hooghalen/Beilen
Welkom en mededelingen
Votum, zegengroet en amen
Zingen Psalm 68:2,8
Gebed
Lezen Gal 3:1-5Gal 5:25-6:10
Zingen Liedboek 39:1m,2v,3m,6v,9a
Tekst Gal 6:8-10
Preek
Zingen Ps 126:1 en 3
Geloofsbelijdenis
Zingen Opwekking 354 – Glorie aan God (graag beamen met muzieknoten erbij)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen (aangekondigd na col.) Gz 102a:1 en 5 – Ja, de trooster …
Zegen en amen