Zondag 47 – Heilig, heilig, heilig

september 23, 2019

Preek gehouden Heemse, 22 september 2019

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] ‘Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig, drievuldig God, die één in wezen zijt’.

Bij Jesaja kunnen we even in de hemel kijken.

Je ziet de troon van God, je ziet engelen, serafs die rondom de troon zijn.

De zoom van Gods mantel vult heel de tempel.
Met een enorm geluid wordt God groot gemaakt en aanbeden.

Het is alsof alle registers van het orgel zijn losgetrokken.
Of de band even al zijn energie kwijt moet.

Het is alsof alle instrumenten van Psalm 150 van stal worden gehaald.

De deuren rammelen in hun scharnieren, de ramen in hun sponningen.

Loof de Heer uw God alom.

Heilig, Heilig, Heilig: eeuwig zij U de ere,

waar Gij troont te midden al uwe engelen; onvolprezen Heer.

[#2] Hoe zou het voor jou zijn om zo in de hemel te zijn?  

Jij begrijpt dat Jesaja onder de indruk komt van zoveel heiligheid.

Dat hij zich maar een klein mensje voelt bij de machtige God.

Past hij wel bij die heilige God?

Want wat is heilig? Dat betekent apart gezet, afgezonderd.

Apart gezet? Ja, apart gezet van het zondige, verkeerde, slechte, kwaad.

Hij is helemaal goed en volmaakt. Bij Hem kan geen kwaad zijn.

Hij is de bron van al het goede.

Maar dan zegt Jesaja: ik ben een mens met onreine lippen.

Ik zeg soms woorden die niet kloppen. Grove woorden, woorden die niet mogen.

Jullie weten wel wat ik bedoel, denk ik, jongens en meisjes.

en je hoort genoeg woorden die niet zo netjes zijn. On-heilige woorden.

Je hoeft maar even het commentaar bij Fortnite of Fifa of een youtuber aan te zetten

Zo zal Jesaja soms ook dingen gezegd hebben die zondig en niet liefdevol zijn.

U, jou en mij: een ieder overkomt dat. Roddel, gemopper, gezeur.

En als je zelf wel op je woorden let, dan is het zo wat Jesaja zegt:

Ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft.

Als ik radio, een podcast, netflix luister, als ik in de trein zit.

Als ik in de kantine zit, op het sportveld of op de bouw. 

Er is veel onheilig wat om je heen is.

Waar je misselijk van wordt, of (erger nog) misschien wel aan gewend raakt.

[#3] Heilig, heilig, heilig, Gij alleen zijt heilig. Één en al vuur, en liefde en majesteit.

Wanneer Jezus leert hoe te bidden, leert Hij om ook allereerst God te zien als de heilige.

Iemand gebruikte het woord: bewonderen.

Als je een kunstwerk bewondert, loop je erom heen en je wilt er graag een foto van maken.

Als je de lucht bewondert: dan wijs je de anderen erop: wat een mooie wolken, wat een mooie kleuren!

Als je een persoon bewondert: dan ben je onder de indruk van wat hij of zij allemaal kan. Dan vind je het bijzonder als je even bij de sporter of muzikant in de buurt kan komen.

Zo leert de Here Jezus om God te bewonderen. Om Hem groot maken.

Om Hem te leren kennen in al zijn werken: hoe Hij de wereld gemaakt heeft.

Hoe Hij die mooie lucht gemaakt heeft; die kleinste insect; die grote paddenstoel.

Hoe Hij de bomen indrukwekkend groot kan laten groeien; hoe Hij de bergen en de zeeën heeft gemaakt. Hoe hij de mist gemaakt heeft, die bij de zonsopgang zo schitterend over het land kan hangen.

En wanneer je mensen bewondert, dan mag je weten: God heeft de mens gemaakt.

Hij heeft hem gemaakt naar zijn beeld. Wat een geweldige God hebben wij.

Jezus vraagt om als je gaat bidden, om op je in te laten werken hoe groot God is en dat dan tegen Hem te zeggen. Heer, laat uw naam geheiligd worden. Dat komt eerst!

[#4] Waarom vindt God dat belangrijk om Hem eerst te heiligen. Waarom is het goed om je gebed zo te beginnen?

Dat komt omdat uit onszelf er heel andere dingen in ons leven centraal staan.

Niet voor niets is het eerste gebod: vereer geen andere goden.

Ik dacht altijd dat dit gebed vooral te maken heeft met het 3e gebod: over hoe spreek je over God, je mag zijn naam niet misbruiken. Maar dit gebed heeft vooral te maken met het eerste gebod: geen andere goden vereren.

Want als je gaat bidden,  als je je richt op God, is het goed om eerst te zorgen dat je alleen voor Hem neerknielt. Eerst op Hem gericht bent.

Want waar kniel jij voor in je leven?

Want denk maar eens na waar je zelf op gericht bent. Als je even niets te doen hebt, als je moet wachten, als je ’s avonds in je bed ligt. Als tijdens de preek je gedachten misschien wel afdwalen. Waar denk je aan?

Denk je aan je geld en wat je allemaal bezit.

Of droom je van een heerlijke vakantie.

Denk  je aan je sport of je hobby?

Of ben je juist heel erg bezig met ‘beauty’: hoe kan ik  er mooi uit zien en zorgen dat mijn foto’s op insta geliked worden?

Zit je te denken aan je bedrijf of je onderneming? Laat je je leiden door gedachten over seks en verliefd zijn? Of denk je eraan hoe je nog meer kan genieten je huis en tuin en met nog meer comfort kan leven?

Wij kunnen vol zijn van alles en nog wat. Op zich niets mis mee.

Maar nu gaan we bidden: nu ga je praten met God. Wat is het dan belangrijk om echt je op Hem te richten. Om te zien wie Hij is. Om misschien eerst even een stukje uit de bijbel te lezen, even door de natuur te lopen of gewoon in stilte te bedenken hoe groot, liefdevol en machtig Hij is! Om dan voor Hem te knielen en te zeggen: Heer, laat het zo zijn dat U allereerst de Heer krijgt. Dat uw naam geheiligd wordt. Dat U rijk komt en uw wil gedaan wordt.

[#5] Waarom is het zo belangrijk om dat eerst te doen?

Omdat als we gaan bidden we gaan vragen om alles wat je nodig hebt.

Gezondheid en bescherming van wie je lief is, thuis en onderweg.

Dagelijks eten en drinken, een dak boven je hoofd.

Je bidt misschien om een partner of om meer plezier op je werk.

Je bidt om vergeving van de zonden: van die misstap die jij hebt gedaan.

Je mag alles vragen aan je hemelse Vader.

Maar niet altijd krijg je wat je vraagt.

Je bidt om bescherming: maar toch moest je bij het graf staan.

Je vraagt op kracht voor je opleiding, maar je kunt het niet aan.

Je bidt om vrede op de wereld, maar steeds weer zijn er oorlogen.

Je droomt van een eigen huis, maar je krijgt de financiering niet rond.

Je bidt om geestelijke gezondheid, maar je wordt geconfronteerde met dementie.

Kijk en dan is het belangrijk waar je vol van bent, waar je je op gericht hebt.

Kniel je neer voor goden van gezondheid, bezit, comfort, beauty en welvaart?

Dan zul je boos en opstandig worden als je niet krijgt wat je gevraagd hebt.

Dan raak je teleurgesteld, want je krijgt niet wat volgens jou belangrijk is.

[#6] Maar wat nu als je zegt: Heilig, heilig, heilig, Heer God almachtig. Vroeg in de morgen wordt U ons lied gewijd. U bent liefdevol en machtig. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijk, tot in de eeuwen der eeuwen.

Dan verbind je je aan de God die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die alles volmaakt gemaakt heeft. Die een doel heeft met deze wereld.

Die wil dat wij uiteindelijk zullen delen in zijn heiligheid en heerlijkheid.

Dan mag je weten dat je in zijn plan opgenomen bent en dat Hij voor je zorgt.

Dan krijg je geen antwoord op al je vragen, maar leer je wel steeds meer wie hem is en op hem te vertrouwen.

Dan zie je God in zijn grootheid, en vooral ook in zijn liefde en vergeving.

[#7] Laten we nog even teruggaan naar Jesaja. Je ziet dat hij eerst terugdeinst voor God. Hij denkt dat hij moet sterven als hij God heeft gezien, als zondig mens. Maar dan komt God naar hem toe. Juist deze heilige God, wil hem helemaal vernieuwen en rein maken. Schakelt Jesaja in. Een van de engelen legt een gloeiende kool in zijn mond. Hij wordt door God gereinigd. Hij kan deel krijgen aan die heiligheid van God en mag het volk een boodschap gaan vertellen.

Wat moet hij dan vertellen? Hij moet vertellen dat het helemaal niet goed zal gaan.

Zij hadden wel geknield voor andere goden, zij waren God wel vergeten.

Zij leerden hem niet kennen in al zijn werken. Nu dan gebeurt het ook:

Hun hart wordt ongevoelig.

Hun ogen gaan dicht.

Hun oren toegestopt.

Dan kunnen zij mij niet horen.

Dan kunnen zij mij niet zien met hun ogen.

Dan zal ik niet tot hun hart doordringen.

Dit gebeurt er met het volk dat God vergeten is. Dat God niet geheiligd heeft.

God zal straf geven en oordelen. Alles loopt dood zonder God.

Maar wat is dat? In die dorre aarde, in de woestijngrond, zie je dat?

Er is een stronk, en die loopt uit. God laat zijn plan niet los. Hij maakt een nieuw begin.

[#8] Wie doof is, wie blind is, wie zijn hart toesluit kan God niet heiligen.

Die kan God niet grootmaken. Die verwondert zich niet over zijn werk.

Die ziet vooral wegen die dood lopen.

Maar wie God heiligt mag met open ogen en open oren door de wereld gaan.

Die mag ook steeds meer van God leren kennen.

Dat God niet loslaat het werk van zijn handen. Dat God nu al bij ons wil zijn.

Misschien denk je als je zo leest over Jesaja: Is het niet afschrikwekkend dat God zo heilig wil zijn? Zou het niet beter zijn als we een beeld maken van een lieve God. Zonder straf, zonder oordeel? Niet zo groot, maar gewoon meer menselijk. Die ook wel begrijpt dat het nooit volmaakt kan zijn? Gewoon een wat kleinere God, die naast je staat en meehuilt als het allemaal niet zo gaat als gehoopt?

Er zijn mensen die dat doen. Toch denk ik dan dat je uiteindelijk te klein over God gaat denken. Een God die niet meer heilig is, die niet van oordeel of een hel wil weten legt zich dan neer bij een wereld die niet volmaakt is. Dan krijgt de zonde een plek en wordt de dood niet overwonnen. Maar wat heeft God gedaan. Zoals Hij hier al laat zien dat Hij Jesaja wil vergeven en een belofte geeft van redding, zo heeft Hij werkelijk zijn zoon gegeven. Aan het kruis is Christus gestorven. Hij heeft alle zonde willen dragen. Zo heeft Hij de zonde niet geaccepteerd (Fil 2!), maar zijn boosheid over de zonde op Christus neer laten komen, die de zonde voor ons heeft weggedragen. Wat is zijn liefde enorm! Hij wil dat we uiteindelijk bij Hem, de heilige God zullen zijn. Door Hem gered en eeuwig leven bij Hem.

Kijk en wanneer je je op die God richt, mag dat een enorme bemoediging zijn.

Hij is bezig om zijn genade en verzoening te brengen.

Hij wil het uiteindelijk echt goed maken. Nieuw maken. Heilig maken. Voorwaar de aarde zal getuigen van U, die thans en eeuwig zijt. Tot alle schepselen zich buigen, voor uwe liefde en majesteit. Dan zal uiteindelijk elke knie zich buigen en wordt het loflied in Openbaring weer op de lippen genomen: Elk van de vier wezens had zes vleugels, Dag en nacht herhalen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt.’ Telkens als deze wezens lof (…) brengen aan degene die op de troon zit 10 werpen de vierentwintig oudsten zich neer en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid: ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’ Dat zo Gods naam steeds weer geheiligd mag worden! Amen.


Psalm 37 – Leg je leven in de handen van de HEER!

september 2, 2019

Preek gehouden Heemse, 18 augustus 2019

Tekst: Psalm 37

Bij de schriftlezing vermelden: dit is een psalm aan de hand van de letters van het Hebreeuwse Alfabet. Elke twee verzen zijn een letter, we lezen de eerste letters, maar misschien mooi om thuis de hele psalm nog eens te lezen.

Geliefde gemeente van onze Heer,

[#1] Met welke houding sta je in het leven?

Dat is de belangrijkste vraag die Psalm 37 vanmorgen aan je stelt.

Het kan zomaar gebeuren dat je je gaat ergeren.

Dat je iemand heel irritant vindt en je er vervolgens over opwindt.

Over de manier waarop ze reageren, wat ze tegen je zeggen.

Misschien erger je aan mensen hier tijdens de kerkdienst.

Of je ergerde je deze week aan iemand thuis, op school of op je werk.

Dat je iets aan hen uitgeleend hebt, maar het nooit terugkrijgt.

Dat ze vertellen wat ze allemaal konden doen, terwijl door je ziekte bijna niets kan doen.

Dat je aan alles kan zien dat ze het goed hebben, maar God er nooit voor bedanken.

Soms lijkt het mensen die nergens aan doen en nergens omgeven, juist goed te gaan.

Toen Maarten Luther schreef: ‘Hoe groter de schurk, hoe groter zijn voorspoed’.

Dus mensen die gemeen, oneerlijk, met listen, als een schurk te werk gaan.

Die mensen gaat het soms juist ook voor de wind.

Dan kun je je soms zomaar ergeren en gaan mopperen.

[#2] Letter ‘A’, het begin van Psalm 37, zegt gelijk: erger je niet!

Jongens en meisjes, kennen jullie dat spelletje? Mens, erger je niet!
Ik denk dat iedereen het wel kent! En wat is het moeilijk om je niet te ergeren.

Als de ander steeds een zes gooit, en jij op je plaats blijft staan. Als de anderen vervelend doen.

Of niet helemaal eerlijk! Het spel kan, bij mensen die zich wel ergeren, zomaar erin eindigen dat er ruzie komt en het bord omgedraaid wordt en pionnetjes op de grond belanden.  

De psalm zegt: Wind je niet op! Niet over slechte mensen, niet over mensen die kwaad doen. (vs 1)

Erger je niet aan wie slaagt in het leven, wie met listig is: oneerlijk steeds rijker wordt (vs 7)

Wind je niet op, laat je woede varen, erger je niet, dat brengt alleen maar onheil! (vs 8)

Kennelijk is dat de boodschap die je vandaag meekrijgt van de psalm.

Oké, er gebeurt van alles. Er is veel onrecht. Er lijkt veel oneerlijk. Maar maak je niet druk.

Ga je niet ergeren. Blijf rustig en wind je niet op!

[#3] Maar is er dan geen reden om je op te winden? Daarmee komen we bij de kernvraag van de Psalm.

Een Psalm over Gods leiding, zijn zorg en wat het voor zin heeft om te geloven.

Want merk je nou echt verschil tussen mensen die geloven en niet geloven?

Heb je er nu wat aan dat jij naar de kerk gaat, bidt, dankt en met God wil leven?

Of heb je er eigenlijk maar niets aan.

Soms lijkt het zo: word je er nu gezonder van dat je gelooft?

Word je er rijker van? Word je er gelukkiger van?

Wat geeft het geloof je?

[#4] De psalm is wel duidelijk dat er na dit leven verschil is.

Nu, in dit leven, zie je misschien nog niet wat het verschil is.

Maar uiteindelijk, op de dag van het oordeel zal het duidelijk worden.

Dat de ongelovige wel bloeit, en groeit, maar dat hij is als gras.

Het gras verdort. Zo’n gele vlakte wordt het. En de bloem valt af.

Hij is als een woekerende laurier (vs. 35): eerst is hij overal, maar dan is hij nergens meer te vinden.

Hij is als rook (vs. 20): het lijkt eerst heel veel, maar het duurt maar even het is helemaal verdwenen.

Na dit leven zal de mens die zonder God leeft niet meer bloeien.

Dan heeft hij geen toekomst, dan hoort hij niet bij God.

De psalm zegt heel duidelijk: voor straks maakt het wel degelijk wat uit of je gelooft.

Nu is er onrecht, gaat het mensen die niet geloven soms beter. Maar uiteindelijk komt er verschil.

Op het dag van het oordeel, zal God hij zich bij God moeten verantwoorden.

En wie het dan niet van God verwacht heeft geen toekomst.

Zal niet eeuwig leven, zal de nieuwe hemel en aarde niet bewonen.

[#5] Maar dat lost je vragen nog niet gelijk op. Het is fijn om te weten dat God redt.

Maar je gelooft toch niet alleen om in de hemel te komen?

Dat je gelooft om maar niet veroordeeld te worden en straks niet in de hel te komen?

Daarom is het goed om te kijken wat de psalm nog meer zegt.

Wat voor verschil maakt het nu al of je in God gelooft of niet?

Daarvoor letten we op de letter B (vers 3,4), C (vers 5,6) en D (vers 7,8) van de psalm

[#6] De Psalm wil niet dat je je opwindt, maar juist rust vindt.

De psalm zegt bij letter B: vertrouw op de HEER.

Vertrouwen houden is heel belangrijk. Dat je gelooft in God.

En let op dat er dan staat: Vertrouw de HEER!

Er staat niet: God. Niet God, als een soort lot.

Dat je van alles wat gebeurt zegt: dat is God.

Dat God een soort samenvatting is van alles wat je in het leven overkomt.

Er gebeuren mooie dingen, gewone en lastige dingen en je zegt dan: ‘dat is God!’

Dan is er weinig verschil tussen jou en iemand die in het noodlot gelooft.

Er staat: vertrouw op de HEER.

Jongens en meisjes, zie je dat dat woord met vier hoofdletters is geschreven?

Dat wil zeggen: er staat eigenlijk Jahwe. Ik ben die ik ben.

Vertrouw maar op de HEER, de God van het verbond, de God die er zal zijn.

Die juist in deze wereld binnengaat en de dingen op zijn kop kan zetten.

Die in Christus het lijden en de nood op zich genomen heeft.

Die de gang van de geschiedenis heeft doorbroken en de dood heeft overwonnen.

Dat je vertrouwt dat Hij je bij je is, er was, er is en er zal zijn.

Dat Hij in Christus Jezus het goede voor je zoekt en je leven leidt.

Dat, ook als het moeilijk is, Hij bij je is.

[#7] Daarvoor zegt de Psalm ook bij letter C: leg je leven in de handen van de Heer.

Die tekst kun je lezen als er een baby’tje is geboren.

Als ouders weet je nog niet wat er gaat gebeuren, maar zijn leven mag in Gods handen zijn.

Je kunt die tekst lezen als er moeite is, of juist als je dankbaar bent.

Je leven in de handen van de Heer leggen: met je vragen, met je ziekte, met je zorgen.

Ook bij een overlijden mag het een troost zijn, als je weet dat iemand zijn of haar leven in de handen van de Heer heeft gelegd.

Dat hij of zij zich afhankelijk wist van de HEER en van zijn zorg.

Zo mogen we heel het leven in Gods handen leggen.

Eigenlijk staat er: wentel je levensweg op de Heer.

Je komt het nog wel eens tegen als een wandspreuk.

Het is niet iets dat vanzelf gaat. Het is alsof je een grote steen moet duwen.

Alsof je die steen moet wentelen met kracht.

Met alles wat er gebeurt steeds weer naar God toegaan.

Niet krampachtig zelf eruit zien te komen.

Dan loop je vast in je vragen. Dan snap je niet hoe dingen soms lopen.

Dan wordt die steen een zware last die je amper kan dragen en waar je bijna onder bezwijkt.

Maar bij alles wat op je weg komt: op je werk, je gezondheid, je school en opleiding.

Als je er een nieuw seizoen begint: Wentel het op de Heer.

Leg het in de handen van de Heer en vertrouw op Hem.

Vertrouw erop dat Hij meegaat en dat Hij het zal maken.

Dat Hij geeft wat nodig is.

Dat Hij in ieder geval recht zal doen en zijn licht zal laten schijnen.

Het is het tegenovergestelde van je ergeren en je opwinden.

Het is je in vertrouwen overgeven aan God en het in zijn handen leggen.

Dat is sowieso beter voor je gezondheid: wind je niet op,

maar beveel je wegen aan wie het al bestuurt, zoals we straks zullen zingen.

Bij alle vragen die je bezig houden, geloven dat God wegen zal vinden waarlangs je voet kan gaan.

[#8] En dan de letter D: Wees kalm. In de oude vertaling staat: wees stil voor de HEER en verbeid hem (breng je tijd door bij de HEER)

De psalm spreekt dus niet alleen over later, maar ook al over het nu.

Je mag nu leren vertrouwen op de Heer, je mag nu je leven zijn handen leggen.

Ja, nog meer: je mag nu je geluk bij de Heer zoeken (vers 4).

Daarmee wordt bedoelt: je mag bij Hem zijn. Tijd voor hem maken.

Je mag ervan genieten om tot Hem te zingen,

alleen of samen met anderen en zijn naam groot te maken.

Je mag ervan genieten om te bidden en alles wat je bezig houdt bij hem neer te leggen.

Je mag gewoon stil voor Hem zijn en tijd met Hem doorbrengen.

Je mag de bijbel lezen en hem steeds beter leren kennen, ook in Jezus Christus.

Ik hoop dat je die liefde van God mag leren kennen:

misschien als je bij een hele groep mensen bent, misschien als je alleen bent.

Dat je diep in je hart de liefde van God voelt.

Wat je boven alle verdriet, leed, rouw uittilt, boven alle aardse vreugde.

Dat je je handen uitstrekt naar God. Dat je hem lief hebt met een onuitsprekelijke liefde.

Dat zijn vrede die alle verstand te boven gaat je hart mag vervullen.

Zo mag je stil zijn voor God: stil, mijn ziel, wees stil

en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen.

Dat is het verschil tussen met de slechte mensen in deze psalm.

Het is geen psalm je leert: als je goed doet, zal het je goed gaan.

En als je pijn en moeite overkomt zul je wel wat verkeerd hebben gedaan.

Met zulke simpele redeneringen kwets je anderen.

Werd Job gekwetst door zijn vrienden, toen hij alles kwijt was.

God is niet in zulke simpele redeneringen te vinden.

Maar wat deze psalm wel zegt is:

Het verschil is of je in je leven leert vertrouwen. Of je los kunt laten en over kunt geven.

Geloof je dat God er is, en met je meegaat. Dat Hij, ook door kwaad heen, je wil leiden?

Wie zijn leven in Gods handen legt, wie in hem gelooft: mag zich geborgen weten.

Wie zich ergert, wie zich afzet, wie niet van God wil weten, draagt uiteindelijk geen vrucht.

[#9] En juist door dan zo op God te vertrouwen, mag je in je daden het goede laten zien.

De psalm roept op om het goede te doen. Te leven met oog voor God en je naaste.

De rechtvaardige heeft misschien niet veel, maar wat hij heeft houdt hij niet voor zichzelf.

Hij helpt anderen: nodigt ze aan tafel of leent het geld uit. Zo is hij in een kleine kring tot zegen.

Daarom zegt de Psalm: beter het weinige dat een rechtvaardige heeft, dan de rijkdom van talloze zondaren.

De mond van de rechtvaardige spreekt wijze woorden.

Zijn tong spreekt gerechtigheid. Hij draagt de wet van God in zijn hart.

Zo mag je tot zegen zijn. Ben je niet jaloers op anderen, hoop je niet dat de vijand ten val komt.

Ben je niet blij als die man die jou het leven zuur maakt bijna onder de auto komt.

Zo leer je hier al iets van de liefde voor vijanden, die Jezus ons leert.

De Here Jezus zelf sluit ook sterk aan bij deze psalm als Hij zijn onderwijs begint.

Deze psalm benadrukt steeds opnieuw dat je uiteindelijk het land zal bewonen.

Jezus zegt ook dat je de aarde zult beërven, bezitten. Als je zachtmoedig bent van hart.

Als je die houding leert door de omgang met Hem. Als je de minste weet te zijn en je leven in Gods handen legt.

Dat je nederig bent, en je niet opwindt en ergert.

Misschien vraag je je af: kan ik dat? Ik met mijn karakter?

Dat vraagt oefening. Ik weet niet of het helpt om vaker ‘mens, erger je niet te spelen’.

Misschien is dat iets om deze zondag eens met elkaar te doen.

Maar het belangrijkste is om het te oefenen in je dagelijks leven.

Om elke dag weer God daarom te bidden. Op je knieën gaan. Je klein maken. Je zegeningen tellen.

Dat delen met anderen en zo je geloof en vertrouwen uitdragen.

Soms struikel je, maar mag je bij God komen en vragen om vergeving.

Soms is er veel verdriet en moeite, bid om kracht dat je het bij God neer mag leggen.

Zo mag je een licht zijn op de kandelaar en iets van de vrede van God laten zien.

En dan mogen we eindigen, zoals de psalm eindigt, met een vaste belofte.

De Heer heeft altijd geholpen en bevrijd, dat is de conclusie van de psalm.

Hij bevrijdt van de zondaars.

Hij redt hen. Want … de rechtvaardigen schuilen bij Hem! Amen


Zondag 46 – Bid Abba, Vader

september 2, 2019

Preek gehouden in Heemse, 1 september 2019
Tekst: Zondag 46

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[#1] Hoe moet je bidden? Die vraag is niet één, twee, drie te beantwoorden.
Bidden gaat niet vanzelf. Bidden kan sleur worden, bidden kan een gewoonte worden.
Soms zoek je naar woorden, of bid je zomaar hetzelfde.
Je vraagt je af of het wel zin heeft; of God naar jou wel wil luisteren.
Of je niet tegen de lucht praat.
Komende tijd willen we in de middagdiensten luisteren naar Gods boodschap over het gebed.
Hoe wil Hij dat je je het gebed begint.
Wat zeg je tegen God, hoe spreek je Hem aan?
Juist vanuit de vraag hoe je je gebed begint, leer je veel van wat bidden is.
Of het praten is tegen een afstandelijke verre God, of dat Jezus juist je vriend is.

In Lucas 11 vinden we een korte vraag van de leerlingen: Heer, leer ons bidden.
Ze zien dat de Here Jezus zelf aan het bidden is.
Vooral Lucas noemt regelmatig dat Jezus bidt: Jezus bidt bij zijn doop.
Na zijn optreden, trekt Hij zich regelmatig terug op eenzame plaatsen.
Soms bidt Hij een hele nacht.
Ze zijn benieuwd hoe je dan goed bidt. Leer het ons, Jezus!
Iemand zei: eigenlijk is dit ook al een gebed. Je mag Jezus alles vragen.
Wat de leerlingen hier doen is eigenlijk zeggen: Heer, leer mij wat ik moet zeggen.
Leer mij wat ik, als ik mijn handen vouw, kan vragen.
Heer, geef mij de woorden in mond om de juiste dingen te vragen.

[#2] Wanneer Jezus dan antwoord geeft, dan zegt Hij. Als je bidt, zeg dan: ‘Vader’
In het leesrooster stelde ik al de vraag: wat past het beste als we God aanspreken?
Danielle en Herman zijn net vader en moeder voor Thomas geworden.
God komt in de bijbel voor een als Vader, die liefdevol voor zijn kinderen zorgt.
God is als een moeder die haar kind zal troosten.
God is tegelijk ook machtig, hoog verheven: een strijder!
Wanneer je Joodse gebeden ziet dan klinkt daar vaak lof op de grote God in door.
De heiliging van Gods naam. Loven en prijzen!
Dat is mooi en goed, en je kan daar veel van leren voor je gebed.
Dat komt ook in het Onze Vader naar voren: uw naam worde geheiligd.
Maar de leerlingen, die een Joodse opvoeding hadden bij de Rabbijnen.
De leerlingen die Johannes hadden meegemaakt: leren van Jezus iets nieuws.
Jezus is de zoon van de Vader, en daardoor mag jij een kind van God zijn.
Hij stierf voor onze zonden, hing aan het kruis.
Daardoor ben je kind van God zijn. Mag je altijd tot Hem komen en praten.
Als een kind tot een Vader. En juist daasrom mag je vragen wat je nodig hebt.
Heer geef ons ons dagelijks brood. Geef mij eten, drinken, een dak boven mijn hoofd.
Zorg voor de kleine Thomas en geef dat hij in gezondheid op mag groeien.
Zorg voor degenen die ziek zijn en een operatie moeten ondergaan.
Geef eten, drinken, gezondheid. Geef kracht aan ons lichaam.
Maar zorg ook voor onze ziel en ons hart. Dat we geestelijk brood krijgen.
Brood waar je geen honger meer van krijgt. Dat u ons hart vervuld.
Dat we rust vinden bij U als er pijn is van een overlijden.
Dat onze kleine kinderen leren bidden en de bijbelverhalen horen.
Zo leren hoe God een goede vader is.
Dat onze oudere kinderen geloven en uw waarheid en liefde hun leven lang meenemen.
Dat U ons beschermt tijdens ons komen en gaan, tijdens ons reizen.
Je mag praten als een kind tot Vader! Je mag alles vragen wat je nodig hebt.

[#3] Maar vraag God dan ook! Vergeet niet om het te vragen.
Als er problemen zijn op je werk. Als er spanning is in je relatie.
Als je de nood van vluchtelingen ziet, de financiële moeiten bij vrienden.
Als je je zorgen maakt over de natuur, als je dieren een vreemde ziekte krijgen.
Jezus vertelt er gelijk een voorbeeld bij, over hoe je God alles mag vragen.
Over hoe dat zin heeft. Ook vroeger hiep men elkaar:
Net als wanneer je een cake aan het bakken bent en je hebt een ei nodig …
Stel je voor er komt midden in de nacht iemand bij je.
Hij heeft niet geappt, niet gebeld, hij staat gewoon voor je deur.
Dat gebeurde toen, toen er nog geen telefoons waren, wat vaker dan nu.
Stel je voor, je hebt geen brood, niets te eten in huis.
Wat zou je doen als je buurman of buurvrouw opeens midden in de nacht je wakker belt?
Hier lezen we dat die buurman het helemaal niet leuk vond. Val me niet lastig, midden in de nacht!
Ik slaap al, mijn kinderen slapen al. Je maakt iedereen wakker en morgen moet ik er weer vroeg uit.
Maar zijn vriend blijft aandringen: kom op, help me nou.
Jezus zegt: zeker weten dat die vriend het dan zal geven,
als was het alleen al omdat hij zich schaamt dat hij eerst zo reageerde.
Dan zal God je helpen, niet uit ergernis, of schaamte, maar uit liefde.
Het heeft zin om te vragen. Het heeft zin om aan te dringen.

Daarom zegt Jezus vraag, zoek en klop.
Eerst vragen: vragen staat vrij. Er is een God die hoort. Hij kan helpen.
Bidden is niet: wat meedelen, voor jezelf ordenen, therapeutisch over dingen nadenken.
Nee, je vertelt het tegen Iemand. Tegen God in de hemel. Je mag een antwoord verwachten.
Nog wat sterker zegt Jezus: zoek. Als je zoekt, dan vraag je niet alleen om iets.
Je vraagt niet waar je sleutels liggen. Je gaat ook zoeken en actief bezig.
Je gaat God opzoeken: je opent je bijbel, je ontdekt wie God is en wil zijn.
Je komt naar de kerkdiensten om van Hem te leren. En het belangrijkste:
Je zoekt een manier van leven, zoals past bij God.
Tenslotte ga je ook kloppen: aandringen. Vragen.
God belooft: Ik zal de deur open doen.
Ook al is het soms later dan gedacht. Is het anders dan gedacht.
Ik hoor je gebed en zal naar je luisteren. Ik ben je hemelse Vader.
Keer op keer verzekert Jezus in dit gedeelte dat God je hoort en zijn belofte na zal komen!
Vergeet dan niet te bidden!

[#4] Waar kun je dan overal voor bidden?
Je mag alles vragen, maar let er wel op dat er staat ‘Onze Vader’.
Je bidt tot God niet puur voor jezelf. Je bidt samen met je familie, kerkgezin en anderen.
Je bidt voor dingen die niet alleen goed voor jou zijn, maar ook voor de wereld.
Het is niet eigen wensen, eigen sportclub, eigen volk eerst.
God is niet een God die er puur is voor jou. God is een God voor heel de wereld.
God is verheven in de hemel. En dat is het tweede punt dat je gebed richting mag geven.
Het Onze Vader leert ons om los te komen van te veel ik-gerichte gebeden.
Daarom is het goed om dit regelmatig te bidden. Het verrijkt je gebed.
Probeer dan ook maar eens zo’n gebed te bidden en te herhalen in eigen woorden of toegepast op je eigen situatie. Door concreet een keer je zonden te noemen, te noemen waar je God voor prijst en zijn naam voor heiligt of te zeggen welk brood jij nodig hebt.
Wanneer je zo door het onze Vader gericht bent op de hemel zie je steeds de grootheid van God.
Uiteindelijk is het doel, dat de hemel op aarde komt.
Dat de verheven Heer, die alles kan, en troont in de hoogste hemel, hier onder ons woont.
Laten we steeds de komst van zijn rijk voor ogen hebben.
Toets daar je gebeden maar op: als ik iets vraag,
is dat dan ook goed voor mijn naaste en draagt het bij aan de komst van Gods nieuwe rijk?

[#5] Ik merk dat jongeren het soms wel lastig vinden om te bidden.
Als je thuis christelijk bent opgevoed, hebben je ouders meestal gebeden.
Een kind kan soms heel vrij en open bidden: soms als voorbeeld.
Voor een konijn, maar ook voor een zieke opa.
Wat een kinderlijk vertrouwen soms.
Soms kunnen kinderwoorden zo bemoedigen.
Dat vast vertrouwen: Oma is nu toch in de hemel.
Wat is het mooi als kinderen het Onze Vader geleerd hebben en bidden.
Als je ouder wordt kan het soms lastig zijn om te bidden.
Praten met God als Vader. Maar wat als jouw eigen vader of moeder amper tijd voor je maken?
Wat als je beeld van een vader, door je eigen vader en moeder, heel negatief is.
In het beste geval zijn aardse vaders een zwakke afspiegeling van de vader in de hemel.
Wat mooi dat Jezus daarbij aansluit: Vaders zijn onvolmaakt, zijn niet perfect.
Maar het gaat helemaal tegen het vadergevoel in om je kind een slang, steen of schorpioen te geven.
Dan zal zeker God ons geven wat goed voor ons is.

Nee, dan krijg je niet precies wat je vraagt. Je mag alles vragen: bidt maar wat je nodig hebt.
Bid maar voor wat je graag wil. Maar als jij aan je vader iets vraagt, krijg je het ook niet altijd.
Je krijgt niet altijd die legoauto, spelcomputer, wandelwagen die je vroeg.
Maar je ouders willen je wel iets goeds geven.
Jezus zegt hier: God geeft zijn Heilige Geest.
In Matteüs staat: God zal het goede geven.
Ik heb mij vaak afgevraagd wat je dan precies aan de Heilige Geest hebt, als je allerlei vragen stelt aan God. Maar als je dit naast elkaar ziet staan, wordt het wel duidelijker.
De Vader geeft het goede, de Vader geeft de Heilige Geest.
De Heilige Geest is het goede, is het beste wat je kan overkomen.
Dat is de vrede van God in je hart en in je leven krijgen. Waardoor je rust krijgt en vertrouwen.
Waardoor je Christus in je hart laat wonen. Bij alle verdriet en tegenspoed, maar ook bij alle voorspoed.
Dan houd je eraan vast dan dingen geen toeval, noodlot, geluk of pech zijn, maar dat je leven geborgen ligt in de hand van God, jouw hemelse vader.
Die zoekt wat goed voor je is. Zoals van de week iemand zijn: hoe het ook komt, het komt goed!
Dat je het vertrouwen dat je mag hebben als je de hemelse vader kent. Amen


Romeinen 12 – Ik geef mijzelf voor U!

september 2, 2019

Preek Heemse, 2 juni 2019
Tekst: Romeinen 12:1-8

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[#1] Ik weet niet of je wel eens naar ‘The Voice’ kijkt of naar het Eurovisiesongfestival. Als je daarnaar kijkt dan is dat een soort talentenjacht. Sommigen mogen zingen en meedoen, sommigen bakken er niets van en druipen teleurgesteld af. Anders schitteren op het podium en worden gekozen. Ze gaan op tournee en worden beroemd. Zou je kunnen zeggen: degenen die hier voorin de kerk zitten zijn zulke sterren: zij mogen nu deze plek innemen en straks op het podium zitten?
[#2] Of is het meer zoals van de week op de app van de voetbal. Het seizoen is weer voorbij, de kleren moeten worden ingeleverd, maar ze moeten dan ook schoon zijn. Wie regelt dan dat die kleren gewassen worden. Gelukkig is er iemand zo lief is om aan te bieden de kleren wel te wassen zodat ze makkelijk in één keer ingeleverd kunnen worden. Degene is niet zozeer uitgekozen, maar staat straks wel de vieze kleren in de wasmachine te stoppen en de shirtjes op te hangen. Zou je daar de ambtsdragers mee kunnen vergelijken: als er niemand is, dan willen zij het wel doen?
Je snapt dat beide voorbeelden mank gaan, al zit in beiden een kern van waarheid. Maar wat betekent het dan om samen een kerk te vormen, waarin taken gedaan worden, waarin iedereen verschillende dingen goed kan? Waarbij sommigen een ‘grote ik’ hebben, anderen zich niet gezien voelen, een derde heel enthousiast is, maar een vierde teleurgesteld zich terugtrekt. Wat is het verschil tussen de gemeente, en de muziek, sport of hobbyclub? Hoe kun je als gemeente voorkomen dat je wegzakt, maar dat je het juist volhoudt en tot bloei komt en een levende, stralende gemeente bent?

[#3] U gaf uzelf voor mij, ik geef mijzelf voor U
1. Als offer
2. Binnen het lichaam
3. Met mijn gaven
[#4] Het eerste wat Paulus ons hier leert, is dat je plek innemen in Gods kerk te vergelijken is met een offer. Wat is een offer? Dan zou je een bokje, bijvoorbeeld uit het dierenpark hier, meenemen en dan gingen we dat hier bij de kerk slachten en offeren, bijvoorbeeld daar bij de Kelder.
In Israël deden ze dat bij de samenkomst.
De Romeinen deden dat ook: je gaf iets van jezelf en je hoopte dan dat God jou zou helpen. Hier in Nederland zijn ook nog wel altaren gevonden, bijvoorbeeld dat ze dan een goede overtocht naar Engeland zouden hebben.
[#5] Paulus vraagt nu dat je ook een offer gaat brengen.
Maar daar hoef je niets voor mee te nemen, behalve dat je jezelf meeneemt.
Dus je armen, je voeten, je hoofd, heel je lichaam.
En dan niet alleen je huid en lichaamsdelen die je aan kan raken, maar ook je gedachten, je verstand, je wil: jij, zoals je bent, met wat je kunt.
Zo lazen we dat net: broers en zussen, stel u als een levend, heilig en een god welgevallig offer in zijn dienst.
Dat je dus zegt: Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan U eer.

Dat is dan niet iets wat God vraagt van sommigen:
ieder die bij God wil horen, wordt gevraagd en opgeroepen om zichzelf helemaal te geven tot eer van God.
En dan geen offer waar je je neus voor dichtknijpt vanwege de stank en viezigheid, maar dat echt lekker ruikt. Een term die gebruikt werd voor de heerlijke wierookoffers in de tempel. Een heilig offer: zoals een Israëliet vroeger niet dat lammetje met een gebroken poot mocht geven, maar het beste moest geven, zo vraagt God om iets moois aan hem te geven. En dan ook nog levend: je geeft niet iets, je geeft jezelf aan God.

[#6] En ja … dat voelt soms wel eens echt als een offer. Het vraagt iets van jezelf. Wat kies je liever: lekker een middag gamen, of iets doen voor die buurvrouw die de hele dag alleen is? Een avond lekker niets doen en op de bank hangen, of op bezoek gaan bij diegene die net zijn moeder verloren heeft? Geef je je geldt uit aan een nog mooiere tuin of een betere vakantie, offer je je geld voor de vluchtelingen? Ga je gezellig bij je vertrouwde familie en vrienden op bezoek, of ga je na kerktijd een keer naar diegene die je niet gezien hebt?

[#7] Maar … zo kom je toch zomaar in de sfeer van ‘moeten’?
Dan is geloven toch vooral veel geven en hopen dat je iets terugkrijgt?
Dan ben ik op een gegeven moment toch gekke henkie die alles kan doen?

Zo praat Paulus er helemaal niet over. Hij zegt juist: Pas je niet aan aan de manier van denken van deze wereld. Je neemt heel makkelijk over van je vrienden, buren, mensen, ook kerkmensen wat leuk, lekker en belangrijk is. Dat je aan jezelf moet denken en jezelf moet ontwikkelen en tot je doel moet komen. Je doet zomaar mee met de laatste hypes, trends, modes, muziek, manier van denken. De manier van denken van mensen die alles van deze wereld verwachten en niet weten dat ze een nieuwe wereld krijgen. Je kunt zelf gebaren, vuile woorden, vloeken, opvattingen over seks, macht en bezit overnemen. Dat je je helemaal aanpast en zelfgericht bent. Dat je niet wil offeren.
Paulus start heel ergens anders. Hij heeft gezien dat we geliefd zijn. Niet om onze offers, niet om wat we doen, maar puur uit genade. Je hoeft het niet te verdienen met de wet. Jij mag, met alles wat je meegemaakt en gedaan hebt, voor God leven! Hij heeft gezien wat Jezus voor ons over had. Echte liefde: Hij gaf zijn leven aan het kruis, als het volmaakt offer, om voor je zonden te betalen. Hij had dorst, leed pijn, werd verlaten, had het moeilijk, om jou gelukkig te maken. Hij is zo enthousiast: hij zingt wat een wijsheid, wat een rijkdom, wat een liefde, tot in eeuwigheid. Als je zo aangeraakt bent: verander dan van binnen en ontdekt wat Gods wil is. Heer U gaf uzelf voor mij, ik geef mijzelf aan U!

[#8] 2. Binnen het lichaam
Om goed duidelijk te maken hoe je met elkaar aan elkaar verbonden bent in de kerk, vraagt Paulus om over de gemeente als een lichaam te denken. Wat is het nu het verschil tussen de buurt waar je in woont, de muziekvereniging, het land aan de éne kant en de kerk aan de andere kant? Dat is dat de kerk een lichaam is. Wanneer je dat gaat zien ontdek je een paar dingen:
– Wat maakt ons één, wat bindt ons samen?
Dat ieder verbonden is aan de Here Jezus.
Hij is zeg maar het hoofd van het lichaam.
Wanneer je dat vergeet, wordt de gemeente los zand. Dan heb je niet die verbinding. Maar als je zelf verbonden bent met Jezus, door gebed, door Bijbellezen, door zijn Geest, dan bindt dat je samen.
Hier in Heemse, maar ook wereldwijd. Dat voel je als je in het buitenland komt of als buitenlandse christenen hier zijn. Door de doop zijn we gedoopt tot één lichaam en wat mooi dat die doop vorige week en vanmiddag ook bediend mag worden: je hoort er echt helemaal bij! Je bent gezien door Jezus Christus, je mag er helemaal zijn.
– Je bent elkaars ledematen: voor elkaar gegeven! Niet alleen een lijntje met God, niet zondag de preek horen en snel naar huis rennen. Maar ook die band met elkaar en inzet voor elkaar!
– Paulus zegt erbij: niet elk lichaamsdeel heeft dezelfde functie. Iedereen is anders. Een hand is geen voet, en een hart is geen hoofd. Ze hebben ook allemaal een ander doel. Zonder ogen struikelen de voeten zomaar, zonder hart kan een arm niets pakken, zonder zenuwen krijg je geen waarschuwingen. Ieder deel heeft zijn eigen functie. En dan kan een neus misschien heel klein lijken, maar wat is het lastig als je niet kan ruiken. Als je niet gewaarschuwd wordt tegen bedorven voedsel of tegen een gaslucht. Paulus zegt dit, dat elk lichaamsdeel anders is, omdat mensen zich zomaar met elkaar gingen vergelijken. Dat ze zichzelf belangrijk vonden en groot gingen denken. Ze hadden een ‘dikke ik’ en waren ‘Mr. Big’, ze zetten zichzelf vooraan. Maar je moet niet zelf een meetlat maken en dan kijken hoe goed je bent. God vraagt dat je jezelf afmeet aan zijn genade. Je moet jezelf niet hoger inschatten dan je bent zegt Paulus: Ik hoop ook dat je dat leert zien. Je kunt niet alles. Als gemeentelid niet. Als ouderling niet. Als diaken niet. Jij kunt een ander niet bij de kerk houden. Jij kunt misschien niet makkelijk bidden met een ander. Jij kunt misschien niet zo goed tijd vrijmaken. Jij ziet misschien slecht wat iemand nodig heeft. Jij bent misschien beschadigd of gekwetst en denkt min over jezelf. Of je denk misschien makkelijk slecht over anderen. Maar leg de lat, de meetlat dan niet te hoog. Denk niet: ik moet dit en dat allemaal kunnen. Wij zijn er zo goed in om anderen als voorbeeld te nemen. Dan brandt je af. Dan stop je. Denk volgens de genade: Jezus vraagt van mij te doen, wat hij mee eerst gegeven heeft. Wat ik kan. Op mijn plaats met mijn talenten. [U gaf uzelf voor mij, van daaruit wil ik mijzelf aan U geven.] Als ieder deel van het lichaam zijn eigen ding doet: dan komt het lichaam tot zijn doel, dan zit je lekker in je vel en dan kan de gemeente groeien en bloeien.

3. Met mijn gaven
Vandaag krijgen we nieuwe ambtsdragers. Niet als uitblinkende sterren, niet als mensen omdat niemand anders wil: nee, ambtsdragers, bij wie gaven zijn gezien om zich in te zetten in de gemeente. Gaven, charismata, zoals Jezus die door de Geest uitdeelt. Daarbij denken we niet aan natuurlijke gaven: zoals hard rennen, goed schilderen, technisch inzicht, goed autorijden, mooi handwerken. We denken aan de extra gaven van de Geest: wat je in geloof en door gebed van God ontvangt om in te zetten voor anderen binnen en buiten de gemeente. En dat sluit waarschijnlijk wel aan bij wat je goed kan. En het mooie is dat Paulus dan in zijn lijstje van zeven gaven niet alleen kijkt naar de ambtsdragers. Iedereen heeft gaven. Mannen en vrouwen, of je nu 5, 35 of 75 bent. Of je nu lang of kort op school hebt gezeten. Of je nu veel verdiend of weinig. Of je het druk hebt of tijd over. Of je nu gebukt onder lasten gaat of juist opgewekt. Of je nu gezond bent of ziek. God schakelt iedereen in. En daarbij mogen de ambtsdragers vragen, stimuleren en soms bijzondere taken op zich nemen.
Kijk maar eens waar jij je in herkent: Paulus noemt drie helpende gaven. Weggeven, bijstand verlenen en barmhartig zijn. Echt gaven voor diakenen, maar eigenlijk voor iedereen. Het bijstand verlenen: dat is misschien iets meer voor wie echt een diaken is, dat gebeurd in georganiseerd verband. Maar dat kan ook de wijkcoördinator doen of iemand anders die een rijrooster maakt, een bezoekrooster, die coördineert dat naar elkaar om wordt gezien. Wat mooi als er kleding, voedsel of geld wordt ingezameld. Maar allemaal mogen we weggeven en anderen helpen. Je geeft aan een collecte, je helpt iemand die niet rond komt: God geniet ervan, als je dat doet uit dank. Niet om er wat voor terug te krijgen, en niet omdat het moet. Ook al is iemand helemaal niet gelovig, gaat niet naar kerk, heeft zichzelf in de nesten gewerkt, kan iemand het nooit teruggeven. Wie geraakt is door de liefde van Christus. Wie ziet wat hij deed, die mag blij en vrolijk uitdelen van wat hij heeft of van wat anderen gegeven heeft.
Daarnaast noemt Paulus ook drie meer lerende taken: profeteren, onderwijzen en leiding geven. Als je uit de kinderbijbel voorleest, als je vereniging leidt, als je praat over het geloof dan ben je aan het onderwijzen. Ook hier hoef je echt niet gelijk naar de ouderling of dominee te kijken. Ja zij mogen zich verdiepen in de bijbel, mogen de woorden van God naar vandaag vertalen, afgelopen maandag zaten we met elkaar te zoeken hoe we leiding geven als het gaat om richten we het werk in en ook hoe we bijbels en liefdevol met homofiele broeders en zusters omgaan. Kijken we hoe we mensen kunnen bereiken die zich niet gezien voelen. Juist het leiding geven, vraagt dat je verantwoordelijkheid neemt, dat kan een last zijn en kun je op bevraagd worden: doe het met volle inzet.
Zo mag iedereen zijn plek innemen in de gemeente. Geloven is niet alleen verbonden zijn met Jezus, het is in actie komen en het is met elkaar verbonden zijn. Je gaat jezelf geven en offeren en neemt je plek in in het lichaam. Daarbij is het centrale wat het werk binnen de gemeente mag typeren dat je troost. Daarmee kan de Heilige Geest ook aangeduid worden: Hij is de trooster. Letterlijk iemand die je erbij roept. Hij wordt ons door God gegeven om je te helpen. Het is door zijn kracht, en niet uit eigen kracht dat je je plek mag innemen. Dat je zelf erbij geroepen kan worden: om te troosten, te helpen, te leren, te corrigeren. Ik hoop dat je zo zelf, steeds biddend je openstelt voor de Geest. Als ambtsdrager, als jongere, als oudere. Dat Hij door je heen mag werken en dat je zo mag merken hoe Jezus zich gaf voor jou. Dan gaat de gemeente steeds meer groeien en bloeien tot eer van God en als licht in de wereld! Amen


Galaten 3 – Hoe lees je het Oude Testament?

september 2, 2019

Preek gehouden Heemse, 14 juli 2019
Tekst: Galaten 3:1-5,15-22

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
[#1] Een meisje kreeg verkering met een jongen die niet naar de kerk ging en thuis aan tafel lazen ze uit de bijbel teksten over overspel. ‘als iemand overspel pleegt moet ze voor de deur van het huis gestenigd worden’, staat er in Deuteronomium. Haar vriend vroeg: geloven jullie dat echt?
Op de televisie worden er bij Pauw citaten uit het OT gelezen over ‘de hele stad moet worden uitgeroeid’. Kijk maar, zeggen ze dan, niet alleen moslims, maar ook christenen hebben geweldsteksten. Als christen zeg je dan misschien: ja maar dat is het Oude Testament. Dat doen we zo niet meer …

Je kunt je afvragen of we het O.T. nog wel nodig hebben.
Het wordt toch niet voor niets ‘oud’ genoemd. We hebben nu toch het Nieuwe?
Jezus is toch gekomen als onze redder?
Het Oude Testament is toch de wet, nu hebben we toch genade?
Het Oude Testament gaat toch over toorn en boosheid, het NT toch over liefde?

En al die aanwijzingen in het Oude Testament…
Als je leest over hoe de offers gebracht moeten worden en de tempel gemaakt.
Hoe de priesterkleren gemaakt worden en welke dieren er geofferd moeten worden.
Als je leest over dat je geen rund en ezel samen voor een ploeg mag spannen, dat je de moedervogel niet van het nest mag halen, dat je als je een huis bouwt een balustrade er omheen moet bouwen, dat je de wijngaard niet met twee soorten zaad in mag zaaien.
Kunnen we dat deel niet beter dicht laten en ons concentreren op Jezus?

[#2] Het is altijd een spannende vraag, en daarom gaat de Geloofsbelijdenis daar in art. 25 ook op in. Want ook al ben ik zelf zeer geboeid door het Oude Testament (ik schreef een boekje over Deuteronomium en Jeremia, studeerde een paar maanden in Engeland alleen op het OT), toch kun je het OT ook te belangrijk maken.
* Dat je inderdaad teveel bij de wetten en regels blijft staan (Paulus waarschuwt de Galaten ervoor),
* dat je teveel letterlijk leest en dingen verwacht van de aardse staat Israël of het aardse Jeruzalem,
* of dat je nu nog gaat werken met offers, priesters enz. Ik was in Italië in een Katholieke Kerk. Het draait veel minder om Jezus, maar veel meer om het offers, reinigingen, liturgische handelingen en vaste formules.
Art. 25 helpt ons om op een juiste manier het evenwicht te houden tussen OT en NT. We letten op de volgende punten.
Lees het Oude Testament gericht op Christus
1) Je ontdekt zo hoe God verlossing wil geven
2) Je krijgt zo bevestiging van je geloof
3) Het helpt je om je leven goed in te vullen
1) ontdek hoe God verlossing wil geven
We lezen het Oude Testament omdat we daarin God beter leren kennen.
Je leert hoe de aarde gemaakt is. Hoe de zonde in de wereld kwam.
Je leert hoe God zijn genade toont en Abraham opzoekt.
Dat Abraham door geloof in Gods belofte gered kan worden.
Niet door de wet, maar door de genade. Dat is de basis. De wet komt 430 jaar later.
Het is niet door zijn werken, door zijn daden dat hij gered kan worden.
Net als jij niet door zo goed mogelijk te leven gered kan worden.
Je ziet hoe God met Abraham meegaat en dat gevraagd wordt dat hij vertrouwt op wat Hij beloofd heeft.
Vraag je dan maar af: verwacht ik het in mijn leven ook van Gods genade?
Dat ik weet dat God van me houdt, niet om wat ik presteer, maar omdat ik zijn kind ben?

Ook in de offers in de tempel zie je iets van Christus.
God wil, wanneer het verkeerd gaat tussen hem en de mens, dat het goed gemaakt wordt. Dat er vrede komt.
Dan moet er betaald worden. Zo erg vindt God de zonde.
Er moet bloed vloeien. Een bokje moet geslacht worden.
Een dier moet sterven. God vindt de zonde erg.
En tegelijk … zo’n dier kan niet betalen. Het wijst vooruit naar Jezus die voor ons betaalde aan het kruis. Hij werd het volmaakt offer. Zijn bloed stroomt door de straten van Jeruzalem.
Vraag je dan maar af als je dat leest: besef ik voldoende hoe erg God de zonde vindt. Hoeveel Jezus geleden heeft aan het kruis, om mijn straf te dragen. Zie ik die liefde van Jezus?

Ook in de Psalmen zie je hoe de gelovige met God worstelt.
Hij gaat gebukt onder de zonde en straf. Je ziet er iets van Jezus in.
Maar je leest ook vaak iets van verlangen. Daar heb ik de psalmen van vandaag ook op uitgekozen. Een verlangen van het weer goed hebben bij God.
Een verlangen naar Gods heiligdom: de plaats waar God woont.
Zo was de tempel een beeld van hoe God bij de mensen wil wonen.
Dus aan de ene kant: een gebukt gaan onder je zonde en schuld.
En tegelijk een zien op dat er toch verlossing mogelijk is. Dat God genade kent.
Die omgang met God mag steeds door de psalmen gevoed worden.
Wat hou ik van uw huis! Ik zie uit naar U! Ik verlang naar U!
Als je zo de psalmen leest: ontdek je dan dat dit de God is met wie je elke dag mag praten. Die al eeuwen met zijn volk meegaat. Psalmen die je op alle momenten van je leven mag bidden en die met je meegaan?

Zo noemt de NGB het OT een schaduw van de Christus. Zoals je wanneer je de schaduw van een boom ziet, je veel kan ontdekken en zien over hoe die boom eruit zal zien, maar het in het niet valt bij de echte boom. Dan weet je pas echt je die er uit ziet.
Of wanneer je verkering hebt en je hebt een foto van je vriend of vriendin hangen dan kijk je misschien naar die foto. En je denkt aan hem of haar en je verlangt om samen te zijn. Maar wanneer je bij elkaar bent dan is het anders. Dan blijf je niet naar de foto kijken, dan zie je elkaar echt. Zo is het ook wanneer Christus gekomen is. Je gooit de foto niet weg, maar het belangrijkste is dat je nu Jezus zelf hebt leren kennen.

2) Je krijgt zo bevestiging van je geloof
Wanneer je leest in de bijbel en ook het Oude Testament erbij leest, zie je steeds beter dat de bijbel echt betrouwbaar is. De koran kent maar één schrijver, maar de bijbel kent er velen. De eeuwen door hebben mensen met God geleefd, hebben woorden die ze door de Geest ontvangen hebben opgeschreven. Samen vormen die boeken een eenheid: het gaat over dezelfde God die al de eeuwen met zijn volk meetrekt. Die te vertrouwen is, ook als het soms moeilijk is of tegenzit. Daarom gebruiken we de getuigenissen om, zoals art 25 zegt, ons geloof te bevestigen. Dat wil zeggen: stevig te maken, van een fundament te voorzien.
Daarbij kun je met name denken aan alle beloften die gedaan zijn over de komst van de Messias.
God beloofde aan Adam en Eva dat er een strijd zou komen, maar ook dat de overwinning er zou zijn.
God beloofde aan Abraham dat door zijn nakomeling alle volken gered zouden worden. Van David zou altijd een zoon op de troon zitten.
De profeten spreken over de maagd die zwanger zou worden. De bijbel staat vol met beloften die hun vervulling vinden in Jezus.
Zelf begint Jezus aan de Emmaüsgangers ook te spreken over de wet en de profeten hoe die van Hem spreken. En Hij wijst erop dat het oude testament op Hem gericht is (Joh 5:39): de Farizeeën bestuderen de schriften, maar ze zien niet waar het om gaat. De schriften getuigen over Jezus.

Denk bijvoorbeeld ook aan het verbond dat God met Abraham sluit. God geeft zijn belofte. Hij verbindt zich aan zijn volk. Hij laat zien dat hij met zijn volk om wil gaan. Op dat verbond mag Abraham steeds steunen. God geeft de wet op de Sinaï. De woorden van het verbond. Niet om daarmee een andere weg tot redding te wijzen, maar om het volk juist erop te wijzen dat het de genade nodig heeft. Mozes treedt op als een middellaar tussen God en zijn volk. Zo helpt God zijn volk. Later komt er de grote middelaar Jezus Christus dan is de wet helemaal vervuld.
In verschillende personen zie je zo dan al iets van Jezus. Maar nooit zo volmaakt als Jezus zelf zou zijn. In die zin is er het verlangen naar de volmaakte redder: Jezus Christus. Door de doop wordt je in het verbond met hem opgenomen. Een nieuw verbond, waarin duidelijk wordt dat je een kind van God mag zijn.

Een beeld dat hier mooi bij past is het beeld van een bloem. In het OT zie je dat de bloem nog in knop staat, maar in het NT loopt die bloem uit. Je ziet alle pracht en kleuren in wanneer Jezus is gekomen, maar dat wil niet zeggen dat die knop niet mooi was. Het is dezelfde knop van dezelfde bloem. Juist wanneer je weet wat een mooie bloem eruit gekomen is, mag je ook het verlangen zien wanneer je die knop bestudeert.

3) Het helpt je om je leven goed in te vullen
Veel van de regels en inzettingen van het OT hoeven wij niet meer te houden.
Als het gaat om de wetten van hoe er offers gebracht worden en over de inrichting van de tempel, dan denk ik bijvoorbeeld aan hoe het voorhangsel door midden scheurde. God maakte de weg open naar hem, door het offer van Jezus. Je mag naderen tot de vader, door de zoon, in verbondenheid met de geest. De offerdienst is voorbij en daarom moeten we niet allemaal nieuwe voorhangsels op hangen door van de liturgie weer offers te maken, reinigingen te doen, bedevaarten en speciale feestdagen. Het gaat nu alleen nog maar om het horen van het woord van Jezus de redder.
Ook als het gaat om het eten van dieren laat God via een visioen aan Petrus zien dat dat niet meer hoeft. In die droom mag hij onreine dieren eten.
Paulus gaat duidelijk in op de vraag of je je nog moet laten besnijden of de speciale feestdagen moet vieren. In die zin heeft veel van het OT afgedaan en mag je daar ook op wijzen als mensen teksten uit het OT letterlijk nemen. Inderdaad staan er soms doodstraffen in het OT, gruwelijke teksten, maar tegelijk mogen we weten dat Christus nu aan het kruis is gestorven en die straf voor ons heeft gedragen.
Het Oude Testament is vaak veel aardser, veel concreter, veel meer in het hier en nu. Men verwachtte vrede onder de eigen wijnstok en vijgenboom, wij mogen het meer geestelijk lezen. God gaat alles nieuw maken, er komt een hemelse vrede, we ontvangen vergeving van zonde en de Geest van God in ons hart.
Toch kan het OT helpen om te zien hoe je je leven moet inrichten. Heel praktisch. Daarom spreekt het mij ook aan, omdat het vaak verhalen zijn die midden uit het leven komen. Die ook de rauwe werkelijkheid laten zien waarin we als mensen staan. Als je ziet hoe Job worstelt met de vragen rondom verlies en gemis, als je hoort hoe Jeremia moeite heeft om Gods woorden over te brengen, wanneer je de psalmist hoort klagen: waar is nu mijn God? Maar ook als mensen vol zijn van God en hem prijzen met heel hun hart.
Ook de praktische aanwijzingen helpen je om concreet je leven met God in te vullen. Zo’n hekje om je dak zetten, zodat niemand eraf valt is een slim idee. Niet de moedervogel doden leert je respectvol omgaan met de natuur en schepping. Het in acht nemen van de sabbat leert je om op tijd je rust te nemen. Zo is het goed om God te leren kennen en om niet alleen geestelijk, maar ook praktisch heel je leven in te richten tot zijn eer.
Een laatste voorbeeld helpt dan misschien:
wanneer je een bouwtekening maakt, dan kun je die bestuderen en bekijken.
Je gaat je een beeld vormen van hoe het huis eruit komt te zien. Totdat het huis gebouwd is. Dan heb je het huis zelf, is de bouwtekening uitgevoerd. Maar de bouwtekening kun je nog wel eens erbij pakken om precies te zien hoe het bedacht was.

Laten we zo het Oude Testament niet afdoen als achterhaald, als een wettisch boek of als niet kloppend. We mogen er juist veel van leren, maar wel als een boek vol van verwachting, een boek dat heen werkte naar de komst van de Messias. En juist daarin ook weer een voorbeeld voor ons: want zoals het OT een boek van verwachting was naar de eerste komt van de Messias, mogen wij nu vol verlangen uit zien naar zijn tweede komst. Als de hemel op aarde zal neerdalen. Amen.


Preek 1 Joh 1 – Blijf na Pasen verbonden met Jezus, het levende Woord!

mei 1, 2019

Preek gehouden Heemse, 29 april 2019
Tekst: 1 Johannes 1:1-4

Geliefde gemeente van de opgestane Heer Jezus Christus,
[#1] Wat was het geweldig om het paasfeest te vieren!
Jezus is opgestaan, heeft dood en graf overwonnen.
We hebben Paasliederen gezongen, zijn overwinning gevierd.
Terwijl het schitterend weer was, klonken de blijde tonen.
We hebben feest gevierd. U zij de Glorie, opgestane Heer!

Maar na Pasen gaan we verder.
Het paasfeest wordt afgesloten. De Paasweek wordt afgerond.
De feestelijkheden, de hoge tonen zijn weer achter ons (het mooie weer trouwens ook 😉).

[#2] Dan de spannende vraag: wat houden we nu toch vast van het Paasfeest?
Hoe gaan we verder in het leven van elke dag?
Als je gewoon weer met elkaar gemeente bent.
Als je samenkomt, maar de kerk minder vol is en je mensen mist.
Als je afvraagt wat je als gemeente voor elkaar betekent en hoe je elkaar vasthoudt.
Hoe kun je toch op elke ‘gewone’ zondag de opstanding blijven vieren?
Hoe houd je Jezus precies vast en blijf je met Hem verbonden?
Was Hij vooral mens of vooral God?

[#3] Laten we vandaag naar de boodschap luisteren vanuit wat Jezus leerling Johannes schrijft.
Met als boodschap: Blijf verbonden met Jezus, het levende woord
1) Verbonden met de eeuwige zoon van God
2) Verbonden met Hem die echt mens werd
3) In Hem verbonden met elkaar

[#4] 1) Verbonden met de eeuwige zoon van God
Wanneer we de feestvreugde achter ons laten, dan zie je pijn van het dagelijks leven weer.
We leven in een wereld waarin in pijn en verdriet zijn plek hebben.
Je eenzaamheid komt weer naar voren, de gebrokenheid, de misverstanden.
Het gemis, het ziek zijn, je worsteling.
En eigenlijk zeg ik het verkeerd: want die pijn die is met Pasen natuurlijk niet weggenomen.
De stilte van de Paasmorgen, de vreugde werd in Sri Lanka zelfs heel wreed verbroken.
Mensen werden van het leven beroofd op het moment dat ze in de kerk waren.
Toeristen verloren het leven in hun hotel.
En misschien verliep Pasen dit jaar ook voor jou misschien wel helemaal niet zo mooi.
Dat je niet kan zeggen: we hebben dit jaar een ‘vrolijk Pasen’ gehad.
We kunnen niet anders zeggen dan dat we in een gebroken wereld leven.

[#5] Het bijzondere is dat Johannes met zijn inleiding ons even uittilt boven die gebroken wereld.
Of beter gezegd: hij neemt ons mee terug naar voor die wereld.
Hij begint te spreken over Hem die vanaf het begin er was.
Hij is het eeuwige leven. Hij was voor de Vader, bij de Vader in alle eeuwigheid.
Omgeven door Gods licht en majesteit. Jezus zelf deelde in Gods heerlijkheid.
Hij is echt en eeuwig God. Voor de menselijke geschiedenis met al z’n beslommeringen begon staat God, die alles schept door het levende woord.
Hij heeft door zijn woord de aarde tot stand gebracht en geordend.
Hij heeft alle macht om alles te doen en staat boven de geschiedenis.
God is zelf niet gemaakt. Hij maakt ons. Hij is van eeuwigheid werkzaam.
Wanneer je terug gaat naar God, je aan hem vastklampt, dan mag je een stevige basis hebben.
Wanneer we het over Jezus, de opgestane hebben, hebben we het over dat Levende Woord van God aan wie we ons voor altijd mogen vastklampen.

Als je Pasen gevierd hebt,
dan mag je geloven dat Jezus ook het begin is van de nieuwe schepping.
Dat Hij werkelijk de kracht heeft om levend te maken.
Dat Hij dus ook ons boven aardse leven, dat aan gebrokenheid en dood is onderworpen uit te tillen.
Hij was het woord van Leven en heeft de verzoeking van de duivel, de last van de zonde en de dood aan het kruis weerstaan. Hij heeft het nieuwe leven gebracht.
Door Hem mag je het nieuwe leven krijgen, door met hem de eeuwige verbonden te zijn.
De mooiste cadeaus, de geweldigste ervaringen, de heerlijkste bezittingen, ze blijven uiteindelijk waardeloos als het onderworpen blijft aan de dood.
Geld, goederen en geluk blijft uiteindelijk maar van korte duur als het beperkt is tot deze wereld.
Maar wie het woord van het leven, wie Jezus Christus leert kennen mag het eeuwige leven kennen. Jezus zegt: blijft in Mij, dan blijf ik in U. Ik ben de opstanding en leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven.

[#6] Op de vraag: wie is Jezus? Wordt tegenwoordig wel geantwoord: Hij was die man uit Nazaret, een bijzonder mens, een voorbeeld. Maar laten we nooit vergeten dat Hij echt God was, zoals Johannes hier benadrukt. Die was vanaf het begin. En die sterker is dan de dood. Dan mag je werkelijk met Hem verbonden zijn. Dan mag je rust vinden, ook bij de moeite, ziekte, teleurstelling hier. Dan mag je weten dat Hij uiteindelijk ook het kwaad van de terreur en aanslagen zal overwinnen. Zoals Hij tijdens zijn leven hier om zich heen al liet zien: zieken genas Hij, boze geesten dreef Hij uit, doden stonden op, blinden liet Hij weer zien, doven weer horen. Maar vooral: Hij overwon zelf de dood, Hij wil ons voor eeuwig laten delen in zijn heerlijkheid.

[#7] 2. Verbonden met Hem die echt mens werd
Nu zou je je voor kunnen stellen dat je als gelovige probeert om deze Jezus te bereiken.
Dat je na de opstanding in contact probeert te komen met deze eeuwige Jezus.
Dat je gaat mediteren en opklimt tot Jezus. Uitstijgt boven het leven hier.
Je krijgt een soort mystieke ervaring die je op doet klimmen tot in de hemel.
Dat is dan misschien niet aan iedereen gegeven, maar hij komt los van het leven hier.
Door concentratie, meditatie: naderen tot die geestelijke Jezus.
Je staat helemaal stalend, verbonden met Jezus te zingen en springen en juichen.
Je raakt helemaal verstild, met een liefde glimlach in jezelf gekeerd.
Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Je raakt een beetje los van deze wereld van het lijden en gebrokenheid. Je stijgt erbovenuit. Is dat hoe je na Pasen verder moet gaan?
Johannes loopt tegen zulk soort mensen in de gemeente aan.

[#8] Daarom begint hij niet alleen met het eeuwige woord. Hij zegt:
Dit is wat we gezien hebben met onze ogen: zijn eigen ogen.
Niet geestelijke, maar gewoon zijn ogen die hij in zijn hoofd heeft zitten.
En tegelijk zegt hij: het is wat wij gehoord hebben. Met onze oren.
Wat was vanaf het begin: hebben wij met mensenoren horen praten.
Jezus is echt mens geworden. Heeft hier op aarde rondgelopen.
Laten na Pasen niet vergeten dat het kerst is geweest.
Jezus heeft onder ons gewoond. Hij heeft deel gekregen aan dit gebroken menselijke bestaan.
Als je het nog niet geloofd, als je iets niet helemaal vertrouwd met je ogen en oren,
Dan gebruik je je handen om het ook echt te voelen: het is wat onze handen getast hebben. We konden Jezus aanraken.
Ze hebben hem misschien wel eens een hand gegeven, of een omhelzing.
Ze konden hem echt aanraken. Hij was helemaal aards.

[#9] Dat is ook wat Thomas na de opstanding van Jezus mag doen.
Als Hij er de eerste keer niet bij is geweest en niet kan geloven dat Jezus leeft.
Als Hij nog vasthoudt aan zijn nuchtere levenshouding.
Als Hij zegt: als ik niet in zijn handen het litteken van de spijkers zie.
Mijn vinger niet steek in het litteken van zijn spijker.
Als ik mijn hand niet leg op zijn zij … dan zal ik niet geloven.
Dan zegt Jezus kom maar hier met uw vinger, kom maar hier met uw handen, en leg je hand maar op zij. Jezus laat hem heel precies doen waar hij zelf om vroeg.
En wees dan niet ongelovig, maar gelovig.
Kijk dat is wat Johannes hier zegt: wat onze handen getast hebben dat verkondigen wij.
Het is volledig betrouwbaar, duidelijk, hij weet het stellig, het was niet vluchtig, maar heel bewust hebben ze Jezus leren kennen voor maar ook na zijn opstanding. Als echt mens. Niet los van deze wereld, maar midden in deze wereld.

[#10] De dwaalleraars ontkennen dat Jezus echt een persoon is geweest in deze tijd.
Maar het woord is vlees geworden, het is kerst geweest, Jezus is ingegaan in deze wereld. Dus door met Jezus zelf verbonden te zijn word je niet uit deze wereld weggehaald, maar mag het leven hier tot bloei komen, mag je vreugde vinden, komt er vrede in je hart en vrede met elkaar: kortom wordt het licht en staat alles in het teken van de liefde.
Die dwaalleraars maakten het geloof tot een eenzaam, mystiek avontuur (op zich misschien wel mooi om Jezus te ervaren), maar Johannes zet de gelovigen met beide voeten op de grond: zoals Jezus echt mens was geweest. Dit betekent ook dat je zelf in je menselijke leven nu de vrucht van de Geest gaat tonen, dat je oog op hebt voor elkaar en ontdekt wat je voor elkaar kunt doen en betekenen.
Verbonden zijn met Jezus, legt Jezus uit bij de wijnstok is: in zijn liefde blijven. Dat betekent mijn geboden houden. Dan breng je veel vruchten voort. Ik heb mijn liefde getoond door mijn leven te geven voor mijn vrienden; jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik zeg. Wat je mijn Vader vraagt zal Hij geven, dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. Wanneer Jezus echt mens is geweest, betekent dat ook: als mensen aan elkaar verbonden zijn en zijn liefde leven.

[#11] 3) In Hem verbonden met elkaar
Zo vormt zich na Pasen een gemeente die met elkaar verbonden is.
Hele gewone mensen … die zich zorgen maken om geweld, die op keizersdag genieten van een pilsje, die gezorgd hebben voor een zieke, die net een zakelijke tegenslag hebben of die balen dat hun gereedschap kapot is gegaan, zoals je nu kunt balen als je telefoon kapot ging.
Deze gewone mensen zijn gelovigen die Jezus hebben leren kennen en nu in liefde willen samen leven. Ze hebben oog en oor voor elkaar, en helpen met hun handen.
Ze willen bij ruzies elkaar vergeven.
Daarvoor is Jezus gekomen. Nu mag je ook zo elkaar leren wat goed is.
Johannes zegt: wij schrijven deze brief om onze vreugde volkomen te maken.
Die vreugde is volkomen als ze werkelijk aan elkaar op de goede manier verbonden zijn.

[#12] Heel centraal staat dan Jezus Christus als het levende woord.
Hij was vanaf het begin bij de Vader en de Vader in hem.
Hij was er voor zijn leerlingen en zijn leerlingen zagen, hoorden en voelden hem.
Wat een verbondenheid.
Maar nu komt er een nieuwe groep: nu komt er de kerk.
Allemaal verschillende gemeentes. Maar die kunnen niet letterlijk zien.
Jij, u en ik moeten geloven, zonder te zien.
Hoe dat kan? Niet door los te komen van de werkelijkheid, maar door het levende woord. Wat wij gezien hebben, wat wij gehoord hebben en gevoeld hebben: dat verkondigen wij u: wij zijn er getuigen van geworden, boodschappers.
Op die manier worden wij aan de ketting toegevoegd en delen wij in Gods genade.

[#13] Ontvang dus dat woord steeds opnieuw als levendmakend woord in je leven.
Door elke week in de kerk dat woord in je hart te laten komen: het levend makende woord. Zorg dat je er bent als dat woord klinkt, voor zover dat mogelijk is. Dat je echt hier met God verbonden raakt als gemeente en spoor elkaar om dat woord te horen. Om elke week de opstanding te vieren: Jezus die als het leven woord hier verkondigd mag worden.
Laat dat woord ook in je dagelijks leven een plek krijgen: ga ’s morgens de deur niet uit voordat je een paar woorden van God tot je genomen hebt. En als je deur achter je dicht slaat, zonder dat: doe hem weer open zoek Gods woord op. Of open de app op je telefoon. Ik word er ontzettend blij van als ik merk dat je de bijbel belangrijk vindt en dat de bijbel je een weg vind. Zo zegt ook Johannes dat: Wij schrijven u deze brief om onze vreugde compleet te maken.

Laten we zo als gemeente met elkaar verbondenheid hebben: doordat we deel hebben aan Jezus Christus. Laten we dan samen mogen zeggen: u bent mijn Heer en mijn God, u bent de opstanding en het leven. Niet alleen voor straks: maar ook nu al. Als er terreur, verdriet of moeite is. Ik zoek bij u de kracht om daar mee om te gaan, om verder te gaan. Om zo midden in dit leven staande te blijven door u kracht en straks voor eeuwig in uw heerlijkheid te delen en met elkaar met de vader verbonden te zijn. Amen.


Hebreeen 1 – Er zijn engelen om je heen!

april 10, 2019

Preek gehouden Heemse, 31 maart 2019

Tekst: NGB art 12, Hebreeën 1:5-14

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Welke rol spelen engelen in jouw leven?

Ben je je ervan bewust dat ze om je heen zijn: dat ze je beschermen en helpen?

Heb je misschien zelfs wel een keer een engel ervaren of ontmoet?

Of zeggen engelen je helemaal niets en weet je niet zo goed wat je je erbij voor moet stellen.

Vind je het maar vaag en zweverig om over engelen te praten.

[#2] Je ziet dat mensen er ook heel verschillend mee omgaan.

In de Middeleeuwen zie je veel schilderijen waarop engelen werden afgebeeld.

Voor de middeleeuwen werden ze gewoon als mensen getekend. Je kunt soms een engel in een mens ontmoeten.

Maar later als jongetjes met vleugeltjes.

In de tijd van de verlichting kon men niet meer geloven in wat je niet met je verstand kon begrijpen.

Men nam afscheid van geesten, demonen, wonderen … en ook van engelen.

Dat zou maar volksgeloof zijn. Daar geloof je als verstandig mens toch niet in?

[#3] Maar vanuit Amerika is er weer een heel nieuwe belangstelling.

Bijvoorbeeld door de spannende en goedgeschreven christelijke Thriller van Frank Peretti, De Duisternis Aanwezig. Dat gaat over de strijd tussen engelen en demonen.

In het Amerkiaanse Ashton is een occulte beweging die uit is op wereldheerschappij.

Ze werken door middel van indoctrinatie, corruptie en zelfs moord.

Het Genootschap is een instrument van de Duivel en een heel demonenleger bevolkt Ashton om alle weerstand bij de bewoners te breken.

Maar er zijn ook engelen – zij helpen dominee Busche en journalist Hogan in hun strijd tegen het Genootschap, die uiteindelijk gewonnen wordt.

Er gaat een appèl uit van de schrijver: Christenen, kijk uit!                            

Wat kunnen we niet met engelen?

[#4] Ontdek hoe God engelen inschakelt voor de redding zijn kinderen

1. Ze zijn door Hem geschapen

2. Ze zijn er om jou bij te staan

3. Ze zijn er om Hem te dienen

[#5] 1. Ze zijn door Hem geschapen

Het eerste wat we over engelen lezen in de NGB is dat God hen geschapen heeft.

Ze zijn goed geschapen door God.

Voor mij was het ontdekking dat ze dus niet altijd al rondom God zijn.

Toen God de hemel en de aarde schiep, schiep Hij de englen om de hemel te volken.

Het moeten enorme aantallen zijn.

God is de Here Sebaoth: God van de hemelse legers.

Tienduizenden duizendtallen.

Maar toch stuk voor stuk apart in staat om Gods opdrachten uit te voeren.

Daarbij kennen de engelen, net als de demonen een rangorde.

We lezen verschillende namen van engelen: serafs en cherubijnen.

Bij de hof van eden staat een cherubijn om te zorgen dat Adam en Eva niet toegaan.

Wanneer Jesaja in de hemel mag kijken, ziet hij serafs. 

Ze omgeven God op de troon van alle kanten.

Sommige engelen kennen we van naam: Michael, Gabriel en Raphael (die wordt in Tobit genoemd).

Zij worden de aanvoerders, de aartsengelen genoemd.

Zij gaan voorop in de strijd tegen de demonen. Engelen zijn dus vooral ook te zien als soldaten.  

Maar zij zijn het ook die persoonlijk de boodschap brengen van God.

Gabriel staat plotseling naar Zacharias bij het altaar.

Hij vertelt dat hij een zoon zal krijgen.

Gabriel komt in het huisje van Maria binnen en vertelt over haar zwangerschap.

Michael en Gabriel komen samen voor in veel van de visioenen die Daniel te zien krijgt.

[#6] In de tekst in Hebreeën lezen we over de engelen, vooral in vergelijking met Gods zoon.

Hoe belangrijk zijn engelen? Draait de schepping om hen? Zijn zij belangrijker dan Jezus?

Hebreeën is een brief die zich helemaal richt op de plek van Jezus.

Juist tegenover de Joden moest duidelijk worden dat Jezus de enige redder is.

Dat Hij als hogepriester door aan het kruis te gaan het volmaakte offer gebracht heeft.

En dan klopt het: Hij is voor korte tijd beneden te engelen gesteld.

Hij is naar de aarde gegaan. God heeft hem vernederd. Hij is een slaaf geworden.

Maar nu heeft God hem zeer verhoogd: Hij regeert over alles.

Alle machten, krachten, overheden, tronen en regeringen zijn uiteindelijk onderworpen aan Hem.

Je mag dus geloven dat je in de hemel Gods troon hebt: waar de drieenige God woont.

Vader, Zoon en Heilige Geest. En pas op een afstand daarvan komt alles wat geschapen is.

Ook al werkt de Geest ook in ons hart, hij is echt God, hij is een persoon.

De engelen voeren alleen uit wat God zegt en gebiedt.

Hoe verhoudt de mens zich dan tegenover de engelen?

Aan het begin schiep God legers van engelen, maar toch maar twee mensen.

Is de mens dan minder belangrijk?

Toch moeten we hier niet op het aantal letten.

Heel de schepping was ingericht voor de mens.

Engelen zijn er om mensen te dienen.

In de mens die toen nog een vrije wil had, ontving God de hoogste eer.

Wel is de mens door de zonde korte tijd onder de engelen gesteld.

Maar uiteindelijk worden we in Christus weer verhoogd.

Vergelijk het maar met de verloren zoon. De Vader heeft genoeg knechten in huis.

Die kun je vergelijken met de engelen: maar hij pas echt blij als zijn zoon terugkeert.

Zo belangrijk zijn wij als mensen in zijn ogen.

[#7] Ook al past het niet in onze tijd, laten we geloven dat God engelen heeft gemaakt.

Wie het Onze Vader bidt die weet dat je engelen als voorbeeld mag gebruiken.

Laat uw wil gedaan worden, door ons op aarde, net als door de engelen in de hemel.

Zij zijn altijd klaar als God hen een opdracht geeft.

Tegelijk weten we ook dat kort na de schepping er een scheiding gekomen is in het engelen leger.

Johannes zegt: de duivel bleef niet staan in de waarheid, maar in de leugen.

De duivel nam vele engelen mee. Deze val beschrijft de NGB ook uitgebreid.

Uiteindelijk werd door die gevallen engelen ook de mens verleid.

De waarheid is leven, maar de leugen doodt. Door de satan werd de mens de dood in getrokken.

Daarom bidden we in het onze Vader ook: ‘Breng ons niet in verzoeking, verlos ons van de Boze’.

De strijd die Peretti schrijft is dus niet verzonnen. Er zijn engelen, maar ook demonen om ons heen.

Pas op dat je door occulte programma’s, waarzeggers, horoscopen, mediums je niet openstelt voor hen en ze niet in je laat komen. De strijd is gaande!

Tegelijk: Peretti gaat wel ver door de engelen zo zelfstandig te maken. Of zij samen overleggen welke wijk ze gaan beschermen, welke demon ze gaan uitschakelen.

God is het die regeert: Hij bepaalt wat er gebeurt. Hij overwint de boze. En daarbij zijn de engelen dienende geesten. Uiteindelijk mag je je veilig voelen bij je hemelse Vader.

[#8] 2. Ze zijn er om jou bij te staan

Maar wat kunnen de engelen dan voor ons betekenen?

Art 12 zegt: God heeft alles gemaakt. Hij heeft elke schepsel zijn eigen gedaante gegeven.

Alle schepselen worden ingeschakeld, om de mens te dienen, zodat die zijn God kan dienen.

In Hebreeën staat dat ze er zijn om de gelovigen bij te staan.

Om ze te dienen, het woord diaken klinkt erin door.

Een engel komt bij Hagar in de woestijn om haar bij te staan.

Psalm 34 benadrukt dat je veilig kunt gaan, omdat Gods legermacht om je heen is.

Psalm 91 dat je je voet niet zult stoten, omdat de engel je beschermt en draagt.

Ze helpen, en zegt Hebreeën dan, met name dat je tot je eeuwige redding komt.

Zo lezen we ook in het evangelie wat er gebeurt als iemand zich bekeert.

Dan is vreugde in de hemel.

Vanuit Ps 104 wordt hier dan verder ingevuld hoe ze werken: ze kunnen snel zijn als een windvlaag, krachtig als het vuur.

[]  Volgens de rooms katholieken heeft iedereen een beschermengel. Wij geloven dat niet zo.

Jezus zegt, in Mat 18:10, dat je geen van de kleinen moet verachten.

Hun engelen zijn constant voor Gods aangezicht.

Dat wil niet zeggen dat iedereen een persoonlijke, eigen engel heeft.

Maar wel dat de engelen om je heen zijn.

Daarbij gaat het boek van Peretti te ver. Ik weet nog dat ik het las en overal engelen en machten ging zien. Ik heb het halverwege weggelegd.

Toch is het goed om je bewust te zijn van hun aanwezigheid.

Maar je moet het ook niet overtrekken. Wij kunnen niet altijd met een geestelijk oog kijken.  

[#9] Dat hoor je ook van mensen zelf.

Hoe vaak ik al wel niet gehoord heb tijdens bezoeken bij gemeenteleden dat ze een engel hebben gezien, vind ik opmerkelijk.

Iemand die zegt: ik voelde gewoon dat er iemand bij was in de kamer toen mijn moeder op sterven lag.

Iemand die zegt: Juist toen ik het zo nodig had, kwam er zomaar iemand op mijn pad en gaf mij iets.

Ik geloof zeker dat God zo op wonderlijke manier kan werken.

Je hoeft het niet te zoeken; niet naar te verlangen.

Maar soms is er bijzondere bijstand en kracht die God je geeft.

Wat geweldig als je dat bescheiden van God mag ontvangen en gesterkt mag worden in je geloof.

[#10] In de voorbespreking vroeg iemand: maar wat als je dan wel een ongeluk gebeurt.

Of als je moeder zegt, als je weggaat, de engelen zijn bij je, maar er gaat toch iets mis.

Bijvoorbeeld in het verkeer.

Dat zijn lastige vragen, waar je mee kunt worstelen.

Dan kun je niet zeggen: de engel heeft gefaald, niet opgelet.

Deze vragen hangen nauw samen met vragen aan God.

Heer: al mijn dagen zijn in uw boek. Waarom gaat u deze weg met mij?

Haast u mij te hulp. Geef bijstand. Stuur uw engelen om mij bij te staan.

Art 12 noemt ook dat alles in stand houdt en regeert overeenkomstig zijn eeuwige kracht en voorzienigheid en eeuwige macht. Dat mag ook rust en vertrouwen geven.

Je mag naar hem toegaan met je vragen en rust vinden voor de onzekerheid van morgen.

 [#11] Hier op aarde is de strijd tussen goed en kwaad gaande.

Dan is je lichamelijke gezondheid en veiligheid belangrijk.

Maar niet het belangrijkst: de engelen willen helpen dat je tot je heil komt.

Zij zijn het ook waarvan we lezen dat ze je naar Gods troon dragen.

Zoals de engelen Lazarus brachten in de schoot van Abraham.

Ze zijn de strijd aangegaan met de satan, onder leiding van Michael.

Ze zullen overwinnen!
En dan komt er straks een dag: als de bauzuinen klinken, als de Heer zijn engelen uitzendt en zelf komt omringt door zijn engelen. Dan wordt alles nieuw.

[#12] 3. Ze zijn er om Hem te dienen.

In onze tekst staat niet alleen dat ze er zijn om op diakonale manier de gelovigen bij te staan.

Er staat ook dat het dienende geesten zijn, en dan wel met het woord ‘liturgie’.

In het allerheiligste van de tempel en tabernakel krijgen ze een plek.

Hun vleugels zijn uitgestrekt over de ark en het verzoendeksel.

Dicht bij Gods heiligste plaats op aarde.

Maar ze zijn er ook in de hemel.

Nooit lovensmoe brengen ze God de lof en de eer.

Roepen ze heilig, heilig, heilig toe aan God. Staan ze voor zijn troon.

We denken dan ook aan wat ze voor Jezus deden.

Een engel stond hem bij, toen hij het moeilijk had.

In Getsemane verschijnt een engel.

Voordat hij dodelijk beangst wordt en druppels bloed zweet.

Niet alleen voor de gewone mens, ook voor Gods zoon waren de engelen helpers.

[#13] Ik hoop dat we dat ook van de engelen mogen leren.

De lofprijs op God gaat eeuwig daar.

Daar mogen wij ook onze stem in voegen.

Steeds opnieuw mag God groot gemaakt worden.

Zoals in Psalm 103: wij maken God groot om zijn trouw en liefde.

Zo staat er ook dat de engelen God loven en prijzen.

Dat zal altijd doorgaan.

Laten we bidden dat we zo God mogen loven en prijzen.

Steeds weer uit mogen roepen: Heilig, heilig, heilig bent U, Here God. Amen


Jakobus 4 – De mooie oorlog

april 10, 2019

Preek Heemse, 7 april 2019 – De mooie oorlog

Tekst: Jakobus 4:4 (Lezen Jakobus 4:1-10)

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus,

[#1] Wie zich thuis voelt in Gods huis, voelt zich niet meer thuis in de wereld.

Gods huis, is een huis van licht, van vrede, van liefde, van genade.

De wereld lijkt mooi en stralend, maar eigenlijk is de wereld donker en zwart.

Het duister omgeeft de wereld. De satan, Gods tegenstander gaat tekeer.

Er is steeds weer strijd, ruzie, oorlog, pijn en verdriet.

Deze wereld zal eens ten onder gaan. Deze wereld redt het niet.

Het gaat in deze dienst over de scherpe tegenstelling die er is tussen licht en donker, God en de satan, de wereld en het koninkrijk van God.

Over dat liefde tot de wereld, betekent dat je vijand wordt van God.

En dat als je liefde hebt tot God, je dus vijand bent van deze wereld.

In de Stentor van gisteren stond een interview met Elly en Rikkert.

Ze waren eerst echt in de wereld; maakten muziek met Ramses Shaffy en Boudewijn de Groot.

Bijna iedereen in Nederland kende hen van het liedje de kauwgomballenboom.

Maar nu kent bijna niemand ze meer zegt de krant, behalve: de christenen in Nederland.

Ze zijn ontzettend blij met het geloof. Het mooiste wat hen is overkomen.

Elly zegt: zonder geloof was ik nu al dood geweest. We schotelden ons publiek een grote leugen voor met onze live liedjes over vrede en een sprookjeswereld. We belazerden de mensen. Ze had de neiging om te roepen: geloof ons niet! We maken jullie blij met een dode mus.

Maar ze liet de wereld achter zich. Ze zegt: we hebben nu een ontmoeting gehad en we geloven dat het de Geest van God was. Dat heeft ons een diepe innerlijke vrede geschonken.

[#2] Wat zie je hierin duidelijk een scheiding tussen de gelovige en de wereld!

Maar: Als je je terug moeten trekken uit de wereld, moet alle popmuziek dan weg en opwekking aan? Moeten we ons terugtrekken op een eilandje, alleen met de gelovigen?

Mag je dan niet proberen om in de manier waarop je kerk bent, bij de tijd te zijn?

Er zijn in het verleden heel wat ontsporingen geweest: mensen die zich helemaal terugtrokken uit de wereld (geen TV, geen voetbal, geen theater, geen kermis); en aan de andere kant ook mensen die helemaal opgingen in de wereld: van alles zo vol waren dat ze niet meer aan God en Jezus dachten.

Laten we vanmorgen luisteren naar wat Gods Woord ons in Jakobus leert over de strijd die gaande tussen God en de duivel, de wereld en mijn eigen oude ik.

[#3] Wees een vijand van de wereld en een vriend van God

1) Vecht tegen je oude ik

2) Heb de wereld niet lief

3) Strijd tegen de duivel

1. Vecht tegen je oude ik

We kunnen het wel over de strijd en oorlog gaan hebben, maar dat heeft niet veel zin, als je niet bij jezelf begint. Je kunt als leger een land willen binnenvallen of een land willen beschermen, maar als de soldaten zelf niet willen vechten begin je niets. Als je als voetbalteam wil winnen, kun je als team nog zoveel willen: het gaat erom dat je zelf ook de goede houding hebt.

Jakobus schrijft zijn brief aan Joodse chirstenen: hij ziet dat het helemaal niet goed gaat.

Er is haat, onenigheid, ruzies. Het is eigenlijk allemaal heel vervelend en heel donker.

Waar komt dit vandaan? Vraagt Jakobus.

Hij geeft zelf het antwoord: het komt van uw slechte verlangens.

U wilt iets hebben, maar kan het niet krijgen.

En op het moment dat je het niet kan krijgen, probeer je het van een ander af te pakken of je gaat er ruzie over maken. Er komt strijd en onenigheid.

[#4] Heel herkenbaar lijkt me. Bij jonge kinderen zie je het al. Het is lastig om aan de ander te denken. Ik ben met die auto aan het spelen, dus jij blijft ervan af. Ik wil nu achter de Ipad dus ik pak hem van jou af. En de ander begint te gillen en krijsen. Grote mensen doen dat iets beschaafder: ik wil die aanbieding hebben, dus ik grist het snel weg. Ik wil dat mooie huis betalen, dus mijn teken staat in het teken van werk, werk, werk. Rondom een overlijden kunnen discussies ontstaan over de erfenis.

[#5] Als je niet oppast denk je dat je gelukkig wordt als je aardse leven hier maar goed voor elkaar is. Als ik maar genoeg bezit; als ik mijn schaapjes maar op het droge heb; als ik maar een mooie baan heb en gewaardeerd wordt; als ik er maar aantrekkelijk uitzie. En het kan ook zomaar zijn dat je het idee hebt dat God je daarmee moet helpen. God zorgt ervoor dat we het hier goed hebben. Dus als je bidt, bidt je voor je eigen gezondheid en welvaart; voor mensen die je kent; of God je een goede baan, opleiding wil geven. Allemaal dingen gericht op het leven hier en nu. Op aardse verlangens.

Jakobus zegt: jullie bidden wel, maar je krijgt het niet. Want je bidt verkeert. Je bent alleen op jezelf gericht; je bidt alleen voor wat je zelf verlangt. Je wilt alleen je eigen verlangens en hartstochten bevredigen.

De eerste strijd die er te voeren is, is de strijd in jezelf. Waar stel jij je hart voor open. Aan welke verlangens geef jij toe? Welke verlangens voed je? Dit is de moeilijkste strijd die te voeren is: wie zichzelf overwint is sterker dan wie een stad inneemt. Daarom mag je bidden om de Geest van God. Of Hij in je wil komen wonen.

Of Hij je wil helpen om het juiste te kiezen. In je hart het verlangen wil geven om dichter bij God te komen en dat je zegt: ik wil bij Hem horen. Zijn licht, vrede en liefde, laten die mijn hart vervullen en laat ik daarvoor mogen leven.

[#7] 2. Heb de wereld niet lief

Wanneer Jakobus dan in vers 4 zegt, heb de wereld niet lief, dan lijkt het een grote overgang. Hij had het toch over ruzie die mensen samen maakten, over hoe ze zich door verkeerde verlangens laten leiden? Maar toch heeft het alles met elkaar te maken. Wie de wereld lief krijgt, die wil hebben wat de wereld heeft.

[#8] Maar wat is de wereld? Jakobus schrijft aan de Joden. Zij wisten vanuit hun geschiedenis maar al te goed wat het betekende om Gods volk te zijn. Als je bij Gods volk hoorde, dan ging je niet meedoen met de feesten, de verering en seksuele misstappen van de andere volken. Dan ging je niet knielen voor een gouden beeld. Dan deed je niet mee met de verering van de Baäls en Astarte. Dan koos je ervoor om God te dienen en hem trouw te blijven. Om een heilig volk te zijn, totaal anders dan de andere volken.

[#9] Nu zijn ze christen geworden. Nu is de scheidingslijn niet langer, Joden of niet-Joden. Nu is de scheidingslijn: kerk of wereld.

Maar veel van de inhoud is hetzelfde.

De wereld knielt voor de Baal van het geld, de welvaart, de luxe, het materiële, het hebben, hebben en hebben. Wat komt er een ruzie, oorlog en gedoe van.

Wat een twisten als je alleen maar aan jezelf denkt.

De wereld knielt voor de afgod van de mens en zijn macht:

als leiders met holle praat gevolgd worden,

als sporters tot idolen gemaakt worden,

 als je wil dat je zelf de dingen naar je hand kan zetten.

De wereld maakt van alles een platland: hier en nu moet je het geluk beleven, ervaren. Je moet in je straat, op je werk, in de klas meetellen in de telefoon, auto, schoenen, baan die jij hebt.

Jakobus reageert er fel op. Weet u niet dat liefde tot de wereld, vijandschap met God is. Hij is niet een man van het compromis, een beetje van dit en een beetje van dat. Hij heeft van Jezus iets anders geleerd: je leeft voor het één of je leeft voor het ander. Je kunt niet God dienen en de afgod; niet God en de mammon, het geld. Hij haalt dan een citaat aan, dat veel doet denken aan het tweede gebod: Ik de Here God ben een na-ijverig God: ik vraag heel je hart, ziel en leven. God is na-ijverig, jaloers als je liefde toont voor andere goden. Ik wil niet dat je je kaarten een beetje zet op de afgoden, op het leven in deze wereld en een beetje op mij.

Nee: zoek eerst mij met heel je hart. Zoek niet deze wereld, maar zoek het koninkrijk van God. Laat dat rijk mogen komen. Al die andere dingen gaan voorbij. Zoek eerst Gods koninkrijk, en als je hem gevonden hebt (zijn genade, zijn liefde, zijn vreugde), dan zal ik zorgen dat je het andere krijgt. Als je daarvoor bidt: om mijn rijk, om vervuld te worden met mijn Geest en liefde, dan zal ik gebed zeker verhoren. Dan hoef je je geen zorgen te maken over eten of drinken, over geld of kleding. Ik zal er dan in voorzien. Ik zal je dan helpen. Ik zal voor je zorgen: ik zend mijn engelen om je te dragen en te beschermen.

3) Strijd tegen de duivel

Wanneer we het onze vader bidden, dan bidden dat we niet in verzoeking komen.

Dat we verlost worden van de duivel: niet alleen ons eigen vlees en de wereld, maar ook de duivel houdt niet op om ons aan te vechten. Die gevallen engel, wil niets liever dan ons in zijn macht krijgen. Hij weet wat de beste manier is, namelijk dat we zo vol worden van alles hier en nu, dat je God vergeet.

Vroeger lag de grens tussen de wereld van de duivel en de wereld van God misschien wat duidelijker. Je kon je wat opsluiten in je eigen zuil. Als gereformeerde ging je niet naar bioscoop, voetbal of kermis. Dat is een hulpmiddel in de strijd. Tegenwoordig dringt de wereld en de duivel diep door in heel ons leven. Jongeren van vandaag krijgen veel meer informatie dan vroeger; je kunt veel meer kiezen en je ziet veel meer mogelijkheden. Dat betekent ook dat je veel bewuster zult kiezen. Je staat allemaal zelf in de frontlinie.

[12] God zegt: vlucht weg van de duivel. Dat betekent dus: niet op twee gedachten blijven hinken, maar wegvluchten. Zorgen dat het kwaad geen enkele vat op je kan krijgen. Dus doe die verkeerde websites en apps radicaal weg van je telefoon of computer. Laat alles wat een te grote plaats in je leven in gaat nemen wegnemen.

Waar leef je voor? Strijd tegen wat duister en donker is.

Ga naar God toe, dan komt hij dichter naar jou toe. Dan wil Hij je hart vullen en je helpen om helemaal voor Hem te leven. Om allereerst dicht bij Hem te zien. Om te zeggen: die wereld ziet er wel aantrekkelijk uit, maar ik weet dat het uiteindelijk donker is. Ik kies nu voor het licht.

Dat vraagt dat je radicale keuzes maakt in je leven: Jakobus soms het hier op.

[#13] Was je handen, zondaars! Als je vieze handen hebt gemaakt, door jezelf te belangrijk te vinden. Door niet eerlijk te zijn en de boel te bedriegen. Door steeds te grijpen en voor jezelf te pakken. Door een ander te slaan of pijn te doen. Maak het dan schoon, vraag vergeving en laat die zonde achter je.

Zuiver uw hart! Jammer, rouw en huil. Het klinkt misschien vreemd. Je zou toch verwachten dat Jakobus zegt: lach, juich, wees blij met Christus. Dat is wel zo, dat mag je wel zeggen, maar eerst zul je diep in je eigen hart moeten snijden. Verdriet moeten hebben over wat niet goed is, ook voor je het avondmaal gaat vieren. Zodat af kan sterven wat verkeerd is. Dat je berouw hebt over wat je niet goed zei of deed tegen mensen die je dichtbij staan;

dat het je misschien pijn doet om dingen waar je altijd vol bent geweest en die je leven bepaald hebben weg te doen.

om zo grote schoonmaak te houden in je leven en zo ruimte te maken.

[#14] Want … als je zo voor de Heer buigt, dan zal Hij u verheffen.

Als je zo met lege handen bij God komt, ziet dat je zelf niet redt.

Dan tilt Hij je op.

Zoals bij die verloren zoon die thuis komt. Die alles van de wereld heeft lief gehad, zijn geld erdoor gebracht heeft, die zijn eigen hart gevolgd was en zijn vader de rug had toegekeerd. Nader tot God … zegt Jakobus. Op het moment dat die zoon tot zijn vader nadert. Een stap in de goede richting zet. Dan rent die Vader al naar buiten en hij laat weten dat hij meer dan welkom is. Mijn zoon was dood, maar is levend! Niet door zijn prestatie, maar omdat zijn Vader hem in liefde wil ontvangen.

Laten we zo geloven dat God voor ieder die de strijd aangaat, ‘nee’ wil zeggen tegen de verkeerde hartstochten en het met de wereld wil breken, puur uit genade, door Christus van harte nodigt aan zijn tafel. Kom dichter naar God … en Hij wil tot jou naderen: wonen in door de Geest in jouw hart. Amen


Matteus 26:21-25 – Ik ben het toch niet, Heer? (Lijdenstijd)

maart 25, 2019

Preek gehouden Heemse, 24 maart 2019

Tekst: Matteüs 26:21-25

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Ik ben het toch niet?

Dat is de vraag die de leerlingen één voor één aan Jezus stellen.

Jezus zei: één van jullie gaat mij uitleveren.

Eén van degenen die alles achter zich hadden gelaten.

Die Jezus gevolgd waren. Die zijn wonderen gezien hadden.

Die de gesprekken met hem gevoerd hadden.

Petrus zegt: ‘Ik ben het toch, niet?’

Johannes en Andreas en al die anderen: ‘Ik toch niet, Heer?’

Met elkaar zitten ze aan de maaltijd.

Het is de donderdag voor Pasen.

Het wordt steeds duidelijker dat het op het einde loopt.

Jezus heeft het over dat Hij weg zal gaan.

Dat Hij op zal gaan naar zijn Vader.

De stad is vol van pelgrims die het Pesachfeest vieren.

De haat en de tegenstand van de Farizeeën tegen Jezus wordt steeds groter.

Ze voelen dat de strik op Jezus steeds strakker wordt gespannen.

Maar hoe kan het, dat op dat laatste moment de leerlingen aan zichzelf twijfelen?

In de Bijbel klinkt de waarschuwing: als je staat, let dan op dat je niet valt.

Vraag jij dan ook aan Jezus: ‘Ik ben het toch niet, Heer?’ ‘Ik ben toch geen Judas?’

Ik ben toch niet diegene die over een paar jaar niets meer van u wil weten?

Ik ben toch niet diegene die straks niet meer in U gelooft?

Ik ben toch niet diegene die kiest voor het kwaad, en geen vergeving wil hebben?

[#2] Het blijft bij me haken dat de leerlingen wel deze vraag stellen.

Even later lezen we dat Jezus zegt: ‘Jullie zullen me deze nacht één voor één verlaten’

Dan reageert Petrus furieus: ‘al laat iedereen U in de steek, ik zal U nooit verlaten’.

Dan is Petrus heel stellig en overtuigd.

Terwijl we uit het vervolg weten: Hij gaat Jezus verlaten.

Hij zal zeggen dat Hij Jezus niet kent. Hij zal Hem verloochenen.

Voordat de nieuwe dag er is en de haan kraait;

In deze bizarre nacht waarin Jezus gearresteerd wordt;

In die nacht zul jij ook, net als de anderen mij verlaten en doen alsof je mij niet kent.

‘Ik ben het toch niet, Heer?’

In de harten van de leerlingen leeft een bange twijfel.

Ze weten wel dat ze het niet kunnen zijn – maar toch?

Ze zijn toch allemaal Jezus gevolgd. Er is een angst en spanning.

Een onzekerheid. Zou ik dan toch?

Jezus, zegt immers: Mijn tijd is bijna gekomen.

Wee hem, die Hem uitlevert! Het zou beter zijn als hij niet geboren was.

[#3] Waarom die angst en onzekerheid?

Al ga ik door een dal van diepe duisternis, al ga ik door de diepste nood.

Ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij.

Maar wie herkent niet, dat dat vertrouwen in zijn goede Herder soms helemaal weg kan zijn. Dat je even helemaal niet weet waar je het zoeken moet.

Dat je twijfelt aan God, omdat je niet ervaart dat hij er werkelijk is.

Dat je twijfelt omdat je sommige dingen niet begrijpt of teleurgesteld bent.

Door lijden, pijn en verdriet dat op je weg komt. Door gedrag van mensen.

Of misschien vanwege het wonderlijke van het geloof. Een geloof in Jezus die voor je zonden is gestorven: terwijl anderen dat helemaal niet mee kunnen maken.

Niet begrijpen waarom jij naar de kerk gaat en zegt: Jezus is voor mij gestorven.

Kennelijk kan iemand die heel dicht bij Jezus staat toch Hem verraden.

Jezus voorzegt al dat de schapen van de herder uiteengejaagd zullen worden (vs. 31).

Wanneer de herder gedood is, zal dat gebeuren.

[#4] In de harten van de leerlingen is onzekerheid. Leeft deze vraag.

Maar in het hart van één leerling leeft die vraag niet.

Eén leerling, genaamd Judas Iskariot, die weet dat dit over hem gaat.

Hij reageert anders: Bedoelt U mij soms, Rabbi?

Jezus zegt het op zo’n manier dat de anderen het niet gelijk herkennen: Jij, hebt het zelf gezegd. Judas zal degene zijn die Jezus uit gaat leveren.

In Johannes lezen we dat Jezus dan ook zegt: ga dan maar, ga je werk maar doen, Judas.

Het is voor ons onvoorstelbaar dat dit gebeurt.

Al ken je het verhaal, en denk je bij de naam Judas, gelijk aan verrader.

Maar waarom gebeurt dit? Waarom is dit mogelijk?

Hoe kan iemand zo ver komen dat Hij zijn meester gaat verraden.

Hij heeft alles voor Hem opgegeven. Hij is zolang bij Jezus geweest.

[#5] Maar laten we vooral ook kijken vanuit Jezus. Hij is degene die hier centraal staat.

Hij noemt degene die hem verraadt, degene die tegelijk met hem zijn brood in de kom doopt. Woorden die doen denken aan Psalm 41.

Zelfs mijn beste vriend

Die mijn vertrouwen had

En met mij het brood deelde

Heeft zich tegen mij gekeerd.

Jezus gaat op weg naar het kruis.

Hij gaat erheen om onze zonden te dragen.

Onze pijn, duisternis, moeite, smarten brengt Hij aan het kruis.

Hij heeft het aan zijn lichaam gevoeld, Hij werd door God verlaten.

Maar ook door zijn leerlingen is Hij verlaten, en door één leerling is hij zelfs verraden.

Wat moet dat hem ook door de ziel hebben gesneden.

Jij hebt mij pootje gelicht, gevloerd, verraden. Een Judasstreek.

Mijn leven verkocht voor dertig zilverstukken. Een steek in de rug.

En toch … zo is het hoe God dit alles bestuurd heeft.

Toen de tijd nog niet gekomen was, konden ze Jezus niet te pakken krijgen.

Dan liep Hij tussen de mensen door weg. Konden ze hem niets aandoen.

Maar nu is zijn tijd gekomen, nu wordt Hij uitgeleverd.

De Farizeeën hebben een verrader nodig. Ze willen hem snel voor het feest uit de weg ruimen. Maar ze weten niet waar Hij is. De locatie was niet bekend, want Jezus had gezegd: volg die man die je tegenkomt. Judas kon nog niet eerder de boel verraden.

Pas als zijn tijd gekomen is; Judas weet waar ze zijn; Jezus verteld heeft dat ze naar Getsemane gaan, dan kan Judas gaan. Zal hij vertellen waar Jezus heen ging.

Straks om één uur ’s nachts zal hij Hem met een kus verraden.

[#6] Wanneer jij je door God verlaten voelt, mag je geloven dat Jezus dat voor jou die verlatenheid gedragen heeft: zodat Hij ons nooit meer zal verlaten.

Wanneer jij pijn en smarten voelt, mag je geloven dat Jezus voor jou gedragen heeft aan het kruis, met spijkers door zijn voeten en polsen, met doornen prikkend in zijn hoofd. Wanneer je door mensen verraden en verlaten wordt … denk dan ook maar aan wat er met Jezus gebeurde.

Zelfs mijn beste vriend Die mijn vertrouwen had

En met mij het brood deelde Heeft zich tegen mij gekeerd.

Wat kun je teleurgesteld raken in mensen.

Als iemand in de vriendenkring je opeens van alles verwijt en niet meer met je wil praten. Als je binnen de familie geen contact meer kan krijgen en er een enorme afstand groeit. Als er lelijk over elkaar gesproken wordt en je met een boog om elkaar heenloopt. Wat kun je je dan eenzaam en verlaten voelen. Wat kun je je dan onrecht aangedaan voelen. Verlaten door mensen, verraden door mensen.

Maar juist met die nood mag je ook naar Jezus gaan. Hem vragen om hulp. Hij die alles weet die mee kan voelen met onze zwakheden.

Daarom kreeg ook Judas een plek in Gods raadsplan. Zo heeft Jezus aan lichaam en ziel heel zijn leven geleden, maar vooral aan het eind ervan. Wat gaat er een zwaard door je menselijke ziel als je zo verraden wordt.

[#7] Maar wat dreef Judas?

1) Sommigen nemen het nog een beetje op voor Judas. Hij was immers één van Jezus vrienden. Hij had al lang gewacht tot duidelijk zou worden dat Jezus de redder van Israël zou zijn. Dat hij in zou grijpen en zijn werkelijk macht zou laten zien. Dat zijn rijk van vrede zou komen. Hij zou gedacht hebben: ik breng Jezus echt in het nauw, dan kan Hij zich niet meer terugtrekken. Dan moet Hij wel opstaan en dan zal hij alle mensen wel laten zien dat Hij werkelijk alle macht heeft. Dan komt hij van het kruis af en verslaat hij de Romeinen. Lijkt me allemaal ver gezocht en niet aannemelijk dat Judas daarom dit doet.

2) Anderen zeggen: Judas was puur op geld uit. Net hiervoor lezen we dat Hij boos is omdat die vrouw uit de stad zomaar haar geld verspild. Die olie waarmee ze de Here Jezus zalfde zou ook duur verkocht kunnen worden. Dat zou die eenvoudige man uit Galilea nooit gedaan hebben. Hij had eens alles achter zich gelaten. Jezus had beloofd dat Hij er veel voor terug zou krijgen. Mat 19:29/luc 18:30 iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God,  zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven. Judas heeft er nog maar weinig van gezien. Hij ziet dat het geld verspild wordt, hij steelt soms wat geld uit de kas van de leerlingen (Joh 13). Hij beslist dan maar: dan moet ik er maar zelf uithalen wat er uit te halen is. En voor een som van 30 zilverlingen verraadt hij zijn meester. Geld als de wortel van ook dit kwaad. Geen heel groot bedrag, maar het bedrag dat je betaalt als je een slaaf van een ander gedood hebt.

3) Tenslotte kan het ook zijn dat hij een heel verkeerd beeld had van Jezus. Het volgen van Jezus bracht hem niet wat hij verwacht had. Hij had misschien gedacht aan een aards rijk, met wereldse macht, een hoge positie en aanzien. Maar het wordt steeds duidelijker dat dit een aflopende zaak is. Dat het net om Jezus strakker getrokken wordt. Hij is zo teleurgesteld dat hij zich tenslotte maar tegen Jezus keert. Hij voelt zich zelf verraden en misleid en daarom verraadt hij zijn meester.

Met de poging om nog een beetje geloof bij Judas te zien, kan ik niet zoveel. Dat Judas zich liet leiden door het geld en door zijn verlangen naar macht geloof ik eerder. Het kwaad het een plek in zijn hart gekregen. De duivel en het kwaad hadden hem in beslag genomen. Zo kwam hij tot deze daad. Zo wist hij goed waar hij mee bezig was. Maar zo krijgt hij ook een plek in de strijd van alle eeuwen. Komt in zijn pogen ook de strijd van Satan tegen de Christus naar voren. Is dit ook een punt waarin de Christus verzocht wordt en staande moet blijven, als zelfs zijn een eigen leerling hem ontrouw wordt.

[#8] Laten we nog één keer terug gaan naar de vraag van het begin:

Ik ben het toch niet Heer?

Ook de andere leerlingen zullen geen volmaakte mensen geweest zijn.

Ook zij zullen soms verlangen naar geld gehad hebben.

Zij zullen een hart gehad hebben van geloof, maar soms ook van twijfel en ongeloof.

Is Jezus nu degene die komen zal, of hebben ze drie jaar van hun leven verspeeld.

In ieder geval duurt het lang voordat de woorden die we hier lezen tot hen doordringen.

Dat het niet afgelopen zal zijn als Jezus straks sterft, maar dat hij hen voorgaat naar Galilea. Dat Hij door God zal worden opgewekt.

Zo kan er ook allerlei twijfel en klein geloof zijn. Onzekerheid van morgen.

Teleurstelling in de kerk, in de mensen, in het geloof.

Twijfel ook aan je zelf. Misschien zul je niet zijn als Judas, en als je gelooft hoef je daar niet bang voor te zijn. Christus zal je beschermen tegen de duivel.

Maar … zul je voor hem uitkomen? Wil je zijn naam belijden? Zal je hem niet verloochenen? Zul je staande blijven: ook als je niet merkt dat God met aan het werk is, als je door zo’n donker dal gaat, ziek bent of moeite hebt?
Heer, wilt u geven dat ik staande zal blijven en met U verbonden.

[#9] Wanneer die vragen en twijfels in de ruimte hangen.

Wanneer Judas is vertrokken, en de Farizeeën proberen om Jezus toch nog voor het feest op te ruimen. Staat Jezus op.

Hij neemt het brood en zegt: dit is mijn lichaam voor jullie.

Hij neemt de wijn en zegt: dit is mijn bloed.

Het wordt vergoten tot vergeving van de zonden van velen.

Ik ga nu weg. Maar blijf steeds kijken naar de tekens van brood en wijn.

Houd het kruis voor ogen!

Dan ga ik heen, en straks in het rijk van mijn vader zullen we maaltijd houden en nieuwe wijn drinken. Die belofte is zeker: Blijf dit doen, totdat Ik terugkom!

Ik bid dat je zelf daar ook je zekerheid in mag vinden.  Amen.


Marcus 1:39-45 – God geeft … ook in gebrokenheid (ontdekzondag)

februari 5, 2019

Preek Heemse, Ontdekzondag 3 februari 2019

Tekst Marcus 1:39-45

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus,

[#1] Soms is er iets, waar je verdrietig van bent.

Dat je iets niet kan, wat anderen wel kunnen.  

Dat je een handicap hebt, die je liever niet zou hebben.

Of dat je ziek bent, en wel graag beter zou willen worden.

Als je zoon of dochter moeite kent of beperking heeft …

Ga je dan ook bidden: ‘Here, help me toch!’?

Wilt U mij helpen om hier mee om te gaan.

Wilt U mij beter maken?

Wilt U voor mijn zoon of dochter zorgen?

Of heb je de moed opgegeven … bid je niet meer?

[#2] Hier in de bijbel komen we een man tegen die ziek is.

Hij heeft de witte schilfers over zijn huid hangen.

Wat kan dat jeuken zeg! Het begon met een paar rode plekken.

Hij heeft er echt last van! Je stem klinkt daardoor soms heel raar.

Soms heeft iemand alleen een arm of been dat er onder zit.

Maar deze man zit er helemaal van top tot teen onder.

Ook zijn gezicht ziet er niet meer uit.

Op een gegeven moment kunnen zelfs delen van je lichaam eraf vallen.

Kijk maar naar de foto: deze man verliest zijn vingers.

[#3] Deze man is heel ziek. Dit is niet te genezen.

Maar als hij hoort van Jezus, gaat hij naar Jezus toe.

Hij heeft iets van de liefde en macht van Jezus gezien en ontdekt.

Ook al mag hij helemaal niet tussen de mensen komen.

Hij komt op Jezus af, terwijl Jezus in één van de dorpen in Galilea preekt.

Ergens in een huis, met een paar van zijn leerlingen.

En de man die smeekt, die roept tot Jezus. Help me toch!

Hij valt op de grond, hij knielt neer en roept het uit (vol geloof en vertrouwen).

‘Als u het wilt … dan kunt u mij genezen!!’

Hij wil hulp van Jezus. Hij gelooft dat Jezus dat kan geven.

[#4] Geloof je dat jij ook met je moeite naar Jezus mag gaan?

Als U het wilt, Heer, … dan kunt u mij beter maken!
Dan kunnen er wonderen gebeuren. U hebt alle kracht!

Ik hoop dat je zo vol geloof Jezus vraagt om hulp, bidt om genezing.

En tegelijk, zoals die man zegt: ‘als U het wilt’.

Wil God wel dat ik beter word? Dat het over gaat?

Wat een worsteling kan het zijn als iets chronisch blijkt,

Als je met een beperking moet leren leven, als je niet meer beter wordt.

Ik bid dan dat je ook de kracht krijgt om te zeggen: ‘Uw wil geschiede’.

Dat je geloof dan je kracht mag geven, omdat je van de Here Jezus bent.

[#5] Het is vandaag ontdekzondag, een aangepaste dienst en tegelijk voor heel de gemeente. Want hoe ga je om met mensen met een beperking?

Die man die lepra had, werd buiten het dorp gezet.

Dat gebeurde niet alleen omdat de mensen bang waren.

Het was ook een bevel van God.

Mensen die deze ziekte hadden mochten niet meer in de stad komen.

Mochten niet meer in de tempel van God komen.

Dat had te maken met het gevaar van besmetting.

Een groep melaatsen moest dan ook als er mensen aankomen de mensen waarschuwen door hard te roepen: “onrein, onrein.” Ze leefden vaak in groepjes buiten de stad.

Moet je je voorstellen wat voor leven dat was, dan had je echt niets meer:

je familie, je vrienden, je bezit alles was je kwijt.

Een vreselijk ellendige, uitzichtloze situatie.

Ook vandaag kun je zomaar alleen komen te staan.

Dat je niet goed kan horen, en maar niet meer naar anderen toegaat.

Dat je wereld klein wordt. Dat je het idee hebt dat je niet meetelt of dat je minder bent.

Zeker als het langer duurt, als je lang ziek bent, als je beperkt bent: kun je zomaar vereenzamen.

Hoe is dat in de kerk? Weten mensen met een handicap, stoornis, beperking zich welkom? Of staan ze vandaag ook alleen?

[#6] En welke rol spelen zieke en gebroken mensen in jouw leven?  

Staan ze op een afstand. Of zoek je ze op?

Betekenen ze iets voor jou?

Als je een beperking hebt: wat beteken je voor de ander?

Ook als je sommige dingen niet zo goed kunt, kun je soms veel betekenen:

Een kaartje, een tekening, muziek maken.

Rustig in het leven staan en niet met de stress meegaan.

Dat je vaak je handen vouwt en bidt voor andere mensen.

Want dat is ook wat we van Jezus mogen leren.

Jezus wordt niet boos dat deze man bij hem komt.

Jezus loop niet angstig weg, omdat hij bang is ook besmet te worden.

Dat je zijn menselijke lichaam, ook ziek wordt.

Nee: Hij raakt de man aan. Hij strekt zijn hand uit.

Want: Hij heeft medelijden, Hij is begaan met de man.

Hij ziet hem niet in zijn ziekte, Hij ziet hem als mens.

Hij raakt bewogen in zijn binnenste.

Laten we ook zo anderen niet op een afstand zetten.

Laten we ze bij de hand nemen.

Hen zien als broer of zus in Jezus. Als koningskinderen.

[#7] Ik heb zelf heel veel geleerd van Maria.

Een meisje uit mijn vorige gemeente.

Ze was zwaar gehandicapt.

Maar ze was er vaak in de dienst.

Met haar knuffels, geluiden, geschreeuw.

Maar ze hoorde er helemaal bij.

Ze vierde haar verjaardag na de dienst in de kerkzaal.

Haar moeder was kunstenares.

Was in geloof met de vragen bezig, ook waarom zij zo’n kindje hadden.

Ze maakte beelden: daarin vroeg ze God, maar loofde ze ook God.

Bovenal zegt ze vooral: Maria leert ons heel veel.

We leren wat echt belangrijk is in het leven.

We laten de stress en de haast los.

We zien dat ook zei kostbaar is in Gods hand.

Al vraagt ze veel zorg, als is het een worsteling.

We zien in haar de gebrokenheid, maar ook de eenvoud van een kind.

In die zin begrijp je beter dat Christus zegt:

Niet voor wijzen en verstandigen, maar aan gewone mensen heeft Jezus zich bekend gemaakt.  

Wordt als een kind.

Laten we ook zo als gemeente om elkaar heen staan.

En van elkaar leren.  

[#8] Eens zal iedereen volmaakt zijn.

Eens zal elke traan en elk verdriet weg zijn.

Het mooie is dat Jezus al iets van dat volmaakte rijk laat zien.

Wanneer Jezus deze man met lepra aanraakt, zegt Hij: ik wil het!   

Zijn wil geschiede … en die wil is nu dat deze man beter wordt.

Rondom Jezus straalt het koninkrijk.

Deze man mag iets laten zien van de macht van de nieuwe koning.

[#9] Dat rijk is er nu nog niet.

Maar als we bidden, mogen we weten dat Jezus ons leven kent.

Ook met de pijn en beperkingen.

Onze ziekten, en moeite, heeft Hij gedragen.

Hij wil de ziekte van die man wegnemen.

Hij durft hem aan te raken.

En waar die man eerst verlaten was van iedereen,

komt Jezus nu alleen te staan.

Hij kan niet meer in de dorpen komen, want iedereen loopt op Hem af.

Hij trekt zich terug op de eenzame plek.

Met ons verdriet, met onze pijn was Hij bekend.

Hij nam het zwaarste kruis op zich, het kruis door God verlaten zijn.

Hij kwam alleen te staan …

Zodat wij nooit meer door God verlaten zullen worden.

U niet, jij niet, ik niet. God is altijd bij je. Geloof dat maar, zo is Jezus.

Zullen wij dan bidden dat we anderen niet alleen laten staan?

Zullen wij bidden of Jezus ons daarvoor de kracht wil geven? 

Amen