Catechisatie

‘Klik hier voor digitale Heidelbergse Catechismus’.
‘Klik hier voor online Bijbel’.

 

Huiswerk 14 maart

19e Les – Kerk op zondag (en maandag …)

Leren Vr en ant 103 – Wat gebiedt God in het vierde gebod?

Welke vier ingrediënten heeft een kerkdienst (pag. 107 bovenaan).

Waarom is niet de sabbat, maar de zondag de rustdag geworden (pag. 106 onderaan).

 

Huiswerk 14 februari

17e Les – Blij met je doop!

Leren Vr en ant 74 – Moeten ook de kleine kinderen gedoopt worden?

Wat wil het zeggen dat de doop ‘teken en zegel’ is? (pag. 94 onderaan)

Kun je het voorbeeld van een babytijgertje uitleggen? (pag. 95 onderaan)

 

Huiswerk 24 januari – belijdenisgroep 21:15

15e Les – Uitgekozen?

Leren Dordtse Leerregels I, 6 (pag. 88) / Lezen pag. 92 en 93

Wat is het verschil tussen uitgekozen opdat/omdat ik geloof? (pag. 86)

Hoe mag je zeker zijn van je uitverkiezing? (pag. 87 onderaan)

Wat bedoelen we met ‘onder de wolken/boven de wolken? (pag. 86 bovenaan)

Huiswerk 17 januari – belijdenisgroep 21:15

14e Les – Gereformeerd, of …

Leren vr en ant 54

Welke vier dingen horen bij Gereformeerd zijn? (pag. 78, naast de i)

Welke zes belijdenisgeschriften zijn er? (pag. 79)

 

Huiswerk 12 december (5 december geen catechisatie!)

16:15 Pag. 50 Leren zondag 16, maken vraag 3.

17:00 en 19:00 Maken twee vragen: Is er voor moordenaars vergeving mogelijk? Hoe? (Lees Lukas 23:4-43). Wat zegt Psalm 139:14-18 je over abortus?

Huiswerk 13 dec

Groetp 19:45: HC nr. 123, pag. 70

Belijdenisgroep:

11e Les – Bidden
Leren Vr en ant  116 – Waarom bidden?Waarom bid je? (3 punten pag. 63/64) Hoe bid je? (3 punten pag. 64)Wat kun je zeggen over verhoring? (pag. 65)

Huiswerk 6 dec

Groep 19:45: 3 kenmerken van de kerk op kunnen noemen. (pag. 64, art. 29)

Belijdenisgroep

10e Les – Jezus volgen

Leren Vr en ant  88-90 – Bekering

Kun jij voorbeelden noemen van hoe jij Jezus volgt in je leven? (pag. 57)

Vertel over het voorbeeld van de gids en de drie aspecten die horen bij Jezus’ volgen. (pag. 58/59)

 

Huiswerk 12 december (5 december geen catechisatie!)

16:15 Pag. 50 Leren zondag 16, maken vraag 3.

17:00 en 19:00 Maken twee vragen: Is er voor moordenaars vergeving mogelijk? Hoe? (Lees Lukas 23:4-43). Wat zegt Psalm 139:14-18 je over abortus?

Huiswerk 28 november

Groep 16:15: Maken en Leren pag. 46 (opdracht + vr en ant 37)

Groep 17.00 en 19.00: Leren 104:Wat bedoelt God met het vijfde gebod?

Er zijn mensen, bijvoorbeeld ouders, die gezagover mij hebben.
Ik moet hen eer, liefde en trouw bewijzen.
Ik moet naar hen luisteren, en geduld hebben met hun zwakke kanten, want
God wilmij door hen regeren.

Huiswerk 29 november

Groep 19:45: Leren pag. 58

Belijdenisgroep:

9e Les – Spiegelbeeld

Leren Vr en ant 86 – Waarom moeten we nog goede werken doen?

Op welke manieren is de wet een spiegel? (pag. 52)

Welke drie dingen zullen we ook moeten beseffen, wil Jezus geen halve Heiland zijn?  (pag. 55)

Huiswerk 21 november

Groep 16:15: Leren Pag 42, vr en ant 35, maken opdracht 2, pag. 42.

Groep 17:00: Maken vijf vragen van de bijbelstudie op pag. 40.

Huiswerk 22 november

Groep 19:45: Maken bijbelstudie en opdracht, pag. 53

Belijdenisgroep

8e les – Wettelijk verplicht?

Leren Vr en ant 115 – Waarom laat God zijn geboden preken?

Wat zegt art. 25 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de wet en de schaduwachtige gebruiken?

Hoe kan het dat Jakobus in zijn brief zo anders schrijft over geloof en wet, dan Paulus in Gal 5 (pag. 46)

Huiswerk 14 november

Groep 16:15: Leren Pag 38, vr en ant 34. Maken opdracht 1-3, pag. 38

Groep van 17.00u en 19.00u: Leren zondag 38: Wat bedoelt God met het vierde gebod?

1. Dat de Bijbel bekend gemaakt moet worden, bijvoorbeeld vanuit een theologische
opleiding. Ik moet op de rustdag trouw naar de kerk gaan om:
– naar Gods Woord te luisteren
– de sacramenten te gebruiken
– te bidden
– geld te geven voor de armen.
2. De Here wil dat ik elke dag kies tegen de zonde.
Hij wil dat ik zo door de Heilige Geest het eeuwige feest nu al begin.

Huiswerk 15 november

Groep 19:45u: Maken opdrachten pag. 50, Lezen art. 28 blz 50

Belijdenisgroep: 7e Les – Bijbellezen

Vr en ant 65 – Waar komt het geloof vandaan?

Wat leert Jezus de leerlingen over het lezen van de Bijbel? (pag. 42)

Wat staat er in 1 Petr 1:21 over of de Bijbel van mensen komt of van God? (pag. 42).

 

Huiswerk 7 november

Groep van 16:15u: Leren zondag 13, vr 33 (pag. 34), Maken vraag 1 en 2 (pag. 1 en 2)

Groep van 17.00u en 19.00u: Of: Leren welk werk wel op zondag mag: werken van liefde (barmhartigheid) werk dat moet (noodzakelijkheid (brandweer, politie, etc) en werk voor de kerk. Of: Maken vragen pag. 38

8 november 19:45u maken bijbelstudie of opdracht pag. 40 / leren pag. 41

8 november belijdeniscatechisatie: 6e Les  – De Schepping

Vr en ant  26 – Wat gelooft u wanneer u zegt: Ik geloof in God de Vader

Wat kun je zeggen over de verhouding ‘Schepping en evolutie?’ (pag. 37)

Als God alles geschapen heeft, hoe kunnen wij dan laten zien dat we er zorgvuldig mee omgaan?  (pag. 38).

Huiswerk 31 oktober

Groep van 16.15u: Maken vraag 1 en 2, Leren vraag en antwoord 32 (pag. 30)

Groep van 17.00u en 19.00u: Maken vraag 4-7 (pag. 31), Leesrooster

Huiswerk 1 november

Groep van 19:45u: Leren zondag 7, vraag en antwoord 21 (pag. 35). Maken opdracht pag. 34

Belijdenisgroep: Roëlle opent

5e Les – De Heilige Geest

Vr en ant 53 – Wat gelooft u van de Heilige Geest?

Welke gaven van de Geest kun je noemen en merk je op bij jezelf? (pag. 31)

Wat doet de Heilige Geest? Schema bovenaan pag. 33

 

 

 

Huiswerk 24 oktober

Groep van 16:15u: Leren zd 12, pag. 26 / Maken opdracht 1 en 2, pag. 26

Groep van 17:00u en van 19:00u: Leren HC pag. 31 (Wat eist het derde gebod?

Dat wij Gods naam niet misbruiken door vloeken of door onnodig zweren.

Verder dat wij ons ook niet door zwijgen of toelaten aan zulke gruwelijke zonden mee schuldig maken.

Dat wij de heilige naam van God alleen met eerbied gebruiken.

 

Huiswerk 25 oktober

20:30 maken 29, leren pag. 28

21:15 (Belijdenis) 4e Les – Jezus Christus Catechismus: Vr en ant 12 t/m 18 (De lijn weer kunnen geven)

Waarom kwam Gods Zoon op aarde? (pag. 27 en 28: verzoenen en overwinnen)

Wat betekent Jezus voor jou? (Zie voorbeelden pag. 28)

 

Huiswerk 10 oktober

16:15 Leren pag  22, vr en ant 29; Maken vraag 1

17:00 en 19:00 voor wie nog niet kende: samenvatting van vorige keer (zie onder!). Maken: 2a en 2b op pag. 23

Huiswerk 11 oktober

19:45 maken bijbelstudie pag. 27 / Leren belijdenisgeschriften pag. 28

Belijdenisgroep:

2e Les – Gods pasfoto

Vr en ant 24 en 25 – Hoe worden de artikelen ingedeeld? Waarom geloof je in de die-een-heid.

Is er een God van het oude en een God van het Nieuwe Testament zoals Marcion beweerde? (pag. 15)

Noem een paar eigenschappen van God uit art. 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. (pag. 15)

Hoe zou je de drie-eenheid aan kinderen in de kerk uitleggen? (pag. 16)

3e Les – God de Vader

Vr en ant 27: Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid?

Vr en ant 28: Waarom is het belangrijk te weten dat God alles door zijn voorzienigheid in stand houdt?

Wat vind je mooi / moeilijk / ingewikkeld aan het beeld van God als Vader? (pag. 19 en teksten pag. 20)

Gebeuren sommigen dingen gewoon bij toeval? (pag. 21)

Is God een onbewogen God? Geef Hij met evenveel plezier goede en moeilijke dingen?  (pag. 21)

Huiswerk 3 oktober

maandag 16:15: Leren pag. zondag 10, vraag 27 en 28 (eerste regel). Maken opdracht vraag 3 (pag. 18)

maandag 17:00 en 19:00: Leren ‘Wat is het eerste gebod?’ ‘Vereer naast mij geen andere goden. Dat wil zeggen: als ik gered wil worden houd ik me niet bezig met afgoderij en bijgeloof, maar wil ik alleen de enige, ware God dienen.’ Maken vraag 2, blz. 17.

 

Huiswerk 4 oktober

19:45 Leren vraag 15 en 18 (pag. 20)

21:15 Roy opent; Lezen tekst bij hoofdstuk 2 (Gods pasfoto)

 

Huiswerk 26 september/27 september

Dinsdag 19:45: Pag. 13 opdrachten invullen en geloofsbelijdenis samenvatten.

Belijdenisgroep Bernard opent, Roy volgende keer. Vraag van zondag 7 (pag. 11) kunnen beantwoorden: wat is echt geloof. Lezen pag. 12 en 13 en één ding aanwijzen wat je opvalt.

Maandag 16:15: Leren zondag 9, vraag 26, pag. 14. Maken opdracht 2 en 3, pag. 14.

Maandag 17:00u/19:00u – Leren zondag 44 (vraag en antwoord 115), (behalve als je het vorige week al kende) Je mag de samenvatting leren : Waarom horen we elke keer de wet, als we hem toch niet kunnen houden? Zo leren we onze zonden kennen, vragen we vergeving aan Christus en gaan we ons inspannen om het goede te doen. Maken vraag 5 en 6 (pag 11)

 

 

Huiswerk 19 september

Groep  2 – maandag 16:15u – Leren Pag 10 zondag 8 (vraag en antwoord 25), maken vraag 1 (over 1 Joh 5)

 

De catechisaties starten weer op 12 en 13 september

De jongeren die naar de brugklas gaan ontvangen op dinsdagmiddag om 17:00 de catechisatie van br. De Vries.

De indeling van wijk Noord is als volgt:

Maandag 16.15u: 13 jarigen (2e klas, samen met een aantal uit Zuid)

Maandag 17.00u: 14 jarigen (3e klas)

Maandag 19.00u: 15 jarigen (4e klas)

Dinsdag 19.00u: 16 jarigen

Dinsdag 19.45u: 17 jarigen

Dinsdag 20.30u: 18 jaar en ouder

Dinsdag 21.15u: Belijdenisgroep

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: