2 Korinthe 2:14 – Verspreid de geur van Jezus overwinnaar!

mei 21, 2020

Preek gehouden Heemse, 17 mei 2020

Geliefden in de Heer,

Welke geur verspreid jij? Toen ik vanmorgen opstond gebruikte ik eerst mijn Deo.

Ik poetste mijn tanden en na het scheren deed ik wat aftershave op.

Je wilt ook in een 1,5 meter samenleving toch lekker ruiken.

Toen ik mijn gebeden uitgeschreven had, en koffie gezet had rook ik de heerlijke geur van koffie.

Geuren zijn overal aanwezig. En een van de jongens zei: geur of meur.

Want soms kunnen dingen ook meuren: ontzettend stinken.

[#1] Ruim 75 jaar geleden trokken de geallieerde troepen Nederland binnen.

Het was een overwinningstocht. Victorie in Europa.

Bijna niemand weet het nog, een paar ouderen weten nog hoe het was.

Als de Duitsers verslagen waren, werden de bevrijders binnengehaald.

Mensen dansten in de straten, stonden te juichen.

Overal kwam opeens rood, wit, blauw vandaan. Mensen kleden zich in Oranje.

De periode van dood, verderf, onderdrukking kon worden afgesloten.

Iemand zei: Ik was nog maar dertien,

maar die moment staan me helder voor ogen.

Er kwam geen einde aan de stoet van Canadese voertuigen.

Mensen die bijna niets meer hadden, roken weer chocola.

Ik zal het nooit vergeten. Ook de sigaretten die we van de Canadezen kregen.

Het merk was Sweet Corporal. Chocola en Sigaretten: de geur van de overwinnaars.

[#2] In de tijd van de Romeinen waren er ook Triomftochten.

Paulus spreekt hier over een Triomftocht, een overwinningsfeest.

Voor Titus werd een speciale boog gebouwd in Rome.

Je kunt hem binnenkort weer gaan bekijken, als het goed is.

Eindelijk was die Joodse opstand de kop ingedrukt.

Hij nam in 70 na christus veel gevangen mee.

Eindelijk hadden ze de Joden verslagen en in de macht gekregen.

Er werden heerlijk ruikende bloemen naar de soldaten gegooid.

Er was wierook, die indringend rook.

Zo kon je ook toen al de overwinning ruiken.

De Romeinen waren trots op hun soldaten en generaals.

[#3] Het is Pasen geweest. Christus is uit de dood opgestaan.

Donderdag vieren we hemelvaart. De overwinnaar stijgt op naar zijn troon.

Hij heeft de helburcht ingenomen. Cadeaus deelt Hij uit aan de mensen.

Een triomftocht van de genade van Christus.

Een triomftocht die de hele wereld over moet gaan.

En dankzij Paulus, mocht dit werk ook verder komen.

In Efeze preekt hij, en velen in het huidige Turkije kwamen tot geloof.

In Korinthe waren er velen die in Jezus geloofden.

Net lazen we dat in Troas een deur geopend werd.

En ook in Macedonië, ten Noorden van Griekenland mag het licht schijnen.

Paulus verspreidt de kennis van Christus.

Mensen keren zich af van goden voor wie nooit genoeg doet.

Mensen keren zich af van een leven vol van lasten.

Mensen keren zich af van onzekerheid en nood,

Ze leren Christus kennen. Want daar gaat het om!

[#4] Hoe staat het vandaag met de Triomftocht van Christus?

Hoe worden nu mensen gewonnen voor Christus.

Eeuwenlang werd het goede nieuws verder verteld.

Werden mensen bevrijd van een leeg leven.

Hoe kunnen nu mensen, niet alleen in Afrika en China,

Maar ook in Nederland Christus leren kennen.

Tot God gebracht worden?

Of zie je niet zoveel van wat voor overwinning Christus wil brengen.

Twijfel je misschien wel of hij machtig is en of echt iets hebt aan het geloof.

Is de leegloop van kerken een teken dat je in deze tijd niet zoveel met geloof kunt?

… wil je eigenlijk we dat het geloof verder komt?

We werken er deze maand over. Maar doe je er ook wat voor?

Deel je je geloof?

En hoe komen we uit de lockdown? Als er weer diensten mogen zijn.

Is Christus dan overwinnaar. Of is het geloof niet een sterke kracht gebleken?

[#5] uit onszelf kunnen we wel eens ontmoedigd raken.

Dat je niet goed ziet wat het geloof uitwerkt.

Of het werkelijk verschil maakt of je christen bent of niet.

Wanneer de mensen naar Paulus kijken kunnen ze ook die vraag stellen.

Paulus hoe indrukwekkend was jou werk eigenlijk?

Je bent net uit Efeze weg gevlucht omdat het je te heet onder voeten werd.

Die gemeente in Korinthe, daar heb je mot mee, en die bezoek je liever niet.

Je kunt in Troas werken: er is een deur voor je geopend. Je vindt gehoor.

Maar jij die al je zorgen op de Heer weet te wentelen, gaat toch weg.

Omdat je nog niets van Korinthe gehoord hebt. 

En nu in Macedonie wacht je angstig op bericht van Titus?

Is dit nu een triomftocht van Christus door de wereld?

Ben je nu werkelijk zo’n held, zo’n groot christen.

We weten dat de mensen zo al hun vragen bij Paulus hadden.

Was hij wel zo’n grote redenaar, verkondiger, stralend voorbeeld?

[#6] Daarom is het goed om nog wat beter naar de tekst te kijken.

Wat gebeurt er nu precies tijdens die triomftocht, als Christus overwint?

Het is Christus die de generaal is, die rondgaat.

Hij voert Paulus mee. Sommige zeggen, als gevangene ‘Hij wordt meegevoerd’.

Maar anderen, en dat denk ik meer, als één van zijn medestrijders, soldaten.

Maar het is Christus die zijn weg gaat over de wereld.

Het was Christus die Paulus onderweg naar Damascus riep.

Hij schakelt hem in, Hij roept hem, als apostel voor de volken.

Het is Paulus die niet met zichzelf komt, maar hij verspreidt de geur van de overwinning!

[#7] Het is een geur die door hem verspreid wordt.

Een geur die leven geeft, maar die naar de dood leidt.

Zoals de verslagenen, in de stad bang worden voor Canadezen of Romeinen die komen.

Ze ruiken de geur van de overwinnaars en het zal voor het niet goed aflopen.

Wie zegt: O daar heb je die joodse man Paulus, niet van hem wil weten.

Wie zich afkeert en Paulus de rug toekeert, keert daarmee Jezus de rug toe.

Dan blijf je in de situatie waar je bent: niet gered, verloren, dan leef je je ondergang tegemoet.

Maar wie wel tot geloof komt: is het een heerlijke geur die ten leven leidt.

Dan word je gered door Jezus Christus. Dan krijg je het eeuwige leven.

[#8] Zo wordt het dus ook van jou verwacht. Als christen.

Je hoeft niet jezelf te promoten en te verkopen.

Het gaat erom dat je het licht van Christus laat schijnen.

Maar Paulus zegt: wie is geschikt voor deze taak?

Wie kan dit doen. Hij staat zelf onder kritiek.

Hoe voelt zich zwak.

Hij zegt: ik ben niet iemand die zelf enorme winst eruit probeert te halen.

Ik ben niet als een marktkoopman of internetwinkel die de winstmarge zo groot mogelijk maakt.

Het draait niet om mijn belang. Ik zie het geloof niet als handelswaar.

[#9] Ik spreek in alle oprechtheid alleen over God!

Ik hoop dat je dat vooral ziet in de houding van Paulus.

Hij is eerlijk (weer dat woord: de zon beoordeeld hem).

Hij doet het in opdracht van God.

Hij doet het tegenover God.

Hij doet het eenheid met Christus.

In eenheid met Christus. Zo dicht is hij dus bij de generaal, de leider.

Het doel is naar God toe brengen. Daar draait het altijd om.

Maar dat doet hij door dicht bij Christus te zijn.

Als je dicht bij hem bent; dan ga je ook steeds meer op hem lijken.

Dan ga je zijn geur aannemen.

En als je dan ergens komt dan ruiken de mensen aan je dat je van Jezus bent.

Het begint dus niet bij allerlei grote plannen.

Bij een geweldige campagne, en actie, en ideeen.

Het begint in je binnenkamer.

Word jij stil voor God?

Zoek jij zijn aanwezigheid?

Aanbid je Hem en loof je Hem?

Neem je de tijd voor Hem en laat je zijn woorden in je werken?

Dan zullen de mensen het ruiken.

Dat is er één van Jezus Christus. Hij staat voor zijn geloof.

Hij ontdekt steeds meer de waarde ervan. De kracht.

Niet dat het hem altijd voor de wind gaat.

Ook in zijn leven in tegenslag, rouw, verdriet, tegenwerking en moeite.

Maar hij voelt dat hij er niet alleen voor staat.

Hij weet dat hij mag leven van genade en vergeving.

Hij is een kind van het nieuwe verbond van Jezus.

[#10] En dan gaat het ook over ons als gemeente.

Welke geur dragen wij uit. Geuren schijnen het langst in je geheugen te blijven.

Roepen makkelijk herinneringen op.

Iemand schreef hoe hij terugdacht aan de geuren van pepermunt en van het kerkgebouw.

Paulus benadrukt dat hij geen brieven nodig heeft, geen attestaties, geen papieren.

Maar mensen die leven door de Geest Die maken een wervende gemeente.

De letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Hij legt uit wat het betekent om een kind van het nieuwe verbond te zijn.

Hij kwam natuurlijk ook in de synagogen.

Daar waren veel joden, en ze kenden God al.

Waarom moesten ze Jezus leren kennen.

Wat voegt het toe?

Paulus laat zien wat de Geest doet.

Hij zorgt dat je niet het geloof ziet als een zet regeltjes.

Als een wetboek dat je moet houden. Wat uiteindelijk niet lukt en straf oplevert.

Door de Geest komt de kern van het geloof in je hart: je leert wat liefde is.

Dan ontstaat er rondom geloof geen geur van stoffigheid en traditionalisme ontstaat.

Wie werkelijk leeft in het nieuwe verbond, met de levende Heer.

Die weet waar het omgaat.

[#11] Die beseft dat door de Geest de overwinningsgeur van Jezus zich gaat verspreiden.

Die vindt zichzelf inderdaad niet de supergelovige, een voorbeeld dat iedereen moet volgen.

Maar die wil zich laten kennen als een kind van Christus. 

Die leeft van de genade en de vergeving, die mag het licht van Jezus laten schijnen.

Zo mag je zelf ingeschakeld worden om die goede geur te verspreiden

Zo gaat de triomftocht van Christus verder! Amen.


Psalm 62 – Bidden … meer dan goede voornemens

mei 11, 2020

Preek Heemse, 10 mei 2020

Tekst: Psalm 62; Gewone Catechismus 31-37

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Hoe kun je bidden en wat betekent het bidden?

We hebben en mooie aanloop gehad.

Gezien dat God de machtige Schepper is, die tegelijk onze Vader is.

En nu mogen we leren om in contact met deze God te leven.

Dat we werkelijk gaan bidden, niet als een gewoonte, niet met lege formules.

Dat je altijd hetzelfde zegt, en alweer denkt aan wat je straks gaat doen.

Maar dat je gaat bidden met je hart.

Dat je God vertelt wat je bezighoudt.

Dat je God prijst om wie Hij is, dankt om wat Hij geeft.

Met als doel: dat je tegelijk ook steeds meer vertrouwen krijgt.

Vertrouwen dat God gebeden wil verhoren. Dat Hij daar de macht toe heeft.

[#2] Is bidden moeilijk? Aan de éne kant niet: God wil ons helpen.

Het is eenvoudig en bijna kinderspel, zegt vr en ant 35.

Als je er maar mee begint wordt het je zo eigen als je eigen ademhaling.  

Toch erkent vr en ant 35: het is hard werken. Lastig om het niet te vergeten.

Hoe maak je tijd om te bidden?

Er zijn veel zaken in het leven waarvan je zegt: ik weet dat het goed is, ik zou het meer moeten doen.

Als je op muziekles zit, dan weet je dat je regelmatig moet oefenen.

Je zou wat vaker willen bellen met die vriend of vriendin.

Je weet dat het allemaal goed is, maar als je niet uitkijkt, schiet het er zomaar bij in.

Eigenlijk wil je misschien wel wat meer bewegen om de coronakilo’s eraf te halen.

Maar hoe ga je er ook echt aan werken, zodat je er geen last van krijgt?

[#3] Ik las het verhaal van iemand die geestelijk niet zo gezond was

Hij had de laatste tijd allerlei problemen, was zijn werk kwijt geraakt.

Hij mopperde op de kerk. Wie zag hem staan? Niemand kijkt naar mij om.

Hij voelde zich teleurgesteld in God.

Toen hij met de ouderling hierover sprak, zei de ouderling: wat doe je voor het geloof?  

Maak je tijd om met God te praten? Bid je?

Neem je de tijd om Hem te horen? Lees je uit de bijbel?

Maak je de tijd om je te oefenen?

Luister je naar de kerkdiensten?

De man gaf aan dat hij dat allemaal niet zo erg deed.

De Gewone Catechismus noemt dat een negatieve spiraal.

Je besteedt minder tijd aan God, je krijgt er minder mee, en je doet nog minder.

Er wordt ook een positieve spiraal benoemd.

Door voortdurend te oefenen komt er steeds meer ruimte voor wat echt belangrijk is.

De ouderling wilde de man helpen om die positieve spiraal op te pakken:

Lees je bijbel, neem tijd om te bidden, kom naar de kerk.

Maar dat lukt me niet, ik heb er geen tijd voor.

Maar je bent werkloos, je bent vrijgezel: in tegenstelling tot anderen heb je juist veel tijd.

Dan kun je werken aan je conditie, dan kun je werken aan je geloof.

Dan krijg je meer vertrouwen in de mensen om je heen, vertrouwen in God!

1) Wees stil, keer je tot God (vers 4)

Wanneer de Here Jezus leert bidden dan zegt Hij niet: ga bidden.

Hij gaat ervan uit dat je al bidt. Hij zegt: ‘Als je bidt’, doe het dan als volgt.

En Hij weet hoe lastig het is om je dan te concentreren.

Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. Wees stil, Zoek rust. Bij God alleen.

Bidden begint niet met het zoeken van woorden.

Maar het stil worden voor God.                Dat gaat soms zo tegen onszelf in.

Onze handen liggen moeilijk stil, onze ogen kijken snel naar iets wat gebeurt.

Onze oren horen van alles wat zich aandient.

Er is een website die heet: donothingfor2minutes.

Een hele uitdaging, om twee minuten stil te zitten.

Je toetsenbord, scherm of muis niet aan te raken.

Een vogel die fluit, een piepje op je telefoon.

Daarom zegt Jezus ook ga naar je binnenkamer.

Dat kun je figuurlijk opvatten: sluit je ogen, vouw je handen.

Dat helpt je om echt op God gericht te zijn.

Maar je kunt ook letterlijk naar een binnenkamer gaan.

Dat plekje in huis waar niemand je stoort: de bijkeuken, een kamer.

Misschien kies je een plekje in de natuur uit.  

En ga daar heen: als je een ochtendmens bent ’s morgens.

Als je een avondmens bent ’s avonds.

En werk aan je geestelijke conditie. Zodat je vertrouwen en moed krijgt.

Zodat je leert zien wat echt belangrijk is. Zodat je kracht krijgt.

Zodat je steeds meer het gewone leven en Gods wereld met elkaar gaat verbinden.

Zodat je steeds meer gaat ontdekken, horen, ervaren dat God je rots is, je vesting.

Dat je bij Hem veilig bent.

2. Open voor Hem je hart (vers 9)

Wat je dan moet bidden? Jezus geef ons het Onze Vader.

Een prachtig voorbeeld gebed.

Je kunt die woorden bidden.

Je kunt de inhoud bidden.

We hebben de Psalmen. Juist in de coronatijd bij al onze vragen kun je zeggen:

We hebben niet alle antwoorden op de nood, maar wel de psalmen voor in de nood.

Psalmen die je leren om te bidden.

Die je ervan verzekeren dat God je hoort en machtig is.

Zo kun je in de tijd dat je bidt, je gedachten vullen met Gods woorden.

Je kunt die woorden ook letterlijk gebruiken: vaste gebeden.

Bijna elke emotie is wel verwoord in één van de psalmen.

We lazen in Psalm 62:9, ‘Open voor Hem je hart’.

Of in berijming, vers 4: ‘Stort voor Hem uit geheel uw hart’

Vertel Hem maar wat je bezig houdt. Waar je blij mee bent, tegenop ziet.

Probeer niet steeds het zelfde te bidden: ga mee onderweg, wees bij me vandaag.

Dat mag je vragen, maar daarvan weet je al dat God het zal doen.

Maak het maar concreet: help mij om een goede echtgenoot te zijn;

Help me bij de repetitie van Nederlands.

Geef dat ik leuk met mijn vriendin omga.

Geef me weer werk, of maak het ook maar concreter:

Wijs me een weg waar ik werk kan vragen, help me bij mijn sollicitatiebrief.

God wil gebeden zijn: breng maar bij Hem wat je bezighoudt.

Dan gebeurt er steeds meer wat er in Vr en ant 32 staat.

Het gebed en het gewone leven worden met elkaar verbonden. 

God helpt te voorkomen dat er twee werelden ontstaan:

een religieuze wereld van gebed

tegenover een gewone wereld waarin we gewoon ons eigen ding doen. 

We staan juist gewoon midden in de wereld als mensen die afgestemd zijn op God.

3. Hoor 2x dat ‘de macht is aan God’!

[#6] In vers 12 staat dat aparte vers: Een keer heeft God gesproken.

Twee keer heb ik het gehoord. De macht is aan God.

Psalm 62 gaat steeds over de mens en God. Het begint met God.

Het eindigt met God. Maar tussendoor zie je een mens die bedreigd wordt.

Omringt door vijanden, omringt door moeite.

Hij is al een schuine muur. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt.

Een muur die door bijv. een aardbeving uit het verband raakt.

Er komen scheuren. Die muur dreigt in te storten. Je kunt er niet op leunen.

Zo kun je je soms voelen. Houd ik het nog vol. Gaat dit nog wel.

Of je in tijden van crises en ziekte. Maar juist dan staat er over God:

Hij is een rots. Op hem kan ik bouwen. Hij is een vesting. Bij Hem kan ik schuilen.

God heeft dat 1x gezegd. Hij voelt zich misschien niet zo zeker.

Dan weet je wel dat God de macht heeft, maar vergeet je dat weer.

Net zoals je moeder thuis wel iets kan zeggen: daar niet aankomen; op tijd naar bed;

Ruim je jas op. Ik heb het al duizend keer gezegd, maar je hebt het niet gehoord, lijkt het wel.

Maar God zegt het één keer, en aan het eind van de psalm staat dan:

Ik heb het twee keer gehoord. Ik ben er vast van overtuigd. Ik vergeet het niet meer!

Bij God kan ik terecht. Hij is machtig. Hij zal mijn gebed horen!

God is machtig. In het grote heelal ziet Hij mij niet over het hoofd (31).

Al ervaar je soms afstand: door zijn woord spreekt Hij, ik spreek in mijn gebeden tot Hem.

We zien Hem niet, maar spreken Hem aan, in vertrouwen dat Hij hoort.

En dan wordt je bidden meer dan alleen stil worden voor God.

Stil worden kennen andere godsdiensten ook.

Nieuwe spiritualiteit nodigt je uit om mindful te zijn. 

Zodat je in contact bent met de wereld en innerlijke balans vindt.

Maar als je gaat bidden richt je je tot de levende god.

Wanneer je je zo op God richt, mag je ook steeds meer ontdekken wat hij geeft.

Het is inderdaad niet zo dat je alles wat je verlangt krijgt.

Als een pakketje dat je bestelt en dan thuisbezorgd krijgt.

Maar als je wel wat krijgt?

Als je een leuke baan vindt, een liefdevolle relatie, genezing.

Zie je dan dat het van God komt? Dank je hem ervoor?

4) Hij is je Vader vol genade

[#7] Geloof je dat Hij dat aan jou wil geven als je eigen kind.

God heeft ons aangenomen als zijn kinderen.

Daar staat Jezus zelf garant voor.

Dat doet Hij omdat Hij je Vader is:

Uit onszelf zijn we niet meer dan stof, de kinderen van adam.

Jezus riep ook tot zijn vader. Juist in de moeite. Juist aan het kruis.

Vader vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen.

Vader laat de drinkbeker voorbij gaan.

Vader in uw handen beveel ik mijn Geest.

Juist een christen gaat door de Geest Abba Vader bidden.

Wanneer iemand een heel belangrijke baan heeft, een eigenaar van een bedrijf,

dan zul je niet zomaar op zijn kantoor naar binnen kunnen lopen.

Ik werkte vroeger in een tapijtfabriek aan de lopende band,

maar de baas heb ik nooit gezien. Ik zou niet durven.

Maar dat verandert als die baas je vader is.

Wanneer je dan op het bedrijf komt, mag je zomaar op zijn kamer komen.

Waarom? Omdat je zijn kind bent.

En hij zal bereid zijn tijd voor je te maken.

Zo is het ook met God: je bent zijn kind. Hij zal er altijd voor je zijn.

5) Neem de uitnodiging aan!

[#8] Christus wil je leren om geestelijk gezond te worden.

Vol van vertrouwen. Nu kun je er mee omgaan als een zware last:

Ik moet dit doen en dat doen. Je houdt lijstjes bij. Maakt hele strikte afspraken.

En je vindt dat je het eigenlijk wel goed doet. Dat God dan naar jou met luisteren.

Sommige mensen zijn daar gevoelig voor: om alles nog beter dan best te doen.

Als ze een boek hebben over sporten, afvallen, efficient werken gaan ze alles heel strikt naleven.

Dan kan het zomaar een nieuwe last worden. Een wettische geloof, of je het moet verdienen.

Maar denk ook niet: het komt vanzelf zelf goed.

Bij sommigen zit dat meer in de genen.

Neem je zelf ernstig voor om de stil te worden voor God.

Maak die afspraak met jezelf en met God. Laat niemand daartussen komen.

Discipel zijn van Jezus vraagt ook discipline.

Hij was trouw aan ons, laten we bidden dat wij ook trouw zijn aan Hem.

Maak die afspraak: of beter gezegd: Neem de uitnodiging aan.

God belooft om je te helpen. Je staat er niet allen voor (tweede helft 35).

Als wij beginnen zijn de mensen in het oosten al begonnen.

Wij mogen dan weer voor anderen bidden.

De Geest helpt je met bidden.

Hij bidt in je, voor je en door jouw gebed heen.

Wij hoeven ons alleen maar over te geven aan het werk dat God in ons doet.

Een uitnodiging: God is geïnteresseerd in wat je vraagt.

Zoals een ouder heel graag van een kind hoort, wat het kind bezighoudt.

Je hoeft niet aan te dringen, of jezelf op te dringen.

Hij is blij als je bij Hem komt met je vragen en wensen.

Kom tot mij en ik zal je rust geven (mat 11:28). Neem jij die uitnodiging aan?

Er gaan wonderen gebeuren als je tot Gods troon nadert en ernst maakt met het gebed. Amen.


Zondag 26 april

april 25, 2020

Op de site www.gkvheemse.nl staat de liturgie voor zondag 26 april.

Voor de kinderen is er een kleurplaat: Maak je hem en stuur je mij een foto via de app? ‘Kleurplaat 26 april’

2 Korintiers 1:20 – Betrouwbaar?

Preek Heemse, 26 april 2020

Geliefden in de Heer Jezus Christus,

[#1] Hoeveel vertrouwen heb je in mensen? Juist in deze tijd maakt dat nog wel uit.

Wie geloof je als het gaat over de maatregelen die voor corona genomen moeten worden?

Wie levert er FakeNews en wat is informatie die klopt?

Ben je geneigd Angela Merkel te geloven, of geloof je eerder Donald Trump?

Geloof je wat je op facebook leest of de NOS app, de Stentor of het ND?

Heeft het nou zin om mondkapjes te dragen, of juist niet?

Is het veilig dat de kinderen naar school gaan, of toch niet verstandig?

Vertrouw je je arts, je tandarts, die website, de kerk? Of ben je geneigd om te twijfelen?

[#2] Vertrouw je God? Geloof je dat hij voor je zorgt, ook als het moeilijk is.

Kun je op zijn woorden aan? Of laat hij ons eigenlijk aan ons lot over?

[#3] Was Paulus te vertrouwen? Laten we eens luisteren hoe de mensen over Paulus praten.

Alsof we een verborgen microfoon hebben opgehangen. Dan horen we niet veel goeds over Paulus.

‘Had Paulus wel alles goed voor elkaar, boeide hij echt, was hij echt wijs en overtuigend?’

‘Paulus is anderhalf jaar bij ons geweest. We vertrouwden hem. Er kwam een mooie gemeente.’

‘Maar was hij echt zo’n goede spreker? Later kwamen de sofisten, die spraken heel wat knapper’.  

Die andere sprekers waren geschoold in de filosofie, verdienden veel geld met hun toespraken.

Was Paulus eigenlijk wel te vertrouwen, wat hij niet een amateur, een beginner?

En bovendien… Paulus had beloofd dat hij binnenkort weer zou komen.  

Maar hij houdt zich niet aan zijn afspraak, hij gaat eerst ergens anders heen.

Hij heeft alleen een brief gestuurd.

Hij zegt ja, maar hij doet nee. Heeft hij niet stiekem twee agenda’s, is hij niet hypocriet?

Is dit niet iets wat past bij iemand die maar doet wat hij wil dan bij een christen?

Is dat niet erg als dat over jou gezegd wordt: je kunt niet op hem/haar aan.

En zo komt er wantrouwen, keren ze zich langzaam van Paulus af.

[#4] Wat doet Paulus dan om zich te verdedigen?

Hij vraagt zich af: ben ik eerlijk geweest. Wat mijn ja ja en mijn nee nee?

Hij zegt: wij hebben altijd oprecht en zuiver gehandeld.

Letterlijk: in het oordeel van de zon. Als de zon in je hart schijnt wordt alles duidelijk.

En Hij zegt: We hebben niets gedaan wat oneerlijk was.  

We hebben dat in de brieven al wat uitgelegd, en hopelijk begrijp je het.

Nee, we hebben ons niet laten leiden door de wijsheid van de wereld.

We waren geen filosofen, we hadden geen gelikte toespraken, met nieuwe ervaringen.

Maar … we hebben over Jezus verteld en over zijn genade.

Door onze zwakheid, ziekte, lafheid, fouten, menselijkheid heen de liefde van God gebracht.

We zijn na Pasen de wereld in getrokken om te vertellen over Jezus dood en opstanding.

We roemen in Hem. Daarom kunnen we nu dit heftige lijden in Efeze verdragen.  

En werkelijk we zijn enorm trots op jullie: we zijn dankbaar dat jullie die genade zijn gaan geloven.

Zodat je gered wordt als Jezus straks terug komt!

“Dan zeggen jullie tegen Jezus: kijk dat is Paulus, Hij heeft ons U leren kennen.

En dat ik zeg: kijk de mensen van Korinthe, ze zijn in U gaan geloven.

Want het draait om Hem en om zijn dag.

Niet hoe mensen over ons denken, maar wat Hij uiteindelijk van ons vindt.

Ik ben niet trots op mijn kracht, maar op Jezus’ genade. En ik was wel eerlijk!

[#5] Maar, Paulus, kun je uitleggen waarom je niet gekomen bent?

Dat je niet deed wat je zei? Vond je ons dan niet belangrijk?

Jawel zegt, Paulus. Ik was het inderdaad van plan.

Maar ik laat me leiden door de Geest. Soms veranderen de plannen daardoor.

Het leek me niet wijs. Ik had net zoveel op jullie aan te merken gehad.

Ik wilde jullie eerst de tijd geven dat op orde te stellen, zodat ik daarna bij jullie kon komen.

Op zich al een wijze les van Paulus: soms moet je iets de tijd gunnen.

Moet je niet overhaast te werk gaan en kun je beter eerst zwijgen, dan de dingen op de spits drijven.

Maar je mag me geloven: als ik kom met een boodschap van Jezus, dan ben ik te vertrouwen.

Jezus is zelf degenen bij wie ja ja is, en nee nee.

Hij staat voor de betrouwbaarheid zelf.

Daarom was dit maar niet een wispelturig besluit van mij.

Het was maar niet lichtvaardig. Ik speel geen spelletje met jullie.

[#6] Paulus kan zich verdedigen. Zijn plan veranderde, maar hij deed het met goede redenen.

In de ogen van Paulus is het onterechte kritiek.

Wat is het belangrijk dat je zelf ook oprecht en betrouwbaar bent.

Het gaat er niet om dat we volmaakt zijn. Het gaat er niet om dat je alles perfect doet.

Maar wel dat je eerlijk bent. Dat je eerlijk uitlegt waarom je dingen doet.

Dat je goede redenen hebt om dingen wel of niet te doen.

Dat je zo goed mogelijk je afspraken probeert na te komen.

Dat je bekend staat als betrouwbaar, omdat Jezus zelf betrouwbaar is.

Paulus kan het uitleggen. Laten we elkaar ook die ruimte geven.

En als je iemand beschuldigt, dat je dan hem of haar ook de ruimte geeft om het uit te leggen.

Zoals Paulus hier doet.

[#7] Maar kijk eens wat er gebeurt: Paulus blijft niet steken in een valse beschuldiging.

Hij zegt: we vertellen over Jezus Christus, bij wie Ja Ja is en bij wie Nee Nee is.

Hij is compleet betrouwbaar.

In Hem worden alle beloften van God ingelost.

Want Paulus wil niet blijven staan bij de vraag of mensen betrouwbaar zijn.

Ik wil het vanmorgen niet alleen over mensen hebben.

We kunnen in deze tijd ook vragen aan God stellen.

Is God betrouwbaar? Doet Hij wat Hij beloofd heeft?

Soms kun je daar zomaar aan twijfelen:

je hebt al vaak gebeden, maar je ziet niet dat je krijgt wat je bidt.

Waar is God met zijn machtig optreden op het moment dat Corona rond gaat?

De kerk krijgt in allerlei onderzoeken lage cijfers: kennelijk vallen kerkmensen nogal eens tegen.

Maar God? Is Hij te vertrouwen, of zeggen we: waar bent U, God?

En U geeft bij de doop allerlei beloften: U zult zorgen voor uw kinderen.

Maar … mijn kinderen gaan heel andere wegen. Dit had ik zo niet bedacht.

Ik had me zo verheugd op een laatste schooldag en een examenfeest en opeens gaat het niet door.

Ik wil zo graag mijn kleinkinderen even vasthouden, maar ze moeten op afstand blijven.

Ziet u niet wat er gebeurt met de wereld. Waarom doet U dan niet iets?

Kan ik wel aan op uw beloften?

[#8] Maar dan wijst Paulus op de Here Jezus.

In Hem worden alle beloften van Jezus ingelost.

Als we bidden, dan sluiten we dat gebed af met amen, zegt Paulus.

Dat wordt je amen is maar niet zomaar een woordje.

Het betekent niet ‘Punt uit’, of ‘afgelopen’, of ‘doe je ogen maar weer open’.

Het betekent: ja! Zo is het!

Het betekent dat het betrouwbaar is, en dat je erop aan kunt.

Eigenlijk betekent het hetzelfde als ‘om Jezus wil’, ‘In Jezus naam’.

God heeft in Jezus laten zien dat al hij al zijn beloften inlost

Hij beloofde aan Abraham een zoon, een redder en Christus werd de grote redder.

Hij beloofde een zoon met koninklijke macht aan David, en Jezus kwam als zoon van David.

Hij beloofde Jeremia een nieuw verbond, door de Geest en hij stelde het in bij het Avondmaal.

Hij beloofde iemand die het lijden zou dragen, en Jezus nam het kruis op zich.

Hij beloofde een overwinnaar op de Dood en Jezus stond op.

Het is met deze boodschap dat Paulus de wereld in gaat.

En door Jezus is de boodschap betrouwbaar. God heeft het zelf laten zien.

Zijn ja is ja, zijn nee is nee. Hij heeft de overwinning behaald.

Als je dus je gebed eindigt dan is het niet ‘ja’ met een vraagteken.

Dan is het maar niet de vraag of het God het gehoord heeft.

Nee: God hoort, en verhoort, nog meer dan je zou willen.

Hij heeft zijn plannen, al zijn die niet altijd onze plannen.

Hij geeft op zijn tijd. Al moeten we er in onze ogen soms lang op wachten.

Hij is betrouwbaar: omdat Jezus opstond uit de dood.

Je mag op hem vertrouwen. Ook in tijden van Corona.

Je mag op Hem vertrouwen. Rotsvaste beloften heeft Hij gegeven.

Hij verbindt zich aan ons, en welke wegen we soms ook gaan.

Welke wegen je kinderen soms ook gaan: zijn verbond is vast en zeker, en kan wel tegen een stootje.

Hij is betrouwbaar, in Jezus Christus! Hij beloofde Abraham, al die andere maar niet zomaar wat.

Hij beloofde vervulling in Jezus: dat je aan kunt om de genade van Christus, vergeving van zonde.

Dat we eens Christus zullen ontmoeten op de dag die komt.

Bij al onze gebeden en wensen, mag je steeds Jezus voor ogen houden.

Bidden in zijn naam, bidden in de richting die hij wijst.

[#9] En tegelijk: God is niet een God die op afstand blijft staan.

Als je aan het eind van je gebed zegt: ‘Amen’, het is vast en zeker.

God is betrouwbaar! Dan betekent het ook iets voor jezelf.

God heeft een vast fundament gegeven.

God heeft je deelgenoot gemaakt van de zalving van Jezus.

Hij is de gezalfde: hij kreeg de kracht om zijn werk te doen door de Geest.

Maar je ontvangt zelf ook de zalving van de Geest.

Hij waarmerkt je als zijn eigendom. Denk aan die koffer van Paulus.

Zijn eigendom in leven en sterven!

God heeft je als voorschot zijn Heilige Geest gegeven.

Dat betekent ook dat je zelf gaat staan voor die betrouwbaarheid van God.

Dat je net als Paulus anderen gaat vertellen over die genade van God.

Dat je zelf je in laat schakelen en je inzet, voor je buurt, voor de zwakken, voor je naaste.

Je mag zelf ook aan de slag gaan om die boodschap te vertellen.

[#10] Dan hoef je niet jezelf en je eigen goede daden voorop te zetten.

Dan mag je Jezus voorop zetten. Je aan Hem verbinden.

Geloven dat zijn ‘Ja’ werkelijk een ‘Ja’ is voor een wereld in nood.

We leven in een situatie die ons allemaal raakt.

Er word je veel afgenomen, mogelijkheden zijn beperkt.

Er wordt veel van regeringsleiders verwacht. De één is betrouwbaarder dan de ander.

Echt geluk zullen ze uiteindelijk niet kunnen geven.

Maar neem juist in deze dagen extra de tijd om te bidden.

Om het bij God neer te leggen. Klamp je vast aan zijn beloften.  

God is trouw in Christus. Bidt dat je ook trouw bent aan Hem.

Dat je vanuit zijn trouw, die door kruis en lijden heen, de dood overwon,

Ook laat zien dat de ziekte, moeite, eenzaamheid niet het laatste woord heeft.

Maar dat je als christenen gegeven bent aan elkaar en aan deze wereld om er te zijn.

Om te luisteren, te doen, te helpen, in beweging te komen door de Geest.

Dat als je ‘ja’ zegt tegen Gods belofte, je er ook werkelijk ‘ja’ doet.

Corona heeft niet het laatste woord. God is trouw, niets kan ons scheiden van zijn liefde in Christus.

Amen.


Lukas 24:6 – Nieuw leven door Christus!

april 21, 2020

Preek Heemse, Pasen 2020, 12 april

Tekst: Lucas 24,6

Geliefde gemeente van de opgestane Heer, Jezus Christus,

[#1] In alle vroegte ligt de steen nog voor het graf en is het graf van Jezus net als elk graf.

We vieren Pasen terwijl er deze dagen meer mensen bij een graf moesten staan,

Het aantal overlijdensberichten in kranten neemt toe.

Voor velen is een begraafplaats, gelukkig, een plek waar ze niet vaak komen.

Ik vroeg het de jongeren: sommigen zijn er nog nooit geweest,

anderen komen er een paar keer paar jaar.

Sommigen moesten onlangs nog iemand begraven.

Iemand vertelde dat hij er elke twee weken komt.

Voor sommigen geeft het rust, helpt het in het een plek geven van het verdriet.

Een oudere man zei, ik kom er niet zo vaak, als ik bij het graf van mijn vader kom vraag ik me af: wat zoek ik hier eigenlijk?

[#2] Op de eerste dag van de week gaan ook een paar vrouwen naar het graf van Jezus.

Wat gaan zij daar zoeken? Ze hadden gezien waar Hij begraven werd.

Ze hebben geurige kruiden en oliën bij zich, heerlijke aroma’s om hun Heiland te verzorgen.

Er was op vrijdag niet veel tijd voor geweest, en nu gaan ze dat alsnog doen.

In de tijd van Jezus werden de mensen in een soort rotsholte neergelegd.

Om de stank en ontbinding tegen te gaan, werd het lichaam verzorgd

en werden er ook geuren bij het lichaam gelegd.

Er zijn in graven ook allerlei geur- en zalfpotjes teruggevonden.  

[#3] Bij de vrouwen is niets te vinden van hoop, van verwachting dat het anders zal zijn.

Ze zitten vast in hun verdriet. De steen ligt voor het graf en op hun hart.

De jongeren vertelden dat ze ook wel eens verdrietig zijn: als je in deze tijd niet kan doen we wat je wil met je vriendengroep, als iemand onterecht boos wordt, als je verdriet hebt over een huisdier dat dood is, als je al lang een blessure hebt. Als iemand je teleurstelt. Als je ziet dat sommige mensen niks hebben: geen geld, geen huis geen eten, terwijl anderen juist overvloed hebben.

Maar ook: als iemand die je goed kent sterft; wanneer iemand verongelukt op de N36; Als je ziet dat er zoveel mensen sterven.

zoals de Emmaüsgangers straks zeggen: we hadden de hoop dat Hij Israël zou bevrijden.

Eén voor één hadden de leerlingen Jezus verlaten, Hij was door de leiders gedood.

Uiteindelijk slaat hier de dood ook de laatste hoop de grond in.

Ze gaan naar het graf: ze hebben geen verwachting,

het is de plek waar ze hun gemiste het meest missen.

Is dat ook niet wat je voelt als je een graf bezoekt.

[#4] Zou jij anders hebben gereageerd? Als jij met Jezus had rond gelopen?

Iemand die sterft wil je een waardig afscheid geven.

Wat leven we in een verschrikkelijke tijd: dat je zo graag een arm om de schouder zou willen leggen, dat je ruimte wil geven voor afscheid nemen, maar zelfs dat is bijna niet mogelijk.

En dan is het hier nog niet zo erg als in Bergamo waar mensen in eenzaamheid sterven en begraven worden.

Je wilt waardig afscheid nemen en wat de vrouwen hier doen is dat vorm geven. Hun liefde en zorg laten zien.

Er is in hun hart nog geen ruimte voor troost. Ze zien in hun eigen donkere hart. Ze hebben zelfs niet nagedacht over hoe ze bij Jezus moeten komen. Er ligt een steen voor het graf.

Ze voelen zich als velen vandaag, de dood heerst en maakt ons angstig.

De dood neemt hoop weg, neemt troost weg.

Zie je wel, denk je zomaar, de dood heeft het laatste woord.

De duivel fluistert het in: de dood is sterker dan het leven en hij probeert ons door angst voor het sterven gevangen te houden (Hebr).

En het enige wat de vrouwen doen is naar de plaats gaan waar ze dat gemis het meest gaan voelen. Om daar hun liefde laten zien, hun tranen te huilen.

Zoals je vandaag in alle gemis en verdriet, angst voor de dood, door een beetje liefde probeert de angst wat te vergeten. Is dat niet waarom je, gelovig of niet om elkaar heen probeert te staan, wanneer er zoveel verdriet, dood, pijn, eenzaamheid en tranen zijn?

[#5] Uit jezelf kom je niet makkelijk verder. Blijft de steen voor het graf.

Maar zonder dat de vrouwen er iets aan kunnen bijdragen, komt er opeens verandering.

Ze kijken op en zien als ze bij het graf gekomen zijn dat de steen weg is.

Je moet je voorstellen dat de dode in die tijd begraven werd in een soort spelonk graf.

Er was een kleine eerste ruimte, en vervolgens een ruimte waar de doden neergelegd werd.

Dit geheel werd afgesloten door een ronde steen, die op zijn plaats gerold kon worden, sommigen zeggen: via een gootje dat naar beneden liep. Je kreeg hem er makkelijker voor, dan dat je de steen weer wegrolde. Wat een wonder is het dat de steen verdwenen is.

En als ze dan in het graf kijken horen ze de boodschap: Hij is hier niet.

Het lichaam van Jezus is verdwenen.

Dat is een boodschap waar niet veel mensen aan twijfelen.

De leerlingen en de Joodse leiders zijn het er later beiden over eens.

Het lichaam van Jezus was weg. Hoe het weg is, daar denken ze verschillend over.

De Joodse leiders zeggen dat het gestolen is, de leerlingen ontkennen dat.

Maar het is heel helder: het lichaam van Jezus is verdwenen.

En deze leegte, dit verdwijnen van het lichaam spreekt boekdelen.

Dit is het eerste dat de vrouwen hoop mag geven.

[#6] Het is de dood niet gelukt om Jezus vast te houden.

De duivel, die de dood gebruikt om mensen gevangen te houden en angstig te maken, behaalt niet de overwinning.

Er kwam een aardbeving, God greep in.

De steen is weg, door kracht van God.

De Romeinse wacht is verdwenen, de zegels waarmee het graf afgesloten was, zijn verbroken.

Het is niet uit eigen kracht dat de vrouwen kunnen zien dat het graf leeg is,

God heeft hier ingegrepen. Hij heeft het graf geopend. De duivel moet zijn prooi laten gaan.

De duivel is het die door de dood en de angst van de dood probeert te heersen.

Zoals je bang wordt van een leeuw, omdat het zo’n gevaarlijk roofdier is en je kan doden, zo is de duivel ook. Hij is op zoek naar prooi, probeert die in zijn macht te krijgen en te verslinden. Zo is het coronavirus ook een macht, roofdier waar je bang van wordt omdat het zo gemeen en verraderlijk is. Maar kijk … de steen is weg, Hij is hier niet. De duivel kon Jezus niet in zijn macht houden, het graf is open. Hij heeft laten zien dat Hij sterker is dan de dood. Hij kon niet in de gevangenis van de dood blijven.

Het schijnt dat sommige gevangenissen op de celdeur de naam van de misdadiger zetten en de datum dat hij in de gevangenis is gekomen. Dan worden de dagen geteld.

Op een gegeven moment komt de dag dat iemand vrij mag komen dichterbij. De dag dat de deur weer geopend gaat worden. Soms wordt die dag dan op de celdeur erbij geschreven.

Jezus’ dag van vrijlating uit de gevangenis van de dood was na drie dagen. Dat had Hij gezegd.

 Daarmee liet God zien. De straf is betaald, de zonde gedragen, nu begint het leven en mag je de dood achter je laten. Nu staat de Heiland op!

[#7] Uit jezelf kun je de steen niet weghalen. Blijf je staan bij het graf.

Soms snap je niet alles van de opstanding, is het moeilijk om te geloven.

Maar jullie zeiden: door de opstanding zie ik dat God echt machtig is.

Dit geeft hoop helpt mij in het dagelijks leven te geloven dat Jezus echt heeft bestaan.

Jullie zeiden: ook Pasen betekent voor mij dat de dood is overwonnen.

Ik vind het bijzonder dat Jezus dit voor mij gedaan heeft, dat geeft mij een stukje hoop in deze dagen.  

Dankzij het offer van Jezus zijn we van de straf verlost.

Daardoor weet ik dat ik me maar niet zorgen hoef te maken: Jezus heeft dit uit liefde voor de mens gedaan.

God kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, uitkomst geven. Dat mag je bij al die dingen waar je verdriet over hebt, troost geven. Het mag je helpen als iemand overleden is.

Nu is de macht van de dood gebroken. We kunnen veel goede en mooie dingen doen, maar de dood blijft een vijand.

Behalve als je nadert in geloof. Als je bidt om de Geest.

Dan bid ik dat God je dat geloof en die troost geeft: dat het graf leeg is, de steen weg, de dood verslagen. Ik hoop dat die steen van verdriet ook van jouw hart verwijderd mag worden en het licht van de Geest in je hart mag schijnen.

[#8] Het graf met de steen erop, is veranderd in een leeg gaf, zonder steen. Weet je dat nog steeds veel mensen dat graf van Jezus opzoeken? Als je op Paasmorgen het graf van Jezus gaat bezoeken in Jeruzalem, dan kom je allemaal verschillende mensen tegen. Iemand vertelde hoe hij naar de kerk ging die in de 4e eeuw door Constantijn boven het graf gebouwd is. Er is een katholieke mis, er loopt zo’n orthodoxe priester met een lange baard, een groep franse toeristen maakt foto’s en een ouder echtpaar oriënteert zich met een reisgids in de hand. Wat zoeken zij bij het lege graf van Jezus?

Daarom is het belangrijk om te zien dat hier in het verhaal de steen niet alleen weggehaald is, maar dat er vanaf die steen ook een boodschap klinkt. De engel is op die steen gaan zitten. Hij zegt: hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Jezus is door de kracht van zijn Vader, vanuit zijn heerlijkheid (Rom 6) opgewekt uit de dood. De leegte van het graf, wordt zo door de engelen gevuld met licht en luister en met die geweldige boodschap. Niet alleen heeft de dood niet het laatste woord, nee, het nieuwe leven is zelfs mogelijk. Jezus leeft en is uit de dood opgestaan.

[#9] Wat is het belangrijk op dit te horen, maar ook om dat een plek in je hart te geven. ik hoop dat je in het geloof ook de volgende stap kan zetten: dat Christus werkelijk degene wordt die in je hart leeft. Dat de leegte gevuld wordt met de levende aanwezigheid van Christus door de Geest.

Dat betekent allereerst dat je de duivel geen voet geeft.

Dat je breekt met een leven van leegheid, zonde, verleiding, kwaad.

Ook dat kan niet uit eigen kracht maar bid of de Geest je hart vult,

Jullie noemden daar ook voorbeelden van: dat je het vloeken stopt, niet brutaal bent tegen je ouders of politie die aanwijzingen geeft en niet egoistisch gaat hamsteren, minder oordeelt of vooroordelen hebt, minder jaloers bent, minder liegt. Als iemand lelijk tegen mij doet, dat ik dan niet lelijk terug doe. Bid maar: Heer, geef dat mijn zonden achterblijven in het graf, vergeef mijn zonde en reinig mijn hart.  

[#10]  En wanneer Jezus dan werkelijk in je hart gaat wonen, wanneer hij ook in jou gaat leven.

Dan is er geen leegheid, maar helpt Hij je om liefde te geven en een ander te vergeven.

Dan is er geen gevloek, maar zeg je “U zij de glorie”,

geen brutale mond, maar liefdevol omzien naar ouderen.

Dan kunnen in deze tijd van Corona ook mooie dingen groeien:

dat opa die erg alleen is geholpen wordt in de tuin,

dat papa boodschappen doet voor oma,

dat er toch kranten bezorgd worden en nieuws gemaakt wordt.

dat iedereen om 20:00u ging klappen voor de zorg,

dat een oudere vrouw mondkapjes naait,

dat mensen, soms met de nodige spanning, toch de zorg draaiende houden,

hoe er een ontbijtje voor ouderen wordt gemaakt.

Dat iemand een liedje zingt over deze situatie of dat een kleinkind en zoon samen op een instrument muziek maken.

Lukt het je om zo vanuit de opstanding te leven? Met Jezus te leven?

Om Hem werkelijk in je hart te laten wonen?

Om te doen wat Paulus zegt: als u met Christus uit de dood bent opgewekt, richt je niet meer naar wat op aarde is, maar richt je op Christus!

De steen is niet alleen we van het graf, vanaf de steen klinkt het goede nieuws, straalt het licht.

Lukt het jou om zelf ook dat licht om je heen te laten schijnen in een donkere wereld?

[#11] Ja, nu zijn er nog begraafplaatsen, zijn er nog stenen op de graven.

Zijn veel harten nog gesloten. 

Maar eens komt de levende Heer weer terug.

Iemand zei: na dit leven is er een toekomst samen met God. Dat geeft hoop en vertrouwen.

Geloof maar dat Hij zal komen in al zijn licht en luister.

Dan zullen alle stenen van het graf gaan en zullen we met hem leven. Hem zij de glorie!  Amen


2 Korinthe 1:3-11 – Hoe ga reageer je op moeite in je leven?

april 21, 2020

Preek Heemse, 19 april 2020

Tekst: 2 Kor 1:3-11 / Gewone Catechismus 18-20

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Waar komt het kwaad vandaan?

Als je dat is deze tijd vraagt, dan vraag je eigenlijk gelijk: ‘waar komt corona vandaan’?

Maar eigenlijk hebben we het daar al wel veel over deze tijd.

Er is al zoveel over gezegd. Cabaretier Arjen Lubach postte op Twitter een kleine peiling:

 ‘Waarom doet God dit eigenlijk?’

De stemmers konden kiezen uit vier opties: grapje, foutje, test of straf.

Tijs van de Brink schreef: Ik dacht eigenlijk dat het een grapje was van Lubach, dat is immers zijn vak.

Maar dat bleek een misverstand. Lubach legde even later uit dat zijn tweet een beetje raar en flauw was, want hij gelooft niet in God, maar hij is ‘gewoon altijd benieuwd waarom mensen wel in God geloven en hoe ze dingen verklaren’.

In het ND van gisteren stond dat veel mensen toch wel denken dat God er iets mee wil zeggen.

Anderen sluiten juist God helemaal uit: In het boek de Pest van Camus zegt iemand: laten we maar gewoon vechten tegen de dood, tegen de pest, zonder tot God te bidden, want de wereld wordt toch beheerst door de dood.

[#2] Toch heb ik er deze week weer van alles over gelezen.

Toch geeft de Gewone Catechismus een paar antwoorden:

het ligt aan de basiszonde van de mens zelf, we wilden zelf wijzer zijn dan God.

Of: het komt door de duivel. Hij gebruikt dit als zijn wapen.

Weer een ander legt uit dat als mensen echt een eigen liefdevolle keus voor God moesten maken,

ze niet als robots moesten zijn en God dus ook de mogelijkheid moest geven tegen Hem te kiezen.

Maar anderen zeggen dan weer: heeft God het kwaad nodig?

Of wat mij ook wel aansprak: is de vraag wel goed. Kunnen we zo’n vraag wel beantwoorden?

En heeft iemand die niet in God gelooft het makkelijker met de ellende in de wereld?

Nou ja, het begint je misschien nu al te duizelen en ik kan je veel preken en boeken adviseren

als je erover door wilt denken. Zelf werd ik deze week erg geholpen door het boek van Tim Keller: Aan Gods hand door pijn en lijden. Duidelijk is:

Het is een lastige vraag, die wij denk ik nooit compleet kunnen beantwoorden.

In gesprekken met niet gelovigen kun je er zomaar in blijven hangen.

Ook als je Bijbelstudie hebt of vereniging kun je er eindeloos over praten.

Het kan een vraag zijn om maar niet serieus over Jezus na te hoeven denken.

Maar het kan ook een hele persoonlijke vraag zijn: als je zelf veel lijden hebt.

Ik las over een dominee die gepromoveerd was op deze vragen naar het lijden.

Hij had er dus een dik boek over geschreven. Maar toen werd hij zelf ziek.

Hij raakte alles kwijt. Had hij toen wat aan de antwoorden. Aan wat hij geschreven had?

[#3] Kijk en zo wil ik graag de vraag die we aan de orde hebben wat ‘verdraaien’.

Dat doe ik ook omdat er nog twee andere vragen zijn in de Gewone Catechismus.

Namelijk: kan het nog wat worden met deze wereld en

Hoe voedt de Geest ons op tot een nieuw mens-zijn?

Je kunt dan dus ook vragen: hoe reageren we op ellende die je overkomt.

Wat doet het je dat je niet meer met je vrienden kan chillen, maar veel meer alleen bent.

Hoe reageer je erop als je ziek bent en je angstig bent hoe het verder moet?

Wat voor reactie kies je de klanten wegblijven en je er niets op je bankrekinng bij komt?  

Wat doet het met je als je opeens zoveel alleen bent en je de hele dag geen ander uitzicht hebt dan je raam?

[#4] Daarvoor heb ik de tekst gekozen die Paulus hier opgeschreven heeft.

Paulus heeft zelf ook veel ellende meegemaakt.

Dat merk je gelijk in de eerste zinnen van de brief die hij aan Korinthe schrijft.

Hij zegt te moeten delen in het lijden van Christus.

Wat Christus geleden heeft, toen hij op aarde was, in zijn laatste dagen, in zijn laatste uren aan het kruis, daar hebben we op Goede Vrijdag bij stil gestaan.

Maar ook wat hij nu lijdt: als zijn kerk, zijn lichaam het moeilijk heeft.

Toen Paulus de christenen vervolgde riep hij : Saul, Saul, waarom vervolg je mij?!

Jezus lijdt nu ook met de kerk mee. Paulus is dienaar van Christus geworden en lijdt met Hem mee.

Hij zegt dat hij tegenspoed ondervindt.

Dat die tegenspoed in Asia (het huidige Turkijke) uitzonderlijk groot was.

Hij had het zo zwaar te verduren. Hij kon het niet meer aan.

Hij riep uit: dit is te zwaar voor mij! Het gaat mijn krachten te boven.

Paulus: De Kampioen van het geloof (zoals Calvijn zegt), gaf de moed bijna op.

Hij vreesde voor zijn leven. Zijn doodsvonnis was al getekend.

Waar Paulus het precies over heeft weten we niet.

Het kan zijn over wat hij schrijft dat hij in Efeze naar de mens met wilde dieren heeft gevochten.

Of gaat het over het volksoproer in Efeze door Demetrius de Zilversmid.

Toen ongeveer de hele stad zich tegen hem keerde.

Hoe het ook zij: het was een bedreigende situatie.

Paulus wanhoopte volledig aan zijn leven en was bang dat hij binnenkort moest sterven.

[#5] Wat gebeurt er als we lijden en ellende doormaken?

Paulus zegt in vers 9: juist doordat we de moeite meemaakten, deed het ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen.

Dan zien we hoe sterfelijk en kwetsbaar we zijn.

Het opent onze ogen voor onze sterfelijkheid. Dat merk ik zelf, dat zie ik om me heen.

We worden juist in onze maatschappij, waar zoveel te plannen valt, zoveel mogelijk was,

opeens geconfronteerd met beperkingen, ziekte en tegenslagen.

Hoe vaak hebben we niet ergens over gezegd: DV. Zo de Heer wil, zal dit plaats vinden.

En opeens kan niets meer doorgang hebben geen feest, geen bruiloftsfeest, geen kamp, geen belijdenis, geen avondmaal.

Je ontdekken, wat je eigenlijk wel wist door DV te zeggen dat je afhankelijk bent van God.

We hebben uiteindelijk niet zoveel in de hand als we zelf soms wel denken.

En een stapje verder: in de manier waarop we op reageren zie je soms ook dat het slechtste naar voren komt.

Mensen maken misbruik van een regeling voor ondernemers of proberen woekerwinsten te halen uit mondkampjes. Je ontdekt misschien hoe zwak ons geloof is.

Misschien zie je extra duidelijk als je niet in de klas hoeft te zitten wat je luiheid is.

Komt naar voren hoe ongeduldig je bent of hoe kritisch altijd overal op bent.

Of als je altijd al overbezorgd bent, kan dat nu ook extra naar voren komen.

Juist in tijden van crisis komt het meest naar voren wie we zijn. Uit onszelf zwak, niet in staat om alles te plannen. Juist als we dat beseffen: zien we hoe hard we God nodig hebben. De God die doden opwekt. De God die een nieuw begin kan maken. God die de ellende van de wereld aan wil pakken. Zoals 29 zegt: omdat Jezus door zijn kruis en opstanding de macht van de dood en het kwaad heeft verbroken.

[#6] In de tweede plaats, wanneer we te maken krijgen met ellende, kan het je dichter naar God brengen.

Paulus begint te schrijven: Geprezen zij de God en de Vader die zich altijd over ons ontfermt.

Hij die ons altijd troost, die ons in ellende moed geeft.

En ook als hij zijn zwakte beschreven heeft zegt hij: we blijven vertrouwen op God die ons altijd zal redden (vers 11). Op hem hebben we onze hoop gevestigd.

Het kan zomaar zijn dat je in je leven lange tijd gebouwd hebt ander zaken.

Dat je je waarde ontleent aan wat je presteert, wat voor werk je doet.

Je carriere, de vereniging  waar je actief voor bent.    

en al die andere dingen waar je agenda tot nu toe vol mee stond.

Dat nu opeens van alles je uit handen geslagen wordt. Wat kan dat pijn doen.

Maar misschien ontdek je dan wel meer wat echt belangrijk is.

Dat je misschien ook wel eens te veel waarde haalde uit wat je zelf presteerde.

Maar nu ontdekt welke mensen echt om je heen staan. Waar je echt op kan bouwen (bidden, vs. 11)

En hoe belangrijk het is dat we een God hebben, bij wie je terecht kan.

Aan wie je echt je status mag ontlenen: je mag er zijn! Omdat Hij je ziet staan.

Bij Paulus moest eerst het doodsvonnis getekend worden, hij moest eerst aan zichzelf sterven.

zodat hij ontdekte waarom hij werkelijk mocht leven.

Omdat we leven uit Genade. Omdat God een God is die doden opwekt!

Ik hoop dat je juist in deze tijd ook ontdekt wie God wil zijn.

Dat geloof niet is op tijd bidden, naar de kerk gaan, Bijbellezen.

Maar dat het geloof is IN god, en vertrouwen OP God.

Dat het leven is met een levende Heer, die vanuit de hemel meebidt en strijdt.

Dat Hij werkelijk voor jou in deze situatie een rots wil zijn, waarop je kunt bouwen.

[#6] Tenslotte, wat het meest naar voren komt in deze verzen.

Wat betekent het lijden en de moeite vooral voor Paulus?

God geeft ons troost en moed … zodat wij ook anderen moed kunnen geven in hun ellende.

Als wij bemoedigd worden, dan is het zodat u de moed krijgt te volharden in uw lijden.

Zoals u nu deel in ons lijden, zo zult zeker ook delen in de troost die gegeven wordt.

Het meemaken van ellende is niet fijn. Op het ogenblik zelf is er alleen narigheid.

Maar als je zelf lijden hebt meegemaakt: groot verdriet, depressie, ziekte.

Juist dan mag je ook merken hoe je er voor een ander kunt zijn.

Iemand die hetzelfde meemaakt. Wat mooi als iemand zegt:

Ik merk gewoon aan je dat je weet wat ik nu doormaak.

En dat je dan iemand vanuit de kracht die jezelf ontving ook kan helpen.

Dat is wat Paulus hier keer op keer beschrijft.

Als iemand dan veel verdriet heeft of lijden doormaakt, hoef je je niet af te vragen waarom de ander huilt, maar heb je zelf een gevoelig en wijs hart gekregen. Kun je er voor de ander zijn.

Wat is het mooi om te merken hoe dat nu ook gebeurt binnen de gemeente.

Binnen het lichaam van Christus, de kerk, en ook naar buiten.

Mag je er voor elkaar zijn, in de gedeelde nood en pijn van deze bizarre situatie helpen.

Wijzen op Jezus Christus. Hij ging een weg van lijden, maar tegelijk is hij degene die troost geeft vanuit zijn lijden. Vanuit zijn overwinnen op de dood.

[#7] We kunnen als er lijden komt van ons af gaan wijzen, en kritische vragen stellen.

Schuldigen met een grote of kleine letter aan gaan wijzen.

Maar je mag ook naar jezelf kijken: wat legt dit bij mij bloot? Wat is mijn houvast?

Ik hoop dat je ziet dat Christus in zijn lijden ons voorgegaan is het geven van liefde.

Wat doe jij ermee wanneer je zelf nood, verdriet en ellende meemaakt?

Op wat voor manier kun je een ander dan helpen? Ik hoop dat je iets bedenkt in deze dagen.

Vanuit het vaste vertrouwen dat het kwaad, de dood niet het laatste woord heeft.

Maar dat God in Jezus Christus dood en graf heeft overwonnen.

Amen


Matteüs 11:20-30 – Kom tot Mij … zoals je bent!

april 6, 2020

Preek gehouden Heemse, 5 april 2020

Tekst: Matteüs 11:20-30

Geliefde gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

[#1] ‘Je mag er zijn’, dat is een boodschap die je vandaag de dag op veel plaatsen kan horen.

Je hoort er bij, je bent waardevol, iedereen telt mee, wie of hoe je ook bent.

Dat wil nog niet zeggen dat je je zo ook altijd voelt.

Als je een foto plaatst op social media: krijg je dan wel genoeg likes?

Wordt jouw mening wel gehoord tijdens het video bellen?

Is er wel oog voor de problemen, beperking en moeite die jij ervaart?

Kun je niet soms het idee hebben: ik word niet gezien, ik ben anders, ik word niet geliked?

En God: ziet Hij ons? In ons verdriet, in onze zorgen, in onze pijn?

Toch mag je weten dat God ziet en dat je er mag zijn.

Want we geloven vooral dat je mag er zijn ‘in en door Jezus Christus’.

Omdat Hij hier echt mens is geweest, hier geleefd en gewoond heeft.

Omdat Hij zelf zei: Kom bij mij, als je vermoeid en belast bent.

Hij die door de mensen bespot, verlaten en weggehoond werd. Die stierf aan het kruis.

Laten we horen met welke boodschap Hij naar de vissers, boeren en inwoners van Galilea kwam.

Met welke boodschap Hij dus ook naar ons komt.

Je mag er zijn … in Jezus Christus

[#2] Jezus spreekt hier een grote groep mensen aan.

Uit zijn woorden begrijpen we dat hij het heeft tegen mensen uit Chorazin.

Een stadje aan het meer van Galilea, tussen de bergen, waar boeren een bestaan op bouwen.

Het ligt aan de rechteroever van waar de Jordaan het meer instroomt.

Daarnaast heeft Hij het tegen een Betsaïda, een vissersstadje, aan de andere kant van de rivier.

Daar lagen bootjes die het meer opgingen.

Het is de plaats waar Andreas, Filippus en Petrus vandaan komen.

En tenslotte spreek Jezus Kapernaum aan: de grote stad in die tijd.

Waar Romeinen, belastingbeambten en soldaten woonden.

Waar je verschillende talen kon horen spreken, Aramees en Grieks.

de plek die heel bijzonder is.

Daar heeft de zoon van God tijdens zijn optreden gewoond.

Daar liep hij door de straten, sliep hij, deed hij zijn boodschappen, preekte hij. 

Waarschijnlijk staat Hij nu ook daar te preken.

Maar wat klinkt er een oordeel uit zijn mond? Wee Chorazin, wee Betsaida.

Er zal een oordeel komen.

Op de dag van het oordeel zal het voor jullie dragelijker zijn dan voor Tyrus en Sidon

En Kapernaum, jij denk toch niet dat je (omdat Ik hier werkte) tot de hemel wordt verheven.

Het zal met jou slechter aflopen dan met Sodom en Gormorra.

Waar mensen openlijk afschuwelijke zonden pleegden.

Waarom is Jezus zo boos, waarom brengt Hij woorden van oordeel?

Is dit nu de zoon van God, die liefde is?

[#3] Jezus spreekt hier zo, juist omdat hij in deze steden zijn liefde had laten zien.

Wonderen gedaan had.

Er konden daar mensen genieten van het blad aan de bomen, die eerst blind waren.

Er waren daar bedelaars, die nu konden werken omdat Jezus genezing gaf.

Er waren daar mensen die zijn woorden konden horen, omdat Hij hun doofheid genezen had.

Er waren daar mensen met een besmettelijke ziekte, die ver van familie en vrienden geleefd hadden.

Die in isolatie hadden gezeten en bij wie je niet in de buurt mocht komen.

Mensen die door Jezus aangeraakt werden en genezen zijn.

Wat had Jezus daar zijn liefde laten zien. Wat had Hij laten zien dat hij de Messias was.

Dat iedereen voor hem telde en dat hij uit is op heelheid en genezing.

Net hiervoor had Johannes de Doper gevraagd of Jezus de redder was.

Hij had kennelijk iets heel anders, groters, indrukwekkenders verwacht.

Maar Jezus had toen juist op deze wonderen laten wijzen.

Maar wat was de reactie van deze mensen? Er was niets veranderd. Ze waren niet gaan geloven.

Ze hadden niet gezien dat Jezus de zoon van God was.

Juist omdat ze het konden weten zullen ze zwaarder gestraft worden.

Er bestaat kennelijk verschil in straf, er bestaat verschil in zonde.

Jezus was naar iedereen toegekomen, had zijn wonderen gedaan, het leven van mensen veranderd.

Maar er was geen geloof. Jezus had de mensen zien staan. Ze mogen er zijn.

[#4] Maar zij hadden Hem niet gezien. Zo kun je soms heel dicht bij de Bijbel leven.

Je kunt gedoopt zijn, uit de Bijbel horen, kerkdiensten beluisteren.

Toch kan het zijn dat je het licht van Christus niet ziet.

Dat het je niet raakt, dat het je niets doet, dat de liederen je niets zeggen.

Dat je niet werkelijk de boodschap van Jezus hebt gezien en gehoord:

niet ziet hoe Hij ook jou levend wil maken, vernieuwen, liefhebben.

Christus wijst dan met zijn vinger en zegt: pas op! Ik vraag een keus. Ik wil je redden!

Het is niet genoeg als je een leven leeft van eten, drinken, gezond en gezellig zijn.

Ik wil dat je het eeuwige leven en mijn eeuwige liefde ontdekt.

Dat je ziet waar het werkelijk omgaat.

Dat je ziet waarom ik zelfs mijn leven over had om jou dat leven te geven:

Mijn liefde voor jou is zo groot dat ik voor jou aan het kruis ben gegaan.

Maak die keus en neem mijn liefde aan!

Je mag er zijn … kom zoals je bent

[#5] Wat Jezus dan zegt is: Kom naar mij! Dus blijf niet op een afstand. Verwijder je niet.

Nee: ik geef je een uitnodiging, persoonlijk voor jou. Je naam staat erop.

Zoals je een uitnodiging kan krijgen voor een verjaardag of een bruiloft.

Ik vraag je om te komen. Om mee te gaan. Om, als je ziet dat ik de Redder ben, met mij te leven.

Let op: Hij zegt niet. Kom bij een geloof, een overtuiging, een religie nee … kom bij Mij!

Het gaat erom dat we bij Hemzelf komen.

Dat je de Here Jezus leert kennen en dat je met Hem verbonden raakt in je leven.

Dat je tot Hem bidt, dat je naar zijn woorden luistert, dat die woorden een plek krijgen in je hart.

Dat je kiest voor een leven waarin in zijn liefde gaat groeien.

Want alleen als je zo met Hem verbonden bent, ga je zijn liefde ervaren en voel je dat er mag zijn.

Wordt Hij de basis van je bestaan, de grond waarop je staat. Wordt Hij heel je leven.

Je mag er zijn … in, door en met Jezus Christus. Je mag komen, zoals je bent.

[#6] Jezus zegt: Kom bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan.

Wanneer Jezus oproept om te komen, dan doet hij dat voor mensen die onder lasten gebukt gaan.

Die het idee hebben dat ze er niet mogen zijn, behalve als ze eerst iets gedaan hebben.

Denk aan die kinderen die gingen zingen, studeren, houtbewerken, schilderen.

Juist in de tijd van de Farizeeën was dat het geloof geworden:

Je moet je eerst houden aan allerlei regeltjes. Ze hadden er wel 613.

En Jezus zegt: jullie zijn te beroerd om een vinger uit te steken om mee te tillen.

Alleen als je binnen de lijntjes liep, als je niet anders was, als de regels hield mocht je er zijn.

En wat is het vermoeiend als je van buitenaf regels opgelegd worden.

Als het geloof: moeten, moeten, moeten wordt.

Als je naar de dienst luistert omdat het moet, als je vrijwilligers werk doet omdat het moet,

als je geld geeft omdat het moet. 

Wie zich constant moet bewijzen, wie opgejaagd wordt die wordt moe.

Die voelt zich snel minderwaardig en niet gezien of gehoord, denkt dat je er niet mag zijn.

Ga elkaar geen regels opleggen die meer zijn dan God vraagt: als het gaat over manier van preken;

Als het gaat over met je handen omhoog zingen; als het gaat over instrumenten.

Als het gaat over aandacht voor jong of oud. Laat het niet zo zijn dat je zegt:

zo moet het want zo ben ik het gewend. Leg elkaar geen lasten op.

Maar er is soms niet alleen een last van buitenaf. Je kunt ook vermoeid zijn van binnenuit.

Dat je zo graag liefde wil tonen, dat je het goede wilt doen, dat je naar Gods wil wil leven.

Maar toch is er dan steeds weer die zonde, die misstap. Voel je pijn over je fouten.

Raak je vermoeid en krijg je verdriet in je hart over wat fout is. Overtuigt Gods Geest je van zonde.

[#7] Maar dan zegt Jezus kom bij mij: en ik zal je rust geven.

Ik ben nederig. Ik ben zelf de weg gegaan om je te redden.

Ik ben de minste geworden en gaan dienen. In mijn woorden.

Maar ook in mijn daden. Als de leerlingen zelf niets doen, ga ik zelf de voeten wassen.

Ik geef mijn leven, juist om te zorgen dat je eeuwig kan leven.

Hij geeft je een uitnodiging, slaat een arm om je heen, wil je tot leven wekken.

Laat je zijn wie je bent, zoals je in God bedoeld bent.  

Je mag er zijn … in liefde voor God en je naaste  

[#8] Er is maar één ding dat ik vraag: kom bij Mij. En dan geef ik je mijn juk.

Er komt wel een andere last die Jezus oplegt.

Dat lijkt niet te kloppen. Moet je dan toch iets dragen en doen?

Vraag Jezus dan toch iets?

Ja, maar het is geen zware last, waardoor je langzamer gaat lopen.

Waardoor het leven zwaar wordt. Een juk helpt je om iets te vervoeren.

Om bijvoorbeeld water naar de juiste plaats te brengen.

Een juk is een hulpmiddel, waardoor je de lasten van het leven beter kan dragen.

Zo helpt Jezus je om het goede te doen.

Bovendien is het zacht. Het past precies om je nek. Het zit goed.

Het is een lichte last: het is niet te zwaar.

Zo krijgt je zelf ook een leven in de goede richting.

Van liefde, van verwondering, van omzien, van geven, van delen.

Juist wanneer je gelooft dat je zonden vergeven zijn, gedragen aan het kruis.

Juist wanneer je Jezus liefde voor jou ontdekt en gelooft dat je er mag zijn.

Kun je er zijn voor anderen: neem je die houding, dat juk van Jezus over.

Wil je zijn voorbeeld volgen, zeg je: Jezus ga mij voor, deze wereld door.

Achter Hem het kruis te dragen, dat licht is omdat Hij het droeg!

Door anderen liefdevol te ondersteunen, door die aandacht.

Door het geduld, de vergeving, het samen opnieuw beginnen.

[#9] Je mag er zijn. Het zit in ons om op te kijken naar helden, wijzen, machthebbers.

Maar keer op keer staat in dit stuk dat Jezus er gekomen is voor gewone mensen:

Vers 5: aan armen wordt het goede nieuws bekend gemaakt.

Vers 8: Johannes was niet in dure kleren gekleed, dat zijn alleen koningen.

En vers 25: Vader ik loof u. U hebt dit goed nieuws voor wijzen en verstandigen verborgen gehouden,

Maar aan eenvoudige mensen geopenbaard.

Niet diegene die het gemaakt heeft, die alle macht heeft, die veel volgers heeft …

Maar u, jij en ik. Gewone mensen. Met hun vragen, pijn, verdriet, onmacht, bezorgdheid.

In tijden van voorspoed, maar ook van ziekte, rouw en verdriet.

Je mag geloven dat Jezus voor jou gekomen is. Dat Hij je wil dragen en redden.

Dan mag je God aanbidden en loven, samen met Jezus:

U leidt de geschiedenis. U bent hebt U liefde laten zien, juist ook door het kruis.

In uw liefde mogen leven.  Amen


Lucas 15:1-7 – Oordeel niet, maar weet je gevonden door Jezus.

februari 16, 2020

Preek gehouden in Heemse, 16 februari 2020

Tekst: Lukas 15:1-7

Geliefde gemeente van de goede Herder, Jezus Christus,

[#1] Binnen een gemeente worden heel wat gesprekken gevoerd.

Ook door ouderlingen, diakenen en bezoekers.

Misschien staan ze binnenkort ook wel bij jou voor de deur en bied je hen koffie aan.

Maar wie zoek je op en waar praat je over?  

Dat is niet altijd makkelijk, dat is soms zoeken. Wanneer is een gesprek goed?

Wat je vraagt is dan heel belangrijk!

Blijven je vragen aan de oppervlakte over het weer, de vakantie, over de buren of gemeenteleden of de griep die rond gaat?

Of kom je bij dingen die je echt bezig houden. Dat je denkt hij/zij hoort mij? Dit zijn mijn vragen!
Hier lig ik wakker van. Hier zou ik in geholpen willen worden.

 [#2] Wat zijn nu goede vragen, hoe lukt het om echt met de ander in contact te komen?

Ik googlede een tijd terug wat op internet en kwam een leerzaam filmpje tegen van AKZ-plus. https://www.weetwatjegelooft.nl/les/het-pastorale-gesprek/

Daar hadden ze ook een gesprek gefilmd: een jong stel zat op de bank.

Een pastoraal werker kwam op bezoek en ze vroeg: ‘Vertel eens wat jullie bezig houdt.’

Ze vertelden dat ze wilden gaan trouwen, maar het was allemaal wat lastig.

Toen ze elkaar twee jaar geleden leerden kennen had de jongen al een dochter uit een eerdere relatie.

Nu wilden ze heel graag samen trouwen, juist ook met God erbij. Ze hadden hem leren kennen.

Maar ze hadden een enorme bak kritiek gekregen van de kerk.

Brieven van mensen die hen niet eens kenden. Die ze nooit hadden gesproken.

Mensen die zeiden dat ze het echt helemaal mis hadden.

Ik vond het mooi hoe de bezoekster allereerst heel hartelijk hen feliciteerde met hun voorgenomen huwelijk en dat zich daarna een gesprek ontspon. Dat dan ook duidelijk wordt dat je niet altijd zelf voor een scheiding kiest. Een gesprek voor het aangezicht van God.

[#3] Zo’n situatie van die jongen dat meisje dat gaan samenwonen kun je zien als lastig.

Hoe moet je hiermee omgaan? Net als bijvoorbeeld met die jongen die uit de kast komt.

Die heel graag met God wil leven, maar aan het zoeken is wat een goede weg is.

Die al snel door de manier van praten het idee krijgt dat hij niet erg welkom is.

Zoals die moeder van de week in de krant zei: opeens werd onze zoon beleid.  

Hij moest in die gemeente zelfs gelijk stoppen met het jeugdwerk en al zijn activiteiten.

Of hoe ga je om met iemand die ontslagen is. Haar leidinggevende was absoluut niet tevreden over haar. Ze kwam elke keer te laat, stond tijdens het werk de hele tijd te appen.

Ze liep de kantjes ervan af en leverde geen goed werk. En als je haar ernaar vroeg?

Dan gaf ze geen antwoord of loog over wat ze gedaan had. Haar leidinggevende was het vertrouwen kwijt.

Hier kon ze niet langer mee werken. Het meisje zat thuis op de bank. Voelde zich aan de kant gezet.

Besefte ook wel dat ze het zelf niet goed gedaan had, maar … ze kon volgens hem niet anders.

[#4] Drie verschillende situaties. Drie situaties waar je als je op bezoek komt wat te bepraten hebt.

En dat zijn ook situaties die voorkwamen in de tijd van Jezus.

We lezen daar dat alle zondaars en tollenaars naar Jezus toekomen.

Kennelijk kunnen ze niet bij de Farizeeën en Schriftgeleerden terecht.

Die hebben de mensen opgedeeld in twee groepen:

Mensen die netjes volgens de regels leven, volgens het beleid.

Die niet afwijken van de norm, niets raars doen, zich houden aan de wetten.

Een groep van mensen die daar moeite mee heeft. Die anders is of fouten heeft gemaakt.  

Mensen die van het rechte pad afwijken en voor wie het leven niet zo makkelijk loopt.

De mensen die het goed deden konden wel bij de Farizeeën terecht. Maar de anderen?

Die werden betiteld als zondaars: mensen aan wie een vlekje zat, daar liepen ze omheen.

Maar wat doen al die mensen? Ja er staat: alle (!) zondaars en tollenaars.

Ze naderen tot Jezus, ze gaan naar hem toe, ze komen dichtbij hem.

Hij praat met hen, Hij eet met hen. Bij Hem kunnen ze wel terecht.

Hij stelt hen vragen, wijst hen de weg, geeft hen raad. Hij ontvangt ze.

Drinkt koffie met hen, breekt zijn brood met hen, schenkt de wijn voor hen in.

Het gaat de Farizeeën veel te ver! Hoe is dit mogelijk? Wat erg.

En ze mopperen, ze spreken er schande van. Niet maar zachtjes.

Maar ze zijn luid door elkaar aan het morren. Moet je dat toch zien!
Wat een schande! Zo hoort dat niet. Ze hebben hun oordeel klaar.

Net zoals toen Jezus met de kleine Zacheüs ging eten en drinken.

Een belastingbeambte, die heulde met de bezetter en veel te veel geld vroeg.

Jezus hoort het wel. Hij ziet de Farizeeën wel praten en oordelen.

Maar … hij wil ze op andere gedachten brengen. Hij wil ze aan het denken zetten.

[#5] Zijn zij nu de herders, de pastors van Israël? Geven zij nu goede leiding?

Jezus vindt hen slechte leiders, zoals in Ezechiël.

Hij gebruikt een voorbeeld dat je in Israël overal om je heen kon zien gebeuren.

Wat hier vroeger in de omgeving, toen er nog meer wilde gronden waren ook gewoon was.

Een herder trok er ’s morgens met een kudde op uit.

Ze gingen niet alleen, want dan kon er een wolf komen die er zo tien dood beet.

De herder had zijn hond bij zich. Hij wees aan wat de goede weg was, waar het beste voedsel was.

In Israël kon je in de winter dan ook in de woestijn trekken. Dan was het niet zo warm.

Dan was er meer regen en groeide op de plaatsen die zomers verdord waren ook gras.

Maar dan aan het eind van de dag, komt hij erachter dat er één schaapje mist.

Dat kon gebeuren. Als je er honderd hebt, dan raak je er wel eens een kwijt.

Dat is het bedrijfsrisico. Een is ziek geworden. Of heeft iets gebroken. Nu is er één weg.

Het is verdwenen. Het is kwijt. En wat doet de herder dan?

Hij laat die 99 schapen achter. Zonder herder, zonder zorg.

In de woestijn.

En hij gaat zoeken. Op zoek naar dat éne schaapje.

Hij zoekt net zo lang tot hij het gevonden heeft.

Hij kijkt. ‘Daar bij die struiken, waren ze vandaag ook nog.’

Of zou het schaapje richting dat meertje gelopen zijn?

Of nee wacht, we kwamen langs die afgrond, zou het daar gevallen zijn.

Het is zomaar een paar uur verder. Straks wordt het donker.

Dat eigenwijze schaap ook. Waarom had het niet beter opgelet.

Zal hij maar weer terug gaan? Zal hij maar voor die 99 gaan zorgen?

Dit kost hem zo veel te veel tijd. Hij kan zijn tijd wel nuttiger besteden.

[#6] Maar dan, als het al schemert, dan ziet hij het schaapje liggen.

Verstrikt in de struiken. Het blaat van angst.

Hij maakt het schaapje los en tilt het op zijn schouders.

Wat is hij blij dat hij het schaap gevonden heeft.

Een glimlach komt op zijn gezicht. Alle moeite is hij vergeten.

Wat een vreugde, wat een blijdschap. En thuis nodigt hij iedereen uit.

Samen eten en drinken ze, samen vieren ze feest.

Het schaap was verloren, maar is gevonden. Wat is hij blij!

[#7] Als je dit zo hoort komen er een paar vragen op.

Het is eerst wat je kunt vragen is: wat voor schaapje ben ik?

Ik las van de week deze tekst met iemand en die zei: dit gaat echt over mij!
Ze herkende zich in dat schaapje dat kwijt was en nu gevonden was.

De jongen uit de inleiding die al een kind had, die voelde zich gevonden door Jezus.

Degene die zonder werk zat: voelde zij zich ook gezien en opgezocht?

De Farizeeën verdelen de mensen in twee groepen: je hoort erbij als je op het pad blijft.

Als je je niet aan de regels houdt, dan ben je op de verkeerde weg.

Jezus houdt dat vast, maar zegt juist: als je een zondig bent, ben Ik voor jou gekomen.

Straks vertelt Jezus over de oudste zoon die altijd bij vader thuis was.

En over de jongste zoon die het huis uit ging, zijn vader hielt hem niet tegen.

Maar zijn leven ging helemaal mis, en hij belande bij de schillen van de varkens.

Totdat hij zich omkeerde en zich liet vinden.

Wie ben jij? Welke weg ga jij? Ben je je bewust van de keuzes die je maakt.

Ben jij als schaapje misschien op zoek naar een weg zonder de herder?

Of heb je vertrouwen in de goede herder en laat je je leiden?

We zingen straks: ‘Kom tot de Vader!’ Alle zondaars kwamen naar Jezus.

Ik hoop dat jij ook nadert tot Jezus, dichterbij komt, Heer ik kom tot u.

En dat je je laat vinden door de goede Herder. Dat je zijn genade ziet.

De zondaars en tollenaars kwamen. Waarom? Omdat Jezus hen niet afwees maar juist zijn liefde gaf.

Hij kon helpen met raad en gesprek. Hij kon helpen om hun leven op de rit te krijgen.

Om vanuit de liefde die zo ontvingen ook liefde door te geven.

[#8] Een tweede vraag die heel belangrijk is, is de vraag of je je gedragen voelt.

Zie je wat de herder doet als hij het schaap gevonden heeft.

Hij legt het op zijn schouders. Hij houdt het stevig vast.

Zoals God gezegd had dat Hij zijn volk zou zoeken en redden.

In zijn arm de lammetjes zou dragen. Zo draagt Jezus dit schaapje op zijn schouders.

Met vreugde! Een glimlach op zijn gezicht.

Je kunt in dit leven van alles meemaken. Je kunt ziek worden, onzeker zijn over de toekomst.

Behandelingen moeten ondergaan. Je eenzaam voelen. Je kunt aan een graf moeten staan.

Je kunt het gevoel hebben zelf de weg te moeten zoeken en dat je verdwaald bent.

Je kunt pijn hebben en merken hoe kwetsbaar je leven is.

Met problemen op je werk, Kan al je vertrouwen en zekerheid weggeslagen worden.

Je kunt je veroordeeld en afgewezen voelen door anderen.

Maar besef je dan, dat Jezus je niet alleen laat.

De God van het verbond gaf zijn belofte. Hij stuurde zijn zoon naar deze wereld.

Hij laat niet los het werk van zijn handen. Hij laat jou niet los, Hij laat anderen niet los.

Hij gaat zoeken en Hij blijft zoeken. Hij zet door. Het werkt van alle eeuwen volvoert zijn hand.

Hij zegt: ik zal er zijn. Ik geef alles op, Jezus gaf de hemel, zijn leven op, om jou te vinden.

Genade zo oneindig groot, gaf U voor mij.

Zo mag je je veilig voelen in de schaduw van de allerhoogste. Zo mag je je gedragen voelen.

Wat zegt dit beeld ontzettend veel: Rust. Warmte. Vrede. Liefde. Veiligheid. Bescherming. Thuis komen. De Goede Herder heeft oog voor de enkeling, dat ene verdwaalde lam, dat zoekt Hij, draagt Hij, verzorgt Hij en koestert Hij. Met een glimlach op zijn gezicht.

[#10] De laatste vraag die je je kan stellen is: Welke houding neem ik zelf aan?

Jezus laat niet alleen zien dat Hij degene zoekt die achterblijft en alleen is.

Hij laat ook zien dat hij de houding van de Farizeeën afwijst.

De houding van het beter weten en met een boog om anderen heen lopen.

Nee, hij zegt niet dat hij niet om die 99 andere schapen geeft.

Zoals hij liefde heeft voor de oudste zoon die altijd thuis is,

Zo heeft hij ook liefde voor de 99 schapen. Voor heel zijn volk.

Maar hij heeft geen liefde, geen genade voor de mensen die zelf ingenomen zijn.

Als ze denken: zie mij eens goed zijn, zie mij eens goed leven.

Als ze denken het zelf wel te kunnen en zich beter voelen.

Dan hebben ze niet in de gaten wat hun echte probleem is.

Dat ze zelf ook genade nodig hebben. Dat ze zelf Gods liefde nodig hebben.

Op het moment dat ze dat in de gaten hebben, dan is er ook voor hen vreugde in hemel.

Hoe zijn wij gemeente met elkaar?

Er gebeurt er veel moois: voor die gehandicapte, die asielzoeker, die eenzame,

die zoekende, die jonge moeder. Wat worden er een mooie gesprekken gevoerd.

Soms word je er stil van. Wat fijn als je om hulp vraagt of hulp geeft.

Maar soms dan mis ik die houding in de kerk.

Als ik eerlijk ben, zie ik nog niet gelijk drommen zwakke mensen aan de deur kloppen.

Merk ik dat iemand in de kerk kan komen, maar niet aangesproken wordt en zonder één woord weer naar huis gaat. Waar hij of zij misschien al de hele dag alleen is. Soms merk is dat mensen hier jaren komen, maar bijna geen contacten hebben. Zich eenzaam kunnen voelen. Een verloren schaap. Soms merk ik dat mensen bang zijn voor het oordeel of de mening van anderen. Zullen we leren van Jezus? Van zijn genade? Als ouderling, als diaken, als pastoraal bezoeker. Maar allereerst als kind van God, gevonden door Jezus. Dat je liefdevol, omarmend er bent voor de ander. Bijvoorbeeld vraagt: zullen we wat gaan drinken, samen ergens gaan eten? Dat vraagt misschien zoeken, hindernissen overwinnen, weerstand doorbreken, volhouden, jezelf overwinnen: maar wat is het geweldig als je volhoudt en de ander werkelijk kan ontmoeten. In gesprek komt en samen God kan danken voor de genade van Christus waarvan we mogen leven. Dan is het feest in de hemel, Halleluja.  Amen!


Lukas 16:9 – Maak vrienden met dat ellendige geld

januari 29, 2020

Preek gehouden Heemse, 19 januari 2020

Tekst: Lukas 16:9

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] De Congolese predikant Jean Pierre Kanyiki was in 2020 te gast op onze Synode.

Voor het eerst was hij in Nederland, ja zelfs voor het eerst in Europa.

Hij mocht ook een keer preken in Nederland en wilde dan preken over de onrechtvaardige rentmeester. Hij wilde de mensen erop wijzen dat werk, dat je baan een ‘corde fragile’ is, een kwetsbaar draadje, dat elk moment kan breken. Het is mooi om dat uit zijn mond te horen en vanuit die achtergrond over deze tekst na te denken.

Het is niet zo’n heel bekend verhaal. Het is ook best een ingewikkeld en lastig verhaal was. Vanuit kinderwerk kwam ook de vraag: leg eens uit wat deze tekst betekent, want in de voorbereiding lopen we al vast. Hoe kan de meester over iemand die niet eerlijk is toch zeggen: goed gedaan!

[#2] Waarom was het mooi om ds. Kanyiki dit te horen zeggen? Hij had in de loop van de synodeweek veel verteld over de situatie in Congo nu. Het land heeft nu wel een betere president, maar die president heeft moeite om overal zijn macht te laten gelden. Er zijn gebieden waar er steeds weer oorlog is. Bovendien probeert de Islam invloed en macht te krijgen, door Moslims het land in te sturen en die te laten trouwen met christelijke meisjes en daardoor meer macht te krijgen. Economisch gaat het niet goed en de mensen leven in grote armoede. Een collecte van een kerk van 150 mensen levert misschien 2 euro op. Er is veel werkloosheid. Bovendien is er veel werkloosheid en op dit moment wordt het land getroffen door de mazelen, op veel plaatsen is er verdriet omdat kinderen hierdoor om het leven komen. Als kerk proberen ze ervoor zorgen dat die mensen een begrafenis krijgen, maar ze hebben er bijna geen geld voor. Uit zijn mond begrijp je de woorden: je bezit, je leven, je werk … het is een dun draadje, je bent het zo kwijt.  

[#3] Als je dan voor het eerst in Nederland bent, dan zie je dat we het hier goed hebben.  Hier hoef je je veel minder zorgen te maken. Er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest in Nederland als in het afgelopen kwartaal. Er zijn allerlei soorten uitkeringen en pensioenen. De export van de agrarische sector is bijna 100 miljard euro. We worden ingeënt tegen de mazelen en steeds is de beste medische zorg voor handen. We leven in een tijd van welvaart, rijkdom, voorspoed en als er een collecte langskomt gooi je er misschien zelf al wel 2 euro in. Dan kun je zomaar je veilig voelen bij je geld, je baan, je gezondheid en een Zwitserleven gevoel hebben bij het leven hier in Nederland. Maar klopt dat … of moet je ook hier zeggen: eigenlijk is je werk, je gezondheid, je leven maar een kwetsbaar draad dat zo verbroken kan worden?

[#4] Ik denk dat je daar uiteindelijk ja op moet zeggen. Jezus heeft eerder verteld over die rijke man die enorme schuren aan heeft laten leggen, maar toen hij wilde gaan genieten van zijn rijkdom en pensioen, toen nam God hem plotseling weg. Zo geldt dat van ons mensen: je kunt je werk, je gezondheid, je vrienden, je leven hier op aarde kwijt raken. Wat een verdriet als iemand jong uit het leven wordt weg genomen. Kun je dan meer zeggen dan ‘Cheers to the one’s that we lost’, laten we op hen drinken en herinneringen terugbrengen? Toen Jezus Christus hier op aarde was vertelde hij dat er een leven na dit leven is. Maar hoe kunnen we nu deel krijgen aan die eeuwigheid? Wat vertelt Jezus ons als het gaat om de eeuwige tenten, de plaats waar je eeuwig gelukkig zult worden. Of je nu geboren bent in Israël, in Congo of in Nederland.

[#5] Het eerst wat Jezus doet is ons voorstellen aan iemand die zijn werk, en dus zijn toekomst kwijtraakt. Hij is net ontslagen. Het is geen slaaf, want zo iemand kun je niet ontslaan, die verkocht je. Het is een werknemer, of een vrijgelaten slaaf. Hij was de dienaar van een rijke man, die veel grond bezat en veel goederen. Die grote partijen graan en olie verhandelde. En of je nu een éénmanszaak hebt of een groot bedrijf, op het moment dat je administratie niet op orde is, krijg je snel problemen. Met de belasting, met je vermogen, alleen de klanten zullen niet klagen als ze geen nota ontvangen voor hun geleverde diensten. Deze man, was de beheerder van het geld van de goederen, hij wordt hier econoom genoemd en hij wordt ontslagen omdat hij het geld niet goed beheert heeft. Hij heeft het niet gestolen, maar hij is er niet goed mee omgegaan. Nu zit die man in de problemen. Hij heeft geen toekomst meer.

[#6] Iemand zei: dat kun je eigenlijk vergelijken met de situatie waar wij in zitten. We hebben een kwetsbaar leven. Een leven kan zomaar afgelopen zijn. En als je dan moet beoordelen hoe je geleefd hebt. Kun je dan zeggen: Heer, ik heb alles goed gedaan, laat mij bij u thuis wonen? In alles wat ik gedaan heb, was ik hetzelfde als U, Here Jezus, vol van liefde, vol van geduld, vol van goedheid. Ik wilde graag op U lijken en dank U dat me dat ook lukte. Nooit deed ik iemand onrecht, nooit heb ik wat laten liggen, wat ik aan goeds kon doen. Ik leefde in het licht, als een kind van het licht, en deed nooit iets wat anderen beter niet van mij kunnen zien of horen, ik deed nooit dingen van de duisternis. Ik denk niet dat iemand dat kan zeggen. Net hiervoor vertelde Jezus over de verloren zoon: die van huis wegliep, die zijn geld verkwistte (hetzelfde woord dat hier voor die beheerder wordt gebruikt, die het geld van zijn meester verkwistte). Hij ging feesten, drinken, verliet zijn vader. En uiteindelijk moest hij zijn hand ophouden eten van de schillen. Dat is iets waar de beheerder ook bang voor is dat hem zal overkomen. In die zin zijn we verloren en ontslagen als de zoon en als de beheerder als je naar ons leven kijkt.

[#7] Maar wat gebeurt er dan? Dan gaat deze man een plan bedenken. Hij gaat vooruit kijken en iets bedenken om toch nog toekomst te hebben als dat kwetsbare draadje van zijn werk is doorgeknipt. Hij overweegt een paar opties. Ik zei al, hij kan gaan bedelen, zijn hand op gaan houden, maar daar schaamt hij zich voor. Hij had juist een mooie baan, was beheerder van grote bedragen geld, dan wil hij niet langs de kant van de weg gaan zitten. Hij kan zijn handen ook gaan gebruiken: het land gaan bewerken. Maar zie je dat al voor je? Die man met zijn witte boekhoudershanden, misschien wel twee linkerhanden, waar geen eelt op zit en geen kracht op zit? Hij ziet het zelf niet gebeuren. Zijn hand ophouden wil hij niet, en zijn handen gebruiken kan hij niet. Dus moet hij een list verzinnen, een andere oplossing.

[#8] Hij gaat vriendschap kopen. Hij is nog niet ontslagen. Hij heeft de handtekening, het stempel van zijn Heer nog. Het is een zooitje in de administratie, maar de mensen weten wel dat ze nog schulden hebben. Hij gaat met het geld van zijn werkgever de mensen omkopen.

Er komt iemand binnen en hij vraagt: Hoe groot is je schuld? Honderd vaten olie. De beheerder zegt: schrijf snel vijftig vaten op.

Een ander kwam binnen en hij vraagt hoeveel is jouw schuld: honderd zakken graan en hij zegt: maak er snel tachtig van. De rekening wordt veranderd.

En zo doet hij met iedereen die schuld heeft.

Ze krijgen enorme bedragen van hem en nu heeft hij vrienden gekocht … straks als hij geen werk meer heeft zullen ze hem bij hem thuis uitnodigen, zullen ze hem te eten geven, zal hij een dak boven zijn hoofd hebben. ‘Geldeloos vriendenloos’ is een uitdrukking, maar hij heeft het geld van zijn baas gebruikt om vriendschap te kopen.

[#9] En als zijn meester ervan hoort? Wat zegt hij dan? Hij heeft hem al ontslagen, dus zoveel kan hij niet meer doen. Hij kan hem misschien nog martelen, of verrot schelden. Maar wat doet hij? Hij prijst de oneerlijke beheerder. Je hebt het goed gedaan. Je hebt het probleem slim opgelost. Hoe kan hij dat nou zeggen? Het is een ingewikkelde tekst. Je kunt toch moeilijk zeggen dat hij goed heeft gedaan? Dat dit mag? Dat dit een voorbeeld is? Maar toch zei hij het. Maar let op het woordje slim. Daar prijst hij hem voor. Net zoals wanneer je hoort van een bankoverval, zoals bijvoorbeeld op 4 maart in Oudenbosch bij de Rabobank. Twee bewakers waren omgekocht en zetten het alarm uit toen de boeven naar binnen gingen. Toen ze een paar uur later weer naar buiten gingen zetten ze weer het alarm uit. De boeven hadden de bewakers omgekocht met geld en voor miljoenen gestolen. 300 kluisjes leeggehaald. Wat slim gedaan, wat een ingenieus plan. Je moet er intelligent voor zijn, alles doordenken. Ze winnen er niet een prijs mee voor liefdadigheid, ze duperen veel mensen, maar dat het slim was, dat kun je niet ontkennen. De bewakers gaan voor vier jaar de cel in, en zij zitten, met de buit in het buitenland en zijn nog steeds niet gepakt.

[#10] De kluisjesrovers zitten misschien op een of ander tropisch eiland en hadden hun toekomst veilig gesteld. Ze hebben een mooie aardse toekomst geregeld. De beheerder uit de bijbel had gedacht aan zijn toekomst, en had nog onderdak toen hij ontslagen was. De eigenaar vind het vast niet fijn dat zijn geld misbruikt is, maar het was wel slim. De kinderen van de wereld denken aan hun toekomst, verstandiger dan de kinderen van het licht. Wat is het belangrijk dat je als kind van het licht ook aan je toekomst denkt. Dat je, als straks de mammon (vertrouwen!), het geld, er niet meer is, als het ‘zilverkoord’ wordt doorgeknipt (Prediker 12) weggenomen. In Congo zie je misschien makkelijker dat die tijd een keer komt. Hier in Nederland moeten wij eraan ontdekt worden: zorg ervoor dat je toekomst geregeld is. Je hemelse toekomst, dat je kan wonen bij God. In de eeuwige tenten zegt Jezus. Een mooi beeld: een tent, waar je onderdak vindt, waar je samen bent, waar je thuis bent. Een Vader die je met open armen ontvangt. Ben je daar ook mee bezig? Stel je je vertrouwen wat betreft de toekomst op je pensioen, je geld, je diploma’s, je werk? Hier op aarde heb je het wel nodig: wat heftig als iemand ziek wordt, als je geen werk heb. Wat kun je je ellendig voelen als je weer afgewezen wordt. Wat kun je balen als je een dure reparatie aan je auto hebt. Als je je examen net niet gehaald hebt. Maar uiteindelijk valt alles een keer weg … ben je dan welkom in de eeuwige tenten?

[#11] Wat moet ik dan doen? Hoe ben ik dan welkom? Jezus zegt: maak je vrienden met die onrechtvaardige mammon. Jezus noemt het geld onrechtvaardig, de BGT zegt: gebruik dat ellendige geld om vrienden te maken. Wanneer jij het geld dat je gebruikt, geeft aan iemand die het moeilijk heeft, die het nodig heeft, dan zijn ze je dankbaar. En wanneer je dan sterft, dan heb je nog steeds wat aan dat geld, want dan zijn de mensen die je geholpen hebt je enorm dankbaar, en ze heten je van harte welkom in de hemel, ook al zijn ze misschien nog op aarde, want je hebt je geld goed gebruikt. En wat nog belangrijker is, is dat wat Jezus zegt in Matteüs 25 wanneer je zo iemand die geen kleren had kleding gaf, die hongerig was te eten gaf, wanneer je een dorstige te drinken gaf, en een vreemdeling onderdak gaf, wanneer je dat voor iemand anders gedaan hebt: dan heb je dat eigenlijk voor Mij gedaan. Dan heb je vrienden gemaakt hier op aarde, maar heb je ook een vriend in de hemel gevonden. Jezus Christus. Dan heb je gedaan wat hij van je gevraagd heeft. Dan heb je werkelijk je druk gemaakt om een goede toekomst en ben je welkom in het huis van mijn vader. Wanneer je zo met mij verbonden bent heb je werkelijk een goede toekomst.

Ik hoop dat het je lukt om er zo voor de andere te zijn. Voor die Syrische vluchteling bij jou in de straat, voor dat meisje in de rolstoel, voor die oudere die alleen woont, voor die vrouw die schulden heeft, voor die man met weinig contacten, voor die jongere met psychische nood, voor dat meisje met een beperking. Hoe druk ben je met je eigen leven en aardse vrienden die wat voor jou terug kunnen doen, en hoeveel doe je voor mensen die niet zoveel terug kunnen doen. Hoeveel geld en tijd geef je aan hen?

[#12] Ja maar … we kunnen het toch niet zelf verdienen? We zouden toch ook ontslagen worden als je kijkt hoeveel liefde we tonen? We zijn toch vaak drukker met aardse dingen, dan met de hemelse toekomst? Gaan we niet naar huis met een te zware opdracht, een dolksteek in je buik, een moeilijk gevoel … worden vermoeide pelgrims nu niet een nieuwe last opgelegd? Ik hoop het niet.

{#13] Want doordat je ontdekt wat werkelijk belangrijk is mag je rust krijgen als het gaat om aardse zaken. Je hoeft niet maar steeds te werken voor een groter, beter mooier aards leven. Kijk naar de vogels, zei laatst iemand tegen mij, en ze had een plaatje als achtergrond van haar telefoon gebruikt: zal God niet voor mij zorgen. Voor mijn werk, voor mijn huis, voor mijn inkomen, als er schulden zijn, als ik het niet begrijpt. Zijn plan met mij staat vast. Hij laat mij niet los.

En: je vindt Jezus als vriend. Als Vriend met een hoofdletter. Hij is het die een streep door je schulden zet. Hij is het die zegt: ik neem al je schulden over. Je mag leven van genade. Net hiervoor sprak Jezus tegen de Farizeeën over de verloren Zoon die thuiskwam. Nu spreekt hij tot kinderen die al thuisgekomen zijn, tot zijn leerlingen. De genade is Hij niet vergeten, Hij wil alleen graag dat wij die ook niet vergeten en dat je ontdekt wat werkelijk belangrijk is op aarde. Dat je steeds vanuit zijn liefde, liefde toont voor de ander, want zo heeft Hij ook ons liefgehad. Amen


Psalm 90 – Oudejaarsdag

januari 29, 2020

Preek oudejaarsdag 2019, Heemse

Tekst: Psalm 90

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus,

[#1] Voordat we dit jaar afsluiten kijken we eerst nog één keer om.

Nog één keer blikken we terug, en dan is er weer een jaar, een decennium voorbij.

Onze Psalm bepaalt ons erbij hoe snel het gaat.

Het is soms net als de tijd ’s nachts. Ongemerkt ben je weer een paar uur verder.

Het maakt mij wat nostalgisch, over beter gezegd wat weemoedig.

Wat betekent dat nu weer? Vroeg iemand.

Ik vroeg: Heb jij dat niet bij oud en nieuw dat als je terugkijkt: wat is dit jaar weer voorbijgevlogen.

En hij zei: ja, inderdaad, de tijd gaat eigenlijk best wel snel.

Als het zo snel doorgaat, ben je voordat je het weet, alweer gestorven.

Dat het einde van je leven hier op aarde komt.

Zoals er dit jaar veel mensen overleden zijn: binnen onze gemeente, we zullen er straks bij stilstaan.

Ook anderen stierven, zoals de theoloog Willem Velema en de advocaat Derk Wiersum

De zangeres Kinga Ban van Sela, maar ook Jeffrey Epstein en Abu Bakr Al Bahadi van IS.

[#2] Deze psalm is een lied van Mozes. Hij benoemt niet een speciaal probleem,

maar het lot dat een ieder treft: de kortheid van het menselijk leven.

Terugkijkend ziet Mozes wel dat er veel mensen omgekomen zijn in de woestijn.

Duizenden zijn gestorven en mogen niet mee het beloofde land binnen.

Hij haalt dan ook aan dat God zelf zegt: Mensenkind, keer terug tot stof.

U laat ons weer stof worden. We zijn gemaakt uit de aarde, en zullen daar weer in terugkeren.

We worden zeventig, of als we sterk zijn tachtig jaar.

Maar het beste daarvan is moeite en leed: tobben, zwoegen en narigheid, zou mijn opa Schutte zeggen. En het gaat snel voorbij. We vliegen heen! Als de wind, als de lucht waarmee je een woord uitspreekt.

Generaties gaan en generaties komen, dat is de lijn die blijft. Maar één generatie is zomaar voorbij.

Misschien had je dit jaar ook wel eenjarige planten, bijvoorbeeld een zonnebloem.

Je zaait het zaadje, het schiet op, de bloem staat te schitteren in de zon.

Maar nu is het weer voorbij vergeten. Zijn de zaadjes opgegeten door de vogels en de resten liggen te rotten. Het eerste wat we leren van de psalm, is dat we vergankelijke mensen zijn.

[#3] Daarnaast bepaalt de psalm er ook bij dat we zondige, schuldige mensen zijn.

Mozes wist het heel goed. Het volk was in de woestijn in opstand gekomen.

Ze waren God vergeten en eigen wegen gegaan. Niet op hem vertrouwd.

God kent onze zonden. God is er woedend over. Ze kunnen niet voor hem bestaan.  

En zoals het gras verdort door de brandende zon, zo komen we om door Gods boosheid.

Mensen zijn tot vreselijke dingen in staat:

een Gökman T. die in Utrecht zomaar drie mensen doodschiet in de tram.

39 migranten worden dood aangetroffen in koelcontainer in Engeland.

Een man in Drenthe zondert negen jaar lang zijn gezinsleden af van de buitenwereld.

Grote misstappen die het nieuws halen.

Maar ook in je eigen leven gaat het soms mis.

Die keer dat je een misstap beging, dat je een verkeerde afslag nam, geen juiste keuze maakte.

In één op de vijf refo gezinnen kampt iemand met een verslaving. Vooral drank maakt veel kapot.

Door onze manier van leven putten we de aarde uit; is de welvaart op aarde oneerlijk verdeeld.

Waar wij ze liever verstoppen, en wegdoen, er niet over praten, kent God de zonden.

Terugkijkend willen we ze ook voor God belijden en uitspreken. Het kwaad opruimen.

[#4] Naast dat het leven kort is, dat er dingen mis gaan, is er nog een ander probleem.

We snappen ook niet altijd goed wat we met dit leven moeten.

We weten wel dat de jaren na elkaar komen, onze hand vindt meestal wel wat om te doen.

Maar hoe vaak laat je je niet meesleuren door de waan van de dag.

Leef je leven dag voor dag, terwijl je denkt: heb ik nu echt geleefd?

David Brooks noemt dat het beklimmen van de eerste berg je leven:

Je leeft voor je carriere, je geld, je relatie, je gezin. Je bent gericht op je eigen plan.

Maar heb je dan echt gedaan waarvoor ik hier ben en waar ik dit leven voor gekregen heb?

Hoe kunnen we nu bewust leven. Dat het leven ons niet uit de vingers glipt.

Dat je echt die zeventig jaren als God ze geeft, of die tachtig als je sterk bent, leeft met een wijs hart?

Dat het werk van je handen in de bouw, achter de computer, bij de opvoeding zinvol is?

Dat je werkelijk het doel van je leven voor ogen houdt?

[#5] Het mooie van deze psalm is dat de psalm ons niet alleen bepaalt bij het mensenleven.

In de onze Psalm leert Mozes, de Godsman, ons ook God kennen.

Wie is God? Hij was er al voordat we de jaren gingen tellen.

Voordat de bergen waren geboren. Die machtige bergen, waar je stil van kan worden.

Ik denk aan het moment dat ik deze zomer, in de hagel met Arthur, in Italië op Gavia fietste, Psalm 42 zong en diep onder de indruk was van Gods grote schepping en mijn eigen kleinheid. En zo zul je allemaal je eigen herinneringen hebben aan deze zomer die vaak ook zo heet was. Misschien in de bergen, bij de zee, in het bos, of hier in het schitterende Vechtdal. 

En dan is God nog veel groter: Hij is was er al voor die bergen gemaakt werden.

Voordat de wereld bestond. Voordat alles er was.

Van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U, God. God zal er altijd zijn.

Voor hem zijn duizend jaar als één dag. Zijn tijd is een andere tijd, dan de mensen tijd.

Hij staat boven de tijd. Zo’n machtig God is Hij.

[#6] En deze God is het ook die onze zonde in het licht stelt.

Hij kent ons helemaal. Hij kent ons hart. Hij weet wat er leeft.

En wat zwart is, wat niet goed is, wat geen liefde is,

Dat roept zijn toorn en woede op. Hij wil niet dat dat bestaat.

We verslijten onze dagen onder zijn toorn, als we de genade niet leren kennen.

[#7] En zo leren we hem kennen als de God die het leven geeft.

Die aan het begin staat, en tegelijk ook de God is die het leven neemt.

Dat door de zonde, het leven sterfelijk is geworden.

Dat we hier geen eeuwig geluk op aarde zullen vinden.

Dat het beste wat we hier dan doen nog moeite en leed is.

Niemand weet de dag van zijn sterven. Soms kan dat heel plotseling komen.

Er is er maar één die dat in de hand heeft, één die dat bepaalt.

[#8] Maar dan is de psalm niet afgelopen.

De psalm zet de grote, eeuwige God en de kleine, vluchtige mens niet tegenover elkaar zonder doel.

Als je dit nu weet, en als je hier tijdens het knallen van het vuurwerk en met wat weemoed van bewust bent. Wat leer je dan? Wat is dan wat je mee mag nemen? Wat bidden we nu dan?

Het eerste wat je mag vragen is: leer ons met wijsheid onze dagen tellen.

De dagen van het jaar kun je tellen, als de kralen aan de ketting.

Zondag hoorden we heel wat getallen van dagen zoals Daniel die te horen kreeg.

En daar kun je mee puzzelen en kijken wat het betekent.

En zo kun je ook precies je eigen dagen tellen. Zeven dagen in de week, zo’n dertig per maand,

365 in het afgelopen jaar, en 3652 in het decennium. En dan kan je ze door je hand laten gaan als de kralen van een ketting. 1,2,3. Of je pakt je agenda erbij, of de foto’s van de laatste tien jaar.

Tellen kan iedereen: maar dan zo tellen dat er wijsheid in je hart komt.

Dat betekent niet een tellen met je verstand, niet met je handen, maar … met je hart.

En dat is lastiger. Dan kost tijd. Dat vraagt overgave.

Je hart dat ben je helemaal als persoon.

Welke dagen heb ik met mijn hart geleefd: niet voor eigen belang, carrière, geld, inzicht.

Maar voor de ander.

Dat ik een prettig persoon was om mee om te gaan.

Dat ik mijn hart openstelde voor de ander en echt meeleefde en meevoelde met wat er was.

Dat ik met wijsheid mijn tijd uitkoos: niet zozeer voor mezelf, maar voor de ander, voor God. Dat is de dagen zo tel dat mijn werk waardevol is voor de Heer.

Brooks noemt dat de tweede berg. Hij veroordeelt de eerste berg niet: je moet eerst jezelf ontwikkelen. Maar wijsheid … dat komt met de jaren. Dat je kijkt wat je voor de ander kan doen. Een cadeautje brengt naar iemand die je dankbaar bent, een ander ondersteunt, meeleeft en gericht bent op het geluk van de ander.

En dan zul je ook minder mooie dagen tellen. Dan komen ook je zonden en misstappen aan het licht.

Daarom vraagt de psalm ook om vergeving. Laat na de nacht de morgen dagen.

Geef dat we vergoed worden voor de moeilijke jaren en daarvoor ook goede jaren krijgen.  

God kwam in onze tijd, als mens onder de mensen. Hij heeft zijn genade willen tonen.

En dan mag je weten: God is boos over de zonden. Hij vergeet ze niet. Hij onthuld ze in zijn licht.

Maar … als je hij ze vergeeft. Als je de genade van Christus kent, dan doet hij ze ook weg.

Weg naar de bodem van de zee. Dan wil Hij er niet meer aan denken. Dan is verzoening.

Dan mag er na de nacht de morgen komen. De morgen van de genade en de liefde van God.

Licht in de duisternis dat helder straalt in Jezus Christus. Dan mag je ook getroost worden met het geloof, ook als dierbaren sterven: dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Op die dag, als God alles nieuw maakt.

[#9] De psalm begon te zeggen: Heer u bent onze toevlucht. En hut in de bergen.

Een plaats om te schuilen. Veilig in de storm. Een vaste rost bij het wisselend tijd.

Dat gebeurt wanneer God en mens in vrede met elkaar leven. Dan dragen zijn eeuwige armen je.

Dan is Hij je tot een steun en mag je met de zangeres Kinga Ban zingen:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

[#10] Onze Psalm bidt voor de kinderen.

Juist op deze avond gaan je gedachten ook uit naar de volgende generaties.

Dat God daar zijn genade aan mag blijven tonen.

Laten we de volgende generatie van de gemeente opdragen aan de HEER.

Dat Hij hen ook mag leiden en zijn genade mag laten zien.

Wanneer je zo met een wijs hart je dagen telt, dan mag God het werk van je handen bevestigen.

Hij legt een fundament onder alles wat gedaan is. Er was moeite en leed, maar door God krijgt het eeuwigheidswaarde. Is je werk niet vergeefs in de Heer. Dat de eeuwige God zo alles wat wij vergankelijke mensen gedaan hebben mag bevestigen en dragen. Hem zij de dank en de lof.

Amen


Micha 7:7 en 19 – Advent

december 22, 2019

Preek gehouden Heemse, 22 december 2019    

Tekst: Micha 7:7;18 Lezen: Micha 7:1-9,18-20 en Luk 1 (Zacharias)

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] De scholen zijn al dicht. Nog een paar dagen en dan is het jaar 2019 weer voorbij.

Tien dagen die je waarschijnlijk met degenen die je het liefst en dierbaarst zijn zult doorbrengen.

Genieten van muziek, van eten, van elkaar, samen kerstfeest vieren, samen knallen.

Met name de kerst staat vaak in het teken van familie.

Bij wie ben je? Met wie ga je wat vieren? Wat is je verlangen?

* Wat is het geweldig als je familie hebt. Als je mensen hebt op wie je terug kan vallen.

Als je samen mooie dingen mag beleven, en er voor elkaar kan zijn.

Die arm om je schouder, dat telefoonnummer dat je altijd kan brengen.

Daar waar de koffie altijd klaar staat, waar je je verhaal kwijt kan.

Dat broertje dat je soms uitscheldt of een klap verkoopt, maar met je wie ook op avontuur kan.

Dat zusje die soms jou spulletjes afpakt, maar met wie je ook heerlijk dingen kan beleven.

* Als er zoveel nadruk op familie komt te liggen, kan dat ook pijn doen.

Als er iemand overleden is, en er een stoel leegt blijft.

Als door een scheiding de verhoudingen moeilijk liggen.

Als je je niet serieus genomen voelt en alleen gelaten, de sfeer niet goed is.

Als je ruzie hebt gemaakt en elkaar niet goed kan zien.

Als je worstelt met vragen rondom een kinderwens, een beperking, een relatie …

En God? Wie is Hij in deze dagen? Waar is Hij en wat betekent Hij voor je?

Bemoeit God zich werkelijk met je leven, met je familie, met je contacten.

Is kerst alleen een feest van mooie woorden, maar verandert er niet werkelijk wat?

Of verlang je naar God en leer je Hem kennen als de koning die het kwaad overwon?

[#2] HEER, wees mijn verlangen, wijs mij omhoog, waar uw liefde mij wacht!

1) Vanuit de ellende

2) Blijf ik hopen

3) Op de HEER 

[#3] Vanuit de ellende. Dat kun je hier wel over Micha zeggen.

Hij begint zelfs ook zo: Wee mij, ongelukkige. Hij zit in de ellende.

Voor hem geen vrolijke, gezegende dagen en hij is zeker niet happy.

Hij geeft woorden aan zijn ellende. Hij laat zijn gejammer horen.

Hij zoekt nog naar iets moois en positiefs, maar hij kan niets vinden.

Je kan wel zeggen: moed houden! Hoop houden! maar dat is er voor hem niet bij.

Hij is als iemand die in de zomer, nadat de druiven en de vijgen zijn geoogst, het land opgaat.

Je hoopt dat er nog wat over is, dat ze niet alles hebben weggehaald.

Zoals Ruth op de akker van Boaz nog genoeg vond om te eten.

Ze hadden wat laten liggen voor haar.

Maar Micha vindt niets: geluk onder de wijnstok en vijgenboom.

Geen goed en gezegend leven met familie en vrienden.

Nee, totale verlatenheid. Geen druif, geen vijg, een droge mond en dorstige keel.

[#4] Je ziet hier Micha in de eindtijd, de oordeelstijd.

Het oordeel was voorzegd en nu wordt het ook uitgevoerd.

De dag van Gods straf, aangezegd door de profeten is gekomen (vers 4).  

Er is nu niet meer een bepaalde groep die als schuldige aangewezen wordt.

Nu wordt iedereen slecht genoemd. Ze zijn uit op het kwaad.

Van de mensen van wie je nog wat eerlijkheid zou verwachten, kun je ook niets meer verwachten.

Hooggeplaatsten doen wat hun het beste uitkomt.

Rechters die recht moeten spreken laten zich omkopen.

Ieder is op bloed belust.

En de beste, degene die wel eerlijk is, die het wel goed doet?

Die is als een doornstruik: waar je bij het wandelen je behoorlijk aan kan openhalen.

Als een stekelhaag, waardoor je allemaal schrammen oploopt. Mensen doen elkaar pijn.

[#5] Soms is het makkelijk om te mopperen op anderen: de overheid moet eens beter luisteren.

Moet mee oog hebben voor boeren, voor het milieu, voor onderwijs, verpleging.

De rechters lijken niet beseffen dat een moordenaar een zware straf verdiend.

De overheid kijkt niet naar belangen van ondernemers en burgers maar alleen naar zichzelf.

Maar … de situatie is zo erg dat zelfs moeders hun dochters niet meer vertrouwen.

Dat vaders en zonen ruzie krijgen. Dat je op moet passen, zelfs als je bij goede vrienden bent.

Zelfs diegene bij wie je in de armen ligt, die is niet meer te vertrouwen.

Zelfs tussen mensen die samen eten met de feestdagen.

Mensen die hunkeren naar vriendschap en liefde. Kan het helemaal mis zijn.

[#6] Het doet denken aan de tijd die Jezus beschrijft als Hij het over zijn komst met licht heeft.

Let op de vijgenboom die uitloopt, let op de tekenen. Er gaat wat gebeuren!  

De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden.

Vaders doen hetzelfde met hun kinderen en kinderen staan op tegen hun ouders.

Jullie zullen gehaat worden om mijn naam. Er zal vervolging zijn

Het éne volk zal opstaan tegen het andere volk.

Niet alleen voor de eerste komst van Jezus was het donker. Ook nu kan het ellendig zijn.

Kan het donker zijn.

[#7] Het is niet iets om je bij neer te leggen: maar om over te klagen.

God heeft ons geen weg zonder moeiten belooft: maar Micha gaat ons wel voor.

We mogen de klacht bij God neerleggen. De moeilijke vragen. Over leed, over ruzie.

Over pijn, over onrecht. Over teleurstelling in vrienden of juist de overheid.

Oefen je ook daarin, om dat te delen met elkaar, met God, in je gebed.

Om God dan niet even uit te schakelen, maar ook met je klacht naar hem toe te gaan.

[#8] 2. (Vanuit de ellende) blijf ik hopen

[#9] Het is vandaag de vierde adventszondag. Vier keer hebben we een kaars aangestoken.

De eerste keer hadden we het al over de hoop die er is. Over uitzicht uit de moeite.

Maar is er wat veranderd? Blijft het niet hetzelfde?

Iemand die het één keer moeilijk heeft, kun je misschien opbeuren en zeggen het komt goed.

Maar wat als je keer op keer teleurgesteld raakt? Als je het idee hebt

dat het niet licht wordt, als er geen positieve berichten zijn,

als dat kindje niet komt, wanneer de pijn niet minder wordt?

Toch doet Micha hier een sterke uitspraak.

[#10] Hij zegt: ik blijf hopen.

Ik blijf uitzien naar de God die mij redding biedt.

Hij zal mij horen, mijn God.

Al ben ik gevallen, ik sta weer op.

Al is het donker om me heen, de Heer is mijn licht.

Hij zal me naar het licht voeren.

Het volk Israël heeft vele eeuwen moeten wachten.

Er kwam een tijd van ballingschap, van vijandschap.

Samaria werd verwoest, Jeruzalem werd neergehaald.

Maar toch is er een hele kleine groep vromen.

Je zou zeggen: wat was de kerk nog. Wie hield dit vol?

Wat heeft het voor zin om te geloven. Zou er ooit uitkomst zijn?

[#11] Toch was er een kleine groep. Zacharias en Elisabeth, Maria en Jozef, Simeon en Hanna. 

Zij hadden ook gezegd: wij blijven hopen. Wij geloven dat het licht wordt.

En toen … toen kwam er een duidelijk teken. De engel Gabriel verscheen bij Zacharias.

Zijn vrouw Elisabeth zou een kind krijgen. En wat een wonderlijke boodschap:

Hij zal zondaars tot gerechtigheid brengen; mensen zullen weer te vertrouwen zijn.

Hij zal de ouders verzoenen met hun kinderen en kinderen met hun ouders.

Familierelaties zullen weer goed worden. Er komt vrede. God kan dingen veranderen.

Hij wil ingrijpen en zal mensen tot inkeer brengen.

Laten zien hoe egoïstisch, kortzichtig, fout en vervelend ze soms zijn.

Zodat ze gaan delen, liefhebben en in vrede met elkaar willen leven.

[#12] Maar heeft dat werkelijk zin? Zin om te blijven hopen en bidden?

Tijdens de huisbezoeken als ik het over het gebed heb, merk ik die vraag ook.

Zou God werkelijk luisteren? Of is bidden meer even je hart luchten?

Kan God dingen veranderen als je er om bidt?

Kun je dat geloven? Soms kun je zo je vragen en twijfels hebben.

Gewoon … omdat het zo slecht past ons wereldbeeld. Is er een God die aan de touwtjes trekt?

Of omdat je soms al zo vaak gebeden hebt. Of omdat je zoveel ellende ziet gebeuren.

Waarom heeft God toen niet ingrepen: dan hadden die ouders niet zoveel verdriet gehad.

Vragen waar je misschien zelfs wel eens wel van schrikt: geloof ik dan nog wel.

Mag ik dit wel aan God vragen? Of past dat niet bij een gelovige. Ga ik dan te ver?

Maar kijk dan eens naar de reactie van Zacharias. Hij is één van die kleine groep gelovigen.

Maar zelfs als er een engel bij hem komt, dan kan hij het niet geloven.

Hoe weet ik nu dat dat waar is, vraagt hij.

Ze hebben al zo lang gewacht en zijn al zo vaak teleurgesteld.

Mijn vrouw is al op leeftijd en ik ben een oude man.

Het kan er gewoon bij hem niet in. Hoe kan een oude vrouw een kind krijgen.

Het gaat zijn verstand te boven. Hij kan het niet bevatten.

[#13] Dan kan Zacharias niet spreken. Hij blijft zwijgen tot het kind geboren is.

Je kunt het lezen als een terechtwijzing, maar ook als een hulp.

God geeft door Gabriel een heel duidelijk teken.

Ik ben degene die te vertrouwen is. Die werkelijk wil werken. Kijk maar wat ik doe.

En dan gebeurt ook wat tegen Zacharias gezegd is. Elisabet wordt zwanger.

Zacharias krijgt nieuw vertrouwen. Krijgt nieuw geloof.

Hij zingt het uit als Johannes is geboren. God is zijn volk niet vergeten.

God heeft gedacht aan wat hij beloofd heeft. 

Zo spoort God je aan om te blijven hopen en bidden.

Om uit te zien naar het licht om soms tegen wat je zelf denkt in, het God te vragen.

Resultaten uit het verleden laten zien, dat we niet te klein van God hoeven te denken.

Ook al is het niet te bevatten en kun je er niet bij. Ik hoop dat je blijft zeggen:

U bent mijn verlangen, wij mij omhoog!

[#14] Wees mijn verlangen, wijs mij omhoog, waar uw liefde mij wacht!

1) Vanuit de ellende 2) Blijf ik hopen 3) Op de HEER 

Het boek Micha loopt uit op een loflied.

In zeven korte zinnen wordt beschreven hoe groot en machtig God is.

Indrukwekkende zinnen waarin het licht van Jezus verlossingswerk aan het kruis schijnt

Want het licht dat God belooft, de redding die God brengt, die is indrukwekkend.

[#15] Het sluit aan bij de naam van Micha: wie is als U?

Zo wordt het hier gevraagd: wie is een God als U?

Het volk van Israël hoeft niet hopeloos in de ellende achter te blijven.

Met vertroostende woorden mag Micha zijn boek besluiten.

Er wordt wanneer er die moeilijke situatie is, niet opnieuw straf aangekondigd.

Nee, God wil juist de zonden vergeven.

Hij zal het kwaad bestrijden als een vijand: kapot trappen en vertreden.

Het kwaad en de duivel zullen vernietigd worden. Het licht zal gaan schijnen.

Er is soms veel gebroken. Mensen maken veel kapot.

Maar uiteindelijk wil God eraan voorbij gaan.

Hij maakt het goed door de zonden echt weg te nemen.

Hij is een God die vergeeft.

[#16] En dan gebruikt hij dat indrukwekkende beeld van de zee.

Wanneer God de zonden wegdoet, dan gooit hij ze in de diepten van de zee.

Zoals eens de vijand en het kwaad, de wagens en ruiters van Egypte.

Zij die het volk wilden doden en straffen, verdwenen in het water.

Zo sluit God het water boven het kwaad en de zonden. Hij doet ze ver weg!

God kan het niet uitstaan als de goede sfeer wordt verpest.

Als zijn schepping wordt vervuild. Als er haat is en egoïsme.

Hij wil het dan ook wegdoen en uitbannen.

Zo ver weg dat hij er niet aan wil denken en nooit op terugkomt.

Zacharias zingt ervan: Johannes mag de komst van de allerhoogste aankondigen.

Die het volk vergeving van zonden verteld. Het kwaad zal worden opgeruimd. 

[#17] Wat betekent dat nu? Voor de tien dagen die ons nog resten dit jaar?

Het schijnt dat de Joden aan het eind van het jaar naar een rivier of naar de kust gaan.

Ze nemen een steen mee. En denken aan alles wat is misgegaan.

Dan gaan ze bij het water staan en gooien die steen in het water.

Die zinkt naar de bodem. Dat staat symbool voor de het grote kwaad.

En vervolgens keren ze hun zakken om en vallen de kruimels eruit.

Ze slaan het stof van hun kleren. Ook dat valt in het water.

Wanneer er geen vrede is. Wanneer je zaken verkeerd hebt gedaan.

Ruim ze dan op: verbrand of begraaf samen het conflict dat je hebt, de strijdbijl.  

Durf de eerste stap te zeggen: dat vraagt lef. Niet koppig zijn of bang zijn, maar zeggen: ik heb er genoeg van. Zullen we op een eerlijke manier met elkaar praten wat de oorzaak is?

Kijk samen wat de oorzaak is en durf de hand in eigen boezem te steken.  

Geef elkaar een hand, een arm om de schouder, vraag of die ander je fouten wil vergeven.

En vertel het aan God. Geloof dat hij een God is die wil vergeven.

Die vuil opruimt, zodat het licht door kan dringen.

Omdat Hij trouw is aan zijn belofte. Omdat het licht van de wereld is gekomen.

Omdat je je vast mag houden aan Jezus Christus. Wie is als God! Hij geeft zijn eigen zoon.

Laten we vol verlangen en vreugde het kerstfeest gaan vieren. In vrede met je naaste.

Omdat God een God is die vergeeft en ons uiteindelijk naar zijn licht en liefde zal leiden!

Amen