Gewone Catechismus 91-93 – God belooft een eeuwig leven na de dood. Onvoorstelbaar mooi!

april 18, 2021

Preek Heemse, 16-4-2021 (Foto’s mogen naar: +31 6 53310564)

Tekst Gewone Catechismus 91-93

Geliefden van de opgestane Heer Jezus Christus,

Waar zijn degenen die al gestorven zijn? Wat geloof je over het leven na de dood?

Afgelopen jaar zijn er meer begrafenissen geweest dan er meestal zijn.

Je weet dan dat het lichaam van de overledene in de kist ligt.

Maar wat gebeurt er dan precies met je ziel? Het is een lastig onderwerp. Wie kan het zeggen?

Een vrouw die ik sprak was helemaal niet gelovig, maar wel religieus:

Ze zei: we worden één met de eeuwigheid en keren terug in dit leven.

Een moslim zal zeggen: als je goed geleefd hebt, krijg je in het graf een voorproefje van het  paradijs.

Daarna ga je naar het paradijs waar het goed is met heerlijke rustbedden, het lekkerste fruit.

En allerlei ander genot. Een beetje als een vakantie op Rhodos.

                Ik sprak een man en die was vooral bezig met de vraag:

Zou mijn kleinkind wel gered zijn, als hij helemaal niets met God of geloof had?

En zal ik mijn vrouw, die al overleden is, ook kunnen herkennen in de hemel?

En ik hoorde van een kind dat een tekening maakte en zei: er is water en zand,

Maar ook een stukje gras. En een ander kind vroeg zich af hoe opa toch naar de hemel kon gaan.

Terwijl de kamer waarin hij was helemaal dicht was en er niets open stond.

                Al die antwoorden laten wel zien: er is moeilijk wat over te zeggen.

Zoveel dat we nog niet weten. Je weet wat je vandaag gedaan hebt.

Je weet in wat voor huis je woont en wat voor situatie je zit. Je weet wat je hebt.

Nu kun je er voor kiezen om het daarbij te houden.

Maar vanmiddag willen we toch iets meer zeggen. We weten iets meer.

Niet via mensen die gestorven zijn,

maar door Jezus Christus die zelf uit de dood is opgestaan.

En door Paulus die dat van Hem gehoord heeft en aan de Filippenzen schrijft.  

God belooft een leven na de dood: het wordt onvoorstelbaar mooi!

1. God belooft dat je altijd bij Hem zult zijn (GC 92)

2. God belooft de opstanding van het lichaam (GC 91)

3. God belooft dat gelovigen eeuwig zullen leven (GC 93)

1. God belooft dat je altijd bij Hem zult zijn (GC 92)

Wat betreft het sterven is er nog één ding dat vaststaat:

Ieder mens krijgt er, vroeg of laat mee te maken.

De dood is een vijand waar alle wereldbewoners mee te doen hebben.

Als je dat op je laat inwerken dan betekent dat

dat over 120 jaar niemand van de mensen die hier op aarde leeft, nog in leven is.

Ik las over Brazilie waar een tekort komt aan narcose middelen

en al eerder een tekort aan zuurstof was.

Artsen zien mensen voor hun ogen sterven.

Ik hoorde van een verpleegafdeling waar tijdens de coronacrisis

meer dan de helft van de patienten in korte tijd overleed.

Wat is het moeilijk om daar mee geconfronteerd te worden.

Wat geeft het een moeite en een verdriet wanneer je weet dat je zult sterven.

Het kost strijd: de dood staat haaks op het leven zoals God dat bedoeld had.

Met je ogen kun je zien wat er met het lichaam gebeurt op het moment van het sterven, met je oren kun je de laatste woorden horen die gezegd worden. Misschien sterft iemand heel rustig, misschien heel onrustig.

Maar je kunt niet zien wat er gebeurt met de ziel van degene die sterft. Met de ziel bedoelen we: niet het lichaam, niet je gedachten, je gevoel: maar het meest wezenlijke van de mens zelf. Dat wat hij of zij is. Jij als persoon.

Een eerste antwoord dat we daarop lezen komt van Paulus. Hij zit in de gevangenis.

Hij is geen verdrietige, sombere gevangene. Ook al is zijn toekomst onzeker.

Misschien gaan ze hem wel doden, en komt hij er niet meer levend uit.

Toch zegt Hij: ik verlang ernaar te sterven en bij Christus te zijn.

Want dat is het allerbeste!

Dat is het eerste dat je mag weten. Na het sterven ga je naar Jezus Christus.

Hij die ons is voorgegaan naar de hemel en straks in heerlijkheid weerkomt.

Je zult voor altijd bij Hem zijn. Je zult God zien zoals Hij is.

Dat wordt dus bedoeld met eeuwig leven!

Wanneer de Gewone Catechismus uitlegt wat dat is, staat er vooral dat je bij God zult zijn.

Het is dus maar niet een luilekkerland, maar een leven zoals God dat bedoeld heeft.

Geen grote leegte. Zo van: wat moet je nu eeuwig gaan doen?

Alsof er geen tijd meer is of dat de tijd eindeloos duurt. Is het eeuwig lijden?

Nee. Het is: God kennen.

Het is dat Hij bij ons woont en wij bij Hem. Volkomen Hem liefhebben.

Een leven zonder pijn, zonder tranen, zonder ziekte, zonder gebrek.

En waarom noemt Paulus dat dan het allerbeste?

Hier leven we in een kwetsbare tent, daar in een eeuwig huis.

Hier is er lijden met soms vreugde, daar is er vreugde zonder lijden.

Hier zijn we ver weg van de Heer, daar zullen we met Hem leven.

Hier leven we omgeven door zonde, daar is alleen maar goedheid en volmaaktheid.

Hier is het leven een strijd, daar is het leven een feest.

Wat een troost mag dat zijn! Dat betekent dat je in het verdriet dat er is, in de tranen die over de wangen stromen toch elkaar daarop ook mag wijzen. ‘Vader heeft het nu al goed’, ‘Oma is bij de Here Jezus, haar verlosser’. Dan hoef je ook voor dit moment niet ongerust te zijn. Want wij geloven dat er meer is, dan we nu kunnen zien. Voordat het aardse lichaam wordt verzorgd, wordt afgelegd, zijn Gods engelen al gekomen. Hebben de overledene meegenomen naar de hemelse heerlijkheid. Nooit meer lijden, nooit meer pijn, maar voor altijd met Hem leven!

2. God belooft de opstanding van het lichaam (GC 91)

Wanneer de gewone catechismus schrijft over het leven na de dood, begint de catechismus met het leven hier en nu. Niet alleen straks, maar nu al ben je met je lichaam en ziel gericht op je schepper. Het eeuwige leven begint nu al: op het moment dat je met Christus verbonden bent. En daarbij is je lichaam ook van belang.

Daarbij denk ik ook aan het tweede gedeelte wat we lazen van Paulus.

Paulus kwam mensen tegen die heel krampachtig leefden. Met allemaal wetjes en regels. Ze konden niet genieten, ze vonden geen rust. Ze waren verkrampt. Bang dat ze misschien niet goed genoeg zouden zijn en niet in de hemel zouden komen.

Maar Paulus kwam ook mensen tegen die het helemaal van het leven hier verwachten. Hun buik is hun God. Het zijn de levensgenieters, die alles verwachten van een gezond lichaam, een mooi huis, een goede vakantie. Haal uit leven wat erin zit. Je leeft immers maar één keer. Zorg dat je lichaam in goede staat verkeerd en geniet van alles wat je hier hebt.

Daar tegenover zet Paulus de aansporing om hem na te volgen.

Om te leven zoals hij leeft, en zoals de andere christenen leven.

We leven niet voor het hier en nu. We zijn burgers van de hemel.

De mensen aan wie Paulus schrijft voelen zich burgers van hun streek, ze weten dat de keizer macht heeft, ze kleden zich zoals past bij hun buurt, ze spreken het dialect van hun streek, ze zijn trots op hun producten, ze volgen hun wetten.

Zoals je kunt zeggen: ik ben een Nederlander, kom uit Heemse, spreek de taal van mijn geboortegrond.

Maar dan zegt Paulus: je bent opnieuw geboren! Geboren uit de hemel, nu al met heel je leven, lichaam en ziel. Je staat in de burgerlijke stand van de hemel ingeschreven. Je naam is in de hemel bekend. Je gebed gaat naar de hemel. Veel bekenden zijn misschien al in de hemel. God stuurt jouw leven vanuit de hemel. En toch hier op aarde: niet als doel, maar op doorreis, onderweg, je mag met je hoofd in de hemel leven, gericht op de hemel. Blijf hier niet stilstaan: maak van je buik geen God, maar wees gericht op Gods nieuwe wereld.

En dan komt het belangrijkste: Hij zal ons armzalig lichaam, gelijk maken aan zijn verheerlijkt lichaam. Hoe je lichaam ook is, God zal het veranderen. Zoals eens Jezus opstond uit de dood, zo zul jij ook een verheerlijkt lichaam krijgen. Als de hemel opengaat en Christus weerkomt. Leef dus gericht op de hemel. Je mag best goed zorgen voor je lichaam hier, zodat je je taken kan doen. Maar weet: ook nu al gebruik ik dat lichaam met een hemels doel. God zal met zin goddelijk kracht uiteindelijk mijn lichaam vernieuwen, zodat ik kan wonen op de nieuwe hemel en nieuwe aarde.

3. God belooft dat gelovigen eeuwig zullen leven (GC 93)

De Gewone Catechismus stelt de vraag: gaat iedereen dan het rijk van God binnen. Een vraag die goed te begrijpen is. Waar men in de tijd van de Reformatie misschien niet zoveel vragen bij had. Maar nu: wie gelooft er nog in een hemel? En dan helemaal: wie gelooft er nog in een hel? En bovendien: God is toch liefde, dat is toch het allerbelangrijkste. Hoe zou je dan in een kerk kunnen horen dat sommige mensen niet gered zullen worden. Een terecht vraag dus van de gewone catechismus.

Paulus zegt hier: mensen die voor het hier en nu leven, voor wie hun buik hun God is, die leven hun ondergang tegemoet. Ze zijn een vijand van het kruis van Christus. Want, bedoelt hij, dan zou Christus voor niets gestorven zijn aan het kruis.

Het antwoord dat klinkt, klinkt ook heel voorzichtig. Wij zijn niet aangewezen om daar over te oordelen. Christus is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. Wij waren zelf vijanden van God en toch toonde God ons zijn liefde! Hoe zal God dan met zijn huidige vijanden omgaan? Laten wij niet oordelen en hopen en bidden om Gods liefde. Zijn barmhartigheid is groter dan wij ons voor kunnen stellen.

En toch: Paulus zegt wel: ze leven hun ondergang tegemoet. Steeds weer wordt in de bijbel over het oordeel gesproken. God neemt mensen serieus ook in hun afwijzing van het evangelie. Iemand die heel bewust zegt: ik wil niets met Jezus te maken hebben. Ik leef mijn eigen leven. Ik heb een hekel aan het geloof, het is allemaal verzonnen. Die vrome christenen, laat zij maar dromen van een hemel, maar ik hoef daar niet te komen. Zeker een beetje zingen met allemaal vrome mensen. Mij niet gezien! Zou God dat niet serieus nemen en zo iemand ook niet buiten sluiten? Zoals de meisjes die hun lampjes niet orde hadden ook niet meer het feest binnen konden gaan. God dringt aan op een keus: waar leef je voor? Voor je aards plezier, voor je buikt, voor jezelf, of leef je voor God en zijn liefde. Geloof je dat Christus voor je stierf aan het kruis?

Er wordt wel eens gevraagd: zal er dan herkenning zijn in de hemel.

Zul je dan ook mensen missen? Kan het dan wel echt goed zijn?

Je mag wel weten dat je jezelf zult herkennen.

Daarom zul je waarschijnlijk ook de naaste wel kennen.

Maar tegelijk zal dat kennen heel anders zijn dan nu.

Want er zal geen herinnering zijn aan pijn en aan verdriet.

Als wij nu kennen, dan zien wij mensen en weten misschien iets.

Maar straks zullen we in Christus kennen: dat is een volkomen en volmaakt kennen.

Zo zul je dan iedereen kennen. Ook degene van wie je hield, je overleden kindje, je man of je vrouw.

Het is een geestelijk kennen, waar je niet veel over kunt zeggen.

Misschien verlangt u daarnaar, en lijkt u dat het heerlijkste om weer verenigd te zijn.

Maar dan zegt God: wat je precies zult zien is verborgen, maar hoe het zal zijn: het zal mooier zijn dan wij kunnen bedenken: onvoorstelbaar mooi.

Wat geen oog gezien heeft, geen oor gehoord heeft, in geen mensenhart is opgekomen … dat heeft God bereid voor wie in Hem geloven!  Amen


Johannes 20:8c – Kom, zie en geloof dat Jezus is opgestaan!

april 4, 2021

Preek Pasen, 4 april 2021

Tekst: Johannes 20:8c ‘Hij zag het en geloofde’

Geliefde gemeente van de opgestane Heer,

[#1] Waarom zou je geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood?

Afgelopen maanden zagen we steeds weer: Johannes wil graag dat je zegt: Jezus is echt de Heer.

Net na de kruisiging, onderbreekt hij zijn verslag en zegt: dit is waarheid spreekt en geloof het!

Daarom vertelt Hij over het lege graf en Jezus die verschijnt als de opgestane Heer.

Maar lukt het Johannes om de mensen in zijn tijd te overtuigen?

Lukt het om u en jou te overtuigen: dat Jezus echt Heer is en opgestaan is uit de dood?

Waar veertig jaar geleden er grote discussies waren: kan Jezus echt opstaan?

Heeft in deze tijd iedereen zijn eigen waarheid: geloof iemand dat?

Prima joh, ik hoop dat je er gelukkig mee wordt. Mensen geloven zoveel dingen.

[#2] Vanmorgen staan we stil bij het zinnetje: ‘Hij zag het en geloofde’

Johannes zelf heeft bijzondere herinneringen aan dat moment.

Zijn leven werd voorgoed veranderd: Hij geloofde dat Jezus werkelijk was opgestaan.

Toen op de Paasmorgen, gealarmeerd door de vrouwen, bij een open graf.

Waar hij eerder aankwam dan Petrus, maar later binnenging.

Daar zag Johannes iets en dat was zo overtuigend dat hij zegt: ‘Ik kwam tot geloof’.

[#3] Lukt het jou om dit te geloven? Misschien worstel je met vragen.

Zeg je als jongere: wat heb ik met Jezus? Met de kerk? Kan een lichaam weer levend worden?

Vragen over waarom deze moeite in je leven of snak je naar meer vrijheid.  

Waarom dit alleen-zijn en deze tegenslag, begrijp je God niet en heb je duizend vragen.

Ik hoop dat een goed luisteren naar deze tekst je mag helpen.

Vooral dat de Geest je hart wil openen en licht en geloof wil geven.

En dat mag gebeuren wat bij miljarden anderen al gebeurd is,

Er kwam een moment, een ogenblik in hun leven dat ze zeiden:

Ik kwam tot geloof, dat ook mijn zonden vergeven zijn en mijn leven vernieuwd mag worden.

Ik kwam tot geloof dat Jezus de dood overwonnen heeft: eens zal mijn lichaam ook zo veranderen!

Daarom vier ik feest, voel ik me ook in de moeite gedragen, zing ik het uit, het is Pasen: Jezus leeft!  

[#4] Kom, zie en geloof dat Jezus is opgestaan!

Want:  1. Johannes is sneller dan Petrus

2. de gezichtsdoek is apart opgerold

3. zo gaan Gods woorden in vervulling

[#5] 1. Johannes is sneller dan Petrus

Het is ’s morgens heel vroeg en de vrouwen zijn onderweg naar het graf.

Wanneer ze dichtbij het graf komen, zien ze, als ze de bocht omkomen: de steen is weg!

De andere vrouwen lopen door, ontmoeten de engel, maar Maria van Magdala?

Zij rent snel naar Jeruzalem ze waarschuwt Simon Petrus en Johannes!

We weten niet of ze in hetzelfde huis waren, maar ze krijgen dezelfde boodschap:

Het graf is open! En zij kan niet anders zeggen dan: Ze zullen de Heer gestolen hebben.

Kom en help zoeken.

Eerst wat verward, half wakker, komen Johannes en Petrus in beweging.

He, wat zijn dat een vreemde verhalen. Ze hebben al zulke rare dagen achter de rug.

Maar goed, ze gaan toch maar op pad. Licht gealarmeerd. Ze starten samen.

Ze gaan steeds iets sneller lopen, en op een gegeven moment rent Johannes vooruit.

Hij is waarschijnlijk ook veel jonger. Petrus is altijd van het snelle en directe,

maar nu moet hij Johannes toch voor zich dulden.

Waarom vertelt Johannes deze details? Het gaat hier om een wereldomvattend gebeuren.

Iets wat de geschiedenis verandert. Een wonder van ongekende omvang.

En dan spreekt hij over twee mannen, en zegt hij ook nog dat hij sneller was.

Zoals dat meestal gaat als twee mannen rennen en dat is misschien typisch voor mannen:

Je wilt altijd de snelste of de eerste zijn. Moet hij zich nu bezighouden met zulke details?

[#6] In deze tijd horen en zien we dingen via scherm

Krijg je ophef als je een raar filmpje op youtube zet.

Komt er geen commotie en ophef over een interview van de premier,

een livestream via instagram of een opdringerige journalist.

God kiest ervoor vier verslagen te geven, op papier, die al eeuwen meegaan.

Marcus schrijft wat Petrus heeft meegemaakt,

Lucas heeft het zelf als wetenschapper onderzocht en mensen geinterviewd,

Johannes schrijft zijn woorden als ooggetuige op.  

Waarom? Dat we gaan geloven in Hem. Dat je ziet dat dit niet verzonnen is, maar echt waar.

Maar laten we niet vergeten waarom Johannes dit opschrijft en waarom zo.

Misschien heb je op school ook wel eens een tekst moeten lezen.

Vroeger gingen wij uitgebreid bezig met gedichten en boeken, bij Nederlands en Engels.

Waarom schrijft de schrijver het nu zo? Waarom vertelt hij dit?

En als je een werkstuk maakt of zoals ik een preek dan weet je dat je zuinig moet zijn met woorden.

Ik kan wel drie uur preken, maar dat doe ik niet, ik wil alleen het belangrijkste vertellen.

Op school vond ik het wel eens saai, die teksten.

Maar toch, het leerde wel dat een schrijver zijn woorden niet zomaar kiest.

Johannes kiest voor deze woorden. Wat zegt het dat hij hierover schrijft?

[#7] Dat was nodig in dit tijd: want de Joden verwachten niet dat Jezus op zou staan.

Zij geloofden alleen in de opstanding aan het eind van de tijden.

Het paste echt niet in hun beeld dat een mens zomaar weer zou gaan leven.

En ook nu is het niet gewoon en normaal dat je gelooft in de opstanding.

Iedereen die wel eens bij een sterfbed heeft gestaan, een geliefde moest begraven,

weet dat de dood een vijand is, onherroepelijk, dat je lichaam sterft en er een lege plaats komt.

Maar juist door het zo op te schrijven wil God je helpen te geloven dat het echt waar is.

Want Johannes schrijft hier wat hij zich herinnert van die dag. Hij schrijft geen verzonnen verhaal.

Hij vertelt hoe het bericht bij hem kwam, hoe hij onderweg was, hoe hij er eerder was.

Dat bleef hem bij. Er zat altijd wat strijd tussen hem en Petrus. Ze waren beiden belangrijk.

Later ook voor de kerk. Hij weet nog goed dat hij eerder was dan Petrus.

Juist die verslaglegging laat het zien: Dit verhaal is niet verzonnen. Nee, zo is het gegaan.

Even onverwachts, onvoorstelbaar, en ondenkbaar als het is. En toch ging het zo.

Een stukje betrouwbare weergave van wat er die eerste paasmorgen gebeurde.

Ik hoop dat het je helpt om het ook werkelijk te geloven. Het gaat het verstand te boven.

Ook voor Petrus en Johannes, maar ze waren erbij, ze gingen, ze renden, ze zagen het lege graf!

2. De gezichtsdoek opgerold apart

[#8] Ook op een andere manier kun je zien dat dit geen verzonnen verhaal is.

Als ze dan bij het graf zijn wacht Johannes. Johannes bukt alleen en kijkt naar binnen.

Dan zal het eerst nog wat donker zijn, maar Hij ziet de doeken liggen.

Petrus gaat wel het graf binnen, hij zal de lucht geroken hebben.

Vooral de zoete mirre waarmee de doeken doordrenkt waren.  

Hij ziet de gezichtsdoek opgerold apart.

Ook dit zijn van die details die laten zien dat Johannes hier verteld hoe het gegaan is.

Hij herinnert zich sommige dingen heel goed en geeft die dan ook weer.

Zoals je soms thuis kunt komen en iets heel bijzonders hebt meegemaakt.

Er was een brand. Ik was er samen met mijn vriend. Hij kwam net op de fiets aan.

Ik zag de vlammen uit de ramen slaan en de lamp in de kamer viel op een gegeven moment om.

Johannes en Petrus zijn echt bij het graf geweest.

Jezus heeft er echt gelegen. Hij was gestorven. Zijn lichaam was in doeken ingebonden.

Maar … hij is ook echt opgestaan. Nee, hij is niet gestolen.

Geen boef zou de tijd nemen om die doeken eerst van hem af te wikkelen.

En om vervolgens de gezichtsdoek apart te leggen, netjes opgevouwen.

Je kunt ervan op aan dat dit echt zo gebeurd is!

[#9] En bovendien past het helemaal in die tijd. In mijn preek over Lazarus wees ik er al op.

Veel woorden die daar gebruikt worden voor het graf en het begraven komen hier terug.

Ook Lazarus werd begraven in een rotsgraf en had  een steen voor het graf. 

Ook Lazarus is in linnen doeken gewikkeld.

Daar is ook sprake van een gezichtsdoek of zweetdoek die op het hoofd hoorde.

Tegelijk is er een verschil. Dat helpt ons te begrijpen waarom die gezichtsdoek apart ligt.

Wat maakt dat we nu na al die eeuwen wel de opstanding van Jezus en niet die van Lazarus vieren.

Als Lazarus uit het graf komt en Jezus hem roept, dan is hij nog in doeken gewikkeld.

Zijn armen en benen zitten vast en hij heeft die doek nog voor zijn gezicht.

Jezus roept hem zo wakker uit de dood en de mensen moeten hem helpen.

Helpen om de doeken van hem af te halen.

Het is een wonder dat Lazarus opstaat, maar eigenlijk zit hij nog vast in de banden van de dood.

Hij staat wel op, komt wel tot leven, maar krijgt gewoon weer een menselijk lichaam.

Eens zal hij weer moeten sterven. Voor en na zijn dood is hij mens als u en jou.

Die gebonden is aan de tijd, de gezondheid, de natuurwetten en het leven hier.

Later is hij opnieuw het graf ingedragen, toen het zijn tijd was, en is er weer om hem geweend.

[#10] Maar Jezus staat op uit de dood. Hij legt de linnen doeken af.

De banden van de dood kunnen hem niet meer vast houden. Hij doet het gezichtsdoek aan de kant.

Hij is de eerste mens die opstaat uit de dood tot het nieuwe leven.

Maar ze stonden op en zouden weer een keer sterven. Maar Jezus is anders.

Hij heeft de dood verslagen. Hij legt de doeken naast zich neer.

Hij krijgt als eerste mens een verheerlijkt lichaam. Hij zal niet meer sterven.

Hij verlaat het graf, dat is overwonnen, de dood is verslagen. Hij zal naar zijn vader gaan.

Dat is het goede nieuws van Pasen. Dat is de boodschap die uitgaat van de doeken apart.

Jezus leeft en heeft de dood overwonnen! Zodat U, jij en ik ook eens vernieuwd mogen opstaan.

Als je gelooft in Jezus: zullen eens, nee, zijn nu al, de banden van de dood doorbroken.

Je wordt in geloof één met Hem. Je ziet het in brood en wijn. En je heb nu al eeuwig leven.

Dood waar is je overwinning? Jezus overwon de dood, zodat we eeuwig met Jezus zullen leven.

In een nieuw en verheerlijkt lichaam.

[#11] 3. Zo gaan Gods woorden in vervulling.  

Laten we teruggaan naar de beginvraag. Geloof je dat Jezus is opgestaan?

Soms kun je met iemand een heel gesprek hebben, kan iemand allemaal argumenten geven.

Maar neem je aan wat hij zegt? Heeft hij ook gelijk? Geloof je hem?

Johannes wil graag dat je gaat geloven. Geloof je dat om het verslag, het rennen, de doeken?

Het is zo groot en overweldigend. Velen zullen niet direct overtuigd worden.

En toch deelt Johannes zijn moment dat hij wel overtuigd werd: toen zag hij het en geloofde.

Hij schrijft erbij: ‘ze hadden nog niet uit de schrift begrepen dat hij op moest staan uit de dood’.

Tot geloof komen vraagt tijd: een leven dichtbij de almachtige God, bij zijn woord.

Een overdenken van zijn beloften en woorden. Voor Johannes valt alles nu op zijn plaats.

En bovendien Jezus had het zelf drie keer gezegd: Hij moest uit de dood opstaan.

Steeds weer opnieuw: Ik zal sterven en op de derde dag opstaan.

Ik zal sterven en op de derde dag opstaan. Ik zal sterven en op de derde dag opstaan.

[#12] Maar op die derde dag stond er niemand bij het graf te kijken. De vrouwen gingen heen.

Maar zij gingen met specerijen om een dode te verzorgen.

Petrus en Johannes hadden niet bedacht: laten we eens gaan kijken in de tuin van Jozef.

Maar ergens hadden de woorden uit de bijbel en de woorden van Jezus wel een plek gekregen.

En als ze dan bij het graf gekomen zijn en ze zien ook deze doeken en het lege graf.

Dan opeens valt alles op zijn plaats voor Johannes.

Hij wordt er misschien nog warm van als hij het vertelt.

Dat was het moment dat Hij geloofde dat Jezus de Messias was de Heer, naar de schriften.

Dat Hij zag dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat Jezus opstond uit de dood.

De eerstgeborene. Dit veranderde heel zijn visie op het kruis, het leven, op Jezus, op zijn liefde.

[#13] Ik hoop en bid dat dat bij U en jou ook gebeurd mag zijn en mag gebeuren.

Een moment in je leven waarin de puzzelstukjes samenvallen. Je het opeens begrijpt.

Ook al zijn er duizend vragen en begrijp je het leven hier niet.

Dat er toch hoop is en uitzicht. Jezus is Heer. Hij heeft de dood overwonnen.

Hij is onschuldig voor mij aan het kruis gestorven om voor mijn zonden te betalen.

Hij spoort me aan om in beweging te komen en hem te ontmoeten.

Om de bijbel te lezen en zijn woorden te overdenken. Om Hem na te volgen in mijn leven.

Ik hoop dat dat je deze Pasen een warm gevoel van binnen mag geven.

Wat de wereldleiders ook doen, hoe de politiek ook tolt, hoe covid ook tekeer gaat:

God laat deze wereld niet los. Hij heeft het beloofd. Hij zal eeuwig voor ons zorgen.

Want Jezus is opgestaan: Hij is de Levende Heer, die eens alles nieuw zal maken! Amen.


Johannes 11 – Geloof in Jezus, de opstanding en het leven!

maart 14, 2021

Preek Heemse, 14 maart 2021

Tekst: Johannes 11

Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus,

[#1] Soms begrijp je niet waarom bepaalde dingen gebeuren.

Dan kun je allerlei vragen krijgen. Je snapt het niet, het valt niet te rijmen.

Vragen die in dit elfde hoofdstuk van Johannes ook naar voren komen:

‘Waarom gaat U naar Jeruzalem, Jezus, terwijl de Joden U willen stenigen?’ (vers 8)

Eerst loopt Marta Jezus tegemoet, daarna Maria, maar ze zeggen hetzelfde:

‘Als U hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn’ (vers 21 en 32)

En als de mensen zien dat Jezus ook verdriet heeft, zeggen ze:

‘Had Hij de dood van Lazarus niet kunnen voorkomen?

Hij heeft toch ook een blinde de ogen geopend?’ (Vers 37)

En misschien je zelf ook wel die vraag: Waarom moest Lazarus sterven in die tijd?

Of groter nog, als je let op Jezus: Waarom moest Hij die weg gaan naar het kruis?

[#2] Als je te maken krijgt met pijn, tegenslag, dingen die je niet begrijpt kun je verschillend reageren.

Vandaag zien we die verschillende reacties ook rondom Jezus.

Zelf kun je dat ook doormaken: dat je vragen stelt aan God, worstelt met het ‘waarom’?

Waarom deze weg, dit verdriet, deze psychische nood, dit overlijden, dementie, deze handicap.

Je probeert het op een rijtje te krijgen, antwoorden te vinden, maar je worstelt ermee.

Maar het kan ook zijn dat het verdriet diep binnenkomt. Dat je niet meer weet wat te zeggen.

Dat je tranen huilt: tranen van verdriet, van onmacht, van gemis, tranen van gebrokenheid.

Je wordt lam geslagen door de pijn die er in je leven komt.

Zeker als het raakt aan de grens van dood en leven. Wat kun je je onmachtig voelen!

[#3] Vanmorgen willen we ons laten leiden door Jezus.

Wat kunnen we leren van Hem als het gaat over dit leven, en over het sterven.

Hoe komt Hij naar voren hier bij Betanië en wat vraagt Hij van ons?

Jezus: de opstanding en het leven!

1. Hij toont zijn tranen en bewogenheid

2. Hij toont zijn goddelijke macht

3. Hij wil graag dat je gelooft in Hem

[#4] 1. Jezus toont zijn tranen en bewogenheid

In Betanië is een zieke. Het is Lazarus. Het is de vriend van Jezus.

Of hij bij een arts is geweest, of een arts bij hem, we weten het niet.

In ieder geval heeft hij een moeilijk boodschap te horen gekregen en viel de uitslag niet mee.

‘Nog maar even te leven!’ Was hij bij kennis, of niet? We weten het niet.

Een boodschapper komt bij Jezus toegekomen: Lazarus is ziek!

Maar Jezus gaat niet naar Judea, Hij blijft in het veilige gebied over de Jordaan.

Des te groter is de verbazing als Jezus twee dagen later opeens wel de Jordaan oversteekt.

Waarom gaat Hij nu wel naar dat gevaarlijke gebied?

Hij zegt dat Lazarus is ingeslapen. Maar waarom moet Hij hem dan wakker gaan maken.

Dan zegt Jezus het hardop: Hij maakt het duidelijk. Lazarus is gestorven.

Om hem het leven te geven, om hem weer op te wekken, gaat Jezus richting Betanië.

Naar de plek waar Hij gezocht wordt, waar Hij een paar dagen later gaat sterven.

Zijn weg naar de dood, betekent straks voor Lazarus de weg naar het leven.

Laten we dat grote plaatje niet uit het oog verliezen: Jezus ging zelf op zijn tijd richting Jeruzalem.

Hij ging zijn dood tegemoet, om eerst Lazarus en later u, jou en mij het eeuwige leven te geven.

[#5] Waarom wil Hij dat? Omdat Hij begaan is met onze nood.

Als Maria naar Hem toekomt, dan is ze in tranen. Ook de Joden om haar heen weeklagen.

Oprecht verdriet over haar broer, en de gebruikelijke klaagzangen zoals past in die cultuur.

Er zijn mensen om haar heen, om haar te troosten. Wat mooi om dat te lezen.

Eerst was Martha al geweest. Jezus heeft haar met heel mooie woorden toegesproken.

Hij heeft uitgelegd dat Hij de opstanding en het leven is.

Dat wie in Hem gelooft niet zal sterven, maar eeuwig zal leven.

Maar als Maria komt is dat geloof niet doorgedrongen, al zal Martha het verteld hebben.

Dan zien we dat Jezus ook huilt. Wat voor tranen zijn dat? Er zijn pagina’s over vol geschreven.

– Aan de éne kant zijn het tranen van verontwaardiging over de mensen.

Het doet Jezus pijn dat ze zo wanhopig zijn, terwijl Hij net uitgelegd heeft wat Hij gaat doen.

Jezus is verdrietig dat ze Hem niet aannemen. Dat ze Hem niet geloven.

Er zit dan ook iets van boosheid in de tranen van Jezus.

Onze vertaling geeft het ook zo weer: er staat ‘Jezus ergerde zich aan hen’.

Zo kun je het begrijpen, maar ‘ergeren’ is wel een keus.

Er staat eigenlijk alleen dat Jezus van binnen geraakt is. 

– Zijn tranen zijn ook tranen van verdriet over de mensen.

Zoals hij later huilt over Jeruzalem. Hij wordt geraakt dat Hij afgewezen wordt.

Dat ze zijn reddingswerk niet aannemen. Hij is bewogen.

Zoals Hij bewogen is met Jeruzalem dat straks te gronde zal gaan.

– Maar met name in vers 33 zijn zijn tranen ook tranen van puur verdriet.

Hij ziet hoe ziekte en dood om zich heengrijpt. Hoe de wereld gebroken is.

Juist zijn bewogenheid met een wereld in nood, maakt dat Hij hier heen komt.

Dat Hij mens werd en zijn leven wil geven. Hij ziet de nood en wil daar antwoord op geven.

[#6] In Hebreeën 5:7: staat ook Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide

stem gesmeekt en gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood.

Dat je stil bent van verdriet en je tranen in de ogen komen.

Dat je huilt en klaagt en niet begrijpt waarom dingen gebeuren.

Dat je geraakt wordt in je pijn en de gebrokenheid, dat begrijpt Hij Jezus.

Hij heeft het zelf doorgemaakt. Het is hemzelf overkomen. Hij was echt mens.

En als echt mens voelt hij mee in onze pijn.

Denk nooit: ik mag niet huilen.

Of: tranen zijn een teken van zwakte, ik moet sterk zijn.

Krop je verdriet niet op, houdt de pijn niet in je hart gesloten. Dat deed Jezus ook niet.

Hij huilde tranen, van verdriet. Verschillende tranen, net als onze tranen zo verschillend kunnen zijn.

Maar waarom de tranen ook vloeien, waarom je ook huilt, weet dat God er nooit één zal vergeten.

Hij verzamelt de tranen in zijn kruik, al onze wegen en gedachten kent hij.

Hij zegt ik sta naast je. Nooit zal ik je verdriet vergeten of eraan voorbij gaan.

[#7] 2. Hij toont zijn goddelijke macht

Terwijl Jezus de tranen in de ogen heeft staan loopt Hij richting het graf.

Het is opvallend hoeveel dit allemaal lijkt op het graf van Jezus.

Zo zagen graven er in die tijd uit.

En toch: waarschijnlijk wil Johannes je ook al bewust aan Jezus dood en opstanding laten denken.

Want ook hier ligt een steen voor het graf.

Ze moeten die steen weghalen en het graf openen.

Marta zegt: maar wat zal het dan stinken. De lucht van een lijk in ontbinding is echt verschrikkelijk.

In die tijd wikkelde men wel doeken om de dode heen, en gaf men heerlijke geuren mee.

Maar dat was niet om de ontbinding tegen te gaan. Dat was alleen om in zo’n warm land waar

Ook geen koelapparaten waren de geur en stank tegen te gaan.

En het graf was nu niet voor niets gesloten. Op de derde dag ging dat meestal dicht.

Het is nu al de vierde dag.

[#8] Maar dan zegt Jezus: Ik heb je beloofd dat je God grootheid gaat zien als je gelooft.

Wanneer je op het aardse blijft letten. Op de ontbinding. Op het sterven dan wordt het moeilijk.

Dan wordt je uiteindelijk murw geslagen, en blijft je staan bij het verdriet.

Jezus herhaalt hier zijn woorden aan Marta: je mag verder kijken dan het graf.

Geloof mij, neem mijn woorden aan, dan zul je meer zien. Dan zie je de grootheid van God.

Dat is ook hoe wij mogen leren kijken: God vraagt om je steeds te richten op Hem.

Om te luisteren naar de woorden van Jezus, om te geloven in zijn beloften.

Om te zien hoe Hij je, ook in de nood, nabij wil zijn.

Uiteindelijk zul je dan, in dit of in het komende leven Gods grootheid zien.  

[#9] Martha mag het in dit leven al zien.

Jezus roept met luide stem tot Lazarus.

Hardop, niet dat het nodig is voor Lazarus, maar zodat iedereen het hoort.

Daarom heeft Hij net ook gebeden: niet dat Hij niet zeker weet of het wonder gebeurt.

Hij gelooft dat zijn Vader Hem verhoort. Daarom kan hij de steen ook al weg laten halen.

Maar hij wil dat iedereen Hem hoort en begrijpt dat Hij dit doet omdat Hij Gods zoon is.

Kort klinkt die stem tot Lazarus: “Lazarus, hierheen, eruit!”

Zoals Hij de macht heeft de storm, de wind, de natuur te gebieden.

Zo moet zelfs de dood luisteren naar het machtwoord van zijn stem.

En dan, wat een wonder, onbeschrijfelijk!, komt Lazarus naar buiten:

De dode komt tevoorschijn, dat wil zeggen: Hij die dood geweest is, maar nu leeft.

Hij wordt wat belemmerd in zijn lopen door de doeken, maar is zeker geen mummie.

En ook geen Geest of spook: Handen en voeten zijn gebonden. Een doek voor zijn gezicht.

Ze kunnen hem losmaken, hij mag zijn aardse, menselijke leven weer voortzetten.

Jezus heeft zijn goddelijke macht getoond: ook in dit laatste teken.

Hij is werkelijk de zoon van God, die macht heeft over dood en leven.

[#10] 3. Hij wil graag dat je gelooft in Hem

Het is bijzonder dat Johannes hier zo abrupt stopt met vertellen.

Wat zullen er een psalmen en lofliederen geklonken hebben.

Wat zal men elkaar met vreugde om de hals gevallen zijn, een feest hebben gebouwd.

Wat een verbazing, wat een verwondering, wat een mooi moment.

Maar er wordt niet uitgebreid op ingegaan. Er worden geen vragen gesteld:

Hoe was het om dood te zijn? Hoe voel je je nu? Wat is er gebeurd? Hoe kon dit?

Het was een wonder van Jezus en het gaat alle natuurwetten te boven.

Het is niet te begrijpen. Maar Johannes wil snel verder vertellen. Het gaat nu vooral om Jezus.

Hij laat wel weten dat er over gepraat wordt, dat het doorverteld wordt.

En als het doorverteld wordt bereikt het bericht de Farizeeën en leiders. 

Duidelijk is dat dit een extra reden wordt om deze éne man voor heel het volk te laten sterven.

Johannes heeft als doel van zijn boek:

dat je gelooft dat Jezus de Messias is en dat je door te geloven zelf ook leven hebt in zijn naam.

Zo heeft Hij door uitgebreid in te gaan op het verdriet en de vragen willen helpen.

Wij hebben soms ook onze vragen. We begrijpen dingen niet.

Wat is het moeilijk om Gods weg met deze wereld te begrijpen

Als je ziet hoeveel nood, armoede, vluchtelingen er zijn.

Als ziekte en dood dichtbij komt in je leven. Als je tranen hebt.

[#11] Maar Jezus laat zien dat Lazarus stierf, zodat hij uiteindelijk zijn heerlijkheid zou laten zien.

Dat er meer mensen in Hem zouden gaan geloven en deel krijgen en het eeuwige leven.

Wat in onze ogen niet te begrijpen is, zal God uiteindelijk doen meewerken in zijn plan.

Hij laat je niet los. En Hij doet dat ook niet onbewogen op een afstand.

Hij kent je tranen en verdriet, maar wil daar doorheen een nieuwe wereld brengen.

Hoe reageer jij? De Joden wezen Jezus af. Het ging hun om hun eigen plek, rust en belang.

De machthebbers willen op hun plek blijven en zijn bang voor de Romeinen.

Jezus laat zien dat Hij een koning wordt die uiteindelijk gaat voor wat echt telt.

Een leven dat eeuwig duurt, troost in verdriet, zijn nabijheid in leven en sterven.

Wat voor toekomst wil jij? Voor jezelf, voor je naaste, voor dit land met verkiezingen.

[#12] Johannes wil dat door Geest er geloof komt in Jezus.

Dat zijn liefde, zijn liefde voor de wereld in nood, de aarde gaat vullen.

Hij hielp de leerlingen, Maria en Martha, de Joden … niet door direct hun wensen te vervullen.

Niet door alle antwoorden te geven en hen van het verdriet weg te houden.

Hij hielp hen door mens te worden, mee te voelen en te laten zien:

Vertrouw op God, richt je op Hem, en geloof in Mij: de opstanding en het leven.

Dan zul je uiteindelijk nooit teleurgesteld worden, maar grote dingen gaan zien.

Amen


Gewone Catechismus 80-82: Laat de Heilige Geest in je werken!

maart 7, 2021

Geliefde gemeente van onze Heer,

Alles staat weer op het punt om uit te lopen.

De krokussen en narcissen, de magnolia en forsythia, de takken van de bomen.

Wie de Heilige Geest is en wat je van Hem merkt, is al behandeld.

Maar nu de vraag: wat heeft de Heilige Geest je nog meer te bieden.

Soms kun je de Geest tekort doen, door te weinig van Hem als persoon te verwachten.

We zijn op weg naar het volmaakte rijk van God.

Hoe kan de Geest je helpen? Wat wil Hij voor je doen?

Een eerste voorbeeld dat gebruikt wordt is dat van een magneet.

Als je de Geest in je laat werken, merk je dat je getrokken wordt.

Je wordt getrokken in de richting van het koninkrijk van God.

God wil je zetten op de weg van zijn liefde, vernieuwing, geduld en vrede.

Daarmee merk je dat je losgetrokken wordt van het kwaad. De persoon vd Geest wil je helpen!

Van het verkeerde, het egoïsme, ik gerichte, de haat. Je raakt steeds meer verbonden met Jezus.

Dan gaat je leven opbloeien, om de stap naar het tweede voorbeeld te gebruiken.

We vertrouwt op zijn geld is als een dor blad. Die krijgt geen nieuw en goed leven.

Maar wie zich door de Geest, door de wijsheid laat leren bloeit op.

Mozes zei al: luister naar het onderwijs dat het land in bloei zet.

Jeremia mocht vertellen na de moeilijke tijd, na de ballingschap komt de nieuwe tijd.

Ezechiël noemt het dat er een nieuw hart komt, een nieuwe Geest in hun binnenste.

Ik breng jullie weer tot bloei, Je zult weer dansen in de rei en de tamboerijnen laten klinken

Zo zal God ons door een donkere tijd heen leiden, weer feest geven, en vreugde.

Wanneer de Geest is uitgestort zal dat zeker gebeuren!

Wanneer Paulus terugkomt in Jeruzalem, Jezus is gaan volgen, dan lezen we over de gemeente.

De gemeente komt tot bloei. De gemeenten verdort niet en is niet zonder leven,

maar door de Geest: is er omzien naar elkaar, is er vrede, is er betrokkenheid.

Al de punten van ons jaarthema: ze maken dat je door Geest een levende gemeente wordt.

Die aantrekkelijk is voor buitenstaanders en wervingskracht heeft!

Door de Geest, die je verbindt aan Christus, mag je zo steeds verder tot bloei komen.

Hoe werkt dat dan? Je leven bloeit open waar Christus centraal staat.

Wie voor eigen winst, voor rijkdom gaat is als dat dorre blad.

Maar waar liefde is, dat wil zeggen: gerichtheid op de ander. Waar je de ander ziet staan.

Daar kom je tot bloei, breng je ook de ander tot bloei en bloeit de gemeente op.

Ik bid dat je zo de liefde van Christus door zijn Geest mag ontvangen en steeds meer getrokken wordt in de richting van zijn rijk.

Je gaat zelf bloeien door de Geest als je in de richting van het koninkrijk wordt getrokken

Maar de tweede vraag die hier klinkt is de vraag naar de gemeente.

Soms kan het gemeenteleven tot stilstand komen. Een kerk van tradities kan verstarren.

De vraag is: wie doet dan uiteindelijk het licht uit.

Het is dan als stilstaand water, dat gaat stinken en rotten.

Het ging net al om gericht zijn op de ander en niet op jezelf.

Je kunt voor jezelf heilige huisjes gemaakt hebben.

Vast zitten in bepaalde verkeerde patronen, fouten en vastgeroeste tradities.

Je ziet dat in allerlei gemeentes gebeuren: waar de Geest van Christus verdwijnt.

Juist de Geest kan in een gemeente het water weer laten stromen.

Kan zorgen dat het bewegend, levend water is, dat stroomt.

Kan zorgen dat het gebouw weer opgebouwd wordt, dat er bezieling komt.

Dan komen mensen in beweging en vormen samen een gemeente stap voor stap naar Christus.

Dan worden fouten die in de cultuur zitten doorbroken: zelfgerichte of eigengemaakte richtlijnen.

Onze cultuur met de verheerlijking van de mens en het individu.

Waar, zoals je ziet in sommige partijprogramma’s, het meer draait om de mens dan om God.

Ik moet kunnen bepalen wanneer het leven begint en eindigt.

Dat je zegt: Ik heb het goed, en de ander moet er zelf maar voor vechten.

Wij zijn beter, verder, slimmer dan de rest van wereld als het gaat om ontwikkeling.

Wie vervuld wordt van de Geest, zorgt dat oude patronen worden doorbroken.

Zo komt er nieuwe bezieling.

De schrijvers van de GC wijzen er terecht op dat dit wel ten dienste is van de kerk.

Daarmee sluiten ze aan bij wat Paulus hier schrijft in Korinthe.  

Heilige huisjes kunnen soms afgebroken, maar je moet oppassen dat je niet de tempel van Christus vernietigt. Die moet juist beschermt en opgebouwd, met al die verschillende stenen.

Hoe zorg je ervoor dat er opbouwend jeugdwerk is, waardoor jongeren opgebouwd worden.

Hoe kunnen ouderlingen werkelijk geestelijke, pastorale bezoeken voeren.

Hoe zorg je dat de diensten aansprekend en opbouwend zijn voor het geloof.

Hoe geef je kinderen in deze corona tijd toch voldoend mee, zodat ze Jezus leren kennen.

Hoe zorg je dat diakenen werkelijk vrijmoedigheid hebben om echt het verschil te maken.

Laten we bezield bouwen, de handen in elkaar slaan, steen voor steen.

Niet bang te zijn om nieuwe vormen, structuren, modellen te zoeken.

En zo door de Geest bezield te bouwen op het vaste fundament: het offer van Christus aan het kruis.

Naast dat de Geest zorgt voor bloei door de liefde en opbouw in geloof,

Geeft de Geest ook hoop: zijn naam is ook ruach, pneuma, spiritus, Wind, adem.

De mens kwam tot leven doordat God zijn adem, Geest gaf.

Wanneer de Geest wordt uitgestort horen de leerlingen het geluid van een windvlaag.

Maar ze zien niets bewegen. De Geest zet wel veel in beweging.

Een mens kan alleen herleven, opnieuw geboren als je werkelijk opnieuw geboren bent.  

Jezus gebruikt dit voorbeeld ook in het gesprek met Nicodemus.

Hij komt wonen in de gelovigen en velen komen tot geloof.

Het is nodig opnieuw geboren te worden, om tot geloof te komen.

Maar hoe gebeurt dat? Wanneer ga je geloven?

Het is moeilijk om dat precies aan te wijzen.

Hoe kan iemand die niet met het geloof is opgevoed gaan geloven?

Of geloof je alleen omdat je het zo geleerd hebt.

Maar ook niet iedereen die gelovige is opgevoed neemt het geloof aan.

De Geest waait waarheen Hij wil. We hebben het niet zelf in de hand.

Soms merk je bij anderen openheid voor het geloof. De Geest werkt dan!

Daarom mogen we bidden of de Geest wil werken.

In je eigen hart, in dat van anderen, in dat van mensen die Jezus nog niet kennen.

Waaien tot aan de einde van de aarde, tot aan de einde van de tijd.

Dat vraagt wel dat je zelf een open houding aanneemt.

Er gebeurt steeds weer wat in je leven: soms veel onrust, soms is het saai, soms boeiend.

De wind kan soms enorm stormen, maar soms valt de wind weg voor je idee en kom je tot stilstand.

Maar vergelijk het maar met een zeilboot: als er wind is moet je ervan profiteren.

Dan moet je de wind in de zeilen laten waaien en proberen de zeilen te laten bollen.

Laten we zo steeds opnieuw de zeilen hijsen: tijd maken voor God.

De handen vouwen, de bijbel openen, de kerkdiensten volgen.

Zo kun je groeien in geloof, hoop en liefde.

Zo zal de Geest je leven vernieuwen. Amen


Johannes 6 – Lopen over water (aangepaste dienst)

februari 21, 2021

Preek gehouden Heemse, aangepaste dienst

Johannes 6:15-25

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] Het was allemaal zo fijn en goed.

Jezus had gezorgd voor brood.

Veel brood, er was zelfs over.

Wat waren ze blij. Wat was dit een wonder!

Vijf broden en twee vissen, werd opeens heel veel eten.

De mensen willen dat Jezus nu koning wordt:

Zo’n koning die alles goed maakt, die altijd bij hen is.

Die zorgt dat niets meer mis gaat en alles lukt.

Dat je nooit meer bang, alleen of verdrietig bent.

Niet meer ziek, verlaten of eenzaam. Geen tranen meer.

Ze willen Jezus meenemen naar de hoofdstad: Nu komt alles goed!

                Misschien heb je dat zelf ook wel eens: dat je het goed hebt.

Dat je wilt dat alles blijft zoals het is. Bij een gezellige maaltijd.

Na een Picknick. Als je mooie liederen zingt en heel bij wordt.

Je voelt dat Jezus er is en je helpt en je wilt hem nooit meer loslaten!

[#2] Maar dan staat er: Jezus weet dat Hem koning willen maken.

Daarom loopt Hij weg, de berg op, alleen. En Hij blijft weg.

Het wordt later en later, het wordt bijna donker.

Al die mensen zoeken hun eigen weg naar huis.

En de leerlingen stappen uiteindelijk maar in de boot.

Naar Kafarnaüm, de zee over. Lopend zou het ongeveer 1,5 uur zijn.

Waar is Jezus nu. Het was zo fijn! Maar nu laat Hij hen alleen.

De leerlingen waren vissers: al zo vaak waren ze het meer op gegaan.

Ze kenden het water, wisten hoe je moest roeien, de netten lagen er.

Het rook er naar vis, die ze al zo vaak met zo’n bootje gevangen hadden. 

Zo kan het bij jou soms ook zo zijn: dat je je hobby doet.

Dat je naar de dagbesteding gaat. Dat je de afwas doet.

En dan denk je misschien niet zoveel aan Jezus.

Dan is Jezus niet meer zo dichtbij. Maar goed, je doet wat je altijd doet.

En je denkt misschien wel aan Hem. En je weet: Hij is op de berg.

Hij bidt voor mij. Hij denkt aan mij.

[#3] Maar dan gaat het helemaal mis. De leerlingen worden bang!

Ja, die ervaren vissers worden bang, midden op het meer.

Want het begint opeens hard te waaien.

Als ze dicht zijn bij het punt waar de Jordaan het meer in stroomt.

De wind valt hard binnen en trekt aan hun kleine bootje.

Alles gaat heen en weer en schudt door elkaar.

En als ze denken: het wordt wel minder, wordt het nog erger.

En kijk die golven eens! Wat gaan ze tekeer.

Ze slaan tegen het bootje aan. Ze maken het bootje bijna kapot.

Zelfs deze mannen die al zo vaak op zee zijn geweest, zijn angstig.

Straks verdrinken is. Wat kan de zee en het water dan eng zijn.

Ik vond het vorige week al spannend om over een meer te schaatsen.

Straks zak ik nog door het ijs! Deze mannen hebben heel wat meer kans om te verdrinken.

En dan is het ook nog donker. Het water spat langs de boot en over de boot. Ze zien niks. Ze denken dat ze gaan vergaan!

Zouden ze dan voor niets met Jezus meegegaan zijn. Zou het avontuur hier stoppen?

Heeft Jezus hun nu zo alleen gelaten?      Soms kun je zelf dat idee hebben.

Zeker als je het moeilijk hebt: als je ziek bent, of er komt een operatie aan.

Als je bang bent of het wel zal lukken op je werk.

Als je het lastig vindt dat je iets moet doen wat lastig is, in de winkel of bij een kennis. Lampje aan in de badkamer (Marijke) Grote honden (Gert jan)  

Soms kun je best wel bang zijn. Voor harde knallen, of als het stormt of onweert. En waar is Jezus dan: dan wil je helemaal graag dat Hij bij je komt!

[#4] En weet je wet het mooie is? Dan is Jezus ook bij hen. Ze weten het niet, maar Hij is vlak bij hen gekomen, gelopen over het water.

Hij heeft hen gezien. Hij ziet hen in hun angst, nood, moeite, worstelen.

Hij laat hen niet alleen, maar zoekt hen juist op. Maar niet voor het tijd is.

Hij test hun geloof. Hij wil weten of ze het echt van Hem verwachten.

De leerlingen zien Jezus niet, ze denken dat het een spook is.

Maar Jezus roept snel: wees niet bang! Je hoeft niet bang te zijn!

Ik ben bij je. Ik ga mee. Ik laat je niet alleen, ook niet als het moeilijk is.

Juist dan is Jezus erbij. Dan gaat Hij met je mee.

Ook als je Hem zelf nog niet ziet, als je niet voelt dat Hij er is.

Toch is Hij dan al bij je. Geloof je dat? Vertrouw je daarop? Het is echt waar! En als je het moeilijk vindt: dan mag je bidden. Je mag het vragen.

Je mag ook gaan zingen: dat Jezus erbij is. Je mag je bijbel pakken en gaan lezen over Hem.

[#5] Met Jezus kun je dan alles aan! Hij wil je leiden, helpen en veilig thuis brengen.

Matteüs vertelt dat Petrus zelfs over het water kan lopen. Er gebeurt een wonder!

Zolang Hij maar naar Jezus blijft kijken en op God vertrouwt.

En hier: zodra Jezus er is, is de boot opeens aan de kant van het meer.

Ze worden niet door de golven omgegooid, niet door de storm omgeblazen.

Nee …. Opeens zijn ze veilig aan de overkant. Zijn ze bij de haven. Kun je ze van boort.

Zonder het te weten, hebben ze de overkant al bereikt.

Zo helpt Jezus je, zo gaat Hij met je mee. Het is een wonder: opeens is het gevaar weg.

En zijn ze veilig thuis. En dan: dan gaat Jezus verder waar Hij gebleven is.

Weet je nog dat jullie zoveel brood kregen. Dat brood is mijn lichaam.

Ik kan wonderen doen. Ik kan brood geven en met mijn lichaam over het water lopen.

Als je gelooft in mij, als je eet van mijn brood, krijg je een eeuwig leven.

Krijg je een leven dat niet meer stopt, maar dat altijd door gaat.

Als je sterft mag je bij mij zijn, en nu ondertussen: wil ik je wonderlijke kracht geven.

Ik ben bij je, alle dagen, in het teken van brood en wijn, door mijn Geest.

En als je het moeilijk hebt? Dan zie ik je, dan kom ik naar je toe.

Ik wil je bij de hand nemen en zonder dat je erg in had, zul je opeens veilig thuis zijn!

Amen.


Handeling 2:44-46 – Geef om elkaar!

februari 7, 2021

Preek Heemse, 7 februari 2021 [Omzien naar elkaar. Gemeente-zijn 2.0]

Tekst: Handelingen 2:42b, 44-46

Geliefde gemeente,

[#1] Vorig jaar in een tuin, in de zon, hebben we het jaarthema bedacht.

Gemeente-zijn 2.0, dat staat onder het logo van het jaarthema.

Waarom ‘2.0’? Heb je je misschien afgevraagd.

Het idee erachter is, dat we in deze tijd veel dingen opnieuw moeten doordenken.

Het idee van gemeente-zijn moet doorontwikkeld worden.

Hoe ben je gemeente in deze tijd? Hoe zie je dat je bij elkaar hoort? Hoe geef je om elkaar?

Als je niet meer samen in zaaltjes en gebouwen zit, als je niet meer samen kan zingen en luisteren.

Dan kun je heel veel gaan bedenken: grote plannen maken, zeggen: alles moet anders.

Maar we kunnen ook even afstand nemen. Teruggaan naar de basis. Terug naar hoe het begon.

Daar zijn we dit jaar mee bezig, zodat we leren hoe we nu en ook straks gemeente kunnen zijn.

Welke exit-strategie hebben we. Hoe ga je straks de boel weer oppakken na corona.

Daarvoor lezen we Handelingen 2: het fundament onder de gemeente is gelegd.

Je blijft bij het goede nieuws. Je zoekt God op in gebed, je blijft met God verbonden.

Het betekent ook en dat zien we vandaag, dat je naar elkaar omziet.

[#2] Hoe doe je dat in deze tijd? Ik heb er de diakenen naar gevraagd.

Veel kan niet. Je mist dat je zomaar op bezoek kan, als je net diaken bent geworden,

ben je misschien nog niet eens overal thuis geweest.

Je hebt minder goed en minder snel in de gaten wat er speelt er waar nood is.

Een diaken zegt: ik merk dat nu het langer speelt mijn motivatie wel wat weg zakt.

Veel gebruikelijke manieren kunnen niet. Maar wat kun je wel doen?

Als diaken, als bezoeker, als wijkcoördinator, als gemeentelid?

Daar willen we op letten, daar willen elkaar toe uitdagen.

Van elkaar leren: wat doe jij als jongere in deze tijd, om moed te houden?

Hoe kun je er zijn voor een ondernemer, die vaste lasten moet betalen, maar niets verdient.

Hoe ondersteun je een ouder die combineert met het lesgeven van de kinderen?

Hoe zorg je dat een oudere niet eenzaam wegkwijnt in een tijd van weinig bezoek?

[#3] Laten we eerst terug gaan naar vroeger, toen Jezus net opgestaan en naar de hemel gegaan was.

Veel Joden waren tot inkeer gekomen in Jeruzalem.

Ze hadden ontdekt: het was niet goed dat we Jezus gedood hadden, want Hij was de Messias.

Ze laten zich dopen en ontvangen de Geest in hun harten. Ze leren Jezus kennen.

Wat een blijdschap, wat een liefde, wat een vergeving, wat een troost!

Er kwam een nieuwe hoop in hun leven: ze verlangen naar het koninkrijk.

Die goede woorden willen ze steeds weer horen, samen bidden ze tot God.

[#4] En dus ook: ze geven om elkaar, zijn op elkaar betrokken en zijn een gemeenschap.

Je leest dat ze trouw en eensgezind samen komen in de tempel.

Ze komen dus echt, samen op dezelfde plek bij elkaar. Ze ontmoeten elkaar.

Ze zijn daarbij eensgezind: vol van dezelfde Heer, vergeving, liefde en Geest.

Dat doen ze in de tempel. Of iets beter gezegd: de tempelgebouwen.

Het grote tempelcomplex had veel ruimte om bij elkaar te komen.

Ze laten zien: wij scheiden ons niet af van de anderen, we keuren de tempel niet af.

We houden vast aan Gods heilige Woord, aan zijn beloften, aan wat Hij vraagt.

De God die ons geleerd heeft om aan de armen te geven, is de Vader van Jezus.

En juist in de tempel was Jezus ook vaak. Nu hoeven er geen offers meer gebracht.

Jezus zelf had zijn liefde laten zien door zichzelf als offer te geven.

Hij was als een lam gestorven voor onze zonden.

Ook Paulus gaat nog naar de tempel als hij later in Jeruzalem komt.

Christenen vormen geen nieuwe religie of overtuiging: ze hebben dezelfde basis, dezelfde God.

En juist als ze zo zichtbaar in de tempel samenkomen, kunnen anderen hen zien en horen.

Raken anderen geïnteresseerd en zien hoe goed het is om zo verbonden te zijn.

Dat is dus het eerste: je blijft niet met een boekje in een hoekje, je sluit je niet af.

Nee, gemeente zijn wordt zichtbaar rondom het kerkgebouw,

Op de andere plekken waar je elkaar ontmoet. Je leeft me met elkaar:

Door de diensten te volgen, te bellen of zoomen met wijkgenoten, iets te delen in de wijkapp.

[#5] Vervolgens staat er: ze hebben alles gemeenschappelijk. Wat betekent dat?

Er staat: iedereen die iets bezit, verkoopt al zijn bezittingen en deelt het uit.

Als er iemand was die het moeilijk had, kon je je akker verkopen.

Of je verkocht dure bezittingen. Dan hoefde de ander geen honger te lijden.  

Tijdens het voorbereiden werd ik het meest getroffen door het idee van de familie.

Als familie heb je ook niet alles samen. Maar als het goed is, sta je wel voor elkaar klaar.

Help je elkaar als er verbouwd moet worden, doe je niet moeilijk als iemand iets wil lenen.

Ondersteun je elkaar als er noden en moeiten zijn. Leef je met elkaar mee.

In deze omgeving kennen we ook burenplicht en noaberschap. Je bent er voor elkaar.

Je hebt elkaar. Vroeger als de ander de oogst niet op tijd binnen kon halen dan sprong je bij.

In hoofdstuk 4 lezen we dat we dan het geld voor de voeten van de apostelen leggen.

De apostelen delen het uit. En als ze daar geen tijd meer voor hebben wijzen ze diakenen aan.

Zo werken de diakenen nog steeds van het geld dat verzameld wordt door giften en collecten.

Ze helpen mensen: via een broodfonds. Als iemand geen geld heeft om eten te kopen. Heel direct.

Als je anders uit je woning gezet wordt. Of als je een basisvoorziening niet kan betalen.

Maar soms helpen ze ook meer structureel. Door vaker ondersteuning te geven.

Door te helpen je financiën op orde te brengen of je te helpen uitzoeken van welke gemeentelijke

regeling je gebruik kan maken. Ook kan er maatschappelijke of psychische hulp vergoed worden.

[#6] Was die eerste gemeente een soort communistische vorm van samen leven?

Er is niets van jezelf, maar alles is van iedereen samen.

Je hebt geen eigen bezit, maar je deelt het met iedereen.

Geen eigen auto, maar een deelauto. Geen eigen huis, maar de huizen zijn van iedereen.

Geen eigen computer, speelgoed, spullen: maar je deelt alles met elkaar.

Je kunt zo bij elkaar binnen lopen om de fiets, de koffie, een lampje, de boor of noem maar wat te lenen. Er zijn mensen die het zo neerzetten.

Als je je afvraagt hoe we gemeente zijn, dan betekent het niet we geen bezit meer mogen hebben.

Het was niet zoals wanneer je een klooster binnentreedt dat je helemaal niets meer mag hebben.

Je hoefde geen afstand te doen van je bezit en eerst alles te verkopen.

Het was geen voorwaarde vooraf. Niet de armoede, maar de liefde brengt je in de hemel.

Het woord alles en iedereen kun je ook zo vertalen dat er staat: een groot aantal, een grote menigte.

En werd gegeven geven: naar gelang iemand iets nodig had.  

Steeds wanneer het nodig was en er nood gezien werd, dan werd er om elkaar gegeven.

Er was liefde, betrokkenheid, bewogenheid, en men deelde uit.

De hoogst haalbare manier van gemeente zijn is daar werkelijkheid geweest.

Laten we het niet te makkelijk weg zetten:

Zo van: dit kan toch niet de bedoeling zijn. Het alleen maar iets van het eerste enthousiasme.

We zijn nu verder gekomen en we weten wel dat dit niet houdbaar is.

Moest er niet later een collecte voor het arme Jeruzalem gehouden worden? [economie Jeruzalem]

In Deuteronomium stond dat er geen arme in je midden mag zijn,

Jezus wijst op het gevaar van rijkdom en hoe vast je aan je geld kan zitten.

Hoe ga jij om met je bezit? Is je bezit alles voor je? Ben je beïnvloed door het liberale denken?

‘Laat iedereen vooral goed voor zichzelf zorgen, iedereen heeft recht op wat hij zelf verdiend heeft.’

Wat we hier lezen is zeker geen kapitalisme, waar mensen zelf grote sommen geld gaan verdienen.

Waar het draait om geld, bezit, kapitaal. Zelf je schaapjes op het droge krijgen.

En vervolgens zeggen dat anderen er ook maar hard voor moeten werken.

[#7] Zo wil de diaconie binnen de gemeente ondersteunen en stimuleren.

Ook in deze coronatijd: wat fijn dat er meer geld binnenkwam voor de kerst en zomeractie.

Zo kon er meer uitgedeeld worden aan minima, en ook op meer adressen.

Zijn er mensen en financiële middelen om mensen te helpen.

Sommige ondernemers worden hard getroffen, gelukkig zijn er veel steunpakketten.

Het aantal faillissementen ligt historisch laag, maar wat zal er straks gebeuren?

Daarom opnieuw een oproep van de diakenen. Schroom niet, trek aan de bel als er nood is.

Een diaken kan niet ruiken dat er nood is, en juist nu is dat soms extra moeilijk.

Het is ook een vorm van vertrouwen dat je aangeeft als er wat is.

Daarbij zullen diakenen dat natuurlijk verantwoord moeten doen en niet zomaar uitdelen.

Er mag best gevraagd worden dat je wat cijfers overlegd.

Maar schaam je niet, er wordt geen tegenprestatie verwacht. Ik wist het niet: het is geen lening.

En als er weer betere tijden komen, mag je het altijd terugstorten of kun jij weer anderen helpen

[#8] De CGO heeft geholpen door een tasje te geven. Wat mooi als je daar iets in stopt voor de ander.

Ik hoorde van de diakenen veel mooie dingen die gebeurden in de wijken: Als het gaat om eten. 

Een stapel pannenkoeken bij een gezin, een maaltijd bij een oudere.

Een cake voor de bewoners van Sprank in quarantaine, cakes voor de mensen in de wijk.

Maar ik hoorde ook van mensen die boodschappen deden voor iemand in quarantaine.

Iemand die een klusje deed of hielp bij een technisch probleem. Een puzzel die doorgegeven wordt.

Hoe mooi kan het zijn als je een kaartje krijgt of een mooie tekening.

Je weet vaak niet half hoe iemand door zo’n gebaar geraakt kan worden.

Iemand vertelde: een paar jaar terug werd er zomaar een bos bloemen gebracht.

Het heeft me toen zo goed gedaan!

Soms is het ook alleen de belangstelling: hoe is met je?

Mooi als je als oudere er voor jongere wil zijn, of als jongere voor oudere.

Een keer terugkomen op een moeilijke situatie, met elkaar meeleven.

Zeker nu we minder contacten hebben, kan het heerlijk zijn om even je hart te luchten.

Ik hoop dat je iets kan bedenken om in het tasje te stoppen.

Jongens en meisjes, misschien weet je zelf wel iets. En in ieder geval kun je het tasje kleuren!

Voor wie maak jij een mooie tekening? Of je stop de tekening in het tasje!  

Opvallend is dat het samen eten steeds weer terugkomt in Handelingen.

Helaas, was het geen volmaakte gemeente. Zijn Ananias en Zafira niet eerlijk.

Is er conflict tijdens het eten. Kunnen ze niet eens op elkaar wachten en blijft er weinig over.

Ook nu kun je teleurgesteld zijn, eenzaam, slecht behandeld, ook door kerkmensen.

Maar … laat je vullen met de liefde van Christus. Ontvang vergeving en vooral zijn Geest!

Volgende week vieren we het avondmaal: stel je zelf in de voorbereiding eens een vraag.

Ben ik bereid om mijn brood te delen met mijn broer of zus? Voel ik dat ik één lichaam ben?

Juist bij het avondmaal collecteren we voor de diaconie, verzorgen de diakenen de tafel.

Bij maaltijden merk je de verbondenheid.

Gemeente zijn 2.0 > niet alleen samen aan tafel en in de kerk, maar werkelijk met elkaar verbonden.

Wat een geweldig teken is het avondmaal als het gaat om samen delen en om elkaar geven.

Laten we binnen de mogelijkheden die er zijn ook samen die verbondenheid in Christus mogen ervaren! Amen


Johannes 5:1-18 – Verwacht je redding van Jezus, Gods Zoon!

januari 24, 2021

Preek Heemse, 24 januari 2021

Tekst: Johannes 5:1-18

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[#1] In Spanje heb je te maken met vaccinatie voordringers: mensen die proberen door hun geld of macht eerder aan de beurt te komen Wil jij ook graag snel gevaccineerd worden? Snel een prik zodat je weer meer kan doen, zodat je minder kans loopt op ziek te worden?

Er is discussie wie er eerst moeten: Eerst de ouderen en kwetsbaren? Want die lopen gevaar eraan te overlijden. Eerst de acute zorg? Want zonder hen kunnen we geen zorg bieden.

Maar de politieagenten zeiden: en wij dan, wij kunnen niet altijd afstand houden worden bespuugd.

De mensen vechten erom, de westerse landen staan voorop en betalen geld.

En wie krijgen als laatsten … de derde wereld, de vluchtelingen, de zwakken in deze wereld.

Wanneer zullen in Gambia bij Aad en Anneke Twigt voor de mensen de vaccins aankomen?

[#2] Wachten is lastig. Als je kiespijn hebt dan duurt een nacht al lang.

Je kunt balen als je twee weken in quarantaine moet en niets kan doen.

Hier is een man die al 38 jaar lang niet kan doen wat hij wil …  

Vanmorgen stelt Jezus zich voor als degene die geneest, die echt kan helpen!

Ik moet zeggen dat het mij nu nog meer raakt: veel meer mensen zijn ziek.

Veel meer mensen overlijden. Heel de wereld heeft te maken met de pandemie.

Wat hebben we dan aan Jezus, wat hebben je dan aan het geloof?

Kijk je vooral naar de wetenschap, of geloven je ook dat er één is die regeert?

Wat kan Jezus vandaag voor U, jou en mij betekenen? Hoe word je echt gezond?

[#3] Verwacht je redding van Jezus, de zoon van God!

(1) De diagnose: wat is jouw probleem?

(2) de genezing: Hoe word je genezen?

(3) de reactie: Hoe sta je tegenover Jezus?

[#4] Als je met je Schaap door de Schaapspoort gaat en naar de tempel gaat om een offer te brengen, kom je langs een bad. Dat is Bethesda, of zoals beter is Betzata. Aan elke kant is een overdekte zuilengalerij, en er is ook één in het midden, die twee baden van elkaar scheidt.

Ze hebben dat bad teruggevonden, tegenwoordig staat er de St Anna kerk: en in die kerk vonden ze ook een schilderij met een engel bij het water. Een bijzondere plaats, zo’n plaats van genezing dat veel ziekenhuizen (ook in Hoogeveen) ernaar genoemd zijn: Bethesda!

Johannes vertelt zeven wonderen in zijn boek. Hij neemt je mee naar dit bad om er één te laten zien:

De mensen hier in Betzata kunnen wel een wonder gebruiken. Ze zijn hier allemaal verzameld: blinde mensen, mensen die goed konden lopen, mensen met vergroeide armen of benen.

Je weet misschien dat er veel verschillende kuuroorden bestaan.

Plekken waar mensen heen gingen vanwege geneeskrachtig water.

Ook hier mengde zich het water van een ondergrondse bron met het badwater.

Zo zijn er baden met water met bepaalde mineralen, die goed zijn voor je huid of longen.

In de Romeinse tijd, maar ook in de vorige eeuw nog kon een dokter dat voorschrijven.

[#5] Toch lijkt hier meer aan de hand dan gewoon geneeskrachtig water.

Het water is bijzonder, en tegelijk zegt de aantekening die erbij staat, die niet in elke tekst staat, maar wel zo vaak voorkomt dat het wel geloofwaardig is:  

Het was een engel die het water in beweging bracht. En dan kon één iemand genezen worden.

God was aanwezig door een engel, en sommige mensen werden genezen. Waarom het er maar één was? Was er niet meer water? Was het bad niet groter? Was het water niet sterker?

Eigenlijk maakt het het des te pijnlijker voor deze patient die al 38 jaar op zijn matje ligt.

De redding is zo dichtbij. De hoop is zo dichtbij. Maar hij kan het niet bereiken.

Wat een marteling: dorst hebben in de hitte, maar dan vast op een stoel zitten.

En dan zet iemand water dichtbij of iemand drinkt een flesje water op.

[#6] Jezus vraagt: Wil je beter gemaakt worden?

Misschien een wat rare vraag. Wie zou dat nu niet willen?

Sommige wijzen erop dat je gewend en gehecht kan raken aan je ziek-zijn.

Maar dat is niet wat Jezus hier wil weten. Hij wil de man zelf horen en aan het denken zetten.

En de man reageert gelijk enthousiast natuurlijk wil hij dat! Dat zou heel fijn zijn.

Er is alleen één probleem: er is niemand die hem naar het water kan brengen. Hij is alleen.

En als hij zelf gaat kruipen, is hij natuurlijk veel te laat.

Deze woorden … ik heb niemand … blijven bij mij hangen.

Die man is niet alleen ziek, hij is ook alleen. Intens verdrietig klinken deze woorden.

Hij is volstrekt eenzaam, niemand die zich om hem bekommert.

Het is een geluid dat je vandaag ook veel kunt horen. Door onze samenleving.

Door het individualisme. Eigen doelen zijn belangrijker dan de gemeenschap.

Maar ook door de corona: er kan geen bezoek komen, je ziet bijna niemand.

De jeugd kan elkaar niet meer ontmoeten, je zit niet bij elkaar op school.

Ik voel me zo alleen. Je kunt je verhaal niet kwijt. Je verdriet van jaren.

Wie wil er dan niet gezien zijn: een gezond lichaam, mensen om plezier mee te hebben.

En ook geestelijk je dicht bij God en gedragen voelen. Wat kun je dat missen!

[#7] 2. Maar dan komt dus Jezus. Hij weet dat deze man al 38 jaar ziek is.

Misschien weet Hij het als de zoon van God, misschien is het Hem ingefluisterd.

Hij kent hem wèl. Hij ziet naar hem om. Is dat al niet het eerste grote nieuws!

Als je het idee hebt dat niemand je ziet, als je niemand kent, is er één die er wel is.

Die altijd naar je luistert en altijd voor je zorgt. Jezus ziet deze man en spreekt hem aan.

Misschien zeg je: ja, mooi voor die man. Maar die zuilengangen lagen vol met zieken.

Die ziekenhuizen liggen vandaag de dag vol. In Engeland is het bijna niet te houden.

Mooi dat Jezus er is voor die man. Maar waar was hij toen mijn vader ziek werd?

Waar is hij in het verdriet dat ik heb om zijn zieke moeder? Om mijn kind?

Jezus staat niet meer op de stoep, hij komt niet lichamelijk naar je toe.

Toch weten we dat Jezus dit gedaan heeft: Hij ziet de enkeling, de eenzame.

Hij is nu in de hemel, en juist daardoor kan hij er voor iedereen zijn.

Wil Hij met zijn Geest in ons hart aanwezig zijn. Wil Hij naar iedereen luisteren.

Soms gebeuren er wonderen, word je genezen, merk je zijn kracht.

Je mag er naar verlangen, je mag er om bidden, je mag er om danken.

Soms gebeurt het ook niet … wat moeilijk kan dat zijn.

Maar in ieder geval mag je weten. Hij laat je niet alleen!

[#8] Bij die man gaat het anders, Jezus ziet en kent hem, maar Hij wil hem ook helpen.

Die man denkt misschien: Jezus zal me zo wel richting het water dragen.

Maar Jezus is nog machtiger dan die engel. Hij zegt: pak je matras op en loop

Hij geneest hem gelijk.

Hij geneest hem ter plekke. En het duurt geen seconde, onmiddellijk geneest hij.

Hij voelt de kracht in zijn benen komen en hij wandelt weg. Wat een wonder!

Wat een kracht van Jezus Christus. Hij geneest!

Vlakbij de tempel, waar het feest gevierd wordt van bevrijding uit Egypte.

Vlakbij de bron waar water geput wordt, om dat te herdenken.

Bij het genezende water van Batzata, komt hij die het levende water zelf is.

Hij schenkt deze man genezing. Hij is de redder en verlosser.

Zo lief had God de wereld: en tegelijk kijkt Jezus verder.

[#9] Als Hij hem weer tegenkomt, fluistert hij hem in: zondig niet weer! ‘mèketi amartane’

Je bent nu genezen, zondig niet weer, opdat U niet iets ergers overkomt.

Nee, die man is niet ziek geworden als straf op de zonde (zie bijv. Joh 9:3).

Maar het de ziekte is een gevolg van de zonde, als die zonde tussen God en hem in blijft staan:

dan is hij wel voor even genezen, maar heeft niet het eeuwige leven.

Zoals hij Jezus liet zien bij de man die door het dak gezakt was: hij kan zonden vergeven.

Dat is het belangrijkste. Want daardoor krijg je niet wat ergers, maar krijg je het eeuwige leven.

Het draait er uiteindelijk om dat we met God verbonden zijn.

Vanmiddag zal dat in de dienst ook heel mooi naar voren komen. Nee, niet iedereen wordt genezen.

Ook Marco Welink werd niet genezen, het geeft verdriet en pijn. Maar tegelijk mag je ervaren:

Jezus geeft het levende water. Hij is erbij, en we geloven dat we uiteindelijk bij hem mogen zijn.

[#10] 3. Toch willen we nog een stap dieper en verder gaan. Hoe sta je tegenover Jezus?

Want waarom vertelt Johannes dit wonder,  als één van de zeven wonderen, al aanvulling op wat we al weten.

In de eerste preek over Johannes vertelde ik al: Johannes wil vooral het goddelijk paspoort van Jezus laten zien. Niet dat hij mens was, maar dat hij ook echt God was.

Tertullianus vertelt dat er iemand was die beweerde dat Jezus eigenlijk maar tijdelijk God was.

Dat met de duif hij goddelijke kracht gekregen had, maar dat dat na zijn dood ook weer verdween.

Hij gaf aan: met zo iemand wil ik geen contact hebben, want zo stort heel ons geloof in!

Johannes wil laten zien dat Jezus het Levend water is, de eeuwig zoon van God.

En juist hier komt dat naar voren, niet alleen in zijn daden, maar ook in zijn woorden.

In de discussie die Hij met de Joden heeft. Want die worden boos!

Ze zien de man een matje dragen. Hé, je draagt een bed, dat mag niet op sabbat.

Je mag het niet tillen en zeker niet vervoeren. Ze hebben geen oog voor de mens.

Ze hebben van het geloof regeltjes gemaakt en wetjes. De menselijke maat verdwijnt.

Jezus overtreedt de regels van God, en als ze hem erop bevragen?

Dan zegt Hij dat hij zelf God is, dat Hij net als zijn Vader ook op de sabbat werkt.

Vanaf dat moment proberen ze hem te doden. Hij ondermijnt de sabbat.

Hij noemt zichzelf God. Jezus, als Zoon van God? Dat roept weerstand op.

Maar dat is juist hoe we Jezus mogen leren kennen. Gods eigen zoon.

Hij is de machtige, Hij is voor jou gekomen, om je te redden.

Dat roept weerstand op: de Joden willen er niet aan.

Nog steeds roept dat vragen op: was die mens Jezus echt God?

Sommigen willen vandaag de dag Jezus wat kleiner maken. Een bijzonder mens.

Een voorbeeld. Een historisch figuur. Een inspiratiebron.

[#11] Maar, ook dan wil je er niet aan: je zult moeten kiezen.

Geloof jij dat hij de zoon van God was. Dan begrijp je dat Hij kan genezen en zich Gods zoon kan noemen. Geloof je dat niet: dan erger je eraan, pas je zijn beeld aan, roept hij weerstand op.

Juist omdat Hij zegt wie Hij is, Gods zoon, zal hij gedood en gekruisigd worden.

Juist omdat Hij zegt wie Hij is, omdat Hij Gods Zoon is en het levende water: kan hij eeuwig leven geven.

Ik hoop dat Jezus nog veel wonderen mag doen en dat zieken mogen genezen.

Ik hoop dat er spoedig voor veel mensen vaccins beschikbaar zijn.

Ik hoop dat we Jezus’ liefde laten zien en opkomen voor een eerlijke verdeling van de wereld.

Ik geloof dat God nog steeds wonderen kan doen. Maar soms is Gods weg anders.

Kunnen ook dokters niet alles, en kan niet iedereen gelijk geholpen worden.

[#12]Maar één ding is zeker: voor je echte geluk en eeuwige vreugde hoef je niet in de rij te staan.

Die bereik je zelfs niet door voor jezelf op te komen en met je ellebogen te werken.

Ook niet door veel te betalen of jezelf te bewijzen.

Jezus zegt: ik zie je staan, ik hoor je stem. Kom bij mij. Vind het levende water.

Zodat je nooit meer dorst of honger krijgt, maar voor eeuwig met mij verbonden bent.

Volg je mijn voorbeeld?

Hoe toon jij vandaag liefde aan degenen die zelf niet kunnen?

Amen


Gewone Catechismus 77 – Houd vol!

januari 17, 2021

Preek Heemse, 17 januari 2021

Tekst: Gewone Catechismus 77

Geliefde gemeente van Onze Heer Jezus Christus,

Hoe houd je vol? Dat is de vraag die vanmiddag gesteld wordt.

Hoe houd je vol, om zo’n stuk te gaan wandelen? Om te stoppen met roken?

Hoe houd je vol, om op je lijn te letten? Om trouw je schoolwerk te doen?

Hoe houd je vol, als je veel verdriet, pijn en moeite kent?

Wat zal er gezegd worden? Ik denk dat mensen wijzen op zichzelf.

Je moet sterk zijn, moedig zijn, je niet af laten leiden, jezelf overwinnen.

Het kan ook zijn dat je vooral gericht bent op het resultaat, de beloning.

Een gezond lichaam, een mooie medaille, een diploma, een leuke baan.

Maar misschien heb je ook wel iemand die je motiveert: een coach, een trainer.

Laten we maar snel de vraag iets verder lezen …

Want wat wordt er met name gevraagd? Waar is men in de leer van de kerk nieuwsgierig naar?

Hoe houd je het vol om Christus te volgen? We hebben tien geboden gehoord.

Stuk voor stuk is uitgelegd wat het betekent om liefde te tonen voor God en voor je naaste.

Hoe ga je dat nu echt doen? Hoe blijf je Jezus volgen? Hoe voorkom je dat je terugvalt?

Want, zegt het antwoord, we dwalen zomaar af. Verliezen hoop, moed en inspiratie.

Ik heb de oproep vanuit Gods Woord vanmiddag in drieën verdeeld.

Eerst letten we op de basis: Gods licht, genade en Geest vormen de basis.

Daarna komt ons eigen hart: wie oprecht handelt zoekt het licht op.

Tenslotte letten we op het doel: Je mag gericht zijn op de komst van het licht.

Het is geen verrassing, wanneer ik zeg dat het niet altijd gemakkelijk is om vol te houden.

Misschien stelt deze tijd ons geloof wel meer op de proef dan andere tijden.

We hebben niet momenten waarop we elkaar opbouwen en aansporen om vol te houden.

We hebben niet de ontmoetingen: het is lastiger om elkaar te zien.

Je raakt misschien teleurgesteld als de lockdown zo lang duurt.

Maar ook in de geschiedenis wordt duidelijk dat er vaak achterblijvers en afhakers zijn.

Denk ook aan het volk van God in de woestijn.

Soms blijven ze achter. Soms willen ze terug. Soms gaan ze met tegenzin. Soms gaan ze eigen wegen.

Zo is het met ons ook soms: je wilt niet, je wilt niet dit, je wilt niet dat.

Soms ga je een tijdje fanatiek van start, maar zak je weer in.

Soms is het tegen heug en meug dat we dingen, waarvan je kan zeggen: 

Als je het niet met blijdschap, vanuit je hart, oprecht kan doen, doe het dan niet.

Daarom is het belangrijk dat het begin goed is. Dat de basis goed is.

Vorige week zijn we gestart met het leven Jezus, zoals Johannes dat vertelt.

Johannes wil vooral zijn goddelijke oorsprong, zijn goddelijke paspoort laten zien.

In het gesprek met Nikodemus, midden in de nacht, legt Hij uit dat Hij zelf het Licht is.

God had de wereld zo lief, dat Hij zijn eigen Zoon gaf. Hij komt om de wereld te redden.

Daardoor ga je niet verloren, maar krijg je deel aan het eeuwige leven.

Sommigen hadden het idee dat wanneer de Messias de verlosser zou komen hij zou oordelen.

Maar in vers 17 staat: God kwam niet om een oordeel te vellen, maar om de wereld te redden.

De wereld is al duister, is al onder het oordeel, kent al veel zonden.

Toen God in de wereld kwam, toen Jezus kwam wilden de mensen niet in Jezus geloven.

De mensen deden verkeerde dingen, hun daden waren slecht en willen Jezus niet aannemen.

Het is aan Gods liefde te danken dat de wereld gered wordt.

God komt niet om de wereld te verslaan: Hij komt om de wereld te verlossen.

Denk aan de slang in de woestijn. Hij wordt omhoog geheven.

De mensen konden gered worden door er naar te kijken.

Zo komt Jezus in de wereld om de wereld te redden.

Wanneer Jezus komt, komt aan het licht hoe de dingen werkelijk zijn:

De waarheid over God; je ontdekt wie je zelf bent.

Je ziet de manier waarop je gered kan worden; wat goed is en wat mooi is.

Wat kwaad is en wat lelijk is. En daardoor ook: hoe het goed is om te leven.

Wat is goed om te doen, wat is goed om te denken, wat is goed om je te gedragen.

Uiteindelijk komt alles dus alleen van God: wil je Hem horen of wil je niet horen?

En dan zegt het lied ‘Houd vol’ het is een stoet van heiligen en twijfelaars.

Er kunnen vragen zijn. Maar God is met zijn licht gekomen. God die zelf volmaakt is.

Hij komt met zijn liefde naar je toe en zegt: Ik kom je redden. Ik geef je de kracht.

God is met zijn genade en liefde in de wereld gekomen. Het heeft aan het kruis geschenen.

De basis ligt dus bij God, bij zijn liefde. Er was eens een theoloog, Kohlbrugge, die zei:

Eigenlijk kunnen we als mensen maar heel weinig goed doen. Goed leven, heilig leven?

Zodra we een paar stappen doen, struikelen en moeten we weer terug naar het kruis.

Steeds weer zien we dat we Christus nodig hebben. In mijn ogen is dat te negatief,

Maar je kunt er wel van leren: het begin moet goed zijn, en het begin is ook steeds weer nodig.

Heb je werkelijk God leren kennen, begin je werkelijk met zijn genade, elke dag.

Alleen het licht van Jezus, zijn genade en Geest vormen de basis. Alleen zijn licht wijst de juiste weg.

2. Wat vraagt dit van je zelf? Laat het licht schijnen in je hart!

Als we Johannes lezen, dan wordt duidelijk hoe mensen reageren op Gods genade.

Wanneer het licht verschijnt, dan zijn er mensen die voor dat licht wegvluchten.

Zoals nachtdieren teruggaan naar hun holen, als het daglicht verschijnt.

Zo zegt Johannes: wie kwaad doet haat het licht.

Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden.

Maar als je een dagdier bent, dan wordt je juist wakker als het licht wordt.

Dan ren je naar het licht toe. Johannes zegt: wie oprecht handelt zoekt het licht op.

Het is opvallend dat Johannes hier zo over het gedrag spreekt:

Hangt het dus toch van jezelf af. Of je zelf goede of kwade dingen doet.

En dat het dan goed komt of niet? Daarvoor is het goed om even terug te lezen.

God had de wereld zo lief, dat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.

Het draait uiteindelijk om je geloof. Geloof je dat Jezus gekomen is? Geloof je in het licht?

Jezus komt niet om de vijand te verslaan, het oordeel te vellen: nee dat oordeel komt er vanzelf.

Wanneer het licht begint te schijnen, vluchten mensen weg, of komen ze juist.

En dan kun je vooral zeggen: als je daden slecht zijn, dan wil je het licht niet.

Maar als je het licht wel wilt, als je God in je laat werken: dan wil het licht wel.

Het zit hem dus niet zozeer in je daden, het zit hem er vooral in dat je het licht laat werken.

Maar hoe krijg je nou een krachtig hart, een krachtig wil. Hoe blijf je nu volharden.

Het gaat niet zomaar. Niet voor niets is het morgen Blue Monday.

De dag die uitgeroepen is als meest deprimerende dag.

Nu wordt duidelijk dat je sommige goede voornemens niet haalt.

Later legt de Here Jezus het uit aan de hand van de gelijkenis van het zaad.

Als het zaad in goede grond valt, dan lukt het om vol te houden en vrucht te dragen.

Maar er zijn ook mensen die afvallig worden als er moeite komt. Volhouden wil zeggen:

Dat je de kracht hebt om staande te blijven, als het spannend is.

Als de verleiding het grootst is, als iedereen je tot afval probeert te brengen.

De duivel zal juist ook van je vermoeidheid, teleurstelling of tegenslag gebruik maken.

Proberen daarop in te spelen en je te laten struikelen.

Dan komt het erop aan om je hart op Christus te zetten: alle krachten van geloof,

Hoop en liefde moeten gebruikt worden om het gevecht te winnen.

Zodat je niet afvalt, zodat je niet opgeeft.

Maar wat als mij de moed ontbreekt?

Soms kan de moed je ontbreken, soms kan het donker zijn,

Soms is er teleurstelling en heb je niet de kracht.

Psalm 27 spreekt ook over moed en kracht, waar zou het zijn gebleven?

Maar Hij zegt: ik stel mijn geloof op God. Zijn belofte, zijn woord, zijn trouw.

Daardoor krijg ik nieuw vertrouwen. Want al voelen wij ons soms zwak:

God wil in je werken, Hij wil je dragen, Hij wil je helpen. Ook al lijkt het donker;

Als Hij verschijnt wordt zichtbaar dat God werkzaam is in alles wat je doet.

Zijn woord is het zaad dat leven geven, zijn licht versterkt je hart.

Waar je ook zit, geef je hart helemaal aan Hem.

3. God is er aan het begin, onderweg, maar ook aan het eind.

Christus zelf hield vol, lazen we net: om de vreugde die voor Hem lag.

Daarom kon Hij het kruis op zich nemen en de schande verachten.

Zo is het ook met u, jou en mij. Volhouden, standhouden is niet zonder doel!

Je zult uiteindelijk het leven verkrijgen. Dat mag je helpen om te volharden.

Dan zul je krijgen wat je beloofd is. Jakobus zegt ook: te feliciteren ben je, als je de proef doorstaat.

Dan zul je de kroon van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Wil je het doel bereiken, dan zul je door het lijden heen moeten gaan.

Het is niet vreemd dat er strijd komt. God zal ons beproeven. Ook een topatleet heeft tegenslag.

Petrus zegt: kijk niet op van die aanvechting, alsof je iets vreemds overkomt.

Als je het lijden en de strijd wil mijden, kom je uiteindelijk ten val. [En toen viel de sneeuwpop]

Zoals Christus het kruis op zich nam, zullen wij ook de beproeving op ons moeten nemen.

Het kost soms offers: je eigen belangen, …

Maar het hoort bij het leven van een christen.

Het ijzer wordt door het vuur gezuiverd.

Door de pers wordt de lekkerste sap geperst.

De hete, brandende zon levert de zoetste vruchten op.

Maar je staat niet alleen: de heiligen ons voorgegaan, die moedigen je aan.

Ze staan op de tribunes en roepen toe geef niet op.

Ook Christus zelf nam het kruis op zich. Hij bleef staande in de verzoeking.

Laten we in gemeenschap met Hem ons kruis dragen.

God heeft zijn plan. Vertrouw je aan Hem toe.

Hij heeft alles in zijn handen.

Laat dat je mogen aanmoedigen om vol te houden en niet op te geven.

Eenmaal komt de dag, dat alles nieuw wordt. Een geweldig vooruitzicht.

Maar dat vraagt nu om sterk en moedig te zijn, weerstand te bieden aan het kwaad.

Laat daarom steeds weer het licht in je leven schijnen. Het draait erom dat je verbonden bent met Christus. Wees verbonden met Jezus, door het geloof, en ga dan: sterk in zijn kracht.

Geef niet op, houd vol! Amen.


Johannes 1:11-13 – Jezus werd geboren: Wijs Hem niet af, maar word opnieuw geboren!

januari 10, 2021

Preek Heemse, 10 januari 2020

Tekst: Johannes 1:11-13

Geliefde kinderen van God, door Jezus Christus,

Het was 7:44 dat de telefoon trilde. De hele nacht had ze in spanning gezeten.

Maar nu kwam het appje binnen: Jullie zijn opa en oma geworden!

Er is een kleinkind geboren. Wat een geweldig nieuws. Een geboorte.

Misschien weet je zelf ook nog wel hoe laat geboren bent. De tijd wordt altijd genoteerd.

Afgelopen maand hebben we stil gestaan bij de geboorte van Jezus.

In Bethlehem werd Hij geboren. De tijd weten we niet, maar wel over herders en wijzen.

Matteüs en Lucas hebben geschreven over zijn baby en kindertijd.

Als Johannes nu ook over die geboorte wil schrijven, begint hij heel anders.

Geen interview met Maria, of Jozef, of de herders. Hij wil Jezus’ goddelijke paspoort laten zien.

Hij begint te vertellen dat Jezus Gods Zoon is en vertelt het eerste begin.

Dat Gods Zoon al vanaf het begin bij God is. Weke datum? Hoe laat?

Nee … die is niet te noteren. God is er altijd al, al voor de tijd, voor de klok ging lopen. Eeuwig!

Nu wij vanuit kerst ons meer gaan richten op Jezus en zijn boodschap,

kun je zomaar blijven staan bij de geboorte van Jezus vroeger,

of op een afstand zeggen dat Hij al van eeuwigheid is.

Maar Johannes toont deze beweging van de hemel naar de aarde, niet zomaar,

vertelt het verhaal van de geboorte van Jezus, niet zomaar, maar met een doel.

Het licht was bij God, het kwam naar de wereld, en wie Hem ontvangt wordt een kind van God!

Die wordt uit God geboren: Jezus wil door de Geest in je hart komen wonen.

De vraag of je geboren bent is niet zo moeilijk, daar kun je de tijd bij noemen.

Maar ben je ook uit God geboren? Opnieuw geboren? Woont Jezus in je hart, ben je Gods kind?

Christus werd geboren, om jou het nieuwe leven te geven!

1) Wijs Hem niet af, (vers 11)

2) maar word opnieuw geboren en (vers 13)

3) leef als een kind van God (vers 12)

1) Wijs Hem niet af        

Johannes begint met een geweldig mooi plaatje: Jezus als licht van de wereld.

Een schitterend licht bij de schepping en Hij heeft de wereld volmaakt gemaakt.

Toen kwam er duisternis in deze wereld: de satan liet zijn krachten gelden.

De wereld ging kapot. Er kwam de dood. Er kwamen ziektes en virussen.

De wereld werd een chaos. Mensen werden ik-gericht en misbruikten hun macht.

Dat is de wereld die je van dichtbij mee kan maken, of die je op de TV of internet ziet.

Maar … Jezus is het licht en de duisternis heeft Hem niet in zijn macht gekregen.

God maakte zijn plan om de wereld te redden. Maar hoe zou Hij echt de wereld kunnen vernieuwen?

Een volgende stap die dan in de tekst gezet wordt is dat het licht wordt aangekondigd.

Johannes begint niet bij de stal, of bij Maria, maar bij het moment dat Jezus zichtbaar wordt.

Johannes de Doper treedt op en wijst aan dat het Licht in de wereld zal komen.

Hij wil dat de mensen zich open gaan stellen, zodat ze het licht kunnen ontvangen.

Ze moeten niet in hem, in Johannes de Doper, met zijn lange mantel bij de Jordaan, geloven.

Nee, ze moeten zien dat hij met zijn vinger wijst: kijk daar komt iemand aan.

Iemand die meer is dan ik. Ik ben niet het licht, Hij is het licht, dat in de wereld komt.

Ook al is Hij op een latere datum geboren, Hij was er eerder dan ik. Hij is van goddelijk oorsprong.

Hoe kan dat licht in je komen? Doe de zonden weg, je zelfverrijking, je schijnheiligheid.

Je egoïsme, het liefdeloze, je donkere praktijken, je duisternis en haat. Maak de weg vrij voor Licht!

Wanneer we je Jezus in je leven wilt ontvangen, vraagt dat dat je jezelf kent.

Dat je je eigen leven beziet, er over nadenkt, je goede voornemens en plannen bekijkt.

Dat je de diepte van je hart kan peilen. Dat je ook eerlijk je zonde en ik-gerichtheid ziet.

Waarom? Omdat het ons hart zo vol kan maken, dat er geen plaats meer is voor Jezus.

Dat je zo vol zijn van jezelf, van je drukte, van je belangen en streven, dat God er niet past.

Het licht was, het licht werd aangekondigd, en … het kwam naar de wereld.

Maar wat gebeurt er dan? Als de volgende stap gezet wordt, en het licht komt?

De wereld wijst Jezus af. ‘Hij heeft de wereld gemaakt, maar de wereld kent Hem niet’. (vs 10)

Op zich is dat nog te begrijpen, hoeveel pijn het ook doet: het is een grote stap om te gaan geloven.  

De wereld kent zoveel duisternis, is zo van God vervreemd, kent zoveel pijn.

Het werd niet opgemerkt dat er in Israël iets bijzonders gebeurd was.

Ja de wijzen kwamen uit het Oosten, maar de koningen en machthebbers knielden niet.

Herodes wilde Hem ook alleen maar uit de weg ruimen. En zo staat de wereld vijandig.

Vijandig tegenover het licht. Vijandig tegenover het leven.

Maar wat nog erger is, wat nog meer pijn doet: Hij kwam naar wat van Hem was,

En ook die hebben Hem niet ontvangen. Hij kwam naar zijn eigen volk, ze hadden het licht van de Bijbel.  

Het volk van Abraham, aan wie God beloofd had dat de Redder zou komen.

Aan wie God als zo vaak voorzegd had dat de Messias zou komen.

De Zoon van David, de Christus: de beloofde profeet, priester, koning.

Hij wordt niet aangenomen, niet geaccepteerd. De Herders komen, de mensen volgen.

Maar uiteindelijk … wordt Hij gekruisigd en weggedaan. Gedood.

Zelfs zijn eigen volk wilde Hem niet, ze wezen Hem af.

En wat doe jij? Het is kerstfeest geweest en je weet weer van de geboorte van Jezus.

Je hebt het licht van de bijbel. Misschien ben je wel gedoopt en ken je Gods beloften.

De wereld kende Jezus niet, zijn volk wilde hem niet ontvangen. Wees Hem af.

Wijs Hem niet af! Loop niet aan Hem voorbij, sluit Hem niet buiten, ga niet je eigen gang.

Het kan gebeuren dat je Hem niet gelooft, erkent en ziet als Gods Zoon.

Maar de bijbel is geschreven, Johannes is gekomen, zodat je wel gaat geloven.

Wijs Hem niet af. Niet openlijk, dat je zegt: ik wil niet met Hem te maken hebben.

Ook al kun je teleurgesteld raken in mensen, kun verbittering voelen, kan de duisternis er zijn.

Kun je vragen hebben: waarom is die duisternis en moeite niet sneller voorbij?

Ik bid dat je dan juist niet Hem afwijst, maar toelaat in je hart.

Wijs hem niet bewust af, maar ook niet onbewust.

Doordat je in naam wel bij Hem hoort, maar niet echt met Hem leeft.

Je hart niet laat vullen met zijn liefde, niet tot Hem praat in je gebed, zijn woord niet opent.

Jezus kwam naar de wereld. Wijs Hem niet af!

                We bidden:

                Vader, U kent ons hart, onze twijfels, onze teleurstelling, onze vragen.

                Dank dat U gekomen bent om de duisternis te overwinnen. Help ons dat we U niet afwijzen!

2) Maar word opnieuw geboren

Ik zei al: bij de geboorte van een kindje kun je een tijd noteren. Kan dat ook bij de tweede geboorte?

Laat ik eerst twee misverstanden opruimen: opnieuw geboren worden gaat niet met je lichaam.

Dat is wat Nikodemus zegt: moet ik dan opnieuw de buik van mijn moeder ingaan?

Moet ik teruggaan. Dat kan toch niet!

En iedereen snapt dat het niet kan, maar Nikodemus wil het graag helder hebben.

Het gaat erom dat je zelf, in je hart, in je gevoel, in de je denken verandert.

Soms staat er een woord dat betekent: opnieuw geboren worden.

Het woord dat hier gebruikt wordt wijst erop dat je van boven geboren wordt.

Dat in je diepste zijn het licht van Jezus doordringt zodat zijn Geest in je woont.

Zodat je je door Hem kan laten leiden en Jezus omhelst als je verlosser.

Maar aan de andere kant. Het gaat niet buiten je lichaam om.

Als dat zo zou zijn, dan zou je lichaam niet opnieuw geboren worden.

Dan zou je lichaam nog in de macht van de zonde zijn, en zou de zonde daarin kunnen werken.

Dan maakt het niet uit wat je lichaam doet en kun je er nog op los leven.

Ook je lichaam verandert. Je houdt dezelfde handen en voeten.

Je houdt dezelfde eigenschappen en karaktertrekken. Kwaliteiten en gaven.

Maar je gebruikt ze niet meer voor jezelf, voor de zonde, verkeerd, maar in de goede richting.

Zoals je zoveel dingen goed of verkeerd kan gebruiken.

Je kunt met je smartphone tijd verspillen, maar ook juiste een ander bemoedigen.

Je kunt met kernenergie schone stroom opwekken, maar ook moordwapens maken.

Je kunt in een fabriek oorlogstuig maken, maar ook landbouwwerktuigen.

Je kunt met je fiets of auto naar een foute plaats gaan, je kunt ook anderen helpen.

Zo wordt je als Jezus in je komt helemaal nieuw gemaakt, met lichaam en ziel.

Hoe kan dat dan? En: hoe gaat dat dan?

In vers 13 legt Johannes het heel duidelijk uit. Deze nieuwe geboorte komt niet:

Omdat iemand graag kinderen wil hebben; of vanuit de seksuele drift van een man en vrouw.

Het is niet dat een mens verlangt om één met God te zijn, het gaat niet via halfgoden.

Nee; het komt helemaal van God.

Dat geloof kun je ook niet aan een ander geven.

Hoe graag je het ook zou willen, niet aan je geliefde, je ouders of je kind.

Geboren worden gebeurt van boven. God is het die begint, die zijn belofte geeft.

Hij werkt dat wonder door de Geest. Maar wijs het niet af, ontvang het als een kind.

Laten we bidden dat God nog veel harten mag openen.

Het is boeiend om in dit startverhaal het geboorteverhaal van Jezus te zien. Er is een verschil:

Want het gaat dan over de echte geboorte van Jezus, en hier over een geestelijk geboorte. 

Jezus werd ook niet geboren uit de wil van een man, maar Gods Geest kwam over Maria.

Zo moeten wij ook vanuit Gods Geest geboren worden. Ben jij opnieuw geboren?

Dan krijg je een nieuw leven! Je bent dan voor altijd met God verbonden. Wat een uitzicht, wat een troost.  Verbonden met de eeuwige schepper van de hemel en aarde, het licht van de wereld.

3) Leef als een kind van God

Het is een eeuwig leven, maar de kwaliteit van leven is ook anders.

Je bent met God verbonden, je wordt vervuld van zijn liefde. Je bent een kind van God.

Ben jij opnieuw geboren?

Vraag jij bij alle beslissingen die je moet nemen in gezin, relatie, werk, vrije tijd om wijsheid en leiding van de Geest. Verlang je naar de Geest? En laat je Jezus wonen in je hart?

En komt dat dan uit je hart: Je gaat dat in je binnenste voelen, in je hart.

De plek waar je herinneringen zijn, je verdriet, je vreugde.

Een plek dieper dan je verstand: waar je vertrouwen is, waar je God ervaart.

Soms zul je dan iets merken van de troost de kracht, alsof de hemel opengaat.

Bijvoorbeeld door een tekst, een preek, een lied. Wat kan muziek juist je hart openen.

Jezus wil graag dat je zijn kind bent: en misschien is het goed om dan echt naar kinderen te kijken.

Die verbloemen nog niet alles, maar kunnen heel direct zijn.

In hun verdriet, in hun blijdschap, in hun eerlijkheid, in hun geloof.

Jezus stelt ze zelf als voorbeeld: wie is als een kind, die mag het koninkrijk van God binnengaan.

Om te geloven, om je hart open te stellen hoef je niet eerst veel te weten of te kunnen.

Het gaat om geloof, om puur en kinderlijk geloof.

Vertrouw op Jezus, geloof in Hem, zing van Hem.

Maar het kan ook zijn dat je je juist afsluit voor God.

Dat je altijd maar heel hard gaat werken, maar ‘doordoet’ en je geen tijd gunt voor je hart.

Het kan zijn dat je je hart wel openstelt, maar voor hele andere zaken dan het licht, dan Jezus.

Daarom: leef als een kind van God, ontvang zijn Geest als zijn kind.

Voor Johannes betekent geloven van God steeds echt een verandering van leven.

Een doen naar zijn geboden. Een leven zoals Hij dat gevraagd heeft.

Radicaal breken met de zonde, met het duister. Niet voor jezelf leven.

Bid daarom dat je zo opnieuw geboren wordt.

                En daarin staan we niet met lege handen. Johannes begon niet bij zichzelf.

Hij begon bij Gods geweldige scheppingswerk en hoe stap voor stap naar de wereld kwam.

Aan Nikodemus mag Jezus Johannes 3:16 uitleggen. Johannes schrijft het op zodat wij geloven.

Open jij je hart, geloof je in Jezus Christus. Dan mag je zeker weten: Ik ben opnieuw geboren!

Amen.  


Jozua 1:1-9 – God belooft dat Hij meegaat!

januari 5, 2021

Preek Heemse, 1 januari 2021

Tekst: Jozua 1:1-9

U die geliefd bent in Jezus Christus,

[#1] We hebben 2020 achter ons gelaten. Het jaar is weggegleden.

Wat gaat 2021 ons brengen? Wat gaat er gebeuren? Geen mens die het weet.

Ik las dat een voorspeller een soort corona had voorspelt.

Tegelijk had hij ook zoveel mis dat ik dan denk: Logisch dat er wel een goede voorspelling bij zit.

Hoe zal het gaan met ons gemeente zijn: kunnen we elkaar weer ontmoeten?

Samen zingen in een volle kerk?

Hoe zal het gaan wat betreft je familie? Ouders, broers en zussen, kinderen, kleinkinderen?

Wat zal er met je portemonnee en de economie gebeuren nu het zo’n zware klap heeft gehad?

Hoe gaat het met je gezondheid en het sporten? Hoe gaat het met de vakantie?

Maar bovenal: Hoe zal het gaan met je relatie met God?

[#2] Vanmorgen staat Jozua op de grens van een nieuw land, het beloofde land.

Ze staan bij de ingang van het land, ze hebben er al zolang naar uitgekeken.

Mozes had hen tot nu toe geleid, maar er is geen gemakkelijke start.

Het eerste wat hier staat is: Mozes is gestorven. Hun leider is er niet meer.

Hoe moeten ze nu de Jordaan over? Hoe komen ze langs Jericho?

Hoe zal hun toekomst eruit zien, als er nog allerlei gevaren opdoemen?

Zo kan het soms moeilijk zijn om een stap verder te zetten.

Soms lijkt het of je voor een muur staat. Wat moet je gaan doen? De toekomst is soms zo onzeker? 

[#3] Als je het van jezelf verwacht lijkt het een onmogelijke opgaaf.

Maar laten we vanmorgen luisteren naar de manier waarop de HEER zijn volk moed inspreekt.

Hij geeft een nieuwe leider, Hij spreekt hen toe, Hij spoort hen aan:

God belooft dat Hij meegaat!

1. In wat voor situatie ook

2. Samen op pad

3. Naar een nieuwe toekomst

God belooft dat Hij meegaat in wat voor situatie ook

Zoals oud en nieuw een drempelmoment is, zo is dat ook hier in Jozua.

Al vanaf dat God Abraham het land beloofde, is het wachten op het moment dat ze binnentrekken.

Ze moesten eerst allerlei omwegen bewandelen, maar uit Egypte riep God zijn volk.

Dat het niet blijft bij woorden, maar dat er daden komen: dat ze werkelijk het land binnengaan. 

[#4] Maar wat kunnen ze verwachten van Jozua? Je ziet dat er veel van leiders wordt verwacht.

Juist in een situatie van crisis kan het vertrouwen gaan of komen. Velen hebben vertrouwen in Rutte.

Het vertrouwen in de koning is juist enorm gekelderd. Zal Jozua dit kunnen doen?

We kennen Jozua al heel lang. Vanaf het begin wordt hij door Mozes aangewezen.

Er staat hier dat hij een knecht is, maar dan wel de hoogste knecht:

Mooi vertaald is dan ook, de rechterhand van Mozes 

Hij moet in de strijd tegen Amalek de handen van Mozes omhoog houden.

Mozes had hem de handen opgelegd. Hij had de zegen gekregen.

Wat moet het voor hem als leider ook moeilijk zijn geweest!

Hoe moest het nu verder? Hoe komen ze de rivier over en het land in?

Zou hij, na zo’n grote leider als Mozes, vertrouwen van het volk krijgen?

Het mooiste is dat Jozua vanuit God de kracht krijgt. God spreekt met hem.

Hoe dat ging? Hoe hoort hij God praten? Misschien in zijn hoofd.

We weten het niet zo goed. Maar Jozua weet dat dit de Heer is.

God neemt hem waarschijnlijk mee naar een hoge berg: en wijst het hele gebied aan.

Jozua kan het land, het land van de Hethieten, het land Kanaän al zien liggen.

Van de hoge libanon daar in het Noorden, tot de woestijn in het zuiden.

Van de zee in het westen tot de grote rivier, de Eufraat in het oosten.

Een enorm gebied: Als Israël vandaag die grenzen zou aanhouden zou het heel wat oorlog opleveren.

Ik zal het jullie geven!

[#5] Israël is nog in de vlakte van Moab, opgesloten voor de Jordaan. Ze kunnen het land niet binnen.

Nog steeds zijn het gaan daden, maar opnieuw woorden van de Heer.

Hoe vaak hebben ze die woorden en beloftes niet al gehoord?

Zo kan het vandaag ook gaan als je de woorden van God hoort.

Je hoort dat God belooft: Ik zal er zijn! ik geef mijn belofte. Ik ga met je mee.

En dat is mooi als het je goed gaat, maar als het fout loopt? Is hij er echt in elke situatie?

Ook als het je veel verdriet krijgt? Als je maar moet hopen dat het beter wordt?

Als je onderzoeken moet ondergaan, zorgen hebt rondom je kinderen?

Als je het idee hebt alleen voor een moeilijk klus te staan. Zorgen hebt om gezondheid.

Je vrienden, je familie mist. Zo graag weer gewoon samen zou willen zijn.

Juist in de bijbel wordt het volk zo ook enorm op de proef gesteld.

Er is een toenemende spanning. Elke keer beloofd God weer het land.

Maar ze hebben er al veertig jaar niets van gezien. Wat een tijd!

Veertig jaar zwerven in de woestijn. Wij zijn het na bijna een jaar corona al wel zat!

Wat kan het moeilijk zijn om op God te blijven te vertrouwen.

[#6] Maar dan zegt God: ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.

Eenzaamheid en verlatenheid is één van de grootste moeiten die je in het leven kan ervaren.

De mens is gemaakt om te leven tussen andere mensen, om met elkaar te leven.

Zonder contacten, zonder mensen die om je heen staan houd je het niet vol.

Wordt leven geen leven meer. En zo was het zeker in de woestijn:

Als je in de woestijn los kwam te staan van andere mensen en aan je lot werd overgelaten,

Dan redde je het niet. Je het elkaar hard nodig om door de woestijn heen te komen.

Je hebt elkaar hard nodig, juist in moeilijke situaties.

[#7] Juist nu laat God zien: het zijn maar niet woorden. Ik ben een persoon: Ik ben bij je.

Ik wijk niet van je zijde, ik laat je niet alleen.

Ik zal je nooit, maar dan ook nooit, helemaal nooit alleen laten. In wat voor situatie ook.

Waar je ook in terecht komt.

Hij zegt niet: je krijgt een leven zonder zorgen, alles perfect om een rijtje.

Nee, er komt strijd, machten moeten overwonnen worden, maar: Ik laat je niet alleen.

Hij is trouwer dan een man of vrouw die bij het huwelijk trouw beloofd heeft.

Hij is nog trouwer dan een moeder of vader die haar kind nooit alleen zal laten.

Je hoeft niet bang te zijn dat je alleen komt te staan, dat God je vragen niet zal horen.

Die woorden staan centraal aan het begin van Jozua. Wat het volk ook door of meemaakt.

God zal ze niet loslaten, alleen laten of overlaten aan een ander.

De band tussen God en zijn volk kan niet verbroken worden. Tussen jou en God ook niet.

Niets zal je kunnen scheiden van de liefde van God in Jezus Christus,

geen krachten of machten, en ook niet heden of toekomst!

[#8] 2. God belooft dat Hij meegaat [in elke situatie], maar ook: dan ga je samen op pad.

God verwacht ook iets van jou. Hij zegt hier gelijk daarna: Wees vastberaden en standvastig.

Je kunt niet zeggen: nu komt het vanzelf wel goed. Wees sterk en moedig!

God zegt: Ik ga mee, maar loop niet bij me weg. Denk niet dat ik automatisch bij ben.

Jozua kan ook niet zeggen. God zorgt en dan blijf ik wel in mijn tent liggen.

Op een kleedje, lekker in de schaduw. Wij zouden zeggen: in mijn luie stoel of op de bank.

Zappend langs de zenders en scrollend op je telefoon.

Het volk moet in beweging komen. Zich als een moedige held gedragen.

Er moet voldoende voedsel komen, ze moeten aan de slag, het volk moet zich klaarmaken.

De vreemde volken moeten verdreven, de vreemde goden weg, het land moet verdeeld.

[#9] Wat dan belangrijk is, is dat ze zich houden aan Gods wet.

Anders gezegd: de onderwijzing en aanwijzing van God mag niet uit hun mond verdwijnen.

Waarom zo’n opdracht aan het begin van de oorlog?

Dat is omdat Jozua niet het handboek is van Jan Soldaat. Waar staat hoe je moet vechten.

Maar het is het boek waarin God aanwijst hoe je goed op pad gaat.

Men las vroeger hardop, wat nog steeds goed is om te doen:

Dat overdenken zoals ook in Psalm 1 staat, helpt je om de Heer dicht bij je te houden.

Zo kun je op pad gaan met God. Zo wil God met u op pad gaan, ook in 2021.

Welke weg wijst God dan? Wat is zijn pad? Soms kan het lastig zijn om dat te zien.

Als je het idee hebt dat je verdwaald raakt, als er strikken en vragen om je heen liggen.

Juist op de drempel van het nieuwe jaar, met misschien ook goede voornemens komt die vraag.

Waar kom je vandaan, waar ben je nu, waar ga je naar toe. Wat zijn je doelen?

Zoals Jozua terug mocht grijpen op Gods beloften, mogen wij dat ook doen.

God belooft vanaf je prille begin al om met je mee te gaan, heel je leven, alle dagen.

We zijn op weg met Hem, op weg naar Hem. Dat is het echte, eeuwige leven.

En hoe ga je die weg? God zegt: vertrouw op mij, ga met mijn woorden en beloften op pad.

Wees sterk en moedig, dat betekent niet alleen volhouden: het betekent dicht bij de bijbel leven.

Gods woord is een kracht, een lamp voor je voet, een licht op je pad. Neem die woorden in je mond.

[#10] Soms kun je het idee hebben dat je de grip op je leven verliest.

Dat het leven bestaat uit allerlei losse delen, uit verschillende vakjes, dat je het overzicht mist.

Juist oud en nieuw is een moment om wat meer van boven te kijken, op Jezus te letten.

En dan klopt het dat de duivel rondgaat en op allerlei manieren ons probeert af te leiden.

Ons leven probeert te verknippen, en zo vol te maken, dat Gods woord uit onze mond verdwijnt.

Jozua mocht voorop gaan in het wijzen op God. Zo alleen was hij een goede leider.

Omdat Hij wees op God. Zo mocht hij het volk bevrijden en in vrijheid laten wonen.

Later mocht een nieuwe Jozua komen, of Jezus, zoals wij Hem kennen.

Hij laat zien dat de Heer verlost. Hij is de weg gegaan: van de kribbe naar het kruis.

Hij is opgestaan uit de dood en heeft de macht van Satan gebroken. Hij wil jouw leider zijn!

Volg Hem en je verliest het doel niet uit het oog, luister naar zijn stem. En vind zijn vrede.

Kom in beweging, ga op pad. Laat je de weg wijzen door zijn woorden. Ook in 2021.

[#11] 3. Dan ga je een mooie toekomst tegemoet

Ookal begint het boek Jozua met het sterven van Mozes, toch is Jozua een hoopvol boek.

God gaat verder, Hij geeft een nieuwe leidsman, en een vaste belofte.

Ze zullen het nieuwe land binnengaan en Jozua mag hen leiden.

Elke plek waar ze hun voetzool op de grond zetten zal God aan hen geven.

Een krachtige bemoediging. Wie zo met God gaat, gaat een mooie toekomst tegemoet.

Laten we zo op weg gaan, 2021 in. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen.

Door niets? Ik kan me zomaar zorgen maken. Over hoe het gaat met het coronavirus.

Over hoe het gaat met mijn gezondheid. Over hoe het gaat met de schepping.

Over hoe er aandacht is voor zwakken, vluchtelingen, gekwetsten.

Dan kunnen angst, zorgen, spanning, neerslachtigheid zomaar opkomen.

En daarin verschillen de mensen van Jozua, terwijl ze voor zo’n mooie toekomst staan niet van ons.

Jozua zegt hier laat je niet weerhouden of ontmoedigen.

Anders vertaald: sidder niet en wordt niet verschrikt.

Het Hebreeuws ken veel meer woorden voor bang zijn, angstig zijn dan wij.

Was die tijd nog veel onzekerder: zonder verzekeringen, in een tentje, zonder ziekenhuis?

En toch zegt God: wees niet bang, vrees niet, tril niet, beef niet. Zelfs niet als je Jericho ziet liggen.

Waarom niet? Omdat Ik het ben die meegaat. Omdat ik dit land in je macht zal geven.

Niet door eigen kracht, niet door geweld, niet door jullie kunnen. Maar door mijn macht.

Ik bevrijdde jullie uit Egypte, ik spleet de rode zee, ik zal de Jordaan openen.

Stel je vertrouwen op mij. Omdat Jezus heel de weg gegaan is, zal ik jullie veilig leiden.

Omdat Hij sterker was dan dood en graf, mag je zeggen: nu is de dood overwonnen.

Aan zijn hand mag je met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Nee, dat kun je niet omkeren. Dat als het iemand niet goed gaat, hij zich hier niet aan houdt.

Of dat iemand die het wel goed gaat, heel veel van God verwacht heeft.

Je kunt er geen liniaal naast leggen: Zo werkt God niet. Wij kunnen hem niet narekenen.

Maar dit zijn wel de eerste woorden die klinken voor Jozua, en zo ook op de drempel van het jaar. Een duidelijke richtingwijzer, een kompas: Ga die kant op, daar is het heil, daar is het geluk!

Wie daarheen gaat, is op weg naar een geweldige toekomst, mag nu al getroost op weg zijn.

Of nog beter: het is geen peil, zelfs geen navigatie apparaat: het is een persoon.

God zelf zegt: ik ga in Jezus met je mee. Daarom hoef je nooit alleen te zijn.

Daarom hoef je niet bang te zijn of te vrezen. Want Ik ben bij je. Ik zal er zijn, ook in 20-21!

Amen