Preken overzicht

De volgende preken staan op de website (klik op de preek om hem te bekijken)

Graag even een mailtje als een preek als leespreek gebruikt wordt naar dreschler@gkv.nl.

Meest recente preek (bijgewerkt 27-6-2022):

‘Exodus 2 – Jouw werk krijgt een plek in Gods plan’

Preken over het Oude Testament

‘Genesis 16 – Lachai roï – De Levende ziet naar mij om (Hagar)’

‘Genesis 18 – Bid vrijuit tot de HEER van het verbond!’

‘Genesis 19 – Kijk niet om!’

‘Genesis 38 – Tamar: God laat de rode draad doorlopen!’

‘Exodus 2 – Jouw werk krijgt een plek in Gods plan’

‘Numeri 1 – Je bent geteld en gekocht, houd het doel in het oog!’

‘Numeri 9 – De wolk: ontdek hoe God er is en mee wil gaan’

‘Numeri 13 – Laat je meenemen op weg naar het beloofde land’

‘Numeri 24 – Bileams zegen voor de toekomst

‘Jozua 1 – God belooft dat Hij meegaat!’

‘Jozua 2 – De rode draad: Rachab’

‘Rechters 6:14b – Toon je moed: durf te kiezen, door te zien op God’

‘Ruth 1:16,17 – Open je ogen voor Gods werk in je leven’

‘Ruth 2 – Schuilen onder Gods vleugels’

‘Ruth 3:1 en 9 – Op zoek naar rust’

‘1 Samuel 1:15b – Van harte bidden tot Gods Vaderhart’

‘1 Samuel 23:14-18 – Word sterk in de Heer (belijdeniskamp 2012)’

‘2 Samuel 11 en 12 – Batsebea (de rode draad)’

‘Psalm 51 – Gedoopt! Door Christus schoongewassen van de zonde’

‘Psalm 57 – Tot het veilig is …’

‘Psalm 62 – Bidden. Meer dan goede voornemens. (Psalm 62)’

‘Psalm 63 – God, U bent mijn God…’

‘Psalm 77 – Oudjaar 2014. Ik zie terug … ‘

‘Psalm 93 – Juich! Want de HEER regeert!’

‘Spreuken 6 – Ga tot de mieren, luiaard!’

‘Jeremia 1 – God geeft je de kracht en legt de woorden in je mond!’

‘Jeremia 11 – Sta sterk in je geloof!’

‘Jeremia 18:6b – Zoals klei in de hand van de pottenbakker …’

‘Jeremia 31:9 – De HEER roept je terug tot zijn feest!’

‘Jeremia 36 – De verscheurde en verbrande boekrol’

‘Jeremia 42:20,21 – Laat Uw wil worden gedaan!’

‘Ezechiël 4 – Wat als mensen niet willen luisteren naar God?

‘Ezechiel 38/39 en Op. 20: Gog en magog’

‘Joel 1 – De dag van de Heer nadert!!’

‘Micha 4:14-5:4a – In blijde verwachting’

‘Zacharia 14 – Neem mijn leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer!’

‘Maleachi 3: Maak de weg vrij!’

Preken over het Nieuwe Testament

‘Matteüs 1:17 – De rode draad (Advent)’

‘Matteüs 1:16-25 – Gods belofte wordt via Maria en Jozef heerlijk vervuld’

‘Matteüs 2:13-15 – Vlucht naar Egypte: Hoor, doe en geloof het woord van God!’

‘Matteüs 10:31 – Ga in vertrouwen op je hemelse Vader!’

‘Matteüs 11:20-30 – Kom tot Mij … zoals je bent!

‘Matteüs 22:1-14 – Jezus roept je tot het feest (voorbereiding Heilig Avondmaal)

‘Matteüs 25 – Tot de dag gekomen is … dan brengt U ons thuis in Gods rijk!’

‘Matteus 26:21-25 – Ik ben het toch niet Heer?

‘Matteüs 28:6 – Wees blij om de opgestane Heer!’

‘Marcus 1:39-45 – God geeft … ook in gebrokenheid’

‘Marc. 10 – Volg Jezus! De weg omlaag voert omhoog…’

‘Luc 12:13-21 – Christus leert wat echte rijkdom is!’

‘Lucas 15 – Welkom thuis bij Vader!’

‘Lucas 24:6 – Leven vanuit de opstanding!’

‘Johannes 1:14 – Oudjaar 2017 – Het Woord is mens geworden!

‘Johannes 21:12 – De levende Jezus laat je niet alleen!’

‘Johannes 12 – Volg Jezus na!’

‘Johannes 18:36c – Mijn koninkrijk is niet van hier.’

‘Handelingen 2:42 – Hart voor elkaar (Jaarthema: Leven uit de bron)’

‘Handelingen 20 – Paulus over zijn tijd in Efeze’

‘Handelingen 20:22-24 – Morgen is voor ons verborgen’

‘Handelingen 20:32 – Het geloof vasthouden!’

‘2 Korinthe 1:3-11 – Hoe ga je om met moeite in je leven?

‘2:Korinthe 1:20 – Betrouwbaar!?’

‘2 Korinthe 2:14 – Verspreid de geur van Jezus overwinnaar!’

‘2 Korinthe 4:14 en 18 – Hij zal ons net als Jezus opwekken en naar zich toe voeren’

‘Galaten 5:25 – Laat u leiden door de Geest’

‘Galaten 6:8-10 – Zaai mee in de Geest, zodat er straks een schitterende oogst is!’

‘Efeze 1:13,14 – Bij God mag je je veilig voelen’

‘Efeze 5:1-20 – Het oog gericht houden op Jezus!’

‘1 Tim 2:8-15 – Man en vrouw gelijkwaardig, elk op hun eigen plek’

‘Hebreeën 1 – Er zijn engelen om je heen’

‘Hebreeën 10:32vv – Houd vol! (vervolgde kerk)’

‘Jakobus 5 – Open je hart voor de HEER’

‘2 Petr 3 – Groei in genade en kennis van de Heer’

‘1 Johannes 2:28-3:2 – Uitzien naar Jezus (m.m.v. jeugd Heemse)’

‘Openbaring 3:7-13 – Wees trouw en ontvang de prijs! (Filadelfia)’

‘Openbaring 12:1-6 – Wordt het wel kerst? (Advent 2018)’

Preken over de Heidelbergse Catechismus

‘Zondag 2 – In de ontmoeting met Christus ontdek je je zonde’

‘Zondag 2 en 3 – Ontdek waar het echt om gaat!’

‘Zondag 2 en 3 – Jezus pakt ons probleem in de kern aan!’

‘Zondag 8 – Prijs de Vader, Geest en Zoon!’

‘Zondag 11 – Blijf zien op Jezus, jouw Verlosser’

‘Zondag 11 – Geloof in Jezus de Verlosser!’

‘Zondag 16 – Christus ging door de hel heen, in onze plaats’

‘Zondag 17 – Leef als mensen die met Christus zijn opgestaan!’

‘Zondag 18 – Jezus regeert!’

‘Zondag 20 – Het verborgen werk van de Geest in ons’

‘Zondag 20 – Leer ‘Abba, Vader’ zeggen door Gods Geest’

‘Zondag 23 – Laat de bevrijding van ‘alleen door geloof’ ook jouw leven bepalen’

‘Zondag 24 – Wat hebben ons geloof en goede werken met elkaar te maken?’

‘Zondag 25 – Ontvang het geloof!’

‘Zondag 27 – Niet te veel, maar ook niet te weinig van de (kinder)doop verwachten!’

‘Zondag 28 – Blijf delen in het lichaam van Christus’

‘Zondag 28 en 29 – De bruiloft van het Lam’

‘Zondag 29 en 30 – Christus geeft zichzelf in brood en wijn’

‘Zondag 30 – Wie klimt de berg van de Heer op?’

‘Zondag 31 – Laat het Christusfeest worden in je hart’

‘Zondag 31 – Blaas op de ramshoorn!

‘Zondag 32 – Laat je geloof zichtbaar zijn in je leven’

‘Zondag 34 – Vrij van moeten, vrij tot liefde (1e gebod)’

‘Zondag 34 – Heel je hart voor de Heer!’

‘Zondag 35 – Bevrijd tot liefde voor de levende God! (2e gebod)’

‘Zondag 35 – Dien God niet op jouw, maar op Zijn manier!’

‘Zondag 38 – Vier de rustdag als dag van Gods verbond!’

‘Zondag 39 – Neem Gods woorden die je via je ouders hoort ter harte!’

‘Zondag 41 – Gods inzet voor intieme seksualiteit’

‘Zondag 42 – Gods liefde leert je delen, maar dan wel eerlijk (Ananias en Saffira, 8e gebod)’

‘Zondag 43 – De juiste woorden op de juiste tijd! (9e gebod)’

‘Zondag 47 – Prijs God! Hij wil zijn naam aan je verbinden.’

‘Zondag 49 – De hemel op aarde!’

‘Zondag 51 – Vergeving van zonden’

‘Toespraak bij 65 jaar bevrijding Hooghalen’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: