Preken overzicht

De volgende preken staan op de website (klik op de preek om hem te bekijken)

Graag even een mailtje als een preek als leespreek gebruikt wordt naar dreschler@gkv.nl.

‘Genesis 11:1-9 – Gods naam is een sterke toren!’

‘Genesis 16 – Lachai roï – De Levende ziet naar mij om (Hagar)’

‘Genesis 18 – Bid vrijuit tot de HEER van het verbond!’

‘Genesis 19 – Kijk niet om!’

‘Genesis 38 – Tamar: God laat de rode draad doorlopen!’

‘Leviticus 16 – Grote verzoendag’

‘Numeri 1 – Je bent geteld en gekocht, houd het doel in het oog!’

‘Numeri 9 – De wolk: ontdek hoe God er is en mee wil gaan’

‘Numeri 13 – Laat je meenemen op weg naar het beloofde land’

‘Numeri 24 – Bileams zegen voor de toekomst

‘Deuteronomium 30:11-20 – God wil met je leven in het verbond’

‘Jozua 2 – De rode draad: Rachab’

‘Rechters 6:14b – Toon je moed: durf te kiezen, door te zien op God’

‘Ruth 1:16,17 – Open je ogen voor Gods werk in je leven’

‘Ruth 2 – Schuilen onder Gods vleugels’

‘Ruth 3:1 en 9 – Op zoek naar rust’

‘1 Samuel 1:15b – Van harte bidden tot Gods Vaderhart’

‘1 Samuel 23:14-18 – Word sterk in de Heer (belijdeniskamp 2012)’

‘2 Samuel 11 en 12 – Batsebea (de rode draad)’

‘2 Koningen 2 – Elia ten hemel opgenomen’

‘Nehemia 8:9b – Via tranen, naar blijdschap’

‘Psalm 57 – Tot het veilig is …’

‘Psalm 63 – God, U bent mijn God…’

‘Psalm 65 (Biddag) – Leer God kennen als de gevende God in Jezus Christus’

‘Psalm 77 – Oudjaar 2014. Ik zie terug … ‘

‘Psalm 93 – Juich! Want de HEER regeert!’

‘Spreuken 4:23 Bronbewaking!’

‘Jesaja 12 – Met vreugde putten uit de bron (H.A.)’

‘Jeremia 1 – God geeft je de kracht en legt de woorden in je mond!’

‘Jeremia 11 – Sta sterk in je geloof!’

‘Jeremia 18:6b – Zoals klei in de hand van de pottenbakker …’

‘Jeremia 31 – Gods grote genade voor zijn ontrouwe volk’

‘Jer 31:9 – De HEER roept je terug tot zijn feest!’

‘Jeremia 36 – De verscheurde en verbrande boekrol’

‘Jeremia 42:20,21 – Laat Uw wil worden gedaan!’

‘Joel 1 – De dag van de Heer nadert!!’

‘Micha 4:14-5:4a – In blijde verwachting’

‘Zach. 8:18-23 – God keert alles om’

‘Zacharia 14 – Neem mijn leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer!’

‘Maleachi 3: Maak de weg vrij!’

‘Matteüs 1:17 – De rode draad (Advent)’

‘Matteüs 1:16-25 – Gods belofte wordt via Maria en Jozef heerlijk vervuld’

‘Matteüs 10:31 – Ga in vertrouwen op je hemelse Vader!’

‘Matteüs 25 – Tot de dag gekomen is … dan brengt U ons thuis in Gods rijk!’

‘Matteüs 27,45 – Christus lijden in duisternis, geeft ons licht (Goede Vrijdag)’

‘Matteüs 28:6 – Wees blij om de opgestane Heer!’

‘Marc. 10 – Volg Jezus! De weg omlaag voert omhoog…’

‘Marc 14:12-25 – Bereid je voor op het paasfeest …’

‘Marc 16:6 – Leef met de levende Heer’

‘Luc 8:19-21 – Gods woord heeft kracht om Familie te maken’

‘Luc 10:25-37 – Liefde uit het hart!’

‘Lucas 15 – Welkom thuis bij Vader!’

‘Lucas 23:23-38 – Jezus’ lijdensweg’

‘Luc 24 – Emmaüsgangers’

‘Johannes 1:14 – Oudjaar 2017 – Het Woord is mens geworden!

‘Johannes 2 – Jezus wil dat je met Hem verbonden raakt! (avondmaal)’

‘Johannes 21:12 – De levende Jezus laat je niet alleen!’

‘Johannes 12 – Volg Jezus na!’

‘Joh 18:36c – Mijn koninkrijk is niet van hier.’

‘Hand 2:1-4 – Vervuld/gedoopt met de Heilige Geest’

‘Hand 2:42 – Hart voor elkaar (Jaarthema: Leven uit de bron)’

‘Hand 17:16-34 – Geen reactie, zonder actie’

‘Hand 20 – Paulus over zijn tijd in Efeze’

‘Hand 20:22-24 – Morgen is voor ons verborgen’

‘Hand 20:32 – Het geloof vasthouden!’

‘Rom 12 – Allemaal uniek en toch samen één in Jezus’

‘1 Kor. 15:1-19 – Steeds terug naar het begin: Christus is gestorven voor onze zonden en echt opgestaan!’

‘1 Kor. 15:35-49 – God zal ons lichaam veranderen in een schitterend lichaam’

‘Gal 4: God neemt je aan als zijn kind’

‘Gal 5:25 – Laat u leiden door de Geest’

‘Gal. 6:1 – Breng elkaar als mensen van de Geest op het rechte pad!’

‘Gal 6:8-10 – Zaai mee in de Geest, zodat er straks een schitterende oogst is!’

‘Ef 1:15-23 – Ontdek in de hemelvaart van Christus de kracht van God (hemelvaart)’

‘Ef 3:14-19 – Wordt vervuld met de kracht van de Geest! (belijdenisdienst)’

‘Ef. 5:1-20 – Het oog gericht houden op Jezus!’

‘Efeze 6: standhouden!’

‘Filippenzen 4:18 – Mij ontbreekt niets …’

‘Tess. 5:12-14 – Geef om elkaar, in de Heer!’

‘1 Tim 2:8-15 – Man en vrouw gelijkwaardig, elk op hun eigen plek’

‘1 Tim 3:16 – Verschenen in het vlees ….’

‘Jak 5 – Open je hart door de Heer!’

‘2 Petr 3 – Groei in genade en kennis van de Heer’

‘1 Johannes 2:28-3:2 – Uitzien naar Jezus (m.m.v. jeugd Heemse)’

‘Zondag 1 – God geeft échte troost’

‘Zondag 2 – In de ontmoeting met Christus ontdek je je zonde’

‘Zondag 2 en 3 – Ontdek waar het echt om gaat!’

‘Zondag 2 en 3 – Jezus pakt ons probleem in de kern aan!’

‘Zondag 5 en 6 – Ik weet mijn Redder leeft!’

‘Zondag 7 – Hoe kan ik gered worden?’

‘Zondag 8 – De drie-enige God schakelt ons in bij zijn Triomftocht’

‘Zondag 8 – Heidelbergse Catechismus – Leven gedragen door de drieënige God’

‘Zondag 8 – Heidelbergse Catechismus – Prijs de Vader, Geest en Zoon!’

‘Zondag 10 – Geborgen in eeuwige Vaderhanden!’

‘Zondag 11 – Jezus redt, totaal en helemaal!’

‘Zondag 11 – De allermooiste naam die ken: Jezus!’

‘Zondag 11 – Blijf zien op Jezus, jouw Verlosser’

‘Zondag 11 – Geloof in Jezus de Verlosser!’

‘Zondag 16 – Christus ging door de hel heen, in onze plaats’

‘Zondag 16 – Christus graf en opstanding geven nieuwe hoop!’

‘Zondag 17 – Leef als mensen die met Christus zijn opgestaan!’

‘Zondag 18 – Jezus regeert!’

‘Zondag 20 – Het verborgen werk van de Geest in ons’

‘Zondag 20 – Die Heer is en levend maakt!’

‘Zondag 20 – Leer ‘Abba, Vader’ zeggen door Gods Geest’

‘Zondag 22 – De aardse tent wordt afgebroken, ik krijg een hemelse woning’

‘Zondag 23 – Laat de bevrijding van ‘alleen door geloof’ ook jouw leven bepalen’

‘Zondag 24 – Wat hebben ons geloof en goede werken met elkaar te maken?’

‘Zondag 25 – God gebruikt woord en tekens om je het geloof te geven’

‘Zondag 25 – Ontvang het geloof!’

‘Zondag 26 – Ik ben gedoopt!!’

‘Zondag 27 – Niet te veel, maar ook niet te weinig van de (kinder)doop verwachten!’

‘Zondag 28 – Blijf delen in het lichaam van Christus!’

‘Zondag 28 en 29 – De bruiloft van het Lam’

‘Zondag 29 en 30 – Christus geeft zichzelf in brood en wijn’

‘Zondag 30 – Wie klimt de berg van de Heer op?’

‘Zondag 31 – Laat het Christusfeest worden in je hart’

‘Zondag 31 – Gods beslissende boodschap’

‘Zondag 32 – Geen redding zonder levend geloof’

‘Zondag 32 – Laat je geloof zichtbaar zijn in je leven’

‘Zondag 34 – Vertrouw in de duisternis niet op kunstlicht, maar op het Licht (1e gebod)’

‘Zondag 34 – Vrij van moeten, vrij tot liefde (1e gebod)’

‘Zondag 34 – Heel je hart voor de Heer!’

‘Zondag 35 – Alleen knielen voor de levende God! (2e gebod)’

‘Zondag 35 – Bevrijd tot liefde voor de levende God! (2e gebod)’

‘Zondag 35 – Dien God niet op jouw, maar op Zijn manier!’

‘Zondag 38 – Vier de rustdag als dag van Gods verbond!’

‘Zondag 39 – Neem Gods woorden die je via je ouders hoort ter harte!’

‘Zondag 41 – Leef heilig want Ik ben heilig!’

‘Zondag 41 – Gods inzet voor intieme seksualiteit’

‘Zondag 42 – Het is beter te geven, dan te nemen, want dan ontvang je! (8e gebod)’

‘Zondag 42 – Gods liefde leert je delen, maar dan wel eerlijk (Ananias en Saffira, 8e gebod)’

‘Zondag 43 – De juiste woorden op de juiste tijd! (9e gebod)’

‘Zondag 47 – Maak allereerst Gods Naam groot!’

‘Zondag 47 – Prijs God! Hij wil zijn naam aan je verbinden.’

‘Zondag 47 – Aan God alleen de eer!’

‘Zondag 48 – Laat uw rijk komen!’

‘Zondag 48 – Maranatha, Kom Heer Jezus!’

‘Zondag 49 – Grote God, die liefde zijt, vervul ons hart …’

‘Zondag 49 – Leer mij te doen wat uw wil is …’

‘Zondag 49 – De hemel op aarde!’

‘Zondag 50 – Als kinderen bidden om Vaders zegen’

‘Zondag 50 – Verwacht je brood van God! 1. Bidt 2. Werk 3. Vertrouw’

‘Zondag 51 – Vergeving van zonden’

‘Zondag 52 – Het hoofd omhoog!’ 

‘Toespraak bij 65 jaar bevrijding Hooghalen’

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: