Jer 31:9 – De HEER roept je terug tot zijn feest!

Preek gehouden in Heemse, september ’13

Tekst: Jeremia 31:9

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,

[Dia 0.1] “Wat doet hij hier?”, dacht hij.

Het is zondagmorgen, het is avondmaal.

Een rij mensen loopt door de kerk.

Jong en oud, man en vrouw, blond en rood.

Maar dan ziet hij hem opeens: die man met z’n vlotte praatjes, strak in pak, maar nu al met z’n derde vrouw, en laatst gepakt voor belastingontduiking. Gaat er voor hem geen slagboom dicht?

“Wat doet hij hier?”

Maar kijk … hij gaat naar wijn en brood.

De dominee wacht op hem, met het teken van het lichaam en bloed van Christus.

De Here Jezus wacht op hem. Hij riep hem. Het duurde lang, maar nu komt hij.

Ik snap het niet, maar hij glimlacht. En als je goed luistert: hoor je de engelen juichen!

[Dia 0.2] “Wat doen zij hier?” Net zoals nu in Syrië veel mensen op de vlucht zijn, trok ook toen een stoet mensen trekt door het land van Syrië.

In vers 8 hoor je wie het zijn: een blinde, een lamme, die wordt gedragen.

Een vrouw die hoogzwanger is, wacht op nieuw leven.

Ze gaan terug naar het beloofde land, terug naar Jeruzalem, terug naar de bron.

Maar dit zijn toch de mensen die Jeremia 29 hoofdstukken lang gewaarschuwd heeft?

Deze mensen hadden toch gezondigd vanaf hun jeugd en de Here niet gezocht? Hadden het toch verwacht van hun geld, van hun eigen prestaties?

“Wat doen zij hier?” Hoe durven ze? Denk je dat God ze weer terug wil zien?

Wat zeg je? Heeft de Here ze zelf geroepen?

Brengt God hen zelf weer terug? Wil Hij weer met die groepje mensen verder?

Sluit Hij een nieuw verbond? Wat heeft God dan een geduld met mensen, wat een liefde en zorg. Wat een geweldig feest zal het dan zijn!

[Dia 0.3] De HEER roept je terug naar de bron!

  1. Hij roept je in zijn geduld
  2. Hij roept je in zijn zorg
  3. Hij roept je tot het feest

Hij roept je in zijn geduld.

Ja, hoe is het mogelijk dat die mensen daar weer terugkeren!?

Jeremia heeft keer op keer gezegd: God voert jullie weg! Jullie zullen straf krijgen!

Want jullie zijn Mij ontrouw geweest. Jullie hadden Mij niet nodig.

[Dia 1.1] Ik had jullie lief, ik zorgde voor jullie, ik was voor jullie een bron die levend water geeft, Maar jullie maakten eigen stenen bakken. Vulden die met eigen water.

Water dat troebel werd, dat vies werd dat op raakte.

Ja, Jeremia bedoelde: jullie dienden de afgoden. Jullie vergaten de God die jullie maakte. Je liet Hem wachten.

Dachten dat het wel goed met jullie zat, omdat je de tempel in Jeruzalem had staan.

De mensen waren zat van Jeremia. Hij moest zijn mond houden. Altijd maar die straf van de Here, altijd maar dat belerende vingertje. Ze proberen hem te doden.

Maar Jeremia krijgt wel gelijk. De vijand komt uit het Noorden.

Mannen worden gedood, vrouwen weggevoerd, kinderen geslagen.

God had zijn volk verstrooid! (vs. 10)

God noemt zonde, zonde. Wat niet goed is, is niet goed.

Ook vandaag praat Hij het kwaad niet goed. Neemt Hij het hoog op als mensen zondigen. En dan kun je volgende week kijken wie er naar voren loopt. Dat zal ik ook doen. Langzamerhand leer ik steeds wat meer mensen kennen. En dan kan je afvragen bij iemand van wie jij, van de buitenkant iets weet: “wat doet hij hier?”.

[Dia 1.2] Maar ik vraag je om vooral eerlijk naar jezelf te kijken. “Wat doe ik hier?”.

Ik die soms zoveel vragen heb, dat ik denk: laat dat bidden maar zitten.

Ik die ontrouw ben geweest in mijn huwelijk of verkeringstijd, ik die niet eerlijk was als het gaat om mijn geld, ik die die vloek zomaar toeliet. Ik die God, laat wachten.

Laat wachten, ’s morgens als ik een dag begin om Hem ervoor te danken.

Laat wachten als Hij mij roept naar de kerk.

Laat wachten, als Hij mij roept om het avondmaal te vieren.

Ja, Hoe is het mogelijk dat ik toch volgende week uitgenodigd wordt. Hoe is het mogelijk dat God toch het troostboek geeft in Jeremia 30-33?

[Dia 1.3] Dat komt omdat God roept in zijn geduld. Zijn geduld is groot. Ik kan zelf slecht wachten. Een half uur bij de tandarts, vind ik vreselijk. Dan ben ik blij dat als ik wat werk bij me heb. Maar God blijft zijn kinderen roepen, in zijn geduld. God wacht niet een halfuurtje, maar soms jarenlang. Wat Hij zelf verstrooid heeft brengt Hij weer samen (vs. 10). Wie dan met berouw komt, met een gebed om vergeving, mag weten dat God hem of haar aanneemt, hoe groot je zonden ook zijn. Dat je eigen zonden vergeven zijn. Niet uit jezelf … maar omdat God roept, omdat Hij een nieuw verbond sluit, een nieuw verbond in het bloed van Jezus Christus, zoals Jeremia daarover in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk mag spreken.

Ik las over iemand die God best een tijd had laten wachten. Die zo vol met vragen aan God zat, over wat er gebeurd was, dat hij bijna niet meer naar de kerk ging. Wat had je nu aan geloof? Wat had je aan zo’n God? Het gevolg was dat hij koos voor een leven zonder God, of hooguit God een beetje aan de kant. Hij liet wachten. Totdat … totdat God hem riep in zijn geduld. Dat éne gesprek met die man die hem rechtuit vroeg: wat wil je nu met je leven? Waar je leef je voor? Waardoor er iets in zijn hart geraakt werd, waardoor er een knop omging. Voelde dat God Hem niet losgelaten had. Tranen schoten in zijn ogen. God riep Hem. God, die zijn eigen Zoon gegeven had, wilde ook met Hem verder. Hij bad weer tot God en zo kreeg zijn leven weer zin!

[Dia 2.1] 2. Hij roept je in zijn zorg

Als je dit troostboek van Jeremia leest, dan is het alsof God weer terug gaat naar het begin van zijn volk. Toen Hij zijn volk lief kreeg en redde uit Egypte. Toen sloot Hij zijn eerste verbond. Toen leidde en beschermde Hij zijn volk, dat zo vaak dacht het wel zonder Hem te kunnen.

Ook nu zie je dat God, als Hij zijn kinderen roept, ze niet alleen laat.

Het is niet zo dat Hij zegt: Kom! Ga mee op weg, naar het feest! En zoek het verder zelf maar uit. Ik zie je straks wel. Het is niet zo dat je gelooft als een soort levensverzekering, zodat je straks in de hemel komt. Als ik op catechisatie vraag: waarom geloof je, dan hoor ik dat nog wel vaak. Ik geloof om in de hemel te komen. Helemaal goed! Maar het is wel jammer als dat het enige is.

Er staat niet alleen: dat het straks goed komt. Het is maar een klein zinnetje wat hier staat, maar het is wel de kern van Gods Vaderzorg. Er staat: Ik zal je leiden. God zelf wil met je meegaan op je levensweg. Hij wil Siem leiden. Hij wil een weg wijzen. Hij wil een goede herder zijn! Het is zoals staat in Psalm 23: al ga je door een dal van duisternis, Ik ben bij je. Mijn stok en mijn staf, ze vertroosten je!

God haalt de kuilen uit de weg, zodat je niet struikelt. God zorgt ervoor dat je bij de bron komt, zodat je geen dorst krijgt, maar juist het levende water. Hij geeft kracht voor onderweg, en dat mag je volgende week ook weer zien. Hij wil je dorst lessen, je honger stillen, Hij wil nieuwe kracht geven, zodat je van kracht tot kracht voort mag gaan.

[2.2] Ja, maar hoe werkt dat dan? Soms voel ik het wel na een gebed. Word ik rustig van een preek. Maar het kan ook zomaar weer weg zijn. Dat ik niet weet waar ik het zoeken moet. Dat God zover weg lijkt. Als ik worstel met mijn gezondheid, als ik zoveel verdriet heb over het gemis, als ik zo vaak negatief over mezelf ben en worstel met mijn zelfbeeld, als de psychische moeite weer opkomen of ik worstel met een verslaving.

Het is niet zo dat als je maar gelooft, de vragen en moeiten weg zijn. Dat de leegte in je hart opeens weg is. We zijn nog onderweg naar een nieuwe hemel en aarde. Het is hier soms nog donker. Maar God wil wel als een vader je de weg wijzen. Hij wil je weg houden bij dingen die even plezier geven, maar een kater achter laten. Hij zegt: denk maar aan mijn liefde, mijn geduld. Zie hoeveel Ik voor jou over gehad heb, dat Ik mijn eigen Zoon ook voor jou gaf: Hij wil jouw dorst stillen, Hij wil de bron van leven zijn. De moeite zal niet opeens weg zijn: maar kom wel met je moeite naar Mij toe, Ik hou je vast, en juist als jij het idee heb dat je op Mij moet wachten, dat jij het idee hebt er alleen voor te staan, ben ik het die je draagt, die geduldig op jou wacht en die jou leidt aan mijn Vaderhand, zoals een goede Herder doet.

3) Hij roept je tot het feest.

[3.1] Jeremia beschrijft hoe de mensen op weg zijn. Door God geroepen, in zijn geduld. Maar op weg naar een groot feest. De jongens en meisjes van de Doekesschool die weten wel wat feestvieren is. Lekker eten, lekker drinken, spelletjes doen, gezelligheid, ballonnen oplaten! Gisteren hebben we ook feest gevierd bij de Oldemeijer.

[3.2] God zegt tegen de mensen die Hij zelf verstrooid heeft: Ik ga jullie terugbrengen. Dan zal er voor jullie eten en drinken zijn: brood, druivensap, olijfolie. Er zullen koeien zijn die melk geven, schapen en geiten. Er zal geen droogte meer zijn, maar je mag leven bij de bron. Ik zal jullie laten wonen in een waterrijke hof. Een tuin waar je nooit hoeft te sproeien, omdat er genoeg water is. Een groen tuin!

[3.3] Zie de mensen stralen. Zie ze springen van vreugde. Ja, er was rouw onderweg, maar God geeft hen weer vreugde als ze aankomen.

Er was verdriet, maar Ik troost hen Ik zal de tranen van de ogen afwissen.

Ze zullen God prijzen. Meisjes dansen vrolijk in de rei, jongens en grijsaards dansen mee.

Volgende week gaat er een stoet mensen op weg. Op weg naar de avondmaalstafel. Mannen en vrouwen, jong en oud. En aan die tafel mag je iets gaan proeven. Een voorproefje van hoe het straks zal worden. Christus zelf roept je, Hij staat op je te wachten en Hij zegt: als je bij Mij komt, dan zal Ik je straks een geweldige toekomst geven. Maar Ik geef je nu al brood voor onderweg, Ik geef je drinken voor tijdens de reis. Ik wil je helpen en Ik zal met je meegaan. Als het moeilijk is zal ik je dragen. Ja, ik weet van je zonden. Van die verkeerde gedachten, van dat bedrog, van je pijn, ik weet dat je Mij liet wachten. Maar zie: ik sluit een nieuw verbond. Ik wil jouw zonden dragen, Ik wil je voor altijd leiden.

[3.4] En dan straks, komt Jezus terug. Dan mogen wij Hem feestelijk gaan binnenhalen. Alles zal nieuw worden. Er komt een rivier van levend water. We mogen wonen in een waterrijke hof, steeds weer onze vrucht dragen. In een stoet mag je Hem tegemoet gaan: stralend, met tranen in de ogen van vreugde. Tranen ook omdat je zegt: ‘Wat doe ik hier? Waar heb ik het aan verdiend om mee te mogen gaan?’. Maar dan zul je Jezus zien, dan zie je zijn wonden in zijn handen en zij, de wonden van het kruis, dan zul je zijn geduld en liefde zien en dan weet je waarom je op het feest bent: Omdat Hij ook jou geroepen heeft. Hij roept ook jou tot zijn feest! Zul jij, zult u niet naar een ander kijken, maar Hem zelf niet laten wachten? Amen.

Liturgie Heemse 8 september

Dienst 9.00

Dienst 11.00

Welkom en mededelingen

Opwekking 434 Opwekking 434

Votum, zegengroet en amen

Zingen

Ps 100:1,2

Ps 100:1,2

Gebed (schuldbelijdenis, genadeverkondiging)

Lezen

Jer. 31:6-14

Jer. 31:6-14

Doop (11.00)

Wolter Siem Zieleman

Formulier 3 (groene boekje)

Gz 161:1 (voor de doop)

Gz 161:2,4 (na de doop)

Aanbieding doopkaart

Zingen Ps 36:2,3

Gebed

Tekst

Jer 31:9

Jer 31:9

Preek

 De HEER roept je terug naar de bron!

1.      Hij roept je in zijn geduld

2.      Hij roept je in zijn zorg

3.      Hij roept je tot het feest

 De HEER roept je terug naar de bron!

1.      Hij roept je in zijn geduld

2.      Hij roept je in zijn zorg

3.      Hij roept je tot het feest

Zingen

Ps 126:1 en 3

Ps 126:1 en 3

Voorbereiding

H.A. Formulier I (voorbereiding, tot aan ‘Christus gedenken’ groene boekje) samen met Wet

H.A. Formulier I (voorbereiding, tot aan ‘Christus gedenken’ groene boekje) samen met Wet

Zingen

Gz 156 – Heer, ik kom tot U

Gz 156 – Heer ik kom tot U

Dankgebed en voorbede

Collecte

Zingen (aangekondigd na col.)

Gz 28 – Eens zal er vrede zijn

Gz 28 – Eens zal er vrede zijn

Zegen

Gz 71 als gezongen amen

Gz 71 als gezongen amen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: