Gen 16 – Lachai Roï – De Levende ziet naar mij om!

Preek gehouden te Heemse, 16 augustus 2015
Tekst: Gen 16:13

Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus,
Lachai-Roï, dat staat op een huis ergens in Drenthe. Een aparte naam voor een huis. Lachai-Roï, dat wil zeggen: ‘de levende ziet naar mij om’. Een naam die iemand gekozen heeft, omdat hij Genesis 16:14 kende. De Here zag Hagar daar in de woestijn, bij de put, en Hagar zei: nu ziet de levende naar mij om. Zo noemde ze de put toen. Maar kennelijk heeft iemand gedacht dat vind ik zo mooi, dat zet ik op mijn huis. Ik weet niet waarom het erop staat, maar misschien heeft iemand wel lang naar een huis moeten zoeken en was hij blij dat hij eindelijk een plekje had om te wonen; misschien was er wel moeite om een kind te krijgen; heeft iemand zich heel alleen gevoeld; waren er andere zorgen. Wat kun je soms een vragen aan God hebben, kan je geduld op de proef gesteld worden. Kan er een moeite zijn door ziekte, of door een groot gemis of een overlijden in je leven. Dat je echt niet begrijpt waarom de Here deze weg met je gaat.
Wat is het dan mooi als je mag merken dat de Heer je toch niet alleen laat. En nog mooier dat je dan zegt: iedereen mag het weten. De Heer is niet dood. Nee, Hij is de levende en Hij ziet naar mij om. Ik zet het zelfs op mijn huis. Woorden die Hagar eerder gebruikt had. Want wat had zij wonderlijk mogen ervaren dat de Heer er voor haar was. Dat God, ook al ga je soms eigen wegen je niet loslaat. Wat is de God van het God groot, en trouw, als hij zich aan ons verbindt. Als Hij zijn beloften geeft, zoals ook vanmorgen in de doop weer zichtbaar mag worden.
De Levende ziet naar je om!
1. Zelfbedachte wegen lopen dood
2. Dan lijkt God soms ver weg
3. Toch ziet Hij in zijn trouw naar je om

1. Zelfbedachte wegen lopen dood. Als we deze gebeurtenis uit de Bijbel goed willen begrijpen, zullen we meer moeten doen dat het lezen als een familiegebeurtenis in een bepaald gezin. Een gezin waar verdriet is over kinderloosheid. En wat kan kinderloosheid veel verdriet geven. Wat kun je je zelf dan soms horen bidden. Wat lijkt de hemel dan soms gesloten. Maar er is hier meer aan de hand dan verdriet van Saraï en Abram omdat ze geen kinderen kunnen krijgen. Om dit verhaal goed te lezen moet je zien dat het deel uit maakt van een serie verhalen, waarin God de mensheid naar de zondevol en de torenbouw opzoekt. Dat Hij één man uitkiest, daar een volk uit gaat maken, waardoor uiteindelijk alle volken op de wereld gezegend zullen worden. God is bezig de verlosser te brengen. Dat zal gaan via de lijn van Abram en Saraï. Maar al in hoofdstuk 11 is gezegd dat Saraï kinderloos is. Abram had al een zelfbedachte weg gekozen door te zeggen: Eliëzer moet mij maar opvolgen. Maar de Here keurt dat plan niet goed. Abram moet zelf een zoon krijgen. En God herhaalt nog een keer de beloften van een groot land, van een groot nageslacht. Mooie woorden, maar wat ziet Abram ervan. Zoals geloof soms wel vol lijkt van mooi woorden, maar wat heb je er nu echt aan: als er pijn in je leven is, als je al zolang wacht. Als je weer die teleurstelling hebt op je werkt of de problemen na de vakantie nog niet opgelost zijn.
Dan denkt Saraï ik verzin zelf wel een plan. Ik ga zorgen dat er toch in dit geslacht van Abram een zoon komt. Ze heeft een slavin, iemand uit Egypte, met de naam Hagar, de zwervende. Als Abram nu eens bij haar een kind verwekt. En Hagar baart dat kind op de schoot van Saraï, dan geldt dat volgens oosters recht als kind van Abram. Hagar stemt in met het plan. Ze wordt draagmoeder voor Saraï. Er is wel eens een boek geschreven iemand die dat ook moest doen voor een rijke vrouw: ze bedoelde het goed, maar wat werd het moeilijk. Die vrouw praatte de hele tijd over ‘haar’ baby, terwijl het je eigen baby is. En dan het moment van afscheid nemen, het aan die rijke vrouw geven. Het niet echt je eigen kind mogen noemen. Vreselijk om dat als vrouw mee te maken.
God geeft ons ook allerlei beloften: bij de geboorte van een kind, bij een huwelijk, bij je werk in de kerk, bij jongeren die belijdenis doen. Je krijgt zijn zegen mee. God wijst je een weg die goed is. Een weg van trouw aan Hem, toewijding aan Hem, aan elkaar. Maar soms zeggen we: ja, God wijst wel een weg, maar ik mag toch ook voor mezelf kiezen, ik mag toch God wel een beetje helpen, God wil toch ook het goede. En dan kiezen we als het gaat om huwelijk, scheiding, liefde, homofilie soms toch een eigen weg. Een weg die de Here dan maar goed moet vinden. En uiteindelijk lopen we dan Hem voor de voeten. Kiezen we de weg (om het met Paulus te zeggen) van de natuur, van het vlees, van ons eigen begeren, in plaats van het te verwachten van de genade en liefde van God.

2. Dan lijkt God soms ver weg. Hagar en Saraï hadden zo ook hun eigen plannetje bedacht. Abram had er mee ingestemd. Maar zo’n moment, zo’n keuze in eigen wijsheid, zonder de Here kan tot vele jaren verdriet leiden. Hagar raakt zwanger. Ze is trots als een pauw. Zij voelt zich kostbaar en zelfs meer dan die onvruchtbare Saraï. Daaraan doet ze verkeerd. En bovendien voelt Saraï zich zo gekwetst dat ze Hagar vernedert: ze wordt weer een lage slaaf, of misschien heeft ze haar zelfs wel geslagen. Het verhaal vertelt het niet precies, maar het wordt Hagar te heet onder de voeten. Ze vlucht de woestijn in, naar het Zuiden. Een noodsprong: want hoe kon ze ooit overleven in de woestijn, wat moest je zonder beschermheer beginnen. Hoe kon ze ooit ergens iets beginnen met haar kind, want een ongehuwde vrouw had geen toekomst als ze al een kind had.
Ja, het is een heel andere tijd dan vandaag. Men leefde in families, in bepaalde clans, met slaven, met knechten. Abram had zomaar meerdere vrouwen. Kennelijk had hij heel wat van de cultuur van Ur meegenomen. Maar daarmee is deze manier van leven niet zoals de Here het bedoeld had. Niet zoals in Gen. 2 staat, dat een man en vrouw elkaar trouw moeten zijn. Niet zoals de Here het later in zijn wetten ook verder uit zal werken.
Zo lijdt Hagar onder de voeten die door Abram en Saraï gemaakt zijn. Zal ze zich eenzaam gevoeld hebben in de woestijn. Zal ze veel vragen gehad hebben. Zou God haar nog wel zien. Of zou God haar, na zulke keuzes alleen laten, alleen een weg laten zoeken. Moet ze het nu zelf maar doen zonder de Here, nu er zoveel is misgegaan.
Zo kun je je zelf soms ook eenzaam voelen. Als je wel graag de Here dichterbij zou willen voelen, maar je je schuldig voelt over de dingen die in je leven gebeurd zijn. Als je zelf ook die momenten van onbedachtzaamheid gehad hebt. En laten we eerlijk zijn: wie heeft die niet gehad. Dat we zondig zijn, is toch niet iets wat we alleen maar zeggen. Je loopt er steeds weer tegenaan. Een verkeerde keuze. Ontrouw in het leven met de Here. Menen het zelf wel te kunnen redden. Gebrek aan geloof. Vastlopen in je vragen over je kinderen, je huwelijk, je kinderloosheid. Je omgang met seksualiteit. God voelt soms zover weg. Alsof Hij je vergeten is. Alsof Hij het gebed niet hoort.

3. Toch ziet Hij in zijn trouw naar je om. Maar kijk eens naar wat er dan gebeurt met Hagar. Luister eens wat de engel zegt. Voel die hand eens op de schouder. De engel van de Heer, de bode van God komt naar Hagar toe. Naar die vrouw die wegliep, die het niet meer wist. Zoals God in Jezus Christus in zijn genade later zelf naar ons toekwam. Hier mag je zoals op meer plaatsen in de bijbel waar de engel van de Heer genoemd wordt iets van Jezus Christus zien. God is haar niet vergeten: God heeft juist heel de weg gezien. Gezien hoe het fout was wat Abram en Sara met haar deden.
Hij roept haar eerst wel tot verantwoording, tot zondebesef: weet ze wat ze gedaan heeft. God vraagt van ons dat we eerlijk zijn over onze situatie. Dat we weten waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Hagar zegt het: ‘Ik ben gevlucht voor Saraï mijn meesteres.”. God stuurt haar weer terug daarheen. Maar Hij geeft wel een belofte. Ze zal een gezonde zoon krijgen. Ze zal een groot nageslacht krijgen. Vaak wordt bij het nageslacht van Ismael aan de Arabieren gedacht, aan de Moslims. Dit is wel niet de lijn die de Here uitkiest, waar hij verder mee werkt, maar zij zullen ook delen in de zegen. Maar het is wel de weg van de natuur, van de eigen werkzaamheid. De redding zal komen door die zoon die Sara later zelf zal krijgen: via Isaak. Hij is ook nodig voor de verlossing van Hagar en haar nakomelingen.
Voor Hagar is er weer een toekomst. Bij Abrams tenten. Al zal het nog een keer straks misgaan, als haar zoon groot is en Isaak besneden worden. Maar de Here heeft haar niet vergeten. Heeft haar niet aan haar lot overgelaten. Hoe moeilijk haar situatie ook is.
Zo wil de Herre ook steeds naar ons omzien. Hij is de God van genade. Soms vraagt dat geduld. Is het lang wachten. Lijkt onze weg wel dood te lopen, of kiezen we die doodlopende weg. Maar dan is daar de Heer, die niet afgaat op onze daden, maar op zijn beloften. Die zijn eigen Zoon gegeven heeft, Jezus Christus.
Zo kan Paulus hier later ook op teruggrijpen: Leven van genade. Niet van de wet! Niet van eigen prestaties of inbreng. Maar van de genade die God belooft! Laten we steeds weer het van die genadige God verwachten: Hij die naar je omziet!
Amen.

 

Liturgie Heemse 16 augustus 2015; 9.00u en 11.00u; 9:00u – Dopen Mila Pullen

Welkom en mededelingen

Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen (staande)

Zingen Psalm 105:1 en 5 (staande)

Wet

Zingen Psalm 32:1 en 3

Gebed

Lezen Genesis 16

Lezen Galaten 4:21-31

Zingen Gezang 47:1,3,6 (Mijn ziel verheft Gods eer)

[9:00 Doop Mila Pullen – Formulier 3, Harderwijk 2011 – Zingen Opwekking 518, staande (Heer, U bent altijd bij mij]

Tekst Genesis 16:13

Preek

Zingen Lied 429 – Wie maar de goede God laat zorgen

Gebed

Collecte

Zingen Psalm 27:3 en 7 (aangekondigd na de collecte, staande)

Zegen en gezongen amen (staande)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: