Zondag 1 – Grijp je vast aan Jezus, je redder!

Preek Heemse, 22-8-2021

Tekst: zondag 1

Geliefde gemeente van de trouwe Heiland Jezus Christus,

[#1] Iemand die niet gelovig is. Iemand die Jezus niet kent. Iemand die nooit bidt.

Waarin verschilt zijn leven met dat van iemand die dat wel heeft en kent?

Er is veel wat je deelt als mensen: iedereen krijgt te maken met blijdschap en moeite.

Met goede en fijne dingen, maar ook met spanningen en stress.

Geboorte, een nieuwe baan, naar school, ontspanning en vakantie.

Met ziekte en uiteindelijk met sterven. En wat als je nu ver bij God vandaan bent.

Wat als je niets met het geloof en de kerk te maken wil hebben of meer wil hebben.

Wat mis je als je niet gelooft?

[#2] Op zich zul je ook manieren vinden om gelukkig te zijn. Je geniet van het goede.

Van de zon, of baalt van de regen. Geniet van mensen om je heen. Ook als er ziekte is, grijp je je vast.

Aan de mensen die met je meeleven, aan de artsen die je helpen.

Als het tegenzit dan baal je en schreeuw je het misschien een keer uit. Of je zet mooie muziek op.

En als je komt te overlijden, dan is alles voorbij en afgelopen, dan is er niets.

Dan zijn er herinneringen, maar verder is het voorbij.

Troost zit hem in een bloem, een knipoog, een kaartje, begrip.

Zou je zo willen leven en kunnen leven, zonder het geloof?

Of voegt het geloof werkelijk iets toe? Maakt het een verschil?

[#3] Vanmiddag krijgen we de kans om de kern van het geloof zo kort mogelijk te horen.

Samengebald en samengevat in één vraag en antwoord.  

Het geloof, de kerk, het leven met God, in woord, in daden, in gebed is zo breed.

Maar als je nu echt moet zeggen: wat zou je missen? Wat is nu echt de kern, waar draait het om?

Dan willen de schrijvers van dit leerboek het in een paar zinnen samen vatten.

Zinnen die zo sterk en krachtig geformuleerd zijn dat velen het uit hun hoofd kennen,

Omdat dat vroeger moest, maar ook omdat ze in hun hart zijn in gedaald.

Omdat ze zo het geluk, de grond van hun leven, hun redding, hun rijkdom formuleren.

En vanmiddag wil ik dat wat afpellen en onder woorden brengen, wat dan grond onder je leven is.

[#4] Grijp je vast aan Jezus, je Redder!

1. Jezus opent de weg tot Vader

2. Hij zal voor je zorgen

3. Leef vol van zijn liefde!

1. Jezus opent de weg tot de Vader

Als de catechismus onder woorden wil brengen wat de kern van geloven is, dan is dat troost.

Inderdaad, gelovig en ongelovig, we zijn allemaal onderweg, in vreugde en verdriet.

Maar voor wie er gelooft, is er troost, is er een speciale troost, in leven en sterven.

En die troost is, dat je vastgehouden wordt en dat je je zelf dus ergens aan vast kan houden.

[#5] Iemand zei: er is een lus in de bus. Vroeger had je die, en misschien nog wel in sommige bussen. 

Iedereen is onderweg in de bus. De bus slingert soms, of moet remmen, of er is een drempel.

Als je dan staat val je bijna om. Maar wat is het mooi als je de lus vast kan pakken.

Als je een houvast hebt, een stevige basis.

Ons leven kan ook schokken en wiebelen, door constante zorgen over geld.

Doordat je ongelukkig bent of aangeslagen. Verlies geleden hebt, of je verlaten voelt.

Door teleurstelling. Er kan oorlog zijn, of ziekte, of zelfs de dood.

Wat een houvast, wat een zekerheid, als je je dan vast mag grijpen aan die lus. Aan Jezus!

[#6] Ja, wat is de dood een vijand: niet alleen de weg er heen en dat hart stopt met kloppen.

Maar vooral het verlies en de eenzaamheid die je krijgt, als iemand wegvalt.

Hoe komt die ellende, hoe komt dat verlaten voelen, hoe komt het alleen zijn?

Psalm 90 zegt: we vergaan door uw toorn. Er is een kloof gekomen tussen God en ons.

Het paradijs werd gesloten. We kunnen niet bij Gods heerlijkheid komen.

Ook in de tabernakel en tempel van Israël, bleef God op afstand.

In het allerheiligste, waar de ark stond, waar God was, kan niemand meer komen.

Er is een afstand tussen God en ons. Door de zonde gaat het steeds weer mis.

De duivel probeert ons met zijn plannen te verleiden,

Verleidingen komen op je af om God te verlaten,

Vanuit je eigen hart steekt de zonde steeds de kop op.

Je kunt goedkope troost zoeken, dat je het even vergeet, er niet aan hoeft te denken.

Wegvluchten in drank, of feesten, of je werk, jouw houvast.

En als je dacht dat de offers in de tempel de oplossing waren:

Zelfs de offers in het oude testament waren maar een schaduw van wat Jezus zou doen.

Ze konden niet echt de weg openen. Ze brachten niet echt verzoening.

Ze brachten de zonden juist alleen te binnen. En de kloof werd niet overbrugd.

[#7] Maar dan: komt er een initiatief uit de hemel. Christus zelf komt naar ons toe.

Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor onze zonden betaald.

Hij zegt: ik geef mijn lichaam. Hij geeft zichzelf als het volmaakte offer.

Hij zegt: ik betaal met mijn lichaam en bloed. En dat niet omdat het moest.

God verwachtte dat iemand kwam om zijn wil te doen, vrijwillig.

En Jezus zei: Hier ben ik om uw wil te doen.

De Hebreeënschrijver stelt deze verzen als een gesprek tussen de vader en de zoon.

Jezus kwam en deed, niet alleen geestelijk, maar ook met zijn lichaam, de wil van de vader.

Hij leefde volmaakt, Hij betaalde de schuld, Hij kwam in mijn plaats.

Wat een liefde, wat een genade. Mijn trouwe heiland. Hij was trouw, trouw tot in de dood.

[#8] En dan zegt de schrijver: als we zo’n redder hebben, als hij zijn bloed gegeven heeft.

Laten we dan zonder angst of schroom tot God gaan, het allerheiligste binnen.

Hij heeft betaald, Hij heeft geleden. Je kunt het paradijs weer in. Je kunt tot God naderen.

We hoeven geen slecht geweten meer te hebben over de zonde. Kom door het voorhangsel heen.

Nader tot God, en weet je verbonden met de Vader. Je mag komen met een zuiver hart.

De weg tot God is open: laat het niet voorbij gaan, maar grijp je vast aan die lus.

Zie die enige en diepe troost. Je wordt gedragen, je mag eeuwig leven. Er is vrede.

[#9] 2. Hij zal voor je zorgen

Als je je zo vastgrijpt aan Jezus Christus, zo met Hem verbonden bent,

Mag je ook weten dat Hij voor je zorgt. Jezus is maar niet iemand van vroeger.

Nee, Hij bewaart mij nog steeds. Hij zit aan de rechterhand van de vader.

Zonder de wil van de hemelse Vader, zal geen haar van mijn hoofd vallen.

Geen haar, wie geeft daar nu om, maar dus ook niet een stukje in je oog,

Vliegje in je keel, ook niet een kogel in de strijd, of een auto op de weg.

Sommigen zeggen: heb je zo’n beeld van God, dat Hij zich met alles bemoeid?

Het zal toch wel toeval zijn. Hij kan toch niet alles? En die ellende dan?

En toch: kijk eens naar Job in de Bijbel, Hij zei niet: het komt door mij, ik heb verdiend.

Maar hij wist wel, dat de duivel dit niet had gedaan, als God het niet had toegestaan.

Of zie hoe Paulus schrijft over hoe God uiteindelijk alles doet meewerken ten goede.

En zelfs Petrus moest leren, door de moeite heen, om niet op zichzelf te vertrouwen.

Hij verloochende Jezus. Geen makkelijke weg, maar zo leerde hij de hoogmoed af.

[#10] Wij kunnen God niet narekenen. Je krijgt geen antwoord op alle vragen.

Maar kijk vooral in welk kader dit staat: Christus heeft je gekocht met lichaam en ziel.

Dus niet alleen je hart, je verdriet en je zorgen. Maar ook je lichaam met die ziekte,

die pijn, die moeite, die handicap. En weet je wat hij er voor betaalde?

Het offer van zijn eigen lichaam en bloed. Moet je je eens voorstellen!

Iemand komt het ziekenhuis binnen en zegt tegen de arts: ik wil tien liter bloed.

Nu gelijk, ik heb het nodig, ik wil jouw bloed hebben. Tap het maar af!

Zou die arts dat geven? Nee toch! Zelfs niet voor een miljoen euro.

Want dan zou hij sterven! Dat zou hem zijn leven kosten.

Wat deed Jezus: Hij betaalde met zijn bloed, met zijn leven.

Er is geen groter liefde dan dat iemand zijn leven geeft voor de ander (Joh 10)

Hij is onze geneesheer, onze arts, hij weet wat onze diepste pijn is en betaalde ervoor.

Hier op aarde is er soms nog moeite, maar het ‘goede zal komen’ (Hebr 10:1).

Jezus heeft ons gekocht om eeuwig leven te geven, te naderen voor Gods troon (Hebr. 10:19)

[#11] 3. Wat verandert dan? Wie contant in vrees leeft voor God, voor zijn zonden, voor zijn schuld…

die zal een angstig leven leiden.

Wie zelf schulden heeft bij iemand, durft de ander niet meer onder ogen te komen.

Die zal hem vermijden en uit de weg gaan. En bovendien als je zelf met schulden wakker wordt,

dan moet je daar elke dag aan denken. Bij alles wat je doet, komt, wil doen.

Wie daarvan bevrijd is, staat heel anders in het leven. Die is weer vrij, kan weer doen wat hij/zij wil.

Zo wil Jezus ons in de vrijheid stellen. De duivel klaagt ons niet meer aan!

Je bent bevrijd van een slecht geweten en met water gewassen.

Laten we dan vasthouden wat we belijden en ons toeleggen op liefde en goede daden!

Hij maakt mij van harte bereid voortaan voor hem te leven, zegt de catechismus.

[#12] Denk aan iemand die het eigendom was van een slechte slaaf.

Zijn eigenaar slaat hem steeds, drijft hem op en hij is steeds angstig.

Gelukkig is de slavernij afgeschaft, maar vroeger kon je ook een goede Meester treffen.

Stel dat iemand zo’n slaaf vrijkoopt en dat je dan eigendom wordt van de nieuwe heer.

Denk je dan: Hij slaat mij niet meer, ik ben niet bang meer, ik ga gewoon mijn eigen gang.

Of zeg je: nu heeft die heer mij gekocht, nu wil ook met plezier en vreugde hem dienen.

Zo is het als je van Jezus bent. Laten we zijn naam belijden en elkaar meenemen!

En: laten we elkaar aansporen tot daden van liefde en goede werken.

Gelijk aan het begin van het leerboek komt zo naar voren: het is maar niet ‘Ja en amen’.

Wat geweldig dat Jezus dit gaan heeft. Wat een stevige lus in de bus, in de reis van leven.

[#13] Jezus bevrijdt ons, uit liefde, tot liefde. Zeker als we weten dat dag van Gods komst nadert.

Ik hoop dat als je straks de kerk uitgaat, niet alleen je gedragen voelt.

Dat je beseft: God zal voor me zorgen.

Maar dat dat ook maakt dat je uit liefde anderen aanspoort tot liefde.

Hoe spoor ik een ander aan om lief te hebben en het goede te doen.

Door zelf het goede voorbeeld te geven, door te wijzen op voorbeelden van anderen.

Door te wijzen op het voorbeeld van Jezus Christus zelf: Hij had alles voor ons over.

Stuur jij dat kaartje? Doe jij dat telefoontje? Breng jij die hulp? Zet jij je in?

Ik hoop dat je vanuit het houvast, en de liefde, over mag stromen van liefde.

Dat zo het verschil tussen gelovig en ongelovig niet alleen in hoofd en hart,

Maar ook in daden zichtbaar wordt:

Laat al wat ik ben vol zijn van uw liefde, Heer!

Amen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: